Teraz Toruń_17.10.2013

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/27/2019 Teraz Toru_17.10.2013

  1/24

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY ISSN 1896-821X CZWARTEK, 17 PADZIERNIKA 2013

  Teraz Toru

  doczekasi dyplomu

  FOT.

  MARCINAUKAJTYS

  10

  Marta Dziurka, autorka pracy

  licencjackiej o Teraz Toru

  NR 38 (359)

  R E K L A M A 181513B083613B08

  188113B08

  R E K L A M A 187413B08

  R E K L A M A 166413B08

 • 7/27/2019 Teraz Toru_17.10.2013

  2/24

  teraz opinie2 Czwartek, 17 padziernika 2013 r.

  Kolejno wykonywania dziaa

  Kade dziecko wie

  jak wana jest

  kolejno

  wykonywania dziaa.Podobna kolejno

  wymagana jest

  rwnie

  przy remontach. Aby

  dom by funkcjonalny

  potrzebuje najpierw

  solidnych murw,

  wszelakich instalacji,

  okien i dachu, na kocu dopiero

  maluje si ciany i robi elewacje. Niestety nie na Starwce.

  Tutaj najpierw wydaj si miliony na tzw. rewitalizacj , co

  w Toruniu oznacza remonty elewacji i nawierzchni, nie robic

  niczego z dymicymi wglowymi piecami, nie zmieniajc

  pamitajcych nierzadko Niemca instalacji gazowych,

  wodnych czy elektrycznych. Teraz nagle okazuje si, e

  na Starym Miecie wci dymi jak dymiy wglowe zapchane

  i rozsypujce si kominy, wci poary wznieca stara

  instalacja. P biedy kiedy to tylko smrd i gryzcy dym, ale

  coraz czciej zrewitalizowane starwkowe budynki pon.

  I oto teraz, kiedy wybrukowano ulice i odnowiono elewacje,

  UM chce namwi ludzi do zmiany ogrzewania lub

  przyczenia si do miejskiej sieci ciepowniczej czyli prucia

  nowych ulic, chodnikw, elewacji i klatek schodowych.

  Dlaczego nie rozpoczto od tego??? Panowie, zapytajcie

  moe wnuczt przy lekcjach z matmy, jaka jest poprawna

  kolejno wykonywania dziaa. Podpowiedz Wam.

  MACIEJ KARCZEWSKIautor jest przedsibiorc i prezesem Fundacji Stare Miasto

  Warto wykorzystywa szanse

  We wtorek miaem okazj rozmawia z Przemysawem apiskim,

  wiceprezesem toruskich koszykarzy. Ta rozmowa zmienia moje

  spojrzenie na ludzi zwizanych ze sportem, mona j przeczyta

  na stronie 8. Do tej pory spotykaem si gwnie z postaw roszczeniow i oglnym

  narzekaniem: brakuje pienidzy, jest za mao kibicw, sponsorzy nie chc dawa pienidzy.

  apiski mwi zupenie inaczej. Jak nie ma sponsora to dlatego, e nie stworzy dla niego dobrej

  oferty. Hala na Bema bdzie za droga by w niej gra? Wcale nie. Bdzie na tyle dua, e da sina niej zarobi wicej, zapaci wynajem i jeszcze co zostanie w kasie klubu. Bardzo mi si

  takie podejcie podoba. Czysto biznesowe, ale bez przesady, e licz si tylko pienidze.

  W Toruniu nie brakuje bowiem gosw, e hala sportowa czy sala widowiskowa s kompletnie

  niepotrzebne, bo drogie i za due. Zawsze popieraem obie inwestycje traktujc je jako szanse

  do wykorzystania. Nie zrobimy wielkiego widowiska sportowego bez wielkiej hali sportowej. I nie

  stworzymy wielkiego wydarzenia artystycznego, bez wielkiej sali dla artystw. Infrastruktura

  za chwil w Toruniu bdzie, teraz trzeba j tylko wykorzysta i mdrze zarzdza.

  KAMIL SAKAUS

  Mwic wprost

  Budetpartycypacyjny

  to nie

  wszystko

  Wpoprzednim tygodniu

  pisaem

  o zakoczeniu prac

  nad uchwa o budecie

  partycypacyjnym w Toruniu

  i rozpoczynajcym si cyklu konsultacji spoecznych.

