26
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hương Trường : THPT Trần Văn Kỷ

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

  • Upload
    gabby

  • View
    105

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM. Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hương Trường : THPT Trần Văn Kỷ. Kiểm tra bài cũ. Câu 1. Cho và . Hãy nêu định nghĩa tích của số với . Trả lời: cùng hướng với khi ngược hướng với khi có độ dài bằng - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Trường : THPT Trần Văn Kỷ

Page 2: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Kiểm tra bài cũCâu 1. Cho và . Hãy nêu định nghĩa tích của số với .Trả lời: cùng hướng với khi ngược hướng với khi có độ dài bằng Câu 2. Hãy nêu điều kiện để hai vectơ vàcùng phương.Trả lời: Hai vectơ và cùng phương khi và chỉ khi

0k 0a

k a

ka

a

0k 0k a

k aka

a

0b

a

0b

:k a kb

Page 3: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Để xác định vị trí địa lí của nước Vệt Nam trên bản đồ thế giới, theo em người ta có thể căn cứ vào điều gì?

Lãnh thổ VN trải dài từ kinh độ 102°8′ đến 109°27′ Đông ; từ vĩ độ 8°27′ đến 23°23′ Bắc

Hệ thống kinh độ và vĩ độ có thể giúp ta xác định được một vị trí trên Trái Đất.

Page 4: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Ứng dụng của hệ tọa độ trong các ngành khoa học và trong cuộc sống

Trong khoa học vũ trụ và thiên văn họcTrong công nghiệp

Trong toán học

Page 5: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Tiết 10. Bài 4

Page 6: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

1. Trục và độ dài đại số trên trục

O e M

Trục tọa độ là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O gọi là điểm gốc và một vectơ đơn vị . Kí hiệu là: e ( ; )O e

( ; ), :M O e k OM ke

Số k được gọi là tọa độ của điểm M đối với trục đã cho.

a) Trục tọa độ

b) Tọa độ của điểm trên trục

O e

Page 7: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Hãy xác định tọa độ điểm A, B, C đối với trục ( ; )O e

e

Điểm A có tọa độ bằng 2

Điểm B có tọa độ bằng 5

Điểm C có tọa độ bằng -3

3OC e

2OA e

5OB e

Page 8: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

1. Trục và độ dài đại số trên trục

ĐN: Ta gọi số a là độ dài đại số của Vectơ đối với trục đã cho và kí hiệu: a AB

, ( ; ), ! :A B O e a AB ae AB

c) Độ dài đại số của vectơ

O e BA

3 3AB e AB

Page 9: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Hãy xác định độ dài đại số của các vectơ sau

?CD

?EF

?DF

Page 10: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Hãy xác định độ dài đại số của các vectơ sau

5CD e

3EF e

7DF e

5CD

3EF

7DF

Page 11: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

1. Trục và độ dài đại số trên trụcc) Độ dài đại số của vectơ

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa với AB ? AB

Page 12: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Hãy xác định độ dài đại số của các vectơ sau

5CD e

3EF e

7DF e

5CD

3EF

7DF

Page 13: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

1. Trục và độ dài đại số trên trục

c) Độ dài đại số của vectơ

Nhận xét:

- Nếu cùng hướng với thì

- Nếu ngược hướng với thì

- Nếu hai điểm A và B lần lượt có tọa độ là a và b thì AB b a

AB

e

AB ABAB ABAB

e

Page 14: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

2. Hệ trục tọa độa) Định nghĩa

Điểm gốc O chung của hai trục được gọi là gốc tọa độ.

Hệ trục tọa độ gồm hai trục và vuông góc với nhau.( ; , )O i j

( ; )O i( ; )O j

Hệ còn được kí hiệu là Oxy.( ; , )O i j

Trục được gọi là trục hoành và kí hiệu là Ox.( ; )O i

Trục được gọi là trục tung và kí hiệu là Oy.( ; )O j

Các Vectơ , được gọi là vectơ đơn vị và i

| | | | 1i j

j

Oij

O

1

1

y

x

Page 15: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

2. Hệ trục tọa độb) Tọa độ của vectơ

Trong mpOxy cho tùy ý. Vẽ

và gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên Ox và Oy.

Ta có

Vậy

Ta viết hoặc

u xi y j

Vậy ( ; ) . .u x y u x i y j

x

y

A2

A1

A

u

i

jO

1

1 2,A Au

OA u

( ; )u x y

( ; )u x y

1 2OA OA OA

xi y j

Page 16: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Cách xác định tọa độ vectơ

x

y

j

oj

i

b

a

u

1

u a b

3 2i j

(3;2)u

Page 17: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Xác định tọa độ của các vectơ trong hình vẽ sau

x

y

j

i

d

c

b

a

1

Page 18: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Xác định tọa độ của các vectơ trong hình vẽ sau

x

y

a

b

c

d

i

j1

(3; 4)a

(5;2)b

(5;0)c

(0; 4)d

Page 19: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

2. Hệ trục tọa độ

b) Tọa độ của vectơ

Nhận xét:

Nếu thì( ; ) , ' ( '; ')u x y u x y '

''

x xu u

y y

Page 20: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

2. Hệ trục tọa độ

c) Tọa độ của một điểm

x

y

O

M2

M1

M(x;y)

j

i

1

( ; ) ( ; )M x y OM x y OM xi y j

Ta viết hoặc

Chú ý: Nếu thì

( ; )M x y ( ; )M x y

1 2,MM Ox MM Oy

1 2,x OM y OM

Page 21: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

2. Hệ trục tọa độ

c) Tọa độ của một điểm

Hãy xác định tọa độ của các điểm A, B, C trong hình bên.

A(4;2)B(-3;0)C(0;2)

Page 22: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

2. Hệ trục tọa độd) Liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của

vectơ trong mặt phẳng

Trong mpOxy, cho A(xA;yA) và B(xB;yB) khi đó ta có:

( ; )B A B AAB x x y y

Cho A(1;3), B(4;2). Hãy tính tọa độAB

Bài Giải:

Ta có: ; (4 1;2 3) (3; 1)B A B AAB x x y y

Ví dụ:

Page 23: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Bài tập củng cố

Câu 1. Cho hình vẽ

Hãy xác định độ dài đại số của các vectơ và

xe

C BA o

4BA 7CB

BA

CB

Page 24: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Câu 2: Hãy xác định tọa độ của trong hình vẽ

Bài tập củng cố

u

x

y

u

i

jO

1

( 5; 2)u

Page 25: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Bài tập củng cố

Câu 3: Cho và .Tính tọa độ của

Đáp án:

( 2;5)A (1;3)BAB

(1 ( 2);3 5) (3; 2)AB

Page 26: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM