of 9 /9
Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe HUMAN ul. Zaporoska 29m27 53-519 Wrocław (071) 7199-646 www.human.edu.pl Sztuka prehistoryczna Styl I (35 000 - 25 000 BP) : Wszystkie znaleziska z figuralną reprezentacją . Cechą charakterystyczną były wyżłobienia na kamiennych blokach i pierwsze skoordynowane sylwetki oraz asocjacje konia i wołu, mamuta oraz symbolicznej kobiecej pochwy i męskich kropek

1.Sztuka Naskalna Malarstwo

Embed Size (px)

Text of 1.Sztuka Naskalna Malarstwo

Page 1: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo

Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe HUMAN ul. Zaporoska 29m27 53-519 Wrocław

(071) 7199-646 www.human.edu.pl

Sztuka prehistorycznaStyl I (35 000 - 25 000 BP) :

Wszystkie znaleziska z figuralną reprezentacją . Cechą charakterystyczną były wyżłobienia na kamiennych blokach i pierwsze skoordynowane sylwetki oraz asocjacje konia i wołu, mamuta oraz symbolicznej kobiecej pochwy i męskich kropek

Page 2: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo
Page 3: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo

Styl II (25 000-19 000 BP) :

Pojawiają się wielkie sanktuaria w wnętrzach jaskiń (np. Gargas), ale większość obrazów była wykonana na płytach kamiennych i ścianach schronów skalnych w zasięgu światła dziennego. Zwierzęta rysowane były z profilu, o ciągłej, sinusoidalnej linii karku i grzbietu, z nieproporcjonalnymi, słabo zarysowanymi nogami.

Styl III (19 000 - 16 000) :

Dojrzały okres malowidła zostają przeniesione w głąb jaskiń, z dala od światła dziennego. Zostaje osiągnięte mistrzostwo rysunku, kolorystyki, wypełnianie wyżłobionych lub namalowanych zarysów ochrą i węglem drzewnym albo barwnikiem manganowym. Zwierzęta są bardziej realistyczne, "żywe" i "gwałtowne", chociaż z zbyt małymi głowami i kończynami.

Page 4: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo

Wczesny Styl IV (16 000 BP - 14 000 BP) : Większość sanktuariów jest usytuowanych w nieoświetlonych jaskiniach, daleko od

wejścia, pochodzi ze Stylu IV. Zanikają rysunki mamutów i reniferów, większość malowideł przedstawia bizony i konie, a rzadziej jelenie i kozły.

Rouffignac: Mamut.

Page 5: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo

Le Portel: Bizon. Wczesny Styl IV

Późny Styl IV (14 000 - 12 000 BP) :Najczęstsze są dodatki do wcześniejszych kompozycji, powracają wizerunki reniferów.

Nadal malowane są konie, pojawiają się ptaki, ryby oraz kolczaste, harpunowate znaki - symbole męskie.

Niaux: Bizon ze znakami w kształcie strzał

Końcowy Styl IV :

Koniec sztuki paleolitycznej i przejście do sztuki mesolitycznej. Jaskinie udekorowane symbolicznymi znakami i figuratywnymi malowidłami przedstawiającymi mesolitycznych myśliwych.

Page 6: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo

.

Page 7: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo

Tematyka sztuki paleolitycznejIstnieje cały bogaty dział sztuki paleolitycznej, który obejmuje dekoracje na broni (oszczepach, maczugach), narzędziach i ornamentykę. Ta ostatnia grupa może podpadać pod sztukę kultową: figurki, ryty na kamieniach i symboliczną: malarstwo jaskiniowe. Dekorowane przedmioty pochodzą z różnych okresów i stanowią jedno z głównych źródeł informacji dla pewnego wyobrażenia sobie życia codziennego tamtych ludzi.

Page 8: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo
Page 9: 1.Sztuka Naskalna Malarstwo