Click here to load reader

Fail Meja PTP 1

  • View
    194

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

Text of Fail Meja PTP 1

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri KedahKompleks Pendidikan, Jalan Stadium, 05100 Alor Setar

FAIL MEJAPEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKANPUSAT KEGIATAN GURU PENDANGNama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian/Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan YUSNI BINTI YAACUB JURUTEKNIK KOMPUTER FT 17 PUSAT KEGIATAN GURU PENDANG 02.10.2005 02.10.2006

TEL : 04 - 7597451 FAKS : 04 - 7592943E-MEL : [email protected]

KANDUNGAN FAIL MEJA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Carta Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Objektif Unit Pentabiran .Perkhidmatan,Kewangan Dan Kualiti Carta Organisasi Kedudukan Pegawai dalam Unit Pentabiran Perkhidmatan,Kewangan Dan Kualiti Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan PegawaiPegawai Lain Peraturan-Peraturan Pentadbiran bagi setiap aktiviti Proses Kerja Carta Aliran Kerja Senarai Semak Senarai Undang-undang dan Peraturan yang diperlukan Senarai Borang yang berkaitan dengan tugas pegawai Senarai Jawatankuasa yang dianggotai Norma Kerja Senarai Tugas Harian

Maklumat Pegawai Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan

MUHAMAD BIN HASSAN PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA32 PUSAT KEGIATAN GURU 01.07.2009 16.12.2005

Senarai TugasBertanggungjawab kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) bagi menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.

I. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM). Menguruskan pentadbiran am, perolehan aset kerajaan dan inventori. Menyelia dan menyelenggara bangunan dan peralatan. Menyediakan Perancangan dan Laporan Sasaran Kerja Tahunan. Menyediakan Laporan Kewangan Bulanan dan Tahunan. Mengurus Pusat Sumber PKG 1.6.1 Membuat semakan stok bahan buku dan bukan buku. 1.6.2 Memproses perolehan bahan buku dan bukan buku. 1.6.3 Mengurus tempahan buku dan bukan buku. 1.7 Mempromosi dan menyebar pelbagai sumber pendidikan dan perkhidmatan di PKG.

2. PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT2.1 Merancang, mengurus dan melaksana program dan latihan teknologi pendidikan.

2.2 Memainkan peranan sebagai fasilitator program dan latihan. 2.3 Memberi khidmat nasihat penggunaan media, peralatan teknologi dan perisian dalam P&P. 2.4 Membantu menyelaras perkongsian idea dalam P&P berasaskan teknologi pendidikan.

3. PENDIDIKAN BESTARI3.1 3.2 3.3 3.4 Memberi perkhidmatan Meja Bantuan kepada sekolah-sekolah setempat. Memantau penggunaan Penyelesaian Sepadu Sekolah Bestari (SSIS). Mempengerusikan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). Memberi khidmat bantu, nasihat dan bimbingan berkaitan dengan penggunaan peralatan dan bahan PdP.

4. PEMANTAUAN PROGRAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Pusat Sumber Sekolah Edu Web TV Program NILAM. Pusat Akses Sekolah. Makmal Komputer. Prigram Inisiatif ICT Sekolah. Penggunaan peralatan dan bahan sumber. Perkembangan staf program teknologi pendidikan.

5. PENGHASILAN BAHAN SUMBER PENDIDIKAN5.1 Menghasilkan Bahan-bahan Sumber Pendidikan.

6. PROGRAM GALAKAN MEMBACA6.1 Menjadi penggerak Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) sekolah ahli dan mengoptimakan keberkesanan pelaksanaan Program NILAM.

7. PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER SEKOLAH7.1 Memberi bimbingan dan khidmat nasihat mengenai bidang pengurusan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah, sekolah ahli.

8. PENGEDARAN BAHAN SUMBER PENDIDIKAN8.1 Membantu Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) bagi mengedar bahan-bahan sumber pendidikan menerbit bahan bercetak dan bukan bercetak.

9. PERCETAKAN DAN RAKAM SALIN9.1 Memberi Memperbanyakkan bahan cetak dan bukan cetak 9.2 Mengurus perkhidmatan rakam salin bahan audio visual

10. URUSETIA10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Mempengerusikan Mesyuarat Pengurusan Staf PKG. Jawatankuasa Permuafakatan Aktiviti PKG.( JKPA ) Mesyuarat JK Kerja PKG. Mesyuarat JK Guru Perpustakaan dan Media (GPM). Mesyuarat JK Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru Penyelaras ICT (GPICT).

11.MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA

1.0 Objektif BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI

Mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya teknologi pendidikan di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini. Meningkatkan penggunaan bahan pelbagai media pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sejajar dengan konsep pendidikan bestari. Meningkatkan perkembangan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dengan kemudahan teknologi yang tercanggih dan terkini untuk memudahkan guru mengaplikasikannya di samping membudayakan minat membaca di kalangan guru dan pelajar. Meningkatkan pengurusan, penggunaan teknologi, dan kehendak pelanggan di Pusat Kegiatan Guru (PKG). Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembudayaan penyelidikan dan pembangunan berdasarkan keperluan dan masalah setempat.

