of 16/16
4 Castellers de Gràcia La colla celebra el seu 14è aniversari omplint la plaça de la Vila 4 barcelona · Edició 213 Festa Major Lluís Pérdigo és l’autor del seu cartell oficial Sol·licitat el control redacció 93 593 70 11 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 líniagràcia Els candidats desgranen les seves principals propostes per al districte Foto: Eduardo Benito 6-14 (Especial Eleccions ) La campanya electoral més incerta encara la recta final www.liniagracia.cat · 18 de maig de 2011 · Núm.8 · 15.000 exemplars

Línia Gràcia 8

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Gràcia 8

Text of Línia Gràcia 8

 • 4Castellers de GrciaLa colla celebra el seu14 aniversari omplintla plaa de la Vila 4

  barcelona Edici 213

  Festa MajorLlus Prdigo slautor del seucartell oficial

  Sollicitat el control

  redacci 93 593 70 11 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  lniagrcia

  Els candidats desgranen les seves principals propostes per al districte

  Foto: E

  du

  ardo B

  enito

  6-14(Especial Eleccions )

  La campanya electoral msincerta encara la recta final

  www.liniagracia.cat 18 de maig de 2011 Nm.8 15.000 exemplars

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201118lniagrcia.cat

 • 3

  GrciaMaig

  201118lniagrcia.cat

  La Clnica Delfos presentaun concurs de creditors

  Foto: Arxiu

  Unes 500 persones se citen perseguir lacte central de la CUPVila de Grcia > Prop de 500persones es van donar cita aquestdiumenge a la plaa del Diamantper assistir a lacte central de laCandidatura dUnitat Popular(CUP) a lAjuntament de Barce-lona. La jornada va arrencar ambun dinar popular que va donarpas als parlaments dels diferentscandidats de la formaci inde-pendentista desquerres.

  Un dels integrants de les llis-tes de la CUP a Barcelona, el pe-riodista i escriptor Juli de Jdar,va assegurar que la CUP pot re-

  presentar el canvi social i impul-sar la democrcia de base que re-clamen molts sectors popularsdel pas. Segons va afirmar, laCUP pretn ser la punta de llan-a dels interessos venals i va de-finir la seva formaci polticacom el dic de contenci contramales praxis com la corrupci,lespeculaci i la manca de just-cia i llibertats.

  Lacte va cloure amb diferentsactuacions musicals a crrec delgrup valenci Obrint pas i de lacantautora Meritxell Gen.

  C. GmezVallcarca

  Les retallades que est patint lasanitat pblica poc a poc vanafectant als diferents centresmdics de la ciutat, tant als hos-pitals pblics com el Clnic, lEs-perana o la Vall dHebron, comals centres privats. En aquestsentit, la setmana passada laClnica Delfos va anunciar quedegut al context de retallades ac-tual, sha vist obligada a presen-tar un concurs voluntari de cre-ditors al jutjat mercantil de Bar-celona.

  En un comunicat ems el dia5 de maig, el centre ubicat a la-vinguda Vallcarca va justificar ladecisi allegant la reducci delactivitat que ha patit el centre

  i els elevats costos estructu-rals a que ha de fer front degutal pla de viabiliat econmica queha dafrontar a curt termini.

  SENSE ACOMIADAMENTSMalgrat que la direcci de laClnica Delfos va optar per no re-

  velar detalls de la seva situacieconmica, va assegurar que elconcurs de creditors no afecta-r als seus 350 treballadors. Ac-tualment la Clnica Delfos atnunes 27.000 urgncies lany idisposa de 203 llits i nou quir-fans.

  Les ratallades sanitries a Grcia van comenar a lHospital de lEsperana

  La direcci no va revelar detalls econmics per vaafirmar que la situaci no afecta als 350 treballadors

  Foto: CUP Barcelona

  Vallcarca acollir un nou bloc de pisos de dissenyEl barri de Vallcarca acollir un dels dissenys de Casas Barcelona, una iniciativa nascuda en el

  marc del Sal Construmat que pretn fusionar la construcci amb el disseny. LAjuntamentde Barcelona ha cedit un solar triangular de 400 metres quadrats situat al nmero 86 de la-

  vinguda Vallcarca on saixecar un bloc de pisos amb 15 habitatges i un local comercial.

  Grcia > De les 13.646 sollici-tuds per a una plaa de P3 regis-trades al districte, el 96,8% deles famlies han aconseguit pla-a en alguna de les escoles tria-des. Aquesta xifra suposa queenguany hi ha hagut prop de600 sollicituds ms que lanyanterior i per aquest motiu shancreat noves lnies per cursar P3a diferents centres del districte.El segent pas ser realitzar lamatrcula al centre designat, untrmit que es podr fer entre elsdies 6 i 10 de juny.

  Quasi el 97% delsalumnes obtenenplaa de P3

  Vila de Grcia > Des del dis-sabte dos locals de Grcia hanvist com es desprenia part del seusostre. El primer succs va ocr -rer diumenge al migdia quan, percauses que encara es desconei-xen, es va ensorrar part del sos-tre de la discoteca Almodo Barquan el local es trobava tancat alpblic. Ahir mateix es van repe-tir els fets a un restaurant del car -rer Gran de Grcia, que va veu-re con senfonsava el fals sostredel local deixant dos treballadorsferits lleus.

