glasnik br.63

 • View
  236

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i VijeÊa crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba Crnogorski glasnik - Broj 63. - 2010. Strana 1

Text of glasnik br.63

 • C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 3 . - 2 0 1 0 . Strana 1

  GODINA XI. _ BROJ 63. _ SVIBANJ-LIPANJ / MAJ-JUN_ 2010.

  Glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijea crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

 • Strana 2 C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 3 . - 2 0 1 0 . C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 3 . - 2 0 1 0 . Strana 3

  SVEANI KONCERT

  U HRVATSKOM GLAZBENOM ZAVODU

  Sveanim koncertom, odranim 19. maja u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu, obiljeen je 21. maj Dan nezavisnosti Crne Gore, Dan Koordinacije vijea crnogorske nacionalne manjine na

  podruju Republike Hrvatske i Dan Vijea crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Organizatori

  koncerta i ove godine su bili Koordinacija vijea crnogorske nacionalne manjine na podruju Republike

  Hrvatske, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Vijee crnogorske nacionalne manjine Grada

  Zagreba i Ambasada Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

  U predvorju Hrvatskog glazbenog zavoda uzvanike i mnogobrojne ugledne goste meu kojima su

  bili izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, gradonaelnik Grada Zagreba, lanovi diplomatskog

  kora u Republici Hrvatskoj te poznati umjetnici i kulturni radnici doekivali su i, primajui njihove

  estitke, srdano pozdravljali: predsjednik Vijea crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba prof.

  emer. dr. sc. Veselin Simovi u ime Koordinacije vijea crnogorske nacionalne manjine na podruju

  RH; predsjednik NZCH dr. sc. Radomir Pavievi u ime Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske;

  ambasador Crne Gore u Republici Hrvatskoj Nj.E. Goran Rakoevi, savjetnica ambasadora Crne Gore

  gospoa Vesna Nikevi i prvi sekretar ambasade gospodin Branislav Karadi u ime Ambasade Crne

  Gore u Republici Hrvatskoj.

  Pozdravljajui jo jednom sve prisutne u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, prof. emer. dr. sc.

  Veselin Simovi je u prigodnom govoru rekao:

  DAN NEZAVISNOSTI CRNE GORE

  E JE TO

  DAN NEZAVISNOSTI CRNE GORESveani koncert u Zagrebu 3Proslava Dana nezavisnosti u Splitu 7

  DA SE NE ZABORAVI!Pokret za nezavisnu Crnu Goru dokumenta 8Intervju POBJEDE: Branko Lukovac 9

  PRIZNANJA CRNOGORSKIM UMJETNICIMAVeljku Bulajiu nagrada za ivotno djelo 13Jo jedno priznanje Luki Lagatoru 13

  DANI CRNOGORSKE KULTURE 2010.Slike Branislava Sekulia u Zagrebu 14

  PREDSTAVLJANJE KNJIGEDag Strpi: Karl Marx i politika ekonomija Moderne 16

  CRNOGORSKO VEE U KRANJUObiljeavanje Dana nezavisnosti u Sloveniji 22Temelji novog povezivanja crnogorskih iseljenika 23

  IZ CRNE GORE I SVIJETAKrivokapi poloio vijenac na Lovenu 26Sveano u Lovencu 26I podmladak uz korijen 27U Makedoniji obiljeen Dan nezavisnosti Crne Gore 28Visoko makedonsko priznanje Sretenu Peroviu 28Religije i kulture faktor mira 28Tin u Crnoj Gori nije stranac 30

  OSVRTI, VIENJA, PRIKAZIOdbaciti odluku Podgorike Velike Skuptine 31Ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori 32Njeguka leksika 33

