Click here to load reader

Tinh Hinh Kt-xh Viet Nam 2010

  • View
    64

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Tinh Hinh Kt-xh Viet Nam 2010

Tng cc thng k

TNH HNH KINH T - X HI

VIT NAM MI NM 2001 - 2010

Nh xut bn Thng k H ni - 2011

2

Phn ITNH HNH KINH T - X HI VIT NAM MI NM 2001 - 2010

3

4

I. TNG QUAN TNH HNH KINH T - X HI THI K 2001-20101.1. Mc tiu pht trin kinh t-x hi mi nm 2001-2010

i hi i biu ton quc ln th IX ca ng hp ti th H Ni t ngy 19 n ngy 24 thng 4 nm 2001 tho lun v thng qua cc vn kin quan trng, trong c Chin lc pht trin kinh t - x hi 2001-2010 vi mc tiu tng qut l: a nc ta ra khi tnh trng km pht trin; nng cao r rt i sng vt cht, vn ho, tinh thn ca nhn dn, to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh mt nc cng nghip theo hng hin i. Ngun lc con ngi, nng lc khoa hc v cng ngh, kt cu h tng, tim lc kinh t, quc phng, an ninh c tng cng; th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha c hnh thnh v c bn; v th ca nc ta trn trng quc t c nng cao. Mc tiu tng qut nu trn c c th ha thnh cc mc tiu c th v cc ch tiu ch yu nh sau: - a GDP nm 2010 ln t nht gp i nm 2000. Nng cao r rt hiu qu v sc cnh tranh ca sn phm, doanh nghip v nn kinh t; p ng tt hn nhu cu tiu dng thit yu, p ng mt phn ng k nhu cu sn xut v y mnh xut khu. n nh kinh t v m; cn cn thanh ton quc t lnh mnh v tng d tr ngoi t; bi chi ngn sch, lm pht, n nc ngoi c kim sot trong gii hn an ton v tc ng tch cc n tng trng. Tch ly ni b nn kinh t t trn 30% GDP. Nhp tng xut khu gp trn 2 ln nhp tng GDP. T trng trong GDP ca nng, lm nghip v thy sn 16-17%, cng nghip v xy dng 40-41%, dch v 42-43%. T l lao ng nng nghip cn khong 50%.

5

- Nng ln ng k ch s pht trin con ngi (HDI) ca nc ta. Tc tng dn s n nm 2010 cn 1,1%. Xo h i, gim nhanh h ngho. Gii quyt vic lm c thnh th v nng thn (tht nghip thnh th di 5%, qu thi gian lao ng c s dng nng thn khong 80-85%); nng t l ngi lao ng c o to ngh ln khong 40%. Tr em n tui i hc u c n trng; hon thnh ph cp trung hc c s trong c nc. Ngi c bnh c cha tr; gim t l tr em (di 5 tui) suy dinh dng xung khong 20%; tng tui th trung bnh ln 71 tui. Cht lng i sng vt cht, vn ha, tinh thn c nng ln r rt trong mi trng x hi an ton, lnh mnh, mi trng t nhin c bo v v ci thin. - y mnh cng nghip ha, hin i ha nng nghip v nng thn; xy dng c cu nng nghip hp l; tng cng tim lc khoa hc v cng ngh trong nng nghip; pht trin mnh cng nghip v dch v nng thn. Gi tr gia tng ca khu vc nng, lm nghip v thy sn tng bnh qun hng nm 4,0-4,5%. n nm 2010, tng sn lng lng thc c ht t khong 40 triu tn. T trng ngnh chn nui trong tng gi tr sn xut nng nghip tng ln t khong 25%. Sn lng thy sn t 3,0-3,5 triu tn, trong 1/3 l sn phm nui trng. Bo v 10 triu ha rng t nhin, hon thnh Chng trnh trng 5 triu ha rng. Kim ngch xut khu nng, lm nghip v thy sn t 9-10 t USD, trong thy sn khong 3,5 t USD. - Pht trin nhanh cc ngnh cng nghip c kh nng pht huy li th cnh tranh. Pht trin ngnh xy dng t trnh tin tin trong khu vc. Nhp tng trng gi tr gia tng khu vc cng nghip v xy dng bnh qun mi nm tng 10-10,5%. n nm 2010, khu vc cng nghip v xy dng s dng 23-24% tng s lao ng. Gi tr xut khu cng nghip chim 70-75% tng kim ngch xut khu. C kh ch to p ng 40% nhu cu trong nc; t l ni a ha trong sn xut xe c gii, my v thit b t 60-70%. 6

