Click here to load reader

Bloom Taksonomi Sunumu

 • View
  64.793

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of Bloom Taksonomi Sunumu

 • 1. BLOOMUN BLSEL TAKSONOMS HAZIRLAYANLAR: ECE BALTACIOLUHLYA SABINLIAFAK UCURMGE VEZROLU

2. NDEKLER

 • BENJAMIN BLOOM
 • TAM RENME KURAMI
 • TAKSONOM NEDR?
 • BLOOMUN TAKSONOMS
 • BLOOMUN TAKSONOMSGZDEN GERLYOR

3. BENJAMN BLOOM (1913-1999) Chicago nivers itesi profesr , Benjamin Bloomnl Eitsel Hedeflerin Taksonomisi almasn1956ylnda aklamtr. Bloomun saptad bilisel alann 6 aamas getiimiz krk yl boyunca retimde rencilerin st dzey dnme becerilerini gelitirmek ve tevik etmek iin kullanlmaktadr. 4.

 • TAM RENME MODEL
 • Bloom,gelitirmi olduu tam renme modelinde okul ortam gibi toplu renmelerde gzlenenbireysel farkllklarnnedenlerini incelemekte ve bu trbireysel farkllklar renci,okul ve toplum yararnaolacak ekildeen aza indirmekiin alnmas gerekli nlemleri aklamaya almaktadr.

5. Bloomun modelini oluturan temel ey, rencilerinzgemiininokulda can alc bir yere sahip olduu ve renmeye etki eden renci zellikleri ile retimin niteliinin kontrol edilebileceidir. Blooma gre, iin balangcndan beri olumlu renme koullar salanm ise, dnyadaki herhangi bir kiinin renebildii her eyi hemen hemen herkes renebilir . Bu modelek zamanverenme olanaklarsalandnda,hemen hementm rencilerin okullarda retilmek istenen tm yeni davranlar renebileceiniileri srmektedir. 6.

 • Eitimin,dolaysyla daokullarn etkililik ve verimliliini en yksek dzeyekarabilecek koullar belirlemeye alantam renme modelinin temel deikenivardr.
 • 1.renci nitelikleri
 • 2.retim hizmetinin nitelii
 • 3.renme rnleri

7. RENC NTELKLERRETM RENME RNLER Bilisel Giri Davranlar Duyusal Giri zellikleri renme nitesi renme Dzeyi ve eidi renme Hz Duyusal rnler RETM HZMETNN NTEL pularKatlmaPekitirme Dnt ve Dzeltme 8. BLSEL TAKSONOM

 • Taksonomiistendik davranlarnbasitten karmaa ,kolaydan zora ,somuttan soyuta , birbirinin n koulu olacak ekildeaamalolarak sralanmasdr.
 • Bilisel alan(cognitive domain) zihinsel renmelerin ounlukta olduu ve zihinsel yetilerin gelitirdii alandr.

9. BLOOMUN TAKSONOMS

 • rencilerinbilisel yeteneklerinisnflandrmada kullanlan en nemli lt Bloom tarafndan gelitirilen taksonomidir ve Bloom Taksonomisi olarak adlandrlmaktadr.
 • Bloom taksonomisi en basit bilisel renmeden en derin renmeye doru alt seviyeden olumaktadr.

10. BLOOM'UN TAKSONOMS DEERLENDRME SENTEZ ANALZ UYGULAMA KAVRAMA BLG 11. BLG

 • Bilgininhatrlanmas ve tannmas .
 • Gsterilen eyalarn isimlerini sylemek, bir kavram tanmlamak, bir nesne ya da olgu ile ilgili baz zellikleri grnce tanmak.
  • list eleme
  • isimlendirme
  • saptama
  • gsterme
  • anlama
  • hatrlama
  • eletirme
  • tanmlama
  • snflandrma
  • yerletirme
  • taslak haline getirme
  • rnek verme
  • dnceyi gerekten ayrt etme

