of 48 /48
1 ACTIVITATS D’ESTIU PLACES CARRERS PLATGES JARDINS PARCS te el seu espai a tothom Ciutat Vella

Activitats d'Estiu a Ciutat Vella 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Activitats d'Estiu a Ciutat Vella 2011. Recull per barris de les activitats previstes al territori aquest estiu.

Text of Activitats d'Estiu a Ciutat Vella 2011

 • 1ACTIVITATS DESTIU

  PLACeSCArrerSPLATgeSJArdInSPArCS

  te el seu espaiatothomCiutat Vella

 • tothom te el seu espaiAls carrers, places, platges, jardins i parcs de Ciutat Vella

 • A CiutAt VellA, lespAi pbliC s de tothom

  Estiu, oci i espai pblic sn tres conceptes que estan directament relacio-nats, per la qual cosa el Districte de Ciutat Vella ha creat i coordinat el Pla dActivitats dEstiu amb lobjectiu que ning faci un s exclusiu de lespai pblic i que tots els ciutadans i ciutadanes, tant daqu com de fora de la nostra ciutat, en puguin gaudir.

  Les activitats del Pla, que es desenvolupen al llarg de lestiu a cadascun dels nostres barris, Gtic, Raval, Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, tenen la finalitat de fomentar la convivncia i la relaci venal.

  El programa, elaborat amb la collaboraci dentitats i associacions, s una altra eina que afavorir el manteniment dun espai pblic que pugui ser compartit per a tothom.

  Districte de Ciutat Vella

 • barri SANT PERE, SANTA CATERINA

  I LA RIBERA

  barri RAVAL

  barri BARCELONETA

  barri GTIC33

  231507

  NdeX

 • 6

 • 7SANT PERESANTA CATERINAI LA RIBERA

  barri

 • 8JUNYACTIVITATS

  DISSABTES 4, 11, 18 I 25 C. de MerCAderS- AV. de FrAnCeSC CAMb

  de 10.30 a 12.30 hCurset de Sardanes Sta. Caterina (gratut)Organitzaci: Associaci de Colles Sardanistes Laietans

  DIJOUS 16 I DIVENDRES 17 C. de SAnT Pere MS bAIx

  en horari comercialFira de comerciantsOrganitzaci: Uni de botiguers de Sant Pere Ms baix

  DIVENDRES 17Inici de la Festa Major del Casc AnticCLAUSTre deL CenTre CVIC COnVenT de SAnT AgUST

  A les 20 hLliurament de premis del campionat de dominA les 20.30 hPreg de festa majorA les 21.30 hSopar de festa major (compra de tiquets a lAssociaci de Vens del Casc Antic, c/ del Rec, 27)A les 23 hBall de festa majorOrganitzaci: Associaci de Vens del Casc Antic

 • 9DIVENDRES 17 Dins la Festa Major del Casc AnticPL. deL POU de LA FIgUerA

  de 17 a 22 hLa Tarima ixActivitat per a joves Tu hi poses lart, nosaltres la tarimaOrganitzaci: Joves Centre Cvic Convent de Sant Agust

  DISSABTE 18Fira de comerciants A LA PLAA POU de LA FIgUerA

  de 12 a 14.30 hBotifarrada popularOrganitzaci: Uni de botiguers de Sant Pere Mes baix

  Dins la Festa Major del Casc AnticPL. deL POU de LA FIgUerA I CASAL de bArrI POU de LA FIgUerA

  de 18 a 21 hFesta de nens i jovesde 21 a 1.30 hFesta de jovesOrganitzaci: Associaci de Vens del Casc Antic

  Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera AV. de FrAnCeSC CAMb de 18 a 22 hTrobada de Bastoners del Casc Antic (acaba a lav. de Francesc Camb)de 22 a 2 hConcert Organitzaci: esbart espiga dOr, bastoners del Casc Antic i Comissi de Festes de Sant Pere, Santa Caterina i la ribera

  DIUMENGE 19Dins la Festa Major del Casc Antic PTge. deL bOrn

  A les 14 hPaella popular (compra de tiquets a lAssociaci de Vens del Casc Antic, c. del Rec, 27)A les 18 hConcertOrganitzaci: Associaci de Vens del Casc Antic

 • 10

  DILLUNS 20 Dins la Festa Major del Casc AnticPL. de SAnT AgUST VeLL

  A les 16.30 hBerenar i activitats per a la gent granA les 19.30 hHavaneres i rom crematOrganitzaci: Associaci de Vens del Casc Antic, Centre de dia Casc Antic, biblioteca Francesca bonnemaison, Casal Municipal de gent gran, Comer, esplai la Caixa, Fundaci PrISbA

