Phan tich thiet_ke_huong_doi_tuong_voi_uml_quan_ly_tour_du_lich

Embed Size (px)

Text of Phan tich thiet_ke_huong_doi_tuong_voi_uml_quan_ly_tour_du_lich

  1. 1. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 1 Li ni u gy nay, ng dng cng ngh thng tin v vic tin hc ha c xem l mt trong nhng yu t mang tnh quyt nh trong hot ng ca cc chnh ph, t chc, cng nh ca cc cng ty; n ng vai tr ht sc quan trng, c th to ra nhng bc t ph mnh m. Vic xy dng cc trang web phc v cho cc nhu cu ring ca cc t chc, cng ty thm ch cc c nhn, ngy nay, khng ly g lm xa l. Vi mt vi thao tc n gin, mt ngi bt k c th tr thnh ch ca mt website gii thiu v bt c g anh ta quan tm: mt website gii thiu v bn thn v gia nh anh ta, hay l mt website trnh by cc b su tp hnh nh cc loi xe hi m anh ta thch chng hn. i vi cc chnh ph v cc cng ty th vic xy dng cc website ring cng ngy cng tr nn cp thit. Thng qua nhng website ny, thng tin v h cng nh cc cng vn, thng bo, quyt nh ca chnh ph hay cc sn phm, dch v mi ca cng ty s n vi nhng ngi quan tm, n vi khch hng ca h mt cch nhanh chng kp thi, trnh nhng phin h m phng thc giao tip truyn thng thng gp phi. Hot ng ca mt cng ty du lch c quy m kh ln s cng c tng cng v m rng nu xy dng c mt website tt. Bt ngun vi tng ny, cng vi nhng gi ca c gio V Th Dng, chng em chn ti Qun l Tour du lch v hon thnh bi tp ln ng k hoch. C c kt qu nh vy, nhm chng em xin c gi li cm n su sc ti c gio V Th Dng ngi hng dn chng em trong sut qu trnh lm bi tp ln ny. Xin chn thnh cm n c! Nhm 17 KHMT1-K4 N
  2. 2. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 2 Mc Lc Li ni u....................................................................................................................1 NHIM V CNG VIC THC HIN.................................................................... 4 PHN 1: XC NH YU CU BI TON........................................................... 5 1. M t bi ton...................................................................................................5 2. Quy trnh nghip v.........................................................................................6 3. Yu cu h thng.............................................................................................. 7 PHN 2: BIU ......................................................................................................8 I. Biu Ca s dng.......................................................................................... 8 1. Xc nh cc tc nhn ca h thng........................................................... 8 2. Xc nh cc ca s dng...............................................................................8 3. Biu Use case............................................................................................9 II. BI LM C NHN................................................................................. 12 A. Hong Minh Hi Nhm 17- KHMT1- K4................................................ 12 1. c t Use case............................................................................................12 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................13 3. Biu trnh t...........................................................................................15 4. Biu hot ng....................................................................................... 19 B. Ng Dng Hng Nhm 17-KHMT1-K4.....................................................19 1. c t Use case............................................................................................20 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................24 3. Biu trnh t...........................................................................................26 4. Biu hot ng....................................................................................... 29 C. Phm Duy Khnh-Nhm17-KHMT1K4..................................................... 31 1. c t Use case............................................................................................31 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................34 3. Biu trnh t...........................................................................................36 4. Biu hot ng....................................................................................... 37 D. Nguyn Xun Trng (078) Nhm 17-KHMT1-K4................................38 1. c t Use case............................................................................................38
