openMagazin 10/2011

  • View
    1.603

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Text of openMagazin 10/2011

  • 1. http://www.openmagazin.cz/podilejise/ ..Produkuje: 2O magaznuza podpory 3Co se dje ve svt Linuxu a open sourcePispvaj:5Aplikace pro kreslen poznmek10Linuxov a open-source prohlee v srpnu 201112Darktable: Linuxov nhrada za Adobe Lightroom16Hamster vs. Rachota: Sledujte as svch aktivit20prava RAW fotek z digitlnch zrcadlovekv Linuxu Pro RAW?22prava RAW fotek z digitlnch zrcadlovekv Linuxu Histogram, vyven bl a um25prava RAW fotek z digitlnch zrcadlovekv Linuxu Barvy a zkladn kivka27Rozhovor s Anne Nicolas, kter spoluzakldaladistribuci Mageia29Ze svta aplikac Mozilla31Impress: Prce s tabulkami v prezentaci35Jak na tlatka a menu v Impressu38FBReader: st e-knihy je mon i na potai40RawTherapee: kann na RAW fotografie42asopis Esperantisto Slovaka je szen ve Scribusu44ShadowgroundsLinuxAlt 20115.6. listopadu, Brno-Krlovo poleO magaznu:fredaktorka: Irena afov OpenOffice.org Licence: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported, co zna-Jazykov korektura: Dana Baierov OpenOffice.org men, e jej smte it, ale nesmte mnit ani komern vyuvat. Autorsk prva nle autormSazba: Michal Hlavat Scribuslnk.Nvrh loga: Martin Kopta Inkscape | 2

2. . http://www.linuxexpres.cz/hryheroesofnewerthjezdarmadoom3budeopensource .. Co se dje ve svt Linuxu aopen source Roman Bonek, Michal Polk Hra Heroes of Newerth je nov free-to-play. Android u je na kadm druhm prodanm telefonu. Brnnsk poboka Red Hatu bude nejvt na svt. Google kupuje Motorola Mobility spolu se sedmncti tisci patenty. Dnsk nemocnice pechzej na LibreOffice. Usnadnte si prci sPrukou ostylech dokument vOpenOffice.org Hra Heroes of Newerth je nov free-to-play Kdy u jsme utch statistik, podvejme se tak nabude dalch sto padest vvoj. Na tento projekt jeStrategick hra Heroes of Newerth, jeden znejob- aktualizovanou statistiku podl jednotlivch verzvylenno 278 milin korun, piem sto milin lbenjch hernch titul pro Linux, mn obchodnAndroidu. Vvod j verze 2.2 zvan Froyo, kterou na-Red Hat zskal z Operanho programu Podnikn model astv se free-to-play. To znamen, e si kad jdete na 56% telefon sAndroidem. Nejsp tomu tak a inovace Evropsk unie. Pokud ve pjde podle me hru zahrt zdarma ahri jsou lkni ke koupijet dlouho zstane, protoe Android 2.2 se pod plnu, brnnsk poboka se tak stane nejvtm v- rznch vylepen a pdavk. Tento model v po-asto nachz i na novch telefonech. Vrazn sivojovm centrem Red Hatu na svt. m je Brno tak sledn dob zav velk rozmach. Hri, kte si hrupolepila nejnovj verze 2.3 Gingerbread s24%. Zaatraktivn? Podle editele brnnsk poboky Radova- zakoupili, budou automaticky pevedeni do progra-nimi nsleduje Android 2.1 Eclair s 15% podlem.na Musila je to pedevm dky existenci dvou kvalit- mu Legacy abudou mt pstup ke vem vylepenm.Dnes ji zastaral prvn ada si ukrojila ti procenta.nch univerzit a tak blzkosti Slovenska, odkud Heroes of Newerth se velmi inspiruje dnes ji legen- Tabletov tet ada ivo dole spodlem jen nco pes pichz mnoho kvalitnch vvoj. drnm mdem Defense of the Ancients pro Warcraftjedno procento. Otabletech sAndroidem se sice na- III, kter nejsp budete znt pod zkratkou DotA.psalo hodn, ale ve skutenosti zstvaj daleko za oe-Google kupuje Motorola Mobility spolu se sedm- Mon by se dalo ct, e ho pmo kopruje idky kvnm.ncti tisci