- Pht trin mnh thng mi, nng cao nng lc v cht lng hot ng m rng th trng trong nc v hi nhp quc t c hiu qu. Pht trin du lch tht s tr thnh mt ngnh kinh t mi nhn. M rng dch v ti chnh - tin t. Pht trin cc dch v k thut, dch v t vn, dch v phc v i sng. Nhp tng trng gi tr gia tng ca khu vc dch v tng bnh qun mi nm 7-8%. n nm 2010, lao ng khu vc dch v chim 26-27% tng s lao ng. Cung cp nc sch cho th, khu cng nghip v trn 90% dn c khu vc nng thn. n nm 2010 s my in thoi, s ngi s dng internet tnh bnh qun 100 dn t mc trung bnh trong khu vc. - Nng lc ni sinh v khoa hc v cng ngh kh nng ng dng cc cng ngh hin i, tip cn trnh th gii v t pht trin trn mt s lnh vc, nht l cng ngh thng tin, cng ngh sinh hc, cng ngh vt liu mi, cng ngh t ng ho. - Kt cu h tng p ng yu cu pht trin kinh t-x hi, quc phng, an ninh. H thng giao thng bo m lu thng an ton, thng sut quanh nm v hin i ho mt bc. Mng li giao thng nng thn c m rng v nng cp. H thng xung yu c cng c vng chc; h thng thy nng pht trin v phn ln c kin c ha. Hu ht cc x c s dng in, in thoi v cc dch v bu chnhvin thng c bn; c trm x, trng hc kin c, ni sinh hot vn ha, th thao. Bo m v c bn c s vt cht cho hc sinh ph thng hc c ngy ti trng. C ging bnh cho bnh nhn. - Vai tr ch o ca kinh t Nh nc c tng cng, chi phi cc lnh vc then cht ca nn kinh t; doanh nghip Nh nc c i mi, pht trin, sn xut, kinh doanh c hiu qu. Kinh t tp th, kinh t c th, tiu ch, kinh t t bn t nhn, kinh t t bn Nh nc, kinh t c vn u t nc ngoi u pht trin mnh v lu di. 7

Th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha c hnh thnh v c bn v vn hnh thng sut, c hiu qu.1.2. Tng quan tnh hnh kinh t-x hi mi nm 2001-2010

Chin lc pht trin kinh t-x hi 2001-2010 vi mc tiu v cc ch tiu ch yu nu trn c trin khai thc hin trong K hoch pht trin kinh t-x hi 5 nm 2001-2005 v K hoch pht trin kinh t-x hi 5 nm 2006-2010. Trong 10 nm thc hin Chin lc, vi n lc cao ca c h thng chnh tr v s ng thun, nht tr ca ton dn, chng ta tranh th c thi c, thun li, vt qua kh khn, thch thc nn tnh hnh kinh t-x hi nc ta c nhng bin i quan trng, t c nhiu thnh tu mi; nhng ng thi cng pht sinh v bc l r hn nhng mt hn ch v bt cp, c th khi qut bng mt s ch tiu thng k nh lng di y.1.2.1. Nhng thnh tu mi a. Kinh t lin tc tng trng vi tc tng tng i kh, a nc ta ra khi tnh trng km pht trin, bc vo nhm nc ang pht trin c mc thu nhp trung bnh

Bc vo thc hin Chin lc pht trin kinh t-x hi mi nm 2001-2010, nn kinh t nc ta tip tc chu s tc ng tiu cc ca cuc khng hong ti chnh tin t trong khu vc nm 1997 v n nhng nm cui thc hin Chin lc li chu s tc ng mnh m ca cuc khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu din ra t nm 2008 n nay. Mc d vy, trong mi nm 20012010, hng nm nn kinh t nc ta u t tc tng trng tng i kh (Nm 2001 tng 6,89%; 2002 tng 7,08%; 2003 tng 7,34%; 2004 tng 7,79%; 2005 tng 8,44%; 2006 tng 8,23%; 2007 tng 8,46%; 2008 tng 6,31%; 2009 tng 5,32% v c tnh nm 2010 tng 6,78%). Tnh ra, trong mi nm 2001-2010, bnh qun mi 8

nm tng sn phm trong nc tng 7,26%, trong , K hoch pht trin kinh t-x hi 5 nm 2001-2005 tng 7,51%/nm; K hoch pht trin kinh t-x hi 5 nm 2006-2010 tng 7,01%/nm. So vi giai on 1991-2000, quy m nn kinh t tng ln ng k c v mc ca lng tuyt i ca 1%, cng nh tc tng trng bnh qun mi nm vn t 7,26%, xp x tc tng 7,56%/nm ca Chin lc n nh v pht trin kinh t-x hi 1991-2000, y l mt thnh tu rt quan trng. Vi tc tng trng nh vy, trong sut mi nm qua, Vit Nam so vi mt s quc gia trong khu vc ch ng sau Trung Quc v n , cao hn cc nc Hn Quc, Thi Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia v Philippines.Tc tng GDP bnh qun mi nm trong mi nm 1991-2000 v 2001-2010n v tnh: %

