of 12 /12
Gemeenskapkoerant vir die Noord-Vrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort. Tel: (056) 817 2267 Faks: 086 613 2160 Waterstraat 32, Posbus 15, Parys 9585 Donderdag 28 Augustus 2014 Gratis ERWE TE KOOP : 2 400 m² : R45 000 • 5 140 m² : R435 000 HUISE IN VREDEFORT : R432 000 3 Slpk, 2 badk, sitk, eetk, 2 m/h. Prys drasties verlaag!!! R555 000 WNISKOOP!! 4 Slpk, 2 badk, sitk, eetk, 2 m/h, swembad. R700 000 Pragtige 3 slpk, moderne badkamers, PLUS woonstel. R810 000 Groot familie woning!! Modern met 3 slpk, 2 badk. Binne braai en swembad!! HUISE IN PARYS : R755 000 3 Slpk, 2 badk, 2 m/h + dubbel afdak. Groot ruim huis!!! R965 000 4 Slpk, 2 badk, 2 m/h. Ruim ou huis met oregan-pine plankvloere en kombuis. SALES: Brian 082 924 8249 Marie 082 827 8283 Majorie 084 709 2195 RENTALS: Nina 071 213 8162 FARMS: De Wet 082 727 3015 Property 24 E-pos: [email protected] K I L L E R S P E C I A L S Tel: (056) 811 2202/3 Specials FROM 28 AUGUST 2014 - 04 SEPTEMBER 2014 LAFARGE DURABUILD CEMENT 32.5 KG R73.90 R179.90 MELODY PVA 20Lt ALL colours Roll Up Garage Door Wood Grain 2.45 Buffalo Brown R1 549 ’n Afvaardiging uit die landboubedryf van Ke- nia en Uganda het verlede week verskeie boere in die Parys-distrik besoek waar idees oor land- boumetodes en tegnologie uitgeruil is. Tydens die vyf dae-lange besoek is daar on- der meer by Wynnwith Melkery, Milos Pigge- ry, Klein-Cor Brahmane en Kobus Dannhauser aangedoen. Onder die groep besoekers was Mary Mugyenyi, afgetrede Ugandese parle- mentslid en boer, Fredah Marete, Keniaanse ekonoom en stigter van Agrotunnel (Edms) Bpk. en Moses Onono, Ugandese boer en land- bou ingenieur. Met ’n reënval van tussen 1 400 en 1800mm per jaar in Uganda, waar dit 12 maande van die jaar reën en gemiddeld tussen 22 en 32 gra- de Celsius is met geen ryp, is gesê dat baie geleer kon word by Suid-Afrikaanse boere in terme van insetmetodes en invloed van weers- elemente op die boerderybedryf. Hoewel Uganda en Kenia baie agter is wat betref landbou, is daar ’n groot behoefte aan kennis om ook boerdery nader aan die stede te bring en meer jongmense en vroue aan land- bou bekend te stel. Hiervoor word ook bemar- king van groenhuise juis vir boere op kleiner skaal gedoen. Met die beeste wat heelwat kleiner is in Uganda, is van die Brahmaan genetika saam- geneem en is daar spesifiek ook gekyk na be- leggingsgeleenthede vir Suid-Afrikaanse boe- re. Die afvaardiging was dit eens dat boere baie by mekaar kan leer en dat daar beslis ’n toekoms vir boerdery in Afrika is. Saterdagoggend was van die lede van die afvaardiging ook gaste op ’n radio-bespreking oor Koepel Stereo. Kenia en Uganda leer by boere in distrik Voor die Koepel Stereo ateljee in Parys is Fredah Marete, Moses Onono, Mary Mugyenyi en Anton Loggenberg van Klein-Cor Brahmane by wie daar onder meer hier besoek afgelê is deur die Ugandese en Keniaanse afvaardiging uit die landboubedryf.

Parys gazette 28 aug 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parys gazette 28 aug 2014

Text of Parys gazette 28 aug 2014

 • Gemeenskapkoerant vir die NoordVrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort.

  Tel: (056) 817 2267

  Faks: 086 613 2160

  Waterstraat 32, Posbus

  15, Parys 9585 Donderdag 28 Augustus 2014

  Gratis

  ERWETE KOOP :

  2 400 m : R45 000 5 140 m : R435 000

  HUISE INVREDEFORT :

  R432 000 3 Slpk, 2 badk, sitk, eetk, 2 m/h. Prys drasties verlaag!!!

  R555 000 WNISKOOP!! 4 Slpk, 2 badk, sitk, eetk, 2 m/h, swembad.

  R700 000 Pragtige 3 slpk, moderne badkamers, PLUS woonstel.

  R810 000 Groot familie woning!! Modern met 3 slpk, 2 badk. Binne braai en swembad!!

  HUISE IN PARYS :

  R755 000 3 Slpk, 2 badk, 2 m/h + dubbel afdak. Groot ruim huis!!!

  R965 000 4 Slpk, 2 badk, 2 m/h. Ruim ou huis met oregan-pine plankvloere en

  kombuis.

  SALES: Brian 082 924 8249 Marie 082 827 8283 Majorie 084 709 2195

  RENTALS: Nina 071 213 8162 FARMS: DeWet 082 727 3015

  Property 24

  E-pos: [email protected]

  Specials from 10 October 16 2013October

  K

  I

  L

  L

  E

  R

  S

  P

  E

  C

  I

  A

  L

  S

  Tel: (056) 811 2202/3

  Specials FROM 28 AUGUST 2014 - 04 SEPTEMBER 2014

  LAFARGE

  DURABUILD CEMENT

  32.5 KG

  R73.90

  R179.90

  MELODY PVA 20Lt

  ALL colours

  Roll Up Garage Door

  Wood Grain 2.45

  Buffalo Brown

  R1 549

  n Afvaardiging uit die landboubedryf van Ke-

  nia enUganda het verledeweek verskeie boere

  in die Parys-distrik besoekwaar idees oor land-

  boumetodes en tegnologie uitgeruil is.

  Tydens die vyf dae-lange besoek is daar on-

  der meer by Wynnwith Melkery, Milos Pigge-

  ry, Klein-CorBrahmane enKobusDannhauser

  aangedoen. Onder die groep besoekers was

  Mary Mugyenyi, afgetrede Ugandese parle-

  mentslid en boer, Fredah Marete, Keniaanse

  ekonoom en stigter van Agrotunnel (Edms)

  Bpk. enMosesOnono,Ugandese boer en land-

  bou ingenieur.

  Met n renval van tussen 1 400 en 1800mm

  per jaar in Uganda, waar dit 12 maande van

  die jaar ren en gemiddeld tussen 22 en 32 gra-

  de Celsius is met geen ryp, is ges dat baie

  geleer kon word by Suid-Afrikaanse boere in

  terme van insetmetodes en invloed van weers-

  elemente op die boerderybedryf.

  Hoewel Uganda en Kenia baie agter is wat

  betref landbou, is daar n groot behoefte aan

  kennis om ook boerdery nader aan die stede

  te bring en meer jongmense en vroue aan land-

  bou bekend te stel. Hiervoor word ook bemar-

  king van groenhuise juis vir boere op kleiner

  skaal gedoen.

  Met die beeste wat heelwat kleiner is in

  Uganda, is van die Brahmaan genetika saam-

  geneem en is daar spesifiek ook gekyk na be-

  leggingsgeleenthede vir Suid-Afrikaanse boe-

  re. Die afvaardiging was dit eens dat boere

  baie by mekaar kan leer en dat daar beslis n

  toekoms vir boerdery in Afrika is.

  Saterdagoggend was van die lede van die

  afvaardiging ook gaste op n radio-bespreking

  oor Koepel Stereo.

  Kenia en Uganda leer

  by boere in distrik

  Voor die Koepel Stereo ateljee in Parys

  is Fredah Marete, Moses Onono, Mary

  Mugyenyi en Anton Loggenberg van

  KleinCor Brahmane by wie daar onder

  meer hier besoek afgel is deur die

  Ugandese en Keniaanse afvaardiging

  uit die landboubedryf.

 • 2 PARYS GAZETTE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  Het u kontant nodig?

  Lenings beskikbaar !!

  ITC Welkom!!!

  BenodIg voerTuIg?

  FAKS voLgende:

  * Payslips, Identiteitsdokument

  * Bewys van adres

  * 3 Maande bankstate

  * Rybewys indien nodig

  Skakel:

  Hanlie 082 356 4343 Zelda 079 133 1188

  Faks: 086 226 3285

  email: [email protected]

  Deur Hannetjie Pieterse

  As opgeleide taal-, drama en musiekon-

  derwyseres, asook gekwalifiseerde biblio-

  tekaris, was dit n lankgekoesterde ideaal

  van Lucia Gericke om eendag haar eie bib-

  lioteek te besit.

