Click here to load reader

fail meja pss

  • View
    17.860

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of fail meja pss

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pendahuluan Konsep Pusat Sumber Profil Pusat Sumber Sekolah Visi PSS Misi PSS Moto PSS Matlamat PSS Objektif PSS Organisasi Pusat Sumber Senarai Tugas Kewangan Sistem Fail Rekod PSS Peraturan PSS Promosi Prosedur Penyediaan Aktiviti PSS Lampiran 17.1 Contoh Fail Meja Guru Perpustakaan 17.2 Contoh Borang Penggunaan Perpustakaan 17.3 Contoh Borang Penggunaan Bilik Media1

17.4 Contoh Surat/Minit Mesyuarat 17.5 Contoh Senarai Semak PSS 17.6 Contoh Program NILAM

2

PENGENALAN Fail Meja merupakan satu set panduan kerja yang disediakan khusus untuk setiap ahli jawatankuasa pusat sumber sekolah (PSS). Ia menjadi sumber utama bagi memahami bidang tugas, prosedur-prosedur kerja, dan segala dokumen termasuk borang-borang, peraturan-peraturan, carta aliran kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang ahli jawatankuasa. Penyediaan Fail Meja ini akan lebih memudahkan setiap ahli jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran PSS akan lebih terancang dan sistematik.KONSEP PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pusat Sumber Sekolah merupakan satu tempat yang mengumpul, memproses dan menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Ia termasuklah keseluruhan koleksi bahan bercetak dan bukan cetak meliputi alatan teknologi terkini.PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluan kegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum.

Justeru itu, PSS wajar memiliki koleksi bahan dan alatan yang mencukupi dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan tersebut.

PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH

VISI PSS

Sejarah Kemudahan fizikal Kemudahan sumber manusia Bilangan pelanggan

Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan NegaraMISI PSS

Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumatMOTTO PSS

3

* Pusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya IlmuMATLAMAT PSS

*

Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer.

OBJEKTIF PSS

** Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan profesionalisme guru Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

4

1. 2. 3. 4.

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

5

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

PENGERUSI Pengetua NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

PIBG

AHLI JAWATANKUASA

Pen. Kanan HEM Penyelia Petang Ketua-ketua Bidang

Kaunselor

Guru Media & Guru Perpustakaan

Pemerhati

6

Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

PENASIHAT Pengetua PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

AHLI JAWATANKUASA

Guru Media

Guru Perpustakaan

Pembantu Tadbir PSS

Ketua Lembaga Pengawas PSS

Wakil staf sokongan

Wakil Panitia Mata Pelajaran

7

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. 2. 3. Merancang pengwujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya. Menentukan sumber kewangan PSS. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahanbahan bantu mengajar/ belajar. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan-keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

4. 5.

6.

7.

8

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensiagensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.

9

PENGERUSI

SETIAUSAHA

GURU PERPUSTAKAA

GURU MEDIA

PENGAWA S PSS KETUA PANITIA KERA NI PSS

10

SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (GPK 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bertanggungjawab kepada Pengetua Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod kewangan/stok PSS Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN, BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas PSS Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan

11

GURU PERPUSTAKAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

12

SENARAI TUGAS GURU MEDIA UNIT TEKNOLOGI / APD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua

13

SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan) Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian Membantu mempromosikan PSS Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS

GURU PANITIA MATAPELAJARAN / PENASIHAT KELAB 1. 2. 3. 4. 5. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran. Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru.

14

SENARAI TUGAS KERANI PSS URUSAN AWAM a. b. c. PINJAMAN a. b. c. d. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman Menyemak buku-buku yang dipulangkan Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam yang belum memulangkan buku Menyediakan perangkaan mengenai pinjaman Mengawal perpustakaan semasa dibuka Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rakrak Menjaga kebersihan perpustakaan

PEMBELIAN a. Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan, menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeli

MEMPROSESKAN BUKU-BUKU a. b. c. d. Menyediakan senarai rak Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan dengan memproses buku, majalah dan sebagainya

MEMPERBAIKI BUKU a. b. membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak menjilid majalah dan lain-lain yang perlu

15

BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU a. Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar, guntingan akhbar dan sebagainya

MENAIP a. b. REKOD a. b. c. SERANTA a. Menyediakan sebagainya Pameran Buku, Papan Kenyataan dan Merekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewangan PSS Menguruskan hal-hal berkaitan dengan 'Stock Checking'/Penyemakan Stok Menyusun Kad-kad Katalog Pengautomasian PSS Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku, senarai buku dan sebagainya

LAIN-LAIN TUGAS a. b. Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guru-guru PSS, Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua

16

PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

A. 1. 2. 3. 4.

PENGAWAS Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6 (S.M) Pengawas dilantik daripada para pelajar tahun 4,5 dan 6 (S.R) Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS Contoh :-

B.

