of 15 /15
ตั วอย่ าง

4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com ·...

Page 1: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

ตัวอย่าง

Page 2: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

4

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความคิดที่ว่า “อยากให้เรียนรู้เรื่องกิริยามารยาทกัน

อย่างสนุกสนาน” ถ้ารู้เรื่องกิริยามารยาทจะทำให้ได้เปรียบอย่างมาก ผู้คนรอบข้าง

ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง คนหนุ่มสาว หรือผู้สูงอายุจะเห็นว่าเราเป็นคน “งดงาม”

“มีรสนิยมดี”“ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี”ซึ่งก่อให้เกิดความประทับใจคุณเองก็

อยากเป็นคนที่ดูดีและเป็นที่ชื่นชมของคนทุกคนใช่มั้ย คนส่วนใหญ่เมื่อได้ยินคำว่า

กิริยามารยาทก็จะรู้สึกว่า “อึดอัด” หรือ “ต้องทำตามรูปแบบสินะ ?” แต่สิ่งสำคัญ

จริง ๆแล้วคือ“จิตใจที่ใส่ใจคนอื่น”มากกว่า“รูปแบบ”ถ้ามีความรู้สึกคิดถึงคนอื่น

แล้วถึงจะไม่ปฏิบัติตามรูปแบบทุกขั้นตอนก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำเรื่องมารยาทและการรับรองที่ทำให้ฝ่ายตรงข้าม

รู้สึกดี วิธีการปฏิบัติตนและกิริยาท่าทางที่ทำให้เป็นคนที่ดูดี และยังมีหัวข้อใกล้ตัว

เกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ห้องน้ำ การเข้า

อนเซน การพักในเรียวคัง ถ้าค่อย ๆ ปฏิบัติตามไปทีละอย่างก็จะทำให้ภาพลักษณ์

ของคุณดูดีมากขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนท้ายเล่มยังได้รวบรวม “การดำเนินชีวิตในรอบปี” อันป็น

ความงดงามของญี่ปุ่น ตลอดจนความลึกซึ้งตามแบบประเพณีดั้งเดิมและ “งานพิธี

ต่าง ๆ”เพื่อการวางตัวได้ถูกเมื่อต้องอยู่ในงานนั้น ๆ

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกท่านได้พบกับสิ่งที่ดีงามของญี่ปุ่นอีกครั้ง

หนึ่ง ขอให้วางหนังสือเล่มนี้ในที่ที่หยิบได้สะดวกไม่ว่าเมื่อไรหรือที่ไหน และให้ใช ้

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนพจนานุกรม เมื่อไม่แน่ใจหรือเวลาที่ลำบาก หนังสือเล่มนี้

จะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณแน่นอน

โทชิเอะอิงากิ◎ CherieRoses

บ ท น ำ

ตัวอย่าง

Page 3: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

5

ส า ร บั ญ

ศูนย์ฝึกกิริยามารยาท…....……….......………....………....….......................... 8

บท ที่ 1 การปฏิบัติตนและกิริยาท่าทางเพื่อให้เป็นคนที่น่าประทับใจ.. 13

การแต่งตัวให้น่าประทับใจ.............................................................................. 14

การแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาส.............................................. 16

ปัจจัย3ประการที่ทำให้ดูดี........................................................................... 18

การทักทายในสถานการณ์ต่าง ๆ..................................................................... 20

นิสัยติดตัวที่ต้องระวัง..................................................................................... 22

ท่ายืนท่าเดินที่สง่างาม.................................................................................. 24

ท่านั่งที่ดูสวย.................................................................................................. 26

ข้อปฏิบัติในการใช้มือและนิ้วให้ดูดีตอน1และตอน2............................... 28

กิริยาท่าทางที่ทำให้ดูดี.................................................................................... 32

การใช้กระเป๋าถือและกระเป๋าสตางค์............................................................... 34

มารยาทที่ควรระวังเวลากินอาหารตอน1และตอน2................................ 38

ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในร้านอาหาร................................................. 42