2.0 Objektif PUSAT KEGIATAN GURU

Mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya teknologi pendidikan di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini. Meningkatkan penggunaan bahan pelbagai media pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sejajar dengan konsep pendidikan bestari. Meningkatkan perkembangan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dengan kemudahan teknologi yang tercanggih dan terkini untuk memudahkan guru mengaplikasikannya di samping membudayakan minat membaca di kalangan guru dan pelajar. Meningkatkan pengurusan, penggunaan teknologi, dan kehendak pelanggan di Pusat Kegiatan Guru (PKG). Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembudayaan penyelidikan dan pembangunan berdasarkan keperluan dan masalah setempat.

3.0 Carta Organisi Jabatan BTPN PULAU PINANG

PENGARAH Bahagian Teknologi Pendidikan

Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri

Ketua Unit Penggunaan Teknopen dan Media Ketua Unit Penyiaran dan Teknikal

Ketua Unit Pembangunan Manusia dan Latihan Ketua Unit Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

Ketua Unit Perkhidmatan ICT

Ketua Unit Jaminan Kualiti

Ketua Unit Pengurusan PKG

Ketua Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan

Muhamad bin Hassan Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32 (PKG)

Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA29

Pembantu Tadbir PKG N17

4.0 Carta Organisi Kedudukan Pegawai PUSAT KEGIATAN GURUMuhamad Bin Hassan Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32 (PKG Butterworth)

Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA29

Muniroh Bt Johari Pembantu Tadbir N17

Muhammad Noor B. Jakaria Juruteknik Komputer FT17

5.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

Unit/Subunit Jawatan

: :

PUSAT KEGIATAN GURU Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab 1. Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM). 2. Menguruskan pentadbiran am, perolehan aset kerajaan dan inventori.

Ketua Penolong Pengarah BTPN Pulau Pinang Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Pengarah BTPN Pulau Pinang (Ketua Unit PSP & PKG) Pegawai Teknologi Pendidikan BTPN Pulau Pinang (Sub Unit PKG) Memantau pelaksanaan program dan aktiviti

3. Menyelia dan menyelenggara bangunan dan peralatan. 4. Menyediakan Perancangan dan Laporan Sasaran Kerja Tahunan. 5. Menyediakan Laporan Kewangan Bulanan dan Tahunan. 6. Mengurus dan melaksanakan program dan latihan teknologi pendidikan. 7. Memainkan peranan sebagai fasilitator program dan latihan. 8. Memberi khidmat bantu, nasihat dan bimbingan penggunaan media, peralatan teknologi dan perisian bahan P&P. 9. Membantu menyelaras perkongsian idea dalam P&P berasaskan teknologi pendidikan.

DGA 29 PKG Membantu dalam pelaksanaan pengurusan dan pelaksanaan aktiviti PKG Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an.

PTN17 PKG Urusan surat, fail, menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat.

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab 10. Perkhidmatan Meja Bantuan kepada sekolah-sekolah setempat. 11. Memantau penggunaan penyelesaian sepadu Sekolah Bestari (SSIS). 12. Mempengerusikan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). 13. Khidmat bantu, bimbingan dan nasihat berkaitan dengan penggunaan bahan P&P. 14 Memantau Program Teknologi Pendidikan. 15. Menghasilkan Bahan-bahan Sumber Pendidikan Mempengerus ikan Mesyuarat Pengurusan PKG.

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Ketua Penolong Pengarah BTPN Pulau Pinang Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Pengarah BTPN Pulau Pinang (Ketua Unit PSP & PKG) Pegawai Teknologi Pendidikan BTPN Pulau Pinang (Sub Unit PKG) Memantau pelaksanaan program dan aktiviti

Melaksanakan progra m dan aktiviti berka itan.

PTN17 PKG Urusan surat, fail, menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat.

16.

17. Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti PKG.

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.1 6.1.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus ( ABM )Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Terima arahan daripada BTPN untuk menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM). 2. Mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa Pengurusan PKG. 3. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan Tahun Berkenaan. 4. Mengurus anggaran amaun perbelanjaan yang diterima mengikut polisi semasa BTPN. 5. Melaporkan Anggaran Perbelanjaan yang telah dibuat ke BTPN.KPP BTPN PULAU PINANG

KETUA UNIT PSP & PKG

PTP DGA34 SUB UNIT PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus ( ABM )

Muka surat ini

1/1

Mul a Terima arahan daripada BTPN untuk menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM). Menyediakan Anggaran Perbelanjaan Tahun Berkenaan. Mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa Pengurusan PKG .

Mengurus anggaran amaun perbelanjaan yang diterima mengikut polisi semasa BTPN. Melaporkan anggaran perbelanjaan yang telah dibuat ke BTPN.

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.1 8.1.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus ( ABM )Aktiviti Tindaka n

Muka surat ini Catatan

1/1

Bil 1

Terima arahan daripada BTPN untuk menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa Pengurusan PKG Menyediakan anggaran perbelanjaan tahun berkenaan Mengurus anggaran amaun perbelanjaan yang diterima mengikut polisi semasa BTPN. Melaporkan anggaran perbelanjaan yang telah dibuat ke BTPN.