WAKTU BERTUGAS SESI PAGI HARI ISNIN SELASA - KHAMIS JUMAAT SESI PETANG HARI ISNIN SELASA - KHAMIS JUMAAT WAKTU REHAT 10.30 - 1.00 p.m 10.30 - 1.00 p.m 10.30 - 12.30 p.m SELEPAS SEKOLAH 3.35 - 3.55 p.m 3.55 - 4.15 p.m 4.05 - 4.25 p.m WAKTU REHAT 10.30 - 10.50 a.m 10.10 - 10.30 a.m 9.45 - 10.10 a.m SELEPAS SEKOLAH 1.10 - 3.30 p.m 1.10 - 3.30 p.m 12.30 - 3.30 p.m

C.

PERATURAN PENGAWAS PSS

PAKAIAN SERAGAM PSS 5. 6. 7. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir. Majlis Perlantikan Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS, senarai tugas yang dicadangkan adalah seperti :-

17

Contoh :-

TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS

AJK / KETUA PSS Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat

AJK / NAIB KETUA PSS Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS

AJK / SETIAUSAHA Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan

AJK / NAIB SETIAUSAHA Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan AJK / AJK HARIAN Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi Mencatat kedatangan Pengawas Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS

AJK / BENDAHARI Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda, komputer dan aktiviti yang dijalankan Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan Laporan Kewangan AJK / BIRO KECERIAAN Memastikan suasana PSS sentiasa ceria Menghias dan menyediakan Sudut Pameran Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS

AJK / BIRO DISPILIN Memastikan Pengawas PSS berdisplin Menyediakan Fail Displin Mengedarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat

18

AJK / INVENTORI Merekod peralatan yang terdapat di PSS Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian Menyemak atau perabot pada akhir tahun

AJK / BIRO PENGKATALOGAN Mengadakan latihan/kursus dalaman yang diperlukan oleh Pengawas PSS Membantu guru apabila ada kursus dalaman Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan

AJK / PROMOSI Mempromosikan buku-buku baru Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi

AJK / BIRO TAMAN ANGKAT Menyediakan saranan untuk meningkatkan keceriaan Taman Angkat PSS Menyediakan senarai ahli serta Jadual Tugas Memastikan Taman Angkat sentiasa terjaga, cantik dan bersih

19

SENARAI TUGAS PENGAWAS PSS ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEPERLUAN DAN KAEDAH SEKOLAH MASING-MASING Contoh :PINJAMAN DAN PEMULANGAN (PERPUSTAKAAN). Pinjaman Buku Rak Terbuka 1. 2. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan Contoh :Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop Tarikh pemulangan buku. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh pulang). Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang' (dibelakang buku). Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning) dan pulangkan kepada pelajar. Serahkan buku kepada si peminjam. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam 'Rekod Peminjam Buku Pelajar'.

PERINGATAN. Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu. Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satusatu masa (kecuali PPSS) Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan) Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya. Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap

20

Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan

Pemulangan Buku Rak Terbuka 1. 2. 3. 4. 5. Pastikan tarikh buku dipulangka tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang' yang sepatutnya Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual denda) Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu, beliau boleh membayar di lain hari Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda' dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaan

21

1. Peraturan penggunaan Perpustakaan 2. Peraturan penggunaan Bilik Audio Visual 3. Peraturan penggunaan PSS untuk Guru

22

Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Disiplin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan.

Bahan-bahan Perpustakaan 1. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan. 2. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. 3. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. 2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.

23

Peraturan-peraturan Penggunaan Bilik Audio Visual Disiplin 1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik audio visual. 2. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik audio visual. 3. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran. 4. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini. 5. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio visual semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. 6. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik audio visual di tempat yang disediakan. Bahan-bahan bilik audio visual 1. Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS. 2. Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio visual. 2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan bilik audio visual.

24

Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru 1. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual. 2. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat Sumber. 3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan. 4. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS. 5. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.

25

SUMBER KEWANGAN Peruntukan kewangan diperoleh daripada : Wang Kerajaan Bantuan Pusat Sumber Pendidikan Wang SUWA Sumbangan PIBG Sumbangan individu/syarikat Projek Khas

Butiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah. (Lihat Lampiran). JENIS-JENIS TABUNG Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan :Jualan surat khabar/majalah Jualan cenderamata PSS Jualan Hari Kantin Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.

TANGGUNGJAWAB Penyelaras Bendahari PPS Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan BELANJAWAN Anggaran belanjawan perlu merujuk kepada 'Blue Print' yang telah dihasilkan REKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah Buku rekod tabung kewangan - Penyelaras/Bendahari PSS

26

SISTEM FAILFAIL-FAIL PUSAT SUMBER. 1. Fail Jawantankuasa Induk 2. Fail Jawatankuasa Kerja 3. Fail Jawatankuasa Pengawas 4. 5. 6. Fail Meja SenaraiTugas Prosedur Kerja Fail Invois Fail Aktiviti - Laporan aktiviti yang dijalankan - Perancangan Fail PSPN / PKG - Surat keluar/masuk PSPN/PKG Fail Perkhidmatan Komputer ( Jika Perlu ) Fail Surat-surat Rasmi PSS - Carta Organisasi - Senarai AJK - Minit Mesyuarat

- Senarai Semak - Buku Catatan Tugas Seharian

7. 8. 9.