patenty tomu zskala takovou popularitu. Registran formulGoogle uinil nejvt nkup ve sv historii az- a hru ke staen pro Linux, Mac OS X a Microsoft Brnnsk poboka Red Hatu bude nejvt na svt rove mon nejdleitj technologickou akvizici le- Windows najdete na HeroesOfNewerth.com. Spolenost Red Hat plnuje rozit sv brnnsk toka, kdy za 12,5 miliard dolar koupil mobilnpsobit. Ksouasnm tem stm zamstnancm pi- divizi spolenosti Motorola. Jak u mon tute, Go- Android u je na kadm druhm prodanm telefonu ogle se ani tak nezajm ovrobu telefon, jako sp Analytick spolenost Canalyst zveejnila odhady orozshl patentov portfolio. Motorola je spolenost prodeje chytrch telefon za druh kvartl tohotosdlouhou histori amezi jejmi sedmncti tisci paten- roku. Analza potvrzuje pedpokldan operan ty najdeme ikusy popisujc technologie, kter jsou systm Google Android celosvtov pokrauje vrs- dnes ji naprosto bn. Motorola tak poslou hlavn tu au zskal tm polovinu trhu, konkrtn 48%.jako tt ped m dl tm agresivnjmi konkurenty, Android je nsledovn iOS (iPhone) s 19 % a RIM kte se sna vyachovat Android pomoc patent. (BlackBerry) s12%. Pekvapenm me bt pouzeMicrosoft po vrobcch telefon sAndroidem chce li- jednoprocentn podl Windows Phone 7. Pokud vs za-cenn poplatky ateba Applu se nedvno na chvli jmaj absolutn sla, tak se celkem prodalo sto osmpodailo zakzat prodej tabletu Samsung Galaxy Tab milin smartphon a na 52 milinech z nich byl10.1 vEvropsk unii. Hlavnm clem Googlu je roz- Android. en Androidu, atak bude Motorola inadle fungovat Brnnsk psobit Red Hatuvcemn samostatn aGoogle ji nebude nijak zvl | 3 3. . http://www.linuxexpres.cz/brnenskyredhatserozrostedanskenemocnicenasadi.. tlait dopedu. Dokonce ani dal model Google tele- se toti jedn o velice zajmavou stku, jeliko se styly pouvte, je nsledn zmna velmi rychl fonu Nexus zejm nebude od Motoroly. Uvidme, ukazuje kolik penz navc mohou napklad nemocni-a jednoduch. Vznikla pruka, kter vm pouit jak ty dal.ce dvat do poizovn novch pstroj a zkvalit-styl nzorn uke.ovn samotn lkask pe. Chcete, aby v dokument vypadal profesionln, Dnsk nemocnice pechzej na LibreOfficeZdaleka se ale nejedn oprvn migraci takovho jednotn a snadno se upravoval? Pouvejte styly. Svobodn kancelsk balk LibreOffice zazna- rozsahu. V minulosti pela na kancelsk balk Vznikla onich pruka, kterou si mete sthnout. menv dal spch. Pechz na nj celkem tinct OpenOffice.org napklad francouzsk policie s80 ti- Bez problm adoslova za pr vtein vytvote obsah, nemocnic zdnsk metropole Koda ajejho okol. sc uivateli nebo francouzsk sprva socilnho za- seznamy obrzk nebo tabulek. Mnoho uivatel ale Podle dostupnch informac jej bude vyuvat vce ne bezpeen s36 tisci uivateli. Dalch 10 tisc uivatel styly nepouv asta jim mezernk aenter. Hlavn 25 tisc jejich pracovnk. Jedn se tak oideln pklad pelo na stejn kancelsk balk na finskm minis- mnoho k stednch kol (atak nkterch uitel) migrace zkomernho na svobodn software, kter terstvu spravedlnosti. To vechno jsou jasn signly, e nem pont opouit styl ajejich modifikaci. Ztoho pitom nrokm uivatele, vtomto ppad nemocnic, svobodn software me plnohodnotn nahradit pro- dvodu pan Vladimr Vojta napsal pruku styly pln postauje. Souasn licence proprietrnho soft- prietrn software nejen vdomcnostech ale ina d-vOpenOffice, kterou si mete sthnout ve formtu waru si nemocnice ponechaj, ale nebudou pokraovat leitch mstech. PDF. V