2 3 4

5

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2/2002 4. Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9001:2000 dalam Perkhidmatan Awam

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Kewangan 0S29000 PKG

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.1 6.1.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menguruskan pentadbiran am, perolehan kerajaan dan inventoriPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Terima bekalan alatan atau bahan daripada pembekal. 2. Pastikan bekalan sempurna mengikut spesifikasi yang ditetapkan. 3. Menandatangani Sijil Akuan Penerimaan (SAP). 4. Menyerahkan peralatan atau bahan kepada PTN17 untuk direkodkan dalam Buku Daftar Bekalan Pejabat (KEW314), kad Daftar Harta Modal (KEW312) atau kad Daftar Inventori (KEW313) 5. Menulis kod inventori pada barang yang dibekalkan. 6. Menyemak dan mengemaskini rekod dan senarai inventori setiap 6 bulan sekali.KPP BTPN PULAU PINANG

KETUA UNIT PSP & PKG

PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menguruskan pentadbiran am, perolehan kerajaan dan inventori Mul a

Muka surat ini

1/1

Terima bekalan alatan atau bahan daripada pembekal

Tidak Sempurna

Pastikan bekalan sempurna spesifikasinya Sempurna Menandatangani Sijil Akuan Penerimaan (SAP). Menyerahkan peralatan atau bahan kepada PTN17 untuk direkodkan dalam Buku Daftar Bekalan Pejabat (KEW314), kad Daftar Harta Modal (KEW312) atau kad Daftar Inventori (KEW313) Menulis kod inventori pada barang yang dibekalkan. Menyemak dan mengemaskini rekod dan senarai inventori setiap 6 bulan sekali.

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.1 8.1.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menguruskan pentadbiran am, perolehan kerajaan dan inventoriAktiviti Tindaka n

Muka surat ini Catatan

1/1

Bil 1 2 3 4

Terima bekalan alatan atau bahan daripada pembekal Pastikan bekalan sempurna spesifikasinya Menandatangani Sijil Akuan Penerimaan (SAP) Menyerahkan peralatan atau bahan kepada PTN17 untuk direkodkan dalam Buku Daftar Bekalan Pejabat, (KEW314), kad Daftar Harta Modal (KEW312) atau kad Daftar Inventori (KEW 313) Menulis kod inventori pada barang yang di bekalkan Menyemak dan mengemaskini rekod dan senarai inventori setiap 6 bulan sekali.

5

6

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1991 : Penggunaan Borang-Borang Baru bagi Pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Sijil Akuan Penerimaan (SAP). 2. Kad Daftar Harta Modal (KEW 312) 3. Kad Daftar Inventori (KEW 313) 4. Buku Daftar Bekalan Pejabat (KEW 314),

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.1 6.1.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyelia dan menyenggara bangunan dan peralatanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Melihat dan memeriksa kerosakan 2. Melaporkan kepada BTPN akan kerosakan 3. Menyediakan spesifikasi kerja dan dapatkan sebutharga dari pemborong / pembekal 4. Memohon Pesanan Kerajaan 5. Memaklumkan kepada pemborong / pebekal selepas menerima LO 6. Memantau kerja-kerja penyenggaraan mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan. 7. Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila kerja telah selesai dengan sempurna dan serahkan PTN17 untuk tindakan. 8. Menyerahkan dokumen-dokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan lanjutKPP BTPN PULAU PINANG

KETUA UNIT PSP & PKG

PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyelia dan menyenggara bangunan dan peralatan Mul a

Muka surat ini

1/1

Menyediakan spesifikasi kerja dan dapatkan sebutharga dari pemborong / pembekal

E d a r k Tidak lulus

Lulus

Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila kerja telah selesai dengan sempurna dan serahkan PTN17 untuk tindakan.

Melaporkan Memantau Melihat Memaklumkan Memohon / memeriksa kerja-kerja Pesanan kepada kepada BTPN Kerajaan pemborong akan / kerosakan penyenggaraan pembekal

Menyerahkan dokumen-dokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan lanjut Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.1 8.1.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyelia dan menyenggara bangunan dan peralatanTindaka n

Muka surat ini

1/1

Bil 1 2 3

Aktiviti

Catatan

Melihat / memeriksa kerosakan Melaporkan kepada BTPN akan kerosakan Menyediakan spesifikasi kerja dan dapatkan sebutharga dari pemborong / pembekal Memohon Pesanan Kerajaan Memaklumkan kepada pemborong / pembekal selepas terima LO Memantau kerja-kerja penyenggaraan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila kerja telah selesai dengan sempurna dan serahkan PTN17 untuk tindakan Menyerahkan dokumen-dokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan lanjut

4 5

6

7

8

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1991 : Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal, Inventori Dan Bekalan Pejabat

11.0 Senarai Jawatankuasa Yang dianggotaiTiada Berkenaan.

12.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Notis Membuat Pembelian Perkhidmatan Penyelenggaraan (KEW 300 Z 6) Warna Hijau

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.1 6.1.4 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pembelian BahanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Dapatkan sebutharga dari pemborong / pembekal 2. Memohon Pesanan Kerajaan 3.Memaklumkan kepada pemborong / pebekal selepas menerima LO 4. Menyemak bahan mengikut spesifikasi yang ditetapkan 5. Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila menerima bahan dan serahkan PTN17 untuk tindakan. 6 Menyerahkan dokumen-dokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan lanjutKPP BTPN PULAU PINANG

KETUA UNIT PSP & PKG

1.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.4 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pembelian Bahan

Muka surat ini

1/1

Dapatkan sebutharga dari pemborong / pembekal Rujuk peranca Beri R bahan khidm Beri at Membu at Menentukan peserta program, penceramah, tempat, tarikh, masa

Sediaka n

Membu at Mengenalpasti pihak yang mempunyai bahan idea kreatif yang berkaitan

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.1 8.1.4 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pembelian Bahan

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti

Tindaka n

Catatan

Dapatkan sebutharga dari pemborong / pembekal Memohon Pesanan Kerajaan Kerajaan Memaklumkan kepada pemborong / pembekal selepas menerima LO Menyemak bahan mengikut spesifikasi yang ditetapkan

2

3 4 5

Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila menerima bahan dan serahkan PTN17 untuk tindakan. Berbin cang 6 Menyerahkan dokumen-dokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan lanjut

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja6. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 7. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 8. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 9. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 10. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1991 : Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal, Inventori Dan Bekalan Pejabat

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail MejaBorang Notis Membuat Pembelian Barang (KEW 300 Z 6) Warna Merah

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKGT DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.5 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Perancangan dan Laporan Sasaran Kerja TahunanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Terima arahan daripada Unit PSP & PKG BTPN untuk menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). 2. Mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa Pengurusan PKG. 3.Melaksanakan aktiviti selaras dengan Perancangan SKT yang telah dipersetujui. 4.Melaporkan Pencapaian SKT semasa setiap awal bulan dan akhir tahun kepada KETUA UNIT PSP &PKG dan KPP. KPP BTPN PULAU PINANG

KETUA UNIT PSP & PKG

PTP DGA 34 UNIT PSP & PKG

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 1991 : Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan JawatankuasaJawatankuasa Kerajaan.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.5 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Perancangan dan Laporan Sasaran Kerja Tahunan

Muka surat ini

1/1

Terima arahan daripada Unit PSP & PKG BTPN untuk menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). Mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa Pengurusan PKG. Melaksanakan aktiviti selaras dengan Perancangan SKT yang telah dipersetujui. Melaporkan Pencapaian SKT semasa setiap awal bulan dan akhir tahun kepada KETUA UNIT PSP & PKG danKPP.

Tamat

Mul a

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.5 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Perancangan dan Laporan Sasaran Kerja TahunanTindaka n

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti

Catatan

Terima arahan daripada Unit PSP & PKG BTPN untuk menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). Mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti PKG. Melaksanakan aktiviti selaras dengan Perancangan SKT yang telah dipersetujui. Melaporkan Pencapaian SKT semasa setiap awal bulan dan akhir tahun kepada KETUA UNIT PSP & PKG danKPP.

2

3

4

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 1991 : Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Laporan Pencapaian Bulanan SKT dan Tahunan.

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKGT DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.6 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Laporan Kewangan bulanan dan tahunan.Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Mengemaskini Buku Vot Kewangan PKG berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan. 2. Mengisi format laporan berpandukan kepada pencapaian SKT dan Buku Vot Kewangan PKG. 3. Sediakan Laporan Kewangan mengikut format yang diperakukan dalam bentuk soft dan hard copy 4. Hantar Laporan Kewangan kepada Unit PSP & PKG.

KPP BTPN PULAU PINANG

KETUA UNIT PSP & PKG

PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.1 7.1.6 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Laporan Kewangan bulanan dan tahunan.

Muka surat ini

1/1

Mul a Mengemaskini Buku Vot Kewangan PKG berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan. Mengisi format laporan berpandukan kepada pencapaian SKT dan Buku Vot Kewangan PKG. Sediakan Laporan Kewangan mengikut format yang diperakukan dalam bentuk soft dan hard copy Hantar Laporan Kewangan kepada Unit PSP & PKG.

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.1 8.1.6 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Menyediakan Laporan Kewangan bulanan dan tahunan.Tindaka n

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti

Catatan

Mengemaskini Buku Vot Kewangan PKG berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan. Mengisi format laporan berpandukan kepada pencapaian SKT dan Buku Vot Kewangan PKG. Sediakan Laporan Kewangan mengikut format yang diperakukan dalam bentuk soft dan hard copy Hantar Laporan Kewangan kepada Unit PSP & PKG.

2

3

4

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Buku Vot Kewangan PKG 2. Borang Laporan Kewangan OS29000 PKG

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.2 6.2.1 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Merancang, mengurus dan melaksana program dan latihan teknologi pendidikanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Kewangan Bil.6 Tahun 1997.:Garis Panduan Bagi Permohonan Penyediaan Kemudahan Secara Pakej 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) 3. Perkhidmatan Awam Perkeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004:Penjenisan Kod bagi Hasil dan Perbelanjaan Bertarikh 5 Nov.2004 4. Perkeliling Perbendaharaan (SPP) Bil 5 Tahun 2004:Tatacara Perolehan Berkaitan Latihan Bertarikh 22 Sept.2004

1. Rujuk perancangan program dalam Buku Sasaran Kerja Tahunan 2. Menentukan peserta program, penceramah, tempat, tarikh, masa dan lain-lain keperluan yang berkaitan. 3. Memohon Pesanan Kerajaan (LO) keperluan program 4. Menguruskan surat panggilan kepada peserta, penceramah dan urusetia 5. Membuat tempahan makan minum 6. Persiapan dokumen, peralatan, bahan dan tempat program 7. Melaksanakan program dan latihan 8. Edarkan Borang Penilaian 9. Penceramah dan program kepada peserta 10. Menyediakan laporan dan dokumentasi 11. Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila program dan latihan telah selesai dan serahkan kepada PTN17 untuk tindakan 12. Menyerahkan laporan dan dokumen-dokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan.