  Toe sy en haar man Dawid, n professor

  en dekaan van die fakulteit Opvoedkunde

  aan die Mafeking kampus van die Noord-

  wes-Universiteit vier jaar gelede n huis in

  Parys koop, kon sy haar ideaal verwesen-

  lik. Hulle is albei boekliefhebbers en ywe-

  rige lesers en so kon hul eie groot boekver-

  sameling ook n tuiste vind in die boonste

  verdieping van die huis.

  Gedurende die afgelope vier jaar het hul-

  le elke nuwe Afrikaanse en Engelse boek

  van al die gewilde skrywers en ook talle

  kinderboeke aangekoop en so n groot

  voorraad boeke opgebou.

  Die Boek Boutique is nie net uniek vir

  Parys nie, maar sover vasgestel kon word,

  die enigste private biblioteek in die land

  wat die publiek bedien. Afgesien van die

  ruim volwasse-afdeling, is daar ook n af-

  delingmet inspirerende geestelike leesstof,

  biografie, handwerk- en tuinbouboeke,

  asook al die gewilde tydskrifte.

  Kleuters lees graag en blaai deur die boe-

  ke wat op lae rakkies vir hulle in die kinder-

  en kleuterafdeling geplaas is, terwyl hul

  mammas boeke uitneem. n Lesende kleuter

  word naderhand n lesende volwassene, en

  wat is lekkerder om jou op te krul met n lek-

  kerlees boek?

  Die biblioteek funksioneer net soos enige

  ander biblioteek. Lede neem boeke vir n tyd-

  perk en bring dit weer terug om dit om te ruil.

  Slegs n nominale fooi word per maand gehef

  en die fondse word net so teruggeploeg in die

  aankoop van nuwe boeke. Die Boek Boutique

  is Woensdae en Donderdae van 10:00 tot

  17:30 oop vir die publiek.

  Om die Lente te vier, het Lucia besluit om

  vanaf Oktober Vrolike Vrydae te hou. Dit be-

  hels dat daar vanaf 10:00 tot 15:00 gelees en

  gekuier gaan word. Daar sal bordspeletjies

  gespeel word, na DVDs gekyk word, of u

  kan rustig in die pragtige tuin onder groot

  koeltebome sit en tee drink, kuier of selfs net

  sit en een van die nuutste tydskrifte lees. In

  hierdie biblioteek is daar geen Stilte asse-

  blief bordjies nie. Dit is n gesellige byme-

  kaarkomplek van almal met een doel voor o:

  Liefde vir lees.

  Lucia kan geskakel word by 084 50 30 371

  of besoek die Boek Boutique in Buitenstraat,

  Parys.

  Private biblioteek n boekliefhebber se paradys

  Julandi Gemurr en die biblioteekkat, met haar dogtertjie Liandrie in die kleuterafde

  ling. Foto: Hannetjie Pieterse.

  Die Voortrekkers Parys Kommando het onlangs n muntlegging vir Kansa by die Primre

  skool HF Verwoerd gehou. Die kinders het ywerig bygedra vir die muntlegging en meer

  as R4 000 is ingesamel.

 • 3PARYS GAZETTEDONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  OUR FAMOUS

  BIG SALE

  NOW ON

  S.A`S BIGGEST SELECTION OF

  LINEN, TOWELS,

  CURTAINS, RUGS,

  BLANKETS, FABRICS & MUCH MORE

  LOW LOW PRICES!!!!

  Please visit our website:

  www.edura.co.za

  For sale pamphlet.

  Enquiries : ALIDA SCHABORT 082 411 4408

  Ed Traut shares

  the love of God for

  people through the

  prophetic gift as taught

  by the Bible, through

  teaching and

  demonstrating.

  TUESDAY,

  9 September 2014

  Parys Golf &

  Country club

  Conference Hall

  18:30 for 19:00

  Entrance fee

  Die Voortrekkers Koepel Kommando is op 28 Mei gestig. Die kommando het tans 44 lede met sewe spanne en sewe offisiere.

  Op die foto is Chantelle Jansen van Rensburg (offisier), Jolandie Swart (offisier), Hanco Ferreira (adjunkkommandoleier), Riana

  van Tonder (kommandoleier) en Samuel Brayshaw (gebiedsleier van die Voortrekkers in die Vrystaat).

  Skade aan di Audi A3 wat Sondagaand in n ongeluk by die brug na die industrile

  gebied betrokke was. Die bestuurder van die voertuig was op pad dorp toe, toe hy

  vermoedelik beheer oor die voertuig verloor en dit onder die brug te lande gekom

  het. Hy is na Mediclinic Emfuleni vervoer.

  Anli van Huyssteen, n danser van die Dan

  ce Xtreme dansateljee, het op 15 en 16 Au

  gustus aandie Internasionale FineArtsAs

  sociation danskompetisie in Klerksdorp

  deelgeneem. Hier het sy 88% behaal en

  deurgedring na die finale uitdunne wat op

  5 en 6 September in Pretoria gehou word.

  Die bekende rooi fiets van Rasta Gad

  is Vrydagoggend in die Zuma-woon-

  buurt uit die eienaar se erf gesteel.

  Di fiets met sy kenmerkende groot

  ysterwerk wat op die fiets vasgesit

  is, was die gesin se vervoer en het

  selfs drie jaar gelede die koerant ge-

  haal. Enigeen wat weet waar die fiets

  is of kan help met inligting, word ge-

  vra om 078 5391 200 te skakel.

  Rasta se

  fiets is

  soek

  n Soortgelyke fiets as die fiets van

  Rasta wat gesteel is.

  Nadat die Gazette berig het van die jong,

  skraal donkerkop man wat n egpaar van

  Amot bedrieg en van verskeie juweliersware

  items beroof het, het onskynlik dieselfde

  manweer toegeslaan - di keer by Oppi-Hoek

  in Kruisstraat.

  Die man het oor n periode van twee weke

  verskeie kere na die onderneming gegaanmet

  die slenter dat hy eers bietjie wou rondkyk

  en daarna gebak en blomme vir sy suster se

  verjaardag bestel het. Nodeloos om te s, hy

  het nooit opgedaag om sy bestelling af te haal

  of te betaal nie, en n al die kykery word

  daar lekkergoed uit die winkel vermis.

  ByAmotwou hy kwansuis die bejaarde eg-

  paar se badkamer gebruik, net om homself

  suutjies aan die juweliersware in die kamer

  aangrensend tot die badkamer te help.

  Dieman kombaie netjies en ordentlik voor,

  maar wees maar gewaarsku - moenie vreem-

  des in jou huis toelaat nie, en hou maar n

  ogie wanneer klinte soos hierdie in jou on-

  derneming is, want die man wou duidelik ge-

  noeg tyd h om alleen te kon rondsnuffel om

  homself te help aan die lekkernye.

  Jongman slaan

  weer toe - di keer

  by besigheid

 • 4 PARYS GAZETTE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  NOTICE OF A PROSPECTING RIGHT

  APPLICATION FORTHE PROPOSED

  PROJECT OF

  TRADEWORX 25 (PTY) LTD

  DMR Reference Number:

  FS30/5/1/1/2/10289PR

  Notice is given in terms of Section 16 (4)(b) of the

  of the Mineral and Petroleum Resources Develop-

  ment Act (Act 28/2002) on behalf of Tradeworx 25

  (Pty) Ltd for the application of a prospecting right.

  Tradeworx 25 (Pty) Ltd is applying for Bentonite

  Clay and General Clay Minerals prospecting rights

  on the farms: Remaining extent of farms: Witkop

  Colliery 74, Wonderheuvel 374, Remaining extent

  and Portion 1; Bulthoek 1094, Bloeifontein 1093,

  Opulent 2230, Kromdraai 761, Bracken Hill 2371

  and Olga 1202 in the Magisterial District of kro-

  onstad in the Ngwathe Local Municipality. The

  proposed properties are located in the Kroonstad

  Magisterial District, approximately 33.5km north-

  west of Kroonstad in the Free State Province.

  In order to participate in the Consultation Process,

  you are welcome to register as an Interested and

  Affected Party by responding with your details

  (name, contact details and comments/ interest) to

  Mr. Phineas Maake at EcoPartners (Pty) Ltd on or

  before 19th September 2014. Post: PO Box 73513,

  Fairland, 2030 Tel: 011 431 2251; Fax: 086 539

  6127; Email: [email protected] Or SMS:

  072 600 2216.

  Note: Copies of the Background Information

  Document (BID) are freely available at:

  www.ecopartners.co.za or on request.

  You are also invited to attend a Consultation Meet-

  ing to be held on the 25th September 2014 in

  Vredefort: Ngwathe Municipal Side Hall at 10h00

  Hierdie resepte vat ons terug na ons kleintyd

  toe...

  Perskepoeding

  Hierdie is n poeding wat my Pa se gunste-

  ling was, eintlik n familie-gunsteling ..

