openMagazin 1/2010

  • View
    340

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine about Linux, OpenOffice.org and other free and open source software. Created with Scribus.

Text of openMagazin 1/2010

.

.

1Ven teni, openMagazin je jedinen elektronick asopis, kter vm kad msc pin to nejlep, co vylo na portlech zamench na voln iiteln software. Mete se tit na nvody, recenze, novinky, tipy a triky, kter si mete pest na svm netbooku nebo jinm penosnm zazen. Doufme, e vs obsah zaujme a tak vs prosme, abyste PDF soubor ili, kam to jen jde. Koprujte ns, poslejte, sdlejte. A napite nm, jak se vm magazn lb. Neodmtme ani dary i monou obchodn spoluprci. Dkujeme za pze. redakce openMagazinu redakce@openmagazin.cz

2 3 8 12 15 19 22 24 26 28 32 35 43 46 48 50 53 57 59 62 66 69 71 74

N o vi nky v KD E 4 . 4

Podlej se Co se dje ve svt Linuxu a open source Easter eggs virtuln velikonon vajka Novinky v KDE 4.4 OpenShot Video Editor 1.0 Vyuit open source v laboratoi kvantov optiky Ubuntu 9.10 CZ, Praktick pruka uivatele Linuxu Opera 10.50: na co se uivatel mohou tit Crkevn stedn odborn kola Bojkovice spokojen pouv Ubuntu Recenze: Linux Mint 8 Helena Rok 2009 nejen s Linuxem m v Linuxu nahradit Zoner Photo Studio? Mandriva InstantOn operan rychlosystm Mj software v Mandriva Linuxu 3 Ji Matjka Novinky ze svta aplikac Mozilla Jak zmnte barvu hypertextovho odkazu? Vytvote si rejstk Zajmav programy 84 Histria a princp UNIX-u 1. as Histria a princpy UNIX-u 2. as Jak vznik velk oteven projekt MythTV Nexus One: nadupan neblokovan telefon Off-The-Record: tajn komunikace mimo zznam Podpote liberix a jeho konkrtn aktivity

12

http: //www. openmagazin. cz/podilej i-se/

.

.

Produkuje:fredaktor: Vlastimil Ott OpenOffice.org Sazba: Michal Hlavat Scribus za podpory Nvrh loga: Martin Kopta Inkscape

Pispvaj:

Licence: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported, co znamen, e jej smte it, ale nesmte mnit ani komern vyuvat. Autorsk prva nle autorm lnk. Autoi: Ji Eischmann, Robert Krtk, Michal Vyskoil, Jan Drbek, Karel Lemr, Luk Helebrandt, Ji Macich ml., Miroslav Hronok, Lubomr evela, Vlastimil Ott, Irena afov, Peter Fodrek, Martin Foltin, Michal Blaho, Petr Stehlk, Adam trauch, Petr Krm

IS S N 1 80 4 -1 4 26

|

2

.

http: //www. linuxexpres. cz/microsoft-povazuj e-openoffice-org-za-vaznou-konkurenci

.

.

