of 16 /16
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] liniaciutatvella.cat · 14/12/2015 · Núm.54 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars mensuals barcelona línia ciutatvella Agenda Nacional pàg 4 20D: Democràcia i Llibertat i ERC surten a guanyar mentre la CUP rebutja presentar-s’hi Concert pàg 10 Els Pets, amb Lluís Gavaldà al capdavant, seran aquest dimecres a la sala BARTS Urbanisme pàg 10 El Districte vol evitar l’especulació immobiliària a Robadors i a Sant Ramon Habitatge pàg 11 L’Ajuntament compra un edifici a Joan de Borbó per fer-hi pisos socials Reconeixment pàg 11 Picazo i les corals del Raval, Medalles d’Honor Esports pàg 14 El Barceloneta rep demà l’Olympiacos a casa Veïns del Raval denuncien un augment de l’incivisme Situen el carrer Lancaster com un punt conflictiu mentre el Districte diu que combat la situació “intensament” pàg 10 pàg 3 El comerç treu pit Els botiguers preveuen un Nadal que rellançarà el sector

Ciutat vella 54

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniaciutatvella/pdf/CIUTAT_VELLA_54.pdf

Text of Ciutat vella 54

Page 1: Ciutat vella 54

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: [email protected]

liniaciutatvella.cat · 14/12/2015 · Núm.54 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars mensualsbarcelonalíniaciutatvella

Agenda Nacional pàg 420D: Democràcia i Llibertati ERC surten a guanyar mentre la CUP rebutja presentar-s’hi

Concert pàg 10Els Pets, amb Lluís Gavaldà al capdavant, seran aquestdimecres a la sala BARTS

Urbanisme pàg 10El Districte vol evitar l’especulació immobiliàriaa Robadors i a Sant Ramon

Habitatge pàg 11L’Ajuntament compra unedifici a Joan de Borbóper fer-hi pisos socials

Reconeixment pàg 11Picazo i les corals del Raval, Medalles d’Honor

Esports pàg 14El Barceloneta rep demàl’Olympiacos a casa

Veïns del Raval denuncienun augment de l’incivisme

Situen el carrer Lancaster com un punt conflictiu mentre el Districte diu que combat la situació “intensament” pàg 10

pàg 3

El comerç treu pitEls botiguers preveuen un Nadal que rellançarà el sector

Page 2: Ciutat vella 54

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 14 desembre 2015líniaciutatvella.cat

Page 3: Ciutat vella 54

3 | líniaciutatvella.cat14 desembre 2015Reportatge

“Hem viscut l’entrada de cam-panya de Nadal més potent delsúltims anys”. Amb aquestes pa-raules descriu Miquel Àngel Frai-le, secretari general de la Confe-deració de Comerç de Catalunya(CCC), l’inici de la campanyanadalenca, representat en elBlack Friday, un esdevenimentque va omplir les botigues de totel país de descomptes durantl’últim cap de setmana de no-vembre. En aquest sentit, Frailedestaca la “gran afluència decompradors” als comerços cata-lans durant una diada que haqualificat de “brutal”.

Si l’optimisme abans del Di-vendres Negre era palpable enl’ambient –la CCC preveu unaugment del 4% en les vendesrespecte de l’any passat–, aques-ta sensació ha solidificat i “ja noés simplement una il·lusió”, afe-geix Fraile, que remarca els bonsresultats que està experimentantel sector en els últims mesos.

UNA QÜESTIÓ DE CONFIANÇAEls botiguers afronten aquestacampanya com la que ha de tren-car les dinàmiques a la baixa delsúltims anys i la clau per consi-derar-la com la decisiva és la“confiança”, segons Fraile. “Si hiha una oferta atractiva, que la te-nim, el consumidor reacciona”,afirma el secretari general de laCCC, el qual posa d’exemple la

bona acollida del Black Friday. I és que, segons Fraile, les dadesmacroeconòmiques reflecteixen“una certa millora” en la situaciógeneral: “hi ha menys atur, elsfuncionaris han cobrat una partde la paga que els devien i lesvendes amb targeta de crèdithan augmentat un 7% enguany”,un símbol “inequívoc” d’aquest“augment de confiança” delsconsumidors, assenyala Fraile.

De qualsevol manera, des dela CCC apunten que potser aquestrellançament del sector no arri-barà a totes les botigues. “Tot il’optimisme, encara falta un es-forç més perquè la recuperació esfaci extensiva a tots els comer-ciants”, reconeix Fraile. AquestNadal pot ser un bon primer pasper assolir aquest objectiu comú.

» El ‘Black Friday’ esperona els botiguers, que encaren el Nadal amb una previsió d’un 4% més de vendes» Fraile, de la Confederació de Comerç, posa èmfasi en l’augment de la “confiança” entre els consumidors

F. Javier RodríguezBARCELONA

SOCIETAT4Un dels senyals quetambé convida a l’optimisme ésque la despesa per llar durantaquest Nadal a Catalunya es pre-veu que serà d’uns 700 euros, unade les més altes del continent.