  DIJOUS 23Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaAV. de LLUS COMPAnyS

  de 19 a 2 h Revetlla de Sant JoanOrganitzaci: Comissi de Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la ribera

  DISSABTE 25Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaAV. de FrAnCeSC CAMb

  de 22 a 2 hConcertOrganitzaci: Associaci Cultural Moondance

  DISSABTE 25 Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaAV. de FrAnCeSC CAMb

  de 10 a 12 h Mat de tallers (pblic familiar)Organitzaci: Comissi de Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la ribera

  C. de LALLAdA-VerMeLL d11.30 a 12.30 h Commedia dellArteOrganitzaci: espai brossa

  AV. de FrAnCeSC CAMb de 12.30 a 14 h Sardanes al mercatOrganitzaci: Uni de Colles Sardanistes Laietans

 • 11

  C. de LALLAdA-VerMeLL de 13 a 14 h Commedia dellArteOrganitzaci: espai brossa

  de 16 h a 20 hCorrefoc infantil (itinerant)Organitzaci: diables del Casc Antic

  C. de LALLAdA-VerMeLL de 17 a 18 h de 18 a 19 hCommedia dellArteOrganitzaci: espai brossa

  A deTerMInAr) AV. de FrAnCeSC CAMb / Pg. deL bOrn de 22 a 2 hConcert de festa majorOrganitzaci: Associaci Juvenil Joves del Centre

  DIUMENGE 26 Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaInICI AL C. deL FOSSAr de LeS MOrereS I FInAL A LAV. de FrAnCeSC CAMb

  d11 a 12.30 h Cercavila de festa majorOrganitzaci: Comissi de Festa Major de Sant Pere, Sta. Caterina i la ribera

  AV. de FrAnCeSC CAMbde 12.30 a 15 hI Diada Castellera al Casc AnticOrganitzaci: Comissi de Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la ribera

  DIMECRES 29 Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaPALAU ALS - ST. Pere MS bAIx, 55

  de 17 a 19 h Contacontes i xocolatada infantilOrganitzaci: Comissi de Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la ribera

  ITInerAnT PeL bArrI de SAnT Perede 19 a 21 hSeguici de Sant PereOrganitzaci: Colla gegantera de Sant Pere de les Puelles

  DIJOUS 30Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaAV. de FrAnCeSC CAMb I MerCAT de SAnTA CATerInA

  de 9 a 17 hEls casals van de festa (infantil)Organitzaci: Comissi de Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la ribera

 • 12

  DISSABTE 2 Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaACAbA A LAV. de FrAnCeSC CAMb

  d11 a 13.30 hExhibici de dansa del ventreOrganitzaci: Comissi de Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la ribera

  de 18 a 20 hTrobada de Gegants del Casc AnticOrganitzaci: Colla gegantera del Casc Antic de barcelona

  AV. de FrAnCeSC CAMbde 20 a 22 hConcert GegantsOrganitzaci: Colla gegantera del Casc Antic de barcelo1na

  ITInerAnTde 20 a 22 hCorrefoc adultOrganitzaci: Colla de diables del Casc Antic

  Pg. bOrn de 22 a 2 hBarnaso. ConcertOrganitzaci: barnaso

  DIUMENGE 3Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaPg. deL bOrn / PCTA. de MOnTCAdA

  d11 a 13 hEsbart al carrerOrganitzaci: esbart espiga dOr

  InICI A LA PLACeTA SAnT Pere I FInAL A C. JAUMe gIrALT

  19 a 20 h Correfoc infantil

  JULIOLACTIVITATS

  DIVENDRES 1Dins la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i la RiberaAV. de FrAnCeSC CAMb

  de 22 a 2 hConcertassu Jove. Pastorets RockOrganitzaci: Associaci Juvenil Joves del Centre

 • 13

 • 14

 • 15

  RAVALbarri

 • 16

  DE DILLUNS A DIVENDRESJArdInS de rUbI I LLUCh C/ hOSPITAL, 56

  de 10 a 19.30 hLlegim al jardEl jard de lAntic Hospital de la Santa Creu com a espai de lectura ofereix els segents serveis: premsa del dia, prstec i intercanvi de llibres, visites al claustre gtic i cafeteria.Organitzaci: biblioteca de Catalunya i districte de Ciutat Vella.

  MAIGACTIVITATS

 • 17

  JUNYACTIVITATS

  DE DILLUNS A DIVENDRESJArdInS de rUbI I LLUCh C/ hOSPITAL, 56

  de 10 a 19.30 h Llegim al jardEl jard de lAntic Hospital de la Santa Creu com a espai de lectura ofereix els segents serveis: premsa del dia, prstec i intercanvi de llibres, wifi, visites al claustre gtic i cafeteria.Organitzaci: biblioteca de Catalunya i districte de Ciutat Vella.

