of 8 /8
Els premis Vila de Gràcia han tor- nat a reconèixer el treball des- interessat que moltes persones i entitats del districte fan per a la seva comunitat. L’acte de lliura- ment es va celebrar el passat 6 d’abril a la biblioteca Jaume Fus- ter, que es va estrenar com a es- cenari d’aquesta cerimònia. Al- bert Torres, president de la Federació Festa Major de Gràcia, va ser mereixedor del Premi d’honor individual. El Premi d’honor col·lectiu va ser per a l’Associació d’Artesans de Gràcia. Entre altres guardonats, també cal destacar el programa “Les veus de la gent gran”, de Ràdio Gràcia, que va rebre el premi de comunicació i difusió. La Vila de Gràcia reconeix el treball per a la comunitat La presidenta de l’Associació d’Artesans rep el premi de mans de l’alcalde Clos. SUPERILLA Providència, torrent de les Flors, torrent de l’Olla i travessera de Gràcia OBJECTIU Prioritat de circulació a les persones davant dels vehicles VEHICLES Les persones autoritzades hi podran accedir Pàg. 3 Pàg. 5 ENTREVISTA Pàg. 8 Albert Torres President de la Federació Festa Major de Gràcia i Premi Vila de Gràcia “Darrera meu hi ha molta gent que també es mereix el premi” TRANSPORTS Pàg. 4 Els busos de barri circulen els set dies de la setmana POLIESPORTIU Pàg. 7 XIX Marxa Gràcia- Montserrat Una caminada de 58 km per anar de la plaça de Rius i Taulet al Monestir SERVEI PÚBLIC Pàg. 6 Nou servei d’informació i d’orientació laboral per a joves CULTURA Pàg. 6 Gràcia commemora la revolta de les quintes amb activitats culturals Els vianants tindran més prioritat al cor de Gràcia GRÀCIA B A R C E L O N A SUPLEMENT DEL DISTRICTE I DELS BARRIS • Maig 2006 www.bcn.es

GRÀCIA - bcnroc.ajuntament.barcelona.cat€¦ · 2 GRÀCIA Maig 2006 GRÀCIA BARCELONA ATENCIÓ AL CIUTADÀ Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Francisco Giner,46. Telèfon d’informació

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRÀCIA - bcnroc.ajuntament.barcelona.cat€¦ · 2 GRÀCIA Maig 2006 GRÀCIA BARCELONA ATENCIÓ AL...

 • Els premis Vila de Gràcia han tor-nat a reconèixer el treball des-interessat que moltes persones ientitats del districte fan per a laseva comunitat. L’acte de lliura-ment es va celebrar el passat 6d’abril a la biblioteca Jaume Fus-ter, que es va estrenar com a es-cenari d’aquesta cerimònia. Al-ber t Tor res, president de laFederació Festa Major de Gràcia,va ser mereixedor del Premid ’ honor individual . E l Premid’honor col·lectiu va ser per al’Associació d’Artesans de Gràcia.Entre altres guardonats, tambécal destacar el programa “Lesveus de la gent gran”, de RàdioGràcia, que va rebre el premi decomunicació i difusió.

  La Vila de Gràcia reconeixel treball per a la comunitat

  La presidenta de l’Associació d’Artesans rep el premi de mans de l’alcalde Clos.

  SUPERILLA

  Providència, torrent de les Flors, torrent de l’Olla i travessera de Gràcia

  OBJECTIU

  Prioritat de circulació a les persones davantdels vehicles

  VEHICLES

  Les personesautoritzades hipodran accedir

  Pàg. 3

  Pàg. 5

  E N T R E V I S TA Pàg. 8

  Albert TorresPresident de la FederacióFesta Major de Gràcia i Premi Vila de Gràcia

  “Darrera meu hi hamolta gent que tambées mereix el premi”

  T R A N S P O R T S Pàg. 4

  Els busos de barricirculen els set diesde la setmana

  P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

  XIX Marxa Gràcia-MontserratUna caminada de 58 km peranar de la plaça de Rius iTaulet al Monestir

  S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 6

  Nou serveid’informació id’orientació laboralper a joves

  C U LT U R A Pàg. 6

  Gràcia commemora la revolta de les quintes amb activitats culturals

  Els vianants tindran més prioritat al cor de Gràcia

  G R À C I AB A R C E L O N AS U P L E M E N T D E L D I S T R I C T E I D E L S B A R R I S • M a i g 2 0 0 6

  www.bcn.es

 • G R À C I A2 Maig 2006

  G R À C I AB A R C E L O N A

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ

  Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Francisco Giner, 46.Telèfon d’informació 010 (preu : 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).Telèfon del Civisme 900 226 226Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

  CENTRES CÍVICS I CULTURALS

  Centre Cívic El Coll 93 285 70 11Aldea, 15-17.Centre Cívic La Sedeta 93 207 36 13Sicília, 321.Casal de Barri Cardener 93 210 63 91Cardener, 45.Centre Artesà Tradicionàrius 93 218 44 85Travessia Sant Antoni, 6-8.

