Tong Quan Ve HPLC

 • View
  317

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 13

  CHNG 3: TNG QUAN V SC K LNG11 3.1 PHNG PHP SC K LNG HIU NNG CAO (HPLC) HPLC l mt phng php tch v phn tch cc hp cht c s dng rng ri

  v ph bin nht hin nay v nhiu l do: c nhy tng i cao, c kh nng nh lng tt, thch hp cho vic tch cc hp cht kh bay hi hoc d b phn hy nhit, c phm vi ng dng tri rng trong nhiu lnh vc t nghin cu khoa hc trong cc phng th nghim n cng nghip v mt s lnh vc khc.

  Hp cht c th phn tch bng sc k lng nh acid amin, protein, acid nucleic, hydrocacbon, carbohydrate, thuc khng sinh, thuc tr su, cc hp cht v c Da vo s khc nhau v c ch chit tch s dng trong sc k lng hiu nng cao m ngi ta c th phn chia n ra lm cc loi: sc k hp ph, sc k phn b, sc k ion, sc k ry phn t trong sc k phn b c ng dng rng ri v ph bin. Ty theo phn cc pha tnh v dung mi pha ng, ngi ta phn bit: sc k lng pha thng v sc k lng pha o. Sc k lng pha thng: pha tnh c phn cc cao hn phn cc ca dung mi pha ng, dng tch v phn tch cc hp cht c phn cc cao vi phn t lng khng ln lm. Sc k lng pha o: ngc vi sc k pha thng, pha tnh c phn cc thp, pha ng c phn cc cao hn. Phng php ny dng phn tch cc hp cht t khng phn cc n phn cc va. Dung mi s dng l dung mi phn cc, trong nc ng vai tr quan trng m li r tin, do sc k lng pha o c s dng nhiu nht.

  3.2 CC THNG S CA PHNG PHP SC K LNG 12

  3.2.1 H s phn b Cn bng ca mt cu t trong h sc k c th c m t bng phng trnh n

  gin sau: A pha ng A pha tnh

 • 14

  H s cn bng K cho cn bng ny c gi l t l phn b v c tnh nh sau:

  Cs: nng cu t trong pha tnh Cm: nng cu t trong pha ng S: Pha tnh M: Pha ng K ty thuc bn cht pha tnh, pha ng v cht ha tan. K nh: cht di chuyn

  nhanh; K ln: cht di chuyn chm. Thng thng K 1 cht c i lc vi pha tnh nu khng th n s di chuyn

  nhanh qu lm cho kh tch. Hai cht mun tch ra khi nhau th phi c K khc nhau. 3.2.2 Thi gian lu tR

  L thi gian cht phn tch sau khi tim vo ct n u d c tnh theo cng thc:

  tR = tR + tM

  tM: thi gian lu cht ca cu t khng b gi li trn ct, c tnh gn ng theo cng thc:

  2

  M0,5 ( )t L dc

  V

  trong : L: chiu di ct, cm

  time

  M

  S

  CCK

 • 15

  dc: ng knh ct, cm V: tc dng pha ng, mL/pht C th nhn danh cht thng qua thi gian lu v trong iu kin th nghim trn

  ct thit b sc k lng nht nh, thi gian lu ca cht l mt i lng xc nh. Thi gian lu cng ln th h s phn b cng ln.

  3.2.3 H s dung lng m t tc lu ca cu t phn tch trong ct ngi ta s dng mt h s

  quan trng gi l h s dung lng k. Cs.Vs'

  C .VM M M

  Vsk KV

  Vs: th tch pha tnh Vm: th tch pha ng k' c th tnh theo cng thc

  k phi > 1 peak ca cht tan tch khi peak ca dung mi nhng khng qu ln v lc thi gian phn tch s ko di v mi b t do cht trong ct qu lu. Khong k l tng l t 2 n 5 nhng khi phn tch mt hn hp phc tp chng ta c th chp nhn k trong khong t 0,5 n 20.

  k tng hoc gim ty thuc mnh ca dung mi pha ng. Trong sc k phn b pha o ngc, mnh ca dung mi tng theo phn trm cht hu c.

  Thng thng trong sc k phn b pha o ngc, khi gim dung mi hu c trong pha ng 10% th k s tng ln gp 2 n 3 ln.

  3.2.4 Hiu nng Khi ni n hiu nng ca ct l ni n kh nng tch mi sc k ca mt cu t

  trn ct. hiu nng N c biu din nh s a l thuyt ca ct. N cng ln hiu nng tch ca ct cng ln.

