of 14/14
r -- -:.-:-.:- '.--:==-=--=. -:-.-'-:-:- ::'=-. ===: - A^i ._; h= _= ^-: 3- 2'- ^ -:- 5 aJ(CdE q^ @:v Rin' .:-9 i ,:t i3 (Dk> x'-! ()FU x>L "-- -v= =dF ,i6< u !.i * 1: - _o .. äH Ea ! '!i i .=d öe 7a e 0-) 'T^ 0).e k L E E d ;läiääääää EigiE*;ägrägägtäe äa E*?t : i€äiEiääEä![!ä$äE :A ?E;*i iiitEälääääää FiiäEEääääEä€ä EiäägiäF5 äääääfFF iFE I iil3i i s äätäfE # äE ä EfääEE E äE;*??,., E ääg äi iäi ä sgi9 E äFiä E gi o äää;; äclgE [;ä* iE €St 55 ':.HtfdL 3 : N äZ E ts * ä ä E trg E i s = i= E ä ä :sg?E+ E g €E-3äEE E E äfEgEl E.E '.: *g:FEö = t tr H'ä.1e5e EF E =as*!i E: E x*i*Es€^ F'ö e q*?F:Psi E *;F?E€E f-ü'=re-,sH g n -*iH=EEE E ä E?gErtr -E EE3;:39 tc üE-E; q.=.8 E ä,8 E e "f; ug E i E 5,* o 5 6 i': äg

Uniunea Europeana - Institurii, Mecanisme

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k

Text of Uniunea Europeana - Institurii, Mecanisme

 • r -- -:.-:-.:- '.--:==-=--=.

  -:-.-'-:-:- ::'=-. ===: -

  A ^ i

  . _ ;h =

  _ =

  ^ - :

  3 -2 ' -^ - :-

  5

  a J ( C d E

  q ^

  @ : vR i n '

  . : - 9

  i ,:t i3( D k >x ' - !( ) F Ux > L

  " - -- v == d F

  , i 6 < u!.i *

  1 : -

  _ o . . H

  E a

  !

  '!i i

  . = d

  e7 a

  e 0-)' T ^0 ) . ek

  L

  EE

  d;ligl,gEigiE*;grggte3s,*! a E*?t: iiEiE![!$EEIe :A ?E;*iiiitElla*irElElFiiEEEiEa=E3:aEg

  EigiF5gEgsiiiifFFFi iFE I iil3i i stfE # E EfEEsf EE;*??,., Eg i ii sgi9 E Fi E gio ;; clgE [ ; * iE

  St 55

  ' : .HtfdL3 : N Z Ets * Et rgE i s = i= E :sg?E+

  E g E-3EE

  E E fEgElE.E ' . : *g:FE= t tr H'.1e5eEF E =as*!iE: E x*i*Es^F ' e q*?F :Ps iU E *;F?EE

  f-'=re-,sHg n -* iH=EEEE E?gErtr-E EE3;:39tc E-E; q .= .8

  E ,8 E e "f;ug E i E 5,*o

  5 6 i ' : g

 • ooo

  r r l

  E"Oi ^ 'o u \

  -c oo

  (.) (t --

  ; - - o l

  c ic ! -N C Q O? ^ c L

  3 | a *ts ss? - : ss r i \ U

  Q rc ooO @ -!

  . g ) - -

  a ) i ; a: o " :CJ )( r.- N S

  ( g = \{ ) v r i o - -

  - EeO 6 r

  g;iiEr:EEalt!!!!=!;iEE g igiiillE i;g is si ii i itllil,llg ggH:=,9E;i E u a*as E E; $* E

 • E '

  x t r' ! " h ' 5 - 6o C a

  r ) @ ; ntrr

  : t r I a a

  dI J t ro ' ' o

  c i : F> - { F! ? Ev r ^ H

  t -' t r t s

  ' t - -i ^ N

  k a : a> t I , 6 o o

  - : a o ^ i = d . je a : _ : e ' E " ' i= 9 * X 9 q "^ lE+*E r a r "H "i - . F , H v r -

  . 4 . i 9 . r ^ : lF t r ' t ' i i c s P -- ) - q = : ! 5 a Tn t = i . o Q

  U , : : n. J - N U R

  5 ' N c l - = P

  6 . E E , ; . 9 5 . : E o . >E t r V l a 3 o< i F { o 4 E o -

  - \ J d o r c B $

  6 @

  t

  k

  a()

  q

  6

  t

  q)

  PPC)

  a!)

