of 35 /35
wf Kasaysayan ng Daigdig 8 Bb. Ria de los Santos

Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)

Embed Size (px)

Text of Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)

wf

wfKasaysayan ng Daigdig 8

Bb. Ria de los Santos

2

MAHALAGANG TANONG:Paano nakaapekto sa buhay ng mga mamamayan sa ibat ibang panig ng mundo ang pananakop ng mga Europeo sa ibat ibang lupain?

PAGTUTUKOY: Panuto: Tukuyin ang pangungusap.Ang 13 kolonya sa Timog Amerika ng Britanya ay lumawak mula sa Massachusetts sa Hilaga at______ sa timog.Insidente na nagpakilala ng malabis na galit ng mga kolonyang Amerikano sa Britanya dahil sa pagdaragdag ng buwis sa tsaa na kanilang inaangkatKinilalang bayani ng Digmaan ng paghahangad ng kalayaan sa AmerikaIsang abogado na nagsulat ng deklarasyon ng kalayaan ng dating 13 kolonya sa Britanya at pagbubuo ng Estados UnidosAng kasunduan na nagtapos sa digmaan ng 13 kolonya at ng BritanyaGeorgiaBoston Tea PartyGeorge WashingtonThomas JeffersonKasunduan sa Paris

Suriin ang larawan sa ibaba. Sa iyong palagay ay ano ang kaugnayan nito sa pagbabago ng pampulitikang pamumuhay ng mga Pranses?

French Revolution

Matututunan ng mga mag-aaral angKaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano Malilinang sa mga mag-aaral ang kasanayan saNaipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano.

Bakit ba nagaganap ito? Isulat sa na bahagi ng papel ang kaisipan na maaring maiugnay sa salitang:Rebolusyon

BASTILLE- Simbolo ng kalupitan sa France; isang kulunganGUILLOTINE- Paraan ng pagpaparusa sa panahon ng rebolusyong Pranses. Inimbento ni Joseph Ignace GuillotinJACOBIN- Pinakaradikal at pinakamalupit na pamilya at pangkat pampolitika noong French RevolutionDECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN- Naghayag ng karapatan ng mga French sa kasarinlan, pagkakapantay-pantay at kapatiran

Unang Pangkat:Pagsusuri sa larawan at ibibigay ang ugnayan ng pagbabago sa pampolitika at panlipunang pamumuhay mula ng nagana pang Rebolusyong Pranses.Ikalawang Pangkat:Gagawa ng timeline ukol sa mahahalagang pangyayari mula sa pagbagsak ng monarkiya ng France hanggang sa pagpanaw ni Napoleon Bonaparte.Ikatlong Pangkat:Pagbibigay katotohanan sa pangyayari sa pamamagitan ng pagbasa sa sipi ng nobela ni Victor Hugo ukol sa lagay ng mamamayan sa France sa panahon ng rebolusyon.

Kaunti lamang ang kanilang kapangyarihan at ang kalahati ng kanilang kita ay ibinabayad sa buwis.

Mitsa ng Himagsikan

Mitsa ng Himagsikan

Louis XVIMarie Antoinette

Ang Tennis Court Oath na nangyari sa Versailles, Pransiya

Dahil sa hindi pinahintulutan ni Louis XVI na ipagpatuloy ang pagpupulong, dito isinagawa ng Third Estate ang kanilang pagpupulong upang wakasan ang amumuno ni Louis XVI

PAGBAGSAK NG BASTILLEPumayag si Haring Louis XVI sa pagbuo ng National Assmebly sa takot sa bantang hatid ng Third EstateHulyo 14, 1789 nilusob nila ang Bastille upang magpuslit ng pulbura bilang paghahanda sa digmaan.Natakot ang mga French dahil sa bali-balitang ang mga paparating na hukbong dayuhan ay papasalanin sila.Pinapunta ni Louis XVI ang mga sundalong Swiss sapagkat nawalan na siya ng tiwala sa mga sundalong French.

Hindi lumaon ay nabalot ng matinding takt ang mga karatig-bayan ng Paris dahil sa bali-balitang umuupa ang mga mahaharlika ng mga tulisan upang sindakin ang mga mamamayan.Oktubre 1789 nagriot ang may 6000 na kababaihan sa France at iginiit ang paglisan ng hari at ng kanyang pamilya sa pwesto.