  Voorverhit die oond tot 180 C. Bespuit n

  vlak vuurvaste oondskottel. Sif 500ml koek-

  meel, 2ml bakpoeier en bietjie sout en voeg

  25ml suiker by. Vryf in 125ml botter tot dit

  soos broodkrummels lyk. Pak die krummels

  in n laag op die bodem en langs die kante

  van die oondskottel. Rangskik 12 ingelegte

  perskes daarop; strooi suiker na smaak daar-

  oor en bietjie fyn kaneel. Bak vir 15 minute;

  gooi oor 250ml suurroom gemeng met 2 eier-

  gele; bak nog 30 minute. Bedien warm of lou

  met vla of room.

  Gebakte wortelpoeding

  Voorverhit oond tot 180 C. Spuit 1 groot

  of 7 klein bakkies (ramekins) met Spray and

  Cook. Verhit 125ml water tot kookpunt en

  voeg by 100ml botter. Meng 125ml elk sulta-

  nas, korente, fyn gekapte dadels en bruinsui-

  ker in n groot mengbak. Strooi 5ml koeksoda

  oor; giet kookwater-mengsel oor en laat staan

  om af te koel. Voeg 50ml lemoensap en 1 ek-

  stra-groot eier by en meng goed. Voeg by

  250ml gerasperde wortels, 125ml elk bruis-

  meel en volkoringmeel en 5ml gemengde

  speserye. Skep in voorbereide bak/bakkies en

  bak vir 25-30 minute tot gaar. Dien op saam

  met vla/room/roomys.

  Vrugteslaaiskywe

  Voorverhit die oond tot 180 C. Klits 200g

  sagte botter en 220g strooisuiker saam tot ro-

  merig. Sif 220g bruismeel om die beurt met

  3 groot geklitste eiersmet 30mlmelk by. Skep

  in n plat, reghoekige bakplaat van 23 x 30cm

  wat met waspapier uitgevoer en bespuit is,

  en bak vir 25 minute tot goudbruin. Laat af-

  koel; gooi uit en trek die waspapier af.

  Smelt 30ml botter in n pan en braai saam:

  1 pynappel (fyngesny), 2 elk perskes en pie-

  sangs in skywe gesny. Strooi sagte bruinsui-

  ker oor na smaak en braai tot suiker gesmelt

  is. Laat afkoel.

  Opdiening: Sit die basis op n opdienbord

  en smeer met 250g ongegeurde joghurt. Sny

  in skywe en sit koud saam met roomys of ek-

  stra joghurt voor. Strooi gekapte neute oor.

  Tiramisu

  Combine 750ml strong black coffee (coo-

  led) with 60ml rum (optional) in a deep glass

  or jug. Beat together 2 egg yolks and 60g cas-

  tor sugar until thick and pale. Add 250g mas-

  carpone and mix lightly until combined. Fold

  in 250ml cream, whipped. Beat 2 egg whites

  until soft peaks form; fold quickly into cream

  mixture. Dip 10 finger biscuits, one at a time,

  into coffee mixture; drain off excess and ar-

  range in the base of a 20 x 25 x 6cm serving

  dish. Spread half the cream mixture over the

  biscuits. Repeat with another 10 finger bis-

  cuits and remaining cream. Smooth surface

  and dust with cocoa powder. Refrigerate for

  2 hours or overnight until firm. Serve with

  fresh fruit.

  Fruits with mascarpone

  Place 2 peeled oranges, cut into segments,

  500ml mixed berries and 30ml castor sugar

  in a bowl; toss lightly; cover and refrigerate.

  Combine 60ml water with 30ml sugar in

  a pan until dissolved. Bring to the boil, reduce

  heat and add berry mixture. Bring to the boil;

  simmer until tender; cool. Spoon into goblets;

  serve with cream/mascarpone.

  Egte Suid-Afrikaanse nageregte

  Gebakte wortelpoeding.

  Gebakte perskepoeding.

  Vrugteslaaiskywe.

  Egte Suid-Afrikaanse nageregte

  Tiramisu.

  Egte Suid-Afrikaanse nageregte

  Fruits with mascarpone.

 • 5PARYS GAZETTEDONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  Donderdag was die groot dag. Die aardskudding en weerskade

  aan die kerktoring van die NG gemeente ParysOos sou van na

  derby bekyk en op n plan van aksie besluit word. N n lang wag

  was die hyskraan uiteindelik daar en die manne van Tensile Steel

  gereed om Janco Strydom in die staalmandjie die 29m in die lug

  op te stuur tot by die boonste punt van die toring.

  Janco maak gereed om op te gaan met die

  hyskraan, maar n ankertou moes eers ge

  kry word met die wind wat begin pla het.

  Uiteindelik was Janco bo. Al die opmetings is gedoen, fotos ge

  neem en nou word daar net gewag op die kwotasie vir die herstel

  werk. Volgens Sarel de Jager, gemeentebestuurder, is die plan om

  die los stene vas te sit en twee vlekvrye staal doppe te maak wat

  oor die beskadigde deel van die toring geplaas kan word om die

  toring te stabiliseer en verdere skade te voorkom. Vir di werkery

  sal waarskynlik n groter hyskraan gekrymoet word, want die hys

  kraan wat Donderdag gebruik is, kon netnet bykom al het dit n

  strekwydte van 32m gehad. Die probleem is dat die hyskraan nie

  naby genoeg kon kom aan die toring met die lae muurtjie voor

  die kerkgebou.

  Op die grond is angstig gewag op die uitkoms van wat daar bo gesien sou word.

  Ongelukkig het die hyskraan van die sementblokke voor die kerk stukkend getrap, maar daar sal eers gewag

  moet word tot die herstelwerk aan die toring gedoen is, voordat die sementblokke vervang kan word.

  Dagboek nou reeds

  die datums van

  bloedskenk-klinieke

  vir vanjaar:

  Parys - Hervorm-

  de kerksaal 13:00-

  19:00

  9 September

  7 Oktober

  11 November

  9 Desember

  Vredefort-biblio-

  teek 10:00-13:00

  8 September

  10 November

  Jou

  bloed

  kan n

  lewe

  red

 • 6 PARYS GAZETTE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  Sam is a keen learner and helped in the li-

  brary at the start of his employment to further

  his interest in non-fiction literature like reli-

  gion and philosophy.

  Sam is held in high esteem as a soft- spoken

  person and true gentleman whose presence

  will be missed by the staff and residents who

  wished him well on his retirement.

  Sally Martin Park recently said farewell to

  Sam Nkhatho after 21 years and 5 months

  of service.

  Sam received special acknowledgement

  for his loyal service being a punctual worker

  ,always willing to do more than what was

  expected of him.

  He started his service as gardener and la-

  ter became a security officer.

  A well established local municipality of integrity and a leader of best practices, Ngwathe Municipal-

  ity is a high performance organization, gearing itself to provide excellent and sustainable municipal

  services, which offers challenge and opportunities to all its employees at all levels.

  The Municipality hereby invites applications from experienced, qualified, innovative, committed and

  energetic individuals with vision, for appointment to the following position on a Three-year fixed-

  term performance-based contract which will be based at Head Office, Parys :

  CHIEF FINANCIAL OFFICER

  Remuneration : R736 450 R996 380 (All inclusive package)

  Key requirements :

  A Bachelor of Commerce Degree (Accounting) or an NQF Level 6 qualification in Finance

  or Economics or a Certificate in Municipal Finance management (SAQA) qualification.

  Completed SAICA articles will be an added advantage.

  A minimum of at least three years work related experience at senior or miccle

  management level or a combination within and/or outside the local government sphere.

  Knowledge of the local government environment or sound business experience in a

  commercial environment.

  Key competencies :

  Advise the accounting officer on the exercise of powers and duties assigned to the

  accounting officer in terms of the MFMA;

  Assist the accounting officer in the administration of the municipalitys bank accounts and

  in preparation and implementation of the municipalitys budget;

  Advise senior managers and other senior officials in the exercise of powers and duties

  assigned to them in terms of section 78 of the MFMA delegated to them in

  terms of section 79 of the MFMA; and

  Perform functions such budgeting, accounting, analyses, financial reportin, cash

  manangement, debt, management, supply chain manangement, financial management,

  review and other duties as may in terms of section 79 of th MFMA be delegated

  by the accounting officer to the chief financial officer.

  Submit monthly reports to the Accounting Officer, Executive Committee as well as

  Council.

  Manage the performance of employees in the directorate to ensure productive service

  delivery.

  NB : 1. Faxed applications will not be considered.

  2. The successful candidate must sign the employment contract, a performance agreement

  and the disclosure of financial interest form and also undergo security vetting.

  3. Applications forms are available at the municipal offices or can be accessed from annexure

  C of the regulations for the appointment and conditions of employment for Senior

  Managers (NB : all applications must be on the application form)

  Council reserve the right to place and move candidates anywhere within the municipality. The

  Municipality reserves the right not to appoint any application to this position.

  Please forward your application with Curriculum Vitae and originally certified copies of qualifications

  the Municipal Manager Offices situated at Liebenbergstrek, P O Box 359, Parys 9585. Tel : 056 816

  2700. Contact person : Z.J. Majivolo

  CLOSING DATE : 12 SEPTEMBER 2014

  If you have not heard from us after 3 months of closing date, please accept that your application

  was not successful.