10.Fail Program NILAM 11.Fail Jadual Waktu Siaran TV. Pendidikan 12.Fail Maklumat J/K PSS 13.Fail Rancangan Tahunan - Rancangan untuk 1 Tahun yang telah dipersetujui oleh AJK - Carta Gantt. Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah

27

REKOD PSS REKOD PEROLEHAN BUKU REKOD PEROLEHAN BAHAN BUKAN BUKU REKOD PINJAMAN BUKU HARIAN BULANAN PELAJAR GURU REKOD PENGGUNAAN KELAS DI PSS REKOD PINJAMAN BERBEKAL (BULK LOAN) REKOD PINJAMAN BAHAN (Contoh : Radio, Kaset, Pita Video dll) REKOD AKTIVITI PSS REKOD MAJALAH REKOD AKHBAR BILIK MEDIA REKOD PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN KURSUS MESYUARAT P&P REKOD PENGGUNAAN KOMPUTER BUKU AKAUN TABUNG PSS BUKU PELAWAT

28

Contoh aktiviti: 1. Brosur Contoh isi kandungan: - Untuk pelajar Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku Sistem Pengkelasan Dewey Susun atur Pusat Sumber Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan Waktu perkhidmatan Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah Untuk guru-guru/ pelawat Visi, Misi, Motto, Matlamat & Objektif Pusat Sumber Koleksi bahan cetak Koleksi bahan bukan buku Kemudahan Perkhidmatan Susun atur Pusat Sumber Waktu perkhidmatan Aktiviti tahunan Susun atur Pusat Sumber Carta organisasi Jawatankuasa Induk Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

2.

Orientasi PSS Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar - Sekolah rendah - semua - Sekolah menengah pelajar Tingkatan 1 dan 6 Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber Perkhidmatan PSS Aktiviti Promosi PSS Pameran/ publisiti Papan kenyataan Buletin Papan kenyataan

3.

29

Promosi bahan baru Promosi sudut

PROSEDUR PENYEDIAAN AKTIVITI PSS

AKTIVITI DIRANCANG PADA AKHIR TAHUN

SETIAUSAHA DAN J/KUASA KERJA AKAN MERANCANG AKTIVITI LAPORAN SETIAP AKTIVITI MESTI DISIAPKAN LAPORAN TAHUNAN HARUS DISEDIAKAN DAN DIHANTAR KEPADA PSPN

30

LAMPIRAN

31

CONTOH REKOD PENGGUNAAN

32

3.1.2.4 Rekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan REKOD HARIAN PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN NAMA GURU MASA KELAS

BIL

TARIKH

TUJUAN

33

ANALISA PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN SEPT OGO MAC NOV APR OKT JUM

JAN

FEB

JUN

JUL

MEI

DIS

BIL

TUJUAN

1

Kursus Dalaman/ Bengkel

2

Pengajaran dan pembelajaran

3

Mesyuarat / Taklimat Lain-lain (Nyatakan)

4

JUMLAH

34

REKOD HARIAN PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER BULAN __________ TAHUN _________TARIKH FIKSYEN Fiksyen B. Melayu Fiksyen B. Inggeris Fiksyen B. Cina Fiksyen B. Tamil BUKAN FIKSYEN 000 Karya Am 100 Falsafah 200 Agama 300 Sains Sosial 400 Bahasa 500 Sains Tulin 600 Teknologi 700 Kesenian 800 Sastera 900 Geografi/ Sejarah JUMLAH0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

3 0

3 1

JUMLAH

Jumlah hari pinjaman =

hari buah buku pinjaman sehari

Jumlah besar buku dipinjam bagi bulan ini =

Purata pinjaman bulan ini = Jumlah besar = _________ = Hari pinjaman

35

ANALISA PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER TAHUN _________BULAN FIKSYEN Fiksyen B. Melayu Fiksyen B. Inggeris Fiksyen B. Cina Fiksyen B. Tamil BUKAN FIKSYEN 000 Karya Am 100 Falsafah 200 Agama 300 Sains Sosial 400 Bahasa 500 Sains Tulin 600 Teknologi 700 Kesenian 800 Sastera 900 Geografi/ Sejarah JUMLAH JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH

36

REKOD HARIAN PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER MENGIKUT KELAS BULAN __________ TAHUN _________KELAS JENIS BUKU

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

JUMLAH

Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen

37

CONTOH REKOD PENGGUNAAN BAHAN MEDIA

REKOD PENGGUNAAN BAHAN / BILIK MEDIA

** Pada siaran ASTRO sila catat NG-National Geographic

38

BULAN _______________ TAHUN _________________TARIKH (T/Tgn)Guna/ Pinjam Pulang

AP - Animal Planet D-Disney DIS-Discovery * Sila isi Buku Log untuk TVP (Live/Rakaman)PERKAKASAN (Tanda /) K E L A S TV R A D I O O H P P R O J E K T O R S L A I D K O M P U T E R S E T K A D B O N E K A C A R T A C D R O M D I O R A M A D I S K E T G A M B A R G L O B M O D E L P E T A P I T A A U D I O P E R M A I N A N P I T A V I D E O P A K E J S L A I D PERISIAN (Isi Nombor Perolehan)