ข้อควรรู้ในการร่วมงานเลี้ยงแบบยืนกิน........................................................... 44

ออกเดทอย่างราบรื่นตอน1และตอน2...................................................... 46

มารยาทในการนั่งรถออกเดท.......................................................................... 52

ข้อควรรู้ในการเยี่ยมเยียนและการเชื้อเชิญตอน1(ก่อนไปเยี่ยม)................ 54

ข้อควรรู้ในการเยี่ยมเยียนและการเชื้อเชิญตอน2(ที่โถงทางเข้าบ้าน)......... 56

ข้อควรรู้ในการเยี่ยมเยียนและการเชื้อเชิญตอน3(ที่ห้อง).......................... 58

ข้อควรรู้ในการเยี่ยมเยียนและการเชื้อเชิญตอน4(น้ำชาและขนม)............. 60

ข้อควรรู้ในการเยี่ยมเยียนและการเชื้อเชิญตอน5(เมื่อจะลากลับ).............. 62

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดโฮมปาร์ตี้.................................................................... 64

บท ที่ 2

ตัวอย่าง

Page 4: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

6

บท ที่ 2 มารยาทและกฎการอยู่ในที่สาธารณะอย่างมีความสุข.......... 67

มารยาทบนรถไฟตอน1และตอน2........................................................... 68

มารยาทบนรถไฟชิงกันเซ็นและเครื่องบิน........................................................ 72

มารยาทในการเข้าแถว.................................................................................... 74

มารยาทในการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน............................................................. 76

การใช้ห้องน้ำ.................................................................................................. 78

การปฏิบัติตัวในร้านค้า................................................................................... 80

เคล็ดลับในการทำให้พนักงานในร้านเป็นพวก.................................................. 82

มารยาทในโรงภาพยนตร์และโรงละคร............................................................ 86

มารยาทระหว่างการท่องเที่ยว......................................................................... 88

กฎภายในอนเซนและซาวน่า........................................................................... 92

บท ที่ 3 กิริยามารยาทในงานพิธีต่างๆ.............................................95

เมื่อร่วมพิธีแต่งงานและงานเลี้ยงฉลองสมรส ตอน1(ขั้นตอนการแต่งงาน)

ตอน2(การแต่งกาย).............. 96

เมื่อได้รับบัตรเชิญ..........................................................................................100

มารยาทในงานเลี้ยงฉลองสมรส ตอน1(จากโต๊ะต้อนรับแขกถึงที่นั่ง)

ตอน2(การดื่มฉลองถึงงานเลิก)................102

เมื่อถูกขอให้เป็นพิธีกรหรือคนจัดงานเลี้ยงฉลองในหมู่เพื่อน.............................106

เมื่อไปงานศพ ตอน1(เมื่อได้รับข่าวการเสียชีวิต)

ตอน2(ชุดไว้ทุกข์).............................................................108

มารยาทเกี่ยวกับเงินช่วยงานศพ...................................................................... 112

มารยาทในคืนเฝ้าศพและพิธีศพ...................................................................... 114

มารยาทตั้งแต่พิธีศพเสร็จสิ้นจนถึงเดินทางกลับ............................................... 116

การดำเนินชีวิตในรอบปีมกราคม-ธันวาคม..................................................120

คอลัมน์ สิ่งที่ผู้หญิงควรมีติดตัว..................................................................... 36

คอลัมน์ เกร็ดความรู้ในการเลือกเสื้อผ้า......................................................... 84

คอลัมน์ เงินแสดงความยินดีเงินช่วยงานศพและการห่อ...........................118

ตัวอย่าง

Page 5: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

20

การทักทายในสถานการณ์ต่างๆGreetings in a Delicate Situation

ตอนสวนทางกันการทักทายขณะกำลังเดินอยู่จะใช้เฉพาะกับคนสนิทเท่านั้น เช่น เพื่อน มารยาทที่ถูกต้องและสุภาพ