  DIMARTS 14PLAA CArAMeLLeS

  A partir de les 17 hFesta Cloenda TallersExhibici balls, treballs, tallers de movimentOrganitzaci: Casal Municipal de gent gran Josep Tarradellas

  DIJOUS 16, DIVENDRES 17 I DISSABTE 18rAVAL nOrd, PL. deL bOnSUCCS, C. den xUCL, C. deLISAbeTS, C. deL dOCTOr dOU...

  de 10 a 20 h Comer al carrer al Raval NordEls comeros de la zona de la pl. del Bonsuccs, el c. den Xucl, el c. dElisabets, el c. del Doctor Dou... treuen els seus productes al carrer.

  DIVENDRES 17 I DISSABTE 18C. de LeS CArreTeS I VOLTAnTS

  de 10 a 20 h Festival Paso de CebraMostra de productes artstics i txtils amb guarniment del c. de les Carretes.Organitzaci: Muchafibra i collaboradors

 • 18

  DISSABTE 18rbLA. deL rAVAL

  de 10 a 14 h Triatl IndoorLa part datletisme del triatl es far a la zona del carril bici de la rambla del Raval.Organitzaci: CeM Can ricart

  DISSABTE 18rbLA. deL rAVAL (zOnA SUd)

  de 10 a 14 hAnimaladaDinamitzaci de lespai amb jocs reciclats per a infants.Organitzaci: districte de Ciutat Vella

  DE DILLUNS A DIVENDRESC/ CArMe, 47 C/hOSPITAL, 56

  de 15.30 a 20.30 hActivitats infantilsTallers, narraci de contes, espai multimdia dinamitzat, campionat descacs, jocs del mn...Organitzaci: biblioteca de St. Pau-Sta. Creu.

  DE DILLUNS A DIVENDRESJArdInS de rUbI I LLUCh C/ hOSPITAL, 56

  de 10 a 19.30 h Llegim al jardEl jard de lAntic Hospital de la Santa Creu com a espai de lectura ofereix els segents serveis: premsa del dia, prstec i intercanvi de llibres, wifi, visites al claustre gtic i cafeteria.Organitzaci: biblioteca de Catalunya i districte de Ciutat Vella.

  JULIOLACTIVITATS

 • 19

  DIJOUS 7, 14, 21 I 28JArdInS deL MUSeU MArTIM de bArCeLOnA

  de 21 a 1 h Festival Low Coast Msica i gastronomia a la vora del mar. Actuacions musicals Preu: 8

  DE DIJOUS 14 A DIUMENGE 17Festa Major del Raval (Mare de Du del Carme) dIFerenTS PLACeS I CArrerS deL bArrI

  entre les 10 i les 2 hActivitats per a infantsMostres diverses, castellers, concerts i balls als carrers i les places del barri.Organitzaci: Coordinadora de Vens i entitats de la Festa Major del barri del raval Coordinaci: districte de Ciutat Vella

  DIVENDRES 15 I DISSABTE 16Dins de la Festa Major del Raval PCTA. de MArTInA CASTeLLS CAMPrUb

  de 21 a 2 hCinema a la frescaNou Cinematgraf Napole pre-senta la projecci de pellcules mtiques i curtmetratges (Tarzan...)Organitzaci: nou Cinematgraf napole

  DIUMENGE 17Cloenda de Festa MajorA LA PL. deLS ngeLS bArrI deL rAVAL

  de 21 a 22.30 h25 aniversari dels gegants Ramon i LolaCercavila pel barri del Raval i cloenda de Festa Major a la pl. dels ngels, amb la collaboraci de colles geganteres daltres barris i ciutats.Organitzaci: gegants del raval ramon i Lola

  DIUMENGE 17Dins de la Festa Major del Raval JArd deL reI (MUSeU MArTIM)

  A partir de les 22 hCinema a la frescaEl Museu Martim presenta la projecci duna pellcula de temtica marina. Organitzaci: Museu Martim de barcelona

 • 20

  DE DILLUNS A DIVENDRES C/ CArMe, 47 C/hOSPITAL, 56

  de 15.30 a 20.30 hActivitats infantilsTallers, narraci de contes, espai multimdia dinamitzat, campionat descacs, jocs del mn...Organitzaci: biblioteca de St. Pau-Sta. Creu.

  DE DILLUNS A DIVENDRESJArdInS de rUbI I LLUCh C/ hOSPITAL, 56

  de 10 a 19.30 hLlegim al jardEl jard de lAntic Hospital de la Santa Creu com a espai de lectura ofereix els segents serveis: premsa del dia, prstec i intercanvi de llibres, wifi, visites al claustre gtic i cafeteria.Organitzaci: biblioteca de Catalunya i districte de Ciutat Vella.