NAMA GURU

TUJUAN P&P LainMata Lain Pelajaran (nyatakan)

A S T R O

R A K A M A N

39

BUKU LOG PENGGUNAAN SIARAN TV PENDIDIKAN Nama Guru : _____________________________________BIL. NAMA SIRI DAN TAJUK RANCANGAN TARIKH SIARAN WAKTU SIARAN KELAS BIL. MURID KOMEN/ CADANGAN/ CATATAN MENGENAI RANCANGAN TVP (Jika ada) Isi rancangan :i. Dengan tahap umur dan persekitaran pelajar

Sesuai/Kurang Sesuai/T.Sesuai ii. Fakta Tepat/Kurang Tepat/Tidak Tepat Cara persembahan : i. Menarik/Kurang menarik/T. Menarik ii. Menghiburkan / Tidak Menghiburkan Kualiti Audio dan Video :Jelas / Kurang Jelas

40

Lain-lain Komen/Cadangan/Catatan :-

ANALISA PENGGUNAAN BAHAN MEDIA TAHUN ________________

BIL. TV ASTRO

BAHAN National Geographic Animal Planet Discovery Disney

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

JUM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Rakaman Radio OHP Projektor Slaid Komputer Set Kad Boneka Carta CD-ROM Diaroma Disket Gambar Glob Model Peta Pita Audio Permainan Pita Video Pakej Slaid Pakej Lutsinar

41

ANALISA PENGGUNAAN BILIK MEDIA TAHUN _______________

BIL. 1. 2. 3. 4.

TUJUAN Kursus Dalaman Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Mesyuarat / Taklimat Lain-lain (Nyatakan)

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

JUM

JUMLAH

42

JADUAL PENGGUNA BILIK KOMPUTER ContohMASA HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 7.35 8.05 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 10.55 11.25 11.55 12.05

R E H A T

43

JADUAL TVP ASTROContoh

HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS

8.00 B.M (S.K)

8.30 SAINS (S.K.)

9.00 MATE (S.M)

9.30 B.I (S.M)

10.30 SEJ (S.M)

11.30 K.H (S.K)

44

CONTOH SURAT/MINIT MESYUARAT

45

CONTOH SENARAI SEMAK (Lihat senarai semak)

46

CONTOH FAIL MEJA SEORANG GURU PERPUSTAKAAN

47

BIL 1 2 3 4 5 6

TAHUN NAMA 2001 Pn Nurlina Abdullah 2002 2003 2004 2005 2006

48

KANDUNGANBAB SATU CARTA ORGANISASI

BAB DUA

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN BAB TIGA PROSEDUR TUGAS

3.1

PENGGUNAAN PUSAT SUMBER 3.1.1 Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan 3.1.2 Sistem peminjaman dan pemulangan bahan Perpustakaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 Kelayakan Peminjam dan Jumlah Pinjaman Waktu Peminjaman dan Pemulangan Sistem Penggunaan Perpustakaan Rekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan

3.2 PENTADBIRAN 3.2.1 Senarai J/K Kerja Perpustakaan 3.2.2 Jadual Tugas Guru Perpustakaan 3.2.3 Jadual Tugas Pengawas Perpustakaan 3.3 PEMBELIAN BUKU 3.3.1 Dasar pemilihan buku 3.3.2 Pemesanan buku 3.3.3 Penerimaan buku 3.4 PROSES TEKNIK DAN PENGKATALOGAN 3.4.1 Carta aliran Proses Teknik 3.4.2 Pengkatalogan 3.5 KECERIAAN 3.5.1 Cadangan untuk mempertingkatkan keceriaan 3.5.2 Senarai tugas kebersihan 3.5.3 Pelan susun atur 3.6 PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAAN 3.6.1 Rancangan Tahunan 3.6.2 Carta Gantt 3.7 PROMOSI 3.8 SUMBER KEWANGAN UNTUK PERPUSTAKAAN 3.9 LAIN-LAIN TUGAS 3.9.1 Analisis 3.9.2 Semakan Stok

49

BAB SATU

CARTA ORGANISASI

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah PENGERUSI Pengetua (Nama: ) PIBG (Nama:.....)

NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum (Nama :..)

SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan (Nama :..)

AHLI JAWATANKUASA

Pen. Kanan HEM (Nama :..)

Kaunselor (Nama :..)

Penyelia petang (Nama :..)

Guru Media/ Guru Perpustakaan (Nama :..)

Ketua-ketua Bidang (Nama :..) (Nama :..) Pemerhati

50

Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

PENASIHAT Pengetua (Nama :..) PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum (Nama :..) SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan (Nama :..) AHLI JAWATANKUASA

Guru Media (Nama :..)