  BIBLIOTEQUES

  Biblioteca Jaume Fuster 93 368 45 64Plaça Lesseps, 20.Biblioteca Vila de Gràcia 93 284 77 90Torrent de l’Olla, 104 Biblioteca del Centre de 93 217 95 27Treball i DocumentacióGran de Gràcia, 126.

  SERVEIS SOCIALS

  Centre El Coll-Zona Nord 93 256 28 88Aldea, 17.Centre Serveis Socials Gràcia 93 291 43 25Pl. Rius i Taulet, 6.Of. Serveis Socials Generalitat 93 284 27 21Providència, 42.Centre d’Atenció a 93 458 99 08Disminuïts (Infants)Grassot, 3, 4t.

  GENT GRAN

  Casal d’Avis de Gràcia 93 217 94 11Mozart, 24.Casal d’Avis Montmany 93 285 04 74Montmany, 45.Casal d’Avis de Penitents 93 212 60 62Pg. Vall d’Hebron, 76-78.Casal d’Avis La Miranda 93 284 01 26Av. Coll del Portell, 74.Casal d’Avis Siracusa 93 219 10 40Siracusa, 23-27.

  ALTRES SERVEIS

  Punt d’Informació Jove 93 284 75 73Torrent de l’Olla, 104.Oficina de Rehabilitació 93 291 65 55Pl. Rius i Taulet, 2, 2n.Centre de Recursos 93 237 47 43Barcelona SostenibleNil Fabra, 20.Arxiu Municipal de Districte 93 285 03 57Pl. Lesseps, 20-22 Agència Tributària 93 237 41 80Av. Príncep d’Astúries, 66.Federació Festa Major de Gràcia 93 459 30 80Igualada, 10.C. de Normalització Lingüística 93 217 87 23Príncep d’Astúries, 54, 2n.Centre de Recursos Pedagògics 93 415 50 98Topazi, 29.

  SEGURETAT

  U.T. Guàrdia Urbana GràciaTrilla, 10.Comissaria Mossos d’EsquadraHospital Militar, 169-205.Emergències Guàrdia Urbana 092Emergències Mossos d’Esquadra 088

  SERVEIS URGENTS

  Telèfon únic d’emergències 112Urgències sanitàries 061Cos Nacional de Policia 091Bombers 080

  SALUT

  CAP Pare Claret 93 208 25 70Sant Antoni Maria Claret, 19-23.CAP Larrard 902 011 040Travessera de Dalt, 79.CAP Vallcarca(Parc Sanitari Pere Virgili) 93 259 44 22Av. Hospital Militar, 169-205.(Edifici Pedraforca)Servei d’Urgències de l’Hospital de l’Esperança (24 h) 93 367 41 00Av. Santuari de Sant Josepde la Muntanya, 12.Centre de Salut Mental 93 218 93 02d’Adults de GràciaMare de Déu del Coll, 41.

  FARMÀCIES

  www.farmaciesdeguardia.com

  I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

  II CICLE D’APERITIUS MUSICALS

  Dissabte 20 de maigBrazilian jazzA les 12 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)A càrrec d’Anna Voltas (veu) i el grup Saravah.

  Dissabte 27 de maigBlues elèctricA les 12 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)Per la banda Mr. Hurricand Band.

  Dissabte 3 de junyStringtimeA les 12 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)Un punt de trobada entre el jazz i la música tradicional.

  Dissabte 10 de junyAdarveA les 12 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)Jazz, bossa nova i ritmes llatins.

  Divendres 26 de maigCor HesperinósA les 22 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15)Concert de cant coral.

  Dissabte 27 de maigCantada d’havaneresA les 17 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)Dins de la XVII Trobada de la Gent Gran a Cràcia. Orga-nitza: Associació de Pensionistes de La Sedeta.

  Del 8 al 27 de maigUn tomb per l’Àfrica negraCentre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)Recorregut interactiu per la literatura, música, kocs, con-tes, gastronomia, etc., del continent negre.

  Del 6 al 30 de junyLa imatge del recordCentre Cívic El Coll (Aldea, 15)Pintures de Joan Rigola. Inauguració dimarts 7 de juny.

  Fins al 30 d’octubrePaisatges neuronalsCosmoCaixa-Museu de la Ciència (Teodor Roviralta, 47)Mostra imatges científiques relacionades amb el siste-ma nerviós realitzades per científics d'arreu del món.

  Dissabte 13 de maigRecicla’tA les 13 h. Parc de la Creueta del CollEspectacle d’animació i educació ambiental, a càrrec de laCia. Vatua l’Olla.

  Dimecres 24 de maigContes africans mandingsA les 17.30 h. Pl. del NordContes senegalesos, dins del 2n Tomb per l’Àfrica negra.

  Dissabte 27 de maigLa màgia de l’aiguaA les 18 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15)Màgia i animació a càrrec de Pallassos Perillosos.

  Diumenge 28 de maigFestival de TitellesA les 10 h. Pl. del NordOrganitzat per: Lluïsos de Gràcia.

  Dissabte 10 de junyLa TirotellaA les 18 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15)Espectacle de contes infantils musicats de la Cia. Tea-tral La Ponentina.

