Phan tich PET

 • View
  13

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2013

Text of Phan tich PET

 • www.vcsc.com.vn | VCSC Viet Capital Securities | 1

  See important disclosure at the end of this document

  Petrosetco (PET)

  18 March 2011

  13.500 ng - MUA

  30/01/2012

  S chuyn hng thng minh qua Samsung Vi th trng in thoi thng minh Vit Nam chun b bng n, chng ti cho

  rng Petrosetco c nc c thng minh khi chuyn t phn phi sn phm ca

  Nokia sang Samsung. Samsung vt th phn Nokia trn th gii v chng ti

  cng k vng Samsung s sm vt Nokia ti Vit Nam. Vi nhiu dng in thoi

  thng minh ph bin v th mnh marketing, Samsung l i tc tt hn cho

  Petrosetco. Chng ti pht hnh bo co ln u cho PET vi khuyn ngh MUA v

  gi mc tiu l 28.000 ng.

  Samsung l nh sn xut in thoi thng minh hng u th gii

  Ln sng chuyn i t in thoi c tnh nng c bn sang in thoi thng minh trn

  qua th trng in thoi di ng ton cu, cho php Samsung nh bt Nokia khi v tr

  u ngnh bng cc dng in thoi thng minh sng to. Cuc cch mng in thoi

  thng minh cng lan sang chu vi mc tng trng nm ngoi t hn 67%, dn

  u cng l Samsung.

  Th trng in thoi thng minh Vit Nam sp bng n

  Th trng in thoi thng minh Vit Nam vn cn ang manh mn khi in thoi c

  bn vn chim n 90% th phn, ring Nokia chim n 50%. Tnh hnh ny s thay i

  khi t l thm nhp in thoi thng minh ti Vit Nam hin l 11% tng ln mc trung

  bnh 50% ca cc nc trong khu vc. Hin ti, Vit Nam vn cn giai on u trong

  chu k chuyn i in thoi thng minh, ngha l in thoi thng minh s cn tng

  trng tt trong vi nm ti khi Vit Nam tng tc theo kp vi th gii.

  Petrosetco c li hn khi chuyn sang phn phi sn phm cho Samsung 90% doanh thu ca Petrosetco n t hot ng phn phi, v mt na doanh thu phn

  phi n t mng in thoi di ng. Petrosetco l nh phn phi cp 1 ca Samsung ti

  Vit Nam, v c th phn phi n 50% in thoi ca Samsung vi mng li 1.700 i

  l. Cc khon doanh thu khc ca cng ty n t phn phi cc sn phm CNTT (15%

  doanh thu), phn phi sn phm khc lin quan n ha du v cung cp dch v du kh.

  Cc nh u t vn nh gi thp tm nh hng ca Samsung Giao dch ti mc PER ch l 3,7 ln vi li sut c tc n 13,3%, c phiu PET c kh

  nng tng gi mnh nu vic chuyn i phn phi ny mang li hiu qu cao, mc khc

  kh nng gim gi cng khng ng k. Nu chng ti p dng mc PER l 7,5 ln i

  vi EPS nm 2013 l 3.704 ng, gi mc tiu ca chng ti s l 28.000 ng. Cc cng

  ty phn phi trong khu vc ng Nam giao dch ti mc PER trung bnh l 8,1 ln.

  Nguyn An Thin Trang Chuyn vin

  trang.nguyenan@vcsc.com.vn +84 8 3 914 3588 ext. 116

  Bo co ln u

  Gi mc tiu 28.000 ng T l tng 107%

  Phn phi

  Gi tr vn ha 42 triu USD

  SL c phiu lu hnh 69,0 triu

  Mc cao nht 12 thng 15.900 ng

  Mc thp nht 12 thng 10.400 ng

  TL s hu nc ngoi 10,3%

  Gii hn TL s hu nc ngoi 49,0%

  C cu c ng

  Tp on Du kh Vit Nam 35,6%

  Qu u t Si Gn - H Ni 15,9%

  PVFC 4,1%

  Phng Tun H 0,9%

  Khc 43,5%

  M t cng ty Petrosetco, mt cng ty con ca Tp on Du kh Vit Nam, c thnh lp vo nm 1996 nh l mt cng ty cung cp dch v du kh. Trong nhng nm gn y, chin lc ca cng ty l tr thnh cng ty phn phi vi 1.700 i l. i th gn nht FPT ch c 1.000 i l. Phn phi sn phm ca Nokia l hot ng kinh doanh chnh chim gn 50% doanh thu, nhng vo nm 2012, cng ty quyt nh chuyn sang phn phi cho Samsung. Petrosetco bt u nim yt trn sn HSX vo nm 2007.