Guru Perpustakaan (Nama :..)

Pembantu Tadbir PSS (Nama :..)

Wakil staf sokongan (Nama :..) Wakil Panitia mata pelajaran (Nama :..) (Nama :..) (Nama :..)

Ketua Lembaga Pengawas PSS (Nama :..)

51

BAB DUA

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas Menyediakan jadual tugas Guru Perpustakaan dan Pengawas Perpustakaan. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

52

BAB TIGA 3.2 PENGGUNAAN PUSAT SUMBER

PROSEDUR TUGAS

3.1.1 Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Disiplin 10. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 11. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. 12. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. 13. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. 14. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. 15. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan. 16. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. 17. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. 18. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan. Bahan-bahan Perpustakaan 4. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan. 5. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. 6. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan. Pakaian 3. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. 4. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.

53

3.1.2 SISTEM PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN 3.1.2.1 Kelayakan Peminjam dan Jumlah Pinjaman

SYARAT UMUM

Mempunyai kad pinjaman buku biru, merah atau kad matrik pelajar. Hanya untuk staf atau pelajar sekolah Tidak dibenarkan meminjam kad kepada orang lain.

PELAJAR BIASA

Pelajar Tingkatan I hingga IV. Kad Pinjaman Buku bewarna biru dan kad pinjaman pelajar. Maksima 2 buah buku - sekali pinjam

PELAJAR TINGKATAN VI

Kad pinjaman buku bewarna biru, merah serta kad pinjaman pelajar. Kad Biru - 1 buku rak terbuka Kad Merah - 1 buku rak tertutup Maksima 2 buah buku dari mana-mana kombinasi - sekali pinjam (Budi bicara sekolah).

PENGAWAS PUSAT SUMBER

Tingkatan III dan V. Kad pinjaman buku biru dan kad pinjaman pelajar. Tingkatan VI : Kad Merah dan kad pinjaman pelajar Berhak meminjam maksima 3 buku pada satu-satu masa

GURU/ STAF

Kad Biru 3 buah buku dari rak terbuku. 2 buah buku dari rak tertutup (Budi bicara sekolah).

TEMPOH PINJAMAN

Buku rak tertutup - sehari Buku rak terbuka - 2 minggu Majalah - selepas berusia sebulan Bank Soalan - 2 jam (rujukan dalam perpustakaan sahaja).

54

3.1.2.2 Waktu Peminjaman

Waktu Peminjaman dan Pemulangan

Mengikut waktu penggunaan Perpustakaan.

Contoh Waktu Perpustakaan HARI ISNIN - KHAMIS JUMAAT Peraturan Pinjaman Contoh Kad tidak boleh dipindah hak milik Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam. Jika hilang, pelajar wajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut. Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam keadaan senyap. Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari 'tarikh pulang'. Jila lewat, tindakan akan diambil. Kertas soalan Tahun Lepas/Bank Soalan - Jika didapati pelajar mencoteng atau menghilangkannya, pelajar wajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat. Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar akan ditahan. KAD PINJAMAN.

MASA BUKA 10.00 PAGI 10.00 PAGI

MASA TUTUP 4.00 PETANG 3.30 PETANG

Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS. Sistem Kad :Cara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.

CONTOH KAD.

55

Pandangan HadapanPERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH (K). TINGGI KUALA LUMPUR.

Pandangan BelakangPERATURAN PERPUSTAKAAN Buku hanya boleh dipimjam selama dua minggu sahaja. Buku yamg lewat dipilangkan akan dibenda 30 sen sehari. Peminjam adalah bertanggungjawab ke atas buku yang dipinjam.Jika ia dapati rosak / hilang,peminjam dikehendaki membayar harga buku atau menggantikan dengan yang baru. Kad ini tidak boleh dipindah milik. Lambang Sekolah

1. 2.

GAMBAR

3.

Nama : . Tahun ... Tingkatan .. .. .

4.

3.1.2.3 Sistem Penggunaan Perpustakaan Peraturan Penggunaan Perpustakaan untuk Guru 6. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan Perpustakaan semasa menggunakan bilik Perpustakaan. 7. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam Perpustakaan. 8. Sebarang tempahan penggunaan Perpustakaan di luar waktu Perpustakaan perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan. 9. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru Perpustakaan. 10. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan Perpustakaan. 11. Sebarang mesyuarat atau perjumpaan tidak dibenarkan diadakan kecuali dengan kebenaran Guru Perpustakaan.