คือ ควรหยุดเดินแล ้วหันไปหาอีกฝ ่าย

จ้ะมีนัดกับลูกค ้าน่ะ

เจ้านายเข้ามาพูดด้วย ขณะที่เรานั่งอยู่

ไม ่ควรพูดคุยทั้ง ๆ ที่นั่งอยู ่ ให้ยืนขึ้นแล้วค่อยตอบเจ้านาย

เรื่องนั้น

เป็นยังไงบ้าง 10 องศา

การทักทายเพียงเล็กน้อย(= เคารพด ้วยสายตา)การเคารพด ้วยสายตา (ก ้มศีรษะ 10 องศา): ยืนนิ่งสักครู ่ มองต่ำลงเล ็กน้อย ประสานมือไว ้ด้านหน้า เป็นการทักทายเวลาที่ไม่ต้องการขัดจังหวะหรือเสียมารยาท เช่น เวลาที่จะออกจากห ้องระหว ่างการประชุมหรือหลังจากเสิร ์ฟน้ำชาให ้แขก

สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต์ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก แต ่ถ้าตอนสบตากันแล ้วอีกฝ ่าย “ยิ้ม” ให้ ก็จะทำให้รู้สึกโล ่งใจและบรรยากาศดี ขึ้น

ตอนอยู่ ในลิฟต์กับคนที่เคยเห็นหน้าแต่ ไม่รู้จักชื่อตามลำพังเริ่มต้นทักทายว ่า “สวัสดีครับ/ค ่ะ” แล้วชวนคุยเรื่องดินฟ ้าอากาศหรือจะชมเรื่องดี ๆ ของอีกฝ ่ายก ็ได ้ เช่น “กระเป ๋าสวยนะครับ/ คะ” “ทรงผมสวยดีนะครับ/คะ”

ยิ ้ม

สวัสดีไปข้างนอกเหรอ

การทักทายตามมารยาทบางครั้งอาจทำให ้ฝ่ายตรงข้ามอึดอัดได ้ จึงควรคิดถึงความรู ้สึกของอีกฝ ่ายด้วย

ตัวอย่าง

Page 6: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

21 บทที่1การปฏิบัติตนและกิริยาท่าทางเพื่อให้เป็นคนที่น่าประทับใจ

อุมิจัง

แผ่รัศมีแปลก ๆ

พบคนรู ้จักแต่เขาไม่เหมือนทุกทีจะทักทายหรือไม ่ขึ้นอยู่กับสภาพของอีกฝ ่าย

ถ้าดูแล้วสถานการณ ์ไม ่น่าเข้าไปทักก็ควรหลีกเลี่ยง

อ๊ะ~ !! คุณลุง !

สวัสดีค ่ะ

เฮ ือก

ผลัวะ

เมื่อเห็นคนรู้จักอยู่ข้างหน้า ควรเดินไปข ้าง ๆ หรือด ้านหน้าของเขา

แล้วค่อยทักทาย ไม ่ควรเรียกให ้เขาหันมานอกจากนี้ การตบไหล ่จากด้านหลัง

จะทำได้เฉพาะคนที่สนิทมาก ๆ เท ่านั้น ไม ่ควรทำให ้อีกฝ ่ายตกใจเด็ดขาด

ไม่ทักทายก็คือการใส่ใจเช่นกันถ้าเกิดเห็นผู้หญิงที่ปกติแต ่งตัวสวยแต่วันนั้นแต ่งตัวสบาย ๆ เดินช ็อปปิ ้งอยู่ ให้ทำเป็นมองไม ่เห็นซะ

เอ๊ะ นั่นโซระจังนี่

อยู่กับคุณทาดะฝ ่ายขายแต่บรรยากาศดู

แปลก ๆ แฮะ...