  Tng trng v nh gi

  2011A 2012E 2013E 2014E 2015E

  Doanh thu (t ng) 10.321 10.474 12.046 13.703 15.636

  LN hot ng (t ng) 535 324 329 378 493

  Bin LN hot ng (%) 5,2% 3,1% 2,7% 2,8% 3,2%

  LN rng (triu ng) 285 216 256 364 478

  EPS (ng) 4.086 3.132 3.704 5.281 6.933

  Tng trng EPS (%) 37% -23% 18% 43% 31%

  C tc (ng) 1.800 1.500 1.800 2.000 2.200

  BPS (ng) 17.357 19.200 21.105 24.386 29.119

  PER (ln) 3,3 4,3 3,7 2,6 2,0

  PBR (ln) 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5

  T sut c tc (%) 13,3% 11,1% 13,3% 14,8% 16,3%

  ROE (%) 24,4% 16,5% 17,8% 22,5% 25,2%

  N/(N+Vn CSH) (%) 111,6% 62,1% 57,7% 70,1% 69,7%

  0

  400

  800

  1,200

  1,600

  2,000

  2,400

  0

  5

  10

  15

  20

  T12-11 T03-12 T06-12 T09-12

  Din bin gi

  Nghn ng ----- Gi (LHS) KL (RHS) 000

 • www.vcsc.com.vn | VCSC Viet Capital Securities | 2

  See important disclosure at the end of this document

  HOLD Tc ng t Samsung n th trng 90 triu ngi

  tiu dng Vit Nam

  Petrosetco, tn chnh thc l Tng Cng ty C phn Dch v Tng hp Du kh, c thnh

  lp vo nm 1996 nh l mt cng ty con ca Tp on Du kh Vit Nam (PVN) vi mc

  ch l cung cp cc dch v hu cn, t chc tic, dch v lao ng cho cc cng ty du kh

  trong Tp on PVN. Tuy nhin, cc hot ng ny hin nay ch chim 8% tng doanh thu

  ca cng ty, cn hot ng ch yu chnh l phn phi.

  Gn 90% doanh thu ca Petrosetco n t phn phi v kinh doanh, v mt na trong s

  ny (v li nhun) n t phn phi in thoi di ng m cho n gia nm 2012 hu ht l

  in thoi di ng Nokia.

  Trong cc khon thu cn li, 15% n t phn phi my tnh c nhn, my tnh xch tay v

  cc sn phm Cng ngh thng tin (CNTT), v phn cn li l t sn xut v kinh doanh bnh

  gas, phn phi nha Polypropylene, kinh doanh phn bn m Ph M v xut khu sn lt.

  Petrosetco cng tham gia pht trin bt ng sn v cung cp dch v qun l ti sn. Tuy

  nhin, trng tm ca bo co ny l hot ng phn phi in thoi di ng, do cc hot

  ng kinh doanh khc ca cng ty tng trng u v li nhun n nh.

  Bc chuyn thng minh t phn phi cho Nokia sang Samsung Nokia tng l nh cung cp ln nht ca Petrosetco cho n nm 2012 khi mi quan h ca

  cng ty vi Nokia xu i do Nokia ch nh FPT l nh phn phi c quyn ti th trng

  min Bc v Petrosetco thnh lp mt cng ty con khc l "Smartcom" phn phi in thoi

  di ng cho cc nh sn xut khc nh Sony-Ericsson v LG. Tthng 08/2012, cng ty phn

  phi ca Petrosetco (PSD) chnh thc chia tay Nokia bt tay hp tc vi Samsung.

