Click here to load reader

Parys Gazette 21 Februarie 2013

 • View
  306

 • Download
  33

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parys Gazette 21 Februarie 2013

Text of Parys Gazette 21 Februarie 2013

 • Gemeenskapkoerant vir die NoordVrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort.

  Tel: (056) 817 2267

  Faks: 086 613 2160

  Waterstraat 32, Posbus

  15, Parys 9585 Donderdag 21 Februarie 2013

  Gratis

  Westley was in God se hande daardie aand.

  S getuig die ouers van die 24-jarigeWest-

  ley Spies van Parys wat Vrydagaand 8 Fe-

  bruarie n noue ontkoming gehad het toe n

  taxi-bestuurder klaarblyklik uit die bloute en

  sonder rede op sy voertuig op die Parys-Foch-

  ville-pad geskiet het.

  Westley was die aand net na 19:00 onder-

  weg na sy verloofde, Elizaan Soontiens op die

  Lindequesdrift. Sowat 10km buite Parys op

  die Fochville-pad het hy n taxi agter hom op-

  gemerk. Behalwe die taxi-bestuurder was

  daar geen ander passasiers in die taxi en het

  die taxi ook geen nommerplate gehad nie.

  Westley vertel dat hy nie vinnig gery het

  nie. Die taxi was vir etlike kilometers agter

  hom en hoewel die pad stil was het hy nie

  probeer verbygaan nie. Later het die taxi sy

  ligte begin flikker en omdat Westley se Golf

  se voorwiel die vorige Maandag op dieselfde

  pad losgekom het, het hy gedink dat daar dalk

  weer fout met sy voertuig was waarvan die

  taxi-bestuurder hom wou bewus maak.

  Westley het spoed veminder en van die

  teerpad afbeweeg na die grondgedeelte langs

  die soom van die pad.

  Hy was al in n laer rat en feitlik reg om

  stil te hou toe die taxi langs hom op die teer-

  pad begin ry.

  Westley het sy kop in die rigting van die

  taxi-bestuurder gedraai. Met di het hy gesien

  hoedat die taxi-bestuurder n vuurwapen op

  hom rig.

  Yskoud geskrik het hy van rat verwissel

  om te versnel. Net betyds.

  Die volgende oomblik het n skoot geklap

  en die koel rakelings by sy agterkop verby

  gefluit. Albei sy agterste kantruite is uitge-

  skiet.

  Westley vertel dat die taxi hom n ent ge-

  jaag het tot by die kruising wat regs draai na

  Lindequesdrift, waar Westley links afgedraai

  het op die grondpad om weg te kom. Intussen

  het hy sy verloofde geskakel wat haar pa,

  Wim, van die voorval laat weet het.

  Wim het die plaaswag en die polisie in ken-

  nis gestel.

  Die taxi het weggekom. Buffelshoek-poli-

  siestasie ondersoek die voorval,

  Die gesin het motoriste gevra om baie ver-

  sigtig en oplettend te wees wanneer hulle ry

  veral op hierdie pad.

  Taxibestuurder skiet opman

  Westley Spies na wie n taxibestuurder op die Parys/Fochvillepad geskiet het. Op die hooffoto is die merke sigbaar waar Westley versnel het om weg te kom.

  Die agterste kantruite vanWestley se Golf wat in die voorval stuk

  kend geskiet is .

 • 2 PARYS GAZETTE DONDERDAG 21 FEBRUARIE 2013

  Brother and sister, Dean and Mandy Ben-

  jamin, children of local businessman, Colin

  Benjamin, both graudated during December

  at the University of Cape Town.

  Mandy received her post graduate degree

  in Accountancy and is one of only 25 students

  chosen by Investec

  for their Articles.

  Dean received his

  Business Science

  Honors degree with

  two distinctions. This

  year he will be doing

  his post gra-duation

  degree in Accountan-

  cy.

  Dean was also se-

  lected by the univer-

  sity to write a CFA

  (Certified Financial

  Analyst) exam which

  he passed in January.

  Only 30% of students

  who wrote the exam

  passed.

  To top it all Dean

  was nominated by the

  Mail & Guardian last

  week as one of the

  top 200 most excep-

  tional people in

  South Africa under

  the age of 35.

  aksie ondersteun het.

  ANC Ngwathe-raadslid, Chris

  Ackeer, het ges dat hy bly is oor die

  hof se weiering van borg en dat daar

  nou met afwagting gewag word op

  die hor hof se bevindinge en toepas-

  like straf vir die gewetenlose moord.

  Kemp het weer n beroep op die

  gemeenskap gedoen om saam te

  staan en betrokke te raak sodat pro-

  bleme in die gemeenskap aange-

  spreek kan word, ongeag van mense

  se politieke oortuigings.

  Hy het gewys op die sukses van

  vroere LGV saamstaan-aksies soos

  die grootskaalse skoonmaak van die

  dorp tydens die munisipale stakings,

  hulp met brande in die omgewing,

  vrywillige buurtwag patrollies en

  selfs in gevalle van enige nood waar

  mense die LGV24-uur noodnommer

  kan skakel sodat hulp dadelik gemo-

  biliseer kan word.

  Die LGV-noodnommer is 076

  683 4544. Die KSFM-stasienom-

  mer is 079 103 1432.

  Landelike Gemeenskap Veiligheid (LGV), n

  nie-politieke organisasie wat in belang van

  die gemeenskap optree, het na verlede week

  se hofbeslissing om nie borg toe te staan aan

  die beskuldigdes in die moordverhoor van die

  bejaarde Van Rooyen-egpaar van die plaas

  Somerset, ges dat hulle landdros Leshnee

  Pillay se uitspraak verwelkom.

  Pieter Kemp het namens LGV sy dank uit-

  gespreek teenoor die gemeenskap vir die

  saamstaan-aksie waarmee daar voor die hof

  geprotesteer is teen borg vir die beskuldigdes.

  Kemp het ges die aksie het n groot rol

  gespeel om die gemeenskap se gevoel oor

  hierdie misdaad te kon wys wat deur die hof

  in ag geneem is in die beslissing.

  LGV het die protesaksie georganiseer.

  Ook KSFM het n leidende rol gespeel om

  mense ingelig te hou oor die hofverrigtinge

  met lewendige uitsendings voor die hofgebou

  tydens die protesaksie.

  Volgens Sakkie van der Schyff, stasiebe-

  stuurder van KSFM, het hy die hoogste waar-

  dering vir die gesindheid van die landdroswat

  die gevoel van die gemeenskap in ag geneem

  het in haar uitspraak. Hy het egter bygevoeg

  dat dit hartseer is dat net die ANC die protes-

  Tel/Faks: (056) 811-4252

  Dolfstraat 49 (Oorkant Ackermans)

  PARYS SLAGHUIS

  SPESIALE

  AANBIEDINGE:

  VRYDAG TOT

  SONDAG

  SONDAE OOP

  VANAF

  08:00 - 13:00

  Geen kaarte op spesiale aanbiedinge nie!!!

  TERWYL VOORRAAD HOU

  - MAALVLEIS R37.95

  - BOEREWORS R38.95

  - BEESKOOK R34.95

  - PEKEL BEES-

  TONG R36.95

  - VARK PAKKE

  R30.95

  Die foto is geneem tydens n vroere skoonmaakaksie van LGV in die dorp tydens diemunisipale

  stakings toe gewys is watter verskil gemaak kan word as mense saamstaan. Foto: Sakkie van

  der Schyff.

  Mandy and

  Dean Benjamin

  with their dad,

  Colin, at their

  graduation ce

  remony.

  Brother and sister climb the

  ladder to success

 • 3PARYS GAZETTEDONDERDAG 21 FEBRUARIE 2013

  The Ngwathe Local Municipality

  is currently embarking on a pro-

  gramme to clean clarifier dams

  and pumps at the Parys purifica-

  tion plant.

  The purpose of this exercise is

  to improve quality and quantity of

  portable water.

  This cleaning is anticipated to

  run for at least two weeks and af-

  fected areas include Oudewerf,

  Mandela, Mbheki, Schonken-

  ville, Sally Martin, Sisulu, Gha-

  na, Phelindaba and nearby areas.

  The water pressure will be low.

  There will not be a total shut-

  down of water.

  The Municipality has already

  taken measures to assist in sup-

  plying water via tanks, to affected

  arrears, was said in a statement on

  Friday by the Ngwathe mayor,

  Me Joey Mochela.

  We humbly request our resi-

  dents to use water wisely & exer-

  cise maximum patience in this re-

  gard. The exercise is aimed at im-

  proving our services to the

  people.

  For more information, resi-

  dents can phone Patrick on 073

  546 9427 during office hours.

  No total shut -

  down, but low

  water pressure,

  warnsNgwathe

  Met al meer mense wat nie mediese

  fonds-lidmaatskap kan bekostig nie,

  word die druk op munisipale klinieke by

  die dag groter, personeel minder en die

  stryd met beskikbaarheid van medikasie

  wat om verskeie redes nie altyd betyds

  deur die depots aan klinieke gelewer

  word nie, nie makliker nie.

  Tans sien die drie susters by die Parys-

  kliniek gemiddeld tussen 3 000 en 3 500

  pasinte per maand - n gemiddeld van

  by die 58 pasinte per dag per suster.

  Die apteek waar medikasie uitgereik

  word, is 77m ver van die kliniekgebou.

  Die pad wat geloop moet word na die ap-

  teek is hoegenaamd nie geskik vir mense

  wat moeilik beweeg of gestremdes nie,

  en moet klinieksusters dikwels self oor-

  hardloop om pasinte se medisyne te

  gaan haal. Sonder n telefoon of toiletge-

  riewe by die apteek of selfs voorsiening

  vir geval van brand skep dit uitersmoeili-

  ke en onveilige werksomstandighede.

  Ook by die Tumahole-kliniek is die-

  selfde druk met by die 4 000 pasinte

  per maand en personeel wat tans sonder

  n operasionele bestuurder klaarkom wat

  met siekverlof is.

  Sedert die Parys en Tumahole klinieke

  ook nou HIV-medikasie mag gee, is daar

  n selfs nog groter pasinte-getal, maar

  nie meer hande om te help nie.

  Voorheen is hierdie pasinte net by die

  klinieke getoets waarna daar by die Ka-

  nanello-kliniek in Vredefort geregistreer

  moes word, die dokter in Metsimahollo

  gesien moes word, en medikasie dan

  weer by Kananello gekry moes word.

  Die hoop is dat die voorafvervaardig-

  de struktuur wat tans in die Mandela-

  woonbuurt opgerig word as addisionele

  mun