of 2 /2
Ciutat Vella Obre els ulls! T’han canviat TV3 pel silenci, sanitat per esperes i privatitzacions, edu- cació per barracons sense valencià, els llauradors desitgen que pedregue per a po- der menjar i les famílies i les PIMES se les veuen per arribar a final de mes. Tot i això som un país que viu en moviment, però amb gent a qui ningú no fa cas, ni els uns ni els altres. És indignant! Els teus diners se’n van a Ma- drid i els pocs que arriben es malbaraten, s’han venut les caixes valencianes i no hi ha crèdit per a ningú, i apel·lant a la crisi et vo- len pagar menys per l’esforç del teu treball. Volem una societat laica, de tots i totes. I un país sense censures i que no estiga gover- nat pel silenci, i pels capritxos del corrup- tes. Ens hem patejat el país, coneixem els seus problemes i tenim les solucions. Vo- lem un govern net al servei de tots els va- lencians i totes les valencianes. Tu veuràs! El vot més útil ara és aquell que més fot la dreta: el vot a Esquerra. Per això cada vot a Esquerra compta, perquè apos- tem per tot allò que ells no volen i els ho diem a la cara. www.esquerravlc.cat IL·LUSIó PER VALèNCIA NOM I COGNOMS DNI ADREçA DATA DE NAIXEMENT CODI POSTAL POBLACIó TELèFON CORREU ELECTRòNIC SIGNATURA En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, quedo assabentat/da que les meves dades personals queden emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que em reconeix l’esmentada llei, cal que dirigeixi un escrit a: Esquerra, Ref. Base de dades, carrer Calàbria 166–08015 Barcelona, o a [email protected] Igualment, d’acord amb l’esmentada llei, per la present butlleta autoritzo Esquerra Republicana de Catalunya a enviar-me informació relacionada amb el partit polític i les entitats i organitzacions vinculades a ell. Esquerra–València Erudit Orellana, 10, 1r 46008 València VULL REBRE MéS INFORMACIó FRANQUEIG PAGAT POSTALS

Diptic Ciutat Vella

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Els compromisos d'Esquerra amb el barri de Ciutat Vella a Valencia

Text of Diptic Ciutat Vella

 • Ciutat VellaObre els ulls! Than canviat TV3 pel silenci, sanitat per esperes i privatitzacions, edu-caci per barracons sense valenci, els llauradors desitgen que pedregue per a po-der menjar i les famlies i les PIMES se les veuen per arribar a final de mes. Tot i aix som un pas que viu en moviment, per amb gent a qui ning no fa cas, ni els uns ni els altres.

  s indignant! Els teus diners sen van a Ma-drid i els pocs que arriben es malbaraten, shan venut les caixes valencianes i no hi ha crdit per a ning, i apellant a la crisi et vo-len pagar menys per lesfor del teu treball.

  Volem una societat laica, de tots i totes. I un pas sense censures i que no estiga gover-nat pel silenci, i pels capritxos del corrup-tes. Ens hem patejat el pas, coneixem els seus problemes i tenim les solucions. Vo-lem un govern net al servei de tots els va-lencians i totes les valencianes.

  Tu veurs! El vot ms til ara s aquell que ms fot la dreta: el vot a Esquerra. Per aix cada vot a Esquerra compta, perqu apos-tem per tot all que ells no volen i els ho diem a la cara.

  www.esquerravlc.cat

  illusi per valncia

  Nom i cogNoms

  DNi

  ADreA

  DAtA De NAixemeNt

  coDi PostAl

  PoblAci

  telfoN

  correu electrNic

  sigNAturA

  En compliment del que disposa la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal, quedo assabentat/da que les meves dades personals queden emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat dEsquerra Republicana de Catalunya. Per exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici que em reconeix lesmentada llei, cal que dirigeixi un escrit a: Esquerra, Ref. Base de dades, carrer Calbria 16608015 Barcelona, o a [email protected] Igualment, dacord amb lesmentada llei, per la present butlleta autoritzo Esquerra Republicana de Catalunya a enviar-me informaci relacionada amb el partit poltic i les entitats i organitzacions vinculades a ell.

  EsquerraValnciaErudit Orellana, 10, 1r46008 Valncia

  vull reBre ms informaciFRANQUEIGPAGAT

  PosTAls

  M2011_diptic-ciutat vella.indd 1 05/05/11 13:33

 • CoNvERTIREmCIUTAT vEllA EN ZoNA dE PREFERNCIA PER A vIANANTsCiutat Vella s el cor daques-ta ciutat, forma part de la nostra iconologia i de la nostra histria, i com a tal hem de considerar-la. No pot ser que els nostres car-rers siguen una forma de traves-sar el centre en cotxe, necessitem guanyar-los per a les persones.

  Necessitem guanyar en qualitat de vida, donant preferncia als vi-anants i a la bicicleta. Per aix des dEsquerra impulsarem un Pla per convertir tot el districte en zona de preferncia per a vianants, i re-servarem el trnsit rodat als vens i venes i al transport pblic.

  FAREm APARCAmENTs INTEllIGENTs EN PlAN-TA PER Al vENATVivim en un barri amb seriosos problemes daparcament i de

  trnsit. A ms a ms, vivim en un barri histric, la qual cosa vol dir que la gran majoria dels nos-tres edificis no tenen prquings. Per aquesta ra, impulsarem la construcci daparcaments intel-ligents en planta, de forma que tots el venat en tinga un a cinc minuts caminant des de sa casa.

  ImPUlsAREmEl xICoTET ComEREl xicotet comer forma part de lADN del nostre barri, s all que dna vida a Ciutat Vella i el que descentralitza la vida del barri de la nit. Per aix cal que li donem tot el nostre suport i que lincen-tivem. I tamb som, encara, un barri de xicotets artesans, per la qual cosa impulsarem el comer ms tradicional, donant-li suport econmic en forma dajudes i do-nant-lo a conixer.

  JosEP HERAsCandidat a lAlcaldia de Valncia

  el nosTre compromsamB ciuTaT vella

  ElImINAREm ToTsEls solARsEls anys passen, i Ciutat Vella continua absolutament plena de solars i de cases en runa. Des dEsquerra volem un barri ple de vida, per aix farem de cada solar una eina per al barri: crearem les dotacions que li manquen i habi-tatges de lloguer per a joves i de protecci oficial.

  FAREm ZoNEs vERdEsI HoRTs URbANsPER As vENATUn barri necessita zones verdes i espais de convivncia per tal que la qualitat de vida del seu venat siga la major possible. A Ciutat Vella nestem molt mancats, necessitem eixos es-pais. I no noms parcs. Des de

  fa molts anys hem tingut expe-rincies dhorts urbans impul-sats pels vens i venes. Ara vo-lem que estiguen impulsats per lAjuntament, per aix crearem horts urbans ecolgics en alguns daquells solars que encara no tinguen una finalitat clara.

  M2011_diptic-ciutat vella.indd 2 05/05/11 13:33