Que aquestes previsions escompleixin o no pot dependreen bona mesura dels bancs. I ésque, al llarg d’aquestes últimes set-manes, les entitats bancàries es-tan llançant campanyes oferintcrèdits al consum amb uns tipusd’interès molt baixos. Aprofitantl’avinentesa nadalenca per inten-tar millorar els seus marges, les

entitats proposen crèdits a travésde gestors, màrqueting telefònic ofins i tot amb missatges mòbils.Tenint en compte que un 12% dela ciutadania recorrerà a algunproducte financer per fer les com-pres de Nadal –segons un estudidel portal Kelisto.es–, la jugadasembla, si més no, encertada.

Sigui com sigui, la iniciativaja té el vis-i-plau dels comer-ciants. “Facilitar el crèdit al con-sum és positiu perquè és unanova demostració de confiança,en aquest cas dels bancs cap alsclients”, conclou Fraile.

Crèdits al consum dels bancsper incentivar les vendes

Els botiguers ja han donat el tret de sortida a una campanya que ha de suposar un punt d’inflexió respecte a les dels últims anys. Fotos: Gabi Cazado / Ajuntament

Tota la carn a la graella

Page 4: Ciutat vella 54

| 4Agenda Nacionallíniaciutatvella.cat 14 desembre 2015

Té sentit presentar-se a les eleccions es-panyoles si ens volem independitzar?Aquesta és una pregunta que seguramentmolts catalans s’han fet en les darreres set-manes. De respostes, la pregunta en pot te-nir diverses, però la realitat és que Catalunyaara mateix forma part d’Espanya i que, enun escenari on tot indica que el bipartidis-me espanyol passarà a la història, l’inde-pendentisme pot tornar a tenir una novaoportunitat de demostrar la seva força.

A diferència de les passades eleccionsplebiscitàries, en aquesta ocasió les duesprincipals formacions independentisteses presenten per separat. CDC ho fa sota elparaigua de la coalició Democràcia i Lli-bertat, on també hi ha Demòcrates de Ca-talunya i Reagrupament. La coalició té coma cap de files Francesc Homs, mentre queel veterà diputat Carles Campuzano serà elnúmero dos. Homs ha deixat clar que De-mocràcia i Llibertat defensarà “fins a les úl-times conseqüències el ‘Sí’”.

Per la seva banda, ERC ha deciditapostar per una cara nova per liderar laseva llista. Es tracta de Gabriel Rufián,membre de Súmate i de l’ANC, que ha sal-tat a la primera línia política després de

convertir-se en l’activista independentis-ta castellanoparlant més conegut junta-ment amb Eduardo Reyes, el president deSúmate. Rufián estarà acompanyat del’històric d’ERC Joan Tardà, que ha afir-mat que és l’última vegada que la forma-ció republicana es presenta a les eleccionsespanyoles. “És l'última vegada que anema Madrid. Espanya l'única cosa que ensplanteja és la pèrdua de drets i llibertats”,ha deixat clar Tardà.

Democràcia i Llibertat i ERC no ho tin-dran fàcil per guanyar les eleccions. Segonsapunten les enquestes, el PSC i, sobretotCiutadans, també tenen opcions de ser laformació més votada. El partit d’Albert Ri-vera presenta l’eurodiputat Juan Carlos Gi-rauta com a número 1 de la llista, mentreque els socialistes tornen a confiar en Car-me Chacón tot i haver estat molt allunya-da de Catalunya en els últims anys.

Els que tenen més complicat disputar lavictòria a les quatre formacions anteriors sónel PP i En Comú Podem. A Catalunya els po-pulars han deixat de ser la referència de l’u-nionisme i de Jorge Fernández Díaz s’esperaque cobreixi l’expedient. Per la seva banda,En Comú Podem -la marca catalana de Po-dem-, amb Xavier Domènech al capdavanti Ada Colau tancant la llista, aspira a millorarla proposta fallida de Catalunya Sí que esPot. Per últim, la lluita de Duran (Unió) secentrarà a no quedar fora del Congrés.

» L’independentisme aspira a tornar a demostrar la seva força en les pròximes eleccions espanyoles

Albert RibasBARCELONA

7 candidats, 3 grans blocs

20D: una partida que cal jugar

ABSÈNCIA4“No ens presentem a uneseleccions a les quals no ens sentim in-terpel·lats a fer-ho. El Parlament es-panyol no és un marc d’oportunitat pera la consecució de la independència”.Així de clar es va manifestar la CUP elpassat set de novembre a Perpinyà du-rant la celebració del seu Consell Polí-tic, en una trobada que va servir perquèla formació de l’esquerra independen-tista descartés presentar-se a les elec-cions espanyoles del 20D.

Aquell dia la CUP va remarcar que elseu objectiu era centrar tots els esforçosdels pròxims mesos “en la construcció dela República Catalana”. Uns dies abans

d’aquella decisió, la diputada Anna Ga-briel va afirmar, en una conferència or-ganitzada per l’ANC de Gràcia i pregun-tada per si aquesta decisió podia deixarorfes els seus votants, el següent: “De-penent de què fem el 20D deixaríem or-fes els votants? Potser sí. Tampoc no se-ria la primera vegada. Nosaltres enspresentem a les eleccions municipals desde fa molts anys. La nostra cultura polí-tica tampoc no situa als comicis electo-rals la seva preeminència. Ens presentema les eleccions quan creiem que té sentit”.

Aquesta vegada no ho faran i ara cal-drà veure com respon el seu electorat: siopta per un altre partit o es queda a casa.

