27
MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU autor: Katarzyna Jarkiewicz

MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

 • Upload
  martha

 • View
  82

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU. autor: Katarzyna Jarkiewicz. SPIS TREŚCI. założenia programowe czołowi przedstawiciele: Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Jan Vermeer, Jakob van Ruisdael. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

MALARSTWO HOLENDERSKIEXVII WIEKU

autor: Katarzyna Jarkiewicz

Page 2: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

SPIS TREŚCI założenia programowe czołowi przedstawiciele: Rembrandt van Rijn,

Frans Hals, Jan Vermeer, Jakob van Ruisdael

Page 3: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Dzięki mieszczańskiemu mecenatowi i rozkwitowi handlu wzrósł popyt na obrazy, stąd malarstwo wykazuje silny związek z codziennym życiem ludności Holandii (wyraża się w portretach, scenach rodzajowych, pejzażach, martwych naturach).Manieryzm niderlandzki objawiający się tematami mitologicznymi i religijnymi zyskuje nowe pogłębienie psychologiczne; symboliczne treści moralizatorskie odpowiadające kalwińskiej etyce znajdujemy w scenach rodzajowych.

Page 4: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W malarstwie pejzażowym rozwija się wiele gatunków: marynistyka, weduty i wnętrza kościołów, pejzaż topograficzny i fantastyczny.

Za centrum sztuki i mecenatu uchodzi Amsterdam.

Page 5: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE

Rembrandt van Rijn – mistrz laserunku, tworzył obrazy o tematyce mitologicznej i biblijnej, liczne autoportrety oraz akwaforty.

Frans Hals – portrecista, mistrz impastów.

Jan Vermeer – piewca kobiet, alegorysta, mistrz scen rodzajowych i portretów.

Jakob van Ruisdael – czołowy pejzażysta.

Page 6: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

REMBRANDT VAN RIJNCechą dzieł Rembrandta jest

zafascynowanie efektami światła i głębokich cieni. Obrazy malowane są z olbrzymią swobodą, im później, tym bardziej szerokimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla; powierzchnie płócien są zróżnicowane - raz grube warstwy farby, to znów mistrzowskie użycie laserunków.

Page 7: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

REMBRANDT VAN RIJNNieskrępowana, dynamiczna kompozycja

i bardzo humanistyczne traktowanie podmiotu dzieła wyróżniają Rembrandta na tle całej historii malarstwa.

Główne dzieła: Straż Nocna (Wymarsz kompanii strzelców), Lekcja anatomii doktora Tulpa, Samson i Dalila, Ofiara Abrahama, Danae, Uczta Baltazara, Oślepienie Samsona, Wieczerza w Emmaus, Izaak i Rebeka (Żydowska narzeczona), Powrót syna marnotrawnego, Batszeba.

Page 8: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

REMBRANDT VAN RIJN

W Polsce znajdują się trzy obrazy Rembrandta: Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Uczony przy pulpicie i Dziewczyna w kapeluszu (Żydowska narzeczona) na Zamku Królewskim w Warszawie.

Page 9: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Straż NocnaRembrandt van Rijn

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Nattvakten.jpg

Page 10: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Powrót syna marnotrawnego

Rembrandt van Rijnhttp://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Rembrandt-

The_return_of_the_prodigal_son.jpg

Page 11: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Uczta BaltazaraRembrandt van Rijnhttp://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Rembrandt-Belsazar.jpg

Page 12: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

FRANS HALSJako jeden z pierwszych posługiwał się

spontanicznym gestem malarskim i grubymi impastami "oślepiającej", czystej bieli kontrastującej z generalnie ciemną tonacją obrazów. Malował techniką alla prima, bezpośrednio na płótno, bez dokonywania szkicu.

Główne dzieła: Malle Babbe, Cyganka, Błazen z mandoliną, Para małżeńska w ogrodzie.

Page 13: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Malle BabbeFrans Hals

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Frans_Hals_021.jpg

Page 14: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

CygankaFrans Hals

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Frans_Hals_008.jpg

Page 15: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Śmiejący się jeździecFrans Hals

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Frans_Hals_022.jpg

Page 16: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

JAN VERMEERDo największych osiągnięć doszedł w

dziedzinie malarstwa rodzajowego i w ukazywaniu wnętrz - obrazy jego wychodzą poza pojęcie wiernego odbicia, potrafią odgadnąć najgłębszy sens bliskiego, bezpośrednio dostrzegalnego świata.

Na obrazach Vermeera kobiety odwrócone profilem stoją zazwyczaj przy oknie, otwierają je albo też czytają przy nim list bądź słuchają muzyki.

Page 17: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

JAN VERMEERArtysta miał zwyczaj wydobywania ze

swych postaci moralnej czystości i siły, nawet jeśli nie ujawniał ich intymnych przeżyć lub nastrojów.

Lubił miarowe falowanie światła rozproszonego, bez reszty wypełniającego pokoje; jego perłowoszary odblask igra na ścianie, na jasnych błękitach tkanin lub na pożółkłych mapach - światło nadaje malarstwu Vermeera nastrój równomiernego spokoju.

Page 18: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

JAN VERMEER

Główne dzieła: Alegoria malarstwa, Mleczarka, Koronczarka, Kobieta ważąca perły, Czytająca list

Za holenderską Monę Lizę uchodzi Dziewczyna z perłą, pełen tajemniczości, a zarazem pozbawiony pretensjonalności portret młodej kobiety.

Page 19: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Dziewczyna z perłąJan Vermeer

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Johannes_Vermeer_%281632-1675%29_-_The_Girl_With_The_Pearl_Earring_%281665%29.jpg

Page 20: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

KoronczarkaJan Vermeer

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Jan_Vermeer_van_Delft_016.jpg

Page 21: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Alegoria malarstwaJan Vermeer

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Vermeer_Allegory-of-the-Painting.jpg

Page 22: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

JAKOB VAN RUISDAEL

Malował szerokie holenderskie krajobrazy (Wiatrak w Wijk koło Duurstede), ustronia leśne, ruiny (Widok zamku Bentheim), opuszczone miejsca (Cmentarz żydowski), widoki morskie, półfantastyczne pejzaże górskie z wodospadami (Krajobraz z wodospadem).

Page 23: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

JAKOB VAN RUISDAELWielką rolę w jego pejzażu odgrywają

drzewa, stając się głównym tematem obrazu; ich rysunek jest precyzyjny, artysta stosuje faktury (grube impasto) przy wykonywaniu koron liści i kory drzew; horyzont jest zawsze niski i odległy, zdominowany przez wielkie, pochmurne niebo; w późniejszych kompozycjach artysta stosuje monumentalną, zwartą kompozycję, formy masywne i wibrujący kolor.

Page 24: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Cmentarz żydowskiJakob van Ruisdael

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Jacob_Isaaksz._van_Ruisdael_010.jpg

Page 25: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Krajobraz z wodospademJakob van Ruisdael

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Jacob_van_Ruisdael.Landschap_met_waterval.jpg

Page 26: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

Wiatrak w WijkJakob van Ruisdael

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Jacob_Isaaksz._van_Ruisdael_014.jpg

Page 27: MALARSTWO HOLENDERSKIE XVII WIEKU

BIBLIOGRAFIAPrezentację przygotowano w oparciu o następujące pozycje:A. Kowalczykowa, Arcydzieła malarstwa, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 1999,K. Mrowcewicz, Kultura baroku i klasycyzmu, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2000,A. Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.