1
Dianjuran : PENGENALAN Isu professionalism dalam kerjaya OS Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Bertauliah, Pengapit Hygiene dan ba kritikal. Dalam beberapa tahun kebe berkaitan dengan professionalism banya dalam forum- forum dan perbinca Pengamal OSH. Persoalan seperti “Berapa jauh tang keatas nasihat yang telah saya keluarka akta untuk profesionalisma Pengamal O hendak memastikan integriti Pengam diutarakan dan perlu dijawab. NO BAYARAN 1. Harga Kursus 2. Harga Pakej Penginapan 3 Hari 2 Malam Bilik Standard (2 Katil Bujang) 6 x Makan Jumlah Keseluruhan SASARAN KUMPULAN i. Pengamal Keselamatan dan Kesihata ii. Perunding Keselamatan dan Kesihata iii. Pengarah, Pengurus, Penyelia, iv. Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kes v. Pegawai Sumber Manusia (HR), vi. Majikan dan pekerja bagi semua sekt OBJEKTIF PROGRAM i. Memberi kesedaran dan kefahama mengenai sikap profesionalisma seorang pengamal OSH. ii. Membantu peserta untuk meningk etika kerja untuk berubah kearah ya efektif. iii. Peserta akan belajar bagaimana mengambil peranan dalam me profesionalisma di Malaysia. iv. Mempelajari teknik-teknik pen membangunkan sistem pengurusan O dalam membantu syarikat m pengurusan OSH yang efektif. Dengan kerjasama : Pendaft www.n SH seperti Pegawai aan, Penguji Gas anyak lagi adalah elakangan ini, isu ak dibincangkan di angan dikalangan ggungjawab saya an?”, “Patutkah ada OSH”, “Bagaimana mal OSH” banyak HARGA (RM) RM 689.00 RM 265.00 RM 954.00 an Pekerjaan an Pekerjaan sihatan Pekerjaan tor pekerjaan an kepada peserta mereka sebagai katkan kualiti dan ang lebih positif dan a mereka boleh embentuk amalan ngurusan dalam OSH yang berkesan mencapai tahap HUBUNGI KAMI : NIOSH Pejabat Wilayah Se No 10, Jalan Persiaran Tek Taman Teknologi Johor, 81400 Senai, Johor Darul T Tel : 07-599 1200 ext 635 / Fax : 07-598 0746 Email : eec.niosh@gma Pn Nooreirza / En Noor Azl TENTATIF PROGRAM Hari Pertama : 25 Septem Pendaftaran Peser Take Charge!........ Choice &Props Ice Each Other) oleh E Hari Kedua : 26 Septemb Ethics, Professional Holistic and Legal Ismail (Risk Govern Malayisa) Legal Implication O Safety And Health Mansor (JKKP Joho SHO Professionalism oleh Hj Mohd Zahr Constrcution Sdn B Pemantapan Inter Pegawai SPRM Ne Aktiviti Riadah PROPS Workshop ( Hari Ketiga: 27 Septembe OSH Professional D Country oleh En Ra Ethics & Profession Organization oleh (Kerry Ingredients ( Critical Managem oleh En Adam S System Sdn Bhd) OSH Societies’ Prosessional oleh Aero Composite S taran secara online : niosh.com.my elatan (Johor Bahru), knologi, Takzim. / 637 ail.com lan mber 2016 rta & Check In Bilik .Osh Professionalism Is My e Breaking (Getting Know En Azahan Arif Md Yusup ber 2016 alism & Compliance In OSH : Approach oleh Haji Othman nance Association Of On Non - Compliance By h Officer oleh Ir Ahmad Jailani or) m Practice In The Workplace ruddin Ruskam (Ame Bhd) rgriti Ditempat Kerja oleh egeri Johor (Group Work) er 2016 Development Programs In The aemy Md Zein (NIOSH) nalism In International h En Shamsul Rizal Shamsuddin (M )S/B) ment Skills In OSH Profession Salan (One Subsea Malaysia Roles In Developing OSH h En Aliasman Morshidi (CTRM Sdn Bhd)

PROPS FLYERS 1 - niosh.com.my · akta untuk profesionalisma Pengamal OSH”, “Bagaim hendak memastikan integriti Pengamal OSH” banyak diutarakan dan perlu dijawab. NO BAYARAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROPS FLYERS 1 - niosh.com.my · akta untuk profesionalisma Pengamal OSH”, “Bagaim hendak memastikan integriti Pengamal OSH” banyak diutarakan dan perlu dijawab. NO BAYARAN

Dianjuran :

PENGENALAN

Isu professionalism dalam kerjaya OSH seperti Pegawai

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penguji Gas

Bertauliah, Pengapit Hygiene dan banyak lagi adalah

kritikal. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, isu

berkaitan dengan professionalism banyak dibincan

dalam forum- forum dan perbincangan dikalangan

Pengamal OSH.

Persoalan seperti “Berapa jauh tanggungjawab saya

keatas nasihat yang telah saya keluarkan?”, “Patutkah ada

akta untuk profesionalisma Pengamal OSH”, “Bagaim

hendak memastikan integriti Pengamal OSH” banyak

diutarakan dan perlu dijawab.

