phan tich kỹ thuat_Cherry

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of phan tich kỹ thuat_Cherry

 • Phn tch k thut c bnSatified your demand, benefit your future

 • Ni dung chnh1.Mt s khi nim2.Biu nn v m hnh nn c bn3.Trendline, support v resistant4.Mt s ch s phn tch k thut c bn

 • 1.Mt s khi nim1.1 Phn tch k thut l g. PTKT l vic nghin cu hnh vi ca th trng ch yu bng vic s dng th nhm mc ch d bo xu hng gi trong tng lai.

 • 1.2 L thuyt Down v phn tch k thut Charles Dow pht trin L thuyt Dow t nhng phn tch hnh vi ca th trng vo cui th k 19.ng cho rng dao ng th trng s to thnh cc xu th gi. ng phn chia xu th gi thnh xu th gi cp 1 (chnh) v xu th gi cp 2 (ph).

 • 1.Mt s khi nimXu th gi cp 1Th hin xu hng gi chnh ca th trng v c th ko di t vi thng cho n vi nm.Xu th gi cp 2L nhng iu chnh c tc ng lm gin on xu th gi cp 1.Trong th trng gi tng, chng c xem l nhng t suy gim tm thi (iu chnh).Trong th trng gi gim, chng c xem l nhng hi phc trung gian (tng gi tm thi).

 • 1.3 Nhng gi nh c s ca PTKTBin ng th trng phn nh tt cCc nh PTKT cho rng tt c cc yu t nh hng n gi u c phn nh trong gi.Gi vn ng theo xu th Cho rng mt xu th ang vn ng s tip tc theo xu th ca n cho n khi n o chiu.Lch s s lp li chnh nCho rng xu th gi trong tng lai chnh l s lp li ca qu kh.

 • 2.Biu nn v mt s m hnh nn c bn2.1 biu nn

  Cu to nn c bn

 • Mt s nn c bn a.MarubuzuNn cng lc, th hin lc mua v bn mnhThng xut hin trong th trng tng gi v gim gi mnh khi lc mua v lc bn ra t th trng tng t bin.

 • b. Cc nh xoayC thn gia, bng trn v bng di tng i bng nhau.Th hin s cn bng gia lc mua v bn, cn ch i tn hiu xc nhn mi tham gia th trng.

 • c.DojiC gi m ca v ng ca bng nhau4 loi nn Doji c bn nh hnh bnCng dng: D bo or xc nhn s suy yu v o chiu ca th trung trong giai on sp ti. Cn ch i tn hiu xc nhn mi tham gia th trng.

 • d.Nn hamer (nn ba) D bo hoc xc nhn s suy yu v o chiu ca th trung trong giai on sp ti. Cn ch i tn hiu xc nhn mi tham gia th trng.

 • e. Inverted hamer (ba ngc) D bo hoc xc nhn s suy yu v o chiu ca th trung trong giai on sp ti. Cn ch i tn hiu xc nhn mi tham gia th trng.

 • Mt s m hnh nn c bnM hnh tip dinM hnh tam gic M hnh ch nhtM hnh c ui nheoM hnh c ch nht

 • M hnh tam gic

  -Tam gic hng ln

 • Tam gic hng xung

 • M hnh c ui nheo

 • C ch nht

 • M hnh o chiu

  M hnh hai nhM hnh vai u vai

 • M hnh 2 nh

 • M hnh 2 y

 • M hinh vai u vai

 • Vai u vai ngc

 • 3.Trendline, support, resistant3.1 Trendline (ng xu hng)nh ngha ng xu hng l mt ng thng ni lin cc im lin tc cao hay thp (thng thng lc u l 2 im).cho php chng ta xc nh.+ Chiu hng ca th trng.+ Du hiu o chiu.+ Du hiu tip tc xu hng.+ Cc im h tr (support) v khng c (resistance).

 • b.Cch vCch v trendlineUptrend: Ni cc im y trong xu hng ln to nn 1 ng xu hng uptrend.Downtrend: Ni cc im nh trong xu hng xung to nn 1 ng xu hng downtrend.Trong khung giao dch di hn trendline c v qua gi ng ca,trong ngn hn trendline c v qua gi cao nht hoc thp nht.

