of 20 /20
I H C BÁCH KHOA HÀ N I VI N CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG BÁO CÁO MÔN H C NH P MÔN CÔNG NGH THÔNG TIN HÀ N I 12-2011

Bao Cao Nhập môn CNTT

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Báo cáo

Text of Bao Cao Nhập môn CNTT

 • TRNG I HC BCH KHOA H NI

  VIN CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNG

  BO CO MN HC

  NHP MN CNG NGH THNG TIN

  H NI 12-2011

 • Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Pht trin WEBSITE vi Joomla

  Nhm sinh vin thc hin: Nhm 02 Kim nh Sn

  Nguyn Hu Trung

  Nguyn Tng Qun

  Nguyn Xun Trng

  Nguyn Th Linh

  Trn Xun Phong

  CNTT&TT 4

  CNTT&TT 4

  CNTT&TT 4

  CNTT&TT 4

  CNTT&TT 4

  CNTT&TT 4

  MSSV 20102089

  MSSV 20102767

  MSSV 20102044

  MSSV 20102400

  MSSV 20101778

  MSSV 20101986

  Ging vin hng dn: TS. Phm Huy Hong

 • Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Li cm n! Trong qu trnh hon thnh bn bo co ny, nhm thc hin c s gip rt ln t thy gio Phm Ngc Hng- hng dn nhm thc hnh mn hc, c bit l s gip v kin thc WEB v trnh by . Ngoi ra, nhm cng cm n ti thy Phm Huy Hong- ging vin dy l thuyt gp v ni dung, b cc cho bn bo co thm hon thin.

 • Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Li gii thiu Mc ch ca nhm l to 1 Website gii thiu sch. Vi kin thc c hc ban u, HTML l ngn ng c ngh n u tin. Tuy nhin, khi bt u thc hin, nhiu vn pht sinh: - HTML i hi ngi dng phi tn thi gian vit code, x l giao din bng CSS. - Vic update sch cng rt kh khn, mi ln cp nht u phi code li - Vic phn quyn cho nhiu ngi qun l trang kh bt cp -Kh nng tng tc ca bn c cho web yu (kh xy dng cc form comment) Yu cu i hi cn phi tm 1 gii php cho nhng vn trn

  Qua tm hiu trn mng, nhm quyt nh s dng 1 h qun tr ni dung m ngun m xy dng web, tuy nhin kh nhiu la chn c t ra: - Wordpress: chuyn v mng blog - Drupal: Khng thn thin vi ngi dng, kh s dng - Nuke Viet: Cc module, template khng a dng - Joomla: 1 h qun tr rt ph bin, giao din thn thin, d s dng, cc module i km rt a dng. V y l s la chn ca nhm.

 • Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Mc lc Ba i

  Ta ii

  Li cm n iii

  Li gii thiu iv

  1. Ni dung . 1

  1.1. Bc u lm quen vi joomla! .................................................... 1

  1.1.1) Ci t. 1

  1.1.2) Tm hiu v joomla v thit k website.. 3

  1.2 Bt u xy dng, thit k WEBSITE 4

  1.2.1. Xy dng phn khung cho website 5

  1.2.2. Ci t tin ch 6

  2. Xy dng v hon thin Web BK Book.. 8

  2.1. Pht trin ni dung cho website. 8

  2.2. Qun l Website. 12

  2.2.1. Phn quyn ngi dng.. 12

  2.2.2. Bo mt.. 12

  2.2.2.1. Sao lu d liu. 12

  2.2.2.2. Cp nht Joomla! .............................................. 13

  2.2.2.3. Lu cc thnh phn m rng 13

  2.2.2.4. Thit lp quyn truy cp cho cc Folder v File 13

  Kt lun 14

  Tham kho 15

 • 1

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  1. Ni dung

  1.1. Bc u lm quen vi Joomla

  Joomla l mt h qun tr ni dung m ngun m. Joomla c vit bng ngn ng PHP v kt ni ti c s d liu MySQL, cho php ngi s dng c th d dng xut bn cc ni dung ca h ln Internet hoc Intranet.

