of 17/17
ANALISIS SET SOALAN MENGIKUT ARAS TAKSONOMI BLOOM. SET SOALAN BAHASA MELAYU AKHIR TAHUN (TAHUN 4)

Analisis Set Soalan Bm Mengikut Aras Taksonomi Bloom

 • View
  1.242

 • Download
  21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ARAS TAKSONOMI BLOOM

Text of Analisis Set Soalan Bm Mengikut Aras Taksonomi Bloom

 • ANALISIS SET SOALAN

  MENGIKUT ARAS TAKSONOMI

  BLOOM.

  SET SOALAN BAHASA MELAYU AKHIR TAHUN (TAHUN 4)

 • PENGENALAN

  Set soalan ini mengandungi 40 soalan objektif.

  Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 4.

  Aras soalan yang dibuat mengikut aras Taksonomi Bloom.

 • ANALISIS JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN

  BIL

  AN

  GA

  N S

  OA

  LAN

  ARAS TAKSONOMI BLOOM

  JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

  ARAS TAKSONOMI BLOOM

 • ANALISIS TOPIK TATABAHASA

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  JUM

  LAH

  SO

  ALA

  N

  TOPIK TATABAHASA

  BILANGAN SOALAN TATABAHASA

 • ANALISIS SOALAN KEFAHAMAN

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  PETIKAN 1 PETIKAN 2

  BIL

  AN

  GA

  N S

  OA

  LAN

  JENIS PETIKAN

  ANALISIS SOALAN KEFAHAMAN

  PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN

 • ANALISIS SETIAP SOALAN

  BERDASARKAN TAKSONOMI

  BLOOM

 • ARAS PENGETAHUAN

  Soalan 1 ialah berhubung dengan topik penjodoh bilangan.

  Aras bagi soalan ini ialah aras pengetahuan.

 • Soalan ini menjadi antara soalan penting yang mampu menilai kemahiran murid dalam berfikir.

  Soalan ini juga merupakan antara soalan yang turut dijalankan oleh murid dalam aktiviti pengajaran dan

  pembelajaran di dalam kelas bagi meningkatkan

  kemampuan murid menguasai topik penjodoh bilangan.

 • Selain itu, soalan 2, soalan 3, soalan 6, soalan 14, soalan 15, soalan 17 juga merupakan soalan yang berada pada aras pengetahuan mengikut Taksonomi Bloom.

  Antara topik-topik bagi soalan ini ialah topik kata arah, kata majmuk, kata adjektif, kata nama, sinonim dan antonim.

  Bagi menjawab soalan ini, murid perlu mempunyai pengetahuan yang baik dalam proses pembentukan kata tersebut sebelum menjawab soalan ini agar memudahkan murid untuk memilih jawapan paling tepat.

 • ARAS KEFAHAMAN

  Bagi soalan aras kefahaman pula melibatkan sebelas soalan yang meliputi topik penanda wacana, kata

  nama, kata ganda, kata majmuk, imbuhan, kata adjektif,

  sinonim dan juga antonim.

  Jawapan yang diperlukan dalam soalan ini memerlukan murid memilih jawapan yang sesuai berdasarkan

  kefahaman mereka sebelum menjawab soalan.

 • Soalan yang berbentuk kata seerti yang juga menjadi antara topik pengajaran merupakan soalan yang berada pada aras mudah di

  mana murid hanya perlu memilih perkataan seerti atau

  berlawanan.

  Namun begitu, murid perlu mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap topik-topik tersebut sebelum

  menjawab soalan ini.

 • ARAS APLIKASI DAN ANALISIS

  Seterusnya ialah soalan aras sederhana yang melibatkan aras aplikasi dan analisis. Terdapat sebelas bentuk soalan pada

  peringkat ini.

  Dalam soalan yang melibatkan penggunaan perkataan bergaris yang betul ini, terdapat empat ayat yang perlu dibina oleh murid

  yang mana murid perlu meneliti ayat yang betul dan tepat dalam

  menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul contohnya

  perkataan tajam.

 • Soalan ini hanya mempunyai perkaitan dengan jenis-jenis ayat yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

  seperti ayat majmuk dan ayat aktif.

  Dalam pada itu, soalan yang ini juga berada pada aras analisis kerana memerlukan murid untuk memilih lebih daripada satu ayat

  yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul dan tepat.

 • ARAS SINTESIS DAN PENILAIAN

  Bagi soalan yang berdasarkan petikan ini memerlukan murid memahami petikan yang diberikan dan kemudiannya melengkap

  soalan yang terdapat dalam soalan tersebut.

  Soalan ini dilihat berada pada aras tinggi yang melibatkan aras sintesis dan penilaian kerana ayat yang terapat dalam setiap

  jawapan pada soalan ini adalah tidak sama dengan ayat yang

  terdapat dalam petikan.

 • Namun begitu, kemampuan murid dalam memilih ayat yang mempunyai makna yang sama dengan ayat yang

  terdapat pada petikan akan membantu murid memilih

  jawapan yang betul dan tepat.

  Hal ini juga selari dengan objektif yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang mana ingin

  meningkatkan kemahiran berfikir murid secara kreatif dan

  kritis.

 • Di samping itu, soalan 40 dan soalan 35 memerlukan murid menilai setiap jawapan sama ada berkaitan dengan petikan yang telah

  dibaca atau sebaliknya.

  Secara tidak langsung, soalan ini memerlukan kefahaman murid terhadap petikan yang dibaca dan memberi pendapat

  berhubung dengan petikan tersebut.

 • SEKIAN TERIMA KASIH