  L.D. KAMOLANE

  MUNICIPAL MANAGER

  NGWATHE MUNICIPALITY

  A well-established local municipality of integrity and a leader of best practices, Ngwathe Municipality is a high

  performance organization, gearing itself to provide excellent and sustainable municipal services, which offers

  challenge and opportunities to all its employees at all levels.

  The Municipality hereby invites applications from experienced, qualified, innovative, committed and energetic

  individuals with vision, for appointment to the following position on a Tree-year fixed-term performance-based

  contract which will be based at Head Office, Parys :

  DIRECTOR COMMUNITY SERVICES

  Remuneration : R736 450 R996 380 (All inclusive package)

  Key requirements :

  A relevant B. degree or equivalent in local government.

  Ability to provide strategic and innovative leadership.

  A minimum of at least three years work related experience at senior or middle

  management level or a combination within and/or outside the local government sphere.

  Ability to communicate and negotiate at all levels of government and to work with diverse

  communities.

  Key competencies :

  1. Management of Protection Services; Refuse; Libraries; Parks and recreation and

  promotion of Local Economy and Tourism.

  2. Providing advisory role to the municipality regarding all aspects falling within his/her

  scope of duties and executing decisions.

  3. Development, implementation and management of strategic objectives, policies,

  procedures and plan for the directorate and align the activities in line with the IDP and budget.

  4. Management and control of the following sub-divisions effectively and efficiently :

  (a) Public safety and recreation

  (b) Traffic Management

  (c) Disaster Management

  (d) Emergency Services

  (e) Sports, Arts and Culture

  (f) Local Economic Development

  (g) Housing and Planning

  (h) Waste Management

  5. Manage the performance of employees in the department to ensure productive service

  delivery.

  6. Develop and monitor systems policies and processes to ensure correct working

  operations and practices.

  NB : 1. Faxed applications will not be considered.

  2. The successful candidate must sign the employment contract, a performance

  agreement and the disclosure of financial interest form and also undergo security vetting

  3. Application forms are available at the municipal offices or can be accessed from annexure

  C of the regulations for the appointment and conditions of employment for Senior

  Managers (NB : all applications must be on the application form).

  Coucil reserve the right to place and move candidates anywhere within the municipality. The Municipality

  reserves the right not to appoint any applicant to this position.

  Please forward your application with Curriculum Vitae and originally certified copies of qualifications to the

  Municipal Manager, at Municipal Offices situated at Liebenberstrek,

  P O Box 359, Parys 9585. Tel : 056 816 2700. Contact person Z.J. Majivolo.

  CLOSING DATE : 12 September 2014

  If you have not heard from us after 3 months of closing date, please accept that your application was not

  successful.

  L.D. KAMOLANE

  MUNICIPAL MANAGER

  NGWATHE MUNICIPALITY

  VERSEKERINGSGENOOTSKAP

  te behoort, is soos om aan n

  In n familie deelmensemetmekaar. Dis ietswatAVBOB goed verstaan. Oor die afgelope ses jaar hetAVBOB

  meer as R2.5 miljard in die vorm van spesiale bonusse en verbeterde GRATIS begrafnisvoordele aan sy

  polishouers toegeken. Die verbeterdeGRATIS begrafnisvoordele* sluit in:

  n GRATIS basiese begrafnis

  GRATIS vervoer van die oorledene binne

  die landsgrense van Suid-Afrika

  Om aan nONDERLINGE

  FAMILIEte behoort.

  WantAVBOB is nONDERLINGE

  VERSEKERINGSGENOOTSKAP, nFAMILIE,

  enFAMILIE komeerste.

  Bepalings en voorwaardes geld. AVBOB is n gemagtigde verskaffer van finansile dienste. VFD 20656.

  *Begrafnisvoordele is slegs van toepassing indien AVBOB Begrafnisdiens die begrafnis onderneem.

  Altyd.

  Hoekom?

  Acknowledgement

  for long term service

  Sam Nkhatho receiving a donation from

  all the residents of SallyMartin Park from

  Mike Lombard.

  Die Parys Gemeenskap Polisiring Forum

  (GPF) het vandeesweek by monde van sy

  voorsitter, Johann Roos, inwoners weer ge-

  waarsku om nie die deur vir vreemdes oop te

  maak of hulle in jou huis toe te laat nie.

  Dit gebeur toenemend dat n modus operan-

  di gebruik word waar die verdagtes by n huis

  sou aankom en s dat die eienaar gevra het dat

  hulle die televisie, rekenaar of iets dergliks

  moet kom haal om

  reg te maak. Ge-

  woonlik is die ver-

  meende dief goed in-

  gelig oor die bewe-

  gings van die

  huiseienaar se identi-

  teit en waar hy/sy

  werk. Sodra gegee

  word waarvoor gevra

  is, is dit die laaste sien

  daarvan en soms is

  selfs ander huishou-

  delike items of juwe-

  liersware ook skoon-

  veld.

  Maak seker jy vra

  jou huishulp, kinders

  of wie ookal by die

  huis is, om nie die

  deur vir vreemdes

  oop te maak of enig-

  iets vir hulle te gee

  mits hulle nie eers jou

  toestemming daar-

  voor het nie, en jy se-

  ker is wie voor jou

  voordeur staan nie.

  Weet wie jy

  in jou huis

  toelaat

 • 7PARYS GAZETTEDONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  Oudisies en Opleiding

  deur

  CHRISTELIKE INTERKERKLIKE

  OUDISIESJEUG BAND

  IN PARYS

  Sms jou naam en instrument na082 352 5129

  (bv. elektries/akoesties kitaar; dromme; klavier; vokals)

  30 Augustus 2014

  Ouderdome 13-19jr

  Voorgestelde lied In die hemel is die Heer

  (Sowel as eie keuse)

  By Jan Fourie

  One can be greatly puzzled looking at what

  seems to be a birds head with a long sharp

  bill and a long slender neck swimming past,

  showing no sign of a body. No snake can

  swim extending so high above the water. By

  closer examination it appears that in fact this

  is no snake, for a bird it is, and it is not surpri-

  sing that it is called the Snake Bird.

  The proper name of the bird is African

  Darter/Slanghalsvol (Anhinga rufa).

  This bird is unique to Sub-Saharan Africa

  and in South Africa it is a common resident

  in all of the regions, except for the dry areas

  of the Northern Cape.

  The African Darter is a fairly large bird,

  80cm long and weighing about 1.4kg. The

  most outstanding characteristic of

  this bird is its extremely long,

  snakelike neck, hence

  the Afrikaans name

  Slanghalsvol.

  The male bird

  has a dark brown

  crown, chestnut

  throat and upper breast with a conspicuous

  white stripe from the side of the face to the

  mid-neck. The plumage on the wings and tail

  is glossy black with white and silver streaks

  on the wings. It has a long tail which is held

  fanned out when sitting.

  The legs and webbed feet are brown, the

  eyes are golden and the long sharp bill is

  horn-brown.

  The female bird looks like the male, ex-

  cept that the head and neck are paler brown

  with a less defined cream cheek stripe on

  the side of the face.

  AfricanDarters are typically found in wet-

  lands and along rivers in South Africa. This

  bird has a unique swimming style in the sen-

  se that it swims very low in the water, with

  only the head and

  neck protruding abo-

  ve the water. It

  spears its prey,

  mainly fish, but also

  other aquatic ani-

  mals, under-water as

  it swims along. The

  prey is swallowed

  whole above the wa-

  ter.

  Unlike many

  other water birds, its

  feathers are not wa-

  terproof and the bird

  must dry its feathers

  before taking flight.

  To dry their feathers

  they are often seen

  near water sitting on

  land, on rocks or on

  trees with their

  wings spread to the

  sides, allowing the

  feathers to dry in the

  wind and sun.

  African Darters li-

  ve in large colonies

  of, sometimes up to

  50 100 birds.

  Their natural ene-

  mies are predators

  like African Fish

  Eagle, Tawny Eagle

  and African Harrier

  Hawk.

  However, these

  threats are not so

  great that the species

  is endangered. They

  also nest and roost

  with other water

  birds like cormo-

  rants, egrets and he-

  rons. They vocalize

  with clicking and

  rattling sounds when

  flying or perching.

  In nesting colonies,

  adults communicate

  with croaks, grunts

  and rattles.

  Breeding can be

  seasonal but the

  birds can breed any

  time of the year. The

  nest is a platform of sticks in a tree or a reed

  bed near or in the water.

  They do form breeding colonies. Up to ten

  breeding pairs have been seen using one

  dead tree near the water. A clutch of 3 4

  eggs are laid at irregular intervals. Incuba-

  tion starts with the first-laid egg and is per-

  formed by both sexes.

  The chicks hatch after 21 27 days and

  are fed by both parents. After 5 6 weeks

  the young birds are ready to leave the nest

  and when threatened they will take to the

  water and swim to avoid predation.

  The breeding colony can easily be preyed

  upon by the African Harrier Hawk. Surpri-

  singly, when this hawk invades a colony of

  African Darters, they desert their nests and

  make no attempt to deter the predator.

