38
TRƯỜNG THPT: HUỲNH THÚC KHÁNG . NHÓM SINH

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

  • Upload
    berg

  • View
    132

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH. TRƯỜNG THPT: HUỲNH THÚC KHÁNG . NHÓM SINH. BÀI 45:. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT. Đáp án. Đáp án. Đáp án. Đáp án. Kiểm tra bài cũ : Chọn câu trả lời đúng nhất :. Câu 1: Trong tổ ong, cá thể đơn bội là A . Ong thợ. B . Ong đực. C . Ong chúa. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT: HUỲNH THÚC KHÁNG .

NHÓM SINH

Page 2: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

BÀI 45:

SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Page 3: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Kiểm tra bài cũ : Chọn câu trả lời đúng nhất :

Câu 1: Trong tổ ong, cá thể đơn bội là

A. Ong thợ.B. Ong đực.C. Ong chúa.D. Cả B và C.

Câu 2: Hình thức sinh sản của kiến, rệp và ong? (chọn phương án đúng nhất)

A. Phân đôi.B.Trinh sinh.C. Hữu tính.D. Cả A, B và C đúng.

Câu 3: Động vật nào có hình thức sinh sản bằng phân mảnh?A. Bọt biển.B. Ruột khoang.C. Sán dây.D. Đỉa.

Câu 4: Trinh sản là hình thức sinh sảnA.Sinh ra con cái không có khả năng sinh sản.B.Xảy ra ở động vật bậc thấp.C.Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính cái.D.Không cần sự tham gia của giao tử đực.

Page 4: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

BÀI 45

Page 5: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

MỤC TIÊU BÀI HỌC KIẾN THỨC : Nêu 3 giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính. Nêu bản chất cúa sinh sản hữu tính . Phân biệt thụ tinh ngoài với thụ tinh trong và nêu ưu thế

của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài . Nêu các hình thức đẻ trứng và đẻ con ở động vật . KỸ NĂNG : Quan sát , so sánh ,phân tích ,tổng hợp . Phát hiện kiến thức thông qua việc quan sát tranh ,ảnh . Sử dụng phiếu học tập. THÁI ĐỘ: Hưởng ứng tích cực ,hăng say phát biểu xây dựng bài. Củng cố niềm tin đối với khoa học .

Page 6: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

I/ SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ ?

Page 7: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Hoạt động 1: Quan sát các tranh , ảnh .? Động vật nào sinh sản vô tính .

? Các động vật còn lại sinh sản theo hình thức nào.

Page 8: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

CÁC HÌNH ẢNH

Page 9: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

CÁC HÌNH ẢNH

Page 10: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

CÁC HÌNH ẢNH

Page 11: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

CÁC HÌNH ẢNH

Page 12: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

CÁC ĐỘNG VẬT SINH SẢN HỮU TÍNH :

Chim .gà .rùa ,mèo ,lợn , Đà điểu , chuột , trăn , cá Sư tử, chó, thú mỏ vịt, ếch.

Page 13: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

CÁC ĐỘNG VẬT SINH SẢN HỮU TÍNH .

Page 14: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Hoạt động 2:Thực hiện lệnh 2 SGK trang 175:Chọn câu đúng về khái niệm sinh sản hữu tính .

Page 15: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

KHÁI NIỆM :

Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Page 16: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

II/ QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH

Ở ĐỘNG VẬT:

Page 17: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Hoạt động 3:Quan sát sơ đồ sau , điền nội dung thích hợp của các số 1,2,3…,và I ,II ,III …vào phiếu học tập số 1.

GĐI

GĐ II

GĐ III

1 2 3 4

Nội dung

Page 18: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

1

3

4

I

II

III

2

Page 19: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Kiểm tra kết quả ! (Ghi vào phiếu học tập)

Giai đoạn I : Hình thành tinh trùng và trứng . 1tế bào sinh trứng 1 Trứng (n) & 3 thể cực (n) . 1tế bào sinh tinh 4 tinh trùng (n) Giai đoạn II: Thụ tinh -1 trứng + 1 tinh trùng ─> hợp tử ( 2n ) Giai đoạn III : Phát triển phôi hình thành cơ thể mới

Số 1,2,3…là:

Xem hình

I

II

III

GP

GP

Page 20: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Tế bào mầm giảm phân

Trứng (n)

Hợp tử (2 n)

I

II

III

Tinh trùng(n)

Page 21: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Thực hiện lệnh trang 175(SGK)

Cho biết số lượng NST của tinh trùng ,trứng &hợp tử ?

Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền ?

Cho biết ưu điểm & hạn chế của sinh sản hữu tính?

Hoàn thành phiếu học tập sau:( số 2)

1

2

3

Page 22: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Số NST

Giải thích

Ưu ,nhược điểm

Vấn đề

Nội dung 21 3

Page 23: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Số NST

Giải thích

Ưu nhược điểm

Tinh trùng: nTrứng: n

Hợp tử : 2n

Ưu điểm:*Tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền ,nhờ đó ĐVcó thể

thích nghi & phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

*Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian tương đối ngắn.

