Drept Comunitar CEL COMPLET

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Drept Comunitar CEL COMPLET

 • 7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET

  1/12

  RISE_3_DC_2 @I.E@

  RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

  Drept comunitar

  TRUE/FALSE

  1. Primele izvoare primare ale dreptului comunitar sunt tratatele de la Roma si Paris.- A

  F - Primele izvoare secundare ale dreptului comunitar sunt tratatele constitutive de la Roma si de la

  Paris.

  2. Izvoarele primare ale dreptului comunitar sunt tratatele incheiate de statele membre. - A

  F - Izvoarele primare ale dreptului comunitar nu sunt tratatele incheiate de statele membre

  3. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa nu va fi obligatoriu pentru toate statele UniuniiEuropene. - A

  4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa a fost semnat si a intrat in vigoare la sfarsitul

  anului 2004.-F

  F - Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa este unul dintre izvoarele primare ale dreptului

  comunitar

  5. Tratatele de la Amsterdam si Nisa nu sunt izvoare primare ale dreptului comunitar. - F

  6. Tratatul de la Nisa modifica Tratatul privind Uniunea Europeana. - A

  7. Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor formeaza

  izvoarele primare ale dreptului comunitar. - F

  A - Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor formeaza categoria

  izvoarele secundare ale dreptului comunitar.

  8. Dreptul comunitar este integrat de plin drept in ordinea juridica a statelor membre. - A

  A - Dreptul comunitar este integrat de plin drept in ordinea juridica a fiecaruia dintre statele

  membre.

  9. Desi directivele si regulamentele nu pot contraveni izvoarelor primare comunitare, deciziile

  pot contraveni in situatii speciale izvoarelor primare. - F

  10. Judecatorul national este obligat sa aplice normele comunitare inca de la adoptarea lor, ca pe

  propriile norme nationale. - A

  11. Teoria dualista sustine primatul dreptului intern asupra celui international. - F

  A - Teoria dualista nu sustine primatul dreptului intern asupra celui international, ci considera ca

  dreptul intern si cel international se aplica fiecare in propria sfera.

  F - Teoria dualista are ca premisa existenta unei singure ordini juridice, ce include atat ordinea

  interna a statelor, cat si cea internationala, acestea formand un tot unitar.

 • 7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET

  2/12

  12. Teoria monista are ca premisa existenta unei singure ordini juridice, ce include atat ordinea

  interna a statelor, cat si cea internationala, acestea formand un tot unitar. - A

  13. Ordinea juridica comunitara este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii Europene

  si tratatele comunitare.- A

  A - Ordinea juridica comunitara este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii Europene sitratatele comunitare incheiate si ratificate de toate statele membre.

  A -Ordinea juridica comunitara este o ordine juridica supranationala, care se ntemeiaza pe

  acceptarea transferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente

  decizionale catre institutiile comunitare

  14. Principiul proportionalitatii este consacrat expres de Tratatul instituind o Constitutie pentru

  Europa, alaturi de principiul subsidiaritatii. - A

  15. Intre principiul subsidiaritatii si cel al proportionalitatii nu exista nici o legatura. - F

  F -Intre principiul subsidiaritatii si cel al proportionalitatii nu exista nici o legatura si nici

  similaritati de efecte.

  16. Prioritatea face parte din natura dreptului comunitar, intrucat, in absenta sa, tratatele ar fi

  lipsite de efecte. - A

  A -Prioritatea face parte din natura dreptului comunitar, intrucat, in absenta sa, tratatele ar fi lipsite

  de efecte, deoarece ulterior adoptarii unui tratat statele membre ar putea adopta prevederi legale

  contrare.

  17. Conform principiului prioritatii, dreptul national poate contraveni dreptului comunitar.- F

  F -Conform principiului prioritatii, legislatia nationala nu poate contraveni dreptului comunitar, cu

  exceptia prevederilor nationale din Constitutia Romaniei.

  18. Judecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea legii nationale, atunci cand se

  invoca incompatibilitatea acesteia cu dreptul comunitar. - A

  F - Judecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea legii nationale, atunci cand se invoca

  incompatibilitatea acesteia cu dreptul comunitar, insa numai dupa formularea unei cereri de

  interpretare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

  19.Dreptul comunitar produce efect direct atat in statele membre, cat si in statele asociate la

  Uniunea Europeana. - F

  F - Dreptul comunitar produce efect direct atat in statele membre, cat si in statele asociate la

  Uniunea Europeana, insa numai de la momentul deschiderii in mod ferm si irevocabil a negocierilor

  de aderare la Uniunea Europeana.