  Themystery snake bird of Africa

  The African Darter.

 • 8 PARYS GAZETTE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  TE HUUR JEAN 082 786 3658

  R2 750 2 Slpk WOONSTEL met

  motorhuis naby rivier.

  R3 100 2 SlpkWOONSTEL.

  R4 400 HUIS met 3 slpk, 2 badk,

  dubbel motorhuis.

  R6 600 HUIS met 3 slpk, 2badk,

  dubbel motorhuis.

  R4 750 MEENTHUIS met 2 Slpk,

  2 badk & afdak.

  Ons is dringend op soek na

  eiendomme vir verhuring.

  WINKELS TE HUUR IN

  HOOFSTRAAT:

  Vanaf 37mz tot 147mz

  R590 000 - Meenthuis, pynlik netjies, 2x slaapk. Baie kaste,

  2x badk.

  R760 000 - 3x slaapk. huis, 2x badk, Sitk, eetk, TVkamer,

  swembad, lapa, dubbel motorhuis.

  R695 000 - 3x Slaapk huis, 2x badk, motorhuis vir 4 motors

  + afdak.

  R895 000 - Netjiese (trek in en bly) 5x slaapk, 2x badk, met

  aparte toilet, groot sit eetk, met eksra groot vertrek (speelka-

  mer) Drie motorhuise met werkskamer, dubbel afdak/lapa.

  Stil en baie goeie omgewing.Winskoop! Huis kan ook op

  afbetalings metode gekoop word.

  R300 000 - Gevestigde besigheid te koop met al die nodige

  toerusting ingesluit.

  Harcourts Parys

  T 056 817 7464

  E [email protected]

  View www.harcourtsparys.co.za

  Parys

  Saturday 30th August & Sunday 31st August from 11h00

  to 15h00.

  Very secured home offers 3 bed, 2 bath, open plan living

  area with built in fireplace, well fitted kitchen with separate

  scullery and an outside laundry. The 2 garages provide

  parking for 7 vehicles. A lapa with braai facilities is right

  next to the swimming pool.

  Bets 082 446 7004

  PPLS

  Web CPR 26825Ref:

  PPLS

  Parys R 500 000

  Townhouse close to the river in Parys.

  Sunny and very neat 2 bedroom and full bathroom

  townhouse with brand new kitchen with tiles and

  carpets in the bedrooms. Sunny front porch leading

  to a nice size garden.

  Amanda 082 651 9808

  Web CPR 25275Ref:

  O

  N

  S

  H

  O

  W

  !

  !

  !

  !

  EXPERIENCE THE SPIRIT OF COMPETITION

  Win a prize worth R5000 from Southern Sun Waterfront

  Competition ends 31August 2014

  Start submitting your stories on our website via the tell your story section

  and stand a chance to WIN!

  Schonkenville

  Intermedir se trots

  Leerlinge van Schonkenville Intermedire Skool het trotse prestasies behaal by vanjaar

  se Kroonstad Eisteddfod wat op 19 en 20 Augustus gehou is. Die leerlinge wat aan die

  gedig en posie afdelings deelgeneem het, is voor van links Bosarelo Barda (B), Tshe

  pang Mafubelu (A+), Kgomotso Tshabalala (A), Thandi Phillips (A+), Anuscha Senalta

  (A+), Nompumelelo Phillips (A+), Khanyisile Phillips (A+), Tamia Malapisan (B+) en Sha

  ron Moloka (A+). Agter van links is juffrou Hannie Pretorius en juffrou Olivinia Slambert

  (afrigters), KamoheloMsimany (B), Dieketseng Ketsise (A+), Golddie Pieter (A++ en kate

  goriewenner), Wendy Bekeer (B+), Yolayna Joubert (B+), Andregracha Alsamer (A+),

  Neo Thulo (B+), juffrou Marcheline Norkee en Helene Maree (afrigters).

  Die drie Phillipssussies van Schonkenville

  Intermedire Skool het n driedubbele pres

  tasie behaal toe elk van hulle n A+ in die

  gedigteafdeling verower het by die Kroon

  stadse Eisteddfod. Van links is Thandi

  (graad 2), Nompumelelo (graad 3) en Khan

  yisile (graad 5).

  Die 0.16rugbyspan van die Horskool Parys wat deurgedring het tot in die semifinaal van vanjaar se Beeldtrofee kragmeting. Die span word vir die volgende drie jaar

  deur Barney van Total Parys Service Station geborg.

 • 9PARYS GAZETTEDONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-

  wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid

  vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

  It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concer-

  ning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not

  accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

  SPERTYD VIR ADVERTENSIES IN GEKLASIFISEERD IS

  STRENG 10 uur MAANDAG-OGGEND!!!

  BESPREEK VROEGTYDIG!!!

  OM TE ADVERTEER IN DIE GEKLASIFISEERD

  SKAKEL SONJA BY

  056 817 2267 OF PER E-POS: [email protected]

  MOET NIE DAT

  JOU BESIGHEID

  DIE KOLLIG

  VERLOOR NIE!!

  Houtwerk/carpentry

  27

  Loodgieters/plumbing

  33

  Bouwerk/building

  30

  Algemenedienste

  34

  Beton&palissades

  31

  Plaagbeheer/Pest Control

  37

  2,4m x 2,4m

  R4 100

  3m x 3m

  R4 500

  3m x 4m

  R5 200

  3m x 6m

  R9 500

  AA ACORDWENDY HOUSE

  1 Door, 1 window with glass, wooden floor,

  zinc roof treated with wax on outside

  FREE DELIVERY IN PARYS, ANY SIZE.

  Contact Dannis 078 186 4770

  Established & Operational Since 1990

  Mr Gutter

  SEaMlESS GuttErinG SyStEMS Of

  diStinctiOn

  * alluminium and colourbond.

  * Prepainted inside and outside.

  * facias and bargeboards replaced.

  30 Year guarantee

  Maintenance free

  Piet - cell 082 562 4769

  (016) 987 7009

  website:

  www.mrgutter.co.za

  SPEEDY

  Betonmure

  en plaveisel

  (056) 818-1621 /

  082 454 5777

  072 193 4270

  Kwaliteit is ons trots sedert 1970

  * Gratis kwotasie

  A1SYDPA

  h/v Water &

  Loopstraat

  (langs Gazette)

  Alle

  LOODGIETER

  benodighede

  h/v Water &

  Loopstraat

  Parys Plumbing Shop

  Tel: (056) 811-5293

  a1sydv0

  Willie Hallaby Loodgieters

  Hallabys Plumbing Supplies

  Vir alle loodgieterswerk

  en nuwe werk -

  noem dit en ons doen dit.

  - Ingekontrakteer met versekerings

  maatskappye.

  - Ons handel geyser eise vinnig en

  doeltreffend af.

  - Oopmaak van geblokte riole.

  - Installeer van son-geisers, druk

  pompe en water tenks.

  - Doen van loodgieter sertifikate.

  - 24 uur diens met gewaarborgde werk

  Re-unie Str 14, Parys

  Kantoor:

  056 8114217 /

  056 817 7450

  082 920 8646

  24/7

  PIRB REGISTERED

  24jr Beste diens lewering

  A1SJ900

  Mofi is the proud owner of Mofis Paint contractors

  no JoB too Big oR too SMall

  Dont eXpect YoUR oRDinaRY

  paint JoB!! all cracks, etc

  Repaired before painting

  MOFI 076 018 0109

  For references call Quatro tool hire

  056-817 7663

  MOFIS PAINTING (PTy) Ltd

  Registration number 2014/13716/07

  WILL ELECTRICAL

  ALGEMENE ELEKTRIESEWERK IN EN OM DIE

  HUISE ENWERKSPLEKKE

  OU EN NUWE INSTELASIES

  *STOWE

  *BOORGATPOMPE

  ALGEMENE INSTANDHOUDING

  VERSPRYDERSVAN:

  FRANKLIN BOORGATPOMPE WEG ELEKTRIESE

  MOTORS NUWE ELEKTRIESE KABELS

  SKAKEL WILLEM 082 558 0045

  Pa en Seun Handyman

  A1uj2rf

  OPSTEL VAN

  BESIGHEIDSPLANNE

  Carina Theunissen

  [email protected]

  082 653 0817

  A1un5pa

  TELEPHONE DEN

  59B Dolfstraat, Tel. 056-817

  2103, Faks 056-817 2103.

  E-pos: [email protected]

  Fakse,Fotostate,Laminer

  ing,Tikwerk, Dokumente

  bind,E-pos en Internet.

  Service on Golf from R550 and Corsa R650

  CV Joints from R300

  Fitted Clutch overall from R950

  Engine overalls from R2 500

  A1un5ik

  30

  years

  service!

  Persoonlike

  Kennisgewings /

  Personal Notices

  11

  STABLE YARD OOP by

  Allemanweg 10 vir alle

  Perde benodighede.