KPP BTPN PULAU PINANG

KETUA UNIT PSP & PKG

PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.2 7.2.1 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Merancang, mengurus dan melaksana program dan latihan teknologi pendidikan Mul a

Muka surat ini

1/1

Memohon Pesanan Kerajaan (LO) keperluan program Menguruskan surat panggilan kepada peserta, penceramah dan urusetia

Persiapan dokumen, peralatan bahan dan tempat program Melaksanakan program dan latihan

Menyediakan laporan dan dokumentasi

Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila program dan latihan telah selesai dan serahkan kepada PTN17 untuk tindakan

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32TamatAktiviti Subaktiviti 8.2 8.2.1

Menyerahkan laporan dan dokumen-dokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan.

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Merancang, mengurus dan melaksana program dan latihan teknologi pendidikanTindaka n

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti

Catatan

Rujuk perancangan program dalam Buku Sasaran Kerja Tahunan Menentukan peserta program, penceramah, tempat, tarikh, masa dan lain-lain keperluan yang berkaitan Memohon Pesanan Kerajaan (LO) keperluan program Menguruskan surat panggilan kepada peserta, penceramah dan urusetia Membuat tempahan makan minum Persiapan dokumen, peralatan bahan dan tempat program Melaksanakan program dan latihan Edarkan Borang Penilaian Penceramah dan program kepada peserta Menyediakan laporan dan dokumentasi

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Tandatangan Pesanan Kerajaan apabila program dan latihan telah selesai dan serahkan kepada PTN17 untuk tindakan Menyerahkan laporan dan dokumendokumen tuntutan pembayaran kepada BTPN untuk tindakan.

11 .

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Perkeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004:Penjenisan Kod bagi Hasil dan Perbelanjaan Bertarikh 5 Nov.2004 3. Perkeliling Perbendaharaan (SPP) Bil 5 Tahun 2004:Tatacara Perolehan Berkaitan Latihan Bertarikh 22 Sept.2004 4. Surat Pekeliling Kewangan Bil.6 Tahun 1997.:Garis Panduan Bagi Permohonan Penyediaan Kemudahan Secara Pakej

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Notis Membuat Pembelian Perkhidmatan (KEW.300-Z 6) Warna Kuning 2. Borang Proposal Permohonan Pesanan Kerajaan

3. Borang Penilaian Penceramah 4. Borang Penilaian Kursus 5. Borang Kehadiran Peserta 6. Borang Tuntutan Perjalanan 7. Borang Pelaporan Dokumentasi Perlaksanaan Program

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.2 6.2.2 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Memainkan peranan sebagai fasilitator program dan latihanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG KETUA UNIT PSP & PKG PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima lantikan sebagai fasilitator 2. Menyediakan bahan syarahan / fasilitator 3. Menentukan peralatan dan bahan sedia untuk digunakan 4. Menjalankan tugas dan peranan sebagai fasilitator

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.2 7.2.2 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Memainkan peranan sebagai fasilitator program dan latihan Mul a Menerima lantikan sebagai fasilitator

Muka surat ini

1/1

Menyediakan bahan syarahan / fasilitator Menentukan peralatan dan bahan sedia untuk digunakan

Menjalankan tugas dan peranan sebagai fasilitator

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.2 8.2.2 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Memainkan peanan sebagai fasilitator program dan latihanAktiviti Tindaka n

Muka surat ini Catatan

1/1

Bil 1

Menerima lantikan sebagai fasilitator Menyediakan bahan syarahan / fasilitator Menentukan peralatan dan bahan sedia untuk digunakan Menjalankan tugas dan peranan sebagai fasilitator

2 3

4

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Maklumat Penceramah.

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.2 6.2.3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Memberi khidmat nasihat penggunaan media, peralatan dan perisian dalam P&PPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Mengenalpasti pihak yang akan diberi / memohon khidmat nasihat 2. Rujuk dokumen yang diperlukan untuk diberi perkhidmatan 3.Beri khidmat nasihat yang diperlukan 4.Beri bahan rujukan / manual jika perlu 5.Sediakan pelaporan / rekod perkhidmatan 6.Membuat tindakan susulanKETUA UNIT PSP & PKG KPP BTPN PULAU PINANG

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.2 7.2.3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Memberi khidmat nasihat penggunaan media, peralatan dan perisian dalam P&P Mul a

Muka surat ini

1/1

Mengenalpasti pihak yang akan diberi / memohon khidmat nasihat

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.2 8.2.3 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Memberi khidmat nasihat penggunaan media, peralatan dan perisian dalam P&PTindaka n

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti

Catatan

Mengenalpasti pihak yang akan diberi / memohon khidmat nasihat Rujuk dokumen yang diperlukan untuk diberi perkhidmatan Beri khidmat nasihat yang diperlukan Beri bahan rujukan / manual jika perlu Sediakan pelaporan / rekod perkhidmatan Membuat tindakan susulan

2 3 4 5

6

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Permohonan Khidmat Nasihat.