  De l’1 al 4 de junyProjecte AvióDe 10 a 22 h. Pl. Lesseps (al costat de la biblioteca)Exposició itinerant amb un audiovisual sobre sostenibi-litat i la transformació comercial i urbanística dels barris.

  Dissabte 27 de maig2n Tomb per l’Àfrica negraA les 20 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)Dansa a càrrec de Nwatchok Amede (Camerún), músicaafricana d’Octavio Sana i Mixtura Negra i menjar africà.Organitza: Llibreria La Ploma i Bantabá Club.

  Divendres 26 de maigMi amigo en míA les 21 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)Obra de sensibilització sobre l’Alzheimer a càrrec delgrup teatral Suomi Teatre.

  Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Enric Casas, Irene Pagès, Alfredo Jorge Juan, Màrius Robert, Joan Conde, GlòriaFiguerola, Joan A. Dalmau, Oriol Balaguer, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de continguts: Joan Àngel Frigola.Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Núria Mahamud, Pilar Fernández, Daniel Venteo, Pere S. Paredes,Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Isabel Deniel. Coordinació general: José Miguel Esteban.Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Arxiu Municipaldel Districte. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Joan Isern, MaribelBaños. Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió García.Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

  www.bcn.es/publicacions

  [email protected]

 • Daniel Venteo

  Una de les principals ac-tuacions del Pla de Mo-bilitat de Gràcia és la creacióde les anomenades “superi-lles” de vianants, com la queja funciona a l’entorn de laplaça Rius i Taulet, delimita-da pels carrers torrent de l’O-lla, Còrsega, Gran de Gràcia itravessera de Gràcia (superi-lla B1). Ara aquesta actuaciós’estén a l’espai comprès en-tre els carrers de Providència,torrent de les Flors, torrent

  de l’Olla i travessera de Grà-cia (superilla C2).En aquesta superilla es con-trolarà l’accés mitjançant unsistema de pilons retràctilsque pujaran a determinadeshores i que funcionen amb latargeta de resident. També hipodran accedir els vehiclesque hagin d’arribar fins alsaparcaments del carrer Bruni-quer i la plaça de la Revolució.Els objectius del Pla de Mobi-litat de Gràcia són clars: aug-mentar l’espai públic destinat

  als vianants i reduir el nom-bre de vehicles que circulenper les places i els carrers deldistricte. Alhora, amb aquestconjunt de mesures es volpotenciar l’ús del transportpúblic i de mitjans més res-pectuosos amb el medi am-bient i la sostenibilitat urba-na, com ara la bicicleta.Per a això s’ha estudiat quinssón els carrers de la xarxa vià-ria principal de Gràcia quepermeten comunicar-se ambla resta de la ciutat, com ara

  Gran de Gràcia, Príncep d’As-túries, la travessera de Dalt oRepública Argentina, entred’altres, i quins altres, en can-vi, tenen una funció més es-pecífica per a la vida diària delbarri. Dins d’aquests, hi hacarrers, com ara Providència,que estan dotats amb diver-sos serveis urbans, com càrre-ga i descàrrega, aparcamentde motos o contenidors de re-sidus, i d’altres que són fona-mentalment per a vianants.És en aquests carrers precisa-ment on s’estan creant les su-perilles per a vianants. Dins de les superilles, les ac-tuacions de millora de l’espaipúblic estan destinades a re-cuperar el màxim espai possi-ble per als vianants, amb pa-vimentacions a un sol nivell,arbrat sempre que l’ampladadel carrer ho permet i siste-mes d’enllumenat de baix

  consum energètic. I tot es fagarantint que els veïns i co-merciants que hi viuen o hitreballen puguin continuaraccedint-hi amb el seu vehi-cle particular.

  Les superilles de vianantstambé han permès la creacióde nous camins escolars, lesrutes que segueixen els alum-nes per anar als seus centreseducatius, com per exempleel que fan servir els alumnesdel Patronat Domènec, elCEIP Josep M. Jujol i l’IESVila de Gràcia.

  G R À C I A 3Maig 2006

  El vianant recuperarà el protagonisme al centre de la vila.

  L’espai comprès entre els carrers

  Providència, torrent de les Flors,

  torrent de l’Olla i travessera de

  Gràcia es convertirà en una gran

  illa de vianants. Veïns, comer-

  ciants, industrials i artesans hi

  podran continuar accedint

  Gràcia crea una de les illes devianants més grans de la ciutat

  C IU TA DA N S OPINE N

  Àlex VilajosanaEmpleat d’una empresa farmacèutica

  Bé pels carrers sensevehicles, però que tan-quin les illes no em sem-bla bé, perquè els petitscomerciants se’n veuranafectats. Haurien de fermés pàrquings i treurezones verdes i blaves.

  Carla MartínezRecepcionista

  Ho trobo perfecte. Jaera hora que el viananttingués lloc per cami-nar. Trobo que encarahi ha massa cotxes. Jotinc dos nenes i hasd’anar amb molt decompte.

  M. VictòriaOlivillaMestressa de casa

  Bé. Si es compleix i nopassen les motos, seràgenial. La idea és moltbona, només falta quees compleixi del tot.