  M

  MR'

  tttk

  2

  21

  R

  2

  R

  wt5,55

  wt16

  HLN

 • 16

  Vi W: b rng mi sc k W1/2: b rng ca mi phn na chiu cao S a l thuyt cng ln, b rng W cng nh, mi cng nhn. 3.2.5 chn lc

  2 2 2

  1 1 1

  ''

  R M R

  R M R

  K t t tK t t t

  chn lc l mt thng s rt quan trng, lin quan ti kh nng tch ca cc cu t cn phn tch, n ty thuc bn cht ca pha tnh, pha ng.

  Hai cht tch c khi # 1 v cng ln, kh nng tch cng cao. C nhiu yu t nh hng n chn lc nh thnh phn dung mi pha ng,

  pH ca mi trng, bn cht ca pha tnh, nhit . Trong s thay i pha ng t dung mi ny sang dung mi khc s lm thay i ng k.

  3.2.6 phn gii phn gii (Rs) ty thuc vo iu kin pha ng, pha tnh v c tnh ca hp

  cht cn phn tch m ta c c sc k vi nhng mi ph ln nhau hoc tch hn nhau. phn gii Rs l mt thng s dng nh gi mc tch ph, kh nng tch ca cc mi sc k s c ngha quan trng trong vic phn tch mt cch nh lng.

  Phng trnh trn thch hp cho vic tnh Rs khi 2 mi tch hn nhau (Rs 1,5). Trong trng hp Rs nh hn, tc mi b trng lp th vic xc nh W1 v W2 s

  kh khn hn l W1/2(1) v W1/2(2) lc ny Rs s c tnh theo: 2 1

  1/2(1) 1/2(2)

  1,18 R Rt tRsW W

  'A

  'B

  A

  B

  KK

  KK

  2wwtt

  R21

  RRS

  12

 • 17

  2

  2

  '14 1 ' 1s

  kR Nk

  Khi k1= k2, 1: 1 '14 ' 1skR N

  k

  c th phn tch mt cch nh lng th 2 mi k nhau phi tch hn nhau, tc Rs 1,3. Khi Rs 1 cn phi thay cc thng s thc nghim lm tng Rs.

  Tm li: khi tin hnh mt quy trnh phn tch bng sc k lng hiu nng cao, th cn ch ti kh nng phn tch ca cc mi trn sc k . C nhiu yu t nh hng ln php xc nh v ty theo yu cu cn phn tch nh tnh, nh lng hay bn nh lng m chng ta s ti u ha cc thng s thc nghim ca pha tnh cng nh pha ng cho hp cht cn nghin cu.

  3.3 GII THIU CC B PHN CA THIT B SC K LNG HIU NNG CAO

  Thit b sc k lng hiu nng cao bao gm cc b phn chnh: bm, b phn tim mu, ct sc k phn tch, u d, b phn iu khin v x l s liu.

  Hnh 10: M hnh c bn ca HPLC. Nguyn l hot ng: mu sau khi c tim vo ct s c pha ng li ko qua

  ct. Da vo kh nng tng tc khc nhau gia cc cht c trong nn mu vi pha tnh v pha ng m chng c tch ra khi nhau v sau khi ra khi ct s c ghi nhn bi b d c th.

 • 18

  Sc k lng c th ghp vi nhiu loi u d khc nhau nh u d ph t ngoi kh kin UV-Vis, u d hunh quang FLD, u d ch s khc x RID, u d in ha ECD, u d khi ph MS Hin nay u d khi ph c ng dng rng ri trong phn tch vt v cc hp cht nhn danh chnh xc.

  Ty theo tnh cht ca cht cn kho st m ta c th chn la pha tnh, pha ng (bng 1).

  Loi ct Pha tnh Dung mi Cht cn phn tch C18 Octyldecyl ACN, MeOH, H2O Khng phn cc C8 Octyl ACN, MeOH, H2O Khng phn cc Phenyl Styryl ACN, MeOH, H2O Axit bo, cht c lin kt i Cyano Cyanopropyl ACN,MeOH,H2O, THF Xeton, aldehyd

  Amino Aminopropyl ACN, MeOH, H2O, THF,

  CHCl3, CH2Cl2

  ng, anion

  Diol Dihydroxyhexyl ACN, MeOH, H2O, THF Protein

  SAX Aromatic Quaterany m Anion Aromatic m SCX Acid sulfonic ACN, MeOH, H2O

  Cation

  Alkyl ether m Diethyl aminoethyl

  DEAE Diethylamine ACN, MeOH, H2O

  Protein, anion

  Alkyl ether m CM Acid acetic ACN, MeOH, H2O

  Protein, cation

  Si Hexane Silica

  Silanol chloroform

  Hp cht hu c phn cc, ng phn

  Bng 1: Loi ct, pha tnh, pha ng v hp cht phn tch thng dng 13.