  Grcia > Els Mossos dEsquadravan detenir la setmana passadados homes acusats de robar mo-tocicletes per posteriorment des-vallestar-les i vendre-les per pe-ces. La investigaci es va iniciararran dun repunt en els robator-si de motocicletes al districte i vanfinalitzar fa pocs dies amb la de-tenci dEdgar G.T i Ral R.E,, alsquals sels imputa un mnim deset robatoris i furts de vehicles.Els detinguts han quedat en lli-bertat amb crrecs desprs de de-clarar davant del jutge.

  Dos detingutsper robar motosi desvallestar-les

  En dos dies cauel sostre de doslocals de Grcia

  Imatge de les motos desvallestades pels dos detinguts

  Foto: Mosso dEsquadra

  Lacte central de la CUP va omplir la plaa del Diamant

 • 4 lniagrcia.cat GrciaMaig

  201118

  Diada castellera en honor al14 aniversari dels CastellersEls Castellers de Terrassa i els Xiquets de Tarragonavan acompanyar a la colla gracienca homenatjada

  RedacciVila de Grcia

  RedacciVila de Grcia

  Els Castellers de la Vila de Gr-cia van voler celebrar el seu 14aniversari de forma especial iho van festejar el passat diu-menge 8 de maig a la plaa de laVila. Amb ells es trobaven elsCastellers de Terrassa i els Xi-quets de Tarragona. Les activitatsde celebraci va iniciar-se cap ales vuit del mat, amb les tradicio-nals Matinades dels Grallers i Ta-balers de la Vila. Un bon esmor-zar popular van donar peu a ladiada castellera, que va omplirtota la plaa de la Vila de Grciadun nombrs pblic expectant.Els Castellers de la Vila de Gr-cia van comenar amb un pilar decinc i un pilar caminat de quatredentrada a la plaa. Lactuaci vacontinuar amb diversos castells,un 4 de vuit, un 5 de set i un pi-lar final de cinc, entre daltres.Lesfor realitzat per les collescastelleres va trobar la seva re-compensa amb un bon dinar po-pular.

  Foto: www.castellersdelaviladegracia.org

  La Festa Major de Grcia ja tcartell oficial. El disseny guanya-dor s obra de Llus Prdigo Nr-diz, ve de Grcia des de fa ms detrenta anys. Aquest s el segonany que es presenta al concurs deFesta Major de Grcia. Prdigo,de 64 anys i jubilat, lha realitzatamb el programa informtic Pho-toshop. De jove havia treballat degrafista, i li ha quedat aquesta afi-ci. El cartell representa una ex-plosi de colors, uns focs artifi-cials, o una pluja de confetti. Enuna entrevista concedida a laFundaci de la Festa Major deGrcia, Llus Prdigo admet que

  El cartell de la Festa Major deGrcia s obra de Llus Prdigo

  no es veia guanyador, ja que nor-malment es dna aquest guarda imatges amb figures, amb di-buixos ben definits i on el sentitdel disseny s explcit. Per laseva banda, el cartell de Prdigos totalment abstracte, per volrepresentar aquesta explosi da-legria que representen les festesdel barri. Malgrat aquesta cir-cumstncia, el cartell de LlusPrdigo s el guanyador del 18Concurs de Cartell de Festa Ma-jor de Grcia.

  En un altre ordre de coses, laFundaci de la Festa Major deGrcia ja est preparant els de-talls de ledici denguany, que secelebrar entre el 15 i el 21 da-gost.

  Llus Prdigo mostra el cartell guanyador del concurs

  Un dels castells que es van aixecar durant la diada

  Foto: www.festamajordegracia.cat

  El carrer Gran de Grcia es va omplir de bicicletes esttiques

  Foto: DIR

  Vila de Grcia > La pluja no vaser impediment per a que fins a120 persones practiquessin eldissabte 7 de maig Spinning enple carrer Gran de Grcia. Lac-tivitat havia estat convocada pelgimns DIR, que va treure alcarrer 60 bicicletes esttiques. Elcarrer Gran es va tallar al trnsitamb motiu de la celebraci de lamostra de comer al carrer delbarri. Els participants van podergaudir de dues sessions de 55 mi-nuts amb els tcnics del DIR imsica en directe just a davantdel club esportiu.

  Fins a 120 venssuneixen per ferspinning al carrer

  Vila de Grcia > El dissabte 28de maig a la tarda tindr lloc a di-ferents espais del barri lacci quecada any realitza lentitat Nodesde Grcia. Aquest rgan est for-mat per quatre entitats de crea-ci artstica del barri (Experimen-tem amb lART, La Caldera, Gr-cia Territori Sonor i tragantDan-sa). Aquest any, Nodes de Grciaha preparat quatre itineraris di-ferents pels carrers de Grcia, onduran a terme actuacions o es-pectacles relacionats amb la sevadisciplina, la dansa, les arts vi -suals o la creaci sonora.

  Lart sortir alcarrer el proper28 de maig

  Camp den Grassot > El CEEuropa es va acomiadar de laseva afici, deixant un bon saborde boca. No noms aconseguia eltriomf davant de la Pobla de Ma-fumet (2 a 1), sin que assolia els58 punts, mxim registre dels es-capulats a Tercera des de lany2001. Finalment, lequip gra-cienc ha acabat la temporada re-gular en setena posici. Per altrabanda, ja sha fet pblica la reno-vaci per un any ms de lentre-nador, Pedro Dlera, que afron-tar la seva tercera temporadaamb els escapulats.

  LEuropa assoleixel record de puntsdes de lany 2001

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniagrcia.catMaig201118 5

 • 6

  Especial Eleccions Propostes del PSCMaig201118lniagrcia.cat

  La meva prioritat s crear llocs de treball de qualitat a la ciutat

  Foto: PSCJordi SugraesGrcia

  Entre les diferents propostes delPartit Socialista de Catalunyaper al districte de Grcia, hi des-taca el comproms per continuarlimitant el trnsit rodat, a favordel vianant. Aquesta s una po-ltica que ha defensat el seu can-didat, Jordi Hereu, durant tot elseu mandat. La previsi dels so-cialistes s transformar ms car -rers en plataforma nica, per talde mantenir la convivncia entrecotxes, motos, bicicletes i, so-bretot, vianants. A ms, es pro-mocionaran comercial i urba-nsticament els barris del norddel districte, aprofitant la refor-ma de lavinguda Vallcarca.

  Quin s el gran projecte peral proper mandat a Grcia?La centralitat del districte deGrcia fa que el seu espai pblicsigui molt atractiu per al conjuntdassociacions i entitats, aix comper a empreses i privats. Convmantenir un equilibri raonableentre els diferents usos que se lidna, per garantir una bona con-vivncia. Proposem lelaboracidun estudi i dun protocol dusosdel seu espai pblic. Impulsarempoltiques destinades a la millo-ra de serveis per a la gent gran.Grcia ha de tenir un paper relle-vant pel que fa a la gesti i pro-moci cultural a la ciutat.

  Com pot Barcelona lluitarcontra la crisi?La meva prioritat s crear ocupa-ci de qualitat, liderant la recu-peraci econmica de lEstat. Lacrisi no ha aturat Barcelona. Enaquests quatre anys hem invertitms que cap altra ciutat espanyo-la i hem mantingut la nostra sol-

  vncia financera, grcies a unmodel econmic diversificat i aun model de gesti, basat en lacollaboraci entre ladministra-ci, el sector privat i la societat ci-vil.

  Quina ser la seva primeramesura com a alcalde?La primera cosa que far ser de-manar, formalment, una reuniamb el president de la Generali-tat, Artur Mas, per oferir-li lacollaboraci de Barcelona, exer-cint la seva condici de capital deCatalunya, per treballar de mane-ra conjunta i coordinada perqucapital i pas liderem la recupe-raci econmica de tot lEstat. Liexigir que desbloqui les 43 reta-llades que ha aplicat a Barcelonaen matria dequipaments so-cials, educatius, culturals... La si-tuaci s intolerable, aquests ser-veis estaven planificats per aten-dre una realitat i una necessitatsocial a la que hem de donarresposta.

  Barcelona s segura?S, Barcelona s una ciutat segu-

  ra. Una altra cosa s la percepcide seguretat que t la ciutadania.S que, desprs de latur, la segu-retat s el tema que ms preocu-pa als barcelonins. Vull consoli-dar Barcelona com a capital de laconvivncia. A ms de liderar lareforma del Codi Penal per com-batre la multireincidncia, i ser laprimera ciutat dEspanya en im-plantar un model de justcia deproximitat, el mandat que ve de-manar al ministeri de lInteriorque la Gurdia Urbana puguiexercir de policia judicial, i al Par-lament que redacti una llei cata-lana del civisme que reforci lesordenances municipals.

  Qu li falta i sobra a la ciutat?A Barcelona li falta ser la seu ofi-

  Hereu (PSC) pretn garantir la convivncia entre el trnsit i els vianantscial de ms institucions de lad-ministraci de lEstat. Volemacollir ms organismes. Li sobrendeterminades minories que volenimposar-se per la fora, des deldelicte o la intransigncia, a lin-ters de la majoria.

  Quina Barcelona proposa elseu partit per al futur?La Barcelona que crea ocupacii lidera el procs de recuperacieconmica de tot lEstat. s laBarcelona de la igualtat dopor-tunitats, de la gent, que priorit-za els serveis pblics. En aquests30 anys de democrcia, el PSC sel partit que ha transformat elpas des de la proximitat. Elsajuntaments socialistes i el seuservei als ciutadans han estat elsartfex del salt qualitatiu i desca-la que ha reforat la Catalunyademocrtica.

  Per qu lhauria de votar?Perqu, com a ciutad i alcalde,estic convenut que Barcelona hade seguir sent desquerres i pro-gressista. Barcelona s la mevara de ser. s un honor i un or-gull representar-la des dun espe-rit de servei rigors i responsable,sempre al servei de la ciutadania.Vull que la meva ciutat, que s lade tots, sigui la ciutat de la igual-tat doportunitats, la ciutat capi-tal de la convivncia, de lesport,de la cultura i de la Mediterrnia.Represento la Barcelona que con-fia en les seves fortaleses. LaBarcelona que est convenudadel seu lideratge. Crec en la Bar-celona que treballa des de la pro-ximitat de cadascun dels 73 ba-rris de la ciutat i que pensa des dela globalitat, conservant la sevaidentitat i les seves arrels. AmbJordi Hereu, tu i jo, junts, som ifem Barcelona.

  Grcia > La Vila de Grcia s elbarri central del districte, el msdens i amb ms activitat, pelque tamb acumula ms projec-tes a llarg termini. Nhan quedatalguns pendents del mandat queara sesgota. El Partit Socialistasha comproms a enllestir-los.

  Aix doncs, promet acabar lesobres i posar en funcionamentlespai cultural Albert Musons,lespai cultural La Violeta, lesescoles bressol dels carrers Nep-t, Jaen i Bailn, els aparca-ments soterrats de Nept i Cibe-les, i enllestir la senyalitzacidels camins escolars que recorrenla Vila. Jordi Hereu tamb haprevist noves reformes urbans-tiques, com sn la remodelacide les places del Sol i del PobleRoman, i la construcci dunaparcament al carrer Bailn. Ams, es buscar ms sl per fer-hi altres aparcaments. El desdo-blament de lambulatori de PareClaret ser un mesura ms de le-quip socialista.

  Per ltim, Hereu vol fer unaimportant promoci econmi-ca, a travs dacords amb els co-meros, i la reforma del mercatde lAbaceria.

  Es compromet aacabar les obresque va comenar

  Vallcarca i els Penitents > Lareforma de lavinguda Vallcarcarepresenta linici duna transfor-maci global dels barris. El PSCes planteja de cara al futur laconstrucci de nous equipa-ments, com un poliesportiu, unaescola de msica i la posada enmarxa de la nova biblioteca M.Antonieta Cot i Miralpeix. Estu-diar la mobilitat a lentorn de laplaa Alfons Comn s una altrade les seves previsions.

  Ms equipamentsper a un barri en transformaci

  El PSC continuaapostant per la

  limitaci del trnsit rodat,

  donant ms espaial vianant

 • Maig

  201118

  7

  lniagrcia.cat

  Especial Eleccions Propostes de CiU

  El repte s fer compatible lofertadoci amb el descans dels vens

  Foto: CiUJordi SugraesGrcia

  El candidat de Convergncia iUni, Xavier Trias, destaca dinsdel seu paquet de propostes peral districte de Grcia la convivn-cia i el civisme com a eixos fona-mentals. El grup convergent pro-posa tamb eliminar les pilonesdalguns carrers i la millora de laconnexi entre els barris de Vall-carca i dels Penitents amb laresta de la Vila. Una ltima granproposta s la integraci del ParcGell als barris del seu entorn,reforant-hi la seguretat i el man-teniment dels elements monu-mentals.

  Quin s el gran projecte delproper mandat a Grcia?El gran repte de Grcia s millo-rar la qualitat de vida dels vens,sobretot els de la Vila. El repte saconseguir lequilibri entre lofer-ta doci i el descans dels vens, totfent complir lordenana de civis-me perqu no es produeixin fe-nmens com el del botelln. Calacabar amb la venda ambulant ilincompliment reiterat de lanormativa; per aquest motiu, snecessari incrementar la planti-lla de la Gurdia Urbana i crearla figura del Gurdia de Barri.

  Com pot Barcelona lluitarcontra la crisi?Latur s la principal preocupa-ci de la gent. El primer objectiuha de ser la lluita contra aquestatur, i la meva obsessi com al-calde ser crear llocs de treball atots els barris. LAjuntament hadajudar a les petites i mitjanesempreses, i als autnoms. Impul-sarem mesures per crear rique-sa i evitar que hagin de tancarempreses per manca de liquidi-

  tat. Cal generar oportunitats i quening no es quedi enrere.

  Quina ser la seva primeramesura com a alcalde?En lnia amb la pregunta anterior,la primera mesura ser crearuna Taula de Seguiment de la Cri-si, on hi participaran els grupspoltics, els agents socials, elssindicats i la patronal per apro-var mesures amb lobjectiu prio-ritari de crear ocupaci i evitar eltancament dempreses.

  Barcelona s segura?Un de cada quatre barceloninsassegura ser vctima dun delic-te, segons dades oficials. s into-lerable que tinguem aquest ndexde victimitzaci. El senyor Hereudiu que en aquest mandat hi ha1.000 nous agents de la GuardiaUrbana, per no s cert. Nomshem augmentat la plantilla enpoc ms de 300 agents. Nosaltresdesplegarem el gurdia de barri,una figura arrelada al territorique far prevenci i que interac-

  tuar amb vens, comerciants ientitats. Tamb exigirem la dota-ci de Mossos d'Esquadra quepertoca a la ciutat.

  Qu li falta i sobra a la ciutat?Avui a Barcelona li falta un go-vern fort. Vull liderar un governfort, que actuar des de la lleial-tat i que prendr decisions colle-giades. El meu referent no sermai un govern trencat i dividitcom el que hem tingut aquestsanys amb el PSC i Iniciativa. Arab, tamb expresso la meva dis-posici a collaborar amb totes lesforces poltiques. Vull deixar clarque em presento a les eleccionsamb un comproms de canvi iaix no passa per anar de bracet

  Segons Xavier Trias (CiU), cal acabar amb la venda ambulant i lincivismeamb els que ens han manat du-rant tres llargues dcades. Nomagrada pensar en que hi sobrares o ning.

  Quina Barcelona proposa elseu partit per al futur?Barcelona necessita dotar-se du-na nova visi i duna nova ambi-ci. Desprs de 32 anys seguits deGovern municipal del PSC, lacapital catalana ha exhaurit el seumodel. Des de lentrada al segleXXI, Barcelona no ha estat bendirigida, ha perdut oportunitats.LAjuntament tenia el lema Bar-celona, posat guapa!, que era unbon resum de la proposta socia-lista, centrada en la reforma ur-bana, centrada massa sovint enlesttica de la ciutat. Aquest mo-del sha esgotat. Nosaltres araproposem canviar el lema perBarcelona, regenerat, amb elque donar resposta a les necessi-tat de les persones, de la gent queviu a Barcelona, ser leix princi-pal. Aix, a linici del mandat laprioritat ser la lluita contra la-tur i la crisi econmica.