CUP: “No té sentit presentar-s’hi”

INDEPENDENTISTES

FRANCESCHOMS

Democràciai Llibertat

“El que acredita que el procés va en serio és que hi som nosaltres”

GABRIELRUFIÁNEsquerra

Republicana(ERC)

“Necessitem que a CDC livagi bé però que a nosaltresens vagi una mica millor”

UNIONISTESJUAN

CARLOSGIRAUTACiutadans

(C’s)

“Som els hereus del catalanisme polític,a diferència dels que volen trencar Espanya”

CARMECHACÓNPartit delsSocialistes(PSC)

“El PP va tard però no es quedarà fora de joc i serà a la

reforma constitucional”

TERCERA VIA

XAVIERDOMÈNECHEn ComúPodem

“El 20 de desembre és elnostre gran moment pelcanvi i ho hem de fer junts”

JOSEP A.DURAN I LLEIDAUnió

Democràtica

“Vull jugar un paper en elnou tauler per a Catalunya

i per a tota Espanya”

JORGEFERNÁNDEZ

DÍAZPartit

Popular (PP)

“El que convé és abandonar la rauxa,tornar al seny i

obrir una nova etapa”

Page 5: Ciutat vella 54

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 14 desembre 2015 líniaciutatvella.cat

Page 6: Ciutat vella 54

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 6 14 desembre 2015líniaciutatvella.cat

Page 7: Ciutat vella 54

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 14 desembre 2015 líniaciutatvella.cat

Page 8: Ciutat vella 54

| 8Opiniólíniaciutatvella.cat 14 desembre 2015

publicitat 619 13 66 88

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: publici[email protected]ó: [email protected]

líniaciutatvella.cat

Dipòsit legal: B.43220-2010

amb el suport de:Difusió controlada

15.025 exemplars mensuals

@Mas_Enfurecido: Dos conillets no esposaven d’acord. Un volia fugir pel foratesquerre i l’altre pel dret. El llop va arribar ise’ls va menjar als dos. Fi.

Un diari plural Un diari participatiu

Una tradició catalana de les festesde Nadal és el Tió, un tronc d’arbreque durant l’Advent se li dónamenjar, se li posa una barretina i sel’abriga. A la nit de Nadal, la mai-nada li dóna cops amb un bastódient “Tió, caga tió, ametlles i ave-llanes, caga torró”, i aquest “caga”regals i llepolies per a la mainada.

Però vet aquí que, en terres es-panyoles, han pres exemple denosaltres i també ho imiten. Aga-fen un “catalanet”, li posen unabarretina, l’ajeuen i li foten unesbones bastonades mentre criden“caga todo el dinero que tengas(bastonada de la Soraya), cagaque ni un FLA verás (picada mésforta d’en Montoro), caga por sersolidario y sino te arrepentirás(garrotada definitiva d’en X. Gar-cía Albiol)”. Baldat i carregat demorats, el pobre tió “caga” fins al’últim cèntim, quedant amb lesbutxaques ben escurades. El des-graciat intenta fugir dels espany-ols. Després d’haver quedat comun santcristo, no el deixen ni a solni a serena, perquè no se’n vagi ala recerca de la llibertat i de poderviure en pau. Només li donaran,com a almoina, algun rosegó de pai li exigiran que doni les gràciesper no deixar-lo morir d’inanició.

A una casa veïna hi ha uns al-tres “catalanets” que esperen fer-se perdonar i no rebre les garro-tades, donant tot el que elsdemanen sense cap mena d’opo-sició i com mesells llepen la màals bastonaires, esperant algunamostra de commiseració, cosaque no passarà per submisos quesiguin, sense que puguin esperarni un bri d’agraïment per partdels beneficiaris de l’extorsió. Vetaquí un pèsol, vet aquí una fava,la faula aquí s’acaba.

4El Tió catalàper Jordi Lleal

4El bisbe Omella no rectificaper Oriol Domingo

Recorden la portada d'El Juevessegrestada per un jutge perquèhi apareixien els prínceps for-nicant per aconseguir els 2.500euros que oferia Zapatero percada fill?

Aquell exemplar (que po-den comprar a Ebay per 49,90euros) era la representació grà-fica de la bombolla de despesapública de les administracionsi del bonrotllisme del PSOE, quehavia arribat al poder contra totpronòstic gràcies a la pèssimagestió per part del PP delsatemptats a l'estació d'Atochade Madrid.

Només fa 8 anys que es vaimprimir aquella revista segres-tada, però avui ja és una peça decol·leccionista. Pertany a unaetapa de la història política del'Estat totalment desfasada. Percomençar, aquella parelleta sónavui els reis d'Espanya, les ad-ministracions pidolen crèdits iMadrid ja no regala 2.500 eurosals procreadors ni 400 euros atots els declarants de l'IRPF, si-guin rics o pobres. I aquell bi-partidisme fossilitzat des del1978 fa aigües per tot arreu. I perdescomptat, a Catalunya s'hapassat d'un govern tripartit au-tonòmic que va impulsar un Es-tatut fallit a una majoria inde-pendentista al Parlament –coma mínim de moment–, passantper dos governs autonòmics deCiU.

