Novinarska konferenca 31. maj 2012 stat.si/nk

 • View
  34

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 31. maj 2012 www.stat.si/nk. Vsebina: Aktualni podatki: Inflacija, maj 2012 mag . Irena Kriman, generalna direktorica Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2012 mag. Karmen Hren, vodja Sektorja za nacionalne raune Analiza: Ravni cen in kupna mo - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  31. maj 2012

  www.stat.si/nk

 • Vsebina:

  Aktualni podatki:

  Inflacija, maj 2012mag. Irena Kriman, generalna direktoricaBruto domai proizvod, 1. etrtletje 2012mag. Karmen Hren, vodja Sektorja za nacionalne raune

  Analiza:

  Ravni cen in kupna moSimona Kre, Sektor za statistiko cen, paritete kupne moi

 • Inflacija, maj 2012mesena stopnja inflacije: 0,6 %letna stopnja inflacije: 2,4 %Dvig cen na letni ravni v skupinah blaga in storitev: alkoholne pijae in tobak (5,2 %)hrana in brezalkoholne pijae (4,3 %)stanovanje (3,7 %) obleka in obutev (3,0)prevoz (2,8 %) gostinske in nastanitvene storitve (2,6 %) zdravje (1,5 %)izobraevanje (1,3 %)rekreacija in kultura (1,2 %), stanovanjska oprema (0,1 %) Padec cen na letni ravni v skupini: komunikacije (- 3,2 %)

  januar maj: 2,8 %

 • Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2012

  mag. Karmen Hren, vodja Sektorja za nacionalne raune

 • Glavni poudarki-BDP se je zmanjal tretje zaporedno etrtletje; po obsegu je zmanjanje primerljivo s tistim v tretjem etrtletju 2011, hkrati pa je manj izrazito kot ob koncu leta 2011-Rast domaega konnega troenja kot kljuni dejavnik manjega padca BDP-Domae investicijsko troenje se e naprej zmanjuje in ne kae znakov okrevanja-Rast izvoza komajda pozitivna, uvoz e manji kot pred letom

 • Ravni cen in kupna mo

  Simona Kre, Sektor za statistiko cen, paritete kupne moi

 • Kupna mo in s im jo merimo?

  1. BDP v paritetah kupne moi1. primerjava povprenih (realni BDP) neto pla in drobnoprodajnih cen2. Ravni cen izdelkov in storitev

  Primerjave v asu: kolikodobrin smo si lahko privoiliPrimerjave v prostoru:s povpreno plao v med dravamipreteklosti in koliko danesznotraj drave

 • Mednarodna primerjava-PKMenotna valuta (standard kupne moi (SKM)) enotna raven cenrealni BDP = BDP po kupni moi = BDP v PKM = primerljivi BDP

  Razmerje med najcenejo in najdrajo dravo v Evropi (2010) 3:1 (Luksemburg : Albanija)

  Razmerje med realnim BDP na prebivalca v EU-27 (2010) 6:1 (Luksemburg : Bolgarija)

 • Realni in nominalni BDP na prebivalca, 2010

 • Ravni cen za izbrane skupine, Slovenija in sosednje drave, 2010 (SI=100)

 • Primerjava cen za Slovenijo in sosednje drave, junij 2010

 • Primerjave znotraj draveBig Mac Indeks = primerjava kupne moi med posameznimi mesti v Sloveniji (2010)

  MestoCena za hamburger big Mac (v EUR)Povprena mesena neto plaa (v EUR)Povprena neto plaa na uro (v EUR)as dela za en hamburger (v min) tevilo big Mac-ov glede na povpreno plaoKoper2,50994,805,9225397Ljubljana2,501.097,626,5323439Maribor2,50937,785,5827375Novo mesto2,501.025,796,1124,5410

 • Raven cen v posameznem mestu glede na povpreno raven cen v Sloveniji, 2010

 • Koliina dobrin, ki smo jih lahko kupili s povpreno neto plao v letih 1991, 2001 in 2011, Slovenija

 • NAPOVEDNOVINARSKIH KONFERENC

  v petek, 8. junija 2012:Cene v Sloveniji: mag. Botjan Vasle, UMAR Ema Mii, SURSv petek, 29. junij 2012:Primanjkljaj in dolg drave, 1. etrtletje 2012

  Stik: Ida Repov Grabnar, odnosi z javnostmi, ida.repovz-grabnar@gov.si, 241 64 58

  ***

  *

  *

  **********