  o

  Iq

  tr)

  s

  I

  \

  s

  HEtiEIEEEisiE E EIE,EEi E EEEEE*E tEEE g; gt:see FE ! s E EEEi Er E 'l 3E E

  E eE{::E :3i*fs:': isrlE,iE

  :;?:! F,sssgfiig-lt;:iiEEi:ifgE FIE.:=5Ei;':EE;Es;ijg

  g EF sEf [: EiF,iqi; t,u"i g*f * EE*reEE;;E-Iif;;

  5 sEEgE EE F iEiii eE;=*s'u ;rp gFEiES i*rsE :: isE* 185EE! FEEBTEE E EgEE;E*,i*::t qE5EI ;gegeEFI'A=;EeE;gt B E.i :Ege ;sEEEEs g5Ej$ ; Eif If E55EEs

 • ct:

  {{r iwF-c-t

  r ) :* o

  .i CL ooo r 9

  d , i c Le i -..:: N U

  \.{ > sI s> .=! A

  v . e; ' . L ' ( J

  C ) =

  ' : 1 * ; - r )"

  - \ o - l O u " t r o .

  ' .E * c Sl " Y ; F E . !: o .

  - l . j e\ ^ : F h

  R - " F r *: s Ye : " "s * s : iss"^FF*< < s - t i . I cj 5.s ! u

  \ f ! Y -

  \' r'\v

  g E E-, E sns:i ErE ' *iu;tg ts ;ierc+

  sEg.=Fs;E'Eu:EEg;'sFg$ggEgeEEFgfggEgg G ie E'* H,sF giifl,E g;ggEi s gggglgggiggggciggisgs i *gs';i'tT;Bggg!*g;

 • 9' . ^- r

  s a .N sF -

  o

  - ^^

  o

  . \^ . ,v \

  . E vi : * F -t r . : f ,Y \

  d ' :

  r - - :- ; o -

  6

  \

  s q va Q tt i

  r / < ; 1o \l ;. 9 < c )t s < 6< a ,

  F-

  ;

  q K' - ( ) =

  f l 6 J : Y

  c ' v ( )

  O . a N

  Y ! J

  . = o 5* . -

  ( ) > =

  o o ^ 9: ' o "( ) 6 c

  p 6 =

  ! n ua Y =

  - ( t >

  r(g Q 9.1c . - o J = -

  L .

  : g - !4 ) . n f

  = * . ^L J Q . j

  > 5

  ()-

  -

  0.)a

  Orr

  = (.)

  e .=

  L o . E0-) ).ie o

  n (J

  D i 4

  \ l

  6

  q

  .It

  L

  q)n

  k

  c.)-

  6)L

  k

  c.)

  N

  EEfEEiEiE

  i!sigia;i;iei,lgEig*5EgiIigEEii=F:s EEElgEs E EiIiEff E;Fiifisii: g EsriiE: FEii:r*= = $s

  5BH 'nnF 'sf33EsF5$;Fg g fE;$frs3sq :tr, c$ gF3g ; FF -E: x* utl 5 F$*sssptu-as;eai;:gglgiF F FsgF$$tfEFf $F :rsss$FE$ rEsFts;F;EBE$qas;5;s:gg 5:$ isi; fl; gf FF$iEE Fs Fg;'E-ie=ii Sgegg$siiE s gg; E 5j s 3; F igEE: iEsig g$* 3lsE . Se FFEsE Eg E 5 :E;e5 n F$:55;9t5ggS,! F3 $iE! * s g !;oo EE, ; * t $ .s se,EE*'.sse:q5';5-E*Eg=EF $ $ sF

  h

 • o$ci

  I

  ciL

  *.1r ;

  ^j

  E6 *a :v oo

  o -, ? qF 3

  ! R^

  -:i)\ n x(-- r]

  * pN 9

  o

  F f , :- l '

  -ot r . 9 C t ( ) l

  d F c

  E O

  :iggligirlEE?liiiii,Ei EEg iggEligggiiE;l:gEsE gE ?gi!EEig',E. EsiEE

  \{$c..l

  o

  ci{o

  a_.j

  {\J '

  11

  Q

  U

 • x

  6

  E

  )c06

  F - ox o

  , i a ,

  ! i o'

  ' c

  4 X

  b r Ye; '5-

  \ - N

  a

  \ . !( R @

  : > !> :

  > ^ o

  : E l Ei-l { EgI E E EiEEE Eili*EE.E *:is gil E= iiaggEEiE *E iE lE;t s gE gEEe *= r E:

  ()

  \J OOi

  oos r _ c to . :