 • 19

  nh lng anthocyanin trong cc dch trch bng phng php HPLC ngi ta cn kt hp u d UV/Vis vi u d ECD. Khng ging HPLC bn nh lng ch lm sch, HPLC- UV/Vis- ECD dng phn tch. Cht phn tch c tim t ng v cng vi pha ng ti ct. Cc hp phn khc tng tc khc nhau vi pha tnh v pha ng. Cht phn tch sau khi c ra gii i n detector mt cch ring bit. Phng php HPLC-UV/Vis-ECD c mt s c im sau: Pha ng:

  Pha ng trong HPLC c a lin tc vo h thng. Pha ng c th theo chng trnh gradient dng hoc ng dng, nhng pha ng c nh thng mt thi gian lu v kh tch cc mi. Hin nay thng dng nht l dng gradient. Khi ra gii trong sc k pha o, lng dung mi hu c tng dn ln. Ti lc tim mu, mt lng pha ng yu hn i vo h (t hp phn hu c hn). Sau li tng t l hu c trong pha ng ln ra gii tt c nhng cht b gi li pha tnh. Ct 10:

  C nhiu loi pha tnh khc nhau, dn n c ch ra gii cng khc nhau. Trong nghin cu ny s dng ct pha o vi pha tnh khng phn cc v pha ng phn cc. Pha tnh cha cc hp phn ging RMe2SiCl vi R l cc nhm alkyl (C18H37 hoc C8H17). Hp phn khng phn cc c i lc vi pha tnh nn thi gian lu di hn. Thi gian lu c th iu chnh bng cch thay i phn cc ca pha ng. ng knh trong ca ct ln to sc cha ln, c dng trong HPLC bn iu ch lm sch anthocyanin. Ct phn tch dng trong HPLC-UV/Vis-ECD c ng knh trong ID nh hn (C18 250 x 4.6mm).

  3.3.1. u d UV-Vis u d c gn n UV (thng l n deuterim 190-360nm) v n Vis (n

  tungsten, 360-800nm). V vy cc hp phn hp thu nh sng t khong 180- 800nm s c u d pht hin.

  Cht phn tch sau khi ra gii ra khi ct chuyn qua 1 t bo cm bin hnh tr. nh sng trong vng UV/Vis truyn qua t bo ti mng quang in. Nu cht phn tch hp thu c nh sng 1 bc sng no , mng quang in s pht hin ra s thay

 • 20

  i. Tn hiu pht ra t mng quang in s chuyn ti b khuch i n b ghi o v h thng thu d liu.

  Cng dng sng truyn qua cell o (I) t l vi nng ca cht phn tch theo nh lut Lamber- Beer (- h s hp thu phn t, c- nng (mol/L), l- chiu di ng truyn quang (l lun l 1 cm), Io l cng ca tia sng ti cell):

  A= l c

  100

  A log

  tiem

  II

  DientichECDCF V nDientichUVC

  l

  Anthocyanin c 2 bc sng hp thu 530nm v 280nm, v vy c th s dng u d UV/Vis. Trong HPLC nh lng, c th dng UV/Vis kt hp vi ECD hoc vi MS.

  3.3.2. u d ECD: 3.3.2.1 Tnh cht in ha ca anthocyanin: Hot tnh chng oxi ha ca cc hp cht thin nhin ph thuc vo s lng cc

  phn t hin din trong mu v cu trc ca chng, v d v tr nhm -OH hay -OCH3. Anthocyanin c c tnh chng oxi ha do cc nhm -OH trn vng thm. Cht chng oxi ha l mt cht kh khi tng tc vi cc gc t do, ngha l chng b oxi ha trn b mt in cc. Cht chng oxi ha ngn s hnh thnh v hot ng ca oxi v nit.

  Ta c th thy hnh 11, nhm catechol vng B v cc nhm resorcinol vng A ca catechin c th b oxi ha. Vng A v B khng lin hp nhau nn s oxi ha cc nhm -OH ca vng ny khng nh hng ti cc nhm -OH trn vng kia. Cu trc catechin c cc nhm -OH gn vo vng thm c th b oxi ha. Vng B d b oxi ha hn vng A, v vy khi p th 100 800mV th cc -OH trn vng B s b oxi ha, trn 1500mV vng A s b oxi ha.