56

3.1.2.4 Rekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan REKOD HARIAN PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN NAMA GURU MASA KELAS

BIL

TARIKH

TUJUAN

57

ANALISA PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN SEPT OGO MAC NOV APR OKT JUM

JAN

FEB

JUN

JUL

MEI

DIS

BIL

TUJUAN

1

Kursus Dalaman/ Bengkel

2

Pengajaran dan pembelajaran

3

Mesyuarat / Taklimat Lain-lain (Nyatakan)

4

JUMLAH

58

REKOD HARIAN PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER BULAN __________ TAHUN _________TARIKH FIKSYEN Fiksyen B. Melayu Fiksyen B. Inggeris Fiksyen B. Cina Fiksyen B. Tamil BUKAN FIKSYEN 000 Karya Am 100 Falsafah 200 Agama 300 Sains Sosial 400 Bahasa 500 Sains Tulin 600 Teknologi 700 Kesenian 800 Sastera 900 Geografi/ Sejarah JUMLAH0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

3 0

3 1

JUMLAH

Jumlah hari pinjaman =

hari buah buku pinjaman sehari

Jumlah besar buku dipinjam bagi bulan ini =

Purata pinjaman bulan ini = Jumlah besar = _________ = Hari pinjaman

59

ANALISA PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER TAHUN _________BULAN FIKSYEN Fiksyen B. Melayu Fiksyen B. Inggeris Fiksyen B. Cina Fiksyen B. Tamil BUKAN FIKSYEN 000 Karya Am 100 Falsafah 200 Agama 300 Sains Sosial 400 Bahasa 500 Sains Tulin 600 Teknologi 700 Kesenian 800 Sastera 900 Geografi/ Sejarah JUMLAH JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH

60

REKOD HARIAN PINJAMAN BUKU PUSAT SUMBER MENGIKUT KELAS BULAN __________ TAHUN _________KELAS JENIS BUKU

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

JUMLAH

Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen Fiksyen Bukan fiksyen

61

62

3.2 PENTADBIRAN 3.2.1 Senarai J/K Kerja Perpustakaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Penyelaras Pusat Sumber : .. Ketua Guru Perpustakaan (Pagi) : .. Guru Perpustakaan (Petang) : .. Guru Perpustakaan (Majalah/ Suratkhabar) : .. Guru Perpustakaan (Keceriaan) : .. Kerani Pusat Sumber : .. Ketua Pengawas Pusat Sumber : .. 3.2.1 Jadual Tugas Guru Perpustakaan Contoh: Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Pagi) HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT MASA 1.30 3.00 PM 1.30 3.00 PM 1.30 3.00 PM 1.30 3.00 PM 1.00 2.30 PM NAMA GURU Pn Siti Rohani Pn Nurlina Abdullah Pn Sharifah Aini Pn Nurlina Abdullah Pn Siti Rohani CATATAN

Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Petang) HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT atau Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Pagi)HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

MASA 11.30 1.00 PM 11.30 1.00 PM 11.30 1.00 PM 11.30 1.00 PM 1.30 2.30 PM

NAMA GURU Cik Noraini Cik Noraini Pn Zarina Pn Zarina Cik Noraini

CATATAN

WAKTU 1 2 3 4 REHAT 5 6 7 8

63

atau Jadual Tugas Guru Perpustakaan HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SESI PAGI Pn Siti Rohani Pn Nurlina Abdullah Pn Sharifah Aini Pn Nurlina Abdullah Pn Siti Rohani SESI PETANG Cik Noraini Cik Noraini Pn Zarina Pn Zarina Cik Noraini

3.2.2 Jadual Tugas Pengawas PerpustakaanHARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT * lantik seorang ketua & seorang penolong ketua harian untuk setiap sesi SESI PAGI NAMA KELAS SESI PETANG NAMA KELAS

64

3.3 Pembelian buku 3.3.1 Dasar pemilihan buku Dasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan : A. Panduan Am 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B. Konsep Keaslian/Ketulenan Kesesuaian Olahan Memupuk minat Organisasi Pengolahan Aspek Teknikal Aspek Khas Faedahnya Harga

Alat Pemilihan Bahan-bahan Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :1. 2. 3. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Akta Pelajaran Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Malaysia Risalah, Katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan agensi pendidikan Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia Buletin Sebaran Pendidikan, terbitan Bhg. BTP, Kem. Pendidikan Malaysia Senarai Buku-buku dalam Bahasa Perpustakaan Negara Malaysia Berita Buku Baru DBP Malaysia, terbitan

4. 5.

Berita Perpustakaan, Unit Perpsutakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah Sukatan Pelajaran

65

66

3.3.2 Pesanan bukuProsedur pesanan buku

Kaunselor

GPK Hem

Guru Kanan

Isi borang pemilihan/ Pesanan Buku

*Semakan oleh S/Usaha PSS/ Guru Perpustakaan

Kelulusan Guru Besar/ Pengetua/ GPK1

PSS

Ketua Panitia

* Untuk memastikan tidak membeli naskah berbilang atau perlunya naskah/bilangan tambahan.

67

CONTOH BORANG PESANAN BUKU SEK.

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PENGARANG

JUDUL/ EDISI

TAHUN TERBITAN

PENERBIT

BIL. M/S

ILUSTRASI

HARGA (RM)

LULUS/ T.LULUS

NO. PERO.

NO. PANGG.