  Wszyscy jestemy podekscytowani dniem jego uchwalenia.

  Jednak warto zaznaczy, e samo wprowadzenie budetu

  partycypacyjnego nie spowoduje nagle, e Toru bdzie

  lepszym miastem, a jego mieszkacy bardziej szczliwi.

  Do peni szczcia potrzebne jest zaangaowanie torunian,

  ich energia i pomysowo oraz wraliwo wadz miasta

  na sygnay o ewentualnych problemach z procedur tego

  budetu.

  Kolejna sprawa, to wiadomo, e budet partycypacyjny

  nie jest lekarstwem na wszystkie bolczki naszego miasta.

  Wystarczy spojrze na sumy przydzielone osiedlom, by si

  zreflektowa, e w ramach tych rodkw nie da si realizowa

  duych inwestycji. Wadze ani przez moment nie mog czu

  si zwolnione z obowizku suchania obywateli i twierdzenia

  czego jeszcze wicej chcenie, macie przecie budet

  partycypacyjny.

  PAWE GULEWSKIautor jest radnym Platformy Obywatelskiej

  Toru, tu chce si y!

  Przed kilkoma dniami ukazaa

  si kolejna Diagnoza

  spoeczna oglnopolskiebadanie przygotowane

  przez zesp

  warszawskich

  naukowcw

  pod kierunkiem prof.

  Janusza Czapiskiego.

  Czego moemy dowiedzie si z tego

  dokumentu? Przede wszystkim tego, e

  w Toruniu yje si najlepiej w caej Polsce!

  Lepiej ni w Bydgoszczy, Warszawie, Gdasku czy Krakowie.

  Torunianie s dumni ze swojego miasta, przywizani do niego

  i ceni sobie ofert kulturaln czy sportow Grodu Kopernika.

  Kilka dni po Diagnozie spoecznej magazyn samorzdowy

  Wsplnota opublikowa ranking samorzdowych inwestycji

  infrastrukturalnych. Nasze miasto zostao sklasyfikowane na 5

  pozycji wrd wszystkich miast wojewdzkich w Polsce.

  Wszystkie rankingi, zestawienia czy badania niezwykle ciesz.

  Ale jeszcze bardziej cieszy fakt, e wsplnie, kadego dnia

  zmieniamy nasze miasto na lepsze. Nie dajmy sobie

  wmawia, e jest inaczej. Wszystko to, co robimy dzi jest nie

  tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych dzieci

  i wnukw.

  JAROSAW BESZCZYSKIautor jest radnym Czasu Gospodarzy

  Teraz- tygodnik bezpatny

  Adres redakcji: (oddzia w Toruniu)ul. Sukiennicza 1/1, 87-100 Toru

  redakcja@teraztorun.pltel. 697 771 786

  Redaktor prowadzcy Teraz Toru:Kamil Sakaus - zastpca redaktora naczelnego

  kamil.sakalus@teraztorun.pl

  Reklama:Aleksandra Janiszewska

  tel. 510 026 810 (od 8.00 do 16.00)reklama@teraztorun.pl

  Druk:Media Regionalne sp. z o.o.

  Oddzia Koszalin, Drukarnia Koszalinul. Sowiaska 3a, 75-503 Koszalin

  Wydawca tygodnika Teraz:Media Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel. 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna Pilcicka

  Redakcja centralna tygodnika Teraz:00-838 Warszawa, ul. Prosta 51

  Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. zastrzega, e dalsze

  rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w Teraz

  jest zabronione bez zgody Wydawcy.ISSN: 1896-821X

  Dzikuj

  Wpitkowe popoudnie siadam na maym krzeseku,

  kolana wbijaj mi si w brod. Podziwiam powag

  i przejcie dzieciakw ze szkoy w Kaszczorku. Recytuj

  wiersze dla swoich rodzicw i nauczycieli i za nic nie

  chc si pomyli. Pasowanie na ucznia. Umiech nie

  znika mi z twarzy, za krci si w oku. A przecie nie tak dawno i ja

  byem szkrabem, dla ktrego sowo wychowawczyni byo wite.Kiedy byem uczniem, nie zastanawiaem si nad tym jakiego

  odpowiedzialnego zadania podjli si moi nauczyciele. Teraz

  z perspektywy czasu wiem, e ich praca nie koczya si w szkole. Widz to na co dzie, kiedy

  moja ona przygotowuje zajcia dla uczniw.