เข้าไปที่ร ้านแห ่งหนึ่ง แล ้วบังเอิญเห็นคนในที่ทำงานเดียวกันกำลังออกเดทกัน

เดินออกจากร้านขณะที่ทั้งสองคน ยังไม ่รู้ตัว

ไม ่ใช่มีนัดกับลูกค ้าเหรอ

หลบ

แผ่รัศมีปลีกว ิ เวก

ตัวอย่าง

Page 7: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

22

นิสัยติดตัวที่ต้องระวังInsidious Habit You Should Take Care of

สิ่งที่ต้องระวังในระหว่างสนทนา

เท้าคาง

กร๊อบ

ฟังอยู่รึเปล ่า ?

โซระจังมีแฟนรึยัง

?

ว่าไง

หักนิ้วเล่น(น่ากลัวจัง

โกรธอะไรน ่ะ...)

หมุนปากกาเล ่น

สั่นขา

เอียงคอหรือส ่ายหน ้าไปมา(ไม ่พอใจ

ฉันหรือไง ?)

มองโน ่น มองนี่

เล่นผม

การกอดอกหรือไขว ่ห้างทางจิตวิทยามีความหมายว ่า กำลังระแวดระวังฝ ่ายตรงข้าม

ตัวอย่าง

Page 8: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

23 บทที่1การปฏิบัติตนและกิริยาท่าทางเพื่อให้เป็นคนที่น่าประทับใจ

ปฏิกิริยาที่ทำให้อีกฝ่ายหงุดหงิด

นี่ฟังอยู่รึเปล ่า?!

ระวังเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจกลาย

เป็นป ัญหาได ้ซึ่งก ็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของอีกฝ ่ายด้วย

ก็ฟังอยู่

เชอะ

ควรพูดให ้ยาวขึ้น เช่น “เอ๋~ ไม่รู้เลย”“อืม~ ยอดไปเลยนะ”

เอ๋ อืม

หา ?

เอ๊ะ ?

ควรเปลี่ยนเป็นการพูดเชิงบอกเล่า เช่น“อืม~ อย่างงั้นนั่นเอง”

การเริ่มบทสนทนาด้วยคำพูดเชิงปฏิเสธ

ทำให้ผู้ฟงัรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิเสธตั้งแต่ต้น ทั้ง ๆ

ที่เนื้อความที่เราพูดต่ออาจไม่ใช่ก็ได้

โกหกรึเปล ่า

แต่ว่า...(อย ่างง้ัน อย่างง้ี)

วันก่อนอุตส ่าห์ปล่อยให้อยู่กันสองต ่อสอง

แล้วเชียว

ชอบโซระจังเหรอ ?

เจ๋งอย่างแรงนะนาย แรง

ไม ่เจ๋งหรอก ?

ถ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เย็นยะเยือกแบบนี้

ในฐานะบุคคลที่ 3 ต้องหาทางออกอย่างเช่น เปลี่ยนเรื่องคุย

หนาว...

การเดาะลิ้น

การถอนหายใจ

การตอบเชิงปฏิเสธ

คำพูดทวงบุญคุณ เช่น “อุตส ่าห์...ให้”

คำว่า “อย่างแรง”

ไม ่มีปฏิกิริยาโต ้ตอบควรมีปฏิกิริยาตอบสนองต ่อมุข

ของฝ่ายตรงข้ามบ้าง เช่นแค ่ยิ้มก ็ยังดี

ตอบสั้น ๆ

คำตอบที่ฟ ังเหมือนดูถูก

พักหลัง ๆ มานี้นิยมใช้ในความหมายว่า “มาก” นั้นเป็นภาษาพูดที่ใช ้เฉพาะคนในกลุ ่มเท่านั้น ไม่ควรใช ้

กับคนอื่นเพราะอาจทำให ้

เข้าใจผิดได้

ตัวอย่าง

Page 9: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

24

ท่ายืน ท่าเดินที่สง่างามBehavior That Make You Elegant

ยืนขมึงทึงเป็นเทพเฝ ้าประตู

“ท่าพัก”จะทำให้ตัวเอียง

หลังตรงเหมือนแท่งดินสอเสมอ เวลายืน ให้ยืนเหมือนมีเชือกคอยดึงผมเอาไว ้ การยืนท่านี้ไหล่จะลาดลงทำให ้ดูสง่า ไหล ่ที่ค ่อนไปทางด ้านหลังจะทำให ้อกผายเมื่อดูจากด้านข้าง หู บ ่า (ไหล ่) สะโพกด้านข้างของเข่า ตาตุ่ม จะเป็นแนวเส ้นตรง ถ้าเกร ็งหน้าท้องคางจะไม ่ยื่น ให้จำไว้ว่า ไม่ว่าจะ นั่งหรือเดินก็ต้อง ยืดตัวตรงเสมอ

