Tugasan 2 a

  • View
    370

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

D20102043147 -SUPIAH BT HASSAND20102043147 -SUPIAH BT HASSAN

8

SEMESTER 4 SESI 2012/2013

KOD & NAMA KURSUS

KRM 3023 : ASAS UKURAN

TAJUK

TUGASAN 2 (A)

KUMPULAN

UPSI - 09

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA

NO. ID

NO. TELEFON

SUPIAH BT HASSAN

D20102043147

012-5761065

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR AZHAR BIN AHMAD

TARIKH SERAH : 28 OKTOBER 2012

PENGHARGAAN

Alhamdulilah, bersyukur saya kehadrat Ilahi di atas limpah dan kurniaNya, serta selawat dan salam ke atas junjungan Rasul S.A.W. penghulu segala nabi, yang menyampaikan risalah Allah yang telah diamanahkan kepada kami.

Terlebih dahulu ucapan syukur dan ribuan terima kasih yang tidak terhingga buat Guru Besar SK Seri Sitiawan Manjung Raya, Seri Manjung, Perak , Pn Hajah Umi Kalthom di atas galakan, sumbangan dan dorongan yang beliau berikan sepanjang saya menjalani kursus PJJ PGG UPSI secara jarak jauh ini.

Ucapan syukur dan ribuan terima kasih juga saya tujukan buat pensyarah yang saya hormati lagi di kasihi dan di sayangi, Dr Azhar bin Ahmad kerana telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta curahan ilmu yang diberikan semasa interaksi, segala penat-lelah tuan, Allah jualah yang akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan, InsyaAllah.

Ucapan syukur juga ditujukan terhadap keluarga yang dicintai lagi dikasihi , dan rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini. Segala pengorbanana kalian dilimpahi dengan rahmatnya.

Akhir sekali ucapan syukur dan terima kasih saya tujukan kepada semua pihak yang membantu di dalam menyiapkan tugasan ini. Seterusnya ampun dan maaf dipinta sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau kecacatan di dalam tugasan ini. Semoga Allah memberikan balasan yang baik terhadap segala pertolongan yang diberi, InsyaAllah.

BIL.

PERKARA

MUKA SURAT

i.

ii.

1.0

2.0

2.0

3.0

4.0

PRAKATA

ISI KANDUNGAN

PENGENALAN

AKTIVITI PENGAJARAN

MISKONSEPSI

PENUTUP

RUJUKAN

2

3

4

ii) ISI KANDUNGAN

TEMA: ISI PADU CECAIR

TAJUK: MENGGUNAKAN UNIT RELATIF UNTUK ISI PADU CECAIR.

1.0. PENGENALAN

Isi padu cecair ialah jumlah ruang yang diisi dalam sebuah bekas.Satu ciri cecair yang penting ialah isi padunya tetap tidak berubah walaupun bentuk bekasnya berubah.Manusia memerlukan satu unit ukuran yang piawai bagi menyukat isi padu cecair seperti menyukat isi padu sungai, menyukat jumlah cecair yang diperlukan oleh tubuh manusia, menyukat ubat-ubatan yang berbentuk cecair dan sebagainya.

1.1.KONSEP ISI PADU CECAIR.

Isi padu cecair merupakan satu nilai. Dalam matematik kita mengaitkan nilai isi padu cecair untuk sedikit sebanyak menggambarkan ketepatan dan perincian dalam menyukat tanpa mengira unit sukatan yang digunakan.Anggaran sukatan adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian. Istilah seperti lebih sedikit, lebih banyak, dan sama banyak adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membincang mengenai isi padu cecair.

Semua sukatan merupakan satu anggaran. Sesetengah sukatan lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai sukatan yang tepat. Oleh itu, proses penyukatan perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran dalam kalangan murid tahap 1 dan 2 di sekolah rendah. Apabila mengajar pelajar tentang isi padu cecair, kita akan melalui satu proses membanding(langsung dan tidak langsung), memperkayakan perbendaharaan kata pelajaran mengenai isi padu cecair,menggunakan alatan untuk menyukat dan membaca alatan ini.

2.0. AKTIVITI P&P.

LANGKAH 1:

1. Guru memperkenalkan tajuk isi padu kepada murid-murid.

2. Guru membimbing murid memahami makna isi padu cecair dengan menunjukkan bekas

air Hundred Plus.

