of 9 /9
www.eu-skladi.si Konflikti v delovnem okolju ga. Anka Zajc

Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

Page 1: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

www.eu-skladi.si

Konflikti v delovnem okoljuga. Anka Zajc

Page 2: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

Projekt DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnegasklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enakemožnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijskepolitike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti zavse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja,vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnihzadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanjereform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja»Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnegadialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Page 3: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

KAJ JE KONFLIKT?

SSKJ: duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teženj; nasprotje, napetost

Konflikt nastane zaradi razlik v ciljih, mislih ali čustvih med posamezniki v skupini ali organizaciji.

Funkcionalni in/ali disfunkcionalni konflikt?

Page 4: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

ZAKAJ JE KONFLIKT SLAB?

Na kratki rok:• Povzroči zastoj pri delu• Prekine komunikacijo med sodelavci• Krade čas

Na dolgi rok – samo, če konflikt ni ustrezno rešen:• Ostane slab občutek – med vsemi zaposlenimi• Vpleteni ne komunicirajo in ne sodelujejo• Delo ni opravljeno ali je opravljeno slabo

Page 5: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

ZAKAJ JE KONFLIKT DOBER?

Na kratki rok:• Prikrito nezadovoljstvo postane vidno• Omogočeno je reševanje izpostavljenih težav• Dragocena povratna informacija

Na dolgi rok:• Izboljša pretok informacij• Vpleteni se bolje spoznajo• Pripomore k boljšemu sodelovanju

Page 6: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

VLOGA VODJE PRI UPRAVLJANJU KONFLIKTOV

• Prepoznavanje konfliktne situacije

• Spremljanje razvoja konfliktne situacije

• Aktivno ukrepanje

• Spremljanje uresničevanja dogovorjenih rešitev

Page 7: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

REŠEVANJE KONFLIKTOV

Probleme oz. konflikte je potrebno sprejeti in reševati na primeren način:

• ne-izogibanje, čim prej• z ustrezno osebo• ustrezna komunikacija• izvirno iskanje možne rešitve

Uspešno rešen konflikt je dragocena izkušnja in motivacija za nadaljnje delo.

Page 8: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

Ko se osredotočite na težave, boste

imeli več težav.

Ko se osredotočite na možnosti, boste

imeli več možnosti.

Odločitev je vaša

Page 9: Konflikti v delovnem okolju - zdops.si

HVALA ZA POZORNOSTZdruženje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Celovška 71, 1000 Ljubljanawww.zdops.si