Ton b nn kinh t

Chia ra Nng, lm nghip Cng nghip v thy sn v xy dng Dch v

Tc tng bnh qun mi nm trong mi nm 1991-2000 -Trong 5 nm 1991-1995 -Trong 5 nm 1996-2000 Tc tng bnh qun mi nm trong mi nm 2001-2010 -Trong 5 nm 2001-2005 -Trong 5 nm 2006-2010

7,56 8,18 6,94

4,20 4,09 4,30

11,30 12,00 10,60

7,20 8,60 5,75

7,26 7,51 7,01

3,58 3,83 3,34

9,09 10,25 7,94

7,35 6,96 7,73

9

Nh t c tc tng trng nh trn nn tng sn phm trong nc (tnh theo gi so snh nm 1994) nm 2010 gp gn 2,02 ln nm 2000. Nu tnh bng la M theo t gi hi oi thc t bnh qun hng nm th tng sn phm trong nc (GDP) tng t gn 31,2 t USD nm 2000 ln trn 100,8 t USD nm 2010, tc l gp 3,23 ln. Tng thu nhp quc gia (GNI) ca nc ta nm 2000 mi t 30,8 t USD vi mc bnh qun u ngi 396 USD; nm 2007 t 68,8 t USD vi 817 USD/ngi, nhng n nm 2008 tng ln, t 86,7 t USD, bnh qun u ngi t 1018 USD; nm 2009 t 88,3 t USD, bnh qun u ngi t 1026,8 USD v c tnh nm 2010 t 96,8 t USD, bnh qun u ngi t 1113,6 USD. Theo phn loi hin nay ca Ngn hng Th gii v thu nhp tnh theo tng thu nhp quc gia (GNI) 1, t nm 2008 nc ta ra khi nhm nc v vng lnh th thu nhp thp, bc vo nhm nc v vng lnh th thu nhp trung bnh thp. Trong s nhng nc km pht trin (LDCs) Lin hp quc cng b nhng nm gn y, nc ta cng khng c tn trong danh sch nhm ny. Nh vy, sau mi nm trin khai thc hin Chin lc pht trin kinh t-x hi 2001-2010 chng ta t c thnh cng kp, va a GDP nm 2010 ln t nht gp i nm 2000, va a nc ta ra khi tnh trng km pht trin, bc vo nhm nc ang pht trin c thu nhp trung bnh thp, hon thnh tt mc tiu ra.

1

Cc quc gia v vng lnh th c chia thnh 4 nhm: (i) Thu nhp thp, bnh qun u ngi t 995 USD tr xung; (ii) Thu nhp trung bnh thp, bnh qun u ngi 996-3945 USD; (iii) Thu nhp trung bnh cao, bnh qun u ngi 394612195 USD; (iv) Thu nhp cao, bnh qun u ngi t t 12196 USD tr ln.

10

GDP v GNI thi k 2000-2010 tnh bng USD(*) Tng s (Triu USD) GDP 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 S b 2010(*)

Bnh qun u ngi (USD) GDP 413 440 492 561 642 730 843 1052 1064 1169 GNI 408 433 484 550 629 713 817 1018 1027 1114

GNI 32065 34520 39161 44497 51841 59420 68802 86687 87207 97404

32487 35081 39798 45359 52899 60819 71003 89553 91533 101623

Theo t gi hi oi thc t bnh qun hng nm.

b. Hot ng kinh t i ngoi pht trin ton din v su rng, a nc ta hi nhp ngy cng y vi kinh t khu vc v th gii

Pht huy kt qu v kinh nghim m ca v hi nhp quc t thu c trong 15 nm i mi 1986-2000, nhng nm 2001-2010 chng ta tip tc y mnh hot ng kinh t i ngoi trn tt c cc mt, cc lnh vc: hp tc song phng v a phng; m rng quan h thng mi, thu ht vn u t, xut khu lao ng, tip nhn kiu hi v tng cng nhiu hot ng kinh t i ngoi khc. Thc hin ng li i ngoi c lp, t ch, a phng ha, a dng ha, n nay nc ta c quan h ngoi giao vi 178 quc gia; quan h thng mi vi 175 quc gia v vng lnh th, k hn 60 hip nh kinh t v thng mi song phng v thit lp quan h u t vi trn 84 quc gia v vng lnh th. Nc ta v ang tch cc 11

trin khai cc cam kt trong Hip nh i tc kinh t Vit Nam-Nht Bn (EPA); xc tin m phn Hip nh khung v i tc v hp tc ton din vi EU (PCA); m phn Hip nh u t song phng vi Hoa K (BIT) v Ca-na-a; m phn Hip nh t do thng mi song phng (FTA) vi Chi-l Quan h i ngoi ni chung v quan h kinh t ni ring vi cc nc lng ging, cc nc trong khu vc, cc nc bn b truyn