ถ้ายืนถูกวิธี หน้าท้องก ็จะ

เรียบด้วย

ริกุ เกร ็งไปแล ้ว

นะส่วนมือนั้นจะปล่อยไว้ข้างลำตัวหรือทับกันไว ้ข้างหน้าก็ได ้ ถ้าทับมือไว้ข้างหน้า มือที่อยู่ข้างล่างก็ควรเผยให้เห็นนิ้วให้มากที่สุด เพื่อทำให ้นิ้วดูเรียวยาวสวยงาม

เมื่ออยู่ ในท่าพัก ถ้าเหนื่อยจะพักบ ้างก ็ได ้ แต่เวลาพัก ลำตัวท่อนบนต้องอยู่ในท่าที่ถูกต้องเท่าที่สามารถจะทำได ้

ตัวอย่าง

Page 10: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

25 บทที่1การปฏิบัติตนและกิริยาท่าทางเพื่อให้เป็นคนที่น่าประทับใจ

ท่ายืน ท่าเดินที่สง่างามBehavior That Make You Elegant

เดินอย่างสง่าคางไม ่เก็บคางหรือคางยื่นมากเกินไป ถ้าใช้นิ้วทาบใต้คางได ้ 3 นิ้ว ถือว่าใช้ได ้

แขน แกว ่งแขนไปข้างหน้าและข้างหลังตรง ๆถ้าแกว่งไปข ้างหลังมากตัวก็จะโน้มออกมาข้างหน้า

ขา ยืดนิ้วหัวแม ่เท้าออกให้ส้นเท้าลงถึงพื้นก่อน

อก ต้องไม ่เดินหลังค ่อม การงอตัวไปข ้างหลังมากเกินไปนั้นไม ่ดี เพราะจะทำให ้สะโพกต้องรับน้ำหนักมาก

หน้าท้อง เดินเกร ็งหน้าท้องไว ้ คนที่งอตัวไปข ้างหลังหรือคนที่เดินแอ ่นหน้าท้องเป็นเพราะกล้ามเนื้อท้องไม ่แข็งแรง

สะโพก ก้าวเดินตั้งแต่ช่วงใต้สะดือลงไป คือให ้เคลื่อนที่จากกระดูกเชิงกราน อย่าขยับ จากแค ่เข่าลงไป

สำหรับผู้ชายควรยืนแยกเท ้าเท่ากับความกว ้างของไหล ่จะทำให้ดูสง ่าและทิ้งน้ำหนักตัวลงระหว ่างต้นขา

ถ้าเดินถูกวิธี รอบนิ้วโป ้งกับด้านนอกของส ้นเท้าจะสึก คนที่พื ้นรองเท้าซ้ายขวาสึกต ่างกันมากเกิดจากนิสัยการเดินที่ผิด

เดินแบบตัว X หรือเดินแบบ

เท้าหันเข้าหากัน

เดินแบบตัว O หรือเดินขาโก ่ง

อาจจะเดินขาโก ่ง

ตรวจสภาพการสึกของพื้นรองเท้า

ด้านในสึกมาก

ด้านนอกสึกมาก

ส้นรองเท้าสึกมาก

ตัวอย่าง

Page 11: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

26

ท่านั่งบนเก้าอี้ลำตัวส่วนบนยืดตรงเหมือนท ่ายืน

หลัง หลังตรงตั้งฉากกับพื้น หลังห ่างจากพนักพิง 1 กำป ั้นและห่างจากโต ๊ะ 1 กำป ั้นเช่นเดียวกัน