  AGOSTACTIVITATS

 • 21

  DE DILLUNS A DIVENDRESC/ CArMe, 47 C/hOSPITAL, 56

  de 15.30 a 20.30 hActivitats infantilsTallers, narraci de contes, espai multimdia dinamitzat, campionat descacs, jocs del mn...Organitzaci: biblioteca de St. Pau-Sta. Creu.

  DE DILLUNS A DIVENDRESJArdInS de rUbI I LLUCh C/ hOSPITAL, 56

  de 10 a 19.30 hLlegim al jardEl jard de lAntic Hospital de la Santa Creu com a espai de lectura ofereix els segents serveis: premsa del dia, prstec i intercanvi de llibres, wifi, visites al claustre gtic i cafeteria.Organitzaci: biblioteca de Catalunya i districte de Ciutat Vella.

  SETEMBREOCTUBRE

  ACTIVITATS

 • 22

 • 23

  BARCELONETAbarri

 • 24

  JUNYACTIVITATS

  DIMECRES 1C/ de LA COnrerIA

  A les 18 hAcci Jove al carrerOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DISSABTE 4eSCOLA ALexAndre gAL I PISTA MAQUInISTA

  de 10 a 14 hFestejajunyCloenda Activitats Esportives del DistricteOrganitzaci: As. esportiva Ciutat Vella

  DISSABTE 4PL. deL POeTA bOSC

  A les 12 hDansa al carrerEl jardn, amb la Cia. Vero Cendoya i Adele MadauDansa integrada, amb la Cia. Jordi Corts I Breakdance/Circ, amb Tongu i ValentOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DIUMENGE 5POrxOS PLATJA deL SOMOrrOSTrO A les 12 hContes familiars de sal i sorraOrganitzaci: Centre de la Platja

 • 25

  DIJOUS 9PL. deL MAr

  de 18 a 20.30 hBall per a gent gran del districte de Ciutat VellaOrganitzaci: casals de gent gran de Ciutat Vella

  DISSABTE 11POrxOS PLATJA deL SOMOrrOSTrO

  A les 11 hDofins i balenes a la nostra costaOrganitzaci: Centre de la Platja

  DIJOUS 16C/ deL COMTe de SAnTA CLArA, 8-10

  de 19 a 21 hTallers amb els pintors de la BarcelonetaOrganitzaci: biblioteca barceloneta - La Fraternitat /Pintors de la barceloneta

  DIVENDRES 17C/ de SALVAT PAPASSeIT, 1

  de 19 a 22 hLa nit dels ratpenatsOrganitzaci: La Fbrica del Sol

  DISSABTE 18PL. de LA bArCeLOneTA

  A les 17.30 hXoriada diablica i tallers infantilsOrganitzaci: diables de la barceloneta

  DISSABTE 18PArC de LA bArCeLOneTA

  A les 10 hMostra de manualitatsOrganitzaci: gAMAr

  DIMECRES 22POrxOS PLATJA deL SOMOrrOSTrO

  A les 11 hLaigua dola a BarcelonaOrganitzaci: Centre de la Platja

  DIMECRES 22C/ de LA COnrerIA

  A les 18 hMostra dactivitats del Casal Infantil i Projecte FranjaOrganitzaci: Casal Infantil barceloneta

  DIJOUS 23PL. de LA bArCeLOneTAA les 22 h26a Nit del FocOrganitzaci: diables de la barceloneta

 • 26

  DIJOUS 23PL. deL POeTA bOSC

  A les 23 hConcert de revetlla de Sant JoanOrganitzaci: diables de la barceloneta

  DISSABTE 25Pg. de JOAn de bOrb

  A les 20 h25a Gran Trobada dHavaneres Barcelona cara al marOrganitzaci: Associaci dAmics de les havaneres del Port Vell Comte de barcelona (Moll de la barceloneta)

  DIMARTS 28C/ deL COMTe de SAnTA CLArA, 8-10

  A les 18.45 hTerrassa de jocs: jocs de taula tradicionals i destratgia Organitzaci: biblioteca barceloneta - La Fraternitat

  DIMECRES 29 C/ de LA COnrerIA

  A les 19.30 hMostra de tallers del Centre Cvic BarcelonetaOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DIJOUS 30 C/ deL COMTe de SAnTA CLArA (dAVAnT LA bIbLIOTeCA)

  de 19 a 21 hTallers de diables per a nens i nenesOrganitzaci: biblioteca barceloneta- La Fraternitat /diables de la barceloneta

 • 27

  DIVENDRES 1PArC de LA bArCeLOneTA

  A les 18 h2a Trobada de Swing a la Barceloneta amb lOrquestra Swing SetOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DIUMENGE 3POrxOS PLATJA deL SOMOrrOSTrO