 • 21

  Hnh 11: S oxi ha ca cc nhm catechol. Mt s nghin cu cho thy cc nhm -OH v tr meta (trn vng A) kh b oxi

  ha hn v tr para hoc ortho (trn vng B). Kt qu l, anthocyanin s b oxi ha nhiu bc cc th p khc nhau, ty vo th t oxi ha ca cc nhm -OH khc nhau. So vi u d UV/Vis, u d ECD nhy hn v chn lc hn i vi anthocyanin c hm lng nh.

  C ch ca qu trnh oxi ha xy ra theo th t sau: 1. S oxi ha cc nhm -OH trn vng B th dng b 2. S oxi ha cc nhm -OH trn vng A th cao hn

  Th oxi ha ty thuc vo pH, khi pH tng ln s lm gim th oxi ha. Ni chung, cc nhm -OH v tr ortho trn vng B b oxi ha 450mV. Nhm

  methoxyl v ng lm tng kh nng chng oxi ha ca anthocyanin. Vng A v B khng lin hp nhau nn s oxi ha ca cc nhm -OH trn vng A khng nh hng ng k ti s oxi ha cc nhm -OH vng B v ngc li. V vy t phng php quang ph c th kt lun rng vng A khng nh hng trn tnh cht ph ca cc gc t do t vng B.

  3.3.2.2 Nguyn l ca HPLC/ECD6,14,15,16

 • 22

  Thit k my HPLC - ECD v mt c bn khng khc g HPLC truyn thng, ngoi tr u d quang hc c thay bng u d ECD. u d ECD c dng t 1974. Lc v c ch m t h thng HPLC - ECD hnh 14. Thit b gm bm y dung mi ng bng p sut h thng. Ct phn tch cha vt liu nhi ct (thng l lp nn tr c ph vi b mt k nc, chng hn cc dn xut ca hydrocacbon a vng) phn tch cht da trn thi gian lu. u d in ha ni trc tip vi ct. tng hiu sut v lp li, mu c tim bng h thng tim mu t ng, b to gradient iu khin thnh phn pha ng, tt c cc h thng ny u phc v cho my tnh v my tnh thu ph sc k . lm phong ph phn d liu, u d PDA ni trc tip v t trc u d ECD. Thnh phn pha ng cha nng cht in ly cao thun tin cho dng i qua u d ECD. Thng pha ng mi trng acid cha Li3PO4 hoc Na3PO4. Li3PO4 d tan trong dung mi hu c (MeOH hoc ACN) v vi khun khng pht trin khi c mt Li nn Li3PO4 thng a dng trong dung mi ng. Cn lm sch dung mi ng vi kh tr He loi oxi v oxi cn tr vic pht hin cht phn tch siu nhy.

  Khi cht phn tch i qua in cc lm vic (in hnh l in cc Cacbon nhng thng l in cc kim loi), phn ng ha hc xy ra nh cht phn tch mt mt (hoc nhiu) in t. Nhng in t ny c pht hin bng mt dng chy qua in cc lm vic. V th, tn hiu ha hc chuyn thnh tn hiu in t m khng cn cht mang t tnh trung gian. Dng chy qua in cc lm vic vo mt thi im no l mt hm tuyn tnh vi s phn t b oxi ha ti b mt in cc. Th in ha ca in cc lm vic c th bin i xc nh mt cch chn lc cht phn tch; bt k cht no ra khi ct sc k m khng b oxi ha di th p vo th u d s khng pht hin c. Do ECD c mt chc nng chn lc ni ti m cc h thng u d khc khng c. Thm vo , ECD cc k nhy, gii hn pht hin nh gp 10 1000 ln nhy ca u d UV/Vis v gp 10 ln u d hunh quang.

