RPH BM 2 AMANAH_M1

  • View
    237

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

;;

Transcript

TAHUN2 NOOR ASHIKIN BINTI ABDUL RAHMAN | SK LABUAN RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Mata Pelajaran: Bahasa MalaysiaKelas: 2 AmanahBilangan Murid : 24 orangTarikh : 5 Oktober 2015 (Isnin)Masa : 8.55 pagi hingga 9.55 pagiTema : Reka CiptaTajuk : Sains dan Reka Cipta

Standard KandunganStandard Pembelajaran

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

Objektif:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Bercerita tentang sesuatu perkata dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk Mengenal pasti gambar dan menjawab soalan yang diberikan dengan betulElemen Merentas Kurikulum: Kreativiti dan Inovasi : TMK, Keusahawanan Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, Teknologi Maklumat & Komunikasi Nilai : Inovatif, tolong-menolong, kegigihan, kreatif, rajin Kemahiran Bernilai Tambah : KB Menjana idea, menyatakan rasionalKP Verbal linguistikMedia: Buku teks, lembaran kerja, kad imbasanBahasa: Pola AyatAktiviti: 1. Murid melihat gambar yang dipaparkan di papan putih.2. Murid bersoal jawab dengan murid tentang gambar tersebut. 3. Murid melengkapkan petikan yang terdapat dalam lembaran kerja yang diedarkan. 4. Murid diminta menceritakan semula petikan tersebut.Penilaian/ Pengukuhan: Murid membina ayat dengan menggunakan ayat majmukRefleksi : 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Rancangan Pengajaran HarianRANCANGAN PENGAJARAN HARIANMATA PELAJARAN: BAHASA MELAYUKELAS: TAHUN 6 MELURBILANGAN MURID: 32 ORANGTEMA: DATUK DI IBU KOTA

TAJUK: BERKUNJUNG KE IBU KOTA

TARIKH: 30 MAC 2011

MASA: 30 MINIT

FOKUS UTAMA: 1.2 ARAS 1 (i): Mengemukakan soalan tanpa kata tanyaFOKUS SAMPINGAN:1.1.ARAS 2 (i): Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalamperbualan

OBJEKTIF: 1.Murid dapat mengemukan soalan tanpa kata tanya

:2. Murid dapat menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuaidalam perbualan.

SISTEM BAHASA: TATABAHASA: kata panggilan: KOSA KATA: monorel,

PENGISIANKURIKULUM: ILMU: Kajian Tempatan: NILAI: kasih sayang, hormat-menghormati

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: Menilai

PENGETAHUAN SEDIA ADA: Pernah melancong

MEDIA PENGAJARAN: Buku teks, keratan ayat, LCD

ISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANCATATAN

Ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya.SET INDUKSI (5 MINIT)

-Permainan kota beracun.Kota akan digerakan. Wisel akan dibunyikan. Murid yang masih memegang kota semasa wisel dibunyikan diminta mengambil satu keratan kertas mengandungi ayat tanya dan ayat tanpa kata tanya.-membacakan ayat tersebut.

-MP :keratan ayat tanya, kotak

Membina ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya.LANGKAH 1 (10 MINIT)

-Murid meneliti gambar di halaman 16.-Murid bercerita tentang gambar.-Murid menyatakan kata tanya-Membina ayat tanya dengan katatanya.-Menukarkan ayat tanya dengan katatanya kepada ayat tanya tanpa katatanya.-Menulis ayat tanya dengan kata tanyadan ayat tanya tanpa kata tanya.MP: buku teks.

Gelaran dan kata panggilanLANGKAH 2 (10 MINIT)

-Murid membaca teks dialog dengan rakan-Membaca dengan menggunkan intonasiyang betul.-Menyatakan gelaran dan kata penggilanyang terdapat di dalam dialog-Menyenarai gelaran dan kata panggilanMP: buku teks

Merumus kata tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya.PENUTUP (5 MINIT)

-Kuiz antara kumpulan rumah sukan-peraturan kuiz--MP: LCD