  A les 12 hContes familiars de sal i sorraOrganitzaci: Centre de la Platja

  DIMARTS 5, 12, 19 I 26C/ deL COMTe de SAnTA CLArA, 8-10 A les 18.45 hTerrassa de jocs Jocs de taula tradicionals i destratgiaOrganitzaci: biblioteca barceloneta - La Fraternitat

  DIMECRES 6POrxOS PLATJA deL SOMOrrOSTrO

  A les 9.15 hLaigua, del mar a casa i de casa al marOrganitzaci: Centre de la Platja

  DIJOUS 7C/ deL COMTe de SAnTA CLArA (dAVAnT LA bIbLIOTeCA)

  de 19 a 21 hTallers relacionats amb cors per a nens i nenesOrganitzaci: biblioteca barceloneta- La Fraternitat /Coordinadora de grups corals de la barceloneta

  JULIOLACTIVITATS

 • 28

  DIVENDRES 8C/ de LA COnrerIA

  A les 19.30 hBall destiu per a la gent granOrganitzaci: Casal Municipal de gent gran Mediterrnia

  DIMARTS 12eSPIg deL gAS (PLATJA de LA bArCeLOneTA)

  A les 16.30 hCampionat de Voleibol Platja 4x4 Organitzaci: Projectes Franja Ciutat Vella

  DIJOUS 14 C/ deL COMTe de SAnTA CLArA (dAVAnT LA bIbLIOTeCA)

  de 19 a 21 hTallers relacionats amb lesport del takat per a nens i nenesOrganitzaci: biblioteca barceloneta- La Fraternitat /Centre desports barceloneta

  DIVENDRES 15PL. deL POeTA bOSC

  A les 19 hIV Cabaret Jove a la Repla Hip-hop, circ, i accionsOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DISSABTE 16POrxOS PLATJA deL SOMOrrOSTrO

  A les 11.30 hDe la platja fins al solOrganitzaci: Centre de la Platja - La fbrica del sol

  DISSABTE 16PArC de LA bArCeLOneTA

  de 19.30 a 21.30 hCantada de sevillanes i rumba catalana (cor rociero Romero y Jara)Organitzaci: gAMAr

  DIUMENGE 17PL. de LA bArCeLOneTA

  A les 16. 30 hProcess de la Mare de Du del CarmeOrganitzaci: Confraria de Pescadors

  DIJOUS 21PArC de LA bArCeLOneTA

  A les 22 hCanal Mono La Barceloneta. Cicle de videocreaciLa fotografia documental a BarcelonaCreaci de Ruido Formaci, collectiu del barri de la BarcelonetaOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

 • 29

  DIJOUS 21C/ deL COMTe de SAnTA CLArA (dAVAnT LA bIbLIOTeCA)

  de 19 a 21 hTallers relacionats amb gegants per a nens i nenesOrganitzaci: biblioteca barceloneta- La Fraternitat /geganters grallers i bestiari de la barceloneta

  DIVENDRES 22C/ de LA COnrerIA

  A les 22 hCinema a la fresca: El diario de Greg, Thor Freudental (EUA, 2010)Gnere: comdia familiarOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DIJOUS 28C/ deL COMTe de SAnTA CLArA (dAVAnT LA bIbLIOTeCA)

  de 19 a 21 hAprn a jugar al waterpolo!Organitzaci: biblioteca barceloneta-La Fraternitat /Club nataci Atltic barceloneta

 • 30

  DE DIJOUS 4 A DIUMENGE 7dIFerenTS ACTUACIOnS MUSICALS PeL bArrI

  de 19 a 22 hBuskers FestivalOrganitzaci: La Casa Amarilla

  DIVENDRES 5C/ de LA COnrerIA

  A les 22 hCinema a la fresca: La red social, David Fincher (EUA, 2010)Gnere: thrillerOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DIVENDRES 12PArC de LA bArCeLOneTA

  A les 19 hMsica al carrer amb AMUCBCN, Producciones Callejeras i Msics del Metro BCNOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta i gAMAr

  DIVENDRES 19 C/ de LA COnrerIA

  A les 22 hCinema a la fresca: El conciertoGnere: comdia musicalOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta

  DIVENDRES 26 PArC de LA bArCeLOneTA

  A les 19 hMsica al carrer amb AMUCBCN, Producciones Callejeras i Msics del Metro BCNOrganitzaci: Centre Cvic barceloneta i gAMAr

