51
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ! CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ! GV: Trần Thị Ngọc Mai GV: Trần Thị Ngọc Mai

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

  • Upload
    dixie

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!. GV: Trần Thị Ngọc Mai. CÂU HỎI:. 1 . Thế nào là phân loại thực vật?. 2 . Các bậc phân loại thực vật được xếp từ cao đến thấp theo trật tự như thế nào?. ĐÁP ÁN:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

GV: Trần Thị Ngọc MaiGV: Trần Thị Ngọc Mai

Page 2: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

CÂU HỎI:1. Thế nào là phân loại thực vật?

2. Các bậc phân loại thực vật được xếp từ cao đến thấp theo trật tự như thế nào?

ĐÁP ÁN:1. Phân loại thực vật là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định.2. Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp theo trật tự sau:

Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài.

Page 3: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 4: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

Hai hình ảnh trên cho em biết điều gì?

Page 5: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

- Em hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng?

Page 6: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 7: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 8: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 9: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 10: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 11: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 12: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

- Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

- Cho biết cây được trồng với mục đích gì?Phục vụ nhu cầu cuộc sống.

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.

- Tại sao lại có cây trồng?

Do nhu cầu cuộc sống, người ta giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.

Page 13: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

- Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Do nhu cầu cuộc sống, người ta giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.

Page 14: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

- Cây cải dại bộ phận nào được sử dụng?

Thân non

Hoa non

Page 15: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

- Hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Page 16: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Cây cải dại

Page 17: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Dưa leo trồng

Cây lúa dại Cây lúa trồng

Page 18: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

STT

Tên cây

Bộ phận dùng

So sánh tính chất

THẢO LUẬN: (5 phút)Hoàn thành nội dung bảng sau:

Cây hoang dại Cây trồng

Chuối1 Quả Quả nhỏ, chát, nhiều hạt

Quả to, ngọt, không hạt.

Dưa leo

2 Quả Quả nhỏ, không ngon Quả to, giòn, ngon

Lúa3 Quả Quả ít, ít tinh bột. Quả nhiều, nhiều tinh bột

Cải4Lá

Thân

Hoa

Lá nhỏ, vị đắng

Thân nhỏ, cứng.

Hoa nhỏ, vị đắng.

Lá to, vị ngọt.

Thân to, ngon.

Hoa to, ngọt, ngon.

Page 19: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

- Em có nhận xét gì về tính chất của cây trồng so với cây dại?

Cây trồng có chất lượng tốt hơn cây dại.

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

Page 20: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

- Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Do nhu cầu sử dụng,con người đã chọn lọc các dạng khác nhau của các bộ phận, tác động vào các bộ phận đó làm cho chúng ngày càng biến đổi và cuối cùng đưa đến nhiều dạng cây trồng khác nhau và khác xa tổ tiên hoang dại.

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

Page 21: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

- Cây trồng khác cây dại như thế nào?

Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loại cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

Page 22: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

Page 23: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loại cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

Page 24: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

- Theo em, muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Page 25: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

- Bản thân em đã nhân giống những loại cây nào?

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

- Em nhân giống bằng phương pháp gì?

Page 26: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

- Em chọn cây như thế nào để chiết cành?

Page 27: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Cây cam bệnh vàng lá gân xanh.

Page 28: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Ghép cây

Page 29: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Em chọn hạt đem gieo trồng cho vụ sau như thế nào?

Page 30: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Page 31: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Page 32: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Bắp lai

Page 33: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 34: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 35: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Page 36: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Page 37: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?- Em chăm sóc cây bằng cách nào?

Page 38: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

- Em chăm sóc cây bằng cách nào?

Page 39: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

- Em chăm sóc cây bằng cách nào?

Page 40: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Vun gốc

- Em chăm sóc cây bằng cách nào?

Page 41: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

- Lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền, …

- Chọn những biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng, chỉ giữ lại cây tốt để làm giống.

- Nhân giống bằng hạt, bằng chiết, ghép,…

- Chăm sóc cây.

Page 42: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

- Ở trường, em chăm sóc cây nào?

- Ở gia đình, em chăm sóc cây nào?

- Nếu có người khác đến làm tổn thương cây trồng của em thì em phản ứng như thế nào?

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Bài 45 - Tiết 54 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

Page 43: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 44: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 45: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 46: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!
Page 47: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt ở địa phương em?

Page 48: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

CÂU HỎI:

2. Điền từ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông cho các ý sau:

A. Cây dại đảm bảo chất lượng hơn cây trồng.

B. Cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

C. Cây trồng không cần chăm sóc cây vẫn tươi tốt.

Đ

S

S

Page 49: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

CÂU HỎI:

a. Lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền,…

b. Chọn cây xấu để lại làm giống.

c. Nhân giống: bằng hạt, bằng chiết, ghép,…

d. Chăm sóc cây trồng.

3. Em hãy khoanh tròn những câu trả lời đúng cho câu hỏi sau: Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Page 50: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK/Tr 145.

- Đọc “Em có biết”

- Xem trước bài 46.

- Ôn lại kiến thức bài 21, 23.

Page 51: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!

CÁM ƠN QUÝ THẦY, CÔ CÁM ƠN QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ!