of 47 /47

Badalona Shopping night

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista de la 3a Badalona Shopping Night

Text of Badalona Shopping night

Page 1: Badalona Shopping night
Page 2: Badalona Shopping night
Page 3: Badalona Shopping night

Al bel l mig de les Festes de Maig podem gaudir de la terce-ra edició de Badalona Shopping Night, una iniciativa organitzada conjuntament per l’Ajuntament, l ’Associació de Comerciants Badacentre i Centre Comerç Badalona, que s’està consoli-dant amb força en el calendari d’esdeveniments significatius de la ciutat.Ef e c t i v a m e nt , l ’è x i t d e l e s experiències dels anys anteriors fa preveure que novament milers de persones —de tot Badalona i també d’altres que vindran de fora expressament— reviurem una nit excepcional que combina de forma especial i amb grans dosis d’imaginació una oferta comer-cial de gran qualitat i activitats lúdiques diverses i sorprenents.

Tot això és possible gràcies a la il·lusió, l’empenta i l’esperit

innovador de totes les botigues associades a Badacentre i a Centre Comerç Badalona, així com la col·laboració de diverses entitats que hi participen. Totes elles ens demostren, una vegada més, que la suma d’esforços sempre és molt positiva i necessària, però encara més en aquests temps canviants i complexos.

En aquest sentit i des de la plena confiança en un futur millor, com a alcalde, vull manifestar el meu reconeixement i suport al treball de tots els comerciants de Badalo-na per continuar oferint el millor comerç de proximitat en tots i cadascun dels barris de Badalona.

Animo a tothom a participar i a gaudir d’aquesta nit especial de festa i comerç al cor de Badalona. Bona Badalona Shopping Night a tots!

Xavier Garcia AlbiolAlcalde de Badalona

El 9 de maig celebrarem la terce-ra Badalona Shopping Night. Encarem aquesta edició amb l’aval dels èxits assolits anteriorment i amb el repte de superar les expec-tatives d’una ciutadania que amb la seva entrega, massiva i entusias-ta, ha fet seu aquest esdeveni-ment. Badalona Shopping Night és el resultat de la tasca conjunta de les associacions de comerciants i de l’Ajuntament, que reclama per dret propi el seu lloc en les activi-tats més destacades que donen el tret de sortida a les Festes de Maig.El comerç, les compres i les diverses activitats organitzades al caliu de la nit arreu del princi-pal eix comercial de la ciutat són la fórmula bàsica de Badalona Shopping Night. L’ambient festiu i l’afluència de visitants afegei-xen els elements necessaris per

qualificar de màgic el resultat. Els qui ho heu viscut ho sabeu. Els qui no s’ho creguin, que vinguin a comprovar quanta raó tenim per enorgullir-nos-en.Com a regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme vull manifestar el meu suport a la tasca dels comerciants de la ciutat, que dia rere dia donen vida als carrers de Badalona.Badalona Shopping Night és la seva festa. I el seu èxit, el sincer homenatge de la ciutat sencera a la seva tasca. Per haver sabut lluitar amb talent i coratge durant la crisi que comencem a deixar enrere.Veïns i visitants, sigueu molt benvinguts a aquesta tercera edició de la Badalona Shopping Night. Sentiu-vos com a casa. De tot cor que hi sou. Molt bones festes de Maig!

Rosa Bertran BartomeuRegidora de Promoció

Econòmica, Comerç, Consumi Turisme

Page 4: Badalona Shopping night
Page 5: Badalona Shopping night

Un any més us donem la benvin-guda a la Badalona Shopping Night 2015, una de les n i t s més esperades pels badalonins i badalonines, on més de 190 botigues, bars, restaurants i establiments participaran en aquesta 3a Edició de 20.30h a 24h. gaudireu de compres, oci, actuacions en viu i degus-t a c i o n s a l e s b o t i g u e s q u e obr i ran les seves por tes de forma extraordinària.Aquesta festa del comerç és u n e s d e v e n i m e n t a l ’a b a s t de la c iutadania badalonina gràcies a la col·laboració de les associacions de comerciants BadaCentre, Centre Comerç Badalona, Badalona Comuni-cació i l’Ajuntament de Badalo-na, sense voler oblidar-nos de totes aquel les inst i tuc ions i persones que ha treballat molt desinteressadament a f i que la Badalona Shopping Night s i g u i u n a r e a l i t a t a n y r e r e any, essent un esdeveniment emmarcat dintre de les Festes de Maig i que ens mostra que Badalona és ben viva.

Durant la nit, trobareu activi-tats dintre i fora dels establi-ment s par t ic ipant s . Podreu gaudir de descomptes exclu-sius, degustacions, sortejos i detalls dels comerciants.

T i n d r e u , p e r t a n t , t o t s e l s a v a n t a t g e s d e l c o m e r ç d e proximitat durant una única i màgica nit. Màgia que troba-reu a les ac tuac ions en v iu, gastronomia, moda, photocall i, f ins i tot, ser participant de l a f l ashm o b i c o nver t iu l es vostres compres en una festa noc turna i la descober ta de botigues que no coneixíeu.

E s p e r e m t r o b a r - v o s p e r c o m p a r t i r u na n i t mà g i c a i especial per a la nostra ciutat.

Tant el programa d’activitats com fotos de l ’any passat els podeu trobar a www.facebook.com/BadalonaShoppingNight

Si l ’any passat us ho van expli-car, aquest any hi formareu part!

3ª edició Badalona Shopping Night

En aquesta 3a edició de la Badalona Shopping Night, hem volgut donar una vessant solidària promoguda pels comerciants, juntament amb la obra social de "La Caixa"És per aquest moti u que us informem que davant de l'ofi cina 005 de La Caixa, ubicada al c/Francesc Layret núm. 86-90, hi haurà un punt de recollida d'aliments gesti onada per l’equip de Voluntaris Badalona i desti nada al Banc d’Aliments.

Agraïm la vostra col·laboració!Badacentre i Centre Comerç Badalona

Page 6: Badalona Shopping night
Page 7: Badalona Shopping night
Page 8: Badalona Shopping night

Després de l ’èxit de les dues edicions anteriors, arriba la Flash-mob 2015, més viva i espectacular que mai!Us esperem el dissabte dia 9 de maig a les 20.30 hores a la plaça de la Vila per viure uns moments màgics i inoblidables.Tots junts farem possible un espec-tacle de color, ritme i música.La Flashmob estarà coreografi ada i dirigida per la coreògrafa Maribel del Pino, directora de l'escola de danses urbanes Tribu Urbana Center i recolzat per l'Ajuntament i les escoles de dansa de Badalona.

La Flashmob està oberta a tothom, per ballar-la grans i peti ts, pares i mares. Celebrem i gaudim de la 3a Badalona Shopping Night!Serà sens dubte una experièn-cia enriquidora per a tothom, i que donarà el tret de sortida a la inauguració de la nit de les compres i el glamour.

Assaig:Dissabte 9 de maig a les 10 h.del matí a l’escola Jungfrau (c/ Vila Vall Llebrera s/n).

Actuació:Dissabte 9 de maig a les 20.30 h. a la Plaça de la Vila (màxima puntualitat).

Flashmob 2015! Torna el ball multi tudinari més gran fet a Badalona!

TRIBU URBANA CENTER INTERNATIONAL

Centro especializado en danzas urbanas cuyo objetivo primordial se basa en ofrecer

la calidad tanto a nivel técnico como humano. Nos centra-mos en cuidar la evolución

multidireccional (desarrollo de personalidad, desarrollo motriz,

actitud y disciplina... ) para afrontar un futuro profesional.