  Diguim per qu lhauria devotar a vost?Desprs de 32 anys de governdels mateixos, ofereixo un canvien positiu a Barcelona, que tindra les persones com a prioritat ique donar resposta a les neces-sitats de la gent per convertir laciutat en una referncia mundialen qualitat de vida. I, tot plegat,oferint una nova manera de ferpoltica i de governar la ciutat quet com a eixos principals escoltarla gent, collaborar amb la socie-tat civil sense fer-los la competn-cia i, en el marc duna adminis-traci exemplar per la seva aus-teritat, complir i fer complir lesnormes.

  La Salut > El futur del ParcGell s un tema complex, en elqual cap grup poltic dna unaidea clara del seu plantejament.Convergncia i Uni, tal comtamb fa el PSC, defensa un parcper als vens, per amb unamena dordenaci i regulaci delentrada dels turistes. Cap delsdos grups, per, especifica comho far. CiU afegeix que augmen-tar el manteniment i la segure-tat del patrimoni cultural.

  Un Parc Gell perals vens, perregulant lentrada

  Vila de Grcia > Xavier Triasproposa tancar la Travessera deGrcia al trnsit els dissabtesper a convertir-la en un passeigi, daquesta manera, afavorir elcomer de barri. El grup conver-gent es planteja, a ms, reformu-lar la plaa Lesseps per a millo-rar-la com a lloc de trobada.Tamb estudiar la rebaixa delpreu de laparcament per a mo-tos al carrer Gran i replantejar elseu funcionament.

  Una Travesserade Grcia per alpasseig dels vens

  Vallcarca i Penitents > CiUcontinuar endavant amb les re-formes que sestan duent a termeal barri i la gran transformacique significar la remodelacide lavinguda Vallcarca. La urba-nitzaci dels carrers Farigola iBolvar, larribada de la Lnia 9del metro, la nova biblioteca dePenitents o el nou poliesportiu aAlfons Comn en sn bons exem-ples. Millorar la connexi dels ba-rris tamb s una prioritat.

  CiU continuaramb la reforma de tot Vallcarca

  Xavier Trias: Lameva obsessi

  com alcalde sercrear llocs de

  treball a cadascundels barris

 • 8 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201118

 • 9Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniagrcia.catMaig201118

 • 10

  Especial Eleccions Propostes del PPMaig201118lniagrcia.cat

  Foto: Partit Popular

  Alberto Fernndez Daz, candidat del Partit Popular a lalcaldia de Barcelona

  Alberto Fernndez Daz proposa el cobriment dela Ronda de Dalt al seu pas pel barri de Vallcarca

  A finals dabril, el Partit Popularde Barcelona va estrenar novaseu al districte de Grcia. All, elseu alcaldable per Barcelona, Al-berto Fernndez Daz, va assegu-rar que el collectiu okupa s undels principals problemes deGrcia ja que segons va afirmar,aquests han gaudit de la permi-sivitat del govern municipal en-capalat pel Partit Socialista iIniciativa per Catalunya. El lderdels populars va assegurar que encas de formar part del consisto-ri posar remei a aquest situacii desocupar Barcelona doku-pes, un collectiu que en la sevaopini hipoteca la convivnciadels vens degut a les molstiesque causen.

  El PP tamb considera molt necessria la construcci dun nou centre de Serveis Socialsal Camp den Grassot > Els populars lluitaran per acabar amb la tolerncia vers els okupes

  Cristian GmezGrcia

  MS SERVEIS SOCIALSPel que fa al teixit dequipa-ments del districte, FernndezDaz considera que s molt ne-cessria la construcci dunnou centre de Serveis Socials al

  Camp den Grassot que doniresposta a les necessitats dunbarri amb una poblaci que su-pera els 35.000 habitants ambun alt percentatge de gent granentre els seus residents.

  COBRIR LA RONDAEl cobriment de la Ronda de Daltal seu pas per Grcia s una altrade les propostes estrella del PP aldistricte. Aquest cobriment co-menaria a Vallcarca i aniria desde la plaa dAlfons Comn fins ala de Karl Marx al districte de NouBarris. El seu lder, Alberto Fer-nndez Daz, ha denunciat que elconjunt dadministracions queparticipen en el finanament imanteniment de la rondes (elConsell Comarcal Barcelons, laGeneralitat i els ajuntaments deBarcelona i Sant Adri) ha dismi-nut la inversi en aquestes enprop dun 30% durant la darreralegislatura. A banda de cobrir-la,lalcaldable dels populars propo-sa incrementar el nombre decar rils i voreres de les rondes perevitar que es collapsin en cas

  daccident, aix com millorar lasenyalitzaci i la informaci, reto-lant-la tamb en castell.

  QUATRE EIXOS BSICSA banda de les poltiques de cai-re ms local, el Partit Popularbasa el seu programa en quatregrans eixos: seguretat, immigra-ci, educaci i poltica lingsti-ca. Pel que fa a la seguretat, el PPvol incrementar la presncia po-licial a Barcelona amb 1.700nous agents. Els populars fan dela immigraci illegal la seva ban-dera i proposen combatre-la per-qu aquesta sigui legal i ordena-da. En matria educativa, elsconservadors volen crear 8.000noves places descola bressol enles quals sasseguri als pares lapossibilitat descollir la llenguadescolaritzaci dels seus fills.