3. Guru bersoal-jawab dengan murid.

Apa ituisi padu cecair?

Guru memberi penerangan berdasarkan tayangan video.

GAMBAR BEKAS MENGANDUNGI CECAIR.

LANGKAH 2.

1.Guru bersaol jawab dengan murid tentang bentuk-bentuk dan bekas yang sesuai untuk

mengisi cecair bukan piawai terdapat di persekitaran muurid.

2.Guru mempamerkan contoh-contoh dan bentuk-bentuk bekas bukan piawai yang

di persekitaran murid untuk mengukur isi padu cecair.

Contuh: gambar bekas bukan piawai

BOTOL

BIKAR

JUG

GELAS

BEKAS DADIH

GAMBARAJAH 2

LANGKAH 4:

1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang bekas yang berisi isi padu pada gambarajah 2.

Tahukah kamu isipadu cecair didalam bekas-bakas ini?

Bagaimanakah cara untuk membandingkannya?

Bolehkah kamu lakukan?

2. Guru memperkenalkan perkataan banyak dan sedikit.

3.Guru dan murid membuat ujikaji mengukur jumlah isi padu cecair di dalam bekas yang sama

bentuk dengan merujuk unit ukuran bukan piawai banyak dan sedikit.

BANYAK

SEDIKIT

GAMBARAJAH 3

4.Guru menyoal murid perberzaan jumlah isi padu dalam bikar yang berisi air sirap dan bikar

yang berisi air oren.

Bikar manakah mengandungi lebih banyak jumlah isi padu cecairnya?

Bikar manakah yang mengandungi lebih sedikit jumlah isi padu cecairnya?

5. Murid membuat kesimpulan hasil daripada aktiviti menyukat cecair iaitu air sirap dan air oren.

6.Guru memperkenalkan perkataan lebih daripada, kurang daripada, dan

sama banyak.

LANGKAH 5.

1.

C) MISKONSEPSI

Berdasarkan beberapa langkah P&P yang telah dijalankan, didapati murid-murid masih menghadapi masalah miskonsepsi iaitu :

1. Murid tidak dapat membezakan tanda sengatan bersamaan dengan berapa minit.Persamaan di antara konsep sengatan dengan nilai minit tidak dapat difahami secara jelas oleh murid-murid.

2. Selain itu, murid-murid juga sukar membaca nilai sengatan bersamaan dengan minit dalam gandaan lima-lima.

3. Murid tidak dapat membezakan jarum minit dan jarum jam apabila menjawab soalan.

4. Murid masih keliru dan tidak dapat membezakan pernyataan dan konsep suku jam bersamaan dengan 15 minit dan setengah jam bersamaan dengan 30 minit.

D) PENUTUP/ PENYELESAIAN

Bagi mengatasi masalah tersebut beberapa langkah boleh dilaksanakan guru antaranya:

1. Guru boleh membimbing murid menggerakkan jarum minit mengikut arah pusingan jam.(latihan boleh dilakukan berulang kali).

2. Guru boleh membimbing murid menyebut gandaan lima minit dengan menggerakkan jarum minit pada permukaan jam.

3. Guru perlu memberi penegasan dengan menerangkan perbezaan bentuk jarum minit adalah lebih panjang berbanding bentuk jarum jam yang lebih pendek.

4. Guru juga perlu menegaskan kepada murid konsep suku jam bersamaan dengan 15 minit sambil menunjukkan contoh pergerakan jarum minit dari angka 12 ke angka 3. Manakala konsep setengah jam bersamaan dengan 30 minit sambil menggerakkan jarum minit dari angka 12 ke angka 6.

E) RUJUKAN:

1. Modul Asas Ukuran PPG PJJ UPSI . Marzita Puteh et.al 2012.

2. Matematik Tahun 1 KSSR ( Jilid 1 dan Jilid 2), (2011): Dewan Bahasa dan

Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.

3. Matematik Tahun 2 KSSR ( Jilid 1 dan Jilid 2), (2011): Dewan Bahasa dan

Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.

4. Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.(1998). Konsep dan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang, Ukuran dan Sukatan untuk

Sekolah rendah, Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

5. Wan Yusof Wan Ngah, Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. (2005). Kurikulum

Bersepadu Sekolah Rendah, Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks,

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

KRM 3023 ASAS UKURAN | UPSI 09