  Eva VidalCoordinadora decursos

  Molt bé, perquè dónagust passejar, jo quevaig amb cotxet ho veigmolt bé. El que passa ésque estem mancats deplaces de pàrquing.

  Maribel YáñezProfessora

  Muy bien, porque es unbarrio de calles estre-chas, muy comercial ymerece la pena que seapaseable. Debería sertodo peatonal o almenos en ciertosnúcleos.

  Joan PradosProfessor

  Bé, perquè circular peraquí és molt complicat.Fer espais per a via-nants està molt bé per-què es crea vida debarri.

  C o m v e u q u e G r à c i a d e d i q u i m é s e s p a i s a l s v i a n a n t s ?

  Es posa en marxala superilla devianants més grande Gràcia, resultatd’un intens procésparticipatiu

 • G R À C I A4 Maig 2006

  Daniel Romaní

  Els busos de barri deGràcia circulen des delmes d’abril també els diu-menges i festius, és a dir,els set dies de la setmana.Aquesta mesura afecta to-tes les línies de busos debarri que recorren els car-rers del Districte, que sóntres: la número 114, la nú-mero 116 i la número 124.La línia 114 va de la plaçaGal·la Placídia fins a l’avin-guda Can Baró (més amuntdel Parc de les Aigües, aldistricte d’Horta-Guinar-dó), circula per bona partde la travessera de Gràcia–de la Via Augusta fins alpasseig de Sant Joan– ipassa per places com la delDiamant, la de la Virreina i

  la de Joanic. D’altra banda,la línia 116 va de la plaçaJoanic a la plaça Lesseps,tot passant pels carrers demés amunt de la travesserade Dalt que conformen elbarri de la Salut. Final-ment, el bus de barri núme-

  ro 124 circula per la zonamés alta del barri de Gràcia,a l’entorn de la plaça d’Al-fons Comín; passa perl’Hospital Militar, per l’esta-ció de metro de Penitents iarriba, després de recórrer

  uns quants carrers de lapart de sobre de la ronda deDalt, fins gairebé a la carre-tera de les Aigües, límit delParc de Collserola.Els busos de barri són lí-nies de curt recorregut quees fan amb vehicles méspetits que els habituals. Esmouen en un àmbit petit,tot connectant la zona co-mercial, els serveis assis-tencials i els equipamentsd’un mateix barri, i el barriamb la xarxa bàsica detransport, el metro i l’auto-bús “tradicionals”. Els bu-sos de barri fan itinerarismés curts i còmodes per alsusuaris i gairebé sempremés ràpids. Aquest mitjàde transport va començar afuncionar a la ciutat deBarcelona l’any 1998 i d’a-leshores ençà, any rere any,ha anat creixent el nombrede viatgers que l’utilitzen.L’any 2005 van pujar-hi3.400.000 viatgers.

  T R A N S P O R T S

  Els busos debarri fan itinerarismés curts,còmodes i ràpidsper als usuaris

  Els busos de barri van ser utilitzats el 2005 per 3.400.000 viatgers.

  La línies de bus de barri 114, 116 i 124,que recorren els carrers de Gràcia,funcionen des d’ara també els diumengesi els festius

  L’antiga cotxera del’Ensanche

  J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

  Porta d’entrada a l’antiga cotxera de l’Ensanche, a la cantona-da del torrent de les Flors amb Bruniquer, l’any 1958.

  El 1806, Esteve Joanich va comprar una peça de terra de58.758 m2 que limitava amb la travessera de Gràcia-muntanya, el carrer Escorial-Llobregat, Encarnació-muntanya i la banda Besòs del torrent del Pecat. Aquestaalineació era sinuosa i de muntanya a mar la seva equi-valència avui seria la següent: torrent de les Flors-Llo-bregat, Sant Lluís-muntanya, Joan Blanques fins a Ra-món y Cajal-Llobregat i la resta fins a travessera-Besòs.El 1877, els seus hereus van fer el projecte d’ordenacióde la peça, amb un resultat de 236 parcel·les, incloent-hila número 107, que era tota l’illa i la plaça Joanic.Paral·lelament, des de 1874 s’estava treballant el projectede construir una nova línia de tramvies que unís la plaça deSanta Anna amb la de la Fraternitat de Gràcia. Les obresvan començar el 19 de febrer de 1880. La línia, en mans dela companyia Sociedad del Tranvía de Barcelona, Ensanchey Gracia, es va inaugurar oficialment el 14 d’agost de 1880.Dins del projecte del tramvia, l’empresa va adquirir l’es-mentada parcel·la 107, limitada pels carrers de Bruni-quer, torrent de les Flors, Sant Lluís i Joan Blanques, perconstruir, en els 90.000 pams quadrats, les cotxeres i lesquadres. En el moment de la seva inauguració, acolliencinquanta mules negres i els deu cotxes que prestavenservei, a més de les oficines. Quan les cotxeres van desa-parèixer, ja acollien només els serveis i vehicles del man-teniment de la línia aèria.