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.2 6.2.4 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Membantu menyelaras perkongsian idea dalam P&P berasaskan teknologi pendidikanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Mengenalpasti pihak yang mempunyai bahan idea kreatif yang berkaitan 2. Mengenalpasti pihak kedua yang memerlukan bahan berkenaan 3. Berbincang dengan kedua-dua belah pihak akan perkongsian idea 4. Menyelaraskan perancangan projek perkongsian 5. Membantu melaksanakan projek / program 6. Menjalankan tindakikut projek / program 7. Menyelaraskan pelaporan Dokumentasi laporan direkod dan dihantar ke BTPNKETUA UNIT PSP & PKG KPP BTPN PULAU PINANG

PTP DGA34 UNIT PSP & PKG

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.2 7.2.4 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Membantu menyelaras perkongsian idea dalam P&P berasaskan teknologi pendidikan

Muka surat ini

1/1

Mul a

Mengenalpasti pihak kedua yang memerlukan bahan berkenaan

Menyelaraskan perancangan projek perkongsian Membantu melaksanakan projek / program Menjalankan tindakikut projek / program Dokumentasi laporan direkod dan dihantar ke BTPN

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.2 8.2.4 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETEMPAT

Membantu menyelaras perkongsian idea dalam P&P berasaskan teknologi pendidikanAktiviti Tindaka n

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Catatan

Mengenalpasti pihak yang mempunyai bahan idea kreatif yang berkaitan Mengenalpasti pihak kedua yang memerlukan bahan berkenaan Berbincang dengan kedua-dua belah pihak akan perkongsian idea Menyelaraskan perancangan projek perkongsian Membantu melaksanakan projek / program Menjalankan tindakikut projek / program Dokumentasi laporan direkod dan dihantar ke BTPN

2 3

4

5

6

7

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Kertas Kerja Projek.

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.3 6.3.1 PENDIDIKAN BESTARI

Perkhidmatan Meja BantuanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG KETUA UNIT PENDIDIKAN BESTARI

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Terima panggilan / e-mail dari pihak sekolah 2. Perbincangan dengan Pengetua / Guru Besar atau guru ITC (Information Technology Coordinator) 3. Mengenal pasti masalah samada log in, SSMS atau Pengajaran & Pembelajaran CDRI 4. Perbincangan dengan Unit Pendidikan Bestari BTPN (untuk dapatkan maklumat) 5. Memberi panduan penyelesaian kepada pihak sekolah mengikut bidang yang dikehendaki 6. Selesaikan masalah Level 1 7. Buat laporan aduan 8. Serah laporan kepada Ketua Unit Bestari

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.3 7.3.1 PENDIDIKAN BESTARI

Perkhidmatan meja bantuan

Muka surat ini

1/1

Terima panggilan / e-mail dari pihak sekolah Perbincangan dengan Pengetua / Guru Besar atau guru ITC (Information Technology Coordinator)

Perbincangan dengan Unit Pendidikan Bestari PSPN (untuk dapatkan maklumat)

Mengenal pasti masalah samada log in, SSMS atau Pengajaran & Pembelajaran CDRI

TIDAK

YA Memberi panduan penyelesaian kepada pihak sekolah mengikut bidang yang dikehendaki Selesaikan masalah Level 1

Buat laporan aduan

Serah laporan kepada Ketua Unit Pendidikan Bestari

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.3 8.3.1 PENDIDIKAN BESTARI

Perkhidmatan Meja Bantuan Tindaka n

Muka surat ini

1/1

Bi l 1 2 3

Aktiviti Terima panggilan / e-mail dari pihak sekolah. Perbincang dengan pengetua / Guru Besar atau guru ITC (Information Technology Coordinator) Mengenal pasti masalah samada log in, SSMS / Pengajaran & Pembelajaran CDRI Perbincangan dengan Unit Pendidikan Bestari BTPN (untuk dapatkan maklumat) Memberi panduan penyelesaian kepada pihak sekolah mengikut bidang yang dikehendaki Selesaikan masalah Level 1 Buat laporan aduan Serah laporan kepada Ketua Unit Pendidikan Bestari

Catatan

4

5

6 7 8

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Laporan Perkhidmatan Meja Bantuan. 1.

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.3 6.3.2 PENDIDIKAN BESTARI

PemantauanPegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Menyediakan perancangan Aktiviti lawatan pemantauan 2. Menyediakan Jadual Pemantauan 3. Mengedarkan Jadual Pemantauan kepada Sekolah dan salinan ke PPD 4. Membuat lawatan pemantauan ke sekolah 5. Jika tidak dapat membuat lawatan pemantauan ke sekolah 5.1 Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar 5.2 Menetapkan tarikh semula pemantauan 6. Mengisi maklumat Borang Instrumen Pemantauan. 7. Menyediakan Rumusan Laporan Pemantauan. 8. Menghantar Rumusan Laporan Pemantauan kepada Unit PSP & PKG. 9. Membuat tindakan susulan.

