of 40 /40
NGÔ MINH DUY Chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học (ĐH Sƣ Phạm TP. Hồ Chí Minh) Chuyên ngành: Tâm lý trị liệu Công việc: + Giảng dạy: Học viện Phật giáo Việt Nam Đại học Sƣ phạm TP. Hồ Chí Minh Học viện Hàng Không Việt Nam + Tham vấn và trị liệu tâm lý: Trung tâm Đào tạo và Chăm sóc sức khỏe tinh thần Ý TƢỞNG VIỆT. Liên hệ: 225/11 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q.3, Tp.HCM. Điện thoại: 0839292920 + DĐ: 0975 572 275. + Email: [email protected], [email protected] + Facebook: [email protected]

Nhập môn Tâm lý học

Embed Size (px)

Text of Nhập môn Tâm lý học

 • NG MINH DUY

  Chuyn mn: Thc s Tm l hc (H S Phm TP. H Ch Minh)

  Chuyn ngnh: Tm l tr liu

  Cng vic:

  + Ging dy: Hc vin Pht gio Vit Nam

  i hc S phm TP. H Ch Minh

  Hc vin Hng Khng Vit Nam

  + Tham vn v tr liu tm l: Trung tm o to v

  Chm sc sc khe tinh thn TNG VIT.

  Lin h: 225/11 Nguyn nh Chiu, P5, Q.3, Tp.HCM. in thoi:

  0839292920

  + D: 0975 572 275.

  + Email: [email protected],

  [email protected]

  + Facebook: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  GIO TRNH HC TP

  Gio trnh: TM L

  HC I CNG

  NXB HSP TP.HCM

  Sinh vin c th mua

  ti: Trng HSP.

  TP.HCM, 280 An

  Dng Vng, P4, Q5,

  T: 08.38 301 303

 • Chng 1

  NHP MN TM L HC

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  1. Tm l v Tm l hc

  Tm l l nhng

  hin tng tinh

  thn, ny sinh

  trong no ngi,

  gn lin v iu

  khin ton b

  hot ng v

  hnh vi ca con

  ngi.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Kinh Php c-Phm Song Yu

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  M hnh Tm-Sinh-X hi

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Tm l hc l g?

  Psychelogos

  Psyche: Linh hn, tm hn

  Logos: Khoa hc

  Psychology

  Khoa hc nghin cu v cc hin tng tm l

  Psychologist Nh Tm l

  hc

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  2. Lch s hnh thnh v pht trin ca TLH

  C i

  Tm hn, linh hn

  Cha phi l khoa hc c lp.

  Gn lin vi t tng ca trit hc

  TK19 tr v trc

  Descarters: Th xc v tm hn tn ti c lp v c gn kt bi tuyn Tng.

  Chistian Wolff: Nhn chng hc = KH c th + KH tm hn.

  Cc nh sinh vt hc, vt l hc

  KH c lp

  Nhng nm 70 ca TK19.

  1879: Wihelm Wundt, phng thc nghim tm l, cha ca TLH hin i.

  Ha hc, Vt l hc v Tm l hc.

  i tng nghin cu l: thc.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Tuyn Tng

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Na u TK 19

  1879

  1880

  Bt u c tn gi

  Thnh lp Vin Tm l hc u tin trn

  th gii

  1889

  1920

  Cc nh TLH gp nhau ti Paris

  Trn th gii c 100

  phng thc nghim tm l hc

  Trng thnh, tch khi

  s ph thuc vo Trit hc

  W. Wundt thnh lp phng thc

  nghim tm l u tin trn th gii

  TK 18

  2. Lch s hnh thnh v pht trin ca TLH (tt)

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3. Mt s quan im TLH hin i

  QUAN IM

  Hnh vi

  Gestalt

  Phn tm hc

  Nhn vn

  Nhn thc

  Hot ng

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.1. Quan im hnh vi

  J.BJ.Waston

  (1878-1958)

  B.F.Skinner

  (1904-1990)

  E.C.Tolman

  (1886-1959)

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.1. Quan im hnh vi (tt)

  Hnh vi

  nh hng n i sng

  tm l

  Bc l i sng ni tm

  Phng php Th-Sai

  S(Stimulation)-R( Reaction)

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  John Waston tng tuyn b

  Hy cho ti mt t tr em khe mnh, pht

  trin bnh thng v th gii ca ring ti,

  trong ti c th chm sc chng v ti cam

  oan rng khi chn mt cch ngu nhin mt

  a tr, ti c th bin n thnh mt chuyn

  gia bt c lnh vc no-mt bc s, mt lut

  s, mt thng gia hay thm ch mt k trm

  cp h ng-khng ph thuc vo t cht v

  nng lc ca n, vo ngh nghip v chng

  tc ca cha ng n.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.2. Quan im Gestalt

  Do b 3 M.Wertheimer, K.Koffka v

  W.Kohler sng lp.

  c trng ca mt hin tng tm l:

  tnh trn vn, tng th, c cu trc hon

  chnh v c t chc.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.3.Quan im ca Phn tm hc

  Sigmund Freud

  (1856-1939)

  Carl Jung

  (1875-1961)