Campeones de España desde nuestro comienzo, desde 2006, marcando nuestra personalidad

y calidad en todas las catego-rías. Directora Maribel Del Pino.

EDADESDe 3 a ....No hay límites para

comenzar o divertirte :)

NIVELESBaby

InfantilJunior

Introductorio /BásicoAdultos

Profesionales

facebook.com/escuelatribuurbanawww.tribuurbanacenter.com

C/Batista i Roca nº11 Badalona.Linea Pep Ventura | 93 460 89 09

Televisió de Badalona enregistrarà les imatges de la Flashmob 2015 i emetrà un programa especial de la Badalona Shopping Night.

Coreografia flashmob: Escoles participants:

VINE A LA

FLASHMOB!

DISSABTE 9 DE MAIG, A LES 20.30 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

ASSAIG EL MATEIX DIA, A LES 10 HA l’escola Jungfrau, carrer Vila Vall-Llebrera, s/n

Reviu l’experiència. Has de ser-hi!

Coreografia Maribel del Pino

Ho organitza: Hi col·labora:

ANUNCI FLASHMOB.indd 1 14/04/15 09:33

Page 9: Badalona Shopping night

Coreografia flashmob: Escoles participants:

VINE A LA

FLASHMOB!

DISSABTE 9 DE MAIG, A LES 20.30 H, A LA PLAÇA DE LA VILA

ASSAIG EL MATEIX DIA, A LES 10 HA l’escola Jungfrau, carrer Vila Vall-Llebrera, s/n

Reviu l’experiència. Has de ser-hi!

Coreografia Maribel del Pino

Ho organitza: Hi col·labora:

ANUNCI FLASHMOB.indd 1 14/04/15 09:33

Page 10: Badalona Shopping night

Troba totes les activitatsde la Badalona Shopping Night!

Pica pica i begudes. Descomptes especials.

Preparem una nit especial amb preus increibles. T'esperem!

C/ del Mar, 18 C/ del Mar, 20

Entrepans Gourmet i selecció de vins en un entorn ple de màgia.

Pica pica i begudes. Descomptes especials.

C/ del Mar, 21

10% de descompte en tots els articles de la botiga.

C/ del Mar, 6

Regal a tots els clients que facin qualsevol compra durant tota la jornada de la Shopping Night.

Master Class de com posar-te bé les mitges.

C/ del Mar, 9

Presentació de la col·lecció primavera-estiu. Personal shopper a la vostra disposició durant tota la nit.Descomptes especials.

C/ del Mar, 3C/ del Mar, 5

C/ del Mar, 8

Per la Shopping Night tothom que vingui a sopar a la nostra botiga li regalarem una copa de cava.C/ del Mar, 14

Carrer del Mar

Descompte del 10% en tots els productes durant l'horari Shopping.Actuació de DJ.

C/ del Mar, 22

Regal per compres superiors a 25€ i maquillatge express.

C/ del Mar, 25

Ens despedirem de la botiga amb grans descomptes i alguna sorpresa més!

C/ del Mar, 26

Les millors sabates vanguardistes. Els millors preus fins a mitjanit.

C/ del Mar, 28

Promocions especials per la nit de la Shopping.

C/ del Mar, 31

Page 11: Badalona Shopping night

Descomptes especials. Manicura express gratuïta. Maquillatges express gratuïts. Sorteig de lotsde perfumería.

Descomptes especials. Manicura i maquillatges express gratuïts. Demostració de perruqueria i planxes GHD. Sorteig de lots de perfumería.

Gin tonic premium a preus Shopping.

Descompte del 10% en la col·lecció de moda.

Descompte del 5% adicional durant la Shopping Night.

C/ del Mar, 45

Descompte del 10% no acumulable amb altres ofertes ni promocions.

C/ del Mar, 41

C/ del Mar, 32

C/ del Mar, 35

C/ del Mar, 37

C/ del Mar, 34

Montaditos de Carpier, platet de bacallà fumat, broxeta de salmó i pintxos de pernil Joselito. Degustacions a 1,50€.C/ del Mar, 38

20% de descompte en tots els articles (excepte els rebaixats, oferta o promoció).C/ del Mar, 48

Promocions especialsper a una nit especial.

Descomptes especials. Descomptes especialsi copa de cava.

Descomptes shopping. Us esperem!

C/ del Mar, 44

C/ del Mar, 52

C/ del Mar, 56 C/ del Mar, 58

Regal d'un bloc de notes Benetton per cada compra i d'un flexiboli pels nens (fins esgotar existències). Promocions en articles seleccionats.C/ del Mar, 46

Descompte del 10%en tots productes durant l'horari Shopping. Cava i degustació i música en directe amb Emma Youthi Marius Alfambra.C/ del Mar, 65

Descompte del 10% durant tot el dia de la Badalona Shopping Night.

C/ del Mar, 60

Gaudeix de la nova col·lecció de primavera amb música i sorpreses.No pots faltar!

C/ del Mar, 43

Page 12: Badalona Shopping night

C/ del Mar, 78

Descompte del 10% en tots productes durant l'horari Shopping. Actuació de DJ en OKEY Mar. Actuació musical al costat delC/ Pietat. Degustació.

Obsequi per cada compra realitzada durant la Shopping Night. Cocktail Tou ofert pel nostre Barman i música.

Per compres de 20€, de regal una caixa de llauna de galetes "Anís del Mono".

C/ del Mar, 68

C/ del Mar, 69 C/ del Mar, 70

Per BSN realitzarem descomptes varisi degustació.

En nuestros productosde cocina un 50%de descuento.

C/ del Mar, 77

C/ del Mar, 80 C/ del Mar, 82

Moneder de regal en compres superiors a 20€.

Taller de construcció creativa per a nens i nenes amb PlayMais, i 10% de descompte en productes PlayMais. Tot a partir de les 20.30h.

Música amb DJ "Xaquetita de punto".

C/ del Mar, 75

Descompte del 10% i pica-pica.

C/ del Mar, 71

C/ del Mar, 84

Descomptes del 10%, 20% i 30% per la compra d'un, dos o tres parells de sabates respectivament.

C/ del Mar, 88

Descompte del 15%i amb motiu de les festes de Badalona promocions puntuals en articles concrets.

Badalona_anunci revista.pdf 1 16/03/2015 16:04:11

Promoció de productesde control de pes i un tastet de tés.

C/ del Mar, 66

Page 13: Badalona Shopping night

Descompte del 10%a la col·lecció Mare.

C/ del Mar, 90

C/ del Mar, 94

Descompte del 10% i la visita dels personatges Sylvanian Familie, el Mickey i la Minnie.

C/ del Mar, 97

Per als grans degustació gratuïta de la nostra "Aigua de Badalona", i per als més petits un geladet gratuït a canvi d'un somriure.

Degustació per als nostres clients.

Promoció especial de la prestigiosa marca Pandora. Presentació de les novetats i sorteig d'una pulsera de la col·lecció.

Descomptes fins el 30% en ulleres de sol de primeres marques i 2x1 en ulleres graduades.

Sorteig d'un xec de 50€ en productes d'Equivalenza Badalona.

Descomptes especials.

Descompte del 10%.

C/ del Mar, 104

C/ del Mar, 99

C/ del Mar, 105 C/ del Mar, 110

C/ del Mar, 112 C/ del Mar, 117

C/ del Mar, 98

Per cada compra superior a 10€ maquillatge d'ulls gratuit (màxim 10 minuts).

20% De descompte tot el dia.

C/ del Mar, 101

C/ del Mar, 90

De l'1 al 10 de maig les compres realitzades participaran en el sorteig d'un regal molt especial. Descompte del 10% al 20% durant la Shopping Night i copa de cava.

Page 14: Badalona Shopping night

Ofertes de samarretes i polos.

MODE HOME

C/ del Mar, 126B A D A L O N A

C/ del Mar, 126

Actuació batucada "Xcajones". photocall a la façana. Les fotos publica-des a Facebook amb bossa de Jocar es premiarà la foto més original amb una bossa d'emoticons.

C/ del Mar, 125

C/ del Mar, 132

Obsequi per compres superiors a 12€ en la nostra botiga durant aquesta nit.

Per cada compra... Regal sorpresa!

C/ del Mar, 124

McDonald's amb la Badalona Shopping Night.

Sant Joaquim, 1C.C. Màgic Badalona Carrer del Mar C.C. Montigalà

Orxata genuïna de Badalona a preu Shopping Night.

La Rambla, 1 -2

Promocions, música i moltes sorpreses més a YamamaY Badalona... No hi falteu!

C/ del Mar, 117 - 119

Page 15: Badalona Shopping night

Concert a càrrec del"Buscavides i amics" Banda de música pop-rock.

Descompte del 10% i obsequi d'una copa de cava.

Pastetes i cava per a tots!Un 15% de descompteen tots els detalls de bateig i comunions.

20% de descompteen tots els productes.

Degustació sorpresa per cada compra regalarem un té per emportar a l'horari Shopping Night.

Descomptes especials per a la Shopping Night i sorpreses. T'esperem!

Promocions especials i copa de cava per a tots els que ens visitin.

Descomptes fins el 30%en productes sel·lectius.

Canonge Baranera, 2 Canonge Baranera, L2F

Canonge Baranera, 4 Canonge Baranera, 6

Canonge Baranera, 13

Canonge Baranera, 16Canonge Baranera, 15

Canonge Baranera, 22 Canonge Baranera, 24

Carrer Canonge Baranera

Descompte del 10% en tots els productes durant l'horari Shopping. Globoflèxia i xuxes.

Canonge Baranera, 11

Cristina Kid's

Page 16: Badalona Shopping night

Descomptes shopping! Promocions especials per la Badalona Night Shopping.

Preus shopping per a una nit especial.

Descomptes especialsi copa de cava.

Canonge Baranera, 28 Canonge Baranera, 29

Canonge Baranera, 37

Canonge Baranera, 35

Descompte del 10% per la compra mínima de dues peces de roba i alguna sorpresa més…

Canonge Baranera, 32

Bar Torras amb la Badalona Shopping Night!

Canonge Baranera, 39

Taller de pasta. Descompte del 10% en tots els productes artesanals.

Canonge Baranera, 27 Canonge Baranera, 28

Val de descompte del 15% per l'import de la seva compra.

Descomptes especialsi una copa de cava.

Canonge Baranera, 43 Canonge Baranera, 44

Page 17: Badalona Shopping night

Can Bertran a la Shopping amb "entrepans" i sorpre-ses i sorprenents. Us esperem!

Gaudiràs de descomptes especials, maquillatges gratuits, manicures express gratuïtes, copa de cava, sorteigs de lots de perfumeria (per compres realitzades durant to el dia) i més sorpreses

Sopar de degustació.

"Aparadors amb vida propia".

Canonge Baranera, 44-46

Canonge Baranera, 48 Canonge Baranera, 50

Diputació, 348 . 08013 BARCELONA . Tel. 93 232 11 60

Canonge Baranera, 51 . 08911 BADALONA . Tel. 93 384 05 60

Canonge Baranera, 51

Descompte del 5% i una copa de cava.

Canonge Baranera, 61

Gracia amb la Shopping Night. Degustació dels nostres productes.

Canonge Baranera, 47

10% de descompte en tots els articles.

15% descompte en tots els articles. Animació especial.

Canonge Baranera, 61 Canonge Baranera, 62

Page 18: Badalona Shopping night

Desfila a la passarel·la virtual de la Badalona Shopping Night

Busca la passarel·la virtual de la Badalona Shopping Night al final del carrer del Mar cantonada amb la Rambla. Desfila i emporta't la fotografia de record amb diferents fons de la ciutat de Badalona. Seràs l'autèntic protagonista de la festa!

Page 19: Badalona Shopping night

Viu la Badalona Shopping Night 2015

• 23.45h Titus Carpa Badalona. Salsa amb Rodolfo

Gran festa de cloenda i sorteig dels premis

Inauguració i Flashmob

• 00.00h Gran desfilada de Moda de les botigues participants.

• 00.15h Sorteig i lliurament de premis

• 20.30h Inauguració a la Plaça de la Vila- Posa't el mocador de les Festes de Maig i vine a ballar la Flashmob 2015.- Seràs protagonista d'un videoclip únic!

Inauguració i Flashmob• 21.00 a 23.45h Go Shopping! Descobreix tot el que t'han preparat les botigues del Centre de la Ciutat. Descomptes exclu-sius, activitats, degustacions, i moltes sorpreses!!

Recorda demanar la butlleta amb el segell del comerç acreditat amb el logo de la BSN on hagis comprat i diposita-la a la urna que estarà a l'escenari de la Plaça de la Vila. A les 12 de la nit gran sorteig de la Badalona Shopping Night 2015. No t'ho perdis, grans premis t'esperen!

A l'esceari de la Plaça de la Vila.

Page 20: Badalona Shopping night

Demostració-degustació de barbacoa sense fums. Degustació d'espaguetis de verdures.

Descompte del 20% durant tot el dia. Activitatsper a infants de 17-20h. Ap. 20h. Catering (cava i pastes) gratuït per a clients.Canonge Baranera, 75 Canonge Baranera, 80

C.C. Màgic Badalona Carrer del Mar C.C. Montigalà

Veniu a provar els nostres entrepans variats, montaditos i molt més.

Descompte del 10% durant la Badalona Shopping Night.

Les millors ganges a preus d'escandol!

T'esperem amenitzant el carrer amb un DJ.

Canonge Baranera, 67Canonge Baranera, 64

Canonge Baranera, 71 Canonge Baranera, 73

El millor peix fresc de la ciutat es vestirà de gala per a la 3a. Shopping Night.

Descomptes del 20%.

Canonge Baranera, 84 Canonge Baranera, 85

Page 21: Badalona Shopping night

ADN I QKR, farem desfila-da davant de les botigues a les 22h. Comas servirà entrants a un preu molt competitiu, i dinamitzarem la nit amb llums i colors.

Canonge Baranera, 137

Canonge Baranera, 137

Ferrer font de xocolata. Wineys portara productes de la seva marca. Copa de cava a 1€ i most a 2,50€.

Racó preus Shopping Night.

Canonge Baranera, 97 Canonge Baranera, 101

Vine a descobrir la nostrasorpresa per aquesta nit!

Un 10% a la teva compra. Entrepanets, canapés i copa de cava per als clients.

Desgustació de cava "Capdevila Pujol"de caves Blancher.

Canonge Baranera, 101 Canonge Baranera, 105

Canonge Baranera, 125

Espectacle de Bollywood. Veniu a parti cipar!

Canonge Baranera, 139

Vine a Sopar a Forn Bertran Mar! Tapes, entrepanets i dolços,… Tot en format petit per gaudir de la Badalona Shopping Night!

Descomptes especials.