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran KETUA UNIT Awam Bil PENDIDIKAN 1/1992 : BESTARI Panduan Pengurusan KETUA UNIT PSP & Kualiti PKG Menyeluruh (TQM) PENOLONG Perkhidmatan PEGAWAI Awam . PENDIDIKANDAERAH (SEKTOR AKADEMIK)

2.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan

Selesaikan Buat Serah laporan laporan masalah aduan kepada Lavel ketua 1 unit dan KPP

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.3 7.3.2 PENDIDIKAN BESTARI

Pemantauan

Muka surat ini

1/1

Mula

Menyediakan perancangan aktiviti lawatan pemantauan Tetap tarikh semula Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar

Menyediakan Jadual Pemantauan

Mengedarkan Jadual Pemantauan kepada sekolah dan salinan ke PPD

Lawatan pemantauan ke sekolah TIDAK YA Isi maklumat Borang Instrumen Pemantauan Menyediakan Rumusan Laporan Pemantauan Menghantar Rumusan Laporan Pemantauan ke Unit PSP & PKG Tindakan susulan

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.3 8.3.2 PENDIDIKAN BESTARI

Pemantauan Tindaka n

Muka surat ini

1/1

Bi l 1 2 3 4 5

Aktiviti Menyediakan Perancangan Aktiviti lawatan pemantauan Menyediakan Jadual Pemantauan Mengedarkan Jadual Pemantauan kepada Sekolah dan salinan ke PPD Membuat lawatan pemantauan ke sekolah Jika tidak dapat membuat lawatan pemantauan ke sekolah 5.1 Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar 5.2 Menetapkan tarikh semula pemantauan

Catatan

6 7 8

Mengisikan maklumat Borang Instrumen Pemantauan Menyediakan Rumusan Laporan Pemantauan Menghantar Rumusan Laporan Pemantauan kepada Unit PSP & PKG. Membuat tindakan susulan

9

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam . 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Jadual Pemantauan 2. Borang Instrument Pemantauan PKG ke Sekolah 3. Borang Rumusan Instrument Pemantauan

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Sub aktiviti 6.3 6.3.3 PENDIDIKAN BESTARI Mempengerusikan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG KETUA UNIT PENDIDIKAN BESTARI Muka surat ini 1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Menentukan agenda mesyuarat mengikut SKT atau isu semasa. 2. Menetapkan tarikh, masa dan tempat mesyuarat. 3. Memohon peruntukan kerajaan (LO) dari BTPN 4. Mengarahkan PT N17 mengeluarkan surat panggilan 5. Mengarahkan PTN17 membuat tempahan makan minum 6. Mengarahkan PTN17 menyediakan tempat mesyuarat 7. Menyediakan bahan edaran mesyuarat. 8. Melantik Setiausaha mesyuarat 9. Mempengerusikan mesyuarat 10. Mengarahkan SU menyediakan minit mesyuarat 11. Menghantar salinan Minit Mesyuarat kepada Unit Pendidikan Bestari

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.3 7.3.3 PENDIDIKAN BESTARI Mempengerusikan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Muka surat ini 1/1

Mula

Mengarahkan PTN17 mengeluarkan surat panggilan

Mengarahkan PTN17 Mesyediakan tempat bermesyuarat

Menghantar salinan Minit Mesyuarat kepada Unit Pendidikan Bestari

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Sub aktiviti 8.3 8.3.3 PENDIDIKAN BESTARI Mempengerusikan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Muka surat ini 1/1

Bi l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktiviti Menentukan agenda mesyuarat mengikut SKT atau isu semasa Menetapkan tarikh, masa dan tempat mesyuarat Mengarahkan PTN17 mengeluarkan surat panggilan Memohon peruntukan kerajaan (LO) dari BTPN Mengarahkan PTN17 membuat tempahan makan minum Mengarahkan PTN17 menyediakan tempat mesyuarat Melantik Setiausaha Mempengerusikan mesyuarat Mengarahkan setiausaha menyediakan minit mesyuarat Menghantar laporan kepada Unit Pendidikan Bestari

Tindaka n

Catatan

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Notis Membuat Pembelian Perkhidmatan (KEW 300 Z 6) Warna Kuning 2. Miinit Mesyuarat 3. Miinit Maklum balas

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Sub aktiviti 6.3 6.3.4 PENDIDIKAN BESTARI

Memberi Khidmat Bantu dan Nasihat Penggunaan Bahan P&P Dalam Pelbagai Media.Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG KETUA UNIT PENDIDIKAN BESTARI PENOLONG PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH (SEKTOR AKADEMIK)

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Kenal pasti sekolah yang hendak dibantu. 2. Buat jadual khidmat bantu dan maklumkan kepada pihak sekolah dan PPD. 3. Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar untuk membuat khidmat bantu ke sekolah. 4. Melaksana khidmat bantu di dalam bidang penggunaan bahan P&P dalam pelbagai media. 5. Beri cadangan dan maklum balas kepada pihak sekolah untuk tindakan. 6. Mengisi Borang Khidmat Bantu dan serah satu salinan kepada pihak sekolah. 7. Buat laporan kepada Unit Pendidikan Bestari.

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.3 7.3.4 PENDIDIKAN BESTARI

Memberi khidmat bantu dan nasihat penggunaan bahan P&P dalam pelbagai media.

