RPH BM Tahun 2

  • View
    36

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH BM Tahun 2

Text of RPH BM Tahun 2

PKJR(T2)BMMasa:2BTema:Pelbagai Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Mengenali Pengguna Jalan RayaSP:1.1 Aras 1(i) Literasi: 7.1 Aras 1(i) PKJR: 1.7.1Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat1. berbual tentang perlakuan pengguna jalan raya dengan bahasa yang tepat.2. membaca perkataan dengan sebuatan yang betul.3. menyebut jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.Aktiviti:1. meneliti dan menyatakan perkara-perkara2. membaca kad-kad imbasan3. melengkapka aktiviti 1,2 dan 3sis bhs:kata nama amkosa kata:pejalan kaki, penunggang motosikal, pembonceng motosikal, penunggang basikalEMK:TMK : - Nilai:berhati-hati, rasional, bekerjasamaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menggunakan kata nama khas dengan betul.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Pelbagai Pengguna Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Semua Orang Pejalan KakiFU:2.2 Aras 1(i) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 7.2.2, 7.2.3Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapatmenyatakan 5 langkah melintas dengan selamat.Aktiviti:1. Baca dialog2. mamahami maksud3. menjawab soalanEMK:TMK : - Nilai:berhati-hati, rasional, bekerjasamaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menyatakan 5 langkah melintas jalan dengan selamat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Pelbagai Pengguna Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Semua Orang Pejalan KakiFU:2.2 Aras 1(i) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 7.2.2, 7.2.3Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapatmenyatakan 5 langkah melintas dengan selamat.Aktiviti:1. meneliti gambar2. membaca petikan3. menjawab soalanEMK:TMK : - Nilai:berhati-hati, rasional, bekerjasamaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menyatakan 5 langkah melintas jalan dengan selamat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Pelbagai Pengguna Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Semua Orang Pejalan KakiFU:2.2 Aras 1(i) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 7.2.2, 7.2.3Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapatmenyatakan 5 langkah melintas dengan tepat.Aktiviti:1. membaca dialog2. memahami maksud perkataan3. menjawab soalanEMK:TMK : - Nilai:berhati-hati, rasionalBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menyatakan 5 langkah melintas jalan dengan tepat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Peraturan Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Patuhi Peraturan Jalan RayaFU:1.2 Aras 3(i) FS: 4.1 Aras 2(ii) PKJR: 3.1.1Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengemukakan pendapat tentangkepentingan mamatuhi peraturan jalan raya dengan bahasa yang betul.Aktiviti:1. berbincang2. menyatakan kepentingan jalan raya3. membuat latihan halaman 12EMK:TMK : - Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat mengemukakan pendapat tentang kepentinagn mematuhiperaturan jalan raya.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Peraturan Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Amalkan Perturan Jalan RayaFU:4.2 Aras 1(i) FS: 10.1 Aras 3(i) PKJR: 3.1.3Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memadankan peraturan jalan rayadan pengguna jalan raya dengan betul.Aktiviti:1. meneliti gambar2. memadan kad3. membaca kadEMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat mencapai objektif.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Peraturan Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Amalkan Peraturan Jalan RayaFU:4.2 Aras 1(i) FS: 10.1 Aras 3(i) PKJR: 3.1.3Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis karangan pendek berdasarkantajuk dengan tepat.Aktiviti:1. membaca kosa kata.2. menyatakan ayat.3. menulis karangaanEMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menulis karangan pendek berdasarkan tajuk dengan tepat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Peraturan Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Patuhi Peraturan Jalan RayaFU:1.2 Aras 3(i) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 3.1.1Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bersoal jawab tentang perkara yangmenarik berdasarkan peraturan.Aktiviti:1. meneliti poster2. berbincang tentang peraturan3. menulis ayat perintahEMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat bersoal jawab berdasarkan peraturan dengan tepat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Peraturan Jalan Raya(PKJR)Tajuk:Patuhi Peraturan Jalan RayaFU:1.2 Aras 3(i) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 1.4.1, 1.4.8Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca perkataan dan frasa dengansebutan yang jelas.Aktiviti:1. menyatakan papan tanda2. bersoal jawab3. isi tempat kosongEMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat membaca perkataan dan frasa dengan sebutan yang jelas.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan(PKJR)Tajuk:Kenali Papan Tanda, Isyarat dan Penanda JalanFU:7.1 Aras 3(i) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 1.4.1, 1.4.8Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menamakan papan tanda danmewarnakannya dengan betul.Aktiviti:1. meneliti papan tanda2. mencari3. menulis perkataanEMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menamakan papan tanda dengan betul.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan(PKJR)Tajuk:Kategori Papan Tanda JalanFU:7.1 Aras 1(i)(ii) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 1.4.1, 1.4.6Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat tunggal berdasarkangambar dengan tulisan yang kemas dan cantik.Aktiviti:1. membaca2. menulis3. membentangEMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menulis ayat tunggal berdasarkan gambar dengan tepat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan(PKJR)Tajuk:Kategori Papan Tanda JalanFU:7.1 Aras 1(i)(ii) FS: 8.1 Aras 1(i) PKJR: 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis maksud papan tanda, isyaratdan penanda jalan.Aktiviti:1. meneliti papan tanda2. menyatakan maksud papan tanda3. menulisEMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menulis maksud papan tanda, isyarat dan penanda jalan.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan(PKJR)Tajuk:Ambil Langkah BijakFU:7.1 Aras 1(ii) FS: 8.2 Aras 1(i) PKJR: 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan menyatakan maksudperkataan dan frasa dengan sebutan yang jelas,Aktiviti:1. membaca2. menyatakan maksud perkataan3. menulis maksud perkataan.EMK:Nilai:berwaspadaBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat membaca dan menyatakan maksud perkataan dan frasa.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan(PKJR)Tajuk:Jom, Jalan-jalanFU:1.2 Aras 3(i) FS: 10.1 Aras 3(i) PKJR: 1.4.1, 1.4.8Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bersoal jawab tentang papan tanda,isyarat dan penanda jalan yang dilihat dengan ayat yang betul.Aktiviti:1. meneliti2. menandakan3. melukisEMK:Nilai:berhati-hatiBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat bersoal jawab dengan ayat yang betul.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan(PKJR)Tajuk:Jom, Jalan-jalanFU:1.2 Aras 3(i) FS: 10.1 Aras 3(i) PKJR: 1.4.1, 1.4.8Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat berdasarkan isi atau kosakata yang diberi.Aktiviti:1. membaca dan memahami arahan2. menulis ayat,3. mengabungkan ayat menjadi karangan.EMK:Nilai:berhati-hatiBBM:kad-kad imbasan, kad gambarImpak:/22 orang murid dapat menulis ayat berdasarkan isi atau kosa kota yg diberi.orang murid diberi bimbingan.

