כללים ודגשים בתכנון אימון כוח

 • View
  28

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- -. . : - , - , , , . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • : - , - , , , . : - -. . - . : . . . . ( ). - -48

 • ' ' . ' . . '. .

  ' (). ,,. .- -49

 • : . : , , , , ,' : . : , , ' : . : , . ( ). 50

 • : . 359 379 (. ) . 8 110- 127 ( " " ) . ? ? , ? ? ? . ? ? ? ?- -51

 • - . : - : ,. : . - ( )- . - . - . - SPEED- -52

 • : , . . . . : . . . , . . . .- -53

 • - - 5' - , 100' - . .

  : . . - - . .

  - -54

 • ( ) .- -55

 • 6 . 8 . 11-12 . 0-12 ' , . .-0-15 . - -56

 • 10 12. , , 11-12. . 0-11 . . . . 0-20 '. .- -57

 • : 391 392 (. ) .1. ?.2. ? .3. , ? . 4. ? .5. .- -58

 • - flexibility: .: . : , . : , . -8%.- -59

 • . . . .( ) . .( ) , .- -60

 • - -

  61

 • -stretching -: , . , . -: , 10-15' , 30' . :PNF

  - -62

 • PNF-PROPRIOCEPTIV NEUROMUSCULAR FACILITATION -:Hold-Relax : - 6-8' 8' 6-8'. 1, 4-6 .

  -Reciprocal-Innervation 6-8' -4 8' 6-8'. 1, 4-6 . - -63

 • 64

 • 65

 • 66

 • : . 381- 390 : (. ) . 6 80- 93 ( " " ) . ? ? ? . 67

 • () : , , , . . .: , - . . : , , . . ( ) ( ) . . , . : 100- 110 . - -68

 • .- -69

 • STRENGH ENDURANCE SPEED FLEXIBILITY 70

 • - .( ) - , - . - , - .- , .

  - -71

 • - -- - -72

 • - - , .- . - .- , : , . - . - , . , , .: 111- 116 . - -73

 • 96 89 ( . )1. , . 2. .3. .4. . .5. ( ) ?,.6. , : , 1500 ' , , .7. ( , ), , - -1 10. - -74

 • : . . . , , . , . : , ( ). ,(). ,( ).- -75

 • , , - : , - : \ - . \ : - - . , - , , , . - -76

 • : : . . . . * . : , , , .

  - -77

 • 3. : , . , .( 3 )

  - -78

 • 4. : , , , . . .

  - -79

 • - -80

 • 5. : , . : . .- -81

 • 6. \ : , . . , - . , . ( , ).

  - -82

 • 7. \ : , . . , , .

  - -83

 • 8. , . , '.

  - -83

 • 9. \ : , ( ) . 24 . ( : , : , , . ( )

  - -84

 • 10. Over Training , . . . . . , : . , . . . .- , .- -85

 • 349-354 ( . ) .

  ?

  , ?

  5 5000 ' , 5 , ?

  4. . -____________.

  , , , -_______________.

  , .

  . - -86

 • :1. - . : , , -2, , , , , , .2. , : , . .- -87

 • - -

  8.8.07 1.9.06" (2006) 88

 • (1999( : ( ). . , . , ( ) . ": . . . , . , . 89

 • ? - - - (1998(90

 • (1999) 10050 9080 ( )

  ( )60 130 100 8070403020 - 120 10095?91

 • - ' - / 92

 • - - 14

 • . - , ,, , , '. 3 , 20 60 , 60%-80% . , , , . 2-3 , 15- 20 . 2-3 . . . 2-3 8 ,10-20 . , , . , , , . . 3 . 93

 • - -94

 • -1\ , . : :

  : ____________ : _______ : __________

  . , '

  :________________ :_______________________________________ :3-5 , -5-7 . , -10 , . . - 1 - 10 ( ) 1 , 10 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- -95

 • -1\ . : :

  : ____________ : _______ : __________

  . , '

  :________________ :_______________________________________ :3-5 , -5-7 . , -15 , . . - 1 - 10 ( ) 1 , 10 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  - -96

 • - 2 : :

  : ____________ : _______ : __________

  . , : ' . :_______________________________________ :3-5 , -5-7 . , 15 : 2 . 1 . . 15 .(- ) . - 1 - 10 ( ) 1 , 10 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  - -97

  . :- . , .- , .- ( ).- % 100.- .