Canonge Baranera, 88

Degustació de vins de dos cellers i oli d'un tercer celler. Sala d'exposición oberta.

Canonge Baranera, 95

Page 22: Badalona Shopping night

El 9 de maig oferirem un descompte del 30% sobre els nostres preus.

Per als grans degustació gratuïta de la nostra "Aigua de Badalona" i per als més peti ts un geladet gratuït a canvi d'un somriure.

Fes una copa de cava amb nosaltres i aprofi ta les promocions que t'hem preparat per aquesta nit.

Francesc Layret, 98

Francesc Layret, 81

Degustació gratuïta dels nostres productes.Veniu a tastar-los!

Francesc Layret, 73-75 Francesc Layret, 92

Copa de cava amb tres xics salats per 1,50€. Vine a gaudir de la bona música amb el nostre DJ.

Francesc Layret, 102

Fígaro amb la Badalona Shopping Night.

Descomptes, regals i música en viu.

Obsequiarem els nostres clients amb cava i bombons mentres es fan un selfi e de peus.

Vine a Pelostop i gaudeix dels millors preus! Bonus amb descomptes del 20% i 25%. Depilació làser d'aixellles per 19€ contractant un pack de 5 sessions.

Lolita amb la Badalona Shopping Night.

Francesc Layret, 6 Francesc Layret, 14

Francesc Layret, 18 Francesc Layret, 24

Francesc Layret, 34

Carrer Francesc Layret

Vine a celebrar amb nosaltres la Shopping Night i gaudiràs de les super ofertes en tots els nostres productes.

Francesc Layret, 68

El Balconet, amb la Shopping, celler de tapes a Badalona: Tapa i Canya 1.80€

Francesc Layret, 93

Degustació dels nostresfruits secs. Pa de pessic de pastanaga, de xocolata, de llimona i de taronja a 1,50 €. I vine a conèixer els Soperfoods ambun especialista en nutrició.Francesc Layret, 62

Vine a conèixer al Ratolí Mim Pérez i a la fada de les dents i fes- te una foto amb ells. I per els pares entraran en un sorteig de 3 tractaments d'emblanquiment MIM "El blanqueig de les celebritits"Francesc Layret, 108-110

Page 23: Badalona Shopping night

Carrer Pietat / MaignonDescompte del 10% i actuació musical a càrrec d'Helena Rodríguez, Dani Solé i Adrià Fernández (acústic).

Actuació musical a càrrec d'Helena Rodríguez, Dani Solé i Adrià Fernández (acústic). Degustació de productes delicatessen.

Descompte del 10%i activitats sorpresa.

Vine a sopar a la Shopping Night i prova les nostres especialitats dolces i salades a preus molt econòmics.

Aprofita aquesta oportunitat per veure totes les nostres novetats. Celebra ambnosaltres la Shopping night i et farem un descompte!

Descompte del 15% i copa de cava. Actuació musical a càrrec d'Helena Rodríguez, Dani Solé i Adrià Fernández (acústic).

Drag queens i espectacle de pompes de sabó.

Pietat, 25

Pietat, 16

Descompte del 15% i copa de cava. Actuació musical a càrrec d'Helena Rodríguez, Dani Solé i Adrià Fernández (acústic).

Descompte de 10€ en comprar un pernil sencer. Actuació musical a càrrec d'Helena Rodríguez, dani Solé i Adrià Fernández (acústic).

Pietat, 6 Pietat, 7

Pietat, 9 - 13 Pietat, 10

Pietat, 17

Pietat, 29

Pietat, 24

Celebrem la Shopping Night amb la degustació d'una tapa i una beguda. Us esperem!

Pietat, 16

Descomptes especials fins al 10% en la nova col·lecció i podreu gaudir d'una copa de cava, sucs i canpès. A la nit celebrarem una magní-fica festa amb bona música i excel·lent companyia.

Francesc Layret, 199

Gracia amb la Shopping Night. Degustació dels nostres productes.

Francesc Layret, 129

Pintem la cara dels teus fills (maquillatge de fantasia).

Francesc Layret, 113

Page 24: Badalona Shopping night

9

1 2

3

4

5 7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

20

21

22

24

2523

24

19

10

Canonge Baranera, 6493 518 09 61

2827

26

Passeig La Rambla, 3193 464 41 11

6

29

Sant Carles, 293 464 41 39

30

Ribas i Perdigó, 1893 384 82 01

31

Sant Miquel, 493 389 36 28

32

Sant Joaquim, 1593 388 38 30

30

Cal Niu

31

32

33

34

Restaurants i degustació

35

Page 25: Badalona Shopping night

16

19

Canonge Baranera, 5093 464 16 77

Carrer de la Costa, 4193 384 56 52

Mar, 9793 464 20 83

Sant Joaquim, 193 464 08 28

Carrer Sant Anastasi, 4593 389 32 74

Francesc Layret, 9893 389 06 34

Jaume Borràs, 1893 384 02 56

Baldomer Solà, 393 399 86 93

Prim, 11093 464 35 28

Carrer Mar, 3793 389 03 55

Francesc Layret, 18 93 389 47 94

Carrer Mar, 593 384 60 52

Sant Ignasi de Loiola, 293 464 64 73

Canonge Baranera, 3993 389 30 95

Lleo, 3393 384 01 36

25

23222120

181716

1311

1098

65

43

21

C.C. Màgic Badalona Carrer del Mar C.C. Montigalà

Canonge Baranera, 4693 384 03 52

Sant Anastasi, 4293 384 37 63

27

7

12 14

15

Francesc Layret, 73-7593 179 60 77

Francesc Layret, 6893 384 11 30

Francesc Layret, 10293 389 97 61 Pietat, 25

93 389 51 10

Cadis, 1893 385 82 21

Sant Joaquim, 693 167 18 90

Francesc Layret, 11393 384 00 40

28

Sant Pere, 1193 384 07 18

26

Sant Francesc d'Assís, 18, BADALONA Telf. 93 384 43 44

Sant Francesc Asis, 1893 384 41 44

33

Mar, 12293 384 48 21

34

Sant Joaquim, 34620 52 36 74

35

Francesc Layret, 93654 38 60 44

36

Canonge Baranera, 11593 141 85 69

36

Page 26: Badalona Shopping night

Tindrem DJ en directe desde las 18h. Farem maquillatges corporals Descomptes del 10%-30% en serveis i produc-tes pels clients, copa de cava i maquillatge express de regal i alguna sorpresa més.

Nosaltres oferirem descomptes del 10% i 15% amb compras superiors a 15 €.

Lleó, 39

Lleó, 33

Vine, observa i gaudeix dels colors de la primavera!

Pietat/Lleó

Llibres descatalogats, promocions editorials, restres d'edicions i llibres d'oferta.LLIBRERIA OUTLET

Pietat, 19

Descompte del 5% pels parti cipants i sorteig de maletes.

Ptge. Maignon, 14

Celebrem la Shopping Night amb ofertes en platjeres i descomptes especials en bosses de pell.

Ptge, Maignon, 8

Descompte del 10%, copa de cava i un peti t obsequi.

Ptge. Maignon, 19

Degustació de pinxos de truita de verdures i hortalisses i begudes a 1 €.

Lleó, 65

A les 21h. 2 classes de Zumba i 2 de Sppining de 1/2 cadascuna. Són gratuites i podeu apuntar-vos del 4 al 8 de maig. Soledat, 1

Crearem una joia en directe que la sortejarem amb una copa de cava.

Lleó, 28

Carrer Lleó

Vine a buscar durant la Shopping Night el teu 50% de descompte en tracta-ment estèti cs. Validesa durant tot el mes de maig.