Bab1BMMasa:M12BTema:1 Keluarga BahagiaTajuk:Unit 1 Saya dan KeluargaFU:SK : 1.2.6 SP: 2.2.3Objektif:Murid-murid dapat melakukan aktiviti mendengar, memahami dan menyebut dengan betul.Murid-murid dapat membaca teks dengan betul. (Literasi)Aktiviti:1. Mendengar bacaan guru.2. Menyebut dan memahami ayat.3. Membaca teksEMK:TMK : - Nilai: Kasih SayangBBB:kad-kad imbasanP. Formatif:Impak:/22 orang murid dapat membaca teks dengan tepat.orang murid dapat mengeja dengan baik.BMMasa:2BTema:1 Keluarga BahagiaTajuk:Unit 1 Saya dan KeluargaFU:SK : 2.2.1 SP: 3.2.4Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca perkataan dan teks dengan sebutanyang betul.Aktiviti:1. Membaca teks2. Memahami maksud teks.3. Bercerita tantang anggota keluargaEMK:TMK : - Nilai: Kasih SayangBBB:kad-kad imbasanP. Formatif:Impak:/22 orang murid dapat membaca teks dengan tepat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:M22BTema:1 Keluarga BahagiaTajuk:Unit 1 Saya dan KeluargaFU:SK : 5.1.1 SP: 2.3.2Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menggunakan kata nama am hidupmanusia dalam cerita dengan betul.Aktiviti:1. membaca petikan.2. menyatakan kata nama am hidup manusia3. menulis kata nama am hidup manusiaEMK:TMK : - Nilai: KerajinanBBB:kad-kad imbasan, lembaran kerjaP. Formatif:Impak:/22 orang murid dapat menggunakan kata nama dengan tepat.orang murid diberi bimbingan.BMMasa:2BTema:1 Keluarga BahagiaTajuk:Unit 1 Saya dan KeluargaFU:SK : 3.2.4 SP: 2.2.2Objektif:Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis perkataan dan frasa yangmengandungi dua atau tiga suku kata dengan betul.Aktiviti:1. menulis perkataan2. memahami maksud perkataan3. menulis rajah pohon keluarga.EMK:TMK : - Nilai: Hemah TinggiBBM:kad-kad imbasanP. Formatif:B1 DT1 E1, B1 DT1 E3Impak:/22 orang murid dapat men