  (056 817 1080

  Onthale&Konfe-

  rensies / Functions

  &Conferences

  18

  ENERI VERHURING vir

  alle Troubenodighede

  Allemanweg 10.(056

  817 1080/084 271 9944

  Bouwerk /

  Building

  30

  KleibaKstene

  is beter!!!

  (Potchefstroom)

  Kleipleisterstene,

  Kleisierstene en

  Kleiplaveiselstene.

  Sement Maxi-Stene

  Sement Pleisterstene

  Sement Plaveiselstene

  Minimum vragte geld in

  Parys omgewing

  Skakel Elaine by

  (018) 292-1615

  www.bertsbricks.co.za

  1C5

  Algemene

  Dienste /

  General Services

  34

  AANDAG!!!

  WASMASJIENDIENSTE

  Diens en herstel van alle

  outomatiese bolaai

  wasmasjiene,mikrogolf

  oonde,tuimeldrors.

  Skakel Nick 082 825 0727

  Goedgekeurde

  MULTICHOICE

  installeerder

  TV TRONICS, 31 Kruis str

  056811 3355

  HERSTEL EN DIENS van

  naaimasjiene &

  omkapmasjiene (all make).

  Skakel 056811 3222

  Rommel-

  verwydering /

  Refuse Removal

  35

  VERVOER +VERWYDER:

  Rommelverwydering +

  vervoer van enkel items,

  ens. MaSat 6vm nm.

  083 528 5866 Leon

  Vervoer&

  Berging /

  Transport&Storage

  39

  Verhuis u?

  Trekke in Parys en

  landswyd. Nog steeds betrou-

  baarste en bekostigbaarste.

  skakel sakkie Vermeulen.

  Gratis kwotasie, net in Parys

  (056) 811-4270 /

  083 662 5530

  Grasdakke /

  Thatch Roofs

  42

  Imoni Lapas Constr

  We build lapas and

  repair existing lapas

  (Eliot 078 521 0000

  / 076 241 6724

  Skoonheid&

  Gesondheid /

  Beauty&Health

  46

  BOKS KLASSE

  Dome Fitness Centre (DFC)

  Begin September

  Saterdae vanaf 9h00

  Skakel Burrie

  0828789782

  SPESIALE AANBOD!!

  Salon Petrie, Wesstr 10c

  Skakel 056811 5018

  Sny & perm R70

  Sny, perm & set R110

  Sny, perm & blaas R140

  Algemeen

  TeKoop /

  General For Sale

  52

  2007 Mahindra Scorpio

  d/cab CANOPY te koop

  R5250.(082 454 2480

  BEEHIVE & Broodboxes

  and super for sale.

  No bee's. Brand new

  Broodbox R350 Super

  R250.(079 118 3329

  CANON PrinterFax,

  kleur R500.

  OEFENFIETS R500.

  Skakel 061 353 0721

  CHANA CANOPY R3 000

  Rolstoel R1 000,

  (Drie Riviere)

  083 528 5866 Leon

  Complete FISHTANK

  1.2m long by 450 high by

  400 wide, with fish. Paid

  R4 000, want R2 000.

  079 118 3329

  Fyn geswete

  BEESKRAALMIS @ R30

  per sak. 20 Of meer

  sakke

  @ R25 per sak.

  Groot sakke + 50kg.

  ( Ewald 071 606 6196

  GRAFTON two seater

  leather couch.

  079 933 3964

  KLAVIER puik toestand,

  maak "Fritz Langlau".

  Skakel M Vogel

  071 640 6844, R7 500

  Staal 5m SKUIFHEK +

  spoor R450. Swaar diens

  2m pype R100.

  082 520 1515

  TeKoopGevra /

  Wanted To Buy

  53

  KARAVANE

  Wil jy jou karavaan

  verkoop?

  Ek is opsoek na

  goedkoop karavane

  BETAAL KONTANT

  Skakel 016-932 3879

  of 072 626 0645

  BF4

  BEST PRICES paid for

  GOLD & Diamond

  jewellery, even if broken.

  Also all GOLD & SILVER

  Coins and MEDALS.

  Deon 083 564 4715

  Op soek na

  Parafien verwarmer.

  Skakel 082 638 5299

  Ronel

  20% afslag

  OP U HUIDIGE MONITERING EN

  GEWAPENDE REAKSIE FOOI VANAF

  ANDER SEKURITEITS MAATSKAPPY

  Skakel Koepel Sekuriteit

  056 811 5345 / 056 817 7280

  a1tlplf

  TERM

  ENVOORWAARDES

 • 10 PARYS GAZETTE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer

  word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad

  van Suid-Afrika en aanvaar sy jurisdiksie.

  Gedruk namens die eienaar en uitgewer,

  Gesamentlik besit deur:/Jointly owned by:

  Sirkulasie gewaarborg Julie - Des 2001: 6 426

  Circulation guaranteed July - Dec 2001: 6 426

  Volgens die redaksionele beleid van die Parys Gazette verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg.

  Stuur asb. inligting oor die regstelling van foute in die koerant aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by [email protected], of bel

  hom by 021-8513232 of 0835432471. Lesers kan ook klagtes oor die inhoud by die Persombudsman van Suid-Afrika, mnr. Joe Thloloe, aanhangig maak. Skakel in daardie geval

  gerus 011-788 4829 of 788 4837, stuur n faks na 011-788 4990 of n e-pos na [email protected]

  Ombudsman

  Vervoer&berging

  39

  Finansile dienste

  44

  Skoonheid

  46

  Algemeen te koop

  52

  Juweliersware

  62

  Diere&

  Pluimvee /

  Animals&Poultry

  64

  Baie mooi JACK RUSSEL

  hondjies te koop,

  R200 stuk.

  Skakel 072 556 2519

  KAPOK HOENDERS

  R30 stuk.

  Skakel 082 654 8299

  Motors

  66

  Koop voertuie

  in lopende of nie

  lopende

  toestand

  tot en met

  r50 000 Kontant

  sKaKel jan

  079 498 3243

  210

  AANDAG: Ek koop graag

  u motor/bakkie vir kontant.

  Skakel Raymond Reinecke

  082 853 6752

  BETAAL BESTE PRYSE

  in Parys vir motors en

  bakkies tussen R10,000

  R50 000 kontant.

  Johnny 072 222 2765

  J & C MOTORS

  You Park, We Sell.

  Casper 082 396 9544

  Besigheidsge-

  leenthede / Business

  Opportunities

  82

  Verskeie BESIGHEDE

  gevra + TE KOOP

  word aangebied.

  082 520 1515

  Woonstelle Te

  Huur /

  Flats To Let

  84

  1 KOTHUIS woning vir

  enkel persoon 50+ in

  veilige kompleks vanaf

  1 Sept, R2 000pm + dep,

  koopkrag.

  Skakel 072 370 7008

  GROOT 1 slp, ingeboude

  kaste en en suite en W/S,

  groot motorafdak,

  R1 350pm +

  depsito betaalbaar

  en elektrisiteit ekstra.

  Onmiddellik beskikbaar,

  Vredefort .

  Skakle 072 844 7723

  Meenthuise Te

  Huur /

  Townhouses To Let

  86

  2SLK, 2bk, motorhuis, pvt

  tuin, vanaf 1 Okt, geen

  diere, R4 200 + dep.

  (072 854 6640

  TWEE slaapkamers met

  twee badkamers, oopplan

  sit en eetkamer. Oopplan

  kombuis, toesluit motor

  huis, baie veilige kompleks

  loopafstand van die dorp

  en naby rivier. Geen

  troeteldiere, huurder moet

  standvastige inkomste h,

  langtermyn huurkontrak.

  056811 2036/

  084 563 0800/

  079 614 6918

  Meenthuise Te

  Koop /

  Townhouses For Sale

  87

  2 SLK naby rivier

  +gevestigde kompleks

  R465 000 + aanbod.

  079 509 6679

  Huise TeHuur /

  Houses To Let

  88

  2 Slaapkamer HUIS met

  stoepkamer, enkel geriewe

  vanaf 192014,

  R3 000pm, R3 500 dep.

  082 735 2497

  3 Slk HUIS R2 000pm.

  1 Slk HUIS R1 500pm op

  plaas 13km vanaf Parys.

  Skakel 056 818 1986/

  076 097 7938

  HUIS: 4slk, 2bk, 2mh,

  1 woonstel vir R4 900.

  Woonstel: 2slk, 1bk, 1mh,

  1afdak. 084 225 1797

  HULP MET SKULD

  Ons onderhandel met U skuldeisers

  en kombineer die afbetaling van U

  uitstaande skuld in een bekostigbare

  maandelikse bedrag.