 • c.ng dngGi hot ng theo trendline. -Trendlines ni chung l giao dch mua bn nh h tr thng xuyn v mc khng c, vi mt s khc bit: Khi kinh doanh theo trendlines, phi ch khng ch trendline hin hnh, m cn quan tam n trendlines i din ca n . V d: Nu bn ang kinh doanh mt trendline h tr, bn nn tm trendline khng c v tm ra mi quan h ca n. - n gin nht c s dng k thut ca trendlines kinh doanh. Ch cho gi chm vo ng xu hng hp l ( c kim tra t nht hai ln), v bt ngc tr li.

 • Breakout v Pullback (ph v v quay li) -Khi gi ph v mt uptrend s m u cho mt xu hng xung ca gi. S cho tn hiu sell. -Ngc li khi gi ph v mt downtrend s l khi u cho mt hng tng, s cho mt tn hiu buy.

 • Kt lun. Trendline l mt cng c v cng n gin v hu dng : -Xc nh xu hng. -Tip din ca mt xu hng. -S o chiu ca mt xu hng. * Vic xc nh ng trendline gip trader theo ng c xu hng ca th trng.

 • 3.2 .support & resistant3.2.1Supporta. Khi nim L mc gi m ti s ngi mua tham gia vo th trng ln p o s lng ngi bn. C th hiu, mc h tr l mc m ti , khi th trng ang gim v n s c mt "lc v hnh" y th trng tng tr li

 • b.Support c thnh lp u? Khi no th b ph v? H tr thng di mc gi hin hnh. Phn tch k thut khng phi l mt khoa hc chnh xc v i khi rt kh thit lp cc mc h tr chnh xc. i khi khng c v hp l xem xt mc h tr b ph v nu gi ng ca 1 / 8 di mc h tr thnh lp. V l do ny, mt s trader thnh lp cc vng h tr

 • 3.2.2. Resistanta.Khi nim. L mc gi m p lc bn mnh lm cho gi khng th tip tc tng c na. Ngi mua khng sn lng mua mc gi . Hiu mt cch n gin hn, vi mc gi ny, hu ht cc nh u t trn th trng u tin rng, gi s h.

 • b. Resistance c thnh lp u?khi no th b ph v? Khng c cc cp thng trn gi hin hnh, nhng n khng phi l khng ph bin i vi cc giao dch ti hoc gn khng c. i khi khng c v hp l xem xt mt mc khng b ph v nu gi ng ca 1/8 trn mc khng c c thnh lp. V l do ny, mt s trader thnh lp cc vng khng c.

 • 3.2.3 Kt lun Vic xc nh support v resistance gip cho trader c nhng quyt nh hp l khi vo v thot khi th trng. + buy khi gi chm support. + sell khi gi chm khng c.

 • 4.Mt s ch s phn tch k thut

  Ch s StochaticCh s Boliger band

 • 4.1 Ch s StochaticCh bo Stochastic c gii thiu bi George Lane, ch bo c p dng xc nh xu hng v kh nng cc im o ngc. Ch bo xc nh gi ng ca hin ti trong phm vi gi ca cc thi k cui, da trn tng rng, gi mun n gii hn trn dao ng trong khun kh ca xu hng tng v gim.

 • %D = ng TB 3 k ca %K

  (n): S k tnh ton

 • Cch s dng:

  ng Stochastic th hin chu k dao ng ca gi vi nhng yu t sau: Khi gi tng, gi ng ca c xu hng gn vi phn trn ca khong dao ng gi. Khi gi gim, gi ng ca c xu hng gn vi phn y ca khong dao ng gi

  Thng thng, ng Stochastic gm 2 ng, %K v %D. S khc nhau gia 2 ng Stochastic Nhanh v Chm c tnh ton da trn cc ng %K v %D. ng Stochastic di chuyn chm hn v nhn hn so vi ng Stochastic nhanh.