Quan les vaques eren obeses

i C's i Podemos no existien a Es-panya, el PSC-PSOE en teniaprou amb l'eslògan desideolo-gitzat de fer fora el PP. El 2008,l'exministra d'Habitatge de Za-patero es va presentar a les elec-cions espanyoles per al PSCamb el lema "Si tu no hi vas, ellstornen". I li va funcionar. A fe deDéu! Va obtenir els millors re-sultats de la història d'un partita Catalunya: 25 diputats.

Però avui, malgrat que aquellescenari ha saltat pels aires, elmissatge de la Carme Chacóncandidata és pastat al de 2008 ial de 2011, quan l'exministrad'Habitatge i de Defensa va ob-tenir 14 diputats. "Objectiu, ferfora Rajoy", va dir fa pocs dies encomençar la campanya. El tempssocialista s'ha aturat al carrer Ni-caragua de Barcelona perquèChacón es resisteix a marxar.Perquè, algú se'n recorda de lescompanyes ministres BibianaAído, Beatriz Corredor o Cristi-na Garmendia?

De la realitat política de laportada d'El Jueves en quedaChacón i poca cosa més. Bé, unparell de coses: Renfe Rodaliesfunciona igual de malament quequan els catalans van organitzarmanifestacions al carrer contral'operador públic espanyol i l'Es-tat segueix gastant-se milionsd'euros en quilòmetres d'AVE.

Article publicat aEl Món.cat

per Gemma Aguilera

4Roda el món i torna la Chacón

El Papa Francesc reconeix queva equivocar-se en nomenar elsacerdot espanyol Lucio ÀngelVallejo Balda com a númerodos de la secretaria d'Econo-mia de la Santa Seu, actual-ment detingut i jutjat al Vati-cà per filtrar documents re-servats. Però el nou arquebis-be de Barcelona, Juan JoséOmella, no rectifica els elogisque va fer a Vallejo Balda.

Francesc va dir a l'hora del’Àngelus del passat 8 de no-vembre que robar aquests do-cuments és "un fet trist, un de-licte, un acte deplorable". Ara,en la roda de premsa celebra-da en l'avió que l'ha portat deBangui a Roma, un periodistali ha preguntat si consideravaque havia comés un error alnomenar monsenyor VallejoBalda i el Papa ho ha admès:"Ha estat un error".

En canvi, no consta que elnou arquebisbe de Barcelona,Juan José Omella, hagi recti-ficat la valoració positiva queun dia va fer del seu compa-triota Vallejo Balda. Omella, enuna visita a Roma realitzada el

febrer del 2014, va escriure alsseus diocesans: "El Papa Fran-cesc coneix Espanya, sap on ési com és La Rioja. Estic segurque els nostres estimats pai-sans -el cardenal EduardoMartínez Somalo, Celso Mor-ga Iruzubieta, Felipe HerediaEsteban i Lucio Angel VallejoBalda- li han parlat de les ex-cel·lències d'aquesta entra-nyable terra i de les sevesgents. Tenim allà, a Roma,uns bons ambaixadors". Unbon ambaixador!"

A més, Omella deixarà ladiòcesi de Calahorra-La Cal-zada-Logronyo per anar a lacapital de Catalunya el pròxim26 de desembre amb una de-núncia sobre les seves espat-lles per mantenir simbologiafranquista a la catedral logro-nyesa de la Redonda. A Ome-lla se'l descriu com un bisbe deperfil social i no polític, peròretirar o mantenir la simbolo-gia franquista, sigui en una ca-tedral o no, és una postura in-evitablement política. Rectifi-car és de savis, de bona per-sona i de bon cristià.

Actualitat a la xarxa

#TrumpFail#SorayaRajoy #NoÉsUnaBroma

@Perezlopez_Eva: Si Rajoy hace un #Chery-shev con #Soraya, los españoles deberíamosapearlo del Gobierno por alineación inde-bida para el #debatedecisivo.

@pepmartorell: No és del Polònia, és real.No és del segle passat, és d'avui. Els socia-listes proposen ara portar “el nou senat fe-deral a Barcelona”.

@alandete: Donald Trump pide que Esta-dos Unidos impida entrar a musulmanes.Es el republicano más valorado en las en-cuestas.

Page 9: Ciutat vella 54

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 889 | 14 desembre 2015 líniaciutatvella.cat

Page 10: Ciutat vella 54

14 desembre 2015

Ciutat Vella| 10

líniaciutatvella.cat

El Districte vol evitar especulació a Sant Ramon i Robadors

HABITATGE4El Districte haanunciat recentment que té la in-tenció d’ampliar el dret de tanteigi retracte de l’Àrea de Conserva-ció i Rehabilitació de Sant Ramoni Robador, al barri del Raval, a to-tes les finques d’aquesta zona. Estracta d’una mesura, assegurendes del govern municipal, que hade servir per “evitar movimentsespeculatius que vagin en perju-dici del dret fonamental a un ha-bitatge digne i adequat”.

Això significa que l’Ajunta-ment es reserva el dret prioritarid’adquirir 47 finques noves en casque es posin a la venda. Es trac-ta d’una iniciativa que dóna con-tinuïtat a l’aposta iniciada el 2011,

quan l’anterior govern va decre-tar la mateixa mesura per setfinques d’aquesta zona. D’aques-tes set tres ja són propietat de l’A-juntament, que ara les vol reha-bilitar per fer-hi 27 habitatgesnous. A la mateixa zona el con-sistori també va adquirir tres fin-ques senceres més, tot i queaquestes no estaven subjectes aldret de tanteig i retracte.

La regidora del Districte,Gala Pin, va assegurar durant lapresentació de la mesura que“l’ampliació ens permet interve-nir un parc d’habitatge que estàmolt deteriorat i alhora millorarla convivència i la qualitat de vidadels veïns”.

CONCERT4Una de les bandesde música amb més històriadel país serà dimecres que ve alBARTS per celebrar el seu 30èaniversari. Es tracta d’Els Pets,el grup de Constantí que durantles darreres tres dècades ha es-tat un referent del rock català.

Liderats per Lluís Gavaldà,el grup presentarà la seva GiraElèctrica amb l’espectacle #tres-puntzero, el format que han es-collit per celebrar aquesta datatan especial. Tal com ells ma-

teixos expliquen, “han estat 30anys dalt dels escenaris, 30anys de viatges amb furgoneta,sopars de germanor i moltes imoltes ganes de compartir nitsde revetlla, estrenes sonades,tardes familiars...”.

ORQUESTRA DE CAMBRAEls de Constantí presenten l’es-pectacle #trespuntzero en for-mat de concert de cambra. L’a-posta per aquest format va arri-bar després que la banda rebés

molt bones crítiques de dos con-certs fets amb una secció decorda i vent. Això va provocarque es plantegessin aquestacombinació com la millor ma-nera de repassar el seu cançoner.

Durant l’espectacle Els Petscouen els temes de sempre a foclent, amb textures i sonoritatsnoves. Es tracta d’un format quepermetrà al públic gaudir de lapausa i tranquil·litat necessàriaper assaborir una de les bandesmés estimades per la gent.

Cultura | El Museu del Calçat tanca perquè no pot pagar el lloguerEl Museu del Calçat, situat a la plaça Sant Felip Neri des de l’any 1970, ha hagut de tancar les

seves portes en no poder assumir l’augment del lloguer del local. L’edifici és propietat de la Congre-gació de l’Oratori de Sant Felip Neri, que havia demanat un augment del lloguer. En declaracions a

BTV, la directora de l’espai, Teresa Maria Comellas, ha afirmat que “l’augment era desmesurat”.

Gala Pin explica als mitjans la mesura adoptada pel Districte. Foto: Ajuntament

Els Pets visiten la sala BARTS

Els Pets celebren enguany el seu 30è aniversari. Foto: Els Pets

“Quasi totes les nits hi ha botellóni més de dues-centes persones cri-dant i bevent. Ho veiem tots elsveïns i la Guàrdia Urbana no”.Aquestes són paraules d’en Josep,un veí del carrer Lancaster, alRaval, que denuncia a Línia Ciu-tat Vella l’augment de l’incivismeque s’està produint al barri, espe-cialment en aquest carrer i a lazona del carrer d’en Robador, enels últims mesos.

Que el Raval aparegui als mit-jans relacionat amb qüestionsd’incivisme no és cap novetat.Ara, però, els veïns asseguren quela problemàtica creix. Ho relacio-nen, principalment, amb l’oci noc-turn i amb la brutícia, el soroll id’altres comportaments incívicsque aquest genera. “Totes les nitsels llauners venen cervesa i dro-

gues i també hi ha baralles”, ex-plica en Josep, que lamenta que“els veïns no podem descansar”.La problemàtica, però, no es re-dueix a l’oci nocturn i a tot el quese’n deriva. En Josep també ex-plica que en diferents blocs del ca-rrer Lancaster “hi ha molts pisosocupats i molta brutícia”.

EL DISTRICTE ES DEFENSA Veient que les crítiques veïnalss’han multiplicat en les darreressetmanes, fonts del Districte volendeixar clar que “coneixem la pro-blemàtica d’aquests carrers i hi ac-

tuem des de fa temps de maneraintensiva” i afegeixen que “actual-ment un dispositiu policial controlala zona de dijous a diumenge enhorari nocturn per afavorir que lasortida dels establiments es faciamb seguretat i de forma cívica”.

Pel que fa al cas de Lancaster,des del Districte recorden que “hiha dos urinaris públics a la plaçadel Teatre i al carrer Arc del Tea-tre i la via es neteja quatre cops aldia”. Tot i això, reconeixen que “lasituació no està prou resolta i enbreu es reforçarà la presència dela Guàrdia Urbana”.

El carrer Lancaster, un dels més problemàtics del Raval. Foto: Google Maps

Veïns del Raval denuncien un augment de l’incivisme

» Lamenten que al carrer Lancaster s’hi fa botellón “quasi cada nit”» El Districte diu que coneix el problema i que actua “intensament”

Albert RibasEL RAVAL

Page 11: Ciutat vella 54

11 | Ciutat Vella líniaciutatvella.cat14 desembre 2015

L’edifici, al mig a la foto, es destinarà a habitatge social. Foto: Google Maps

L’Ajuntament compra un edifici aJoan de Borbó per fer pisos socials

RECONEIXEMENT4El Saló deCent de l’Ajuntament va acollir afinals de novembre l’entrega de lesMedalles d’Honor de la Ciutat. Enel cas del districte el reconeixe-ment va anar a parar, en l’àmbitindividual, a Teresa Picazo, vin-culada des de fa anys a l’Associa-ció de Veïns del barri Gòtic, desd’on ha lluitat per millorar la vidadels veïns i veïnes.

D’altra banda, el premi col·lec-tiu va ser per la coordinadora deCorals del Raval, l’entitat que re-presenta el moviment coral del ba-rri. La tradició coral al Raval té unallarga tradició històrica que ac-tualment continua ben viva gràciesa corals com Els Clavells, LesFlors de Maig, Lo Picarol, L’Avi, ElGirasol, Els Amics o Rosa d’Abril.

Teresa Picazo i lescorals del Raval,Medalles d’Honor

REIVINDICACIÓ4Un grup d’en-titats veïnals i culturals del ba-rri Gòtic volen que l’edifici elBorsí, on antigament hi havial’Escola d’Arts i Oficis de Cata-lunya, la Llotja, aculli un equi-pament cultural i social per albarri.

El passat dia 4 de desembre,sota el lema ‘Recuperem el Bor-sí per a la Llotja i Ciutat Vella’,veïns i entitats es van concentrardavant de l’edifici per fer sentirla seva veu. Els concentrats vanrecollir signatures per dema-nar a l’Ajuntament que compril’edifici i el destini a l’equipa-ment que reclamen. També de-nuncien que fa sis anys que laGeneralitat n’és la propietària ique des de llavors està tancat ino s’hi fa res.

L’edifici el Borsí va ser cons-truït entre 1881 i 1883.

Volen que el Borsísigui un centresocial i cultural

L’Ajuntament ha decidit desti-nar més de tres milions i migd’euros per comprar un edificidel número 44-45 del passeigJoan de Borbó per destinar-lo ahabitatge social i per fer-hi unequipament veïnal a la plantabaixa.

L’edifici, que és propietat dela Tresoreria General de la Se-guretat Social, té sis plantes i unàtic que sumen un total de 14 pi-sos que fan entre 50 i 100 metres

quadrats i tres locals comercialsd’entre 200 i 225 metres qua-drats, que és l’espai on s’ubica-rà l’equipament veïnal. Des delDistricte expliquen que “un copexecutada la transmissió de lafinca, els tècnics municipals va-loraran la situació dels immo-bles, determinaran quina tipo-logia d’habitatge social és mésadient per a aquest espai i esta-bliran quines actuacions d’ade-quació s’hi han de realitzar”.

Aquesta adquisició per partdel consistori s’emmarca en lamodificació del pressupost ge-neral de l’Ajuntament, que per-met invertir en polítiques socials

més de 100 milions d’eurosprovinents del superàvit previstper a l’any 2015.

SUPORT DE L’ESQUERRALa compra d’aquest edifici perpart de l’Ajuntament ha tingutel suport d’ERC, el PSC i laCUP. Aquestes tres formacionsi Barcelona en Comú van apro-var la mesura el passat mesd’octubre durant el Plenari.

L’augment de l’habitatgeprotegit és una de les grans de-mandes dels veïns del barri,que fa temps que denuncienque a la Barceloneta hi falten pi-sos socials.

RedaccióLA BARCELONETA

Page 12: Ciutat vella 54

14 desembre 2015

Comerç| 12

líniaciutatvella.cat

Els botiguers de la ciutat no vanassistir dijous passat a la prime-ra trobada de la Taula transver-sal que impulsa el consistori i quevol abordar la problemàtica deltop manta. Ni la Fundació Bar-celona Comerç, ni BarcelonaOberta ni la Confederació deComerç de Catalunya van serpresents a la trobada, que va es-tar presidida pel regidor d’ERC,Jordi Coronas.

El president de la FundacióBarcelona Comerç, Vicenç Gas-ca, ha argumentat a Línia CiutatVella que “no té sentit” la sevaparticipació en aquesta primeratrobada perquè ara mateix no po-den “fer res” per aturar el feno-men. Gasca ha afirmat que les so-lucions han de venir donadesdes dels serveis socials perquè,primer de tot, es pugui “regula-ritzar la situació d’aquestes per-sones”. En concret, Gasca ha

proposat organitzar cursos aBarcelona Activa perquè els man-ters puguin desenvolupar altresactivitats.

Amb tot, Gasca demana queel consistori segueixi aplicant lanormativa perquè a la ciutat noes cometin “activitats il·legals”com el top manta.

Des de la Taula de diàlegs’ha lamentat l’absència dels co-merciants durant la primera tro-bada. En declaracions a HoraBarcelona, Coronas ha explicatque intentarà que formin part deles converses, “encara que siguial marge de les reunions ofi-cials”, i ha argumentat que els bo-tiguers parteixen d’un “error de

concepte”, ja que considera quecreuen que aquesta Taula és unespai de negociació, quan en re-alitat és un “espai de diàleg”.

I què hi diuen els manters entot plegat? En la reunió de dijous,el col·lectiu Tras la Manta –unaplataforma que va néixer arran dela mort d’un venedor ambulant aSalou a l’estiu– va lliurar unacarta als assistents de la Taula ondemanen comprensió cap al seucol·lectiu i que s’acabin, entre al-tres, “tota classe de violència”contra els venedors ambulants,que s’habilitin zones especialsper a aquest tipus de venda i quees retirin les multes i els procedi-ments oberts contra els manters.