  3. 3. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 3 2. Biu lp tham gia ca s dng...............................................................42 3. Biu trnh t...........................................................................................47 4. Biu hot ng....................................................................................... 53 III. Biu lp chi tit......................................................................................55 1. Tm lp.........................................................................................................55 2. Biu lp chi tit......................................................................................58 IV. Biu thnh phn.....................................................................................59 V. Biu trin khai ca h thng Qun l Tour du lch.............................. 62 PHN 3: THIT K C S D LIU....................................................................63 1. nh x cc lp sang bng..............................................................................64 2. nh x cc lp lin kt...................................................................................64 3. nh x mi lin quan khi qut ha............................................................64 4. C s d liu ca h thng ng k Tour du lch......................................65 PHN 4 : THIT K GIAO DIN........................................................................... 68 1. Giao din Mn hnh chnh..............................................................................68 2. Giao din Gii thiu danh mc Tour............................................................68 3. Giao din Gii thiu Tour du lich................................................................. 69 4. Giao din t Tour du lch............................................................................ 70 5. Giao din Qun l Nhn Vin........................................................................71 6. Giao din Tm Kim........................................................................................73 7. Giao din T vn khch hng........................................................................74 KT LUN................................................................................................................ 75 Ti liu tham kho:.....................................................................................................76
  4. 4. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 4 NHIM V CNG VIC THC HIN STT H v tn Cng vic thc hin 1 Hong Minh Hi nh hng cng vic, m t bi ton, xc nh v phn tch cc gi tr nghip v, xc nh cc yu cu h thng, xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai. c t Use case ng k Tour, Xem TT Tour. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) Thit k CSDL 2 Ng Dng Hng Xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai c t Use case Cp nht TT Tour, To phiu K Tour, Tm kim. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) 3 Phm Duy Khnh Xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai c t Use case ng nhp, T vn khch hng, Qun l thng tin khch hng. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) Thit k giao din 4 Nguyn Xun Trng (078) Xc nh cc tc nhn, cc ca s dng ca h thng. V biu thnh phn v trin khai c t Use case Qun l thng tin nhn vin, Qun l thng tin Tour. V v biu lp tham gia ca s dng, hot ng, trnh t. (bi lm c nhn) Thit k giao din
  5. 5. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 5 PHN 1: XC NH YU CU BI TON ---------------***------------- 1. M t bi ton Mt cng ty du lch thc hin tin hc ha vic ng k tour du lch thng qua website ca cng ty. y l trang web gii thiu v tt c nhng g lin quan n lnh vc du lch ca Vit Nam n khch hng tham quan website, nhm thu ht khch hng tham quan website ln sau. Ch o ca website l gii thiu cc im du lch trong v ngoi nc, cc k quan hay cc chng trnh v tour du lch, cc l hi trong nm ti cc im du lch. Ti y ngi dng c th xem thng tin v cc tour du lch do cng ty cung cp, cho php t tour trc tuyn, tham kho gi tour, tm kim tour ph hp. C 2 cch tm kim thng tin: Tm nhanh v tm chi tit. Tm nhanh: cho php ngi dng tm kim nhanh bt k thng tin no trong website thng qua thao tc n gin l nhp t kha cn tm v nhn enter ra kt qu. Tm chi tit: cho php ngi dng gii hn khu vc tm kim thng tin kt qu hin th ra chnh xc hn. Ngi dng (tng ng vi user name v password) truy cp vo trang web tm hiu thng tin v cc tour du lch trong v ngoi nc. Ngi dng c th ng k tour du lch, dch v visa, v my bay, v tu xe, ng k thu xe t.... trc tuyn vi cng ty thng qua website. Truy cp vo website ngi dng c th tm hiu v thng tin cc a im du lch, cc danh lam thng cnh trn th gii. i vi ngi qun l: Ngi qun l cn nm bt thng tin nhn vin, thng tin khuyn mi t cc a im du lch, thng tin v cc i tc kinh doanh. Sau khi tm hiu y thng tin v cc tuor du lch, ngi dng c th lm vic trc tuyn vi nhn vin ca cng ty ng k tour du lch cho mnh. Khi khch hng ng k du lch chng ti s c mt phiu ng k cho khch hng c th ang k trc tuyn hoc ng k trc tip ti cng ty. Nhn vin cn xc nh cc thng tin: - Khch hng c yu cu dch v g khng? - Tour du lch m khch hng ng k. - Khch hng mun t khch sn hay khng, loi khch sn m khch hng mun t. - Khch hng mun n ung ngh ngi ti nh hng nh th no?
  6. 6. ____________________________________Phn tch thit k hng i tng vi UML Nhm 17 KHMT1-K4Trang 6 - Khch hng mun thu xe khng? - Thng tin v khch hng: h tn, gii tnh, tui, CMTN