openMagazin 4/2009

  • View
    3.011

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of openMagazin 4/2009

  • 1. openMagazin w w w. o p e n m a g a z i n . c z openMagazin 4/2009 Ven teni, openOffice.org openSource openMind Obsah openMagazin je jedinen PDF e-zin, kter vm kad msc pinese to nejlep, co vylo na portlech vnovanch svobodnmu softwaru, a to zcelaCo se dje ve svt Linuxu a open source............................................................................2 zdarma. Mete se tit na nvody, recenze, novinky, tipy a triky, kter si Aktuln: Licence Creative Commons v etin....................................................................8 mete v klidu pest na svm netbooku nebo jinm penosnm zazen. LinuxExpo 2009 pohledem.................................................................................................9 Doufme, e vs obsah zaujme a tak vs prosme, abyste PDF soubor ili, kam to jen jde. Koprujte ns, poslejte, sdlejte. A pite nm, jak se vm Minidistro: Elive, Samuel 'Thanatermesis' F. Baggen..........................................................15 nov esko-slovensk nejen linuxov e-zin lb. Chcete pro ns pst,Nasazen svobodnho softwaru ve Vzkumnm stavu Nanotechnologie.........................17 spolupracovat s nmi nebo ctte reklamn pleitost? Napite nm, vaeRecenze: Novinky v Mandriva Linuxu 2009.1......................................................................20 reakce a npady ns velmi zajmaj. Recenze: Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope..............................................................................24redakce openMagazinu KDE4: Sprvce soubor, efekty a zkladn nastaven.........................................................26redakce@openmagazin.cz iTalc: Pomocnk pi vuce v potaov uebn...................................................................33 OpenOffice.org 3.1: novinky, kter tu mly bt u dvno...................................................36 Sun nakonec kupuje firma Oracle: co bude s MySQL?.........................................................40 Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope startuje o 40 % rychleji........................................................42 Twist s.r.o.: Pesn vstikovn termoplast a OpenOffice.org............................................45 Pooostehy: Novinky v 3.1, jak lid pouvaj Impress.........................................................47 Pspvky z blog.................................................................................................................49 Liberix, o.p.s., se stal sprvcem obsahu spnch web o Linuxu a OpenOffice.org.......52 Internetov jazykov kurzy pro nevidom ky..................................................................53openMagazin je spolenm projektem portl AbcLinuxu.cz, LinuxEXPRES.cz, OpenOffice.cz, Penguin.cz, Root.czJe en zdarma pod licenc Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License, co znamen, e jej smte it, nesmte jej ale mnit ani komern vyuvat. Autorsk prva nle autorm lnk. Magazn si mete sthnout na adrese OpenMagazin.cz a mnoha dalch. Kontakt na redakci je redakce@openmagazin.cz. Produkuje Liberix, o.p.s. Pi pprav magaznu byl pouit kancelsk balk OpenOffice.org. Koprujte sdlejte poslejte podlte se vystavujte publikujte tisknte