  Si té fotografies o documents del seu barri, en pot ferdonació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

  Els busos de barri circulenels set dies de la setmana

 • Pilar Fernández

  El guardó més destacat dela celebració, el Premid’honor individual, que vaser l’últim a entregar-se i undels més emotius, va anar aparar a mans d’Albert Torres,president de la Federació Fes-ta Major de Gràcia, que, enrecollir-lo de mans de l’alcal-de, va fer el que tot premiatha de fer: donar les gràcies atotes les juntes que ha tingutla Federació i a la seva dona.Aquest guardó va anar pre-cedit del Premi d ’ honor

  col·lectiu, que va ser per al’Associació d’Artesans deGràcia, els representants dela qual van animar els jovesa continuar amb els oficis.Un dels premis més aplau-dits va ser el de comunicaciói difusió, que va ser lliurat a“Les veus de la gent gran” deRàdio Gràcia, recollit pertotes les persones, grans,

  que fan aquest programasetmanal. Un cop acabat el lliurament,l’encara president del Distric-te, Ferran Mascarell, va as-senyalar que els premis “sónl’expressió d ’allò que enssembla important per a unacomunitat”. El regidor deGràcia, Ricard Martínez, enla seva intervenció va recor-dar la Revolta de les Quintes

  –esdeveniment a l’esperit delqual els premis reten home-natge– i va fer un símil ambl’actualitat, amb “l’esperit delluita dels graciencs i gracien-ques, que lluiten en formad’associacions i entitats”. L’al-calde, Joan Clos, va tancarl’acte agraint a tots els guar-donats, un per un, els seusesforços i va destacar que lacelebració era “un homenatgeconjunt a totes les personesque treballen per Gràcia des-interessadament”.

  Un tomb per l’Àfrica NegraFins al 27 de maig, el Centre Cívic La Sedeta (Sicília,321) presenta l’exposició interactiva “Un tomb perl’Àfrica Negra”. El dia 24, a les 17.30 h, hi haurà unavisita comentada i una narració de contes africans acàrrec del contacontes Koumera. També s’hi fa un ci-cle de xerrades sobre cultura africana. Les properesseran els dies 19, 22 i 24, a les 19.30 h. Totes les acti-vitats són gratuïtes.

  Xerrada amb la Síndica de GreugesEl dilluns 29 de maig, a les 19 hores, hi haurà unaxerrada-col·loqui amb la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, al Centre Cívic La Sedeta (C. Sícilia, núm. 321). La Síndica de Greuges té lamissió de defensar els drets i les llibertats dels ciu-tadans. Pilar Malla explicarà les funcions de la sevaSindicatura i com es pot presentar una queixa quanno s’està d’acord amb una actuació municipal.

  Millores en una residència de gent gran El 22 d’abril es va inaugurar l’ampliació de la residèn-cia de gent gran del carrer Siracusa, 23-27, acte que esva perllongar amb una festa a la plaça del PobleRomaní. Després de les millores, la residència comptaamb 44 places més i el centre de dia, amb 4 placesmés. També s’hi ha fet una sala d’estar, s’han rehabili-tat les habitacions de les tres primeres plantes i s’haampliat la zona de serveis (bugaderia, magatzem).

  Primavera Verda al Centre Cívic El CollFins al 25 de maig, el Centre Cívic El Coll (C. Aldea,15) presenta l’exposició “Diguem sí a Kioto”, munta-da amb la col·laboració del Centre de Recursos Barce-lona Sostenible. La mostra forma part de la Primave-ra Verda, un cicle d’activitats de sensibilització ieducació ambiental que ha ofert activitats com araxerrades sobre el canvi climàtic.

  G R À C I A 5Maig 2006

  N O T Í C I E SfLa Vila de Gràcia entrega els premis de reconeixementEl 6 d’abril es vanlliurar els PremisVila de Gràcia,que van tenir com a nou escenari labiblioteca JaumeFuster

  Albert Torres rep el Premi d’Honor Individual Vila de Gràcia.

  Els premis d’honor

  van ser per a Albert

  Torres i l’Associació

  d’Artesans de Gràcia

  L’Oficina d’Atenció al Ciutadà tindrà instal·lacions noves.

  El Districte de Gràcia millorarà l’atenció ciutadanaRedacció

  L’Oficina d’Atenció al Ciu-tadà (OAC) del Districtede Gràcia es traslladarà en unfutur per tal de millorarl’atenció a les persones que hivagin a fer gestions. S ’ins-tal·larà molt a prop d’on era,en un edifici de nova cons-trucció que es farà al carrerFrancisco Giner, 51. Al tanca-ment d’aquesta edició, que-daven poques setmanes per-què comencessin les obres

  d’enderroc de l’edifici quefins ara hi havia en aquestaadreça. Sobre el solar buits’aixecarà un nou edifici d’o-ficines, que estarà intercon-nectat amb la seu del Distric-te, a la plaça de Rius i Taulet.El nou edifici es construeixperquè les oficines del carrerFrancisco Giner, 46, on tam-bé hi ha l’OAC, s’havien que-dat petites. La nova cons-trucció –de tres plantes–acollirà la pròpia OAC i les

  oficines amb més atenció depúblic: llicències, inspecció il’oficina de l’Àrea de Rehabili-tació Integral. A la terceraplanta, s’hi habilitaran duessales de reunions. Segonss’explica al projecte tècnic, “lacoberta tindrà, seguint unprograma de l’Agència d’E-nergia de Barcelona, plaquesfotovoltaiques que es resol-dran com si es tractés d’ar-bres captadors. Així es creaun bosc artificial exterior.”