Dicadangkan :Nama : ________________ Jawatan : ________________ T/T. : ________________

*Disemak :Nama : ________________ Guru Perpustakaan / Penyelaras PSS ** T/T. : ________________

Dilulus :Nama : _______________ Pengetua/G.B/GPK 1 ** T/T. : _______________

Tindakan :Tarikh Pesan :__________ Pembekal : ___________ Tarikh Terima :_________ No. Invois : ___________ Catatan : _________________________________

Tarikh : ________________

Tarikh : ________________

Tarikh : _______________

* Disemak oleh Guru Media/Penyelarasan PSS untuk memastikan bahan belum ada dalam stok PSS atau untuk bilangan tambahan. ** Potong yang tidak berkenaan.

68

69

3.3.3 Penerimaan buku CARTA ALIRAN PROSES PENERIMAANMENERIMA BUKU DARI PEMBEKAL

SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN BUKU YANG DITERIMA

TIDAK

ADAKAH BUKU YANG DITERIMA ITU SEPERTI YANG TERCATAT DLM. BORANG PESANAN

PULANGKAN BUKU/BAHAN KEPADA PEMBEKAL

TIDAK

PERIKSA KEADAAN FIZIKAL BUKU ITU ADAKAh DALAM KEADAAN MEMUASKAN

REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU DALAM STOK/PEROLEHAN

INVOIS Guru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan invois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanya tercatat seperti yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan. Salinan Invois akan dimasukkan ke dalam Fail Invois. BUKU STOK Buku Perolehan Buku Buku peralatan pejabat (Kew. 315) Rekod perolehan majalah dan suratkhabar SENARAI PEMBEKAL (Nama dan alamat pembekal perlu dicatatkan di sini.)

70

3.4 PROSES TEKNIK DAN PENGKATALOGAN

3.4.1 Carta aliran Proses TeknikDiterima, disemak, direkodkan dalam Buku Stok

Menentukan Hak Milik

1. 2.

Cop Hak Milik Merekodkan No. Perolehan

Menyediakan Kemudahan Penggunaan 1. Sediakan slip kerja 2. Sediakan kad katalog 3. Sediakan kad pinjaman 4. Sediakan kocek buku 5. Tampalkan kocek buku & masukkan kad pinjaman 6. Tampalkan label pada buku 7. Tampalkan slip tarikh pulang

Menentukan Tempat Letak Bahan 1. Buku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey 2. Buku Fiksyen ikut Bahasa dan abjad Pengarang/Judul 3. Bahan Bukan Buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai

Promosi

71

CONTOH COP HAK MILIK 7 cmPUSAT SUMBER SEKOLAH (Nama Sekolah)5 cm

NO. PEROLEHAN NO. PANGGILAN TARIKH

Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah): Buku Fiksyen a). Halaman buku lebih 100 - m/s 99 b). Halaman buku kurang 100 - m/s 9 Buku Bukan Fiksyen a). Halaman buku lebih 100 - m/s 55 b). Halaman buku kurang 1000 - m/s 15 CARA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNASediakan slip kerja

Contoh:PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah SLIP KERJA ( BUKU) No. Perolehan :

No. Panggilan : Nama Pengarang : Judul Buku : Edisi : Tempat : Bil. M/S : Saiz : cm Tajuk Perkara : Harga : RM Catatan :

No. Nas :

Penerbit : Ilus : Indeks : Punca : Invois :

Tahun : Siri : Tarikh :

ISBN :

Pengkatalog :

Tarikh :

72

Sediakan Kad Katalog (Ikut prosedur Bab II - Pengkatalogan) Sediakan Kad Pinjaman Menaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan, nama pengarang dan judul pada kad pinjaman. Contoh :796.4 ADN Pengarang: Adnan Bin Omar Judul : Olahraga Tarikh Pulang Nama 00245 Kelas

Sediakan Kocek Buku Contoh :

3 jarak 2 jarak No. Panggilan 796.4AD N 7 jarak Adnan Bin Omar Olahraga 00245 2 jarak Nombor Perolehan

73

Tampalkan Kocek Buku pada buku dan Masukkan Kad Pinjaman796.4 ADN Pengarang: Adnan Bin Omar 00245

Kad Pinjaman

796.4AD N Adnan Bin Omar Olahraga

00245

Kocek Buku

Tampal Slip Tarikh PulangTARIKH PULANG (DATE DUE) 14.4.1994

Labelkan Buku

a.