 • 11

  Especial Eleccions Propostes dICV-EUiAMaig201118lniagrcia.cat

  Cal potenciar la mobilitat, pacificar eltrnsit i donar ms espai als vianants

  Foto: ICVCristian GmezGrcia

  El candidat dIniciativa per Cata-lunya Verds-Esquerra Unida i Al-ternativa a lalcaldia de Barcelona,Ricard Gom, centrar bona partdels seus esforos en potenciaruna millor mobilitat al districteamb mesures que ajudin a pacifi-car el trnsit i donar un major pro-tagonisme als vianants amb laimplantaci de ms zones 30, re-modelant grans eixos viaris comla travessera de Dalt per transfor-mar-la en un model oposat aldautopista urbana, contaminanti sorollosa en qu es basa actual-ment. Per ltim, simpulsar elcor recte desenvolupament del Pladels Tres Turons i es catalogaranels espais que juguen un paperclau en la memria histrica, po-pular i industrial del districte comles antigues cooperatives de laSedeta o la Bruguera.

  Quin s el gran projecte de lapropera legislatura a Gr-cia?Potenciar el pla de mobilitat, pa-cificant el trnsit i donant ms es-pai als vianants amb carrers acces-sibles a tothom, zones 30, am-pliant xarxa i horaris de busos debarri, remodelant la Ronda delMig i fomentant els camins esco-lars consensuats amb AMPAS i co-merciants.

  Quina Barcelona proposa elseu partit per al futur? Una Barcelona inclusiva per avan-ar en les poltiques socials quehem realitzat en els dos darrersmandats. Una Barcelona ecolgi-ca i habitable, que ens dna instru-

  ments perqu lurbanisme, la mo-bilitat i leconomia tinguin una di-mensi sostenible. Apostem tam-b per una ciutat on leducaci i lacultura siguin aspectes primor-dials. I volem una Barcelona ambconvivncia i oberta, on totes lesopcions de vida tinguin cabuda.

  Com pot Barcelona lluitarcontra la crisi i, per exemple,crear llocs de treball? Una estratgia basada en el de -senvolupament de leconomia ver-da i les poltiques socials per a lacreaci docupaci i el canvi demodel productiu: impuls de lesenergies renovables, la rehabilita-ci dhabitatges amb criteris sos-tenibles o la cura de gent gran ipersones dependents. s la mane-ra com estan treballant els pasoseuropeus que, en aquests mo-ments, estan en millor situaci persortir de la crisi.

  Quina s la primera mesuraque dur a terme si s esco-llit alcalde?Aprovar un nou Programa Muni-cipal de la Gent Gran que de caraal 2015 permeti arribar a 25.000persones ateses amb Servei dA-tenci Domiciliria i 75.000 per-sones amb Servei de Teleassistn-cia. La inversi social tamb suna manera de sortir de la crisi.

  Creu que Barcelona s unaciutat segura? S, Barcelona s raonablementsegura. Es produeixen delictes ifaltes que cal prevenir per, a di-ferncia daltres ciutats, a Barce-lona no hi ha cap zona on no shipugui passejar amb seguretat.

  Qu li falta i qu li sobra ac-tualment a la ciutat? Li falta obrir una nova etapa perafrontar els nous reptes que avui

  Districte > ICV potenciar elbarri de Vallcarca com un graneix verd que connecti amb la se-rralada de Collserola. En aquestsentit es donar prioritat als via-nants, es recuperaran zones ver-des i es milloraran les connexionsamb la muntanya.

  Districte > ICV considera queels prop de 30.000 visitants dia-ris que t el Park Gell shauriende reduir fins als 6.000, ja quelactual volum de persones exce-deix la capacitat de crrega que tel Park. Per aquest motiu apos-ten per regular lentrada de per-sones al recinte i protegir-lo delexcs de turistes. Tamb esmillorar la mobilitat a lentradasud del parc i es pressionar per-qu la Generalitat elimini lesta-ci Muntanya de la Lnia 9.

  Reduir el flux devisitants diarisdel Park Gell

  Vallcarca, unaporta dentrada a Collserola

  El lder dICV, Ricard Gom, durant la presentaci de la candidatura del seu partit a la ciutat de Barcelona

  Iniciativa continuar defensant la seva postura de regular laccs de visitants al Park Gell > Sampliar la xarxa dequipaments al districte

  es plantegen, amb poltiques quenoms des dICV-EUiA plante-gem: crear ocupaci a partir de le-conomia verda i les poltiques so-cials, la introducci duna taxa tu-rstica o fer que tots els barris si-guin ecobarris. Li sobra circulacide cotxes per millorar la qualitatde laire que respirem i, conse-qentment, la salut de tothom. Caldeixar menys espai per al vehicleprivat i oferir alternatives de trans-port pblic, carrils bici i espaiper als i les vianants.

  Expliquim per qu lhauriade votar a vost? Per obrir una nova etapa, unanova etapa en que les poltiquesdesquerres i ecologistes siguinels pilars bsics de lacci de go-vern. I per combatre la poltica deretallades de CiU en els serveis b-sics de benestar, com educaci, sa-lut, cultura, serveis socials...