 • 23

  Hnh 12: H thng LC-UV-ECD ti phng th nghim

  Hnh 13: Nguyn l hot ng ca u d in ha. A: ECD loi ampe gm u d gn vo thnh ca rnh hp, cht phn tch c chuyn qua. Phn ng in ha chuyn cht X thnh sn phm b oxi ha Y. B: ECD dng coulom gm mt in cc xp m cht phn tch s chuyn qua, phn ng in ha hiu qu hn v ci thin c s truyn khi.

  u d in ha hnh 13A l loi u d ampe. y l dng c bn nht ca ECD. Khi cht phn tch chy qua in cc lm vic (thng l Cacbon nhng cng c

 • 24

  khi l kim loi), phn ng ha hc xy ra lc ny cht phn tch mt i mt hoc nhiu in t (tc l cht phn tch b oxi ha). Nhng in t ny c pht hin di hnh thc dng in chy qua in cc lm vic. Do thng tin ha hc v cht phn tch c chuyn thnh tn hiu in m khng cn cht mang t tnh hoc quang hc trung gian. Dng chy qua pin in ha bt k thi im no u tuyn tnh vi s mol c oxi ha trn b mt pin ti thi im . Th in ha ca in cc lm vic c th bin i cho php xc nh cht phn tch chn lc hn da trn th oxi ha; bt k hp cht no i ra khi ct m khng oxi ha di th p vo cell o th u d s khng nhn ra. Do vy u d ECD c mt chc nng chn lc ni ti m cc u d quang hc khng c. Tuy nhin, loi u d ny t nhiu khng hiu qu v ch c 5 - 10% cht phn tch chuyn qua in cc lm vic s khuch tn n b mt in cc v thc hin qu trnh in ha. Do dng hnh hc ca u d nn ch cho php s oxi ha ti lp phn cch (boundary), ch mt phn cht phn tch truyn qua u d c oxi ha. Loi u d coulom tt hn (hnh 13B), loi ny c matrix xp, thng l Cacbon. in cc so snh v in cc b tr (counter) dng kim loi (thng l Paladium). i vi dung dch long, u d coulom gn nh y ht cht phn tch chuyn ha trn in cc di th p ca u d. Dng c hng trc tip vo u d ch khng phi truyn qua. Din tch b mt in cc tng ng k, dng chuyn ng mnh nn pha trn lp dung dch phn bin gip cc iu kin c tha mn. V vy, u d nhy hn 10 - 20 ln u d ampe v ci thin c s truyn khi. Trong thc hnh u d ampe v u d coulom khng khc nhau nhiu v nhy nhng nhn chung u d culong c a chung hn.

  3.3.2.3 C ch Cc cht c th kh hoc oxi ha tri qua phn ng oxi ha trn b mt in cc,

  to s thay i dng v c u d ECD ghi nhn. Hnh 14 m t c ch ca pin in ha: 1 cp in cc c t vo trong pin v p th dc theo in cc. Khi th ln, phn ng din ra v xut hin dng in.

  Cng dng I c ghi o theo thi gian, din tch peak ng vi tng in tch Q trao i gia in cc v cht c hot tnh in ha, c tnh theo cng thc sau:

  Din tch peak = Q = i . dt

 • 25

  nh lut in phn Faraday lin kt Q vi nng cht hot ng in cc qua phng trnh:

  Q = n F ntim Vi ntim = [C] Vtim

  Q = n [C] VtimF Trong my Dionex chng ti biu din theo hiu in th V thay v cng I,

  cng dng ny c bin i thnh hiu th bng cch nhn vi in tr R Din tch peak = R i . dt = n [C] Vtim F

  Vi: R: l in tr ca thit b (c th tnh ton hoc bit c t nh sn xut), cn gi

  l h s i: dng o c bi u d in ha. n: s electron trao i lin quan ti qu trnh in cc. C: nng ca cht hot ng in cc. Vtim: th tch tim (L) F: hng s Faraday = 96500 (C/mol). ntim l s mol cht phn tch c tim vo my. Nu bit c s electron trao i n trong hp cht c tnh in ha, s bit c

  nng cht phn tch t din tch peak sc k HPLC- ECD.

 • 26

  Hnh 14: S ca h HPLC- ECD. ng mi tn m l pha ng. ng t nt ch mi lin h gia cc thit b.

  Hnh 15: (a) m phng phn ng trn pin in ha (2 in cc t trong dung dch cha hp cht c hot tnh in ha); (b) pin in ha tht- in cc b tr (A) p th c nh bi Amp.1, th c chn lc t my in th (P) kt ni vi ngun in. Dng chy qua in cc lm vic c iu khin bng b ampe th 2 (Amp.2) v d liu i ra hng vo u c hoc h thng qun l d liu; (c) h in cc culong s dng in cc carbon graphite l xp, trn mi n v in cc c 1 in cc carbon l xp, trn c 2 mt c gn in cc so snh v in cc b tr. Khi p sut dc theo in cc kh nh, cc n v in cc c th kt ni li thnh chui, to mng array.

  Mt pin in ha c bn cn 3 in cc: in cc lm vic ( y s din ra qu trnh oxi ha hoc kh)...