Maison BeautéPerruqueria - estètica i benestar

Lleó, 42

Page 27: Badalona Shopping night

La Taverna Izaskun amb la Shopping night. Entrepans especials i montaditos a 1,5€.

Sant Joaquim, 15

Assessores d'imatge gratuites a càrrec Are You i molta moda. Passa't pel nostre Photocall i fes-te un selfie. Sortegem un #selfiepalo i una peça de roba de la nova col·lecció Spring/Summer 2015. Cava, piscolabis i música.Prim, 179

Ens trobareu a Francesc Layret (cantonada amb c/ Jaume Borràs) amb entrepans i amanides.

Jaume Borras, 18

Ració de coca de Llavaneres a 1.5€- Ració de coca i llavanera i copa de cava 2.5€.

Promocions especialsper la Shopping Night.

Sant Pere, 11

Mercè, 30-32

Per la Badalona Shopping Night oferim un còctel gratuït a la cocteleria per aquells que vinguin a sopar al restaurant.

Sant Anastasi, 40

Us convidem a una horade parking per una consumició mínima de 20€ per persona. Cuina oberta fi ns la 1h de la mati nada.Sant Francesc, 18

Sant Francesc d'Assís, 18, BADALONA Telf. 93 384 43 44

Per la Shopping Músicaen directe. Us esperem!

Sant Carles, 2

Promoció 2 x 1en perfum.

Marti Pujol, 92

Demostració de rams de fl ors i centres amb plantes i explicació de com cuidar les fl ors i plantes.

President Companys, 18

Viu una nit especial al nostre espai i et mostrarem les últimes tendències del món de les mascotes, en moda, alimentació, accessoris i perruqueria. Gaudeix d'un descompte del 20% i un detall amb cada compra.Santi ago Rossinyol, 39

[email protected]/Baldomer Solà, 3 08912 Badalona

Telf: 93 384 56 52

El nostre horari és: Nits de dimarts a dissabteMigdies dissabtes i diumenges

Carrer de la Costa, 41 (Dalt la Vila) | Badalonawww.lacostabdn.com

Telf: 93 399 86 93

9/10 en més de 250 critiques

Faras el de sempre o quelcom

diferent?

Promocions especialsi un aperiti u per els clients.

Sant Anastasi, 7

Page 28: Badalona Shopping night

Fa més de 100 anys que Can Campmany obria les portes al Carrer de Mar de Badalona, que aleshores s’anomenava Prat de la Riba. En tots aquests anys la botiga ha estat testimoni de tot tipus de vivències, anècdotes, històries i sobretot il.lusions que volem compartir amb vosaltres per tal d’acomiadar-la tal i com es mereix. Perquè sí, efectiva-ment Can Campmany diu adéu per fer un salt cap endavant i mirar cap al futur amb més entusiasme i emoció que mai.Avui celebrem que fa més d’un segle començava una aventu-ra que donaria pas a les cinc generacions de la família que han compartit la història del carrer amb clients, amics, veïns i d'altres botigues mítiques, molts i moltes dels/les quals avui formen part de la història de la nostra ciutat. L a v ida de la botiga de Can C a m p m a n y, a l e s h o r e s “ C a l 'A legr í ”, va començar a les

darreries del segle XIX, segons els documents de què disposa la família. En aquells anys, a “Ca l'Alegrí” s'hi podia trobar material de lampisteria i una mica de tot, sobretot articles de sants i comunions. Al capdavant de la botiga hi havia el primer Campmany en regentar el negoci, Antoni C ampmany i B lanch, besavi de l'actual mestressa, Montserrat.A principis SXX, en Lluís Campmany i Juncà, avi de la Montserrat, va regentar el negoci junt amb els altres germans. Tot i fer-se càrrec de la botiga, en Lluís Campmany va alternar la gestió amb la seva veritable passió de còmic teatral que el va duu a actuar per tot Catalunya amb la companyia Terradas-Casas, conjuntament amb d'altres il·lustres badalonins com la Margarida Xirgu, en Josep Mª Alarcón o l'Enric Borràs.La següent generació va ser la de l'Antoni Campmany i Nadal,

pare de la mestressa actual, i més conegut per haver estat un dels primers jugadors i fundadors del Club Joventut de Badalo-na (llavors "Spirit of"). Actual-ment, la família encara guarda amb orgull la primera i única samarreta verd- i -negra que queda d’aquell primer equip de l’“Spirit of Badalona”. I encara una altra anécdota curio-sa, en aquella època van ser els Campmany dels primers en fabri-car una rentadora, que la porta-ven ells mateixos per les cases I la llogaven.C ap a mit jans del Segle X X , amb l ’arribada a la botiga de l’Encarnació, dona de l’Antoni Campmany i mare de la Montse-rrat, i gràcies a la seva habili-tat per passar collarets, ja s'hi podia comprar complements i bijuteria. En aquell moment també es podien encarregar articles de joieria, i sobretot els clàssics anells de prome-

Can Campmany, passat, present i futur

Page 29: Badalona Shopping night

sa, tot i que també s'hi podia trobar joguines i altres articles a demanda del client, alhora que lampisteria.Va ser a finals de la dècada dels 70 quan la mestressa actual, M o n t s e r r a t C a m p m a n y, e s va fer càrrec del negoci i va donar- li l ’empenta def initiva per orientar-lo exclusivament als complements i a la bijuteria. I seguint amb la mateixa línea, l ’any 2002, Can Campmany va obrir també al Carrer Calvet de Barcelona, una nova botiga on s’hi poden trobar peces encara més especials. L’any 2008, a Canonge Baranera, es va obrir el relleu natural de la botiga del carrer de Mar, una botiga hereva de l ’est i l de Can Campmany però amb personalitat pròpia i on seguirem oferint articles amb la més acurada selecció. Aquest any, la nit del Shopping Night serà encara més especial perquè coincidirà amb la cloen-da de la botiga històrica de Can Campmany, un indret ple de records i moments inoblidables que perduraran gràcies a tots i totes els que l’heu acompanyat durant aquests més de 100 anys. Esperem que vingueu a celebrar amb nosaltres el f i d’aquesta etapa amb grans sorpreses, descomptes i ofertes especials.

Page 30: Badalona Shopping night

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Page 31: Badalona Shopping night

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Page 32: Badalona Shopping night

La Badalona Shopping Night 2015 en imatges!

Ara fa un any, els badalonins vam poder gaudir de la segona Badalona Shopping Night. Aquí us deixem unes imatges per recordar com va ser aquella nit màgica.

Page 33: Badalona Shopping night
Page 34: Badalona Shopping night

Ara fa dos anys, la nit del dissa-bte 4 de maig, els comerços d e l a c i u t a t v a n i n a u g u r a r per pr imer cop la Badalona Shopping Night, oferint a tots els visitants música, degusta-cions, sortejos i moltes altres activitats que es van preparar per aquella nit tan especial. Va ser la primera vegada que els carrers comercials del Centre de Badalona realitzaven una nit de botigues i la participació va superar totes les expectati-ves. Per a la segona Shopping Night les expec tat ives eren altissimes.La pluja no va aparèixer, tal i com va passar a la primera edició, i el Centre de Badalo-na va v iure la segona edic ió

amb milers de persones passe-jant. Els carrers participants, sobretot e l c ar rer de Mar i Canonge Baranera, van quedar petits amb tants visitants. Cal destacar la plaça de la Vila, on s ’hi van realitzar actuacions musicals, amb una gran aglome-ració de públic. Aglomeracions a part, la nit va convertit els carrers comercials en impro-visades degustacions, tastos de música, desf i lades,màgia i nombroses propostes d’oci. Les botigues badalonines van aprofitar per oferir descomptes als seus compradors. E l Merc at Maignon, la gran novetat de la segona edic ió va quedar petit . No hi cabia n ingú més d ins del Merc at . Cap a quarts de nou del vespre les portes de la plaça vella es

Tornem a gaudir de la Badalona Shopping Night

van obrir, per tastar i tastar degustacions elaborades pels mateixos paradistes del mercat. Per 1 euro, els passejants van poder assaborir plats de tot tipus, des de peix, hamburgue-ses de molts sabors, croquetes, truites i tot tipus de dolços i fruites.