lnku s nzvem Pruka o formtovn vjejich dokupovn.dokument se dozvte zajmavosti otom, pro ajak Podle serveru OSOR.EU se tmto krokem uet ko- Usnadnte si prci sPrukou ostylech dokumen-pruka vznikla, jej popis arozhovor sjejm autorem lem 5,3 milionu euro, jeliko nebude nutn poizovat t vOpenOffice.org Vladimrem Vojtou. licence na drah proprietrn software. Prv cena je Vkadm vysplejm kancelskm programu lze hlavnm dvodem nejen tto migrace. Vdob spor pout styl na psmo, odstavec, nadpis apod. Pokud | 4 4. . http://www.abclinuxu.cz/clanky/aplikaceprokreslenipoznamek.. Aplikace pro kreslen poznmek David Kolib Kdy se dnes v souvislosti s potai ekne tablet, asi vtin lid se vybav mobiln multimediln zazen jako iPad nebo hordy (jeho nskch klon sAndroidem, pedevm grafiky) anejsem si jist, kolik lid si vzpomene na tablet PC, tedy notebooky s(otonm) dotykovm displejem. Ale prv pota sgrafickm tabletem nebo rovnou tablet PC se velmi dobe hod pro rtn schmat, psan poznmek apodobn. Vst si poznmky velektronick podob m oproti papru znan vhody, pokud Ale te ji k tomu, co mme k dispozici na GNU/Linuxu. Vm o tyech nejste odznuti od elektrick energie, konkrtn se takov data snadno modifiku-aplikacch, kter jsou ureny kpsan grafickch poznmek: Gournal, Jarnal, Note- j, upravuj, organizuj aprohledvaj, zlohuj nebo iposkytuj dalm lidem. Lab aXournal... Vechny jsou open-source avce i mn funguj. Xournal aJarnalBhem studia jsem hledal software, kter by byl pro tyto ely maximlndlouhodob pouvm, vechny programy jsem vyzkouel na Ubuntu 10.04 nain- vhodn. Musm podotknout, e dosud hledm anenachzm. Mezi douc funk- stalovanm na konvertibilnm tabletu Fujitsu-Siemens LifeBook P1510, ppadn ce pat:na potai sFedorou 15 apipojenm tabletem Wacom Volito. organizace poznmek do stromov struktury, ppadn monost jejich td-n podle ttk nebo ivasov ose,Gournal monost jak psan textovch poznmek, tak kreslen schmat anrt vedleGournal od Chrise Debenhama je nedokonen au se njakou dobu nevyv-sebe vrmci jednoho dokumentu, j, zejm se tedy zverze 0.5.1 nikam dl nevyhoupne. Kdispozici je ve form zkladn funkce textovho procesoru, tzn. formtovn textovch poznmekzdrojovch kd ajako balek pro Debian. Je napsan vPerlu apouv GTK+pokud mono pomoc styl, 2 ankter knihovny GNOME 2, co zmiuji hlavn ztoho dvodu, e nap. bal- zkladn funkce grafickho editoru, tzn. rzn velikosti abarvy ttce, n-ek libgnome2-print-perl se vrepozitch Ubuntu 10.04 nenachz, musel jsem hostroje jako guma, rzn tvary, monosti vbru atp.,shnt jinde. Dal drobnou nepjemnost je, e si spout vnabdce muste vy- vyhledvn vpoznmkch, tvoit sami, nebo mete aplikaci spoutt run. vyuit monosti vstupu zgrafickho tabletu, tedy vyuit tlatek dotykov-ho pera areflektovn rovn ptlaku pi kreslen, podpora vrstev aimportu obrzk aPDF kvli dokreslovn vysvtlivek,podtrhvn podstatnch st textu atp., podpora exportu do formt podporovanch zbytkem svta, tzn. SVG, PDF,(X)HTML sbitmapovmi obrzky apod. Na Microsoft Windows je asi nejrozenj Microsoft OneNote, soust nkterch verz kancelskho balku Microsoft Office. Vce i mn podporuje vtinu ve zmnnch funkc, ale verze 2007, podle mch zkuenost, zaostvala napklad vexportu do standardnch formtu dokumenty Microsoft Office, pp. OpenXML vOpenOffice.org nevypadaly zdaleka optimln aexport do webovch archiv MHT, je podporuj nap. prohlee Internet Explorer aOpera, ml dost zsadn vady jako pedevm zahrnut textu do obrz