ขา นั่งเข่าชิดและยื่นขาไปข้างหน ้ามากกว่า90 องศาเล ็กน้อยจะทำให้ขาดูสวย ถ้าเอียงขาไปด้านข้าง ก ็ไม ่ควรให้ปลายเท ้ายื่นเกินช่วงไหล ่ เพราะถ้าเอียงมากไปจะดูไม ่สุภาพ ระวัง

มือ วางมือทับกันบนตักนิ้วชิดติดกัน

90 องศา+

กรณีนั่งบนโซฟาเตี้ย (ลึก)

กรณีนั่งบนเก้าอี้สูงที่ไม่มีทั้งพนักพิงและที่เท้าแขน

โซฟาเตี้ย ถ้าใส่กระโปรงแคบ อาจมองเห็นกางเกงชั้นใน

จากด้านหน้า ให้นั่งเข่าชิดเอียงขาไปด ้านข้าง แต่ถ้ายังกังวลก็ให้วางผ ้าเช็ดหน้า

ปิดไว ้ บนตัก

③ ยกก้นขึ้นนั่งทีละข้าง แล้วเลื่อนตัวนั่ง ให้เรียบร้อย

① ขยับเก้าอี้ เล็กน้อย

② วางมือข้างหนึ่งบนเคาน ์เตอร์ หรือเก ้าอี้ ก้าวขาเหยียบที่วางเท้า ของเคาน ์เตอร์

ท่านั่งที่ดูสวยThe Way of Sitting That Makes You Elegant

ตัวอย่าง

Page 12: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

27 บทที่1การปฏิบัติตนและกิริยาท่าทางเพื่อให้เป็นคนที่น่าประทับใจ

การนั่งไขว่ห้างถึงแม้ว่าจะมองไม ่เห็น แต่การนั่งไขว ่ห้างใต้โต ๊ะจะทำให ้ลำตัวส่วนบนเอียงดูไม ่ดี นอกจากนี้ยังทำให ้เสียบุคลิก และรูปขาไม ่สวยอีกด้วย

เวลาฟังคนพูดนั่งตัวตรงไปไม ่ดี ควรโน ้มตัวไปข้างหน ้าเล็กน้อย

เวลาลุกขึ้นยืนลุกขึ้นตัวตรง ไม ่ห่อไหล ่ ถ้าขยับขาข้างหนึ่งไปด ้านหลังจะทำให้ลุกง่ายขึ้น เวลาจะนั่งก็ทำเช่นเดียวกัน

ถ้าจะนั่งไขว ่ห้างน่องต้องชิดกัน ถ้าสอดขาไปใต ้เก้าอี้

พอมองจากด้านหน้าขาจะดูใหญ่และสั้น

ข้อควรระวังในการนั่งคุกเข ่าเวลานั่งคุกเข ่า ถ้าจะพักขาอย่าหันเท้าไปทางผู ้ใหญ่ และถ้าใส่กระโปรงสั้นอาจเห็นกางเกงชั้นในได ้ให้วางผ้าเช็ดหน้าปิดเอาไว ้บนตัก

เพื่อไม่ให้เป็นเหน็บจุดสำคัญอยู ่ที่การยกก้นเล็กน้อยให้ศูนย์ถ่วงอยู ่ข้างหน ้า การสลับปลายเท ้าที่ทับกันบ้างก็เป็นวิธีที่ได ้ผลดีเช ่นกัน

สลับศูนย์ถ่วง

ท่านั่งที่ดูสวยThe Way of Sitting That Makes You Elegant

ตัวอย่าง

Page 13: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

80

การปฏิบัติตัวในร้านค้า Behavior at a Shop

เมื่อจะลองเสื้อ

เวลาที่จะลองเสื้อผ้าโดยทั่วไปควรใส ่ชั้นในด้วยเช่น ชุดสลิปเพื่อไม่ทำให้สินค ้าเปรอะเป ื้อน

