of 17 /17
„GOTOWOŚĆ SZKOLNA A GOTOWOŚĆ SZKOŁY” ZEBRANIE RODZICÓW 26.03.2014 Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków

Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Page 1: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

„GOTOWOŚĆ SZKOLNA A GOTOWOŚĆ SZKOŁY”

ZEBRANIE RODZICÓW 26.03.2014

Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków

Page 2: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Twoje dziecko będzie uczniem – co to oznacza?

Co się zmieni?

• przestrzeń fizyczna (m.in. budynek szkoły, plac zabaw);

• sposób nabywania wiedzy i umiejętności (specyficzny dla szkoły);

• nowe obowiązki (m.in. związane z odrabianiem lekcji, pracą w projektach);

• środowisko społeczne (poznawanie nauczycieli i rówieśników) ;

• emocje (trudne związane np. z radzeniem sobie z wymaganiami i stresem; miłe, np. radość z posiadania przyjaciół i osiągania sukcesów.

Page 3: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

• Szkoła = nowe role, obowiązki i wyzwania.

• Gotowość szkolna to zestaw umiejętności, cech i wiadomości, których posiadanie jest powiązane z poradzeniem sobie z wymaganiami stawianymi przed dzieckiem w szkole.

• Obejmuje trzy wymiary:

.

emocjonalno-społeczna

poznawcza

fizyczna

Page 4: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Badanie gotowości szkolnej

• Przedszkole: październik/ kwiecień.

• Wydanie informacji o gotowości szkolnej – do 30 kwietnia.

• Decyzja rodziców - rekrutacja w marcu.

• Wyniki badania = wskazówki, w jakich obszarach można wspomóc dziecko, zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

• W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, wypełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok

• W pierwszej klasie wskazana diagnoza poziomu umiejętności dzieci we wrześniu.

• Prawo do złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do przedszkola (tzw. zerówki).

Page 5: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Gotowość szkołySześciolatek ma prawo do:

• adaptacji w szkole tak długo, jak jest to potrzebne,

• wyodrębnionego miejsca do zabawy i miejsca na podręczniki i przybory szkolne,

• jednego nauczyciela w klasach I-III przygotowanego do pracy z sześciolatkami,

• nauki w klasach do 25 uczniów ,wśród dzieci w tym samym wieku,

• indywidualnego podejścia do potrzeb sześciolatka,

• wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

• dodatkowych zajęć po lekcjach i opieki świetlicowej w grupach

do 25 uczniów,• elastycznej organizacji zajęć edukacyjnych ( 25 minutowe lekcje,

przerwy, różnorodne zajęcia i metody.

Page 6: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Kto pyta – nie błądziKwalifikacje nauczycieli

• Jakie studia ukończył i na jakiej uczelni?

• Czy przeszedł dodatkowe szkolenia, kursy?

• Co może o sobie powiedzieć?

• Czy ma przygotowanie specjalistyczne (terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia itp.)?

• Jaka ma wiedzę na temat dzieci? Czy zna różnice miedzy 6 i 7-latkami?

• Czy proponuje jakiś program dodatkowy poza podstawą programową MEN?

• Kto prowadzi zajęcia językowe, komputerowe, sportowe?

• Czy w szkole jest dostęp do opieki specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga i pielęgniarki szkolnej, nauczyciela gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)?

• Kto będzie nauczycielem wspierającym?

Page 7: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Przygotowanie klasy• Czy ławki i krzesła dostosowane są do wzrostu dzieci?

• Czy w klasie jest miejsce na zabawę, aktywność ruchową?

• Jak dużo czasu dzieci będą spędzać w ławkach?

• Czy nauczyciel proponuje różnorodność zajęć i przerwy, by odpowiedzieć na dziecięcą potrzebę ruchu?

• Czy w klasie znajdują sie szafki przeznaczone na podręczniki, przybory dzieci?

• Czy w sali jest komputer z dostępem do internetu lub czy jest sala komputerowa dostępna dla uczniów I klasy?

• Czy jest tablica interaktywna? Do jakich celów jest używana? Czy nauczyciel posiada do niej jakieś oprogramowanie?

• Czy jest odtwarzacz CD?

Page 8: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Plac zabaw• Jak wyposażona jest szkoła pod względem infrastruktury sportowej i

placu zabaw?

• Jak często w ciągu dnia i na jak długo dzieci wychodzą na boisko/plac zabaw?

• Kto sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi na placu zabaw/boisku w trakcie i po lekcjach (w ramach świetlicy)?

• Czy są dostępne stojaki na rowery?

• Czy są miejsca do siedzenia i rozmów przy szkole?