  E L S P R E M I AT S A• Premi en defensa de les llibertats nacionals de Catalunya

  Joan Antoni Ucher • Premi a la rehabilitació

  Dolors Llavoré, del carrer Pare Laínez, 3 • Premi a la millor iniciativa o labor pedagògica

  Olimpoveda del CEIP Pare Poveda • Premi a la sostenibilitat i medi ambient

  Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan• Premi a la defensa dels valors cívics

  Associació “la iaia Luisa”• Premi a la recerca o divulgació històrica

  Grup d’Estudis del Coll• Premi a l’establiment o projecte comercial

  Bike Tech• Premi a la comunicació i difusió

  Programa “Les veus de la gent gran”, de Ràdio Gràcia• Premi d’honor col·lectiu

  Associació d’Artesans de Gràcia• Premi d’honor individual

  Albert Torres

 • G R À C I A6 Maig 2006

  E l passat mes de març va fer cinc anys quel’holandès Koos Kroon va obrir la botiga debicicletes Bike-tech al barri de Gràcia. En un ini-ci l’establiment era al carrer Torrijos i ara és alcarrer Terol. Estan especialitzats en bicicletesurbanes, aquelles de petites dimensions, lleuge-res i plegables que cada cop tenen més accepta-ció a la nostra ciutat. Segons en Koos, Barcelonaés una ciutat ideal per fer servir la bicicleta coma mitjà de transport. Ell ve d’Holanda, un paísamb molta tradició ciclista, i des que és a Barce-

  lona ha esdevingut un importador de la culturade la bicicleta. A Bike-tech trobem marquescom l’anglesa Brompton, que ha tingut moltd’èxit, o les Olovbike, una marca pròpia de bici-cletes híbrides, amb les quals quinze personesestan fent la volta al món. A més, tenen tot ti-pus d’accessoris i disposen de servei de repara-ció. El passat mes d’abril van rebre el Premi Vilade Gràcia en la categoria d’establiment o projec-te comercial.Bike-tech / C/ Terol, 30

  E L T A U L E L L

  La botiga d’un importador de la cultura de la bici

  L’holandés Koos Kroon està important el costum d’anar en bici.

  Joan Anton Font

  C U LT U R A

  Redacció

  La cultura popular i tradi-cional ha estat la principalprotagonista del programad’actes que s’ha organitzat aGràcia amb motiu de la com-memoració de la Revolta deles Quintes del 1870. Entretotes les activitats, però, des-taca un acte institucional degran rellevància social, el lliu-rament dels Premis Vila deGràcia, que va tenir lloc el dia6 d’abril i del qual ja s’infor-ma a la pàgina 5. Les primeres activitats van te-nir lloc el dia 25 de març, quanva celebrar-se la Diada de For-mentera a Gràcia, amb la par-ticipació de les Colles de Cul-

  tura Popular, que van escenifi-car el Ball de pagès a la plaçade la Virreina. Els Lluïsos deGràcia van acollir la conferèn-cia “Formentera, de la pre-

  història a l’actualitat”, i a laplaça del Nord hi va haver unamostra gastronòmica formen-terenca. L’1 d’abril va celebrar-se la VII Diada Bastonera, ambels bastoners de l’Aleixar, Bar-celona, Cambrils, Gràcia, Gra-nollers, Masquefa, Poble Sec,

  Raval, Sabadell i Sants i l’en-demà fou la I Diada de Trabu-caires amb les colles de la Co-ordinadora de Trabucaires deCatalunya, de Sant Andreu dePalomar, de Santa Coloma deGramenet, Sant Cugat delVallès i Gràcia. El mateix dia 2va celebrar-se també la Troba-da Castellera de la Inde-pendència, amb les colles Jo-ves Xiquets de Tarragona, Xicsde Granollers i Vila de Gràcia. Per altra banda, la seu del Dis-tricte va acollir l’exposició“Cultura, tradició i saviesa po-pular”, organitzada pels Trabu-caires de Gràcia. Les activitatsvan tancar-se amb la confèren-cia “1950 , en ple franquisme,Gràcia recorda la seva inde-pendència”, a càrrec de l’histo-riador local, membre del Tallerd’Història de Gràcia i consellerde Cultura del Districte, AlbertMusons.

  Les Colles de CulturaPopular encapçalenles activitats de laprogramació

  Els darrers dies d’abril i bona part del mesde maig han estat dedicats a commemorarun dels fets més rellevants de la història dela Gràcia independent

  Els actes commemoren la Revolta de les Quintes (1870).

