Rph Perimeter Tahun 5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH PERIMETER TAHUN 5

Text of Rph Perimeter Tahun 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas5 R

Tarikh 3 April 2014

Masa 60 minit

Mata PelajaranMatematik

TajukRUANG DAN BENTUK

Topik1. GABUNGAN BENTUK DUA DIMENSI

Objektif Pemebelajaran1.1 Menentukan perimeter dalam gabungan bentuk 2D

Hasil Pembelajaran1.1.1 Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang berikut :(a-f)

EMKKreatif dan inovatif

A. ObjektifPada akhir sesi pdp murid-murid dapat:1. Mengukur gabungan pelbagai bentuk 2D dengan tepat2. Mengukur perimeter gabungan pelbagai bentuk 2D dengan tepat

B. Objektif Pembelajaran:Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang terdiri daripada segiempat sama, segiempat tepat dan segitiga.

C. Pendekatan1. Mudah ke susah 2. Konkrit ke abstrak.3. Pendekatan Kontekstual4. Pendekatan Koperatif

D. Kaedah Bercerita, tunjuk cara, perbincangan, latih tubi

E. Kemahiran BerfikirMenyelesaikan Masalah, Menghubungkait

F. Bahan PengajaranKad Gambar, Kad bentuk 2D, Alat tulis, Lembaran Kerja

G. AlatanPapan Putih, Pen Marker, Kad Manila, Sampul Surat dan Kertas Mahjong

G. Penilaian1. Interaksi Secara Lisan2. Perbincangan Hasil Kerja 3. Kerja Kumpulan

H. Rumusan/Refleksi

FasaCadangan AktivitiCadangan Komunikasi

Persediaan1. Guru menunjukkan satu persatu bentuk 2D dihadapan kelas

2. Guru meminta seorang murid datang kehadapan untuk menamakan bentuk 2D yang dipamerkan.

3. Murid diminta untuk mengukur setiap sisi bagi setiap bentuk tersebut dan melabelkan ukuran tersebut.

1. Apakah nama bentuk yang kamu lihat?(murid menyatakan nama bentuk dan menulis nama bentuk 2D yang ditunjukkan oleh guru)

2. Bagimanakah kita hendak mengukur setiap sisi bentuk tersebut?(murid menyatakan alat yang digunakan)

3. Siapakah yang boleh kehadapan untuk mengukur sisi bentuk 2D ini?(murid kehadapan dan mengukur sisi dan melabelkan ukuran tersebut)

Imaginasi1. Guru bertanya kepada murid beberapa soalan tentang satu situasi

2. Guru mengaitkan tentang pagar dengan ukuran keliling sesuatu bentuk dan mengitkannya dengan perimeter.

3. Guru menunjukkan satu lagi situasi dalam sebuah gambar dan bertanyakan solan.

4. Guru mengaitkan tentang perimeter yang melibatkan gabungan beberapa bentuk dan menegaskan objektif yang akan dipelajari hari ini.

Penegasan :Perimeter bermaksud ukur keliling

5. Guru menunjukkan beberapa contoh pengiraan perimeter melibatkan gabungan beberapa bentuk.

1. Anda hendak memagar kawasan rumah anda bagi mengelak pencuri masuk ke kawasan rumah kamu.a) Bentuk apa yang sesuai?b) Di mana hendak memagar kawasan?c) Bolehkah kita memagar di dalam rumah?

2. Ada 2 buah rumah bersebelahan, Zizan dan Emma. Mereka bercinta dan ingin berkahwin. Setelah berkahwin mereka ingin mencantumkan rumah mereka.a) Bagaimanakah tindakan mereka ?b) Apakah yang kamu boleh fikirkanc) Hasil daripada tindakan mereka.

3. Hari ini kita akan belajar perimeter daripada gabungan beberapa bentuk 2D.4. Guru menegaskan kepada murid bahawa garisan atau bahagian diantara 2 bentuk (cantuman) tidak dikira.

Perkembangan1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang setiap kumpulan.

2. Setiap kumpulan diberi 1 tugasan untuk diselesaikan.

3. Tugasan yang diberkan ialah mengukur dan mengira perimeter berdasarkan tugasan yang diberikan.

4. Hasil tugasan dipamerkan dihadapan kelas

1. Setiap kumpulan akan diberikan soalan tugasan untuk kumpulan masing-masing.

2. Semua kumpulan perlu membaca dengan teliti dan bekerjasama ketika menyiapkan tugasan.

3. Arahan tugasan disertakan dalam sampul yang diberikan.

Tindakan1. Berdasarkan aktiviti dalam fasa perkembangan guru menerangkan cara untuk mendapatkan jawapan.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja secara individu bagi menguji kefahaman murid.

3. Perbincangan jawapan bersama murid

Pentaksiran Murid dapat menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 3 soalan daripada 4 soalan yang diberikan.

Nilai dan sikapTeliti, bekerjasama dan hormat menghormati

Refleksi