  AGOSTACTIVITATS

 • 31

  SETEMBRE OCTUBRE

  ACTIVITATSDEL 29 DE SETEMBRE AL 2 DOCTUBREFesta Major de la Barceloneta

  Actes centrals:DIMECRES 28 DE SETEMBREPL. de LA bArCeLOneTA

  de 20 a 23 hPreg

  DIJOUS 29 DE SETEMBREPL. deLS eSCACS

  de 9 a 10.30 hSortida protocollria del can

  de 17 a 21 hFesta de la gent gran

  DIVENDRES 30 DE SETEMBRE de 21.30 a 3 hBall amb orquestra

  DISSABTE 1 DOCTUBRE de 9 a 13 h Can infantil de 17 a 21 h Festa infantil de 21.30 a 3 h Ball amb orquestra

  DILLUNS 3 DOCTUBREde 22 a 23 h Focs artificials

 • 32

 • 33

  GTICbarri

 • 34

  DIUMENGE 29LUdOTeCA de LA PLACeTA deL PI

  de 10 a 13 hPortes obertes Destinataris: nens i nenes acompanyatsOrganitzaci: Ludoteca de la Placeta del Pi

  MAIGACTIVITATS

  TOTS ELS DISSABTESC/ d ATALF

  d11 a 21 hTrobada de pintors al carrer AtalfMs informaci: www.gallardo.net/pintorsOrganitzaci: Collectiu de pintors del carrer Atalf

 • 35

  DIMECRES 1bIbLIOTeCA AndreU nIn

  A les 18 hSac de rondalles. La pedra de lencant, a crrec de Merc Rub.Destinataris: nens i nenes de ms de 4 anysOrganitzaci: biblioteca Andreu nin

  DISSABTE 4C/ dAMArgS, C/ COMTAL, C/ deSTrUCh, C/ den MOLAS I C/ MOnTSI

  Tot el diaMostra de comer al carrer: carrers Amargs, Comtal, Estruch, Molas i Montsi.Organitzaci: associacions de vens i comerciants dels carrers: Amargs, Comtal, estruch i Molas, Montsi i barnacentre.

  DISSABTE 4PCTA. deL PI

  de 10 a 13 h Jocs de carrer a la placeta Destinataris: nens i nenes de 4 a 12 anysOrganitzaci: Ludoteca de la Placeta del Pi

  DISSABTE 4PCTA. de MAnUeL rIb

  de 10 a 21 hFesta de la Primavera al Call: Concurs de truites, mural de desitjos pel Call, visita guiada, espectacle infantil, dinar popular, contes dels avisOrganitzaci: Ass. de botiguers del Call

  JUNYACTIVITATS

 • 36

  DISSABTE 11PL. de LA VernICA I C. de CerVAnTeS

  A les 17 hModa al carrer Joves dissenyadors i comerciants de la zona us conviden a la passarella de moda.Organitzaci: Associaci de Comerciants del Carrer dAviny

  DIMECRES 15PL. deL TeATre

  A les 19 hPoemas en costales de harina, a crrec de Mar Fernndez, interpretaci, i lex Blanco, guitarra.Destinataris: pblic adultOrganitzaci: biblioteca Andreu nin

  DEL 6 AL 19 LA rAMbLA La rambla est per menjar-se-laActivitats relacionades amb la gastronomia. Una invitaci per gaudir del passeig i la seva oferta. Ms informaci a: www.laramblabcn.comOrganitzaci: Associaci dAmics, Vens i Comerciants de la rambla

  DISSABTE 9PL. de geOrge OrweLL

  A les 17.30 hActivitat infantil Destinataris: nens i nenesOrganitzaci: Associaci de Comerciants del Carrer dAviny

  DIUMENGE 19LUdOTeCA de LA PLACeTA deL PI

  de 10 a 13 hPortes obertes.Destinataris: nens i nenes acompanyatsOrganitzaci: Ludoteca de la Placeta del Pi

 • 37

  DIMECRES 6 PL. deL TeATre

  A les 12 hLes golfes, a crrec de Roger Casadell. Destinataris: nens i nenes de ms de 4 anysOrganitzaci: biblioteca Andreu nin

  DIJOUS 7PL. de geOrge OrweLL

  A les 16.30 hLa gent gran del Gtic us convida a ballar a la festa de la plaa de George Orwell, amb discjquei i msica de tots els temps.Organitzaci: Associaci de Comerciants del Carrer dAviny, Casal de gent gran Pati Llimona i Llar La Merc

  DIJOUS 7Festival destiu LlimonadesCenTre CVIC PATI LLIMOnA

  A les 19.30 hCuinant Cultures i inauguraci Sopar intercultural a la llimona: deliciosos plats darreu del mn amb la llimona com a protagonista. Venda de tiquets al centre cvic.Organitzaci: Centre Cvic Pati Llimona i Collectiu Al-hanan

  JULIOLACTIVITATS

 • 38

  DIUMENGE 10LUdOTeCA de LA PLACeTA deL PI

  de 10 a 13 hPortes obertes Destinataris: nens i nenes acompanyatsOrganitzaci: Ludoteca de la Placeta del Pi