I si tot això és va aconseguir amb dues edicións, per a la propera Shopping Night que ens espera? Centenars de botigues obriràn les seves por tes per ofer i r-nos la màgia d’una gran nit de compres, festa, oci, entreteni-ment i glamour.Jo no m’ho perdré, i des de primera hora seré a la Plaça de la Vila per gaudir de la 3a. B a d a l o n a S h o p p i n g N i g h t , perquè Badalona és viva!

@msubirats

Page 35: Badalona Shopping night

Vine a gaudir de la bona musica amb el nostre DJ.

Copa de cava i 3 xics salats,per només 1,50 €!

Granier Francesc Layret, 102

08911 - Badalona

UNITAT CIRURGIA MAMÀRIA

Augment de pit Mames tuberoses i assimetries mamàriesElevació mamària Reducció de pitsSeqüeles mamàriesGinecomàstia (reducció mamària en homes)Augment de pectorals en homes

UNITAT DE CIRURGIA PLÀSTICA I ESTÈTICA

FACIAL:OtoplàstiaRinoplàstia Blefaroplàstia (cirurgia de parpelles)Lífting facialLipofilling facial (autotrasplantament de greix)Tancament de lòbuls

CORPORAL:Liposucció i LipoesculturaAbdominoplàstiaLífting de cuixes i braçosAugment de glutisCirurgia íntima: labioplàstia, himenoplàstia,…

UNITAT MEDICINA ESTÈTICA

FACIAL:Rejuveniment facial: Bòtox, Àcid Hialurònic, Làser,…Farciments facials: Llavis, pòmuls, mentó, solcs, nas,…Mesoteràpia facial: Vitamines, plasma ric en plaquetes,…Lífting sense cirurgia: Fils tensors, Sculptra®,… Eliminació de taques: Peeling químic, tractaments despigmentants,…

CORPORAL:Tractaments d´aprimament: Dietes, mesoteràpia,…Lipoescultura sense cirurgia: Aqualyx®Esclerosi de variusINDIBA® (Cel.lulitis, flacidessa, drenatje linfàtic, contractures i estries)Depilació làser

CENTRE MÈDIC DIGEST C/ Dels Arbres 53 • 08912 BadalonaHoSpITal CIMa Passeig Manuel Girona 33 • 08034 Barcelona

[email protected] • Tel. 24h: 638 767 636 · www.drjunco.com

Page 36: Badalona Shopping night

Voleu guanyar un dels grans premis de la Badalona Shopping Night?Mentre gaudiu de l’ambient de la Shopping Night, no oblideu omplir una de les butlletes que trobareu a qualsevol dels nostres comerços amb el disti nti u de Badalona Shopping Night, perquè a les 12 de la nit farem un sorteig a la Plaça de la Vila i un d’aquests magnífi cs premis pot ser vostre. Molt important i imprescindible ser present a la Plaça de la Vila a les 12 de la nit en el moment del sorteig.

La butlleta ha d'estar segellada amb amb un dels logos dels establiments ofi cials adherits. Les butlletes les podreu dipositar abans de les 23.45 hores a la urna situada a la plaça de la Vila.

1r premi:Tindreu el privilegi, un any més, de polsar el botó del primer petard que anuncia l'inici de l'acte més important de les Festes de Maig: La Cremada del Dimoni! A més, podreu veure-la, des d’un lloc privilegiat.

2n premi:Sorteig per a dues persones per anar un cap de setmana al Balneari de Vichy Catalan a Caldes de Malavella.

Untitled-6 1 31/01/14 17:20

Untitled-6 1 31/01/14 17:20

Page 37: Badalona Shopping night

Segueix la nit de Sant Anastasi i la cremada del Dimoni en directe a

10 de maig, a partir de les 19.30 h

CREMADA-SHOPPING NIGHT 15.indd 1 14/04/15 09:46

3r premi:2 inscripcions de 6 mesos de gimnàs gratuït cortesia de Titania Club.

4art premi:300 euros per comprar acompanyat d'un personal shopper a les boti gues que han parti cipat a la Badalona Shopping Night i que veuràs que porten un disti nti u a l'aparador.

Page 38: Badalona Shopping night
Page 39: Badalona Shopping night

Agenda de comerçosAGENCIES DE VIATGESNautalia Viatges Ptge. Maignon 14 931124150Viatges Aeroclub C. Baranera 54 933842716Viatges Sun Travel Soletat 13 639653482

ALIMENTACIÓGodia Ptge. Maignon 16 933840855Can Sellarés C. Baranera 27 610886769Corbera Pietat 7 933841053Dietètica Colomer Mar 66 933845254Fruites i Verdures Lleó 65 934640179Frutaway Pietat 29 934640179La Senalla C. Baranera 105 933843245Margenat S. Russinyol 3 933894820Opció Bio F. Layret 62 930167845Pantaiberic Pietat 10 933879312Peix i Cuina C. Baranera 84 933841082Tea Shop C. Baranera 16 934640119Xarcuteria Argudo Mar 38 933848061Xarcuteria Gracia C. Baranera 47 936245400Xarcuteria Gracia F. Layret 129 936245400

BEGUDES I LICORSCristina Guillen C. Baranera 95 934644949Vins Teixidó C. Baranera 125 933840050

CLINIQUES DENTALSMim Espai Dental F.Layret 108 933848170

CLUBS ESPORTIUSTitania Club Sport Soletat 1 930106520

DOLÇOSDuldi C. Baranera 6 934641160

DROGUERIES I PAPERERIESDrogueria Boter Mar 71 933845464Drogueria Boter C. Baranera 2 933845464

EQUIPAMENT PER A LA LLARAtmosfera C. Baranera 22 934644957Bazar Orient C. Baranera 71 934647140Blanch Decoració F. Layret 92 933893340Decus Parquets C. Baranera 61 934643702Dormity Mar 45 933899828El Cullerot C. Baranera 75 933844351Kyoto Mar 10 934642793Muy Mucho Mar 20 934747934Roba de casa C. Baranera 29 933892718Stahlberg Mar 77 934641025Tot en caixa Pietat 16 931671898Tot per a casa Pietat 24 931875717

ESTILISTESEstrass Estilisme Lleó 39 934647555Perruqueria Sara Nuñez Soledad 2 933894310

FARMÀCIES i ÒPTIQUESFarmàcia Cairó C. Baranera 60 933840453Multiopticas F. Layret 81 935211077Optica Andorrana Mar 9 933899000Optica Sant Jordi Mar 110 934643563Visionlab Mar 16 933896150

FLORS I PLANTESFlors Plantes Cassi Pietat /Lleó 934042361Jardineria Ventura P. Companys 18 933894421

