of 19 /19
BLOOM’UN BİLİŞSEL BLOOM’UN BİLİŞSEL TAKSONOMİSİ TAKSONOMİSİ HAZIRLAYANLAR: HAZIRLAYANLAR: ECE BALTACIOĞLU ECE BALTACIOĞLU HÜLYA SABINLI HÜLYA SABINLI ŞAFAK UCUR ŞAFAK UCUR MÜGE VEZİROĞLU MÜGE VEZİROĞLU

Bloom Taksonomi Sunumu

Embed Size (px)

Text of Bloom Taksonomi Sunumu

Page 1: Bloom Taksonomi Sunumu

BLOOM’UN BİLİŞSEL BLOOM’UN BİLİŞSEL TAKSONOMİSİTAKSONOMİSİ

BLOOM’UN BİLİŞSEL BLOOM’UN BİLİŞSEL TAKSONOMİSİTAKSONOMİSİ

HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:

ECE BALTACIOĞLU ECE BALTACIOĞLU

HÜLYA SABINLI HÜLYA SABINLI

ŞAFAK UCUR ŞAFAK UCUR

MÜGE VEZİROĞLUMÜGE VEZİROĞLU

Page 2: Bloom Taksonomi Sunumu

İÇİNDEKİLER• BENJAMIN BLOOM

• TAM ÖĞRENME KURAMI

• TAKSONOMİ NEDİR?

• BLOOM’UN TAKSONOMİSİ

• BLOOM’UN TAKSONOMİSİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Page 3: Bloom Taksonomi Sunumu

BENJAMİN BLOOM (1913-1999)BENJAMİN BLOOM (1913-1999)

Chicago Üniversitesi profesörü, Benjamin Bloom ünlü “Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi“ çalışmasını 1956 yılında açıklamıştır.

Bloom’un saptadığı bilişsel alanın 6 aşaması geçtiğimiz kırk yıl boyunca öğretimde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve teşvik etmek için kullanılmaktadır.

Page 4: Bloom Taksonomi Sunumu

TAM ÖĞRENME MODELİ

Bloom,geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları öğrenci,okul ve toplum yararına olacak şekilde en aza indirmek için alınması gerekli önlemleri açıklamaya çalışmaktadır.

Page 5: Bloom Taksonomi Sunumu

Bloom’un modelini oluşturan temel şey, öğrencilerin özgeçmişinin okulda can alıcı bir yere sahip olduğu ve öğrenmeye etki eden öğrenci özellikleri ile öğretimin niteliğinin kontrol edilebileceğidir. Bloom’a göre, işin başlangıcından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, dünyadaki herhangi bir kişinin öğrenebildiği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.

Bu model ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir.

Page 6: Bloom Taksonomi Sunumu

Eğitimin,dolayısıyla da okulların etkililik ve verimliliğini en yüksek düzeye çıkarabilecek koşulları belirlemeye çalışan tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır.

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri

Page 7: Bloom Taksonomi Sunumu

ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ ÖĞRETİM ÖĞRENME ÜRÜNLERİ

Bilişsel Giriş Davranışları

Duyuşsal Giriş Özellikleri

Öğrenme Ünitesi

Öğrenme Düzeyi ve Çeşidi

Öğrenme Hızı

Duyuşsal Ürünler

ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ

İpuçları Katılma Pekiştirme Dönüt ve Düzeltme

Page 8: Bloom Taksonomi Sunumu

BİLİŞSEL TAKSONOMİ

• Taksonomi istendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sıralanmasıdır.

• Bilişsel alan (cognitive domain) zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirdiği alandır.

Page 9: Bloom Taksonomi Sunumu

BLOOM’UN TAKSONOMİSİ

Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçüt Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir ve “Bloom Taksonomisi” olarak adlandırılmaktadır.

Bloom taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru altı seviyeden oluşmaktadır.