  Districte > Els ecosocialistesaposten per construir una sriedequipaments que considerennecessaris per al districte. Entreels ms destacats shi troben la fi-nalitzaci de linstitut Vallcarca ide lescola Univers al carrer Bai-len o la construcci dun nou cen-tre de Serveis Socials al Camp denGrassot. Tamb shabilitar unnou equipament juvenil a la Sede-ta i es construir una residnciageritrica i un centre de salut albarri de Vallcarca. Per ltim, le-difici de lantiga Cibeles acollirapartaments tutelats per a la gentgran, un CAP i aparcaments.

  Construir nousequipaments atots els barris

 • 12 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201118lniagrcia.cat

 • 13

  Especial Eleccions Propostes dUxBMaig201118lniagrcia.cat

  Districte > UxB proposa unabateria de mesures per millorarla mobilitat del districte. Algunesde les ms destacades sn remo-delar la Travessera de Dalt per-qu deixi de ser la frontera ambels barris de la zona nord, opti-mitzar el recorregut i la freqn-cia de pas dels busos de barri, cre-ar una xarxa de transport pblicnocturn als barris nord del dis-tricte i crear noves illes peatonalsa Vallcarca o Camp den Grassot.

  Aplicar mesuresper millorar lamobilitat

  Foto: Unitat per Barcelona

  Lequip dUxB, en un acte a la plaa Lesseps

  Volem un Park Gell sense barreres

  Unitat per Barcelona (UxB), la co-alici formada per Esquerra Re-publicana de Catalunya, Reagru-pament i Democrcia Catalana decara a les eleccions municipals,proposa que el Park Gell conti-nui sent un recinte sense barre-res que esdevingui un nexeobert de connectivitat entre bar -ris. Per altra banda, la formaciindependentista tamb es mostrapartidria de traslladar la paradade taxis del carrer Olot i millorarla mobilitat a la banda sud del parcmitjanant lobertura del carrerMaignon per Sant Josep de laMuntanya entre daltres mesures.

  Un dels altres punts del pro-grama dUxB s demanar la Lleide barris per a la Vila de Grcia,una eina que permetria dur aterme les reformes de les placesdel Sol i Gala Placdia, millorar les

  UxB vol un parc que funcioni com un nexe de connectivitat entre els barris que lenvolten > Tamb canviar la parada de taxis del carrer Olot

  Cristian GmezGrcia

  installacions del mercat de lAba-ceria o ampliar jardins com els delMestre Balcells o els de SalvadorEspriu. Altres reformes impor-tants que UxB vol enllestir sn ladel parc dels Tres Turons, la de laTravessera de Dalt, la de la plaade la Sedeta, i es duran a terme

  una srie de millores de connec-tivitat entre el passeig de SantJoan i el carrer Escorial.

  NOUS EQUIPAMENTSEl partit encapalat per JordiPortabella proposa construiruna srie dequipaments que

  consideren que li manquen aldistricte com una Escola de M-sica o una Escola Oficial dIdio-mes. Per altra banda senllesti-r la construcci del CEIP lUni-vers al carrer Bailen, es construi-r lequipament esportiu del ca-rrer Nept i un altre que doniservei als barris de la zona nord,es crear un nou centre de Ser-veis Socials al Camp den Gras-sot i shabilitar un nou institut,una escola bressol i un ambula-tori a la Vila de Grcia. Per ltimes faran nous aparcaments alsbarris de la Salut i el Coll.

  POTENCIAR EL COMERRecolzar el teixit comercial s undels camins que UxB vol seguirper sortir de la crisi. En aquestsentit recolzar la creaci duneix comercial potent i moderna la Vila i a diferents zones deldistricte com la zona del PlaVallcarca-Farigola.

  Districte > La formaci inde-pendentista proposa convertirledifici de la Violeta, la reformadel qual encara ha de durar unsmesos, en un dinamitzador de lacultura popular del districte.Tamb shi vol ubicar un espaidinterpretaci dels refugis an-tiaris que hi ha a la plaa delDiamant i a la de la Revoluci.

  La Violeta com adinamitzador decultura popular

 • 14

  Especial Eleccions Perfil dels candidatsMaig201118lniagrcia.cat

  PP > El lder del Partit Popularde Barcelona, Alberto FernndezDaz, s un dels poltics ms ve-terans a lAjuntament de Barce-lona i aquesta ser la terceravegada que aquest poltic nascuta la capital catalana lany 1961 enel si duna famlia nombrosa,opta a lalcaldia de Barcelona,ciutat de la qual es declara un en-amorat. Alberto Fernndez Daz,s advocat de professi i pare detres fills. Va exercir ladvocaciaentre els anys 1986 i 1996, peraquell mateix any va ser nome-nat president del Partit Popularde Catalunya i la seva carrera po-ltica el va anar allunyant pro-gressivament de la seva profes-si dadvocat. Lany 1999 va op-tar a la presidncia de la Gene-ralotat de Catalunya.

  El lder popular s un fan decla-rat del futbol i seguidor de lRCEEspanyol. Entre les seves afi-cions tamb es troben les HarleyDavidson i el colleccionisme detrens.

  ANNA MARIA CASASLa portaveu del grup municipaldel Partit Popular, Anna MariaCasas, noms ha comptat amb lacompanyia de Miguel Raposo perdefensar els interessos del seupartit poltic. Casas ocupa el llocnmero 19 a les llistes municipalsdel candidat conservador, Alber-to Fernndez Daz.