  Gràcia commemora la revolta de les quintes amb activitats culturals

  S E R V E I P Ú B L I C

  RedaccióEl Centre d’Informació i Assessorament per a joves(CIAJ) ha creat un nou Servei d’Informació i OrientacióLaboral, que s’adreça a persones que tinguin entre 16 i30 anys. El servei, que va entrar en funcionament a l’a-bril, es basa en dues propostes: els dilluns laborals i elstallers d’orientació laboral.Amb els dilluns laborals, cada dilluns (de 10 a 14 h i de16 a 20 h) s’ofereix un servei gratuït d’orientació laboralpersonalitzat que treballa aspectes com ara la recerca acti-va de feina (com cercar l’ocupació que interessa, com fer elcurrículum, preparació de l’entrevista...) o la definició d’iti-neraris laborals (quines són les millors opcions per a lapersona que consulta).També facilita als joves assessora-ment personalitzat mitjançant una entrevista amb unprofessional per informar-se sobre el salari, el conveni la-boral, el contracte... El servei també organitza xerrades in-formatives sobre aquests temes.Els tallers d’orientació laboral són una iniciativa adreçadaals centres d’ensenyament, associacions juvenils, centrescívics, casals de joves, biblioteques o punts d’informaciójuvenil o qualsevol espai que els joves facin servir al seutemps de formació o de lleure. El servei consisteix en unstallers pràctics integrats per una xerrada informativa i unaactivitat participativa posterior entre els assistents, on estractaran aspectes com ara la recerca de feina, el treball al’estiu o a l’estranger, l’autoocupació, la legislació laboral ola seguretat a la feina. Els equipaments interessats podenposar-se en contacte amb el CIAJ per demanar la realitza-ció d’aquest tallers.

  Més informació:CIAJ. C/ Sant Oleguer, Tel. 93 442 29 39www.bcn.es/ciaj

  Nou servei d’informació id’orientació laboral per a joves

  El servei ofereix orientació laboral als joves.

 • G R À C I A 7Maig 2006

  P O L I E S P O R T I U

  Una caminada de 58 quilòmetresuneix Gràcia amb Montserrat

  M U LT I M È D I A

  TELEVISIÓ

  Barcelona Televisió“Hola Barcelona”De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 hDissabte i diumenge, de 14 a 15.30 hCanal 39 UHF i canal 26 TDT

  RÀDIO

  Ràdio Gràcia - 107.7 FMAldea, 15. Tel. 93 284 82 88

  COM Ràdio – 91.0 FMTravessera de les Corts, 139Tel. 93 508 06 00

  PUBLICACIONS

  L’Independent de GràciaLa Perla, 31. Tel. 93 217 44 10

  Revista GracinovaMuntaner, 521, entl.De l’Associació de Comerciants GracinovaTel. 93 284 77 13

  Zona Alta de BarcelonaJuan de Sada, 48, entl. Tel. 93 339 32 [email protected]

  [email protected]

  INTERNET

  Web de l’Ordenança reguladora del’Administració electrònica

  L’Ordenança reguladora de l’Administracióelectrònica estableix els drets i els deuresdels ciutadans i regula les condicions, lesgaranties i els efectes jurídics de l’ús delsmitjans electrònics en les relacions entrel’Administració i els ciutadans, entre altresaspectes.www.bcn.es/orae

  “Vacances d’Estiu” 2006

  “Vacances d’Estiu” ofereix cada any alsinfants i als adolescents fins als 17 anysuna oferta àmplia i variada d’activitatsinteressants, educatives i engrescadoresper gaudir del període de vacances.L’oferta per a aquest any és de més de85.000 places.www.bcn.es/vacances

  w

  Pere S. Paredes

  La marxa Gràcia – Montserrat, or-ganitzada per la Unió Excursio-nista de Catalunya de Gràcia, és unacaminada de resistència per munta-nya que té per objectiu fer el recorre-gut que separa la plaça Rius i Tauletdel barri de Gràcia de la plaça del Mo-nestir de Montserrat en un temps li-mitat. Tothom que s’hagi apuntat a lamarxa haurà d’estar preparat el dis-

  sabte dia 20 de maig, entre les 17 iles 18 h a la plaça Rius i Taulet, persortir cap a Montserrat, on el controles tancarà a les 12 h del diumenge,dia 21, després de 18 hores.

  Aquesta marxa, puntuable per a la IXCopa Catalana de Caminades de Re-sistència 2006, transcorrerà per laserralada de Collserola, Castellbisbal,Ullastrell, serres de Sant Salvador i lamuntanya de Montserrat. El desni-vell total serà de 4.200 metres.Els organitzadors volen continuar

  amb la línia del respecte pel medi am-bient que van iniciar l’any passat,quan en lloc d’utilitzar pintura persenyalitzar els trams de l’itinerari va-ren fer servir cintes que es posaven ies treien el mateix dia de la marxa.A la present edició, l’organització re-galarà a tots el participants un gotreutilitzable, amb el nou logotip de lamarxa, el qual hauran d’utilitzar enels set punts d’avituallaments i con-trols de pas. La intenció és minimit-zar els residus que es generen enaquestes proves esportives.La UEC de Gràcia ofereix als seus so-cis, i a tothom, activitats relacionadesamb l’excursionisme, el senderisme,l'alpinisme, l'esquí, l'escalada, la bici-cleta de muntanya i el descens de ba-rrancs, entre d’altres.