  082 321 1510

  Elmarie Greeff

  Geregistreerde Skuldberader

  (NCRDC1062)

  Tell :-Office -056 811 5655; Flip: 083 382 7067;

  Marlene: 083 554 3962 / Fax: 086 719 4954 / Email:[email protected]

  co.za; Editing & Translating - [email protected]

  Medical Centre, 29 Kruis Street, Parys

  We SpecialiSe in the FolloWing:

  Bookkeeping and Financial Statements of:

  Body Corporates / Beheerliggame Small Businesses

  / Kleinbesighede Clubs Training Courses / Kursusse

  (SAPS) Individual Income Tax Returns Registration for

  VAT / PAYE / UIF and Monthly / Annual Returns EMP 201

  & EMP 501 (IRP5 and IT3(a) Certificates.

  Language Editing & Translating Division

  English/Afrikaans Editing & Proofreading

  Translation: Afrikaans English, English Afrikaans

  PF & M BOOKKEEPERS

  Annatjie

  is nog steeds tot u

  diens vir u

  belasting.

  Nuwe adres: Kerkstr 24, Agter ABSA

  Kerkstr 24

  Agter ABSA

  082 741 0181

  [email protected]

  Belasting Praktisyn

  Lid van SAID

  A C Botha

  Tariewe: Vanaf R200

  *SARS SPERDATUM

  22 NOVEMBER*

  a1u0xwf

  Kantoortye:

  14:00 tot 16:30

  Web: www.afnity.za.com

  E-pos: [email protected]

  13 Oranje St, Vredefort

  A1RTJ8K

  Body & Bath Products Gifts &

  Cosmetics Arts & Crafts

  056 931 0205 / 084 573 7826

  Printing and Packaging for

  Guest Houses

  Produkte beskikbaar by Tot-u-diens,

  Brestraat 40A en Say Something

  Klipspruit Mall, Waterstraat 20, Parys

  EXPANDALBE SECURITY DOORS, WINDOWS AND ALUMINIUM PRODUCTS

  Contact:

  082 779 1288 086 110 2340

  www.incredibledoor.co.za

  E-pos: [email protected]

  SLAM LOCK

  AND

  HOOK LOCK

  FREE QUOTE

  5 YEAR

  GUARANTEE

  A1U0VCV

  Steenkamp Juweliers

  h/v Water en Oranjestraat

  Alet: 071 879 0475

  Willem: 082 210 2554

  onS Doen:

  Juweliersontwerp

  Verloofringe/Diamante

  gravering/horlosies

  horlosiebatterye

  Slyp van skere en messe

  Kostuum juweliersware

  Silwer juweliersware

  [email protected]

  Diamant handelaar

  Vervaardigingsjuwelier

  Persele

  83

  FABRIEKS GEBOU

  met 220m werks oppervlakte,

  kantore ens. Koopkrag (3 fase)

  Huur R7 500 per maand

  Skakel 083 262 1284

  Baie parkeerplek

  TE HUUR

  A1un6hv

  oFFiceS to let

  paRYS oFFice paRK

  in Kerk street has offices to let

  Various sizes available from

  R50/m

  Newly renovated

  Historic building

  contact: terry 076 584 5921

  Sargon 082 413 8976

  Huise te huur

  RUIM 3sl/kamer, 2b/kamer

  huis met koopkrag, geen

  diere, 1 Sept, R4 000 +

  dep.(082 215 8181

  WOONHUIS te huur

  R5 500pm, Boomstr 56,

  Parys. 3Slaapkamers,

  2badk, sit en eetkamer,

  kombuis asook wasarea,

  1m/h. Pragtige swembad,

  beskikbaar vanaf

  1 September 2014. Die

  huis is pas opgeknap en

  het vooruitbetaalde

  elektrisiteits meter.

  Eric 082 467 7158/

  011476 3298

  Huise TeKoop /

  Houses For Sale

  89

  4 SLP NETJIESE huis met

  onthaal area + gevestigde

  tuin, R625 000 + aanbod

  079 509 6679

  MOOI 3 slp, 2badk met

  ruim woonstel, goeie area

  R690 000 + aanbod

  079 509 6679 Magde

  VREDEFORT R400 000.

  2 Slp kamer, 1 badkamer,

  2 m/huis, koopkrag,

  groot erf.(082 654 6006

  Besighede

  TeKoop /

  Business For Sale

  92

  PADSTAL te koop.

  Voorraad ingesluit en

  yskaste, R68 000.

  Dranklisensie ingesluit.

  Corne 082 385 2249

  SLAGHUIS met positiewe

  omset R195 000 na,

  alle toerusting ing.

  082 520 1515

  Vakansie Akkom-

  modasie / Vacation

  Accommodation

  95

  MARGATE Spesiale

  buiteseisoen pryse wissel

  R1 995 R2 450. Betaal

  vir 7 nagte bly vir 10 nagte.

  082 962 2673/

  074 601 7067/

  082 655 8945

  Betrekkings /

  Vacancies

  98

  Parys Service Station is

  opsoek na 'n SKOONMA

  KER. CV's kan

  ingehandig word by

  Total Parys. Sluitings

  datum 1 September 2014

  www.multisure.net

  88

  Huise te koop

  89

  Kennisgewing

  Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy

  advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens

  sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe.

  MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe

  plasing nie. (056) 817 2267

 • 11PARYS GAZETTEDONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  KROONVAAL

  ENGEN 1 STOP

  (N1 Hoofweg, 80km Noord van Kroonstad,

  25km vanaf Parys)

  wimPy bESTuuRdER

  Beskik oor begenoemde vakante

  Bestuurspos

  PLIGTE:

  Oorhoofse bestuur van Wimpy.

  ONDERVINDING:

  - Rekenaargeletterd

  - Vorige Restaurant ondervinding

  sal voorkeur geniet

  - Afr & Engels magtig

  - Ondervinding in Personeelbestuur

  VERGOEDING:

  - Maksimum pakket R145 000

  NOTA:

  - Pos onmiddelik beskikbaar

  - Vervoer beskikbaar

  - Geen telefoniese Navrae of onderhoude sal

  gevoer word nie.

  - Slegs kortlys kandidate sal gekontak word.

  - Sluitingsdatum vir aansoek: 1 September 2014

  FAKS AANSOEKE ViR AANdAG:

  wolf Hamm (056-819 8326)

  A1UN6NK

  Vakante Betrekking

  Kantoordame pos beskikbaar

  Rekenaarvaardig.

  Persone met vorige ondervinding

  sal voorkeur geniet.

  Faks CV na 086 - 524 9798 of

  E-mail na [email protected]

  Suksesvolle aansoeke sal

  gekontak word.A1un6x5

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGAAN KREDITEURE

  Registrasienommer van boedel: 0237032014

  Van: COERTZE

  Voorname: GERT JOHANNES

  Geboortedatum: 25 MAART 1928

  Laaste adres: AMOTAFTREE-OORD, WOONSTEL

  NR. 1, TWEEDELAAN, PARYS, 9585

  Datum oorlede: 10 JULIE 2014

  Meesterskantoor: BLOEMFONTEIN

  Skuldeisers in bogenoemde boedel word versoek om

  hulle vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle

  skulde te betaal by die ondergetekende binne 30 dae

  vanaf 29 Augustus 2014.

  GETEKEN te PARYS op hierdie 19de dag van

  AUGUSTUS 2014.

  ----------------------------------------------------------------------

  KRIEK & VANWYK INGELYF

  KERKSTRAAT 17

  POSBUS 256

  PARYS

  9585

  VERW.: MNR KRIEK/RLR/C4825

  .........................................................................................P4

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGAAN KREDITEURE

  Registrasienommer van boedel: 023701/2014

  Van: MAASS

  Voorname: GERT JOHANNES JACOBUS

  Geboortedatum: 22 MEI 1945

  Laaste adres: LOOPSTRAAT 5B, PARYS, 9585

  Datum oorlede: 15 JULIE 2014

  Meesterskantoor: BLOEMFONTEIN

  Skuldeisers in bogenoemde boedel word versoek om

  hulle vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle

  skulde te betaal by die ondergetekende binne 30 dae

  vanaf 29 Augustus 2014.

  GETEKEN te PARYS op hierdie 19de dag van

  AUGUSTUS 2014.

  ----------------------------------------------------------------------

  KRIEK & VANWYK INGELYF

  KERKSTRAAT 17

  POSBUS 256

  PARYS

  9585

  VERW.: MNR KRIEK/RLR/M5562

  .........................................................................................P3

  KENNISGEWINGAAN

  KREDITEURE IN BESTORWE BOEDELS

  IN DIE BOEDELVAN CHRISTOFFEL

  EVERHARDUS SMIT

  (Boedelnommer) : 021740/2014

  MEESTER VAN DIE

  HOOGGEREGSHOF

  BLOEMFONTEIN

  Identiteitsnommer : 230101 5017 08 0

  Gebore op : 1 JANUARIE 1923

  Oorlede op : 17 MEI 2014

  Getroud : ONGETROUD

  Van : NAJAARSRUS

  DOLFSTRAAT

  PARYS, 9585

  KREDITEUR en DEBITEURE in bogemelde boedel

  word hiermee aanges om binne n tydperk van 30 (DER-

  TIG) dae vanaf 29 AUGUSTUS 2014 hul eise teen die

  boedel in te stel en hul skulde aan die boedel te betaal.