Liczebność klas

• Jak liczna będzie klasa?• Czy w klasie będą uczyć sie razem dzieci 6-i 7-letnie?• Czy dzieci dzielone są na grupy na zajęcia językowe?• Czy dziewczynki i chłopcy maja wspólne zajęcia z wf-u?

Page 9: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Rytm dnia• Czy pierwszoklasiści zaczynają zajęcia zawsze rano?

• Czy jest zmianowość nauki i ile jest zmian?

• O której rozpoczynają sie i kończą lekcje na drugą zmianę?

• Czy dzieci mogą rano przebywać w świetlicy?

• Do której świetlica otwarta jest po południu, czy mogą w niej odrabiać lekcje?

• Czy będzie możliwa korekta planu lekcji?

• O której godzinie dzieci jedzą drugie śniadanie i czy dostaną coś do picia?

• Czy jest sklepik i co w nim można kupić?

• Kiedy dzieci będą jadły obiad i ile czasu jest przeznaczone na obiad?

• Jak wyglądają przerwy w szkole?

Page 10: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Metodyka pracy z dzieckiem

• Czy dzieci będą miały możliwość uczenia się przez zabawę i gry, ruch, możliwość pracy w parach i w grupach nad zadaniami, eksperymentowania (indywidualnie, w parach, triadach, zespołowo), chodzenia na wycieczki).

• Jakimi metodami nauczyciel pracuje z dziećmi?

• Jakie cele edukacyjne stawia sobie nauczyciel?

• Czy i w jakiej formie nauczyciel będzie informował rodziców na bieżąco, czym się zajmuje z dziećmi, a także z wyprzedzeniem - czego będą uczyć się dzieci?

• Jakie jest podejście nauczyciela do zadań domowych?

Page 11: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Ocenianie i motywowanie

• Jakiego systemu oceniania używa nauczyciel?

• Czy nauczyciel ma jakiś system kar/nagród -jak on funkcjonuje?

• Jak nauczyciel zachęca do nauki, rozwoju, poprawy i jaki ma stosunek do popełniania błędów?

• W jaki sposób informuje dzieci o ocenie?

• W jaki sposób komunikuje o ocenach i uwagach rodzicom?

• Czy jest mozliwość kontaktu mailowego z nauczycielem?

• Czy nauczyciel ma wyznaczony dzień w tygodniu na popołudniowy kontakt z rodzicami w szkole?

Page 12: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Żywienie i higiena

• Jak wygląda spożywanie posiłków w szkole (drugie śniadanie, obiad)?

• Czy jest odrębna stołówka dla uczniów klas I-III?

• W jakich porach uczniowie jedzą ciepły posiłek? Ile maja na niego czasu?

• Czy w szkole jest kuchnia, czy posiłki są dostarczane przez catering?

• Czy możliwa jest indywidualizacja menu dla dzieci na diecie?

• Czy w klasie jest dostęp do wody pitnej?

• Co jedzą i piją dzieci po godzinie 13.00 w świetlicy?

• Czy dzieci myją ręce przed/po posiłkach?

Page 14: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Rola rodziców• Rodzice - zwłaszcza działający wspólnie jako grupa - mogą

odegrać kluczową rolę w modernizowaniu szkoły, budowaniu pozytywnego klimatu zmian przeprowadzanych w porozumieniu z nauczycielami i dyrekcją oraz samorządem.

• Rada Rodziców/ Trójka klasowa

• Stowarzyszenie Rodziców

Prawa rodziców:• dowóz dziecka do szkoły pod opieką nauczyciela lub zwrot

kosztów dojazdu do szkoły powyżej 3 km,• zapewnienie opieki świetlicowej w grupach do 25 dzieci,

dodatkowych zajęć w świetlicy i pomocy indywidualnej w nauce,• ciepłe posiłki i możliwość zwolnienia a opłat,• zapewnienie opieki w szkole w dniach wolnych od zajęć

lekcyjnych,• bezpłatne porady, pomoc psychologiczno-pedagoiczna dla

siebie i dziecka,• decydowanie o odroczeniu obowiązku szkolnego, powtórzeniu

klasy, powrocie do przedszkola.

Page 15: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Czego nie robić?

• porównywanie dziecka z rówieśnikami;

• negatywne ocenianie dziecka;

• krytyka nauczyciela/szkoły przy dziecku;

• wyręczanie dzieci przy odrabianiu lekcji,

• przeciążenie dziecka zajęciami dodatkowymi;

• lekceważenie sukcesów i trudności dziecka.

Page 16: Prezentacja kuratorium 26.03.2014
Page 17: Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Pytania rodziców

Dziękuję za uwagę - Ewa Skwarka