  Nauczyciele zawsze byli obok, czuwali nad naszym rozwojem. To pod ich okiem dojrzewalimy

  i ksztatowalimy nasze pogldy. To oni w naszych zbuntowanych postawach dostrzegali nasze

  problemy i podawali nam rk. W kadym z nas widzieli kogo wyjtkowego.

  Takie refleksje budz si po latach, po wizycie w szkole w Kaszczorku, w Dniu Edukacji

  Narodowej - w wito nauczycieli. Jeszcze jedno sowo - dzikuj. MICHA JAKUBASZEKautor jest radnym Prawa i Sprawiedliwoci

  okiem opozycjiwidziane ze Starwki

  okiem gospodarza

  okiem koalicji

  Treichel

  RYS.M

  ARCINTREICHEL

 • 7/27/2019 Teraz Toru_17.10.2013

  3/24

  teraz reklama 3Czwartek, 17 padziernika 2013 r.

  192413B08

 • 7/27/2019 Teraz Toru_17.10.2013

  4/24

  teraz miasto4 Czwartek, 17 padziernika 2013 r.

  Toru-Bydgoszcz szybciej

  10 minut krcejbdziemy jedzilipocigiemdo Bydgoszczy.Modernizacja liniikolejowej dobiegakoca.

  - Wymienilimy na trasie midzyBydgoszcz a Toruniem 78 z 93 kmtorw - mwi Siegfried Weindok,dyrektor dziau kolei Porr Polska.

  - Roboty trwaj na 11 km. Pozatym pozostao do zrobienia 5 km.

  Gotowych jest 37 z 54 rozjazdw.Prace s prowadzone jeszczena dwch, a na 15 ju wkrtce wej-d robotnicy. - Do koca roku wy-mienimy wszystkie tory i zmoderni-zujemy rozjazdy - mwi Weindok.- Termin zakoczenia robt to kwie-cie 2014 r. W aden sposb niejest on zagro ony. Skoczymyw terminie, obojtnie, jaka bdziezima.

  Odnowa torw midzy Bydgosz-cz a Toruniem ruszya rok temu.

  Ma zwikszy bezpieczestwoi skrci czas przejazdu midzymiastami. Do robt wykorzystanosprzt sprowadzony z Niemieci Austrii, np. pocig do potokowejwymiany torw, oczyszczarkii profilarki tucznia. Statystyki s im-ponujce. W trakcie modernizacjiPorr zuyje 158 tys. ton podkadwkolejowych, 430 tys. ton tucznia,a take prawie 9,5 tys. szyn. - Mo-dernizacja pozwoli na przywrcenieprdkoci projektowej, czyli 120 kmna godz. dla pocigw pasaer-skich i 100 km na godz. dla ska-

  dw towarowych - mwi SebastianMech, kierownik kontraktu z PKPPLK. - Pasaerowie odczuj to juw grudniu, kiedy wejdzie nowy roz-kad jazdy. Wtedy najszybsze po-cigi pospieszne pokonaj trasmidzy Bydgoszcz, a Toruniemtylko w 50 minut.

  Teraz najszybsze skady pokonu-j ten 51-km odcinek w 55 minut,a osobowe w godzin. Od grudnia

  z prdkoci 120 km na godz. poje-dziemy na odcinkach Toru Gwny- Cierpice ze stacj Cierpice,Cierpice - Solec Kujawski oraz Byd-goszcz Wschd - Bydgoszcz Gw-na. A na caej trasie ju w 2014 r.,by moe od marcowej aktualizacjirozkadu jazdy.

  Czas przejazdu ma si jeszczeskrci - do 35-40 minut. Kiedy?W sierpniu 2014 r. zakoczy si re-mont wiaduktu kolejowego w Toru-niu nad pl. Armii Krajowej. Obiektjest