  GETEKEN te PARYS op hede die 15

  DE

  DAGVAN

  AUGUSTUS 2014.

  _________________________

  DU TOIT MANDELSTAM

  Posbus 43, PARYS, 9585

  Verwysing: JDT/CM/J10793

  ..........................................................................................P6

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGAAN KREDITEURE

  Registrasienommer van boedel: 1031/2014

  Van: SEHUME

  Voorname: SEKHUTE JOY

  Identiteitsnommer: 510120 5430 086

  Laaste adres: DABISTRAAT 1492,

  TUMAHOLE, PARYS

  Datum oorlede: 8 NOVEMBER 2013

  Meesterskantoor: BLOEMFONTEIN

  Skuldeisers in bogenoemde boedel word versoek om hulle

  vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle skulde te

  betaal by die ondergetekende binne 30 dae vanaf

  29 AUGUSTUS 2014.

  GETEKEN te PARYS op hierdie 13

  de

  dag van

  AUGUSTUS 2014.

  ----------------------------------------------------------------------

  MJ KHUMALO PROKUREURS

  KAMER 8, 1STE VLOER

  SANLAM GEBOU

  HVMIDDEL &MAREESTRAAT

  POSBUS 1247

  PARYS, 9585

  VERW.: MNR KHUMALO/WE/S9062

  ..........................................................................................P7

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  BOEDELKENNISGEWING

  ESTATE NOTICE

  In die Boedel van wyle JOHANNES DAVID GERHAR-

  DUS VAN DER MERWE, Identiteitsnommer: 340122

  5175 08 9 wat op 21 Februarie 2014 oorlede is, ten tye

  van dood buite gemeenskap van goedere getroud was met

  ALETTA CATHERINA VAN DER MERWE, Identit-

  eitsnommer 400614 0112 08 0 en woonagtig was te Welte-

  vreden Plaas Nr. 353, Koppies, Parys

  BOEDELNOMMER: 23249/2014

  Kennis word hiermee gegee aan alle Krediteure & Deb-

  iteure in bogemelde Boedel om hulle eise in te dien en

  hulle skulde te vereffen by ondergemelde kantore binne 30

  (dertig) dae vanaf datum van publikasie van hierdie ken-

  nisgewing.

  MADELEYN INGELYF

  BRENTWICKS

  VERW: BW/ap/MAT18363

  Vrede Straat Nr. 8

  Durbanville, Kaapstad, 7551

  T: 021 975 2587

  F: 021 975 8734

  ..........................................................................................P5

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWING

  IN DIE BOEDELVANWYLE IZAK HERMANUS

  COENRAAD JOHANNES POTGIETER

  Gebore: 28 APRIL 1944

  Identiteitsnommer: 440428 5017 08 3

  Datum van afsterwe: 12 JANUARIE 2014

  Adres: LE ROUXSTRAAT 12,

  PARYS, 9585

  Meester se verwysing: 898/2014

  Geliewe kennis te neem dat die Eerste en Finale Likwi-

  dasie- en Distribusierekening van bogemelde boedel by die

  Landdroskantoor te Parys en by die Meester van die Ho

  Hof te Bloemfontein ter insae sal l vir n tydperk van 21

  dae en wel vanaf Vrydag die 29ste Augustus 2014.

  GETEKEN te PARYS op hierdie 21

  ste

  dag van

  AUGUSTUS 2014.

  ----------------------------------------------------------------

  KRIEK & VANWYK INGELYF

  KERKSTRAAT 17

  POSBUS 256

  PARYS, 9585

  VERW.: MNR KRIEK/RLR/P5722

  ..........................................................................................P2

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGVANVOORNEME OM

  BESIGHEID TEVERKOOP

  (ARTIKEL 34(1) VANWET NR. 24 VAN 1936)

  GELIEWE KENNIS TE NEEM dat LOUW EN DE

  MILANDER OPTOMETRISTS ING, REGISTRASIE

  NOMMER 2008/022177/21 wat te PALM GATE SEN-

  TRUM, PHILLIPSTRAAT, PARYS as Optometriste sake

  doen onder die naam SPEC SAVERS PARYS, voorne-

  mens is om genoemde besigheid na verloop van n tydperk

  van 30 (DERTIG) dae vanaf datum van eerste publikasie

  van hierdie Kennisgewing aan ROSS OPTOMETRISTS

  ING, REGISTRASIE NOMMER 2008/020881/21, van

  42 BEWAREA, GEN BEYERSSTRAAT, BLOEMFON-

  TEIN, 9301 te vervreem met ingang waarvan genoemde

  ROSS OPTOMETRISTS ING, REGISTRASIE NOM-

  MER 2008/020881/21 genoemde besigheid namens hom-

  self sal dryf onder dieselfde naam te dieselfde adres.

  GETEKEN te PARYS op hierdie 20

  ste

  dag van

  AUGUSTUS 2014.

  ..........................................

  COETZEES

  PROKUREURS VIR VERKOPER\

  BUITENSTRAAT 25

  POSBUS 5

  PARYS, 9585

  Verw: AC De Milander/S2415

  ..........................................................................................P1

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  BETREKKINGS

  H[]ia[dd_i][m_d]i

  Die Bmuurbalspan wat aan die Vaaldriehoek sko

  leliga deelgeneem het is Joe Meyer, Wolf Hamm,

  Reese Thompson en Almari Claassens. Die span

  het die afgelope naweek hul wedstryd teen Sasol

  Hor 3met 111 gewen. Die Aspan het op sy beurt

  Sasol Hor 2 met 111 gewen. Die Aspan speel

  mre (Vrydag 29 Augustus) teen HTS 1, en die

  Bspan teen Afrikaans Hor Sasol 2. Beide wed

  stryde word in Parys gespeel.

  Danja vanRhyn, Jarika duPlessis, LukasMeyer enCheinique vanderWesthuizen

  speel vir die Cspan in die Vaaldriehoekmuurbal skoleliga en het die afgelope

  naweek twee wedstryde gespeel. Hulle wen hul wedstryd teen Carel de Wet met

  102, en teen Emfuleni met 111.

  Lede van die Likkewaankano

  klubhet op26Julie aan n skoleli

  ga roeibyeenkoms by Rietvlei

  dam deelgeneem waar baie goeie

  prestasiesbehaal is. Die Likkewa

  ne wat deelgeneem het met hul

  prestasies inhakkies aangedui, is

  agter van links Jonty Griesel

  (goud), Wian Bornman (silwer),

  Jonathan Jooste (goud) en Caro

  line van der Linde (goud). Voor

  van links is Anja Borman (goud),

  Chentin Mienie (silwer), Megan

  Oelofse (goud), Abigail Bezuiden

  hout (silwer) en Lyton Oelofse

  (goud).

 • 12 PARYS GAZETTE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014

  Ope 2: Retha Maree (eerste, vierde, vyf-

  de, sewende en agtste), DanieMaree (twee-

  de en sesde) en EJC Loggenberg (derde, ne-

  gende en tiende).

  Eerskomende naweek vlieg die duiwe

  vanaf Aberdeen.

  Retha Maree se duiwe het beide die Ope

  1- en Ope 2 vlugte gewen. Die Ope 1-uitslae

  is as volg: Retha Maree (eerste, derde en vyf-

  de), EJC Loggenberg (tweede, sewende, agt-

  ste en tiende) en Danie Maree (vierde, sesde

  en negende).

  Vliegduiwe is die afgelope naweek by Drie

  Susters oopgemaak en is om 07:15 losge-

  laat vir die eerste vlug. n Halfuur later is

  die tweede vlug se duiwe losgelaat. Dit was

  n vinnige wedvlug van nagenoeg 7 uur en

  20 minute, met n sterk suidweste wind.

  producing players on the international field.

  Saturday they had their first game for the

  season in Tembisa and will be playing in Pa-

  rys in the third week op September.

  New players for the team were announced

  at the press conference, and the new uniforms

  were shown. After breakfast at Sunwa, the

  team attended a training session.

  ship with Sunwa for accommodation makes

  it a lot easier for the team when playing in

  Parys. He expressed his appreciation towards

  Mr Pieter Kemp from Sunwa and said that

  great achievements is expected from the team

  whose eye is on playing in the Premier Soccer

  Leaugue.

  He said that Jomo Cosmos is known for

  Jomo Sono, owner of Jomo Cosmos announ-

  ced the teams partnership with Sunwa last

  week at a press conference held at Sunwa Ri-

  ver Lodge.

  With the teams earlier announcement that

  they have made Parys their base for home ga-

  mes to be played at the Fezile Dabi Stadium

  in Tumahole, Sono said having the partner-

  Jomo Cosmos announces

  partnership with Sunwa

  Mr Pieter Kemp from Sunwa together with

  Mr Jomo Sono, owner of Jomo Cosmos af

  ter the announcement of the teams part

  nership with Sunwa.

  Jomo Cosmos players showing

  their red team uniform and the yel

  low uniform for away games.

  Maree duiwe trotseer die wind vir dubbele wen