12. KAVRAMA

 • Anlama ,evirme ,baka szcklerle anlatma ,yorumlama ya da dier biimdeki materyalleredntrme yetenei.
 • ki nesneyi/olay karlatrma, bir kavram kendi kelimelerini kullanarak tanmlama, zetleme, orijinal bir rnek verme.
  • Baka ekillerde fade Etme
  • Kantlama
  • Grselletirme
  • Yeniden Belirtme
  • Yeniden Yazma
  • rnek Verme
  • zetleme
  • Anlatma
  • Yorumlama
  • Aklama
  • Karlatrma
  • Dntrme
  • Ayrt Etme
  • Tahmin Etme

13. UYGULAMA

 • Bilgiyikullanma ve bilgiyi bir ortamdan dierinetransfer etmeyetenei
 • ( renilmi bilgiyiyeni durumlarda kullanma ).
 • Bir matematik problemini zmek, nerilen bir i plannn sonularn tahmin etmek.
  • Uygulama
  • Snflandrma
  • Deitirme
  • Eyleme Geirme
  • Sunma
  • Hesap Etme
  • Yrtme
  • zme
  • Resimleme
  • Hesaplama
  • Yorumlama
  • M anip l eEtme
  • Kestirme
  • Gsterme

14. ANALZ

 • Ayrntlar saptamave bir durumun ya da bilginin paralarnayrtrma ve bulma yetenei.lke ve genellemeleri tanma gibi davranlar ierir.
  • Ztlklar Belirleme
  • Karlatrma
  • K ategorizeEtme
  • Taslak Halinde Anlatma
  • Balant Kurma
  • Analiz Etme
  • Dzenleme
  • Sonu karma
  • Seme
  • emalatrma
  • Ayrt Etme

15. SENTEZ

 • Byk resmi oluturmak iin paralar birletirmeyetenei. rencinin bir problemle ilgili eleri dzenlemesi, farkl kaynaklardan bilgileri kullanarakkendine zg bir rn gelitirmesidavranlarn kapsar.
  • Tartma
  • P lan lama
  • Karlatrma
  • Yaratma
  • Yaplandrma
  • Yeniden dzenleme
  • Hazrlama
  • O rganizeetme
  • Tasarm Yapma
  • Hipotez Bulma
  • Destekleme
  • Yazma
  • Rapor karma
  • Toplama
  • Uyarlama
  • Gelitirme

16. DEERLENDRME

 • Bir deeri ya da bilgiyi uygun kriterler kullanaraksorgulamayetenei, belirli bir gr ya da neriyieletirmekya dasavunmakgibi davranlar ierir.
  • Eletirme
  • Kantlama
  • Tartma
  • Sebepleri Destekleme
  • Sonulandrma
  • Takdir Etme
  • Oranlama
  • Deerlendirme
  • Seme
  • Tahmin Etme
  • Yarglama
  • Savunma
  • Deer Bime

17. Bloomun Taksonomisi Gzden Geiriliyor 1999da Lorin Anderson ve meslektalar, Bloomun taksonomisinin renme ve retme zerinde etkisi olan daha fazla faktr hesaba katan, gncellenmi bir versiyonunu yaymladlar.Bilisel Sreler Boyutu Bilisel Sreler rnekler Hatrla :Zihinden doru bilgiyi getirin Anla :Eitim materyalleri veya deneyimlerindenanlam oluturun. Uygula :Bir prosedr kullann Analiz Et :Bir kavram paralarna ayr ve paralarnbtnle nasl ilikili olduunu aklayn. Deerlendir : Kriterler ve standartlara dayanarakyarglarda bulunun. Olutur :Yeni bir ey oluturmak iin paralarbirletirin ve yeni bir yapnn elerinin farkna varn. 18.

 • Hatrlamak
 • Uygulamak
 • Anlamak
 • Anal iz etmek
 • Deerlendirmek
 • Yaratmak
 • Deerlendirme
 • Ana liz
 • S entez
 • Uygulama
 • Kavrama
 • Bilgi

BloomDzenlenmiBloom 19. TEEKKRLER