  El PP ser unafora decisiva alAjuntament

  CiU > Fugirem de la picabara-lla, farem plantejaments en po-sitiu sense crispar. Daquestamanera preveu la campanya elcandidat a lalcaldia per Conver-gncia i Uni, Xavier Trias. Lal-caldable de CiU ha centrat el seudiscurs en la necessitat duncanvi de rumb en un consistoridominat des de larribada de lademocrcia pels socialistes. Triasvol personificar el canvi positiuque, segons el seu parer, cal a laciutat.

  Nascut a Barcelona lany 1946,Xavier Trias milita a Conver-gncia Democrtica de Catalun-ya des del 1979. Al 2000 va en-capalar la llista convergent a leseleccions al Congrs de Diputats,convertint-se en el seu portaveual Congrs. Llicenciat en Medici-na i Cirurgia, des del 2003 s re-gidor de CiU a lAjuntament de laciutat comtal i president del GrupMunicipal, pel que exerceix de l-

  El candidat del canvi en positiuvol ser lalcalde de les persones

  der de loposici als diferentsgoverns del PSC daquests anys.

  FRANCINA VILANascuda a Barcelona el 1977,Francina Vila milita a la Joven-tut Nacionalista i a Convergn-cia Democrtica des del 1996, onostenta diferents responsabili-tats. Des del 2007 s regidora alAjuntament de Barcelona. Ac-tualment s la regidora de CiUadscrita al districte de Grcia.

  PSC > Magrada Barcelona iem sento orgulls de ser barce-lon. Aix de clar es va mostrarlactual alcalde i candidat a leseleccions pel Partit Socialista,Jordi Hereu, en la presentacidel seu lema de campanya: Ma-grada Barcelona.

  Jordi Hereu senorgulleix deser nascut a Sant Gervasi, perrecorda que coneix tots i cadas-cun dels 73 barris de la ciutat.Nascut lany 1965, Hereu s alcal-de de la ciutat des del 2006. Mi-litant del Partit dels Socialistes deCatalunya des del 1987, lactualalcalde i candidat va ocupar dife-rents crrecs dins del consistoriabans de ser nomenat edil. Entredaltres crrecs, va ser el regidordels districtes de les Corts, SantAndreu i Grcia.

  Jordi Hereu va ser el recanvial capdavant del consistori quanlanterior alcalde, Joan Clos, vaser nomenat ministre dIndstria,

  A mi Barcelona magrada tota, em fascina, mapassiona

  Turisme i Comer, pel Governcentral de Rodrguez Zapatero.

  GUILLEM ESPRIURegidor del districte de Grciades del 2007, Guillem Espriuha hagut dafrontar temes quehan aixecat expectaci i, a vega-des, polseguera, com sn la refor-ma de la plaa Lesseps i de lavin-guda Vallcarca, o la convivnciaentre vens i loferta de locals do-ci nocturn.

  ICV-EUiA> Propostes com po-tenciar els bancs del temps, lescooperatives de consum agroeco-lgic, el plans de desenvolupa-ment comunitari i convertir Bar-celona en una ciutat sostenible iamb una mentalitat ecolgicasn alguns dels eixos que verte-bren el programa dIniciativaper Catalunya Esquerra UnidaAlternativa a la ciutat de Barce-lona.

  El seu candidat a lalcaldia dela ciutat, Ricard Gom, s lnicdels cinc alcaldables que es pre-senta per primera vegada com acap de llista. Gom s doctor enCincia Poltica per la Universi-tat Autnoma de Barcelona ipare de tres filles. Ha fet tasquesde docent a la meteixa UAB i adaltres universitats dAnglaterra,Itlia, Brasil o Veneuela. Lany

  Volem ser la veu poltica de la Barcelona venal i solidria

  2000 va iniciar la seva militn-cia a Iniciativa per Catalunya.

  ROGER AMIGEl portaveu dICV-EUiA a Grciadurant aquest mandat ha estatRoger Amig, nascut al 1972, i vede la Vila de Grcia des del 2005.T responsabilitats de mobilitat,manteniment i medi ambient.

  UxB > Jordi Portabella i Calve-te encapala la candidatura de lacoalici Unitat per Barcelona alalcaldia de la ciutat. Amb Es-querra Republica de Catalunyava formar part del govern sorgitlany 2003 juntament amb elPSC i ICV i durant la legislaturapassada va ser el soci preferentdel govern de Jordi Hereu. Leseleccions del 22 de maig seran laquarta tentativa de Portabellaper aconseguir lalcaldia de laciutat que el va veure nixerlany 1961.

  Llicenciat en Biologia per laUB i Mster en Enginyeria In-dustrial per la UPC, El candidatJordi Portabella s un enamoratde la cultura catalana i peraquest motiu s soci dentitatscom mnium Cultural o lAte-neu Barcelons i membre de la

  Les forces independentistes fanpinya a la ciutat de Barcelona

  colla de Geganters de la Sagra-da Famlia.

  RICARD MARTNEZEl portaveu dERC a Grcia du-rant el mandat ha estat Alexan-dre Lpez. El republic RicardMartnez, per, assumia el c-rrec de president del Consellplenari de Grcia.

  Foto: Maria Espeus

 • 15Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniagrcia.catMaig201118

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] lniagrcia.catMaig

  201118