Page 10: Bloom Taksonomi Sunumu

DEĞERLENDİRME

SENTEZ

ANALİZ

UYGULAMA

KAVRAMA

BİLGİ

Page 11: Bloom Taksonomi Sunumu

BİLGİBİLGİ Bilginin hatırlanması ve tanınması. Gösterilen eşyaların isimlerini söylemek, bir kavramı tanımlamak, bir nesne ya da olgu ile ilgili bazı özellikleri görünce tanımak.

listeleme isimlendirmesaptama gösterme anlama hatırlamaeşleştirme

tanımlamasınıflandırmayerleştirme taslak haline getirmeörnek verme düşünceyi gerçekten ayırt etme

Page 12: Bloom Taksonomi Sunumu

KAVRAMAKAVRAMA Anlama, çevirme, başka sözcüklerle anlatma, yorumlama ya da diğer biçimdeki materyallere dönüştürme yeteneği.İki nesneyi/olayı karşılaştırma, bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme, orijinal bir örnek verme.

Başka Şekillerde İfade EtmeKanıtlama GörselleştirmeYeniden Belirtme Yeniden YazmaÖrnek Verme

ÖzetlemeAnlatma YorumlamaAçıklama Karşılaştırma DönüştürmeAyırt EtmeTahmin Etme

Page 13: Bloom Taksonomi Sunumu

UYGULAMAUYGULAMA Bilgiyi kullanma ve bilgiyi bir ortamdan diğerine transfer etme yeteneği (Öğrenilmiş bilgiyi yeni durumlarda kullanma). Bir matematik problemini çözmek, önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.

UygulamaSınıflandırmaDeğiştirmeEyleme GeçirmeSunmaHesap EtmeYürütme

Çözme ResimlemeHesaplama YorumlamaManipüle EtmeKestirme Gösterme

Page 14: Bloom Taksonomi Sunumu

ANALİZANALİZ Ayrıntıları saptama ve bir durumun ya da bilginin parçalarını ayrıştırma ve bulma yeteneği.İlke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir.

Zıtlıkları BelirlemeKarşılaştırmaKategorize EtmeTaslak Halinde AnlatmaBağlantı Kurma

Analiz Etme DüzenlemeSonuç Çıkarma SeçmeŞemalaştırmaAyırt Etme

Page 15: Bloom Taksonomi Sunumu

SENTEZSENTEZ Büyük resmi oluşturmak için parçaları birleştirme yeteneği. Öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi, farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar.

TartışmaPlanlama Karşılaştırma YaratmaYapılandırma Yeniden düzenlemeHazırlamaOrganize etme

Tasarım YapmaHipotez Bulma Destekleme Yazma Rapor ÇıkarmaToplamaUyarlamaGeliştirme

Page 16: Bloom Taksonomi Sunumu

DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRMEBir değeri ya da bilgiyi uygun kriterler kullanarak sorgulama yeteneği, belirli bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir.

EleştirmeKanıtlama TartışmaSebepleri DesteklemeSonuçlandırmaTakdir EtmeOranlama

Değerlendirme Seçme Tahmin EtmeYargılamaSavunma Değer Biçme

Page 17: Bloom Taksonomi Sunumu

Bloom’un Taksonomisi Gözden Geçiriliyor

1999’da Lorin Anderson ve meslektaşları, Bloom’un taksonomisinin öğrenme ve öğretme üzerinde etkisi olan daha fazla faktörü hesaba katan, güncellenmiş bir versiyonunu yayımladılar. Bilişsel Süreçler BoyutuBilişsel Süreçler Örnekler

Hatırla : Zihinden doğru bilgiyi getirinAnla : Eğitim materyalleri veya deneyimlerinden anlam oluşturun.Uygula : Bir prosedür kullanınAnaliz Et : Bir kavramı parçalarına ayır ve parçaların bütünle nasıl ilişkili olduğunu açıklayın.Değerlendir : Kriterler ve standartlara dayanarak yargılarda bulunun.Oluştur : Yeni bir şey oluşturmak için parçaları birleştirin ve yeni bir yapının öğelerinin farkına varın.

Page 18: Bloom Taksonomi Sunumu

• Hatırlamak

• Uygulamak

• Anlamak

• Analiz etmek

• Değerlendirmek

• Yaratmak• Değerlendirme

• Analiz

• Sentez

• Uygulama

• Kavrama

• Bilgi

Bloom Düzenlenmiş Bloom

Page 19: Bloom Taksonomi Sunumu

TEŞEKKÜRLER