Co se dje ve svt Linuxu a open sourceJi EischmannKampa za zchranu MySQL, Microsoft povauje OpenOffice.org za vnho konkurenta, Lenovo a MSI pedstavily netbooky s Linuxem, OpenStreetMap doshlo milnku 200 000 editor, XBMC 9.11 Camelot, GIMP v jednom okn, 75 % kdu Linuxu je psno profesionly, linuxov pracovn trh vzrostl o 80 %, Microsoft: Linux na mobilech propadne, OpenStreetMaps pomhaj Haiti, Zimbra odkoupena spolenost VMware, BAE Systems si vybralo MontaVista Linux, VLMC a OpenShot: nov open source editory videa, Pardus 2009.1, Mandriva InstantOn.kvli dosavadnmu charakteru aobchodnmu modePohlcenm spolenosti Sun Microsystems zskal lu projektu velmi obtn. Oracle pod sv kdla celou adu vznamnch open Na to poukazuje i Joe Zonker Brockmeier ve source projekt, co vyvolalo otzku, co snimi vbu- svm lnku Postaven PostgreSQL: Nen tak jednodoucnosti bude. Samozejm nejcitlivji lid vnmaj duch zabt. Zatmco vvoj MySQL je vrukou jedn zskn MySQL, kter bylo doposud konkurennm spolenosti, druh zdvojice nejvznamnjch open produktem. Ozvaj se hlasy, e Oracle nech MySQL source databz, PostgreSQL, je vyvjen lidmi zdespostupn odumt. Tyto obavy jsou natolik hlasit, e tek spolenost atedy nezvisl na jakkoliv znich. jsou i stednm bodem schvalovn fze obou Brockmeier proto tvrd, e PostgreSQL se do podobn spolenost Evropskou komis. Ta fzi pravdpodobn situace nikdy dostat neme. schvl, ale do podmnek si d zruky, e Oracle vvoj MySQL neutlum. Microsoft povauje OpenOffice.org za vnho To vak nesta zakladateli MySQL, Michaeli konkurenta Montymu Wideniusovi, kter tvrd, e by Oracle zsMicrosoft nerad piznv, e mu na trzch, kter kal pli velkou moc nad databzemi a mohl by ji dve suvernn ovldal, zan nkdo zatpt. e je vbudoucnu zneut. Proto tak spustil kampa sn- Linux vnm konkurentem Windows na trhu servezvem Zachrate MySQL!. Tvrd napklad, e Oracle rovch operanch systm, je dnes bez otaznku. m nejvt podl na trhu zpohledu treb aMySQL Pesto Microsoftu trvalo roky, ne Linux jako vnho zase z pohledu potu instalac, jejm zsknm by konkurenta uznal. Oracle ovldl oba segmenty trhu. k tak, e ped Zd se, e se do podobn fze dostv ikancelsk prodejem Sunu se pokouel Oracle koupit MySQL dva- balk OpenOffice.org, aMicrosoft ho zan brt jako krt. Ani jednou mu ji vak neprodali, protoe pod je- vnho konkurenta. Podle dat sesbranch z21 tisc ho kdly nevidli pro MySQL budoucnost. pota sWindows m OpenOffice.org podl 12%. NZa souasnou situaci si ale me Widenius do jak to procento by jist pidaly iuivatel ostatnch znan mry sm. Byl to toti on, kdo vymyslel model operanch systm, kde bude podl OpenOffice.org nevvoje MySQL. To je sice open source, ale jeho vvoj pomrn vy. To u nen rozhodn zanedbateln st probh velmi centralizovan, tud ten, kdo ovldne trnho kole atrend naznauje, e poroste inadle. spolenost vyvjejc databzi, m prakticky vrukou Microsoft samozejm ct nebezpe pro jeden ze svch ijej budoucnost. Ppadn fork databze by to ml nejziskovjch produkt adl protiopaten.

Kampa za zchranu MySQL

Na svch strnkch hledal zamstnance na pozici vedoucho konkurennho boje proti OpenOffice.org aLinuxu. Ten ml vytvoit aspravovat marketingov aktivity clen na boj s open source alternativami. Mezi tyto aktivity by mla mimo jin patit spoluprce sopen source komunitami aupozorovn na nedostatky konkurennch produkt. Mon, e se tedy vdohledn dob dokme strnek ve stylu Get the fact! tak pro OpenOffice.org. Nabdka pracovn pozice byla po urit dob zinternetu odstranna.

Lenovo a MSI pedstavily netbooky s Linuxem

Spolenost Lenovo pat mezi vrobci pota mezi ty snejodmenjm pstupem kLinuxu. Ped dvma lety sice zkusila prodvat ti modely ady ThinkPad sLinuxem, ale po pl roce je bez vysvtlen sthla. Od t doby Linux na potach Lenovo nenajdete, ato ani na netboocch. Proto pekvapilo uveden netbooku Lenovo Skylight. Pedstavitel spolenosti jej nenazvaj netbook, ale smartbook. Ml by toti kombinovat vlastnosti smartphonu apotae. Nejzsadnj informac je, e neobsahuje procesor kompatibiln sarchitekturou Intel. Chipset je od spolenosti Qualcomm adosud byl pouvn prv ve smartphonech. Jeho nespornou vhodou je spornost. Skylight by ml vydret na baterii bet vce ne 10 hodin. M desetipalcovou obrazovku s rozlienm 1280x720, 20GB flash disk, 8GB miniSD kartu a2 GB msta online.|

3

.