  Més informació:UEC de Gràcia C. de l’Encarnació,131-133, baixoswww.uecgracia.org.

  La XIX edició de la Marxa Gràcia – Montserrat,que se celebrarà els pròxims dies 20 i 21 de maig,ha de ser coberta pels marxadors en un tempsmàxim de 18 hores

  Les inscripcions espoden fer fins el 19 demaig a la seu de la UECde Gràcia

  La plaça de Rius i Taulet és el punt de partida de la marxa.

  per MANEL

 • G R À C I A8 Maig 2006

  Molts anys dedicats a la Festa Ma-jor i ara un bon reconeixement.És un orgull per a mi, perquè sóc fill deGràcia. Potser m’ho mereixo, però aldarrere hi ha molta gent que també esmereix aquest Premi Vila de Gràcia. Hiha moltes persones que de maneraanònima treballen per al barri i la sevafesta venent números, organitzant co-ses, etc. Ha viscut la festa des de ben pe-tit. Com la recorda en la seva in-fantesa?Recordo que sempre hi havia moltagent treballant-hi. Abans els decoratses guardaven en els pisos. La gent aras’ha tornat més senyora i no vol andrò-mines a casa seva. Però antigament jorecordo que es guardaven els decorats acasa de la gent de la Junta, a la botigadel meu pare, als terrats. El dia de lafesta es baixaven i es posaven.Com es treballaven els guarnitsen aquell temps?

  El nivell dels guarnits del carrer Cam-prodon era molt alt. El nostre carrer vaaconseguir guanyar tres anys seguits elconcurs de guarnits, igual que fa pocho va fer el carrer Verdi de Dalt. Abansels guarnits eren molt elaborats i cadacarrer tenia els seus fusters, guixaires ialtres artesans. Ara t’ho has de pensarmolt si vols fer estructures grans.Des de Gràcia, com es viu la rivali-tat amb Sants?Sóc molt amic del president de la Fede-ració de Sants, però sempre li dic queells van amb 600 i nosaltres, amb Mer-cedes. Cadascú fa el que pot, però sóndos estils diferents que no es podencomparar.Fa més de 17 anys va arribar a lapresidència de la Federació. Ambquè es va trobar?Vaig trobar-me la “Fede” totalment en-sorrada. El darrer president ho va dei-xar tot desastrós. Ningú li pot negar l’a-mor que tenia a la Festa, però com agestor va ser molt dolent.Quines solucions va trobar per ti-rar endavant?Amb el suport de tots els carrers, vamcomençar a buscar col·laboracions amb

  diverses empreses perquè ens ajudes-sin i vam treure la Festa Major del pou. El càrrec de president comportamoltes pressions?La Festa Major avui en dia és una nine-ta molt maca. Alguns diuen que és lafesta d’estiu de Barcelona, però no ésaixí. La nostra festa té un nom i un ter-

  ritori. El més important és evitar lespressions perquè només hi ha un camí:que t’agradi la Festa Major i que la se-gueixis. La resta, ideologies incloses, hade sortir fora d’aquí.Molts ciutadans gaudeixen de lesactivitats, però n’hi ha d’altresque viuen a disgust aquells dies.S’ha d’entendre que hi ha gent que espugui queixar, però cal diferenciar moltbé el que és Festa Major i els incidentsque es produeixen a dos quarts de tresde la matinada.Però què creu que s’hauria de ferper evitar incidents?

  Crec que la solució no passa per posar-hi més policia. Crec que caldria reforçarels busos-llançadora cap a la plaça deCatalunya i obrir el metro abans, per-què així molta gent se n'aniria i no esconcentraria tanta gent.Què ens pot avançar per a l’ediciód’enguany?En principi no hi ha res tancat, però sitot va bé la trobada castellera estarà almateix nivell que la que es fa a Vila-franca per Sant Fèlix. A més a més, esmillorarà la sonoritat dels escenaris,perquè l’acústica estigui més repartida ino hi hagi tanta potència a les tarimes.I aquesta, segons ha anunciat,serà la seva darrera Festa Majorcom a president?Sí, a l’octubre plego i es convocaraneleccions. Ara toca que la gent jove s’hiimpliqui. De moment, no veig cap pos-sible substitut, però és hora que elsamagats surtin de l’armari. És un adéu definitiu, doncs?Si em necessiten tornaré, però per acoses concretes. Fa molts anys que hisóc i cal que entri la joventut. Si algúde la meva Junta vol seguir, jo li dona-ré suport.

  E N T R E V I S T A Albert Torres, president de la Federació Festa Major de Gràcia i Premi Vila de Gràcia

  L’avi i el pare de Torres ja vivien amb passió la Festa Major.

  Nascut al carrer Camprodon, té 56 anys i des de

  1989 porta les regnes d’una festa que és conside-

  rada d’interès nacional. Ara, a les acaballes del seu

  mandat, el Districte ha reconegut la seva tasca

  amb el Premi Vila de Gràcia

  “Darrere meu hi hamolta gent que tambées mereix el premi”

  “La Festa Major avui en dia

  és una nineta molt maca”

  MiquelPellicer