Psychosémantické metody

  • View
    63

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Psychosémantické metody. Psychosémantika – filosofické pozadí. Význam skrytý za slovy Filosofické zakotvení – Ludwig Wittgenstein „Význam nějakého slova je způsob jeho užití v řeči.“ (Filosofická zkoumání) „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ (Traktát logicko filosofický). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Psychosémantické metody

Psychosmantick metody

Psychosmantick metodyPsychosmantika filosofick pozadVznam skryt za slovyFilosofick zakotven Ludwig WittgensteinVznam njakho slova je zpsob jeho uit v ei. (Filosofick zkoumn)Hranice mho jazyka znamenaj hranice mho svta.(Traktt logicko filosofick)Konotativn vznamDenotativn vznam objektivn oznaen slova, definin rmecKonotativn vznam ve, co je mon se slovem asociovat (v dan spolenosti, konkrtn individuum)Pedagogick vzkum, psychologick vzkum prolnn denotativn a konotativn roviny. Problm dotaznk obecn, sten i rozhovor. Nap. Moje pan uitelka je hodn., venku je kared.Jak jsou monosti odhalen konotativnho vznamu?Smantick diferencilCharles E. Osgood Cl zachycen rozdl mezi individui v chpn konotativnch vznam, zmapovn smantick struktury, detekce blzkosti i vzdlenosti jednotlivch pojm, vztahy mezi pojmyZkouman pojem, mnostv pdavnch jmen uspodanch do protikladnch dvojic Hodnocen na Likertov kle, obvykle 5 nebo 7 bodov Pklady smantickch diferencil

Co je a co nen smantick diferencilLibovoln mnoina bipolrnch adjektiv NEN smantick diferencil!!!Dvojice adjektiv mus tvoit dimenze.Teoreticky poet dimenz nen omezen, pro zobrazen jsou nejastj dv nebo ti.V Osgoodov pojet byly ti:HodnocenSla Aktivitahttp://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/semanticky-diferencial.php?id=i17http://www.myslivost.cz/Myslivecke-forum-(1)/Myslivci-a-verejnost---jak-zlepsit-mineni-o-nas-/Jak-na-nas-pohlizi-dnesni-mlada-generace-.aspx

kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII/grafy/graf_27.gif Analza datTvorba bipolrnch adjektiv (seznamu slov)Monost pouit klasickho nstrojeTvorba vlastnch problematika souvislosti s posuzovanm pojmem kognitivn x emonOven potu dimenz nezbytn krok!I pi pouit klasickho seznamu Osgoodovch slov, pi tvorb vlastnch je to zkladn.Vhodn nstroj faktorov analza. Analza toho, jak bipolrn adjektiva tvo jakou dimenzi. Me se liit u rznch vzkum. Je teba s tm pracovat. Analza dat IIMme oven poet dimenz.Vsledkem je smantick struktura jedince nebo skupiny.Grafick zobrazenMonost vpotu vzdlenost pojmVytvoen cluster Porovnvn vsledk pro rzn skupiny nutnost pracovat se statistickm softwarem, obvykl porovnvn t-testy nebo analza rozptyluPouh grafick zobrazen nen prkazn pro posouzen rozdl mezi skupinami.Pklady dobr praxe Zpsob zobrazen

Pklady dobr praxe

Problematika idelu krsy vnovovkm mylenautorka Blanka imkov

Problematika idelu krsy vnovovkm mylenautorka Blanka imkovTato dvka je krsn . . . . . Tato dvka je oklivKdybych mla takovto tlo, byla bych spokojen . . . . . Kdybych mla takovto tlo, byla bych nespokojenDvka, kter m takovouto postavu, je astn . . . . . Dvka , kter m takovouto postavu, je neastnDvka, kter vypad takto, je mi sympatick . . . . . Dvka, kter vypad takto, je mi nesympatickTato dvka je, podle mho nzoru, siln . . . . . Tato dvka je, podle mho nzoru, slabO tto dvce bych ekl/a, e je huben . . . . . O tto dvce bych ekl/a, e je tlustTato dvka je vysok . . . . . Tato dvka je malTuto dvku vystihuje slovo zk . . . . . Tuto dvku vystihuje slovo irokTato dvka je podle m chytr . . . . . Tato dvka je podle m hloupPi pohledu na tuto dvku bych ekl/a, e je aktivn . . . . . Pi pohledu na tuto dvku bych ekl/a, e je pasivnO tto dvce bych ekl/a, e je rychl . . . . . O tto dvce bych ekl/a, e je pomalPostava tto dvky ve mn vyvolv zvist (obdiv) . . . . . Postava tto dvky ve mn vyvolv pohrdn

Test smantickho vbruOpt pracuje s konotativnm vznamemJin princip, nezamovat!Praktick ukzkahttp://inflex.cz:3341/SemantickyDiferencialDeti/Terminologie pojmy, referenn pojmy, atributyProblematika atribut co me bt dobrm atributem?Test smantickho vbruZakladatel Doleal, v literatue zmnno Smkalem

Test smantickho vbruUkzka incidenn matice

Test smantickho vbruUkzka vyhodnocen