El petit comerç gira l’esquena a la Taula sobre el top manta

RedaccióCIUTAT VELLA

Enquesta | Finalitza el procés consultiu sobre l’obertura en festiusL’enquesta que va posar en marxa el consistori el passat 8 d’octubre per conèixer l’opinió de comer-

ciants, veïns i associacions sobre els horaris d’obertura en festius a les zones declarades com a turísti-ques de la ciutat ha arribat a la seva fi. En total s’han rebut prop de 2.000 aportacions: més de 1.500han estat de veïns i 370 de botiguers. Ara s’estudiaran aquests resultats per decidir els nous horaris.

Barcelona Oberta celebra unacte sobre turisme i comerç

TROBADA4El Molino va acollirel passat 30 de novembre el pri-mer Summit Barcelona, una citaorganitzada per Barcelona Ober-ta per debatre sobre el comerç ila seva relació amb el turisme.

Segons els organitzadors, latrobada va tenir un gran “èxitd’assistència” i va abordar lamanera de fer créixer els llocs defeina al sector comercial i rede-finir la relació entre el comerç,el turisme i la ciutat a diverses

taules i col·loquis que es vananar celebrant durant el dia.

L’acte va arrencar amb labenvinguda del conseller d’Em-presa i Ocupació en funcions,Felip Puig, el qual va destacarque tant el comerç com el tu-risme “són motors de creixe-ment per a Catalunya”. A més,el Summit també va tenir lapresència del regidor d’Ocupa-ció, Empresa i Turisme, AgustíColom.

Una ruta de comerçosaccessibles al Casc Antic

MOBILITAT4Els comerços iequipaments del Casc Antic vanacollir una ruta el passat 3 dedesembre a la tarda que va po-sar en valor els establimentsque aposten per un model deciutat integradora i inclusiva.

Durant aquella jornada, di-verses persones amb discapaci-tat física van poder descobrir elsestabliments accessibles delsbarris de Sant Pere, Santa Cate-

rina i la Ribra, i s’emmarca en elprojecte CASBA (Casc AnticSense Barreres), el qual treballaper millorar l’accessibilitat delscarrers del barri.

La iniciativa també té lacol·laboració de la Comissió dePersones amb diversitat fun-cional del Casc Antic, la Càtedrad’Accessibilitat de la Politècnica,el Districte i l’Institut Municipalde Persones amb Discapacitat.

Page 13: Ciutat vella 54

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8813 | 14 desembre 2015 líniaciutatvella.cat

Page 14: Ciutat vella 54

14 desembre 2015

Esports| 14

líniaciutatvella.cat

La ciutat es prepara per a la106a edició de la Copa NadalNATACIÓ4El 25 de desembrede 1907 el Club de Natació Bar-celona va organitzar la primeraedició de la Copa Nadal, una pro-va que consistia en travessar unapart del port nedant.

L’alemany Edwald Poeschekeva ser el primer vencedor d’a-questa cursa i 108 anys després,centenars de valents competeixencada any per inscriure el seu nomen el palmarès de la competició,

que només s’ha vist interrompu-da durant dos anys de la GuerraCivil (1937 i 1938).

Ignorant el fred i la baixatemperatura de l’aigua, els parti-cipants han de recórrer 200 me-tres sortint des del portal de laPau, davant del Monument deColom. Un cop completada lacursa, es fa l’entrega de premis itots els participants comparteixenuna beguda calenta.

El CF Barceloneta tanca l’any contra l’Atlético PiferrerFUTBOL4El Club de Futbol Bar-celoneta s’acomiada de 2015 alMunicipal diumenge a les 12 delmigdia en un dels derbis del grup11 de Tercera Catalanacontra l’A-tlético Piferrer.

Després d’un començamentde temporada nefast, en el qualvan perdre quatre partits de for-ma consecutiva (incloent una pa-llissa per 7-0 contra el Racing deSarrià), els homes de JoaquínIllescas van reaccionar guanyant

dos partits consecutius i ara ocu-pen la zona baixa de la classifica-ció, amb un escàs marge sobre eldescens després del darrer partitcontra la UD Pastrana.

La millor notícia per al club ésl’eclosió golejadora de SergioObispo i Sheriffo Drameh, tots dosamb uns bons registres ofensius,però l’assignatura pendent és ladefensa, que només ha aconseguitdeixar la porteria a zero en un par-tit, contra la UD Catalana.

La quarta jornada de la Cham-pions de waterpolo posarà elpunt final a la competició d’a-quest any a la piscina de Sant Se-bastià. L’Olympiacos, el millorequip de Grècia i un dels mésforts d’Europa, visitarà demàun Atlètic Barceloneta que vol-drà acomiadar-se de l’afició ambuna victòria contra els hel·lens.

Mariners i grecs ja es van tro-bar a la fase de grups de l’anypassat i els dos partits van cau-re del bàndol de l’Atlètic (12-8 i7-9 al Pireu).

Els homes de Jesús Martín li-deren el grup A amb sis punts entres partits, després de les vic-tòries contra l’Spandau 04 deBerlín (9-7) i contra el JadranHerceg Novi (15-10). Els mari-ners van perdre l’únic partit quefins ara han disputat a domicili,a finals del mes passat a la pis-cina del ZF Eger hongarès (6-5).