  Hnh 1: Mc thi gian hp tc phn phi in thoi di ng ca Petrosetco

  Ngun: D liu cng ty, thng 11/2012

  Hnh 2a : So snh Nokia v Samsung th trng

  Vit Nam

  Hnh 2b : Gi in thoi trung bnh ton

  cu ca Samsung v Nokia

  2011 Nokia Samsung

  Th phn 50% 25%

  Phn khc in thoi c bn

  in thoi thng minh

  Cc mu in thoi ph bin

  1800, 1280 Cc dng in thoi hai SIM

  Galaxy Y Galaxy Mini

  Gi bn trung bnh ca Petrosetco

  $45 $80

  Thanh ton bng

  USD ng ni t

  K thanh ton Tr trc Tr sau

  Ngun: IDC, D liu cng ty, d bo ca VCSC Ngun: Asymco.com

  4/2011

  Thnh lp Cng ty

  Smartcom

  6/2011

  Phn phi thm cho

  Sony-Ericsson

  12/2011

  Phn phi thm cho

  LG

  8/2012

  Dng phn phi cho NOKIA

  9/2012

  Phn phi thm cho Samsung

  10/2012

  Phn phi thm cho

  Blackberry

  $0

  $100

  $200

  $300

  2Q

  FY

  07

  2Q

  FY

  08

  2Q

  FY

  09

  2Q

  FY

  10

  2Q

  FY

  11

  2Q

  FY

  12

  Samsung Nokia

 • www.vcsc.com.vn | VCSC Viet Capital Securities | 3

  See important disclosure at the end of this document

  HOLD Chng ti cho rng vic Petrosetco chuyn sang phn phi in thoi thng minh cho

  Samsung l mt bc i thng minh, to nhiu tim nng tng trng cho cng ty hn l tip

  tc phn phi cho Nokia vn chm chn trong vic nm bt xu hng in thoi thng

  minh ti Vit Nam. Chng ti cho rng li nhun ca Petrosetco s tng nhanh do ba nguyn

  nhn sau:

  Doanh thu v th phn ca Samsung ang tng trn th gii v ti Vit Nam trong khi

  doanh thu v th phn ca Nokia st gim

  Th trng in thoi thng minh Vit Nam cn nhiu ha hn vi t l thm nhp ch

  l 11%, so vi mc 50% ca khu vc

  Petrosetco nhn c cc iu khon thanh ton c li hn t Samsung so vi t

  Nokia trc y

  Samsung v lnh o mi Trong Qu 1/2012 Samsung kt thc 14 nm tr v ca Nokia vi th phn mng in thoi

  di ng ng u ton cu. Trong giai on ny, Samsung bn c 86 triu in thoi

  v chim 20,7% th phn phn ton cu, ko Nokia xung v tr th hai vi 19,8% th phn v

  Apple ng v tr th ba vi 7,9% th phn (theo Gartner, thng 05/2012).

  Hnh 3a: Samsung hin ng u th gii Hnh 3b: Nokia lt ra ngoi top 5 nh sn xut

  in thoi thng minh

  Ngun: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker

  Hnh 4: S lng in thoi c bn ra trn ton cu ca Samsung trn tng mnh

  Ngun: Strategy Analytics: smart phone shipments (Thng 11/2011)

  0

  40

  80

  120

  Samsung Apple ZTE

  (triu) S lng in thoi bn ra ton cu

  3QFY11

  3QFY12

  0

  20

  40

  60

  Samsung Apple RIM ZTE HTC

  (triu S lng bn T thng minh ton cu

  3QFY11

  3QFY12

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1Q2009 3Q2009 1Q2010 3Q2010 1Q2011 3Q2011

  (triu) S lng in thoi thng minh c bn trn ton cu theo qu

  Nokia

  Samsung

  Apple

 • www.vcsc.com.vn | VCSC Viet Capital Securities | 4

  See important disclosure at the end of this document

  HOLD Vit Nam ui theo th gii Ti chu , "chu k chuyn i in thoi thng minh" ch mi bt u. Ti cc th trng

  pht trin nh Singapore v Malaysia, in thoi thng minh c t l thm nhp, ngha l s

  thu bao trn dn s, ln n 90%. Trong cc th trng bo ha ny, doanh thu in

  thoi thng minh bt u tng trng chm li.

  Trong khi , Vit Nam, Thi Lan, v Philippines vn cn giai on u ca cuc cch

  mng in thoi di ng vi t l thm nhp in thoi thng minh t hn 30%. Trong khi in

  thoi thng minh ti th trng Vit Nam vn cn s khai th Philippines v Thi Lan, in

  thoi thng minh thm nhp su hn vi mc tng trng doanh thu ng kinh ngc, ln

  n 326% v hn 200% vo nm ngoi. R rng Vit Nam c nhiu trin vng tng trng

  khi theo xu hng ca th gii.

  Hnh 5: T l thm nhp thp ngha l trin vng tng trng cao cho n khi bo ha

  Hnh 6: Vit Nam c nhiu in thoi di ng, nhng vn cn t in thoi thng