of 191/191
ISI KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 3 2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah 4 3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum 6 4. Senarai Tugas 7 5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar 11 6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak 6.1 Pengurusan Akademik 15 6.2 Pentadbiran - Takwim 18 6.3 Pengurusan Kewangan 21 6.4 Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 24 6.5 Penyelenggaraan Prasarana Sukan 27 6.6 Semakan Peralatan/Stok/Inventori 29 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1

Fail Meja Koko2009.doc

  • View
    230

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Koko2009.doc

BAHAGIAN 1

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

1. Pendahuluan

3

2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah

4

3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum

6

4. Senarai Tugas

7

5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar

11

6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak

6.1 Pengurusan Akademik

15

6.2 Pentadbiran - Takwim

18

6.3Pengurusan Kewangan

21

6.4Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan

24

6.5Penyelenggaraan Prasarana Sukan

27

6.6Semakan Peralatan/Stok/Inventori

29

6.7Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan

32

6.8Kursus Dalaman Kepegawaian/ Kejurulatihan

35

6.9Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan

38

6.10 Pengelolaan Sukantara Sekolah

44

6.11Pengelolaan Merentas Desa Sekolah

47

6.12Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

52

6.13 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan

55

6.14Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan

59

6.15Pertandingan Acara Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah/JPN64

6.16Penubuhan Persatuan dan Kelab

67

6.17 Penubuhan Pasukan Beruniform KRS

72

6.18 Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Beruniform KRS/GO/NGO

75

6.19Penubuhan Pasukan Beruniform GO

78

6.20Penubuhan Pasukan Beruniform NGO

83

6.21 Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

86

6.22 Penganjuran Majlis Anugerah Kokurikulum

90

6.23 Penganjuran Hari Kokurikulum

95

6.24 Pengurusan Koperasi Sekolah

100

6.25 Penggurusan R & D

103

6.26 Penerbitan Majalah Sekolah

106

6.27 Pengurusan Ko- Sukan / Ko Akademik / Ko-Unit Uniform /Ko Kelab109

6.28 Pengurusan Data Kokurikulum

112

6.29 Pengurusan Penilaian Kokurikulum

115

7Senarai Undang-undang dan Peraturan

1188.Senarai Borang yang Digunakan

1239.Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai

12310.Norma Kerja

12611.Log Senarai Tugas Harian

140PENDAHULUAN

ail Meja Penolong Kanan Kokurikulum ini dihasilkan dengan tujuan membantu para Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah untuk merancang, mengurus, menyelaras dan memantau kegiatan kokurikulum secara cekap dan efisien. Fail Meja ini dihasilkan sebagai pemangkin untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif di kalangan Penolong Kanan Kokurikulum berkaitan rancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan penyelidikan aktiviti kokurikulum di sekolah .

Untuk membantu merealisasikan tujuan yang dimaksudkan di atas, maka kandungan Fail Meja ini dipersembahkan berpandukan kepada Carta Organisasi dan Senarai Tugas Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah serta Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan kokurikulum.

Akhirnya, diharapkan agar Fail Meja ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada Guru-Guru Penolong Kanan Sekolah demi kecemerlangan mengikut kemampuan, kemudahan fizikal dan persekitaran sekolah masing-masing.BADROL MANAN BIN MOHAMADPenolong Kanan Kokurikulum

SK Kampong Selamat, 34400 Spg Empat

Semanggol,Perak.03.01.20112.0.MOTO KOKURIKULUM

HEBAT DAN DIHORMATI

2.1PIAGAM PELANGGAN KOKURIKULUM

2.1.1 Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua

pelanggan.

2.1.2 Memberi bimbingan kepada pelanggan yang memerlukan

bantuan berkaitan dengan Pengurusan Kokurikulum

2.1.3 Bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cadangan yang membina.

2.1.4 Mengamalkan dasar pintu terbuka kepada semua pelanggan.

2.2VISI KOKURIKULUM

Menjadi yang hebat , cemerlang dan dihormati dalam setiap pertandingan yang disertai MISI KOKURIKULUM

Semua warga SK KAMPONG SELAMAT akan mengamalkan budaya kerja sentiasa cemerlang dan berkualiti dalam semua acara dan pertandingan sama ada dalam kelompok, daerah mahupun negeri2.3. MATLAMAT KOKURIKULUM2.3.1 Melahirkan golongan pelajar yang prihatin terhadap kecergasan dan kesihatan fizikal boleh mencapai kecemerlangan dalam pertandingan kokurikulum.

2.3.2 Melahirkan golongan pelajar yang aktif, produktif, berdisplin, bersemangat sukan yang tinggi dan bersatupadu.

2.3.3 Menyediakan peluang seluas-luasnya penyertaan dikalangan pelajar melalui program dan aktiviti kokurikulum ke arah kecemerlangan.2.3.4 Memperseimbangkan perancangan program kokurikulum selaraskan dengan falsafah pendidikan Negara.2.3.5 Memastikan semua guru melibatkan diri dalam semua aktiviti kokurikulum serta berusaha untuk mengecapi kecemerlangan dengan prasarana yang sedia ada. 2.4 OBJEKTIF KOKURIKULUM

2.4.1 Merancang, mengurus dan menentukan pelaksanaan program pendidikan kokurikulum.

2.4.2 Menyelaras dan menilai program pendidikan kokurikulum.

2.4.3 Meningkatkan kepimpinan dalam pengurusan program pendidikan kokurikulum.

2.4.4 Membantu dalam pengelolaan program pendidikan ko-kurikulum bagi pihak UNIT SUKAN JPNPK dan PPD Daerah Kerian2.5 FALSAFAH PENDIDIKAN KOKURIKULUM2.5.1 Semua murid mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan

2.5.2 Semua murid boleh dididik dan mendidik diri sendiri dan rakan sebaya

2.5.3 Semua murid harus mempunyai persaimbangan mental (intelek ) dan perkembangan sosial,jasmani dan rohani

2.5.4 Adalah kewajipan sekolah ini melahirkan insan kamil demi keperluan masyarakat

2.5.5 Masyarakat dan sekolah bekerjasama dalam mendidik murid

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SELAMAT 2011

4SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

4.1 Bidang Tugas

4.1.1 Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua, Penolong Kanan dan Penolong Kanan HEM4.1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan pentadbiran Kokurikulum

4.1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam merancang dan mengurus program kokurikulum

SENARAI TUGAS

4.2 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Melaksanakan tugas mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu seminggu4.3 Sukan dan permainan

4.3.1Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan

dan permainan di semua peringkat

4.3.2Menyediakan perancangan agihan peruntukan sukan dan permainan

4.3.3Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur,

kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan sukan

mencukupi untuk kegunaan pelajar.

4.3.4Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber

tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber

rujukan

4.3.5Menyelia pelaksanaan kegiatan sukan dan permainan.

4.3.5.1Kelab Sukan dan permainan

4.3.5.2MSSM

4.3.5.3Sukan jemputan agensi luar

4.3.6Melaksana Sukan Tahunan / Sukantara / Merentas Desa / Road Relay

4.3.7Memantau atau menyelia pengurusan Sports For Excellence .

4.3.8Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum (untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) supaya mencapai matlamatnya

4.3.9Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.

4.3.10

Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk

penambahbaikan .

4.3.11Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk sukan dan permainan.4.4Kelab dan Persatuan

4.4.1Merancang takwim dan kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik di semua peringkat.

4.4.2Menyediakan perancangan agihan peruntukan kelab dan persatuan

4.4.3 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

4.4.4Menyelia pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan

4.4.4.1Minggu / Bulan Bahasa

4.4.4.2Minggu / Bulan Persatuan,

4.4.4.3Minggu Bahasa Antarabangsa

4.4.4.4Minggu Sains dan Teknologi

4.4.5Menilai setiap kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik supaya mencapai matlamatnya

4.4.6Memastikan data dan rekod kelab dan persatuan diselenggara dengan baik.

4.4.7Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.

4.4.8Merancang, mengurus serta melaksana majlis penghargaan kokurikulum.

4.5Badan Beruniform

4.5.1Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti badan beruniform

4.5.2Menyediakan perancangan agihan peruntukan badan beruniform

4.5.3Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan badan beruniform mencukupi untuk kegunaan pelajar.

4.5.4Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

4.5.5Memantau atau menyelia pelaksanaan kegiatan badan beruniform

4.5.6Melaksanakan pertandingan Kawat Kaki / perkhemahan antara unit beruniform.

4.5.7Menilai setiap kegiatan badan beruniform supaya mencapai matlamatnya

4.5.8Memastikan data dan rekod badan beruniform diselenggara dengan baik.

4.5.9Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.

4.5.10Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk badan beruniform

4.6Persembahan Sekolah

4.6.1Mengenalpasti jenis-jenis aktiviti persembahan sekolah .

4.6.2Memantau perjalanan aktiviti persembahan sekolah.

4.6.3Memastikan pelaksanaan program persembahan sekolah mengikut keperluan.

4.6.4Memastikan kualiti persembahan sekolah.

4.7Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D )

4.7.1Mengenalpasti jenis-jenis program R & D yang bersesuaian.

4.7.2Merancang strategi penglibatan pelajar dalam program R & D bersama guru penasihat

4.7.3Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D

4.7.4Memastikan penyertaan pelajar dalam program dan pertandingan berkaitan R & D

4.8Penerbitan Majalah Sekolah4.8.1 Memantau dan memastikan progres penerbitan majalah sekolah mengikut jadual yang ditetapkan .

4.8.2Memastikan kualiti penerbitan majalah dan mengikut jadual yang telah ditetapkan mengikut standard.

4.9Koperasi Sekolah

4.9.1Memastikan perjalanan pengurusan koperasi sekolah selaras dengan hasrat dan dasar sekolah.

4.9.2 Memastikan mesyuarat agung koperasi berjalan mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh Jabatan Pembangunan Koperasi.

4.10Melaksana Majlis-majlis Penghargaan / Aktiviti di Sekolah

4.10.1Hari Kokurikulum

4.10.2Majlis Anugerah Kokurikulum .

4.11 Mengurus Data Kokurikulum

4.12 Menyelia Pengurusan Penilaian Kokurikulum4.13 Melaksana Program Pengantarabangsaan.

4.14 Melaksana Program Sukarelawan.

5Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan pegawai Lain SekolahSK KG SELAMAT, 34400 SPG 4,SEMANGGOL

JawatanPenolong Kanan Kokurikulum

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Pengarah JPN, KPP,PPD,

Pengetua

Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan, pandangan dan keputusan/kelulusan.

1

a

b

2a

b

c.

d

3a

b

c

dDASAR

Melaksanakan dasar kokurikulum

Pelaksanaan aktiviti mengikut takwim kokurikulum

PERANCANGANMerancang aktiviti tahunan

Menyediakan perancangan agihan peruntukan kokurikulum

Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan

Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian /kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

PELAKSANAAN

Pelaksanaan takwim.

Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti

Menguruskan pengelolaan pelaksanaan majlis penghargaan kokurikulum yang berkaitan

Menjalin kerjasama (net working) dengan pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/

aktiviti bersama

agensi luar kepada pelajar, guru dan ibu bapa Pelajar diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya 3 jenis aktiviti kokurikulum iaitu badan beruniform, persatuan/kelab dan sukan permainan.

Pelajar menjalankan aktiviti kokurikulum dengan kebenaran pengetua

Menyediakan takwim tahunan

Membelanjakan peruntukan kokurikulum dan motivasi

Peruntukan kemudahan prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan

Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia / JPN, Berkanun dan pihak Swasta

Memberi taklimat pelaksanaan aktiviti kokurikulum kepada guru-guru penasihat

Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar

Menyelia dan mengawasi perbelanjaan kokurikulum

Mengiktiraf penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kokurikulum

Surat-surat jemputan dari agensi-agensi luarPenolong Kanan,

Penolong Kanan HEM

Guru Kanan Matapelajaran

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras dan

Guru Pembimbing

Penolong Kanan,

Penolong Kanan HEM

Guru Kanan Matapelajaran

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penolong Kanan,

Penolong Kanan HEM

Guru Kanan Matapelajaran

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras dan

Guru Pembimbing

Penolong Kanan,

Penolong Kanan HEM

Guru Kanan Matapelajaran

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras

Penolong Kanan,

Penolong Kanan HEM

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras kokurikulum

Guru Penasihat

e

4

5

Menyebarkan maklumat/arahan/

tawaran/dsbnya yang diterima daripada KPM,JPN,PPD dan agensi luar

PEMANTAUAN

/PENYELIAAN

Menjalankan Pemantauan/penyeliaan ke atas aktiviti kokurikulum

PELAPORAN

Menjalankan Penilaian

Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar

Skema penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid)

Penilaian Kokurikulum

mengikut Standard i Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras Kokurikulum

Guru Penasihat

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras Kokurikulum,

Penasihat

6

KAJIAN TINDAKAN

Merancang dan melaksana Kajian Tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan

Pelan Kajian Tindakan berdasarkan Rancangan Strategik Lima Tahun Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras dan

Guru Penasihat

7PENGHARGAAN

Merancang dan

menguruskan serta melaksanakan majlis penghargaan kokurikulum.Hari Majlis Kokurikulum

Penolong Kanan,

Penolong Kanan HEM

Guru Kanan Matapelajaran

Setiausaha Kokurikulum,

Setiausaha Sukan

Penyelaras

6.Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai SemakAKTIVITI6.1PENGURUSAN AKADEMIK

SUB AKTIVITI6.1.1MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR SEKURANG-KURANGNYA 12 WAKTU SEMINGGUMuka surat ini1/1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1Menulis rancangan pengajaran harianGuru Besar

2Masuk kelas mengikut jadual

3Ucap selamat dan doa

4Memastikan kebersihan kelas

5Menyemak kehadiran pelajar

6Induksi set

7Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pengajaran

8Pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

9Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak

10Membimbing pelajar

yang lemah dan yang tidak memahami konsep

11Menerapkan nilai-nilai murni

12Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah

13Ucapan terima kasih kepada guru

Carta AliranAktiviti6.1PENGURUSAN AKADEMIK

Subaktiviti6.1.2MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 12 WAKTU SEMINGGU Muka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.1Pengurusan Akademik

Subaktiviti6.1.3Melaksanakan Tugas Mengajar 12 Waktu Seminggu Muka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1.Menulis rancangan pengajaran harian

2.Masuk kelas mengikut jadual

3.Ucap selamat dan doa

4.Memastikan kebersihan kelas

5.Menyemak kehadiran pelajar

6Induksi set

7Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran

8Pengajaran dan pembelajaran berlangsung

9

Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak

10Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep

11Menerapkan nilai-nilai murni

12Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah

13Ucapan terima kasih kepada guru

Proses KerjaAktiviti6.2Pentadbiran

Subaktiviti6.2.1Merancang Takwim Tahunan KokurikulumMuka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1.Arahan daripada pengetua untuk menyediakan takwim tahunan kokurikulum.Guru BesarSurat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1985 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000 pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai

Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 8/1988 keselamatan Diri Pelajar Di sekolah

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5/2002 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

2 Mengedar borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan kepada guru penasihat.

3Menerima borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan daripada guru penasihat.

4Menyelaras aktiviti kokurikulum

5Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan

6.Menyiapkan takwim.

7. Mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat pada mesyuarat guru.

8.Melaksanakan aktiviti yang dirancang mengikut takwim.

Carta AliranAktiviti6.2Pentadbiran

Subaktiviti6.2.2Penyediaan Takwim Tahunan KokurikulumMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.2Pentadbiran

Subaktiviti6.2.2Penyediaan Takwim Tahunan KokurikulumMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1. Sediakan Borang Perancangan aktiviti

2. Mengedarkan borang perancangan kokurikulum kepada guru penasihat.

3. Menerima borang perancangan kokurikulum daripada guru penasihat.

4. Penyediaan draf perancangan.

5. Membentangkan perancang kokurikulum semasa mesyuarat pengurusan.

6. Menyiapkan takwim.

7. Mengedarkan takwim semasa mesyuarat guru kali pertama.

8. Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.3Pengurusan Kewangan

Subaktiviti6.3.1Merancang Agihan Peruntukan Kewangan Kokurikulum Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan Guru BesarPK Kokurikulum

2. Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan Kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama )PK Kokurikulum

3. Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihatPK Kokurikulum

4. Memproses permohonan dan menyelaras agihan peruntukan kokurikulumPK Kokurikulum

5. Menyediakan draf agihan peruntukan kokurikulumPK Kokurikulum

6. Membentang draf agihan peruntukan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan

PK Kokurikulum

7. Memaklumkan agihan peruntukan kokurikulum kepada guru penasihatPK Kokurikulum

Carta AliranAktiviti6.3Pengurusan Kewangan

Subaktiviti6.3.2Merancang Agihan Peruntukan Kewangan Kokurikulum Muka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.3Pengurusan Kewangan

Subaktiviti6.3.3Senarai Semak Agihan Peruntukan KewanganMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Sediakan Borang Agihan Peruntukan Kewangan

2Taklimat perancangan agihan peruntukan kewangan

3Mengedar borang agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat

4Menerima borang agihan peruntukan kewangan daripada guru penasihat

5Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum

6Membentangkan draf perancangan agihan peruntukan kewangan dalam mesyuarat pengurusan

7Maklumkan agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat unit-unit kokurikulum

8Failkan/dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.4Kemudahan Prasarana Sukan

Subaktiviti6.4.1Merancang Kemudahan Prasarana SukanMuka surat ini1 / 1

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan prasarana sukan.Guru BesarSPI Bil.4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini

SPI Bil.4/1991 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Kawasan Luar sekolah

2. Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan penyediaan kemudahan prasaranaSetiausaha Sukan

3. Mendapatkan kelulusan daripada Guru Besar.PK Kokurikulum

4. Menguruskan perolehan.PK Kokurikulum

5. Failkan/DokumentasiPK Kokurikulum/

Setiausaha Sukan

Carta AliranCarta Aliran

Aktiviti6.4Kemudahan Prasarana Sukan

Subaktiviti6.4.2Merancang Kemudahan Prasarana SukanMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.4Kemudahan Prasarana Sukan

Subaktiviti6.4.3Merancang Kemudahan Prasarana SukanMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1. Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan

2. Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan.

3. Mendapat kelulusan Pengetua

4. Mengurus perolehan.

5. Failkan/Dokumentasi.

6.

Carta AliranAktiviti6.5Kemudahan prasarana

Subaktiviti6.5.2Merancang Penyelenggaraan Prasarana SukanMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.5Kemudahan prasarana

Subaktiviti6.5.3Merancang Penyelenggaraan Prasarana SukanMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1. Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana.

2. Menyemak peruntukan untuk penyelenggaraan sukan.

3. Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan.

4. Mendapat kelulusan Guru Besar.

5. Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan.

6. Memajukan permohonan kepada Sektor SBP.

7. Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan.

Proses KerjaAktiviti6.6Kemudahan Prasarana

Subaktiviti6.6.1Semakan peralatan / stok / inventoriMuka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1Menerima peralatan yang telah dibeliGuru BesarRujuk kepada pekeliling AP Kew 311 hingga 315

Tatacara pengurusan stor TPS 48

2Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan

3Merekod dan mendaftar stok / inventori

4Melabel alatan sukan ( jika bersesuaian )

5Merekod pergerakan alatan sukan

6Memeriksa dan mengemaskini stok / Inventori sukan.

7Memverifikasi stok / Inventori sukan

8Menyediakan laporan

9Fail / Dokementasi

Carta AliranAktiviti6.6Kemudahan Prasarana

Subaktiviti6.6.2Semakan peralatan / stok / inventori sukan Muka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.6Semakan peralatan / stok / inventori sukan

Subaktiviti6.6.3Proses kerja semakanMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menerima peralatan yang telah dibeli

2Menyerahkan peralatan kepada Setiausaha sukan

3Membuat stok / inventori

4Melabel alatan sukan

5Merekod pergerakan alatan sukan

6Memeriksa stok / Inventori sukan

7Menyedia laporan stok / Inventori sukan

8Kemaskini stok / Inventori sukan

9Fail / Dokementasi

Proses KerjaAktiviti6.7Pengurusan Sumber

Sub aktiviti6.7.1Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/KejurulatihanMuka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru.

Guru BesarSurat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum

2. Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

3. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

4. Pegawai mengikuti kursus.

5. Pegawai menyediakan minit curai kursus.

6. Pegawai mengelolakan kursus dalaman.

7. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman.

8. Failkan/Dokumentasi.

Carta AliranAktiviti6.7Penggurusan Sumber

Subaktiviti6.7.2Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/KejurulatihanMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.7.Pengurusan Sumber

Sub aktiviti6.7.3Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/KejurulatihanMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1. Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru.

2. Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

3. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

4. Pegawai mengikuti kursus.

5. Pegawai menyediakan minit curai kursus.

6. Pegawai mengelolakan kursus dalaman.

7. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman.

8. Failkan/Dokumentasi.

Proses KerjaAktiviti6.8Pengurusan Sumber

Sub aktiviti6.8.1Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/KejurulatihanMuka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru.

Setiusaha KokurikulumSurat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum

2Menyediakan Kertas Cadangan Setiausaha

3Mendapat kelulusan Guru Besar.PK Kokurikulum

4Mengurus kursus dalaman.PK Kokurikulum

5Menilai hasil kursus.PK Kokurikulum

6Menyediakan laporan kursus dalaman.Setiausaha

7Failkan/Dokumentasi.Setiausaha

Carta AliranAktiviti6.8Pengurusan Sumber

Sub aktiviti6.8.2Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/KejurulatihanMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti 6.8Pengurusan Sumber

Sub aktiviti6.8.3Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/KejurulatihanMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1. Mendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru.

2. Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman

3. Mengenalpasti penceramah

4. Menyediakan Kertas Cadangan.

5. Mendapat kelulusan Guru Besar.

6. Mengurus kursus dalaman.

7. Menilai hasil kursus.

8. Menyediakan laporan kursus dalaman.

9. Failkan/Dokumentasi.

Proses KerjaAktiviti6.9Pengurusan Sukan dan Permainan

Sub

aktiviti6.9.1Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan SekolahMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

Guru BesarSPI Bil 1/1986 Larangan ke Atas Pemberian Cenderamata

SPI Bil 1/1991

Permohonan Mengundang Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi pendidikan

SPI Bil 1/1988

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan

2Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan perlantikan jawatankuasa pelaksana.

3Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan

4Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan.

5Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program

6Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan

7Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual.

8Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan )

9Mesyuarat jawatankuasa teknikal

10Taklimat kepada pelajar

11Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan.

12Mengadakan raptai kejohanan

13Pelaksanaan olahraga kejohanan

14Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

15Post Mortem

16Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

17Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.9Pengurusan Sukan dan Permainan

Sub

aktiviti6.9.2Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan SekolahMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.9Pengurusan Sukan dan Permainan

Sub

aktiviti6.9.3Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan SekolahMuka surat ini1/2

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Guru Besar

2Mendapat maklumat peruntukan kewangan

3Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

4Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Guru Besar.

5Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan

6Menulis surat surat yang berkaitan

1. Surat permohonan penyewaan padang / stadium

2. Surat jemputan tetamu kehormat

3. Surat jemputan pelepas / pegawai kejohanan

4. Surat Jemputan PIBG / Ibu bapa

5. Surat Jemputan pengetua sekolah berhampiran.

6. Surat jemputan acara jemputan

7. Surat penajaan

8. Surat pemberitahuan kepada pihak hospital

7Menghasilkan draf buku program

8Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program

9Program latihan

10Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan )

11Taklimat kepada pelajar

12Mengadakan acara saringan

13Mengadakan raptai kejohanan

14Pelaksanaan olahraga kejohanan

15Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

16Post Mortem

17Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

18Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.10Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.10.1Mengurus Sukantara SekolahMuka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1Menetapkan Tarikh Sukantara.Guru BesarSPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan

SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

2Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah

3Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah.

4Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan

5Melaksana Sukantara Sekolah.

6Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar

7Menyediakan Laporan dan Keputusan Sukantara.

8Memastikan Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.10Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.10.2Mengurus Sukantara SekolahMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.10Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.10.3Mengurus Sukantara SekolahMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah

2Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah

3Kelulusan Kertas Cadangan daripada Guru Besar.

4Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah

5Program latihan

6Perlaksanaan Sukantara Sekolah

7Menyediakan Laporan dan Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah

8Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem rumah / ISIS.

9Failkan / Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.11Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.11.1Mengurus Pengelolaan Merentas Desa SekolahMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Menetapkan Tarikh Merentas Desa SekolahGuru BesarSPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan

SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

2Menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan

3Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.

4Menulis surat-surat berkaitan

5Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.

6Pemeriksaaan laluan merentas desa

7Memberi taklimat kepada pelajar

8Mengadakan program latihan.

9Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah

10Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem

11Menghantar surat-surat penghargaan

12Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

13Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.11Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.11.2Carta Aliran Pengelolaan Merentas Desa SekolahMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.11Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.11.3Senarai Semak Pengelolaan Merentas Desa SekolahMuka surat ini1/2

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah

2Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan

3Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.

4Menulis surta-surat berkaitan

i. SuratJemputan pegawai kejohanan Merentas desa

ii. Surat kebenaran polis

iii. Surat kebenaran penguasa tempatan

iv. Surat penaja

5Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.

6Pemeriksaaan laluan merentas desa

7Memberi taklimat kepada pelajar

8Mengadakan program latihan.

9Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah

10Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar

11Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem

12Menghantar surat-surat penghargaan

13Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

14Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.12Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.12.1Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah SukanMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah SukanGuru Besar

2Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan

3Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

4Taklimat kepada pelajar-pelajar

5Program latihan.

6Memantau Program Latihan

7Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

8Mempamerkan markah kedudukan rumah

9Majlis Penyampaian Hadiah

10Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem

8Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9Fail/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.12Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.12.2Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah SukanMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.12Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.12.3Senarai Semak Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah SukanMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan

2Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan

3Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

4Taklimat kepada pelajar-pelajar

5Program latihan.

6Memantau Program Latihan

7Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

8Mempamerkan markah kedudukan rumah

9Majlis Penyampaian Hadiah

10Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem

11Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

12Fail/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.13Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.13.1Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan SekolahMuka surat ini1 / 2

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

1Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolahGuru BesarSurat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1985 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000 pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai

Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum

SPII Bil 7/1988

Penyertaan pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah

3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah

4Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

5Sesi Latihan

6Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon

7 Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

8Menyediakan Laporan Pertandingan

9Post mortem

10Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

11Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.13Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.13.2Carta Aliran Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan SekolahMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.13Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.13.3Senarai Semak Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan SekolahMuka surat ini1/2

BilAktivitiTindakanCatatan

1Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah

3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah

4Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

5Sesi Latihan

6Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon

7Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

8Menyediakan Laporan Pertandingan

9Post mortem

10Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

11Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.14Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.14.1Penubuhan Kelab Sukan dan PermainanMuka surat ini1/2

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang/

peraturan

1Mengenal pasti kelab sukan dan permainan yang akan ditubuhkanWarta kerajaan 1998

Jil. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan sekolah)

Surat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 1/1985

Surat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 2/1997

Surat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 7/1988

Surat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 4/1995

Surat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 18/2000

Warta kerajaan

1998 Jil 42 Peraturan-peraturan Pendidikan (persatuan sekolah)

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja kelab sukan dan permainan Guru Besar

3Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa

Penaja

4Mengemukakan surat permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan kepada Guru Besar bersama draf perlembagaan

5Meluluskan penubuhan Kelab sukan dan permainan

6Melantik guru penasihat

7Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan

Kelab sukan dan permainan

8Mendaftarkan ahli Kelab sukan dan

Permainan

9Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab sukan dan permainan

10Mula mengutip derma / yuran keahlian kelab berdasarkan perlembagaan.

11Menyediakan Akaun kewangan Kelab sukan dan permainan

12Mengemukakan surat permohonan untuk

menjadi ahli gabungan dengan badan

luar melalui pengetua

13Menyediakan laporan tahunan persatuan dan Kelab

Carta AliranAktiviti6.14Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.14.2Penubuhan Kelab sukan dan permainanMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.14Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.14.3Penubuhan kelab sukan dan permainanMuka surat ini1/2

BilAktivitiTindakanCatatan

1Mengenal pasti Kelab Sukan dan Permainan yang ditubuhkan

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa

Penaja Kelab Sukan dan Permainan

3Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja

4Mengemukakan surat permohonan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan kepada Guru Besar

5Melantik guru penasihat

6Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab Sukan dan Permainan

7Meluluskan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan

8Mendaftarkan ahli Kelab Sukan dan Permainan

9Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab

Sukan dan Permainan

10Mengemukakan surat permohonan

mengutip derma kepada Guru Besar

11Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan

daripada Guru Besar

12Menyediakan Akaun kewangan Kelab Sukan dan Permainan

Aktiviti6.14Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti6.14.3Penubuhan kelab sukan dan permainanMuka surat ini1/2

BilAktivitiTindakanCatatan

13Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli

gabungan dengan badan luar kepada Guru Besar

14Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli

gabungan dengan badan luar setelah mendapat

kelulusan Guru Besar

15Menyediakan laporan tahunan Kelab Sukan dan Permainan

Proses KerjaAktiviti6.15Pengurusan Sukan

Subaktiviti6.15.1Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah / JPNMuka surat ini1 / 1

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.Guru BesarSPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

2Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

3Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.

4Mesyuarat Pengurus Pasukan.

5Pelaksanaan pertandingan

6Menyediakan laporan dan perincian tuntutan perbelanjaan Pertandingan.

7Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN

8Failkan / Dokumentasi.

9Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

Carta AliranAktiviti6.15Pengurusan Sukan

Subaktiviti6.15.2Carta Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPNMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.15Pengurusan Sukan

Subaktiviti6.15.3Senarai Semak Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPNMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.

2Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

3Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.

4Persiapan tempat kejohanan

5Pelaksanaan pertandingan

6Menyediakan Laporan dan tuntutan perincian perbelanjaan Pertandingan.

7Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN

8Failkan / Dokumentasi.

9Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

Proses KerjaAktiviti6.16Kelab dan Persatuan

Subaktiviti6.16.1Penubuhan Persatuan dan Kelab Muka surat ini1/2

BilProses KerjaPegawai yang

Meluluskan/DirujukUndang-undang/

peraturan

1Mengenal pasti persatuan atau kelab

yang ditubuhkan Guru BesarWarta kerajaan 1998

Jil. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan sekolah)

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan

kelabSurat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 1/1985

3Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa

PenajaSurat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 2/1997

4Mengemukakan surat permohonan

penubuhan persatuan dan kelab kepada Guru BesarSurat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 7/1988

5Melantik guru penasihatSurat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 4/1995

6Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelabSurat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 18/2000

7Meluluskan penubuhan persatuan dan

kelab

8Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab

9Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelabWarta kerajaan

1998 Jil 42 Peraturan-peraturan Pendidikan (persatuan sekolah)

10Mengemukakan surat permohonan

mengutip derma kepada Guru Besar

11Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada Guru Besar

12Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab

13Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan

luar kepada Guru Besar

14Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan Guru Besar

15Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab

Carta AliranAktiviti6.16Kelab dan Persatuan

Subaktiviti6.16.2Penubuhan Persatuan dan KelabMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.16Kelab dan Persatuan

Subaktiviti6.16.3Penubuhan Persatuan dan KelabMuka surat ini1/2

BilAktivitiTindakanCatatan

1Mengenal pasti persatuan atau kelab

yang ditubuhkan

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa

Penaja Persatuan dan kelab

3Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja

4Mengemukakan surat permohonan penubuhan

persatuan dan kelab kepada Guru Besar

5Melantik guru penasihat

6Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan

Kelab

7Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab

8Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab

9Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan

persatuan dan kelab

10Mengemukakan surat permohonan

mengutip derma kepada Guru Besar

11Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan

daripada Guru Besar

12Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab

Aktiviti6.16Kelab dan Persatuan

Subaktiviti6.16.3Penubuhan Persatuan dan KelabMuka surat ini1/2

BilAktivitiTindakanCatatan

13Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli

gabungan dengan badan luar kepada Guru Besar

14Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli

gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan

Guru Besar

15Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab

Proses KerjaAktiviti6.17Badan Beruniform.

Subaktiviti6.17.1Penubuhan Pasukan KRSMuka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai yang Melulus / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Guru BesarSurat Pekeliling Iktisas Bil. 4/1995 Pelaksanaan Kadet Remaja sekolah

Mengenalpasti dan mengagihkan tugas.

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan KRS

3Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

4Mengemukakan permohonan kepada Pengetua

5Melantik guru penasihat

6Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN

7Mesyuarat Agung Penubuhan

8Minit mesyuarat Agung Penubuhan

9Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.17Badan Beruniform

Subaktiviti6.17.2Carta Aliran Penubuhan Pasukan KRSMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.17Badan Beruniform

Subaktiviti6.17.3Senarai Semak Penubuhan Pasukan KRSMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

2Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

3Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan KRS

4Kemukakan kelulusan daripada Guru Besar

5Pelantikan guru penasihat

6Mesyuarat Agung Penubuhan

7Minit mesyuarat Agung Penubuhan

8Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN

9Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.18Badan Beruniform

Subaktiviti6.18.1Proses Kerja Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGOMuka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai yang melulus / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN Guru BesarSurat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah

3Menyediakan pasukan kawat

4Sesi latihan kawat

5Memantau pelaksanaan latihan dan bersedia untuk menyertai pertandingan Kawat anjuran PPD / JPN / KPM / SBP

6Menyediakan Laporan Pertandingan

7Post mortem

8Memasukkan Markah ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9Failkan / Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.18Badan Beruniform

Subaktiviti4.18.2Carta Aliran Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO .Muka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.18Badan Beruniform.

Subaktiviti6.18.2Senarai Semak Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO .Muka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menerima takwim pertandingan kawad daripada PPD/JPN

2Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawad peringkat daerah

3Penyediaan pasukan kawad

4Sesi latihan kawad

5Penyertaan dalam pertandingan kawad

6Menyediakan Laporan Pertandingan

7Post mortem

8Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9Failkan / Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.19Badan Beruniform.

Subaktiviti6.19.1Penubuhan Pasukan Beruniform GOMuka surat ini1 / 1

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Mengenalpasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Guru BesarSurat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.

3Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Pasukan Beruniform GO.

4Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran

6Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

7Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

8Mesyuarat Agung Penubuhan

9Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan.

10Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.19Badan Beruniform.

Subaktiviti6.19.2Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform GOMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.19Badan Beruniform.

Subaktiviti6.19.3Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform GOMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.

3Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Beruniform GO.

4Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran.

5Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

6Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

7Mesyuarat Agung Penubuhan

8Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan.

9Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.20Badan Beruniform.

Subaktiviti6.20.1Penubuhan Pasukan Beruniform NGOMuka surat ini1 / 2

Bil.Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Guru BesarSurat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

3Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Guru Besar untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO

4Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

5Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO kepada Badan Gabungan yang berhampiran

6Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

7Mesyuarat Agung Penubuhan

8Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan

9Memaklumkan penubuhan pasukan beruniform NGO kepada PPD / JPN

10Fail/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.20Badan Beruniform.

Subaktiviti6.20.2Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform NGOMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.20Badan Beruniform.

Subaktiviti6.20.3Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform NGOMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan

2Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

3Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO

4Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

5Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO daripada Badan Gabungan yang berhampiran

7Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

8Menerima Kelulusan dan Proses Penubuhan.

9Mesyuarat Agung Penubuhan

10Fail/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.21Badan Beruniform

Subaktiviti6.21.1Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan BeruniformMuka surat ini1 / 1

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Guru Besar

2Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

4Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

5Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi

6Persediaan tapak perkhemahan

7Aktiviti Perkhemahan Tahunan

8Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan

9Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

10Failkan / Dokumentasi.

Carta AliranAktiviti6.21Badan Beruniform

Subaktiviti6.21.2Carta Aliran Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan BeruniformMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.21Badan Beruniform

Subaktiviti6.21.3Senarai Semak Perkhemahan Tahunan Badan BeruniformMuka surat ini1/1

BilAktivitiFailkan / Dokumentasi.Catatan

1Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

2Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

4Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

5Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi

6Persediaan tapak perkhemahan

7Aktiviti Perkhemahan Tahunan

8Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan

9Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

10Failkan / Dokumentasi.

Proses KerjaAktiviti6.22Majlis Penghargaan Kokurikulum

Subaktiviti6.22.1 Majlis Anugerah KokurikulumMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Menetapkan Tarikh Majlis Anugerah Kokurikulum Guru Besar

2Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum

3Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

4Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum

5Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum

6Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah

7Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

8Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum

9Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum

10Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

11Menyediakan Laporan dan post mortem

Aktiviti6.22Majlis Penghargaan Kokurikulum

Subaktiviti6.22.1 Majlis Anugerah KokurikulumMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaJawatan / Pengawai yang ambil tindakanUndang-undang & Peraturan

12Memastikan Markah Penerima Anugerah Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

13Failkan / Dokumentasi.

Carta AliranAktiviti6.22Majlis Penghargaan Kokurikulum

Subaktiviti6.22.2Majlis Anugerah KokurikulumMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.22Majlis Penghargaan Kokurikulum

Subaktiviti6.22.3Majlis Anugerah kokurikulumMuka surat ini1 / 2

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menetapkan Tarikh Majlias Anugerah Kokurikulum

2Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum

3Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

4Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum

5Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum

6Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah

7Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program

8Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

9Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum

10Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum

11Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

12Menyediakan Laporan dan post mortem

13Memastikan Markah Penerima Anugerah Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

14Failkan / Dokumentasi.

Proses KerjaAktiviti6.23Hari Kokurikulum

Subaktiviti6.23.1Pengurusan Hari KokurikulumMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Guru Besar

2Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum

4Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum

5Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

6Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum

7Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum

8Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada)

9Menyediakan Laporan dan post mortem

10Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

Aktiviti6.23Hari Kokurikulum

Subaktiviti6.23.1Pengurusan Hari KokurikulumMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaJawatan / Pengawai yang ambil tindakanUndang-undang & Peraturan

11Failkan / Dokumentasi

.

Carta Aliran

Aktiviti6.23Hari Kokurikulum

Subaktiviti6.23.2Pengurusan Hari KokurikulumMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.23Hari Kokurikulum

Subaktiviti6.23.3Hari kokurikulumMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum

2Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum

4Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum

5Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program

6Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

7Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum

8Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum

9Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada)

10Menyediakan Laporan dan post mortem

11Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

12Failkan / Dokumentasi.

Proses KerjaAktiviti6.24Koperasi Sekolah

Subaktiviti6.24.1Pengurusan Koperasi SekolahMuka surat ini1 / 2

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang/Peraturan

1Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi Guru Besar

Seksyen 16 Akta Koperasi

2Mempengerusi semua mesyuarat Lembaga Pengarah

3Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga

4

5

6Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk diaudit oleh juruaudit berdaftar

Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan

Dan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah

Menghantar salinan laporan kepada Jabatan Pembangunan Koperasi

7Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Audit

8Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur

9Failkan / Dokumentasi.

Carta AliranAktiviti6.24Koperasi Sekolah

Subaktiviti6.24.2Pengurusan Koperasi SekolahMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.24Koperasi Sekolah

Subaktiviti6.24.3Pengurusan Koperasi SekolahMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi

2Mempengerusi semua masyuarat Lembaga Pengarah

3Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga

4Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah

5Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan

6Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur

7Failkan / Dokumentasi.

Proses KerjaAktiviti6.25Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)

Subaktiviti6.25.1Pengurusan R & DMuka surat ini1 / 1

Bil.Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Arahan daripada Guru Besar untuk Menyediakan Pasukan R & D Guru Besar

2Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D

3

4

Mengenal pasti projek R & D , Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan

Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projek

5Pertandingan projek R & D di peringkat sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan

6Pemilihan projek R & D yang berpotensi

7

8Penyertaan Pertandingan R & D di peringkat daerah/ negeri/ SBP/ kebangsaan/ swasta

Menyediakan laporan post mortem pertandingan

9

Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.25Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)

Subaktiviti6.25.2Pengurusan R&DMuka surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti6.25Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)

Subaktiviti6.25.3Senarai Semak Pengurusan R&DMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Arahan daripada Guru Besar untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R & D

2Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D

3Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar

4Pertandingan R & D di peringkat sekolah

5Pemilihan projek R & D yang berpotensi

6Penyertaan Pertandingan R & D

7Failkan / Dokumentasi.

Proses KerjaAktiviti6.26 Majalah Sekolah

Subaktiviti6.26.1Pengurusan Penerbitan Majalah SekolahMuka surat ini1 / 1

Bil.Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Guru Besar

2Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah

3Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit

4Membuat Proof reading / persetujuan Guru Besar

5Mencetak draf majalah

6Membuat Proof reading kali ke-2

7Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan

8Memastikan stok dikemaskini

9Failkan/Dokumentasi

Carta AliranAktiviti6.26Majalah Sekolah

Subaktiviti6.26.2Pengurusan Penerbitan Majalah SekolahMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.26Penerbitan Majalah

Subaktiviti6.26.3Pengurusan Penerbitan MajalahMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah

2Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah

3

Menguruskan penerimaan penajaan

4Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit

5Membuat Proof reading / persetujuan pengetua

6Mencetak draf majalah

7Membuat proof reading kali ke-2

8Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan

9

Mengurus pembayaran majalah

10Memastikan stok dikemaskini

11Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti6.27Pengurusan Ko- Sukan / Ko Akademik / Ko-Unit Uniform /Ko Kelab

Subaktiviti6.27.1Menyertai Mesyuarat Pertandingan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah / JPNMuka surat ini1 / 1

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Arahan daripada PPD / JPN menghadiri mesyuarat pertandingan.GB / GPK SPI Bil. 1/1989Penyertaan Pelajar Dalam Kegiataan Sukan di Sekolah

Kandungan : Memperingatkan pihak sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam sukan adalah diwajibkan.

SPI Bil.24/1998

Penglibatan Guru & Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2Menghadir Mesyuarat Pengurus Pasukan. Guru Penasihat

3Menyediakan Minit Curai Mesyuarat Pertandingan.Guru Penasihat

4Membentuk AJK Latihan dan anggaran perbelanjaan.Guru Penasihat

5Mengenal Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan dalamanGuru Penasihat

6Menilai Program Latihan / Pembentukan PasukanGuru Penasihat

7Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projekPengetua

8Menuntut Perbelanjaan Mengurus pertandingan yang diluluskanKerani Kewangan

9Penyertaan PertandinganGuru PenasihatSPI Bil. 7/1988

SPI Bil. 1/1995

10Menyediakan laporan pertandinganGuru Penasihat

11Failkan / Dokumentasi. Guru Penasihat

12Serahkan laporan kepada GPK KokurikulumGuru Penasihat

Carta AliranAktiviti6.27Pengurusan Ko- Sukan / Ko Akademik / Ko-Unit Uniform /Ko Kelab

Subaktiviti6.27.2Carta Aliran Menyertai Pertandingan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPNMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.27Pengurusan Ko- Sukan / Ko Akademik / Ko-Unit Uniform /Ko Kelab

Subaktiviti6.27.3Senarai Semak Menyertai Pertandingan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPNMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Arahan daripada PPD / JPN menghadiri mesyuarat pertandingan.GB / GPK

2Menghadir Mesyuarat Pengurus Pasukan. Guru Penasihat

3Menyediakan Minit Curai Mesyuarat Pertandingan.Guru Penasihat

4Membentuk AJK Latihan dan anggaran perbelanjaan.Guru Penasihat

5Mengenal Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan dalamanGuru Penasihat

6Menilai Program Latihan / Pembentukan PasukanGuru Penasihat

7Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projekPengetua

8Menuntut Perbelanjaan Mengurus pertandingan yang diluluskanKerani Kewangan

9Penyertaan PertandinganGuru Penasihat

10Menyediakan laporan pertandinganGuru Penasihat

11Failkan / Dokumentasi. Guru Penasihat

12Serahkan laporan kepada GPK KokurikulumGuru Penasihat

Proses KerjaAktiviti6.28Pengurusan Data Kokurikulum- Maklumat Murid

Subaktiviti6.28.1Carta Aliran Pengurusan Data Kokurikulum- Maklumat MuridMuka surat ini1 / 1

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Arahan daripada KP/ JPN / PPD menghadiri mesyuarat GB / GPK Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan (Kurikulum Kebangsaan) mendifinisikan kokurikulum sepertu berikut:

kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

2Menghadir Mesyuarat Pengurusan Data Kokurikulum. GPK / Guru Data SMM

3Menyediakan Minit Curai Mesyuarat Pengurusan Data Kokurikulum..GPK / Guru Data SMM

4Menyediakan borang SMM / Borang KokurikulumGPK / Guru Data SMM

5Mengedar borang SMM / Borang Kokurikulum GPK / Guru Data SMM / Guru Tingkatan

6Mengumpul borang SMM / Borang KokurikulumGPK / Guru Data SMM

7Memindahkan Data Kokurikulum ke Perisian yang ditetapkanGuru Data SMM

8Menyemak Semula Data Kokurikulum untuk keesahanGB / GPK

9Failkan / Dokumentasi. GPK / Guru Data SMM

10Serahkan laporan kepada KP/ JPN / PPDGPK / Guru Data SMM

Carta AliranAktiviti6.28Pengurusan Data Kokurikulum- Maklumat Murid

Subaktiviti6.28.2Carta Aliran Pengurusan Data Kokurikulum- Maklumat MuridMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.28Pengurusan Data Kokurikulum- Maklumat Murid

Subaktiviti6.28.3Senarai Semak Pengurusan Data Kokurikulum- Maklumat Murid

Muka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Arahan daripada KPM/ JPN / PPD menghadiri mesyuarat GB / GPK

2Menghadir Mesyuarat Pengurusan Data Kokurikulum. GPK / S/U Kokurikulum

3Menyediakan Minit Curai Mesyuarat Pengurusan Data Kokurikulum..GPK / S/U Kokurikulum

4Menyediakan Borang Penilaian KokurikulumS/U Kokurikulum

5Mengedar Borang Penilaian KokurikulumS/U Kokurikulum / Guru Ting.

6Mengumpul Borang Penilaian KokurikulumGuru Tingkatan

7Memindahkan Data Kokurikulum ke Perisian yang ditetapkanGuru Tingkatan

8Menyemak Semula Data Kokurikulum untuk keesahanGB / GPK

9Failkan / Dokumentasi. GPK / Guru Data SMM

10Serahkan laporan kepada KP/ JPN / PPDGPK / Guru Data SMM

Proses KerjaAktiviti6.29Pengurusan Penilaian Kokurikulum

Subaktiviti6.29.1Carta Aliran Pengurusan Pengurusan Penilaian KokurikulumMuka surat ini1 / 1

BilProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-undang & Peraturan

1Arahan daripada KP/ JPN / PPD . GB / GPK Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 )Keengganan melaksanakan adalah suatu

kesalahan - Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996

2Membentuk AJK Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. GB / GPK

3Memberi taklimat kepada warga sekolah GB / GPK

4Menyediakan keperluan asas pentadbiran / kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab GB / GPK

5Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab dan badan beruniform berdasarkan matlamat dan objektif, rangka perancangan kokurikulum sekolah, dan jadual aktiviti kokurikulum GB / GPK

6Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum

7Menyedia, mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab, badan beruniform, sukan dan permainan

8Melaksanakan Skema Penilaian Kokurikulum untuk setiap murid

9Failkan / Dokumentasi / Serahkan laporan SPI Bil. 7/1988

SPI Bil. 1/1995

Carta AliranAktiviti6.29Pengurusan Penilaian Kokurikulum

Subaktiviti6.29.2Carta Aliran Pengurusan Penilaian KokurikulumMuka surat ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti6.29Pengurusan Penilaian Kokurikulum

Subaktiviti6.29.3Senarai Semak Pengurusan Penilaian Kokurikulum

Muka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Arahan daripada PPD / JPN menghadiri mesyuarat pertandingan.GB / GPK

2Menghadir Mesyuarat Pengurus Pasukan. Guru Penasihat

3Menyediakan Minit Curai Mesyuarat Pertandingan.Guru Penasihat

4Membentuk AJK Latihan dan anggaran perbelanjaan.Guru Penasihat

5Mengenal Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan dalamanGuru Penasihat

6Menilai Program Latihan / Pembentukan PasukanGuru Penasihat

7Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projekGuru Besar

8Menuntut Perbelanjaan Mengurus pertandingan yang diluluskanKerani Kewangan

9Penyertaan PertandinganGuru Penasihat

10Menyediakan laporan pertandinganGuru Penasihat

11Failkan / Dokumentasi. Guru Penasihat

12Serahkan laporan kepada GPK KokurikulumGuru Penasihat

7.SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEKELILING YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

Ordinan Pelajaran 1957

Akta Pelajaran 1961

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979

Akta Pendidikan (Pindaan) 1996

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan MS ISO 9001 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8/1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhdimatan Awam

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 : Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4/1991 : Strategi Peningkatan Kualiti

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7/1991 : Kumpulan Meningkatkan Kualiti

BILWARTA/PEKELILINGPERKARA

1Warta Kerajaan 1950Registration of Schools Ordinance 1950

2Warta Kerajaan 1956Schools Societies Regulations,L.N. 179-180

3Akta Pelancongan 1957Pemberitahu Uundang-Undang 326

4Akta Pelajaran 1961Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajain Sekolah 1956)

5Warta Kerajaan 1967Bil 27 Jil. 11. bertarikh 28 Disember 1967

6Warta Kerajaan 1997Peraturan Peraturan kokurikulum Kebangsaan, P.U(A)531dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 1 Disember 1997

7Warta Kerajaan 1998Pemberitahu Undang-Undang 196,Jil. 42, No 11

8SPI Bil. 3/1984Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah.

Kandungan:Menegaskan dalam menjalankan aktiviti kebudayaan dan kesenian, nilai bahasa,pakaian mahupun pelakuan, harus ditanam dijiwa pelajar.

9SPI Bil.1/1985Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Sekolah

Kandungan:menjalankan tiga jenis aktiviti yang telah dinyatakan untuk perpaduan dan pembentukan peribadi pelajar

10SPI Bil. 1/ 1986Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata

Kandungan : Sebarang hadiah/cenderamata yang mahal adalah tidak digalakkan diberi kepada tetamu khas.Memadai dengan corsage atau rosette atau cenderamata kecill.

11SPI. Bil. 2/1986Rekod Kedatangan dan Laporan Gerakerja Kokurikulum Pelajar

Kandungan: Kehadiran pelajar dalam Kerakerja Kokurikulum adalah dinilai.

12SPI Bil. 3/1986Pelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Kepada Komputer dan Kkegiatan Kelab Komputer Sekolah

Kandungan : Penyelarasan pelaksanaan komputer dan kegiatan Kelab Komputer di sekolah.

13SPI Bil. 5/1986Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.

Kandungan:Lanjutan daripada SPI Bil.3/1986.

14SPI Bil. 1/1988Panduan Penubuhan & Pengurusan Kelab Rekacipta Sekolah.

Kandungan : Melahirkan generasi yang kreatif,berdaya cipta.

15SPI Bil.6/1988Panduan Tajaan oleh Syarikat Badan Perniagaan di Sekolah

Kandungan : Memberikan satu garis panduan kepada syarikat/badan perniagaan dalam membiayai sesuatu projek di sekolah.

16SPI Bil. 7/1988Penyertaan Pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

Kandungan: Pelajar yang menyertai perlu mematuhi peraturan-peraturan sebelum dibenarkan.

17SPI Bil. 10/1988Senaman Beramai-Ramai

Kandungan: Sekolah hendak mengadakan senaman beramai-ramai yang boleh dijadikan sebahagian daripada gerakerja kokurikulum.

18SPI Bil.14/1988Keberangkatan DYMM Sultan/ Raja/ TYT/ yang Dipertua Negeri Menghadiri Majlis Sekolah

Kandungan: Garis panduan tuntutan protokol dan istiadat serta segala persiapan yang perlu dilakukan..

19SPI Bil. 1/1989Penyertaan Pelajar Dalam Kegiataan Sukan di Sekolah

Kandungan : Memperingatkan pihak sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam sukan adalah diwajibkan.

20SPI Bil.10/1989Aturcara Majlis Rasmi Sekolah

Kandungan: Sekolah mesti mematuhi penetapan yang telah diputuskan dalam mengendalikan majlis sekolah.Hanya tiga ucapan rasmi dibenarkan.

21SPI Bil. 1/1991Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah.

Kandungan: Memeberikan keutamaan kepada guru-guru agama Islam yang sedang berkhidmat di sekolah atau perkhidmatan ini.

22SPI Bil.3/1991Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah Institusi Pendidikan

(Lihat Pindaan SPI Bil 8/1991)

Kandungan : Sebarang undangan hendaklah melalui KPM

23SPI Bil.4/1991Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini di Sekolah

Kandungan: Pihak sekolah hendaklah serta merta melaporkan segala kejadian yang tidak diingini kepada KPM melalui PPD dan JPN.

24SPI Bil.7/1991Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia

Kandungan: Persatuan berkenaan boleh memohon untuk menggunakan kemudahan sekolah bagi tujuan tertentu pada masa cuti.Namunkebenaran tertakluk kepada rasional, panduan dan peraturan sebagai mana yang dinyatakan.

25SPI Bil. 8/1991Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan

Kandungan Pindaan ke atas para 2 SPI Bil.3 /1991)

Undangan kepada Ketua Setiausaha,ketua Pengarah Pendidikan Malaysia,Pengarah Bahagian dan Pegawai Tinggi Kementerian hendaklah dibuat melalui Pengarah Pendidikan Negeri.

26SPI Bil. 4/1992Panduan Penubuhan & Pengurusan Persatuan Silat Sekolah

Kandungan: Sekolah yang mencadang atau sudah menubuhkan Persatuan Silat hendaklah mematuhi panduan penubuhan dan pengurusan

27SPI Bil. 1/1995Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Kawasan Luar Sekolah.

Kandungan: Keselamatan diri pelajar semasa menjalankan aktiviti tersebut amat diambil berat.

28PUP. Bil. 1/1995

PS.72795/2Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di sekolah

Lihat SPI Bil. 9/2000

Kandungan: Persatuan luar tidak boleh tubuhkan cawangan di sekolah.Guru Besar/Pengetua tidak boleh disalahgunakan dengan tujuan tertentu

29SPI Bil.3/1995Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Dan Bantuan Kerajaan

Kandungan: Penyertaan semua pelajar.Pelindungan 24 jam selagi masih menjadi pelajar.Buat tuntutan mengikut prosedur.

30SPI Bil. 4/1995Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah

Kandungan: Mesti ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan.Terdapat kurikulum tersendiri.

31SPI Bil.8/1995Penyertaan Pelajar Dalam pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

Kandungan: Pelajar tidak dibenarkan mengikat kontrak dengan mana-mana persatuan atau badan sukan untuk menyertai pertandingan liga yang dianjurkan.

32SPI Bil. 2/1997

(PS 77280)Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab / Tae Kwan Do / Mempertahankan Diri

Kandungan: Diberikan panduan bagi sekolah untuk menubuhkan Persatuan Bela Diri,Perlembagaan,Perjanjian,,panduan Jemputan jurulatih Luar.

33PUP. Bil. 3/1997Menjalankan Program/Aktiviti di Sekolah(termasuk aktiviti/program PIBG Berhubungkait Dengan Kutipan Wang

Kandungan: Sebarang kutipan hendaklahh mendapat kebenaran JPN.

34SPI Bil.5/1998Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan DiI Bawah Akta Pendidikan 1996.

Kandungan: Pemansuhan Akata Pelajaran 1961 dan Akta Pelajaran 1996 dikuatkuasakan.Pemanushan hanyalah untuk perkara 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10.

35SPI Bil.24/1998Penglibatan Guru & Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

Kandungan: Kebenaran menyertai Pasukan Pakaian Seragam anjuran Agensi Kerajaan dan pertubuhan Bukan Kerajaan oleh guru dan murid dari Pegawai Pendidikan Negeri

36SPI Bil 9/2000Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Kandungan: Lanjutan daripada SPI Bil.1/1995

37SPI Bil.9/2000

TambahanPanduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Kandungan:

38SPI Bil. 12/2000Lawatan Pendidikan Murid Pada Hari Sekolah

Kandungan:

39SPI Bil. 13/2000Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekola

Kandungan:

40SPI Bil.14/2000Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah

Kandungan: Mewajibkan sambutan ambang Merderka di SBP.

41SPI Bil 16/2000Salah Laku unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekola Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.

Kandungan:

42SPI Bil. 17/2000Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah.

Kandungan:

43SPI Bil.18/2000Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah

44SPI Bil 19/2000Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan komunikasi Di Sekolah.

45SPI Bil.20/2000Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah

Kandungan: Penubuhan kelab Agama bukan islam dan pembubaran persatuan

46SPI Bil. 5/2002Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.

Kandugan: Dibenarkan lawatan waktu persekolahan sebanyak 4 hari dalam setahun.

47SPI Bil.9/2004Panduan Penglibatan Murid-Murid Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Agensi-Agensi Selain Daripada Agensi Di Bawah KPM.

Kandungan :Permohonan melibatkan murid-murid sekolah dalam apa jua sahaja atau aktiviti anjuran agensi-agensi kerajaan di bawah kementerian lain hendaklah melaui Ketua Pendaftar, KPM

8.SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

8.1Borang Permohonan Pemilihan Unit Kokurikulum

8.2Borang Permohonan Menjadi Ahli

8.3Daftar Ahli Kokurikulum

8.4Borang Permohonan penubuhan Badan Beruniform

8.5Senarai Ahli Jawatankuasa Kokurikulum

8.6Carta Gantt Aktiviti Tahunan

8.7Rekod kehadiran Ahli Unit Kokurikulum

8.8Laporan Aktiviti Mingguan Kokurikulum

8.9Laporan Tahunan Aktiviti Kokurikulum

8.10Borang Permohonan Perbelanjaan Aktiviti Kokurikulum

8.11Senarai semak kemudahan peralatan dan prasarana kokurikulum

8.12Laporan Pencapaian Kokurikulum

8.13Borang Penilaian Pemberian Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum

8.14Borang Pemantauan 9.SENARAI JAWATANKUASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

2. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

3. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Kejohanan Merentas Desa

4. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sukantara sekolah

5. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Pasukan Unit Beruniform

6. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Kelab dan Persatuan

7. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pembagunan dan Penyelidikan ( R & D )

8. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Penerbitan Majalah Sekolah

9. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Persembahan Sekolah

10. Timbalan Pengerusi Majlis Sukan Sekolah

11. Timbalan Pengerusi Koperasi Sekolah/Lembaga Pengarah

12. Naib Pengerusi Majlis Pengurusan Sekolah

13. Naib Pengerusi Majlis Kurikulum

14. Naib Pengerusi Lembaga Tatatertib Kakitangan Sekolah

15. Naib Pengerusi Jawatankuasa Perkembangan Staf

16. Naib Pengerusi Jawatankuasa Kewangan Sekolah

17. Naib Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga

18. Naib Pengerusi Jawatankuasa Data Sekolah & Pengurusan Maklumat (EMIS)

19. Naib Pengerusi Jawatankuasa Inventori & Stok Sekolah

20. Naib Pengerusi Jawatankuasa Takwim dan Dokumentasi

21. Naib Pengerusi Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang

22. Naib Pengerusi Lembaga Disiplin

23. Naib Pengerusi Kewangan Sekolah

24. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum

25. Naib Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan Guru

26. Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan SPM

27. Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan PMR

28. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pusat Sumber

29. Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Nilam

30. Naib Pengerusi Jawatankuasa Hal ehwal Murid

31. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Asrama

32. Naib Pengerusi Jawatankuasa Sistem Rumah

33. Naib Pengerusi Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling

34. Naib Pengerusi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar

35. Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Penasihat Pengawas

36. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kesihatan Pelajar

37. Naib Pengerusi Jawatankuasa Biasiswa & Bantuan

38. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Insurans

39. Naib Pengerusi Jawatankuasa Keceriaan Kelas

40. Naib Pengerusi Jawatankuasa Yayasan Sabah & Sarawak

41. Naib Pengerusi Jawatankuasa Kantin Sekolah

42. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Jenayah

43. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Lawatan Pelajar

44. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran dan Rekod

45. Naib Pengerusi Jawatankuasa Kebersihan, Keceriaan & keselamatan (3K)

46. Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Sekolah

47. Naib Pengerusi Jawatankuasa Tabung Ihsan

48. Naib Pengerusi Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks

49. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1

50. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 4

51. Naib Pengerusi Jawatankuasa Suaikenal Pelajar Baru

52. Naib Pengerusi Jawatankuasa pembangunan Sahsiah & Kepemimpinan Pelajar

53. Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Agama Islam

NORMA KERJA GPK KOKURIKULUM

JENIS KERJAMASA YANG DIAMBILJUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1.0. Pengurusan Akademik

1.1 Melaksanakan tugas mengajar 12 waktu seminggu

1.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul

1.3 Memastikan rancangan pelajaran tahunan, harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar

2.0 Pentadbiran

2.1 Menyediakan takwim tahunan untuk aktiviti kokurikulum sepanjang tahun

2.2 Menyelaras aktiviti kokurikulum

2.3 Memastikan aktiviti kokurikulum dirancang mengikut takwim yang telah disediakan

3.0 Pengurusan Sumber

3.1 Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan

3.1.1Mengenalpasti keperluan sumber tenaga kepegawaian / kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum

3.1.2Mengarahkan sumber tenaga untuk mengikuti kursus kepegawaian dan kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum berdasarkan keperluan semasa.

3.1..3 Mengurus kursus perkembangan staf dalam bidang kepegawaian dan kejurulatihan berdasarkan kepakaran yang sedia ada di sekolah

3.1..4 Memantau dan menilai hasil kursus perkembangan staf untuk tindakan selanjutnya

3.2Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan

3.2.1Mendapatkan tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

3.2..2Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

3.2..3Mendapatkan minit curai daripada peserta kursus.

4.0 Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan

4.1 Menyemak peruntukan kewangan untuk pembelian kemudahan prasarana sukan

4.2 Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga untuk pembelian prasarana sukan

4.3 Mengurus daftar perolehan

5.0 Penyelenggaraan Prasarana Sukan

5.1Menyemak peruntukan kewangan untuk penyelenggaran sukan

5.2 Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga untuk penyelenggaraan prasarana sukan

5.3 Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan

6.0 Menyemak Peralatan / stok / inventori

6.1 Daftar stok/inventori

6.2 Label peralatan sukan

6.3 Rekod pergerakan/peminjaman peralatan sukan

6.4 Stok/inventori

7.0 Pengurusan Kewangan

7.1 Merancang agihan peruntukan kewangan kokurikulum

7.2 Memberi taklimat agihan peruntukan kokurikulum kepada guru

7.3 Menyelaras agihan peruntukan kokurikulum

8.0 Sukan dan Permainan8.1 Memastikan Pengurusan Sukan dan Permainan berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul.

8.2 Memastikan perancangan tahunan dan stategik dilaksanakan.

8.3 Memastikan pengurusan kehadiran pelajar disemak setiap minggu

8.4 Menguruskan aktiviti pemantauan dan pencerapan bagi memastikan perjalanan Sukan dan Permainan dilaksanakan dengan berkesan mengikut standard yang ditetapkan.

8.5 Melaksanakan pencerapan aktiviti sukan di sekolah.

8.6 Menyemak kehadiran guru.