Ang paglisan ng hari sa palasyo ng Versailles ag naghudyat sa pagpapatupad ng repormang babago sa lipunang FrenchAng paglisan ng hari sa palasyo ng Versailles ag naghudyat sa pagpapatupad ng repormang babago sa lipunang French

Nilitis si Haring Louis XVI at Reyna Marie Antoinette at pinugutan ng ulo gamit ang guillotine noong Enero 21, 1793

GuillotineIpinanukala ni Joseph Ignace Guillotin na kasapi ng Pambansang Assamblea, ayon sa kanya, hindi nakaramdam ng anumang sakit o pagpapahirap ang mga isinalang sa guillotine kayat ito y makatao at demokratiko

Ang Reign of TerrorNoong Abril 1794 ay binuo ng mga rebolusyonaryo ang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety.Ang pinakamabisa at aktibong miyembro rito ay ang isang manananggol na si Maximilien Robespierre, isang masidhing republikano.

Ang Reign of TerrorIsa sa naging pangunahin niyang gawain upang maipagpatuloy ang rebolusyon ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming mga sundalo na uubos sa mga kaaway ng Republika.Ang mga kaaway na ito ay pawang pinatay sa pamamagitan ng guillotine at tinawag ang pangyayaring ito bilang Reign of Terror. Umabot sa 17,000 katao ang pinatay sa pagitan ng 1793 hanggang 1794 at may 20,000 naman ang mga namatay sa mga kulungan.

Nagwakas ang Reign of Terror na mismong si Robespierre ay isalang din sa guillotine sa utos ng National Convention noong ika 28 ng Hulyo 1794.

Ang Pagtatag ng Directory1795 nang pinagtibay ang bagong konstitusyon ng kumbensyon.Inilagak nitto ang kapangyarihang pamahalaan ang france ng isang lehislatura na binuo ng dalawang kapulungan at sa Directory.

Isang pangkat ehekutibo na binubuo ng limang kasapi.Anu-ano ang ilan sa mga suliraning kinaharap ng Directory?KorapsiyonMga suliraning ekonomikoMga katunggali sa politika na nais ibalik ang monarkiyaDirectory.

1799 naganap ang isang kudeta sa kabila ng pagsandig ng pamahalaan sa milita. Dito na din naluklok si Napoleon Bonaparte sa kapangyarihan

Ang Napoleonic Wars ay mga digmaang isinunod sa pangalan ni Napoleon Bonaparte na naging pinuno ng Pransiya noong 1799Ang pangunahing dahilan ng Napoleonic Wars ay ang paglalatag ng bagong pamahalaan, ang RepublikaLumawak ang Imperyong Pranses sa kabuuan ng Europa sa pamamagitan ng mga digmaang pinanalo ni Napoleon BonaparteAng alyansa ng Prussia, Austria at Britanya ang nagpabagsak sa puwersa ni Napoleon Bonaparte sa Europa

Napulbos ang hukbo ng mga Pranses sa Digmaan sa Leipzig at bumagsak ang imperyong itinayo ni Napoeon unti-unti.Humina ang kapangyarihan ni Napoleon sa Pransiya noong 1814 at siya ay ipinatapon sa isang isla sa Mediterranean, ang isla ng Elba.Noong 1815 ay nakatakas siya sa Elba at muling nagpasimula ng digmaan sa popular na katawagan na Isandaang Araw.Sa taong iyon ay natalo rin si Napoleon ng Duke ng Wellington sa Battle of Waterloo. Muling ipinatapon si Napoleon sa isang napakalayong isla sa may Karagatan ng Atlantiko ang isla ng St. Helena.

`

Paanong naging inspirasyon ng Rebolusyong 1896 na pinangunahan ng Katipunan sa Pilipinas ang Rebolusyong Pranses?

Wastong paggamit ng kapangyarihan sa pamumuno (Political Socialization)32

Timoteo 4:10Dahil dito, tayoy nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya.

Anong tatlong bagay ang natutunan mo sa araw/aralin na ito?Paano nakatulong ang aralin sa pag-unlad ng iyong kaalaman?Paano mo magagamit ang natutunan mo sa iyong pang-araw araw na pamumuhay?

Makabuluhang Takdang Aralin:Bilang paghahanda para sa susunod na pagkikita, isulat at sagutan ang mga sumusunod:Ano ang industriyalisasyon?Bakit maituturing na sa Great Britain nag-umpisa ang Rebolusyong Industriyal?Ano ang naging epekto sa pangkasalukuyang panahon ng mga teknolohiyang nalinang sa panahon ng Rebolusyong industriyal?Sanggunian: Pahina 301-308