 • ng dng:

  Xc nh cc vng mua nhiu/bn nhiu

  Nu ng Stochastic vt trn ng 80 gi ang trong vng mua nhiuNu ng Stochastic nm di ng 20 gi ang trong vng bn nhiu

  2. Pht hin cc tn hiu mua/bn

  + %K v %D ct xung t vng trn 80 -> du hiu bn+ %K v %D ct ln t vng di 20 -> du hiu mua

 • Bolinger bandKhi Nim : ng Bolinger gip cho ngi dng so snh bin ng v mc gi tng i ca mt chng khon hay gi hng ho, tin t theo mt thi gian quan st c th. Cc ng bin c to nn t ng trung bnh v mt lch chun c p dng xung quanh ng trung bnh ny. Thng thng mc nh ca ng trung bnh l 20 ngy v lch chun l 2. Bi v lch chun dng o lng bin ng nn Bollinger Bands tr nn mt cng c linh ng c th iu chnh m rng hay hp li da trn mc bin ng tht s ca th trng.

 • 4.2 Boliger bandGii Thch: Di bng Bolinger c dng v pht trin bi John Bollinger, di bng Bollinger l mt ch dn thng c s dng so snh mc bin ng ca cc mc gi lin quan trong mt khong thi gian nht nh. Ch dn ny bao gm 3 ng gi bao quanh vng dao ng ch yu ca gi, 3 ng ny gm:

  ng trung bnh n gin gia, Di bng trn (ng trung bnh n gin cng vi 2 n v lch chun); Di bng di (ng trung bnh tr i 2 n v lch chun).

  lch chun (mt ch s thng k) thng c dng nh mt ch dn tt trong quan st dao nghuyt v lch chun cho rng cc di bng s phn ng mt cch nhanh chng i vi s thay i ca gi v phn nh nhng chu k dao ng cao hay thp. Mt s tng gi t ngt (hoc gim gi) hay ni mt cch khc l s dao ng ln, s dn n s m rng ca di bng.

 • Khi xu hng tng, Gi di chuyn trn dy Upper Band v ngc li gim di MA 20 v cc Bands u to p lc th xu hng Gim chim u th. Nu khng bt kp sng ngay t u , c th tn dng cc t iu chnh v dy Band gia MA 20 vo lnh theo xu hng.

 • Giai on tch ly, bin hp v 2 dy Upper, Lower tin st nhau d bo xu t Breakout ang n, s Breakout tng/ gim mnh v 1 hng khi xy ra hin tng " bung nt c chai" 2 dy U/L gin cch ti a v gi ph v 1 Line. Thi gian tch ly cng lu th lc Breakout cng d di, thng thng s ko theo xu hng r rt sau khi Breakout.

 • Sau y l v d minh ha: mi tn th 1 l th trng ang tin n di trn v tn hiu mua c pht ra trong giai on ny. Tn hiu bn trong c pht ra cho n khi v tr mi tn s 3, mt ci nh that ra khi di mi tn s 2 nhng sau l s tr vo di ca ng gi. ti mi tn s 3 l s di chuyn ca gi n di thp v tr mi tn s 4

 • Cc ng Dng Ca Bollinger Banda/ Ch ra th trng ang tnh trng overbought/oversold: gi gn bin di tc th trng ang oversold, ngc li l overbought

  b/ Dng kt hp vi ng RSI, Stochastic ch ra du hiu mua/ bn: Du hiu mua/bn xut hin khi Bollinger cho thy du hiu overbought/oversold, trong khi RSI, Stochastic cho thy du hiu phn k (divergence)

  c/ Ch ra du hiu cnh bo sp c mt s bin ng gi mnh: nhng ng bin (bands) thng hp trc khi bt u mt s bin ng gi mnh

 • Quy lut bt thnh vn

  Gi t cn di hng lnng trung tuyn-> xu hng tngGi tng trung tuyn hng ln cn trn--> xu hng tngGi tcn trn hng xung ng trung tuyn --> xu hng gimGi tng trung tuyn hng xung cn di--> xu hng gimCn trn v cn di cng hp (khong cch cng gn) cnh bo gi c th sp bin ng mnh khi "bung nt c chai" (t lng trong PTKT)

 • Thank youfor you attention!!! Satified your demand, benefit your future

  ****