of 29 /29
REBOLUSYO NG INDUSTRIYAL

GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

  • Upload
    jt-engay

  • View
    2.702

  • Download
    56

Embed Size (px)

Text of GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Page 1: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Page 2: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Depinisyon Ang tinatawag na

Rebolusyong Industriyal ay may kaugnayan sa mga kaganapang panlipunan at pang-ekonomiya na humantong sa pagbabago mula sa lipunang agrikultural at komersyal tungo sa modernong lipunang industriyal.

Page 3: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Naganap ito sa Great Britain noong kalagitnaan ng ika-18 siglo hanggang sa kalagitnaan ng ng ika-19 siglo.

Depinisyon

Page 4: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

MGA SALIK

oPaglaki ng PopulasyonoEnclosure MovementoRebolusyong AgrikulturaloMga ImbensyonoSistema ng Transportasyon at Komunikasyon

Page 5: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

o Paglaki ng Populasyon

Ay nakatulong ito sa karagdagang lakas-paggawa dahil sa mga panahong naganap ang rebolusyong ito, nangangailangan ang great britain ng mga manggagawa upang mapatibay ang kanilang ekonomiya.

Page 6: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

o Enclosure Movement

Ito ay isa sa mga nagdulot ng malaking pagbabago sa kaligiran ng mga kabukiran sa Great Britain. Sa pamamagitan nito ang sistema ng regulasyon at pagsasamantala sa mga lupain ay napalitan ng sistema ng pamamahalang pribado sa lupain.

Page 7: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

…Epekto…Nagkaroon ng pagtaas sa produksiyong agrikultural dahil sa kakayahan ng mga Landlords na mamuhunan sa mga

bagong kagamitan at mag-eksperimento sa mga bagong teknik sa

pagsasaka.

Page 8: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Ang nagsasalarawan sa panahon ng pag-unlad ng Britain sa pagitan ng ika-17 hanggang 19 na siglo.

Nakatulong ito upang makagawa ng mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng seed drill at McCormick reaper.

o Rebolusyong Agrikultural

Page 9: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Rebolusyong Agrikultural

Enclosure, tumaas ang produksiyon

Dumami ang populasyon

Paggawa ng maraming produkto

Rebolusyong Industriyal

Page 10: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

MGA IMBENSYON

FLYING SHUTTLE

John Kay (1738)

Nagpabilis ng paghahabi ng

tela.

Page 11: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

SPINNING JENNY

James Hargreaves (1764)

MGA IMBENSYON

Nagpabilis sa paggawa ng

yarn

Page 12: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

SPINNING FRAME / WATER FRAME

Richard Arkwright (1769)

MGA IMBENSYON

Page 13: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

SPINNING MULE Samuel Crompton

(1779)

MGA IMBENSYON

Pinagsamang spinning jenny at water frame, pinatibay at pinanipis

ang yarn

PATENT

Page 14: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

POWER LOOM Edmund Cartwright (1785)

MGA IMBENSYON

Nagpabilis sa paghahabi.

Page 15: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

COTTON GIN Eli Whitney (1792)

MGA IMBENSYON

Page 16: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

SISTEMA NG PABRIKA

Paano nag simula ang sistema ng pabrika?

Ano ang naging epekto nito?

Page 17: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Thomas Savery

Unang steam engine at ginamit sa pagmimina.

Page 18: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

STEAM ENGINE Thomas Newcomen (1705)

MGA IMBENSYON

Page 19: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

James Watt

Nagpakilala ng steam engine na may praktikal na gamit.

Mula dito nakaimbento ang mga tao ng sasakyang pinapatakbo ng steam.

Page 20: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

DYNAMOMichael Faraday (1831)

MGA IMBENSYON

Page 21: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

TELEGRAPO Samuel Morse (1844)

MGA IMBENSYON

Page 22: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

TELEPONO Alexander Graham Bell

(1870)

MGA IMBENSYON

Page 23: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

EROPLANO Orville at Wilbur Wright (1870)

MGA IMBENSYON

Page 24: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

AWTO / KOTSE Henry Ford (1909)

MGA IMBENSYON

Page 25: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Tumaas ang antas ng pamumuhay dahil sa bagong mga imbensyon at mga produkto.

Dumami ang mga naitayong pabrika at napagaan ang mga gawain.

Pagdami ng produsyon at paglaki ng kita ng mga kapitalista at mga manggagawa.

MGA IMBENSYON

Page 26: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Hindi naging maayos ang mga pamamalakad sa mga pabrika.

Mahaba ang naging oras ng pagtratrabahoat tinanggap bilang mga manggagawa pati mga bata at mga babae.

Hindi kailangan ang maraming manggagawa sa trabaho.

MGA IMBENSYON

Page 27: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

BALIKTANAWANNATIN

Page 28: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

PAG-ISIPANG MABUTI !1) Ito ang may kaugnayan sa mga kaganapang

panlipunan ay pang-ekonomiya.

2) Saan ito naganap?

3) Kailan ito nagsimula?

4) Ano ang naging epekto nito?

5) Paano nakatulong ang paglaki ng populasyon para ito ay tumibay?

Page 29: GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

1) Sino si Henry Ford?

2) Kailan naimbento ang Flying Shuttle?

3) Sino ang nakaimbento ng Cotton Gin?

4) Sino ang magkapatid na nakaimbento ng kauna-unahang eroplano?

5) Sa tingin mo, kung wala kaya ang mga unang imbensyon wala ring makabagong teknolohiya ngayon? Bakit?

6) Bakit hindi na kinailangan ang maraming manggagawa sa trabaho?

PAG-ISIPANG MABUTI !