  DIMARTS 12PL. de JOAQUIM xIrAU I PALAU

  A les 18 hLarbre al qual, en comptes de cireres, li creixien contes, a crrec de Raquel de Manuel. Destinataris: nens i nenes de ms de 4 anysOrganitzaci: biblioteca Andreu nin

  DIVENDRES 8Festival destiu LlimonadesPL. deLS TrAgInerS

  A les 20 hOpen Mic. Espai lliure dexpressiEl centre cvic hi posa la tarima i el micrfon obert; tu noms cal que tapuntis al correu [email protected] o et presentis el mateix dia a la plaa per oferir les teves habilitats artstiques.Destinataris: pblic jove i pblic generalOrganitzaci: Centre Cvic Pati Llimona

  DIMECRES 13Festival destiu LlimonadesPL. de SAnT JUST

  A les 21.30 hNit de curtmetratgesProjecci dels treballs audiovisuals dels alumnes dels tallers del centre cvicA les 22 hNit de curtmetratgesSelecci de curts del festival Dr. Mabuse.Organitzaci: Centre Cvic Pati Llimona i La Jarra Azul

  DIJOUS 14Festival destiu LlimonadesCenTre CVIC PATI LLIMOnA

  A les 20 hNit de paraules i llimonada.Lectura de relats fets als tallers de paraula del centre cvic

 • 39

  A les 21.30 hNit de paraules i llimonada. [email protected] a la fresca. Organitzaci: Centre Cvic Pati Llimona DIJOUS 14PL. de SAnT JOSeP OrIOL

  A les 19 h20 aniversari del Centre Ocupacional Snia.Organitzaci: Centre Ocupacional Snia

  DIVENDRES 15Festival destiu LlimonadesPL. de LA MerC

  A les 11.30 hMatinal infantil amb msica i aigua. Destinataris: pblic infantilOrganitzaci: Casal Infantil Pati Llimona

  DIVENDRES 15CenTre CVIC PATI LLIMOnA

  A les 19 hIV Campionat Obert de Futbol. Festival destiu Llimonades. Ms informaci i inscripcions a la recepci del centre cvic.Organitzaci: Centre Cvic Pati Llimona

  DIUMENGE 17PL. de LA MerC

  A les 18 hBen viva, ben nostra!, amb lacompanyament del grup musical De Soca-rel. Exhibici de danses tradicionals dels Pasos Catalans. Organitzaci: ballets de Catalunya

  DIMECRES 20Festival destiu LlimonadesCArrerS deL bArrI gTIC

  A les 20 h Passejada pels racons de la muralla. Ms informaci i inscripcions a la recepci del centre cvic.Organitzaci: Centre Cvic Pati Llimona

  DIMECRES 20Festival destiu LlimonadesC. deL COrreU VeLL, 5

  A les 21.30 hCinema a la fresca. Destinataris: pblic jove i pblic generalOrganitzaci: Centre Cvic Pati Llimona

 • 40

  DIVENDRES 22Cloenda del festival destiu LlimonadesbALCOnS deL gTIC

  A les 19.30 hConcerts als balcons. Des del centre cvic proposem un nou i original format de concert. Aquest vespre la msica baixar des dels balcons del barri. Et convidem a participar en aquesta passejada musical, en la qual des de diferents balcons ens sorprendran diversos grups i ritmes.Organitzaci: Centre Cvic Pati Llimona

  DISSABTE 23PLACeTA deL PI

  de 10 a 13 hGimcana refrescant a la placeta.Destinataris: nens i nenes de 4 a 12 anysOrganitzaci: Ludoteca de la Placeta del Pi

  DISSABTE 23 PL. de LA MerC

  A les 18 hIII Trobada de Gegants i Cercaviles. Vine al barri Gtic a passar-tho b i a ballar amb el Ferran i la Merc. Ms informaci a www.gegantssantjaume.cat.Organitzaci: geganters de Sant Jaume de barcelona

  DIJOUS 28 PL. deL TeATreA les 18 hContes de lndia, a crrec de Deepti Golani.Destinataris: nens i nenes de ms de 4 anysOrganitzaci: biblioteca Andreu nin

  DIVENDRES 26C. de SAnTA AnnA

  Tot el diaFira de comer al carrer de Santa Anna.Organitzaci: Associaci de Comerciants del Carrer de Santa Anna

 • 41

  AGOSTACTIVITATS

  SETEMBREACTIVITATS

  DEL 12 AL 16 DAGOSTFestes de Sant Roc PL. nOVA

  Consulteu el programa a www.lacasadelsentremesos.catOrganitzaci: Associaci dAmics de la Plaa nova