  ' . = ^

  : o t s( R - = Bu ' ) v \

  * l \( r o v

  9 w N

  co .1' = . 4

  - iF r -

  N . c u" n * dE R.d f ,*asr - r

  - V N h r

  -i

  En E E:,E i FFg FE: E i Es3; E g*u ;i ;F t + u:,:-; eEeE: :r ss5 gF iiit:sr; EEsEE;EE;l;; Ee *-B::s+e ;ilEe :gl Fi 5 l: 3giE":$i :i;E;r:Ee g; i;; =*:i$ ;c:s;FE;gEEi*;u, E F ;EsS +:;E;;;iEE*s!;:; f iis;=F{ {:{EEF :EgiEEi{ tffrjiE: i gFSE;E gsgsEe * i Figf

 • . : U J 4 5' u t ' i , s c i { 4337 S H.ES E p .eE ; EE\ c c 9 . i _

  E ? E Ea o . ' 5 l ' p e

  e P o . - a ( )qq3 Eessi3 , : B E O .

  tS" * 'oElEt d< EPq*S:n E ;+ {^ : ; ' a g* : * :l l ; Ee-SE Tq *E iSa . 'EEa I jec"

  r . l - - - E 4 . .

  E O ' . E E Sc.s-i E F euq!Sl =o.'s ?{! IBR$*d i !eis?:E?-

 • _ : - = _ :, - = = - -

  - : - - = - ) - _ := _ = t ; - . i = a

  a - = - i : = : = =

  t : -zzid := : , : . = 7 - r t : A A

  2 j: : ; ' 7eg== ai= ;z i=. i - ; ?24 'a E : * ; * ' - E;,=* arii ;q ;;aJ i ye : -e 3* i ztZSs'g- =-s y -Z : ,? . .8 . -?=== i . 3 ' h . . - . , " , u " i s

  -

  . u F " = 6

  F> =t77,{?g ==t r C ) z r , i - ; , ' 2 " ' v ,; I ; [ ?E; -; = i - g = . i 7 ,= ' c ? * -E e - - ,. r d " . 6 . = ; " . ' ; . : = . ' ..2 ; .Ev.=" ' -7a-?Vi z;=tr+2E ?:7, i 6 r7 L i r lz .= i

  : z n : E . ] i;-i.;EsEsE=-':Sg . > ' ; O - O - - 6

  ? E: 2 'cso i eo

  :?- TE : : - '= ==== =i ;3 : - =- -= . . - = == )-

  - a - : - - - - = : : - . tt - i - - = - . j , - ===18 ; - a:.-=a=" Z1i.-==

  = = 3 = - - - - - . : J - - -- = = ' - . - = ^ - a ' _

  - - a: : = -_ _ =a-=- , . . 2 , . - - .=_ jL a : =. '- i LI] ca --" .= ; j S 4,

  = : .- ; ,_ -a- = l- 1-=r._-1 =r,,=Z: : : ; 1z V'==a =te'i: l: t: 'i ; ! ; a7'EiEE5*':=721'.2'28-

  ' = - -= = j s .= ; - . - :3 -u .2?Et r7

  r - i= t = r21 , : : ; -e -= 'E 'F. : 7 =_ F , - . - a - i e .=_ -4^ " ;6 l .= .ar : ' / -E -a - ! ; = * - i ' ^ ; .F , i i *6= ' -=

  - . ' i i i :E g^ to ' i E n " . sE E e*- = i , - E= i ; 'E .q -e3E; . i3 r=c '- iE'" s_ EZo-;-s*'.,=77--S=E_=3=i 'a E E&Z .=3,=zt le2. . 's=c= 5 .9 = 7 - 7o " . , H '= ' : i

  - - ) 7 t " i = 3d A =. : = = ==i D ; g 'e ' i t r t : =3 : i 7 73 ; "E':'; E q 4F- Ec i u E'Y E= z'=- :ii ;+ q EE'!5.E=EuaEEz !HEsr : X _ O = ' i . ' r i u . ) - . . c r

  " ? - 2 ' 7 = c 7 =t r * . = 2 - F . L o d g F ? t . , : - 4 23 g U ; ; ' : '3 's 'p t - . "" , &'s ^ E 9 - =v* _tn'i ;:g; '*erg-Xc 4 u i . E E

  r^

  L

  c..loo

  !

  i :,=?;.=g;E:E s=:!:l iS+EZEEEs; =Eiiy= - , : r a=D i=7 ; oE i=: I E Zi=.=E"* \2=.- ; F - ( - . j ' = E 3 i ^ : P J . S l +i=1': !Ey==7i l :E:a4.e .u ,= E a o !E . i - , .7 i i i ;i .E ' iF-e ' iZ|Ei=

  ^=S:= i2