  Joomla c cc c tnh c bn l: b m trang (page caching) tng tc hin th, lp ch mc, c tin RSS (RSS feeds), trang dng in, bn tin nhanh, blog, din n, bnh chn, lch biu, tm kim trong site v h tr a ngn ng.

  Joomla c pht m theo ting Swahili nh l jumla ngha l "ng tm hip lc".

  Joomla c s dng khp mi ni trn th gii, t nhng website c nhn cho ti nhng h thng website doanh nghip c tnh phc tp cao, cung cp nhiu dch v v ng dng. Joomla c th d dng ci t, d dng qun l v c tin cy cao.

  Joomla c m ngun m do vic s dng Joomla l hon ton min ph cho tt c mi ngi trn th gii 1

  Kh khn u tin: cc thnh vin ca nhm cha tng s dng qua Joomla, t ra yu cu c 1 thi gian tm hiu v Joomla mt cch khi qut.

  Upload d liu ln host cng l 1 vn , vic ci t, b sung cc tin ch

  rt d xy ra li v th nhm quyt nh s dng localhost test th trang web, v cng c c la chn l WampServer.

  1) Ci t Ci v khi ng wampserver Copy th mc Joomla vo th mc www trong th mc ci

  wamp

  1Theo http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla

 • 2

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Joomla dng to web ng, do yu cu phi khi to c s d liu, wamp h tr chng ta iu ny. Trong thanh a ch trnh duyt nhp vo localhost/phpadmin Trong tab Database, chng ta to CSDL new

  Figure 1.

  Bt u qu trnh ci chnh, trn thanh a ch nhp vo localhost, trong phn Your Project, chn b ci m va copy vo th mc www

  Figure 2.

  Next ln lt qua cc bc, ch bc cu hnh database

  Figure 3.

 • 3

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  localhost Username l root, Password b trng, cn database l tn CSDL t.

  Bc cui cng l xa b th mc Installation trong th mc ci joomla hon tt.

  2) Tm hiu joomla v thit k website Vic ci t joomla hon tt, website sau khi khi to c dng sau:

  Figure 4.

  Cng vic tm hiu cch s dng joomla cho nhng ngi mi bt u thc s l 1 vn ht sc kh khn, tuy vic b tr giao din qun tr dng ha kh thn thin nhng cc cng c li nhiu gy bi ri cho nhng ai cha quen v y chnh l kh khn u tin m nhm gp phi

 • 4

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Figure 5. Giao din ng nhp

  Figure 6. Giao din trang qun tr

  1.2. Bt u xy dng, thit k WEBSITE H thng qun tr ca Joomla h tr ngi dng rt nhiu cng vic: - Vit v qun l bi vit - To cc th mc/Menu ln - Qun l cc tp tin a phng tin - Phn quyn ngi s dng, y thc s l 1 im mnh - Ty bin ngn ng s dng - V im c bit nht Joomla l vic h tr cc thnh phn m rng Module/component/template

 • 5

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Joomla c 1 kho d liu s cc giao din( Template), cc hiu ng, tin ch cho web do hng triu ngi s dng trn khp th gii ng gp. V th, thay v phi ngi code cho ra nhng sn phm ca mnh, chng ta c th s dng li nhng sn phm m cng ng ng gp, sau pht trin thm theo nhu cu s dng ca mnh.

  1.2.1. Xy dng phn khung cho website Trong ti ny, nhm tp trung vo vic pht trin 1 website gii thiu cc cun sch, nhn thc c vic t pht trin 1 giao din ring cho web s tn rt nhiu thi gian v cng sc, nhm i n quyt nh s dng 1 giao din mu trn mng.