  A PARTIR DEL 23Concurs infantil.Dibuixemla Merc Ms informaci a: www.barnacentre.catOrganitzaci: barnacentre

  DIMARTS 6bIb. AndreU nIn - LA rAMbLA 30-32

  EntretejidosContes entrelligats a crrec de Merc OchoaOrganitzaci: biblioteca gtic Andreu nin

  DIVENDRES 23 DE SETEMBREPL. de LA MerC

  Mat dactivitatsActivitats per a tots els pblicsOrganitzaci: Llar la Merc i altres entitats

  DIJOUS 29 DE SETEMBREPL. de JOAQUIM xIrAU I PALAU

  A les 17 hActivitat infantilOrganitzaci: CeM Front Colom

 • 44

  I tambes podeN FeR ms ACtiVitAts

  FESTES MAJORSCasc Antic Del 16 al 20 de junySant Pere, Santa Caterina i la Ribera Del 18 de juny fins el 3 de juliolLa Ribera Del 15 al 18 de setembre

  BIBLIOTEquESEspai / Biblioteca Francesca BonnemaisonC/ de Sant Pere Ms Baix, 7Tel.: 93 268 73 60 www.bcn.cat/bibfbonnemaison (Tancat a lagost)

  EquIPAMENTSCC Convent de Sant AgustC/ del Comer, 36Tel93 256 50 00-01Casal de Barri Pou de la FigueraC/ de Sant Pere Ms Baix, 70Tel.: 93 269 06 15Casal Infantil i Adolescents Convent de Sant AgustPl. de lAcadmia, s/nTel.:93 256 50 06Casal Municipal de Gent Gran ComerC/ del Rec, 21-23Tel.: 93 319 63 34 Casal de Joves Palau AlsC/ Sant Pere ms baix, 55Tel.: 93 268 12 24

  barriBARCELONETAFESTES MAJORSBarcelonetaDel 28 de setembre fins el 3 doctubre

  BIBLIOTEquES Biblioteca La FraternitatC/ del Comte de Santa Clara, 8Tel.: 93 225 35 74 www.bcn.cat/bibbarceloneta (Tancat a lagost)

  EquIPAMENTSCC BarcelonetaC/ de la Conreria, 1Tel.: 93 256 33 20

  Casal Infantil i dAdolescents BarcelonetaC/ de la Conreria, 1Tel.: 93 256 33 20

  Espai Gent Gran MediterrniaC/ de la Conreria, 1Tel.: 93 256 33 20

  barriSANT PERE, SANTA CATERINA i LA RIBERA

 • 45

  barriRAVALFESTES MAJORSRaval Del 14 al 17 de juliol

  BIBLIOTEquESBiblioteca Sant Pau-Santa CreuC/ de lHospital, 56Tel.:93 302 07 97 www.bcn.cat/bibsantpau (Obert a lagost)

  EquIPAMENTSCentre Cvic DrasanesC/ Nou de la Rambla, 43Tel.: 93 441 22 80Centre dInformaci i Asses-sorament per a Joves-CIAJC/ de Sant Oleguer, 6Tel.: 93 442 29 39

  Casal dAdolescents del RavalC/ Reina Amlia, 31-33Casal Infantil DrassanesC/ Nou de la Rambla, 43Tel.: 93 441 22 80Casal de Gent Gran Josep TarradellasPl. de les Caramelles, 3Tel.: 93 441 69 05Casal de Gent Gran Josep TruetaC/ Reina Amlia, 31-33Casal de Barri Folch i TorresC/ Reina Amlia, 31-33Casal Infantilc/ Nou de la Rambla, 43Tel.: 93 442 22 80

  barriGTICFESTES MAJORSSant Josep OriolDel 18 al 23 de marSant JustDel 20 al 21 de maigSant RocDel 12 a 16 dagostRoserDel 30 de setembre fins el 9 doctubre

  BIBLIOTEquESBiblioteca Gtic-Andreu NinLa Rambla, 30-32Tel.:93 343 73 69 www.bcn.cat/bibgotic (Tancat a lagost)

  EquIPAMENTSCentre Cvic Pati LlimonaC/ del Regomir, 3Tel.: 93 268 47 00Casal Infantil i Adolescents Pati LlimonaC/ del Correu Vell, 5Tel.: 93 256 32 50Ludoteca Placeta del PiPcta. Del Pi, 2Tel.: 93 318 33 96Casal de Gent Gran Pati llimonaC/ del Correu Vell, 5Tel.: 93 256 32 50Espai Aviny Llengua i CulturaC/ dAviny, 52 Tel.: 93 412 55 00www.cpnl.cat

 • a Ciutat Vella tothom te el seu espai

 • 48

  PLA DE BARRIS

  www.bcn.cat/ciutatvella