Una victòria contra l’Olympiacosseria un pas de gegant cap a la se-güent fase de la competició.

ÈXODE INTERNACIONALPer altra banda, demà passat co-mença la concentració de la se-lecció espanyola per prepararl’Europeu que es disputarà aBelgrad entre el 10 i el 23 de ge-ner de l’any que ve.

L’Atlètic és el club que méshomes aportarà a l’equip que en-trena Gabi Hernández. MarcRoca, Alberto Munárriz, MarcMinguell, Albert Español, FranFernández, Balázs Szirányi, Ro-ger Tahull i Daniel López Pine-do es concentraran amb el com-binat espanyol al CAR de SantCugat per posar-se a punt per alcampionat d’Europa.

La plantilla i el cos tècnic del club. Foto: CNAB

L’Atlètic Barceloneta repl’Olympiacos a Sant Sebastià

Bàsquet | El CB Ciutat Vella busca la quarta victòria a casaEl CB Ciutat Vella es vol fer fort a casa. Els homes d’Alex Gil buscaran el quart triomf

davant del seu públic aquest diumenge contra el Tenea CB Esparreguera, un dels equipsde la zona baixa del grup 1 de Copa Catalunya. Després d’un inici de lliga prometedor,

els blaus buscaran refer-se de les dues darreres derrotes que han patit jugant de locals.

RedaccióCIUTAT VELLA

DISSABTE 19 DE DESEMBRE20:00 El Pessebre. Un oratori de Nadal que ex-

pressa un missatge de pau, puresa de senti-ments, fe i esperança. L’obra és un memoriala Pau Casals. / Gran Teatre del Liceu.

DIUMENGE 20 DE DESEMBREMatí-Tarda Iniciació al lindy-hop. Classe inicial

d’aquest ball nascut a la dècada de 1920. Lesparelles faran coreografies al ritme de la mú-sica swingde l’època. / Escola Spank the baby.

FINS AL 3 DE GENERMatí-Tarda Però això és art? Activitat familiar

pensada per aprendre i gaudir de l’art con-temporani. Com activitat final, s’haurà de cre-ar una obra conjuntament. / MACBA.

DIJOUS 24 DE DESEMBRETot el dia. Pérez de Rozas. Crònica gràfica de Bar-

celona (1931-1954). Exposició que aborda unquart de segle de transformació a la ciutat.Consta de 123 fotografies de tres àmbits, Se-gona República, Guerra i franquisme. / ArxiuFotogràfic de Barcelona.

FINS AL 6 DE GENERTot el dia Pessebres d’arreu a la Sala Ciutat. En

el marc de la reobertura del Museu Etnolò-gic, la sala ensenya la mostra Cuetlaxóchitl iel pessebre del Nou Món. / Sala Ciutat.

DIJOUS 17 DE DESEMBRE17:30 Patge reial al Casal de Gent Gran Josep True-

ta. A poc menys d’un mes per la visita dels Reis,un dels seus patges recollirà les cartes dels mésmenuts. / Casal de Gent Gran Josep Trueta.

DIMECRES 23 DE DESEMBRE18:30Altius. El Circ Raluy porta el seu darrer es-

pectacle al Moll de la Fusta. Números aeris,sensualitat, pallassos, malabars i comicitat ala vora del mar. / Moll de la Fusta.

DIVENDRES 25 DE DESEMBRE11:00106a edició de la Copa Nadal. Un any més,

el CN Barcelona organitza aquesta tradicio-nal travessa a les aigües del Port, que nomésva cancel·lar-se a causa de la Guerra Civil.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

L’avinguda de la Catedral torna a serl’escenari on el Tió gegant s’encarregade cagar regals per a tots els nens i ne-nes menors de 12 anys. L’horari d’a-quest últim dia serà de 10:30 a 13:30./ Avinguda de la Catedral.

El Tió gegant s’acomiadade l’avinguda de la CatedralDc. 16 de desembre a les 18:00

Karmen Cuéllar s’encarregarà d’impartirla darrera sessió d’aquest taller, que vacomençar a l’octubre. Tècniques de re-laxació i ritmes africans es donen la mà.Cal inscriure’s al web del centre cívic./ Centre Cívic Barceloneta.

Última jornada de Fusióde dansa africana i iogaDj. 17 de desembre a les 18:30

El CB Ciutat Vella rep el Tenea CB Es-parreguera en l’última jornada del’any 2015 a la Copa Catalunya. / CEMParc de la Ciutadella.

Partit de bàsquetCB Ciutat Vella - Esparreguera

Dg. 20 de desembre a les 17:45

Als voltants de la Catedral, les 287 pa-radetes de figuretes i artesania de latradicional Fira de Santa Llúcia ofe-reixen tot el que cal per guarnir la llar.

La Fira de Santa Llúcia dóna la benvinguda al NadalFins al dimecres 23 de desembre

[email protected]

AGENDA MENSUAL

Page 15: Ciutat vella 54

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 14 desembre 2015 líniaciutatvella.cat

Page 16: Ciutat vella 54

| 16 14 desembre 2015líniaciutatvella.cat Pròxima edició: 21 de gener