  20. Principiul prioritatii este incompatibil cu teoria monista. - F

  21. Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului nu este un principiu al dreptului

  comunitar european. - F

  F - Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului nu este un principiu al dreptului

  comunitar european, ci exclusiv un principiu care guverneaza activitatea Consiliului Europei.

 • 7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET

  3/12

  22. Orice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a alege si de a fi ales in statul in care isi are

  resedinta in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui Stat. - A

  A - Orice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a particia la alegerile locale, adica dreptul de aalege si de a fi ales in adm inistratia locala (nationala) din statul in care isi are resedinta in aceleasi

  conditii ca si cetatenii acelui Stat.

  23. Institutiile comunitare actioneaza in limitele atributiilor conferite de Parlamentul European si

  Consiliul Uniunii Europene. - F

  24. Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol exclusiv legislativ. - F

  F - Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol preponderent legislativ, fiind

  responsabil cu edictarea actelor normative care se aplica pe teritoriul Uniunii.

  25.Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii

  statelor membre, pentru o perioada de cinci ani. - A

  A - Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii statelormembre, pentru o perioada de cinci ani si reprezinta la nivel comunitar interesele cetatenilor

  Uniunii si nu numai interesele cetatenilor statelor din care provin

  26. Membrii Parlamentului European pot fi mandatati de guvernele statelor din care provin pentru

  a indeplini anumite instructiuni ale acestor guverne. - F

  F - Membrii Parlamentului European pot fi mandatati de guvernele statelor din care provin pentru a

  indeplini anumite inarcinari in exercitarea functiei lor.

  27. Membrii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele guvernelor statelor membre. -F

  F - Membrii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele guvernelor statelor membre, ciinteresul comunitar.

  28. Membrii Consiliului Uniunii Europene sunt numiti pentru o perioada de 6 luni. - F

  29. Consiliului UE nu are atributii decizionale. - F

  F - Consiliului Uniunii Europene nu are atributii decizionale proprii, intervenind numai in masura incare Comisia Europeana care este institutia comunitara cu caracter colegial si permanent ii deleaga

  spre rezolvare unele probleme.

  30. Consiliul Uniunii Europene este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la

  nivel ministerial, imputernicit sa angajeze guvernul aceslui stat membru. - A

  A -Consiliul Uniunii Europene este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la nivel

  ministerial, imputernicit sa angajeze guvernul acelui stat membru. Prin urmare Consiliul Uniunii

  Europene reprezinta interesele statelor membre.

  31. Comisia Europeana are atributii preponderent executive. - A

  32. Membrii Comisiei Europene sunt numiti pentru un mandat de 2 ani. - F

 • 7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET

  4/12

  F - Membrii Comisiei Europene sunt numiti de guvernele statelor membre pentru un mandat de 4

  ani.

  33. Comisia Europeana contribuie la pregatirea si conturarea masurilor luate de Consiliul Uniunii

  Europene si de Parlamentul European. - A

  34. Comisia Europeana nu are drept de initiativa legislativa. - F

  F - Comisia Europeana nu are drept de initiativa legislativa, acest drept revenind Consiliului

  Uniunii.

  35. Desi are posibilitatea de a formula avize si recomandari Comisia europeana nu are nici un fel

  de atributie de control si impunere a respectarii legislatiei comunitare de catre statele membre. - F

  36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu are atributii de interpretare a Tratatelor intrucat

  aceste atributii revin Comisiei Europene. - F

  F - Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu are atributii de interpretare a Tratatelor intrucat acesteatributii revin Comisiei Europene, care este gardianul tratatelor.

  37. Judecatorii si avocatii generali sunt desemnati de catre guvernele statelor membre, de comun

  acord. - A

  A - Judecatorii si avocatii generali sunt desemnati de catre guvernele statelor membre, de comunacord pentru un mandat de 6 ani care poate fi rennoit. Membrii Curtii de Justitie desemneaza

  Presedintele Curtii pentru un mandat de 3 ani.

  38. Fiecare guvern al statelor membre deleaga cate un reprezentant dintre membrii sai in Consiliul

  Uniunii Europene.- A