  ONI SU NAE GORE LIST ...Braa Brajovi iz Rovinja zvijezde EXPO-a 34

  GALERIJA MONTENEGRINAEtnografska izloba u Splitu 36Sedam pogleda na dcoupage 37

  AFORIZMIAforizmi Marinka Mijovia 38

  CRNOGORSKI MOZAIKudan je bio taj par! 39

  IN MEMORIAMDragan Kujovi 42

  CRNOGORSKO VEE U KRANJU 43

  GALERIJA MONTENEGRINA 43

  DAN NACIONALNIH MANJINA ZAGREBA 44

  Izdavai: NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE

  i VIJEE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA,

  Zagreb, Trnjanska cesta 35, Tel/Fax: 01/6197 078, 01/ 6314 263, E-mail: nzch@net.amis.hr, vijececrn@net.amis.hr,

  montenegro@net.amis.hrInternet adresa: www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr

  Za izdavaa: dr. sc. Radomir Pavievi i prof. emer. dr. sc. Veselin Simovi

  Glavni i odgovorni urednik: Zoran DrakoviRedakcija: Jovan Abramovi, Zoran Drakovi, Stevo

  urakovi, Nenad Ivanovi, Danilo Ivezi, Dragutin Laki Rukopisi se ne vraaju. Naklada / Tiraa: 1000

  estitamo

  21. majDan nezavisnosti

  Crne Gore

  Dan Koordinacije vijeacrnogorske nacionalnemanjine na podrujuRepublike Hrvatske

  Dan Vijeacrnogorske nacionalnemanjine Grada Zagreba

  Na ulicama Cetinjaetiri godine kasnije

 • Strana 4 C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 3 . - 2 0 1 0 . C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 3 . - 2 0 1 0 . Strana 5

  Rije prof. emer. dr. sc. Veselina Simovia

  Dame i gospodo, dragi prijatelji!Prije svega elim pozdraviti sve sudionike dananje sveanosti

  kojom obiljeavamo nae znaajne datume Dan nezavisnosti

  Crne Gore, Dan Koordinacije vijea crnogorske nacionalne

  manjine na podruju Republike Hrvatske i Dan Vijea crnogorske

  nacionalne manjine grada Zagreba. Posebno pozdravljam goste

  koji su odazivom na na poziv uveliali ovu sveanost.

  Pozdravljam dr. Vladimira Lonarevia, izaslanika pred-

  sjednika Republike Hrvatske, gradonaelnika grada Zagreba

  Milana Bandia sa suradnicima, prisutne veleposlanike i

  predstavnike veleposlanstava akreditiranih u Republici Hrvatskoj

  i sve ostale goste.

  Postala je ve tradicija da sveanost obiljeavanja ovih za

  nas znaajnih datuma organiziraju zajedno Ambasada Crne

  Gore u Republici Hrvatskoj, Nacionalna zajednica Crnogoraca

  Hrvatske, Koordinacija vijea crnogorske nacionalne manjine

  na podruju Republike Hrvatske i Vijee crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba. I ove godine

  to obiljeavamo kulturnim dogaajem koncertom dvojice istaknutih umjetnika muziara.

  to za nas znai Dan nezavisnosti Crne Gore ve smo u vie navrata isticali, pa to inim i ovom

  prilikom. 21. maja 2006. godine graani Crne Gore na referendumu su odluili da se Crnoj Gori,

  toj staroj evropskoj dravi, vrati status samostalne meunarodno priznate drave. Ponosni smo na tu

  odluku koju smo s velikim nadama oekivali kao ostvarenje dugogodinjih elja i snova. U njenoj smo

  pripremi u granicama svojih mogunosti i sudjelovali. Mi Crnogorci, graani Republike Hrvatske

  oduevljeno smo doivjeli sreni povratak suverenosti dravi naeg porijekla. S velikom panjom

  pratimo njen samostalni razvoj. Posebno istiemo i pozdravljamo dobre odnose izmeu Crne Gore i

  Hrvatske kao i uspjeno pribliavanje Crne Gore lanstvu u Evropskoj Uniji.

  Kada se postavilo pitanje izbora Dana nae Koordinacije i Vijea nijesmo se uopte dvoumili

  odabrali smo 21. maj Dan crnogorske nezavisnosti. Koordinacija i vijea djeluju u drugom

  etverogodinjem mandatu, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u Republici

  Hrvatskoj. Podsjeam da taj zakon ispunjava sve savremene meunarodne standarde o zatiti

  i djelovanju nacionalnih manjina. Sada neu govoriti o djelovanju vijea i Koordinacije, samo u

  istaknuti da su se vijea i predstavnici nae manjine ve afirmirali u sredinama u kojima djeluju te

  da nailaze na razumijevanje i podrku dravnih i lokalnih tijela vlasti. I ovoga puta istiemo grad

  Zagreb kao primjer dobroga odnosa i brige o ostvarivanju prava nacionalnih manjina. To se odnosi

  na sva tijela i slube grada Zagreba, posebno na Skuptinu, Upravu grada i gradonaelnika. Koristim

  se ovom prilikom da u ime Vijea crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba uputim zahvalu tim

  tijelima.

  Na kraju ovog obraanja elim sudionicima ove sveanosti ugodan doivljaj!

  U umjetnikom djelu sveanosti nastupili su

  mladi crnogorski muziari Miran Begi (violina)

  i Bojan Martinovi (klavir), sa repertoarom koji

  je obuhvatio kompozicije Mocarta, Dvoraka,

  Ravela, Tamindia i Griga.

  Dugotrajni aplauz i dva prigodna cvijetna

  aranmana nakon zavretka sveanog koncerta

  umjetnicima ih je predala gospoica Snjeana

  Novievi, lanica udruenja etii (ono

  okuplja mlade iz Drutva MONTENEGRO

  Zagreb) bilo je najmanje ime su ovdanji

  Crnogorci i prijatelji Crne Gore mogli zahvaliti

  za uitak u vrhunskom izvoenju djela slavnih

  kompozitora, koji su im, u izuzetno akustinom

  prostoru najstarije zagrebake koncertne dvorane,

  upriliila dvojica virtuoza iz Crne Gore.

  Da su odista osjetili oduevljenost publike

  svojim koncertiranjem, mladi violinista i mladi

  pijanista pokazali su i strpljivim fotografisanjem

  sa brojnim uzvanicima i poklonicima ozbiljne

  muzike u predvorju Hrvatskog glazbenog

  zavoda.

  PROGRAM

  W.A. Mozart: SONATA G-DUR KV 301 - Allegro con spirito - Allegro

  A. Dvorak: ROMANTINI KOMADI - Cavatina - Capriccio - Romansa - Elegija

  M. Ravel: ALBORADA DEL GRAZIOSO

  B. Tamindi: IGRA

  E. Grieg: SONATA BR. 3 C-MOLL - Allegro molto ed appassionato - Allegretto espressivo alla romanza - Allegro animato

 • Strana 6 C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 3 . - 2 0 1 0 . C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 3 . - 2 0 1 0 . Strana 7

  PROSLAVA ETVRTOG DANA NEZAVISNOSTI

  CRNE GORE U SPLITU

  Povodom obiljeavanja etvrte godinjice nezavisnosti Crne Gore, steenu na referendumu 2006. godine, Zajednica Crnogoraca Split organizirala je sveanost u svojim prostorijama u Vukovarskoj 59 u Splitu. Sveanosti se pridruilo 60-ak Crnogoraca, Crnogorki i prijatelja Crne Gore.

  Himnom Crne Gore Oj svijetla majska zoro, posluane s ponosom, zapoelo je obiljeavanje Dana nezavisnosti Crne Gore. Predsjednik Zajednice Borivoje Stevovi pozdravio je sve lanove Zajednice, predstavnike Bokeljske nacionalne manjine i Ruske nacionalne manjine koji su prvi put posjetili nae prostorije te Srpske nacionalne manjine Preporod i predstavnike udruge Vlaho Bukovac, te nas podsjetio: Crna Gora slavi etvrti Dan nezavisnosti, nakon to je 21. maja 2006. godine ubjedlj