NO BAYARAN

1. Harga Kursus

2. Harga Pakej Penginapan

� 3 Hari 2 Malam

� Bilik Standard (2 Katil Bujang)

� 6 x Makan

Jumlah Keseluruhan

SASARAN KUMPULAN

i. Pengamal Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

ii. Perunding Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iii. Pengarah, Pengurus, Penyelia,

iv. Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

v. Pegawai Sumber Manusia (HR),

vi. Majikan dan pekerja bagi semua sektor pekerjaan

OBJEKTIF PROGRAM

i. Memberi kesedaran dan kefahaman kepada peserta

mengenai sikap profesionalisma mereka sebagai

seorang pengamal OSH.

ii. Membantu peserta untuk meningkatkan kualiti dan

etika kerja untuk berubah kearah yang lebih positif dan

efektif.

iii. Peserta akan belajar bagaimana mereka boleh

mengambil peranan dalam membentuk amalan

profesionalisma di Malaysia.

iv. Mempelajari teknik-teknik pengurusan dalam

membangunkan sistem pengurusan OSH yang berkesan

dalam membantu syarikat mencapai tahap

pengurusan OSH yang efektif.

Dengan kerjasama :

Pendaftaran secara online :

www.n

Isu professionalism dalam kerjaya OSH seperti Pegawai

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penguji Gas

Bertauliah, Pengapit Hygiene dan banyak lagi adalah

kritikal. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, isu

berkaitan dengan professionalism banyak dibincangkan di

forum dan perbincangan dikalangan

Persoalan seperti “Berapa jauh tanggungjawab saya

keatas nasihat yang telah saya keluarkan?”, “Patutkah ada

akta untuk profesionalisma Pengamal OSH”, “Bagaimana

Pengamal OSH” banyak

HARGA (RM)

RM 689.00

RM 265.00

RM 954.00

matan dan Kesihatan Pekerjaan

amatan dan Kesihatan Pekerjaan

Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

ja bagi semua sektor pekerjaan

Memberi kesedaran dan kefahaman kepada peserta

mengenai sikap profesionalisma mereka sebagai

ingkatkan kualiti dan

etika kerja untuk berubah kearah yang lebih positif dan

Peserta akan belajar bagaimana mereka boleh

mengambil peranan dalam membentuk amalan

teknik pengurusan dalam

n sistem pengurusan OSH yang berkesan

dalam membantu syarikat mencapai tahap

HUBUNGI KAMI :

NIOSH Pejabat Wilayah Selatan (Johor Bahru)

No 10, Jalan Persiaran Teknologi,

Taman Teknologi Johor,

81400 Senai, Johor Darul Takzim.

Tel : 07-599 1200 ext 635 / 637

Fax : 07-598 0746

Email : [email protected]

Pn Nooreirza / En Noor Azlan

TENTATIF PROGRAM

Hari Pertama : 25 September 2016

• Pendaftaran Peserta & Check In Bilik

• Take Charge!........Osh Professionalism Is My

Choice &Props Ice Breaking (Getting Know

Each Other) oleh En Azahan Arif Md Yusup

Hari Kedua : 26 September 2016

• Ethics, Professionalism & Compliance In OSH :

Holistic and Legal Approach

Ismail (Risk Governance Association Of

Malayisa)

• Legal Implication On Non

Safety And Health Officer

Mansor (JKKP Johor)

• SHO Professionalism Practice In The Workplace

oleh Hj Mohd Zahruddin Ruskam (Ame

Constrcution Sdn Bhd)

• Pemantapan Intergriti Ditempat Kerja

Pegawai SPRM Negeri Johor

• Aktiviti Riadah

• PROPS Workshop (Group Work)

Hari Ketiga: 27 September 2016

• OSH Professional Development Programs In The

Country oleh En Raemy Md Zein

• Ethics & Professionalism In International

Organization oleh En Shamsul Rizal Shamsuddin

(Kerry Ingredients (

• Critical Management Skills In OSH Profession

oleh En Adam Salan (One Subsea Malaysia

System Sdn Bhd)

• OSH Societies’ Roles In Developing OSH

Prosessional oleh En Aliasman

Aero Composite Sdn Bhd)

Pendaftaran secara online :

.niosh.com.my

NIOSH Pejabat Wilayah Selatan (Johor Bahru),

Teknologi,

Takzim.

635 / 637

[email protected]

En Noor Azlan

September 2016

Pendaftaran Peserta & Check In Bilik

Take Charge!........Osh Professionalism Is My

Choice &Props Ice Breaking (Getting Know

) oleh En Azahan Arif Md Yusup

September 2016

Ethics, Professionalism & Compliance In OSH :

Holistic and Legal Approach oleh Haji Othman

Risk Governance Association Of

Legal Implication On Non - Compliance By

Safety And Health Officer oleh Ir Ahmad Jailani

Mansor (JKKP Johor)

SHO Professionalism Practice In The Workplace

oleh Hj Mohd Zahruddin Ruskam (Ame

Constrcution Sdn Bhd)

Pemantapan Intergriti Ditempat Kerja oleh

Pegawai SPRM Negeri Johor

PROPS Workshop (Group Work)

Hari Ketiga: 27 September 2016

OSH Professional Development Programs In The

aemy Md Zein (NIOSH)

Ethics & Professionalism In International

Organization oleh En Shamsul Rizal Shamsuddin

(M )S/B)

Critical Management Skills In OSH Profession

oleh En Adam Salan (One Subsea Malaysia

OSH Societies’ Roles In Developing OSH

oleh En Aliasman Morshidi (CTRM

Aero Composite Sdn Bhd)