of 20 /20
LEKTORE, DR.PSYCH. INGA SKREITULE-PIKŠE Konflikti un to risināšana

Konflikti to Risinasana NL

Embed Size (px)

Text of Konflikti to Risinasana NL

Page 1: Konflikti to Risinasana NL

LEKTORE, DR.PSYCH. INGA SKREITULE-PIKŠE

Konflikti un to risināšana

Page 2: Konflikti to Risinasana NL

Konflikts un pieejas tā skaidrošanā

Kas ir “konflikts”?“conflictus” – sadursme, domstarpības, strīdssavstarpēji pretēji impulsi, intereses, viedokļi,

darbībasKonflikts:konfliktējoša uzvedībapretējas intereses, mērķi, motīvipretrunas, kas tiek uztvertas kā konflikts

Page 3: Konflikti to Risinasana NL

Konflikts – signāls, ka nepieciešamas pārmaiņas

Konflikts – attīstības avots

Konflikts – satuvināšanās iespēja

Konflikts – sasprindzinājuma izlādēšanas iespēja

Konflikta funkcijas

Page 4: Konflikti to Risinasana NL

Konfliktu veidi

Konstruktīvi un destruktīvi konfliktiIekšējie konfliktiStarppersonu konfliktiPersonības – grupas konfliktiStarpgrupu konflikti

Page 5: Konflikti to Risinasana NL

Konflikta dinamikas stadijas

Konflikta situācijas rašanās – latentā stadija Diskomforta sajūta Spriedze Pārpratumi Krīze Incidents

Konflikta apzināšanāsKonfliktējošā mijiedarbībaKonflikta izbeigšana

Page 6: Konflikti to Risinasana NL

Iekšējie konflikti

Page 7: Konflikti to Risinasana NL

Iekšējo konfliktu veidi (K.Levins)

Tuvošanās – tuvošanāsTuvošanās – novēršanāsNovēršanās – novēršanāsDubulta tuvošanās - novēršanās

Page 8: Konflikti to Risinasana NL

Iekšējo konfliktu atrisināšanas iespējas

AiziešanaPārorientācijaSublimācijaIdealizācijaIzstumšanaKorekcijaKompromiss

Page 9: Konflikti to Risinasana NL

Starppersonu konflikti

Page 10: Konflikti to Risinasana NL

Kas veicina starppersonu konfliktu veidošanos?

Cilvēka lomas nozīmīguma mazināšanaAtšķirību starp sevi un partneri izcelšana

(paaugstinot savas “stiprās puses”, pazeminot otra “stiprās puses”)

Neuzticības pret partneri un personīgu antipātiju paušana

Negatīvs emocionālais stāvoklisPersonīgās fiziskās telpas neievērošana

saskarsmes laikāSarunas biedra pārtraukšana“Piesiešanās” un draudi

Page 11: Konflikti to Risinasana NL

Starppersonu konfliktu veidi

Racionāli – apzinātaisPseidokonfliktsIracionālais konfliktsLatentais (slēptais) konfliktsNobīdītais konfliktsGadījuma konflikts

Page 12: Konflikti to Risinasana NL

Sociālās uztveres ilūzijas

Zaudētāja – uzvarētāja ilūzija

“Sliktā cilvēka” ilūzijaStrupceļa ilūzija

Page 13: Konflikti to Risinasana NL

Konflikta risināšanas 4 soļu metode

1.solis – pārrunu noteikumi2.solis – laiks un vieta pārrunām3.solis – pārrunas4.solis – vienošanās panākšana

Page 14: Konflikti to Risinasana NL

Grupu konflikti

Page 15: Konflikti to Risinasana NL

Grupu konfliktu funkcijas

Grupu veidošanās un robežu noteikšanaRelatīvi stabilu attiecību uzturēšana grupāGrupu socializācija un adaptācijaSpēka balansa izveidošana un uzturēšanaInformācijas iegūšanaNormu jaunrade un sociālā kontroleSociālās pieredzes uzkrāšanās

Page 16: Konflikti to Risinasana NL

Grupu konfliktu cēloņi

Cīņa par varu, prestižu, autoritāti (R.Darendorfa pieeja)

Aktuālo vajadzību apmierināšana (P.Sorokina pieeja)

Page 17: Konflikti to Risinasana NL

Grupas favorītisms

Ja cilvēks apzinās savu piederību grupai (identificējas ar grupu), viņš dod priekšroku savai grupai pat tajās situācijās, kad tam nav pietiekoša pamatojuma

Page 18: Konflikti to Risinasana NL

Ierobežotu resursu ietekme uz starpgrupu attiecībām

Negatīvu emociju saasināšanāsNaidīgu darbību pastiprināšanāsDraudzīgo saišu pavājināšanāsNeadekvāta otras grupas uztvereSavu uzvaru skaidrošana ar “iekšējiem”

apstākļiem, bet zaudējumu skaidrošana ar “ārējiem” apstākļiem

Page 19: Konflikti to Risinasana NL

Grupu konfliktu tipi

Konstruktīvie konflikti

Stabilizējošie konflikti

Destruktīvie konflikti

Page 20: Konflikti to Risinasana NL

Konflikta risināšanas taktikasS

ava

s va

jad

zīb

as

Otra vajadzības

Kompromiss

Sadarbība

Sāncensība

Izvairīšanās

Pielāgošanās