RPh KSSR PJ TAHUN 3

  • View
    476

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rph

Transcript

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 3MINGGUTAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANSTANDARD PRESTASI

1

Hambur KucingGimnastik Asas1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur (spring) dan pendaratan dengan lakuan yang betul2.1 Berkebolehan memahami konsep hambur dan pendaratan.5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

1.1.1Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah.2.1.1Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras.5.1.1Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti.

B2D1E1B4D1E1B5D1E1

2

Hambur Rendah TinggiGimnastik Asas1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur (spring) dan pendaratan dengan lakuan yang betul2.1 Berkebolehan memahami konsep hambur dan pendaratan.

1.1.2Melakukan hambur dari aras rendah dan mendarat ke aras tinggi.2.1.1Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras.B2D1E1B4D1E1

3

Saya Dan BangkuGimnastik Asas1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam pergerakan.

1.2.1Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.

B1D1E1

B4D1E1

4

Saya Dan BangkuGimnastik Asas1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam pergerakan.5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.2Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku gimnastik.2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.5.2.1Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.

B2D1E2

B4D1E1

B5D2E1

5

Saya Dan BangkuGimnastik Asas1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam pergerakan.

1.2.3Mengimbang badan sebelum dan selepas melakukan guling depan.2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.

B3D1E1B4D1E1

6

Imbangan KumpulanGimnastik Asas1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam pergerakan.5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.1.2.4Melakukan imbangan secara berkumpulan.2.2.2Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam kumpulan.5.4.2Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti.

B4D1E1

B5D3E1

7

BergayutGimnastik Asas1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.2.3 Berkebolehan Memahami konsep gayut dan ayun dalam pergerakan.5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. 1.3.1Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas pada posisi badan lurus.2.3.1Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil.5.1.2Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.

B1D1E2B4D1E1B5D1E1

8

BergayutGimnastik Asas1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.2.3 Berkebolehan Memahami konsep gayut dan ayun dalam pergerakan.

1.3.2Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan genggaman atas dan lutut difleksikan.2.3.1Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil.B1D1E2B4D1E1

9Guling BelakangGimnastik Asas1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.2.4 Berkebolehan memahami konsep putaran dalam pergerakan.

1.4.1Melakukan guling belakang.2.4.1 Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang.B4D1E2

10

Tepuk Riang Ria /Merry Go RoundPergerakan Berirama1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut irama.

1.5.1Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine.2.5.1Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.

B4D5E1

11

Kincir Angin / Round The ClockPergerakan Berirama1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut irama.

1.5.2Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo.2.5.1Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.

B4D5E1

12

Mari MenghantarKemahiran Asas Permainan1. 6Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori serangan.5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan.1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan.2.6.1Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola.5.4.1Melakukan aktiviti secara berpasangan

B1D2E1B4D2E1B5D3E1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

13

Pandai KelecekKemahiran Asas Permainan1. 6Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori serangan.1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan.2.6.2Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki, dan alatan.

B2D2E1B4D2E1

14

MengadangKemahiran Asas Permainan1. 6Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori serangan.1.6.4 Melakukan kemahiran mengadang2.6.3Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas.

B3D2E1B4D2E1

15

Pintas MemintasKemahiran Asas Permainan1. 6Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori serangan.1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan2.6.3Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas.

B3D2E1B4D2E1

16

Mari MenjaringKemahiran Asas Permainan1. 6Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori serangan.1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan.2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori seranganB3D2E2B4D2E1

17

Jom Servis /Kaki ServisKemahiran Asas Permainan1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

1.7.1 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan.2.7.1Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan.5.1.3Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.

B1D2E2B4D2E1B5D1E1

18

Terima, Hantar dan TimangKemahiran Asas Permainan1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.

1.7.2Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki.2.7.4Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar

B1D2E1B4D2E1

19

Pukulan Pepat Kemahiran Asas Permainan1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.3Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan.2.7.3Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan5.2.2Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut peranan.

B2D2E2B4D2E1B5D2E1

20

Pukulan KilasKemahiran Asas Permainan1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.

1.7.4Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.2.7.3 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan2.7.5Mengenal pasti kemahiran dalam kategori jaring.

B2D2E2B4D2E1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

Membaling Bola Atas BahuKemahiran Asas Permainan1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori jaring.5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.

1.8.1 Melakukan balingan bola atas bahu.2.7.2Mengenal pasti lakuan menerima dan menghantar bola.5.4.3Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

B1D2E3B4D2E1B5D3E1

22

MemukulKemahiran Asas Permainan1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori memadang.

1.8.2Memukul bola yang pegun menggunakan alatan pemukul.2.8.2Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola.

B1D2E1B4D2E1

23

Menan