  Vic tm kim cng mt kh nhiu thi gian, s lng giao din rt ln,

  nhng phi p ng c 3 yu cu: p, min ph, v ng ni dung website gii thiu sch.

  Cui cng th cng tm c 1 ci kh ng , v bt u ci t:

  Figure 7. Giao din ci t 1 thnh phn m rng

  Vn li pht sinh vi giao din mi ny, cc layout mc nh b sp

  xp rt ln xn v trng khng ging nh bn demo ca giao din. Tnh hung ny bt buc phi chnh li v tr cc layout cho ng vi bn thit k. S dng s layout i km

 • 6

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Figure 8. S layout

  1.2.2. Ci t tin ch

  Vic tip theo l ci t cc tin ch m rng, phn user3 mc ch l to 1 hiu ng chuyn ng gii thiu cc u sch. V th phi tm thm 1 module h tr hiu ng ny

  Google search cho ta rt nhiu kt qu

  - Vic ci t module cng ging nh ci t giao din trn - Thit lp cc thuc tnh cho mudule

 • 7

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Figure 9.

  - V kt qu:

  Figure 10.

 • 8

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  2. Xy dng v hon thin Web BK Book

  2.1. Pht trin ni dung cho website: Sau khi c 1 phn khung cho web, cng vic tip theo l hon thin ni dung.

  B cc ca website:

  Thm 1 menu:

  Website

  Trang ch

  Tin tc

  u sch

  Ebook

  Lin h

 • 9

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Figure 11.

  V menu hon thin:

  Website xong c bn v mt b cc, vn cn li ch l thm cc bi vit vo y ni dung cho 1 trang.

  S dng chc nng Add New Article ng bi

  Figure 12.

 • 10

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  c th qun l bi vit 1 cch khoa hc, vic sp xp theo tng ch

  l cn thit, Joomla cho php lm iu ny qua vic qun l ch (Category)

  Ngoi ra 1 s tnh nng khc cng c h tr nh to banner qung co, feeds, weblinks tuy nhin trong khun kh bn bo co ny khng trnh by vo nhng vn . V y l website sau khi chnh sa kh hon thin:

 • 11

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

 • 12

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  2.2. Qun l website 2.2.1. Phn quyn ngi dng: Mt vn t ra khi lm web, l lm sao c th c nhiu ngi cng tham gia post bi, nhng li khng c quyn tc ng n h thng nh qun tr, v phn cp cc nhm ngi dng th no, ?

  Nh trnh by u, kh nng phn quyn ngi dng chnh l 1

  trong nhng l do m nhm chn joomla, h qun tr ny cho php administrator thit lp cc quyn hn i vi cc qun tr web thng qua c ch Nhm ngi dng, Quyn ca mi ngi dng, Cp bc truy cp:

  Figure 13.

  2.2.2. Bo mt Cng vic bo mt cho Website l rt quan trng trnh cc Hacker c th xm nhp, ph hoi hoc ly cp cc thng tin quan trng, thng thng vic ny i hi ngi Qun tr phi c kin thc v kh nng mi c th thc hin c.

  Cng trong qu trnh tm hiu v joomla, nhm cng ng thi xem xt mc bo ca h thng v tm cc gii php, chn la ph hp nht cho website ca mnh. Di y l nhng g nhm tm hiu c v Joomla! Web Securit.

  2.2.2.1. Sao lu d liu

  y l cng vic cn phi lm thng xuyn, vic sao lu( Backup) s bao gm ton b cc File ca Website v cc d liu trong Database. Trong trng hp Website b tn cng v ngng hot ng th ch cn phc hi li( Restore) cc File v d liu c sao lu l Website c th hot ng li.

  Vic sao lu d liu trong Database c th c thc hin bng cng c phpMyAdmin c trong Control Panel ca Hosting hoc bt c cng c Backup

 • 13

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  no v ton b cc File ca Website c th c ti v my tnh c nhn thng qua cc chng trnh FTP.