  Alfred Adler

  (1870-1937)

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Tng bng tm tr

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  T l gia cc phn

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Cu trc nhn cch

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.4. Quan im nhn vn

  Abraham Maslow

  (1908-1970)

  Carl Roger

  (1902-1987)

  Thn

  ch

  trng

  tm

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.5. Quan im nhn thc

  Tm hiu cch thc con ngi suy ngh,

  hiu v bit v th gii bn ngoi.

  nh hng ca cch con ngi nhn

  nhn v th gii khch quan n hnh

  vi

  Jean Piaget (1896-1980)

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.6. Tm l hc thn kinh

  Mi quan h

  gia cc yu

  t: di truyn,

  sinh hc v

  hnh vi

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  3.6. Quan im hot ng

  Tiu biu: L.X.Vugotxki, X.L:

  Rubinstein, A.N Leonchev,

  Trong tnh hin thc ca n, bn cht

  con ngi l tng ha cc mi quan h x

  hi.

  Tm l con ngi c hnh thnh v

  th hin trong hot ng.

  thc l sn phm cao nht ca hot

  ng con ngi

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  4. i tng v nhim v ca TLH

  i tng

  Cc hin tng tm l

  S vn hnh ca cc hin tng

  ny

  4.1. i tng v nhim v ca TLH

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  5. Bn cht, chc nng, phn loi

  5.1. Bn cht cc hin tng tm l:

  5.1.1. Tm l ngi l s phn nh hin thc

  khch quan.

  + Phn nh

  + Phn nh tm l

  + Tnh ch th

  => Tm l ngi l hnh nh ch quan v th

  gii khch quan, hnh nh ch quan ny mang

  tnh sinh ng v sng to.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  c im ca phn nh tm l

  Tnh trung thc

  Tnh sng to

  Tnh tch cc

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Tnh ch th th hin qua 3 c im

  Cng mt hin thc khch quan tc ng vo

  nhiu ch th khc nhau => nhng hnh nh

  tm l khc nhau.

  Cng mt hin thc khch quan tc ng vo

  mt ch th trong thi im, hon cnh, iu

  kin, trng thi khc nhau s cho ra nhng hnh

  nh tm l khc nhau

  Ch th l ngi u tin tri nghim nhng

  hin tng tm l, t c thi , hnh ng

  tng ng khc nhau i vi hin thc.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  5. Bn cht, chc nng, phn loi (tt)

  5.1. Bn cht cc hin tng tm l:

  5.1.2. Tm l l chc nng ca b no

  + Tm l ngi khng phi l b no m l chc nng ca b no.

  + Sinh l: hnh nh tm l l 1 phn x c

  iu kin (tip nhn, x l, p tr).

  + No: no trc, no gia v no sau.

  + Phn vng chc nng ca no.

  => No hot ng theo h thng chc nng, tm l ch

  ny sinh khi c s hot ng ca no.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Phn vng chc nng ca no

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Hot ng theo c ch bt cho

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Chc nng ca 2 bn cu no

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Cu trc ca Nron

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: ngominhd[email protected]

  Truyn tn hiu ca Nron

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  5. Bn cht, chc nng, phn loi (tt)

  5.1. Bn cht cc hin tng tm l:

  5.1.3. Tm l ngi c bn cht x hi v c

  tnh lch s.

  + Th gii khch quan, no b ch l

  tin .

  + X hi ha nhng thi im, giai

  on lch s.

  5.1.4. Tm l ngi l sn phm ca hot

  ng v giao tip.

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  5.2. Chc nng ca tm l

  Chc nng

  nh hng

  iu khin

  Kim tra

  iu chnh

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  Nhim v nghin cu ca TLH

  Nghin cu cc hin tng tm l.

  Pht hin cc quy lut tm l.

  Tm ra c ch hnh thnh tm l.

  L gii, d bo hnh vi, thi

  a ra cc gii php, ng dng trong lnh vc hot ng

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  5.3 Phn loi cc hin tng tm l

  t: ngn

  R rng

  Qu trnh

  t: di

  Khng r rng

  Trng thi

  n nh

  Bn vng

  Thuc tnh

  Nhn thc

  Cm xc

  ch

  Ch

  Tm trng

  Xu hng

  Nng lc

  Tnh cch

  Kh cht

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  5.3. Phn loi cc hin tng tm l (tt)

  Hin tng tm l

  C thc

  Cha c thc

  Hin tng tm l

  Sng ng

  Tim tng

  Hin tng tm l

  C nhn

  X hi

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  6. Phng php nghin cu tm l hc

  Nguyn tc

  Quyt nh lun

  Hot ng

  Pht trin

  H thng

  cu trc

  6.1. Cc

  nguyn

  tc

  phng

  php

  lun

  nghin

  cu Tm

  l hc

 • Tm l hc i cng ThS. Ng Minh Duy Email: [email protected]

  6. Phng php nghin cu tm l hc (tt)

  Phng php

  Quan st

  iu tra

  Phng vn/tr chuyn

  Trc nghim

  NC trng

  hp

  Phn tch sn

  phm

  Thc nghim

  6.2. Cc

  phng

  php

  nghin

  cu Tm

  l hc