Hạn chế :Không có lợi trong trường

hợp mật độ cá thể của quần thể thấp.

Vấn đề

Nội dung1 2 3

Nhờ quá trình phân li tự do của NST trong GP,

hình thành giao tử ,trao đổi chéo

& thụ tinh

ĐÁP ÁN

Page 24: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Hoạt động 4: Một số vấn đề cần chú ý.(thảo luận nhóm)

1/ Phân biệt ĐV đơn tính với ĐV lưỡng tính ?

2/ Sính sản hữu tính ở ĐV lưỡng tính có ưu điểm và hạn chế như thế nào ?

ĐVđơn tính ĐV lưỡng tínhTrên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan sinh dục cái .

Trên mỗi cá thể có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái .

Ưu điểm Hạn chế

Bất kì 2 cá thể nào gặp nhau vào thời kì sinh sản,sau khi giao phối và thụ tinh đều có thể sinh con .

Tiêu tốn nhiều năng lượng & vật chất cho việc hình thành ,duy trì hoạt động của cơ quan sinh sản trên

một cơ thể .

3/ Quan sát hình 45.2 “Qúa trình giao phối giữa 2 cá thể giun đất lưỡng tính “?

Thụ tinh chéo(xemSGK trang 176)

Page 25: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Ốc sênGiun đất

Một số ĐV lưỡng tính

Page 26: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Hoạt động 5:

III/CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH :

? 1

Phân biệt thụ tinh ngoài với thụ tinh trong .? 2

Ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài?3

Trong các ĐV sau , ĐV nào thụ tinh ngoài ,thụ tinh trong.

Page 27: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Hình ảnh HĐ 5-1

Page 28: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Nội dung

1

2

3

Thụ tinh ngoài Thụ tinh trong

Con cái đẻ trứng vào môi trường nước,con đực

phóng tinh dịch lên trứng để thụ tinh.

Trứng gặp tinh trùng ở trong cơ quan sinh dục cái.

Hiệu quả thụ tinh caoHiệu quả thụ tinh

thấp

Page 29: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

IV/ ĐẺ TRỨNG & ĐẺ CON:

? 1Hoạt động 6:

Trong các ĐV sau : ĐV nào đẻ trứng ?ĐV nào đẻ con ?

? 3Ưu điểm của mang thai &sinh con ở thú?.

Đặc điểm?? 2

Page 30: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Hình ảnh HĐ 6-1

Page 31: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Nội dung

1

1

Đẻ trứng Đẻ con

Phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng nhận từ mẹ qua nhau thai .

2Trứng phát triển thành phôi nhờ chất dự trữ

có ở noãn hoàng.

Page 32: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Ưu thế của mang thai & sinh con ở thú.

Nguồn cung cấp chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ cho thai rất lớn nên thai phát triển rất tốt trong bụng mẹ .

Thai nhi trong bụng mẹ được bảo vệ tốt trước kẻ thù &các tác nhân gây bệnh .

3

Page 33: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Câu 2: Các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính?

A. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.

B.Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực và cái kết hợp với nhau tạo thành hợp tử).

C.Giai đoạn phát triển phôi thai ( hợp tử phát triển thành cơ thể mới).

D.Cả A, B và C đúng.

CỦNG CỐ

Câu 1: Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì.

A.Tự thụ tinh diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp.

B.Ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận được vật chất di truyền từ 2 nguồn bố mẹ khác nhau, còn tự thụ tinh chỉ nhận được vật chất di truyền từ một nguồn.

C.Tự thụ tinh chỉ có cá thể gốc, còn thụ tinh chéo có sự tham gia của giới đực và giới cái.

D.Tự thụ tinh diễn ra trong môi trường nước, còn thụ tinh chéo không cần nước.

Chọn phương án đúng nhất:

Page 34: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Câu 3: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì?

A.Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

B.Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

C.Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái.

D.Sự tạo thành hợp tử.

Câu 4: Hình thức thụ tinh của lưỡng cư là gì? (chọn phương án đúng nhất).

A. Thụ tinh ngoài. B. Thụ tinh trong. C. Thụ tinh chéo. D. Cả A,B và C đúng

1.B 2.D 3.C 4.A

Page 35: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Thụ tinh trong

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứngĐẻ con

Sắp xếp chiều hướng tiến hoá!

Page 36: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Thụ tinh trong

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Đẻ con

Chiều hướng tiến hoá!

Page 37: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Học bài, đọc bài 46.

Hãy cho biết vai trò của ốc sên giun đất đối với môi trường sống ?

Trình bày chiều hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính ở ĐV ?

DẶN DÒ

Page 38: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH

Thực hiện:

Nhóm Sinh trường THPT Huỳnh thúc Kháng.

Thiết kế:Ngô thị Phượng .

Bài soạn và các hình ảnh minh họa trên đây chỉ có tính chất tham khảo , tuỳ thời gian lên lớp chúng ta có thể thiết kế phù hợp hơn, rất mong quý đồng nghiêp góp ý .

Địa chỉ liên lạc:

[email protected]

Số điện thoại :058 . 910433.