Buku Tebal - Label pada tulang belakang Contoh:

Pita celofin 3.5 cm

796.4 ADN

label

74

b. Buku Nipis - Label pada kulit depan Contoh

Kulit depan buku Nipis 1.2 sm 3.5 sm796.4 ADN

3.4.2 PengkataloganFungsi katalog Memudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yang diperlukan Nombor pengkelasan Ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey Nombor panggilan Kombinasi nombor pengkelasan dan 3 abjad pertama dari nama pengarang atau judul (jika tiada pengarang). Contoh cara menulis:

723.1 DEW

Untuk bahan rujukan, tambahkan huruf R di atas nombor panggilan. Contoh: R 723.1 DEW Untuk buku fiksyen, tiada nombor penkelasan. Gunakan kombinasi huruf F dan abjad untuk menunjukkan bahasanya. Contoh : F FI FM BLY atau BLY atau BLY atau FC, FT75

Jenis-jenis kad katalog a. Buku yang ada Pengarang Kad Pengarang (Kad Utama) Kad Judul Kad Perkara (Pilihan) Kad Senarai Rak (Pilihan) Kad Siri (Pilihan) Buku yang tiada Pengarang Kad Judul (Kad Utama) Kad Perkara Kad Senarai Rak (Pilihan) Kad Siri (Pilihan)

b.

Butiran dalam kad katalog entri utama Buku yang ada pengarangNo. Pang . No. perolehan Nama Pengarang Judul : Judul kecil/Kenyataan mengenai pengarang. - Edisi. Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING.

Buku yang tiada pengarang

No. Pang .

No. perolehan Judul : Judul kecil. - Edisi. Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING.

76

Contoh-contoh kad katalog a. Kad Pengarang (Entri utama)

523.2 BEC

00366 Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri

b. Kad Judul (sebagai kad tambahan)

Manusia dan Bulan523.2 BEC 00366 Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

BULAN c. Kad Perkara (sebagai kad tambahan)523.2 BEC 00366 Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

77

d. Kad Senarai Rak (Seperti Kad Entri Utama)

Muka Depan Kad Entri Utama

523.2 BEC

00366 Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri

Muka belakang Kad Entri Utama

(Tarikh) 11.02.1998

No.Perolehan 00366

(Punca) Sumbangan PIBG

(Harga) RM19.90

3.5 KECERIAAN 3.5.1 Cadangan untuk mempertingkatkan keceriaan a. b. c. d. e. Langsir Kata-kata hikmat Bunga, pokok Alas meja Hiasan dinding gambar, poster

78

3.5.2 Senarai tugas kebersihan (Tandakan sekiranya dilakukan)Hari Tugas ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT Susun buku Sapu / Lap Lap Lantai Tingkap Susun Kerusi Catatan Meja

3.5.3 Pelan susun atur (Sertakan pelan susun atur perpustakaan masing-masing) 3.6 PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAAN 3.6.1 Rancangan TahunanBIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AKTIVITI Bulan Membaca 5 Minit Bersama Buku Kuiz Maklumat Buletin PSS Program Nilam Minggu PSS Tayangan Video / CD Pertandingan Bercerita Jualan Akhbar Lama Cabutan Bertuah Pertandingan Buku Skrap Lawatan Ke PSS Contoh Laluan Ilmu Pertandingan Melukis Poster Ceramah kemahiran Belajar Pameran Bertema KOS (RM) PUNCA KEWANGAN CATATAN

79

80

3.6.2 Carta GanttJAN BIL PERKARA Minggu 1-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 Minggu 1-4 FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

Bulan Membaca 5 Minit Bersama Buku Kuiz Maklumat Buletin PSS Program Nilam Minggu PSS Tayangan Video / CD Pertandingan Bercerita Jualan Akhbar Lama Cabutan Bertuah Pertandingan Buku Skrap Lawatan Ke PSS Contoh Laluan Ilmu Pertandingan Melukis Poster Ceramah kemahiran Belajar Pameran Bertema

81

82

3.7 PROMOSI Cadangan cara promosi : a. Brosur Pusat Sumber Sekolah b. Orientasi Perpustakaan c. Pameran / publisiti d. Intergrasi penggunaan alat / bahan dengan pengajaran dan pembelajaran e. Kerja-kerja projek f. Pertandingan (Guru perlu sertakan brosur yang disediakan serta segala kertas kerja dan laporan program yang dilaksanakan.) 3.8 SUMBER KEWANGAN UNTUK PERPUSTAKAAN Sumber kewangan untuk perpustakaan (Nyatakan ikut yang sebenar. Jumlah boleh diperolehi daripada kerani kewangan sekolah.): I. II. III. IV. Geran Perpustakaan mengikut kadar perkapita .. RMxxxxxxx Wang SUWA .. RMxxxxxxx Sumbangan PIBG .. RMxxxxxxx Tabung Perpustakaan .. RMxxxxxxx JUMLAH .. RM xxxxxxx

3.9 LAIN-LAIN TUGAS 3.9.1 Analisis Guru Perpustakaan akan membuat analisis setiap tahun

-

peminjaman bahan/ buku, analisis stok buku mengikut pengkelasan dan penggunaan bilik PerpustakaanAnalisis akan dilakukan pada akhir tahun.

3.9.2 Semakan Stok Dilakukan setahun sekali Pada bulan Oktober hingga November

-

Pengawas PSS, Guru Perpustakaan, Kerani PSS

83

CONTOH PROGRAM NILAM (Rujuk Panduan Program Nilam)

84

85