http: //www. linuxexpres. cz/tri-ctvrtiny-kodu-linuxu-pisi-profesionalovePodle pedstavitel spolenosti je pro uivatele, kte chtj funkcionalitu smartphon, ale pitom plnohodnotn prohlen internetu aplnou podporu multimdi. Linuxov systm m speciln uivatelsk rozhran, kter by mlo bt maximln jednoduch na pouvn. Pekvap mon cena, kter bude 499 dolar, co nen na netbook mlo. VUSA by se ml Skylight objevit vdubnu, vEvrop vdruh polovin roku. sWindows 7, bude dodvn tak se SUSE Moblin Linux, kter m krom populrnho prosted pro netbooky tak plnou multimediln podporu, pedinstalovan software jako Adobe AIR, Flash, Acrobat Reader aintegraci se slubami Facebook, Last.FM aFlickr.

.

.

Lenovo Smartbook, zdroj geekwithlaptop.comMSI taky nepat mezi milovnky Linuxu. Prv od jejho pedstavitele pochz tvrzen, ze kterho mdia neopodstatnn vytvoila tm obecnou pravdu, tedy, e netbooky sLinuxem se vracej tyikrt astji ne sWindows. Odpov na otzku, pro mlo tento problm prv MSI, byla nasnad. Jako distribuci toti zvolilo SUSE Enterprise Desktop, co je korportn distribuce uren k pln jinmu elu ne netbook, apodle toho tak vypadala jej multimediln podpora. Ostatn tuto chybu piznali ilid zMSI. Vnovm een se pravdpodobn pouili zpedchozch chyb. Netbook Wind U135, kter se ji prodv

odmn od poslucha. Od zatku projektu u pisplo kolem 2300 uivatel alosk obrat inil 300 tisc eur shrubou mar 50%. Spolenost vak potebuje finance na dal rozvoj infrastruktury anov sluby apenze dochzej. Jamendu se podailo zskat penze v roce 2007 od investinho fondu. Nyn jednalo OpenStreetMap doshlo milnku 200 000 editor sdalm investinm fondem ofinann injekci ve vOnline mapy se pomalu stvaj jednou znejvyu- i 1,5 milionu eur, ale jednn ztroskotala. vanjch slueb na internetu. Problm je vtom, e vechny znm mapy jako nap. Google Maps jsou provozovny pod proprietrn licenc. To se nemus vyplatit nap. pi poizovn screenshot a jejich nsledn publikaci. Proto se vroce 2004 rozhodl anglian Steve Coast, e zalo svobodn mapy OpenStreetMap. Projekt funguje na podobn bzi jako Wikipedia mapy vznikaj na zklad doplovn dat jejich uivateli. Od zaloen se nalo tak nkolik spolenost, kter sv data projektu vnovaly avznamn tak pisply kjejich zlepen. Projekt tohoto typu kriticky zvis na potu pispvatel aten vppad OpenStreetMap Jamendo server se svobodnou hudbou prudce stoup. Jet ped rokem a pl bylo registrovanch pouze 50 tisc editor, vbeznu loskho Mezitm se do cel zleitosti vloila komunita, roku to bylo u 100 tisc atoto slo se podailo do kon- kter chce samozejm pomoci. Vznikla petice za zce roku zdvojnsobit. ZOSM se tak stv opravdu za- chranu Jamenda aobjevuj se nvrhy na to, jak projekjmav projekt, kter by mohl bt vbudoucnosti stejn tu pomoci, vetn veejn sbrky. Veden spolenosti spn jako Wikipedia. vak spomoc komunity momentln nepot ainadle jedn sinvestory ofinann injekci. Uvidme, naJamendo se dostalo do zkch kolik budou jednn spn azda se poda zachrnit Jamendo je pravdpodobn nejznmj svobod- projekt, kter je znm pedevm mezi uivateli svonou alternativou kiTunes. Na rozdl od nj jsou vech- bodnho softwaru, protoe je integrovn do cel ady ny skladby distribuovny pod svobodnou licenc open source hudebnch pehrva. auivatel je tak mohou voln stahovat. Ztohoto dvodu je jasn, e na Jamendu nenajdete dn interpre- 75 % kdu Linuxu je psno profesionly ty velkch label. Byznys model portlu byl zaloen A u mdii nkolikrt probhly zprvy otom, jak na pjmech zreklamy ana