ถ้าจะต้องสวมจากศีรษะลงไป ควรใช ้ถุงคลุมหน ้าที่ทางร ้านเตรียมไว ้ให้

ถ้าทำสินค ้าสกปรกหรือกระดุมหลุด

ตอนลองเสื้อ ให้บอกพนักงานของร้านตรง ๆ

อย่าปิดบัง

อย่าลองรองเท ้าด้วยเท้าเปล่า เพราะบางร ้าน

จะมีถุงน่องเตรียมไว ้ให้สำหรับเวลาลอง

เป็นยังไง

บ้างคะ

หลังจากที่ลองแล ้วไม่ถูกใจให้พูดว่า

น่าเสียดายจังค ่ะ ไม่เหมือนกับที่คิดไว ้

น่ะค ่ะด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม กรณีที่ไม ่ชอบของที่พนักงานแนะนำก ็เหมือนกัน

ให้พูดว่า “สวยดี แต ่ไม่เหมือนกับที่อยากได้” อย่าติสินค้า ให้บอก

มุมมองของ “ตัวเอง” เพื่อไม่ทำให้อีกฝ่ายเกิดความไม ่พอใจ

ถ้างั้นจะแนะนำ แบบอื่นให ้นะคะ

เมื่อไม่อยากให้พนักงานเดินตามถ้าอยากเดินดูเองให ้พูดว่า

ขอบคุณค ่ะ แต่ขอดูเองนะคะ

พร้อมกับยิ้มให้

ตัวอย่าง

Page 14: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

81 บทที่2มารยาทและกฎการอยู่ในที่สาธารณะอย่างมีความสุข

เวลาชิมอาหารให้ชิมเพียงคำเดียว อย ่าโลภมากอื้ม---

อร ่อยจัง

ชิมให้อิ่มจะได้ไม่ต้องกินข้าวกลางวัน

ยังมีขนมปังเมล่อนด้วยนะ

ถ่ายรูปมีบางร ้านที่ห้ามถ่ายรูปภายในร้านเด็ดขาด

ในกรณีที่คิดว ่า “ไม่แน ่ใจว่าจะซื้อดีหรือเปล ่า ก็เลยอยากถ่ายรูปเก ็บไว้ด้วยโทรศัพท ์มือถือ”

ก็ควรถามทางร ้านก่อนน่ารักจัง

ไว้ให้ใครซื้อให้ดีกว่า

แชะ

คลิ ๊ก

ถามดูก่อนว่าจับได้ไหม สินค ้าบางชิ้นนั้นอาจจะห ้ามจับด้วยมือเปล่า

ถ้าเป็นเครื่องหนังราคาแพง บางครั้งทางร ้านจะเตรียมถุงมือไว้ให้ ให้สังเกตตรงที่แสดงสินค ้าจะมีป้ายเขียน

ไว้ว่า “หากท่านต้องการชมสินค ้ากรุณาติดต่อพนักงาน”นอกจากนี้ถ้าสินค้าชิ้นนั้นหยิบลำบาก เช่น อาจจะอยู่สูง ควรบอกให ้พนักงานหยิบให ้

อย่าพยายามฝืนหยิบเอง

ปากกาที่ใช ้เซ็นชื่อตอนจ่ายเงินผ่านบัตร เมื่อเซ็นเสร ็จแล้วอย่าโยนส่ง ๆ

ให้ค่อย ๆ วางบนโต ๊ะจะทำให้ดูสง่างาม

กึก.. .

เมื่อดูท่าว่าจะไปไม่ทันเวลานัดให้ติดต่อร ้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม หรือภัตตาคารทันทีที่รู ้ว่าจะไปไม่ทัน

และควรบอกเวลาเผื่อไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการไปสายอีก

จะไปช้าสัก

1 ชม.ค่ะ

ตัวอย่าง

Page 15: 4 * 0 % F 5 - images-se-ed.com · สบตากันในห้องน้ำหรือลิฟต ์ ถึงจะเป็นการพบกันครั้งแรก

ตัวอย่าง