  2.2.2.2. Cp nht Joomla!

  Thng xuyn theo di v cp nht kp thi cc bn sa li hoc nng cp cho Joomla! khc phc cc li bo mt nu c. Xem cc thng bo v phin bn v cp nht cho Joomla! ti trang Web http://joomla.org

  2.2.2.3. Lu cc thnh phn m rng

  Vic ci t thm cc thnh phn m rng (Component, Module) c th s lm nh hng n bo mt ca Joomla! Thng xuyn theo di cc thng bo v bo mt ca cc thnh phn m rng ti trang Web Joomla! 3rd party security Nu pht hin cc thnh phn m rng ny c li th phi tin hnh cp nht bn sa li nu c hoc xa b khi Joomla!

  2.2.2.4. Thit lp quyn truy cp cho cc Folder v File

  Vic thit lp quyn truy cp (CHMOD) cho cc Folder v File trong Joomla! s gip ngn chn cc truy xut khng hp l vo cc Folder v File trn Website.

  Thit lp quyn hn CHMOD 755 cho cc Folder (k c Folder bn trong) v CHMOD 644 cho tt c cc File.

  Ngn lit k File trong Folder

  t mt File index.html trong tt c cc Folder ca Website ngn chn vic lit k cc File c trong cc Folder , c th to mt File html rng hoc copy File index.html c sn trong cc Folder ca Joomla!

  Thit lp "Register Globals Emulation"

  Thit lp Register Globals Emulation bng cch truy cp vo Global Configuration Chn Tab Register Globals Emulation Off.

  Ngoi ra c th s dng thm cc cng c bo mt c trong Control Panel ca Hosting tng cng thm mc bo mt cho Website.

 • 14

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Kt lun Vi tc pht trin internet v Cng ngh thng tin nh v bo nh hin nay, vic a cc ng dng thc t tr thnh mt cng vic tt yu trong thi i s ha cng ngh . V tng Pht trin website vi joomla! c nhm ng dng trong BK book vi mc ch trao i, cung cp kho ti liu tri thc, chia s ngun ti nguyn ny nhm gip cc bn sinh vin, cc thy c quan tm v c gi. La chn joomla! tuy khng phi l ti u nht nhng n li ph hp v m ngun m nn d dng khai thc cng nh pht trin h thng. Mc d bi bo co cn trong khun kh hn hp v bn thn cc thnh vin trong nhm cng cha c kinh nghim v thi gian v kin thc hon chnh tng ca mnh, nhng y cng l ng lc rt ln nhm nh hng pht trin trong tng lai. Mi c gng ca cc thnh vin u c ghi nhn qua sn phm ca mnh- BKbook.

  Trong qu trnh hon thin bo co cn gp nhiu sai st, rt mong nhn c s ng gp v cho kin ca thy c v bn c v c ni dung v hnh thc c hon chnh hn. Vui lng lin h qua a ch sau:

  Nhm 02-BK book, CNTT&TT4, K55, vin SoICT, i hc Bch Khoa H Ni Email: [email protected] hoc: [email protected]

 • 15

  Bo co Nhp mn CNTT&TT Pht trin Website vi Joomla

  Tham kho [1] Unknown, Thit k Template joomla!, ngun:

  http://forum.webchuyennghiep.net/showthread.php?t=2504

  [2] Michelle Bisson - Leader Documentation, Administrator joomla! Manual, 2006.

  [3] WallPearl, Simple CSS, 2008.

  [4] http://www.web3mantra.com/2011/02/22/30-free-joomla-templates/

  [5] http://www.joomla.edu.vn/tai-lieu-hoc-joomla/42-customize-joomla-cms.html

  [6] http://www.joomlaviet.com/dich-vu/lap-trinh-ung-dung-joomla.html

  [7] http://www.joomla24.com/

  Cng nhiu ngun khc t internet do cc thnh vin trong nhm cung cp