FORNS I PASTISSERIESBomboneria Almera Mar 70 933891811Es Pan's F. Layret 73 931796077Ferrer Pastissers C. Baranera 101 933842718Fleca Gisbert C. Baranera 64 935180961Forn Bertran Mar 5 933846052Forn Bertran Canonge C. Baranera 44 933840352Granier F. Layret 102 933899761Vivari F. Layret 68 933841130

FOTOGRAFIAFoto Figueras Mar 100 933892266

GRANJES I GELATERIESGelateria Fillol Sant Joaquim 6 933846895Gelateria Soler Mar 97 933899995Gelateria Soler F. Layret 98 933890634Granja Can Teixidó Mar 37 933890355Granja Verdú Pietat 25 639815048K-Nonge 50 C. Baranera 50 934641677Xurreria Morales Mar 124 933841906

JOGUINESEureka Kids Mar 82 933848226Plastic Joguines Mar 94 933894155

LABORSRacó de la Lila Lleó 41 931804002

MASCOTESCasa Costa C. Baranera D 933891125Guau My Dog! S. Russinyol 39 934640385

MODA I COMPLEMENTSAcandria C. Baranera 101 934642722ADN C. Baranera 137 933840868Alice in Wonderland C. Baranera 32 934648148

Page 40: Badalona Shopping night

ESTILISTESEstrass Estilisme Lleó 39 934647555Perruqueria Sara Nuñez Soledad 2 933894310

FARMÀCIES i ÒPTIQUESFarmàcia Cairó C. Baranera 60 933840453Multiopticas F. Layret 81 935211077Optica Andorrana Mar 9 933899000Optica Sant Jordi Mar 110 934643563Visionlab Mar 16 933896150

FLORS I PLANTESFlors Plantes Cassi Pietat /Lleó 934042361Jardineria Ventura P. Companys 18 933894421

FORNS I PASTISSERIESBomboneria Almera Mar 70 933891811Es Pan's F. Layret 73 931796077Ferrer Pastissers C. Baranera 101 933842718Fleca Gisbert C. Baranera 64 935180961Forn Bertran Mar 5 933846052Forn Bertran Canonge C. Baranera 44 933840352Granier F. Layret 102 933899761Vivari F. Layret 68 933841130

FOTOGRAFIAFoto Figueras Mar 100 933892266

GRANJES I GELATERIESGelateria Fillol Sant Joaquim 6 933846895Gelateria Soler Mar 97 933899995Gelateria Soler F. Layret 98 933890634Granja Can Teixidó Mar 37 933890355Granja Verdú Pietat 25 639815048K-Nonge 50 C. Baranera 50 934641677Xurreria Morales Mar 124 933841906

JOGUINESEureka Kids Mar 82 933848226Plastic Joguines Mar 94 933894155

LABORSRacó de la Lila Lleó 41 931804002

MASCOTESCasa Costa C. Baranera D 933891125Guau My Dog! S. Russinyol 39 934640385

MODA I COMPLEMENTSAcandria C. Baranera 101 934642722ADN C. Baranera 137 933840868Alice in Wonderland C. Baranera 32 934648148

Art Vià C. Baranera 51 933840560Aurora Mateo Mar 88 933841191B4 Somsis Mar 99 933899116Base Carpisports Mar 6 933840407Bossanova Mar 101 933847089Boutique 3 Mar 3 933840751Brushmor Sant Anastasi 7 640219762Calçats Gubern Mar 54 933845003Calçats Vilalta F. Layret 24 933894861Calzedonia Mar 93 933841278Campmany C. Baranera 2 934644492Campmany Mar 26 934644492Confeccions Gali C. Baranera 35 933842282Corseteria Magda Pietat 15 933015993Dama Mar 18 933840751Disseny BO3 Mar 52 934640191Diva C. Baranera 28 933848089Dora Mar 8 933845157Euforia Premama S. Russinyol 2 933843255Eva Anglada Pietat 6 934647596Extrem Mar 105 933840077Fabre Gemmòlegs Lleó 28 931703479Fabre Mar Joiers Mar 90 934642210Fema Modas Mar 75 933841755Frank - Home C. Baranera 4 933895321Gilprat Mar 21 933846911H & M Mar 31 901120084Imaginació C. Baranera 13 934641571Intimissimi Mar 34 933895028Isis Home C. Baranera 85 933890660Jack&Jones Mar 22 933840751Juniors C. Baranera 11 933840751La Confiança C. Baranera 62 933895463Lolita F. Layret 14 931856493Mango Mar 48 933842353Misako Mar 80 933849087Nenêgulé F. Layret 199 933848115Neus & CO C. Baranera 61 931269655Noel Mar 28 934644944OC - Olga Canudas C. Baranera 88 930108160Okey Mar 68 933840751OMS Artesans C. Baranera 28 934647655Ozono C. Baranera 37 934643719Pizutti C. Baranera 73 933843232Ponys Calçats C. Baranera 43 934647209QKR C. Baranera 137 933840044Sabateria Casas Mar 43 934644318Sabateria Marlos Mar 44 934641073Sabateria Vives Mar 84 933899326Sabateries Rodriguez Pietat 9 933846953Salsas Moda Bany F. Layret 34 933841001Scarpa Mar 104 933847324Selecta Vidal Mar 65 933840751

Señor Mar 58 933899053Sport Dreams Wear Mar 126 933894561Stradivarius Mar 41 933892944Tàndem Mercè 30 933844134Temprado Ptge. Maignon 8 934644468Tentazioni Mar 78 933843364Tous Mar 69 933842705Tucu Prim 179 610709859Yamamay Mar 119 934647848Zachari C. Baranera 97 934642244ntikMODA INFANTIL+ Arbre Soletat 16 934647147Benetton Mar 46 934643232Canada House Ptge. Maignon 19 934646631Cristina Kid's C. Baranera 15 933482868Normandie Outlet C. Baranera 80 934646397Nuanju Mar 60 933711771

MÚSICA I LLIBRESJocar Mar 125 933841840P-Books Pietat 19 933238131

PERFUMERIA I COSMÈTICABeautik Mar 98 933899684Bodybell Mar 25 931710796Equivalenza Mar 112 931653004Ginac C. Baranera 139 934646208Kiko Mar 117 933842721La Balear C. Baranera 24 934647714La Botica de los Perfu- Mar 132 931294833Maison Beauté Lleó 42 934645055Pelo Stop F. Layret 6 933892197Perfumeria Blau Mar 35 934641034Perfumeria Blau C. Baranera 48 933894410Perfumeria Blau Rosa Mar 32 933840909Perfumeria l'Era C. Baranera 44 933846235Refan Martí Pujol 94 931725232

RESTAURACIÓ I HOSTELERIABar Torras C. Baranera 39 634071660Cafè de les Antípodes F. Layret 113 933840040Can Frai Sant Pere 11 933840718Charlotte's Grill Sant Carles 2 934644139El Balconet F. Layret 93 661840100Enrique Tomas Mar 14 933848141La Japonesa Sant Francesc 18 933844144La Piccola Roma F. Layret 95 930048431La Taverna de la Izaskun Sant Joaquim 15 933883830Mc Donald's Sant Joaquim 1 934640828Micaco's Sant Anastasi 42 933843763Qui paga mana Jaume Borràs 18 933840256Restaurant Figaro F. Layret 18 933894794

Page 41: Badalona Shopping night

Per celebrar aquesta nit màgica, un cop més, les botigues partici-pants hauran de fer servir tota la seva imaginació, habilitat i ingeni per decorar els seus aparadors amb les ampolles de 33cl. del nostre patrocinador Solan de Cabras. El tema és lliure, per la qual cosa serà un divertiment molt atrac-tiu per a tots els que passegin

pel centre de la nostra ciutat. É s una s o r p r e s a to t e l qu e podrem veure aquests dies. Un any més hi haurà gran varietat d’idees exposades: des de les més originals a les més elabo-rades i màgiques.És per aquest motiu que volem convidar-vos a visitar els apara-dors des del dia 4 de maig fins a la mateixa nit de la Shopping.