2. openMagazinw w w. o p e n m a g a z i n . c zCo se dje ve svt Linuxu s kriz porad Red Hat, kter je nejvt ist linu- xovou spolenost na svt.A vypad to, e Red Hat krize nijak vraznji neza- a open source shla. Red Hat uzavel v noru hospodsk rok s trbami 652 milion dolar, co je o 25 % vce ne Ji Eischmannv pedchozm roce. Posledn tvrtlet trby inily 166,2 milion, co je meziron nrst o 18 %. Rst http://www.linuxexpres.cz/sun-odkoupen-oraclem-madarsko-chce-otevreny-softwarese nezastavil ani v poslednch nkolika mscch, http://www.linuxexpres.cz/otevreny-mobil-konci-moblin-pro-prenosna-zarizeni-zacinakter jinak byly pro americkou ekonomiku dost tk. Red Hat toti navil tvrtletn pjem z pla- cen podpory o 3 %. Zisk byl za cel rok a za tvrt- let 82,5 milion, respektive 20,2 milion dolar. Otvoren softvr vo vzdelvan, v- Prvodce Linuxem Jim Whitehurst, CEO Red Hatu, pi svm nstupu do skume a v IT rieeniach Na zklad spnho serilu Prvodce Linuxem od funkce oznmil, e jeho clem je dostat Red Hat do V doch 2.-5. jla 2009 sa na Fakulte riadenia a in-Aloise Hbla, kter vychzel na serveru klubu IT spolenost, kter maj vy ne miliardov formatiky ilinskej univerzity uskuton akcia preLinuxEXPRES.cz, se spolenost QCM rozhodla vytvo- dolarov trby. Zd se, e je na dobr cest. Red irok verejnos s nzvom OSSConf 2009. Jej cieomit web Prvodce Linuxem, kter m obsahovat to, Hat se tak podle nkterch odbornk pomalu je prezentovanie otvorenho a slobodnho softvru co jste chtli o Linuxu vdt, ale bli jste se zeptat. stv lkavou akvizic pro vt softwarov firmy. Po a jeho pouitia v kolch a vskume (ale aj inde).Strnky obsahuj lnky se zkladnmi informacemi zveejnn vsledk se objevily spekulace, e by Hoci podujatie ma v nzve Konferencia, akciu si o Linuxu, prostedch, aplikacch atd. Asi neteba mohl bt Red Hat koupen spolenost Oracle, kter predstavujeme hlavne ako neformlne stretnutiedodvat, e Prvodce Linuxem nen uren pro zku- prodv vlastn distribuci koprujc Red Hat ud, ktorch spja zujem o otvoren softvr (tvor-en linuxov uivatele, nbr pro lidi, kte o Li- Enterprise Linux. Na tyto spekulace a na vsledky ba, vyuitie, komplexnejie rieenia na zklade exis- nuxu nev nic nebo se s nm teprve seznamuj. spolenosti akcie reagovaly tm 20% rstem. tujceho softvru). Popri klasickejch recenzova- nch prspevkoch uvtame ukky rieen, kde je z- Red Hatu krize nevad, jeho trby i na- Maarsko bude podporovat OSS kladom otvoren softvr, hlavne ak pjde o rieenia dle rostou Dlouho byla maarsk sttn sprva vi open sour- inpiratvne aj pre druhch, ktor mu nae poduja-Pvodn finann krize se pemnila na ekono- ce softwaru nepvtiv. Mnoho vbrovch zen tie vyui napr. na nadviazanie budcej spoluprce. mickou a svt zashla takovm zpsobem, e obsahovalo podmnky, kter nasazen open source dobrmi hospodskmi vsledky si dnes neme Uvtame napr. aj multimedilne prezentcie, vide,vyloen vyluovaly. Proti tmto praktikm bylo po- bt jist skoro dn spolenost. Mnoho komentto- predvedenie funkcionality softvrovho systmu, dno k soudu nkolik stnost, ale ani jedna vraz- r tvrdilo, e linuxovm firmm me krize pomoci. ukky konfigurcie potaov a rieen pre pota- nji neuspla. Co nezmohly aloby, zadila ekono- Posledn vsledky Novellu tomu vak pli nena- ov uebne i kolsk servery, alebo len tak, na mick krize. Jak je znmo, Maarsko j bylo zasa- svdovaly. Na druhou stranu Novell nen pli domce potae a minisie. Prspevky plnujeme eno ve velk me a kvli kadoronm schodkm dobrm reprezentativnm vzorkem linuxov zverejni na CD (resp. DVD), ktor dostan astnciveejnch financ se tak ocitlo ve velkch dluzch. spolenosti, protoe stle drtiv vtina jeho treb konferencie. Podrobnosti sa dozviete na strnke Maary ekaj nepjemn reformy a eten, kde se jde z nelinuxovch aktivit. Proto se ekalo, jak si http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09/. d. slo 4/2009 2/53 3. openMagazinw w w. o p e n m a g a z i n . c z A spory vid maarsk ministr informatiky tak aplikac prv v Jav. Otaznky vis nad dalm sm- Spolenost Dell je znm tm, e otzku Linuxu bere v nasazen open source. Konec je podmnkm, kter ovnm VirtualBoxu a OpenOffice.org. Pedevmopravdu vn a do notebook dv i upravenou nasazen OSS vyluovaly. Do open source by tak kancelsk balk pli nezapad do portfolia Oracleverzi, kter m dky vlastnmu DVD pehrvai a li- mlo smovat stejn mnostv penz jako do po- a rozhodn se ned oznait za velk penzovod. cencovanm kodekm plnou multimediln podporu zen proprietrnho softwaru, tj. 40 milion eur. Ne-u v zkladu. DELL se tak nechal nedvno slyet, jedn se o njak zmny v dlouhodobm horizontu.Velmi zajmav pohl ed Luk e Zapletala,e tetina jeho netbook se prod s Linuxem. Pe- Prvn vsledky zmny pstupu k OSS by mly bt pro fesionla, kter zn tuto oblast dok o-tte si recenzi Dell Inspiron Mini 9: Mal pracant vidt bhem nkolika tdn. nale: Oracle a Sun jak dl?s Ubuntu. lnku z pera LeBlanca se vnuje i server Sun nakonec m do nrue Oracle Microsoft tvrd: Linux jsme na netboo-DesktopLinux.com, kter piel na to, e i trn podl U u to vypadalo, e spolenost Sun Microsystems cch definitivn porazili96 % je vrazn zkreslen. Sluba NPD Retail skon v nrui IBM, ale nakonec je ve jinak. Veden Brandon LeBlanc na blogu na The Windows BlogTracking Service toti sleduje prodeje pouze v ka- Sunu to oividn hrlo na vce stran. Ji v souvislosti spolenosti Microsoft publikoval lnek, ktermennch obchodech, kde linuxov modely vtinou s nmluvami Sunu a IBM se spekulovalo o tom, e hodnot uplynul rok na trhu s netbooky, kde majvbec nejsou dostupn. Toto slo tak porovnvaj dalmi zjemci jsou Oracle a HP. Oracle se nakonec Windows pekvapiv silnho soupee v Linuxu. Pod-s prohlenmi vrobc netbook. ASUS tvrd, pro- rozhodl koupit Sun sm a d za to 7,4 miliardy dola-le nj vak Linux definitivn porazili, protoe ak-dv asi 30 % Eee s Linuxem. Acer pedpokld r, tedy 9,5 dolaru na akcii. tuln podl Windows na tomto trhu in 96 %. Navcprodej linuxovch model kolem 20 %. je jasn, e Linux je nepopulrn, protoe linuxov Tato akvizice bude mt samozejm tak zajmav modely zkaznci vrac tyikrt astji ne modelyBez diskuse ale je, e Windows za posledn rok zs- dopady na mnoho open-source projekt. Otzkou s Windows, a odkazuje se na prohlen MSI a Cano- kaly na netboocch velk kus trhu. Pispla k tomu zstv, co Oracle udl s dosud konkurenn nicalu.i agresivn cenov politika Microsoftu, kter OEM MySQL, minimln se vak pod jednu stechuverze Windows XP prodv na netbooky za zlomek dostane vvoj MySQL a InnoDB, formt loit dat Ten se drazn proti lnku ohradil a tvrd, e nic ta-normln ceny, co pro nj nen taky zdaleka ideln. pro MySQL.kovho nikdy neekl. tyikrt vt nvratnostTrby desktopov divize u nejsou tak dobr jako prapvodn pochz z rozhovoru s pedstavitelem Asi nejmn pozitivn vyhldky m operan systmdve. Prodvat za zlomek normln ceny dobhajc MSI a u tenkrt se tvrdilo, e je chyba pedevm OpenSolaris. Hlavn platformou pro Oracle je jedno-Windows XP, kter u se nkolikrt zaplatily, nemus na stran tto spolenosti, protoe na netbook vy- znan Linux,