Un jurat professional escollirà quin establiment ha creat el millor aparador.

La mateixa nit sabrem el guanya-dor de la Badalona Shopping Night 2015 i els dos accèssits.

Molta sor t a tots i esperem gaudir amb els vostres treballs de decoració.

Concurs d’aparadors de la Badalona Shopping Night 2015

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

o_abhd_running(148x105mm).pdf 1 09/03/15 11:16

Page 42: Badalona Shopping night

Badacentre us vol parlar del comerç de proximitat. Nosaltres ens sentim molt orgullosos dels nostres comerços i dels nostres comerciants. El comerç de proxi-mitat procurem retornar els valors de tota la vida, la proximitat, la tradició, el saber fer amb el tracte familiar, unes avantatges que tots busquem, la proximitat del mercat, les botigues de moda, farmàcies, forn, etc. De totes les botigues que satisfan les nostres necessitats diàries. En l'època que vivim rodejats de tecnologies, el fet d’anar a comprar ens fa relacionar-nos entre tots nosaltres i fomenta entre tots les tradicions comercials i culturals.Tots sabem els temps difícils que estem vivim i que el comerç també a sofert aquesta crisi que ens ha tocat viure a tots, comerciants i clients. Treballem tots junts per no defallir e intentar estar al peu del canó cada dia.

En el nostre eix comercial tenim botigues de més de 50, 60, 90 i 100 anys, i segur que las han vist de tots colors, i encara lluiten i es renoven per seguir a la primera línia del comerç. Tots hem d’aprendre d’elles per mirar endavant.Convivim amb grans marques per fer més atractiu els nostres

Comerç de proximitat

comerços pels badalonins i tots els visitants del Maresme, Barcelonès, i Vallès Oriental, etc.Avui tots junts volem tornar a relacionar-nos, per això obrim les nostres portes en la festa del comerç amb. la Badalona Shopping Night, us esperem! Tenim ganes d'estar amb vosaltres!

Page 43: Badalona Shopping night

PAÏSOS PAÏSOSPAÏSOSCATALANS

VENDA PER 5 ANYS DES DE: VENDA PER VENDA PER 5 ANYS 5 ANYS 5 ANYS 5 ANYS DES DE:DES DE:DES DE:DES DE:DES DE:

1.767,04 €

934 608 400 Places limitades 934 608 400934 608 400934 608 400INFORMACIÓ:

1.767,04 4 €€PREUS SENSE IVA

Page 44: Badalona Shopping night

Parada Parada Telèfon

1 Bar del mercat 625 257 029

2 Carnisseria - Josep Gil 93 389 11 57

3 - 4 Peix - Menut 93 464 45 13

5 Peix de platja i marisc - Begonya 93 389 98 00 / 656 814 318

6 Peixeteria - Ma Rosa 93 384 49 06

7 Cansaladeria - Silvia 93 384 30 88

8 Carns de cavall - Guillén 93 389 61 87

9 Fruites i Verdures - Maria 93 389 15 23

10 Polleria - Isabel 93 384 00 84

11 Fruites i Verdures - Sole 654 913 727

12 Carnisseria - Josep 93 389 55 15

13 Fruites i verdures - Ana 93 464 74 61

14 Carnisseria - Campmany 93 389 27 15

15 Pollastres i ous - Ca l'Enriqueta 93 389 51 60

16 Menuts - Salas 93 384 28 08

17 - 18 Frutas - Carcel Hnos. 93 389 26 14

19 Legums, cereals i fruits secs - Juan i Carmen 685 979 091 / 652 613 829

20 - 21 Llegums & cuinats - Planes 93 464 41 31

22 Cansaladeria - Viñas 93 389 11 10

23 Carnisseria - Formentí

24 Bacallà, cuinats, conserves i olives - Pairó 93 464 73 13

La Botica de los Perfumes Mar 132 931294833

Maison Beauté Lleó 42 934645055

Pelo Stop F. Layret 6 933892197

Perfumeria Blau Mar 35 933894047

Perfumeria Blau C. Baranera 48 933813474

Perfumeria Blau Rosa Mar 32 933840909

Perfumeria l'Era C. Baranera 44 933846235

RESTAURACIÓ I HOSTELERIA

Bar Torras C. Baranera 39 933893095

Cafè de les Antípodes F. Layret 113 933840040

Can Frai Sant Pere 11 933840718

Charlotte's Grill Sant Carles 2 934644139

El Balconet F. Layret 93 661840100

Enrique Tomas Mar 14 933848141

La Japonesa Sant Francesc 18 933844144

La Piccola Roma F. Layret 95 930048431

La Taverna Izaskun Sant Joaquim 15 933883830

Mc Donald's Sant Joaquim 1 934640828

Micaco's Sant Anastasi 40 933843763

Qui paga mana Jaume Borràs 18 933840256

Restaurant Figaro F. Layret 18 933894794

Page 45: Badalona Shopping night

Aquest proper 9 de maig, en motiu de la celebració de la S eg o na B a d a l o na S ho p p i ng Night, el carrer Francesc Layret quedar à t a l lat a l t r àns i t de v e h i c l e s d e 1 9 h a 1 . 3 0 d e l mat í d e l 10 d e mai g , entr e l ’avinguda de Martí Pujol i els carrers de la Mercè/Eduard Flò.Els autobusos i vehicles privats s’hauran de desviar a l ’alçada de l ’avinguda de Martí Pujol i seguir un itinerari alternatiu pel lateral de l ’autopista i per l ’avinguda del President Lluís Companys, per incorporar-se

novament a Francesc Layret. Al l larg d ’aquest i t inerari se situaran parades d’autobusos alternatives.E l s a p a r c a m e n t s s i t u a t s a l tram de Francesc Layret que quedarà tallat al trànsit no es podrán utilizar a partir de les 18h. Per aquesta raó, s’ofereix als seus usuaris la possibilitat de fer servir els aparcaments municipals de Pompeu Fabra amb un t iquet gratuït de 48 hores. Aquest tiquet es podrà recollir en els aparcament que gestiona l ’empresa municipal Engestur. El carrer de Jaume

El Carrer Francesc Layret quedarà tallat al trànsit el dissabte 9 de maig amb motiu de la 3a. Badalona Shopping Night

Borràs serà de doble sent i t per donar sortida i entrada a l ’aparcament i veïns d’aquest carrer per Via Augusta. A més, e l c ar rer de l Temple, entre Via Augusta i Francesc Layret, quedarà ta l lat . E l c arrer de P a r e C l a r e t s e r á d e d o b l e sentit per poder donar sortida i entrada als veïns pel carrer de la Via Augusta.

L’A j u n t a m e n t d e B a d a l o -na demana disculpes per les molèsties que aquests canvis puguin ocasionar i agraeix la col·laboració ciutadana.

Page 46: Badalona Shopping night
Page 47: Badalona Shopping night

263 KM DE XARXA180 AUTOBUSOS30 LÍNIES7 MUNICIPIS

L’AUTOBÚS ARRIBA A TOT ARREU

ORI_shopping night_148x234_generic.indd 1 30/03/15 09:53