Muka surat ini

1/1

Kenal pasti sekolah yang hendak dibantu Buat jadual khidmat bantu dan maklumkan kepada pihak sekolah dan PPD. Maklumkan kepada pihak sekolah

Laksana khidmat bantu

Beri cadangan dan maklum balas kepada pihak sekolah

Mengisi Borang Khidmat Bantu dan serah satu salinan kepada pihak sekolah Buat Laporan Khidmat Bantu kepada Unit Pendidikan Bestari

Tamat

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.3 8.3.4 PENDIDIKAN BESTARI

Memberi khidmat bantu dan nasihat penggunaan bahan P&P dalam pelbagai media. Tindaka n

Muka surat ini

1/1

Bi l 1 2

Aktiviti Kenal pasti sekolah yang hendak dibantu. Buat jadual khidmat bantu dan maklumkan kepada pihak sekolah dan PPD. Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar untuk membuat khidmat bantu ke sekolah Melaksana khidmat bantu di dalam bidang penggunaan bahan P&P dalam Pelbagai Media. Beri cadangan dan maklum balas kepada pihak sekolah untuk tindakan. Mengisi Borang Khidmat Bantu dan serah satu salinan kepada pihak sekolah. Buat Laporan Khidmat Bantu kepada Unit Media Pendidikan

Catatan

3

4

5 6

7

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Jadual Khidmat Bantu 2. Borang Instrument Khidmat Bantu 3. Borang Laporan Khidmat Bantu

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti 6.4 Subaktiviti 6.4.1 PEMANTAUAN PROGRAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN Memantau Program Teknologi Muka Pendidikan: TVP, Radio Pendidikan, surat ini Program Nilam, PSS dan Penggunaan Bahan Sumber P&P Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG KETUA UNIT MEDIA PENDIDIKAN KETUA UNIT PSP & PKG 1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Kenal pasti sekolah yang hendak dipantau. 2. Buat Jadual Pemantauan dan maklumkan kepada pihak sekolah dan PPD. 3. Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar. 4. Jika tidak dapat membuat lawatan pemantauan ke sekolah a. Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar b. Menetapkan tarikh semula pemantauan 5. Laksana lawatan pemantauan. 6. Mengisi Borang Instrumen Pemantauan dan serah satu salinan kepada pihak sekolah. 7. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. 8. Menyediakan Rumusan Laporan Pemantauan. 9. Menghantar Rumusan Laporan Pemantauan kepada Unit PSP & PKG. 10. Membuat tindakan susulan.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.4 8.4.1 PEMANTAUAN PROGRAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN Memantau Program Teknologi Pendidikan: TVP, Radio Pendidikan, Program Nilam, PSS dan Penggunaan Bahan Sumber P&P Muka surat ini 1/1

Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar. TIDAK

YA

Menyediakan Rumusan Laporan Pemantauan Menghantar Rumusan Laporan Pemantauan kepada Unit PSP & PKG

Membuat tindakan susulan

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti 8.4 PEMANTAUAN PROGRAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN Memantau Program Teknologi Pendidikan: TVP, Radio Pendidikan, Program Nilam, PSS dan Penggunaan Bahan Sumber P&P Muka surat ini Subaktiviti 8.4.1 1/1

Bi l 1 2 3

Aktiviti Kenal pasti sekolah yang hendak dilawati Buat jadual lawatan| Maklumkan kepada pihak sekolah Hantar surat makluman kepada Pengetua/Guru Besar Jika tidak dapat membuat lawatan pemantauan ke sekolah. Menetapkan tarikh semula pemantauan Laksana lawatan pemantauan Mengisi Borang Instrumen Pemantauan dan serah satu salinan kepada pihak sekolah. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan Menyediakan Rumusan Laporan Pemantauan Menghantar Rumusan Laporan Pemantauan kepada Unit PSP & PKG Membuat tindakan susulan

Tindaka n

Catatan

4 5

6

7 8 9

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Jadual Pemantauan 2. Borang Instrument Pemantauan PKG ke Sekolah 3. Borang Rumusan Pemantauan

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.5 6.5.1 PENGHASILAN BAHAN SUMBER PENDIDIKAN Menghasilkan bahan-bahan sumber pendidikan Papan Cerita Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG KETUA UNIT MEDIA PSP Muka surat ini 1/3

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima arahan dari BTPN membina satu tajuk papan cerita. 2. Menyediakan kertas kerja penerbitan papan cerita. 3. Dapatkan persetujuan tajuk dari Unit Media Pendidikan BTPN. 4. Menjalankan mesyuarat projek / penghasilan kerangka isi kandungan / draf isi kandungan papan cerita 5. Mengadakan bengkel menyediakan skrip mengikut kriteria yang ditetapkan dalam plan kualiti. 6. Menyediakan rekabentuk pengajaran dan carta alir. 7. Mengadakan bengkel penghasilan (pengarangan) papan cerita 8. Mengadakan bengkel pemurnian papan cerita 9. Menghantar papan cerita ke Unit Media Pendidikan BTPN untuk dinilai

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.5 7.5.1 PENGHASILAN BAHAN SUMBER PENDIDIKAN Menghasilkan bahan-bahan sumber pendidikan Papan Cerita Muka surat ini 1/3

Menerima arahan dari BTPN membina satu tajuk papan cerita Menyediakan kertas kerja penerbitan papan cerita

Semak semula Tajuk

Dapatkan persetujuan tajuk dari Unit Media Pendidikan BTPN Menjalankan mesyuarat projek / penghasilan kerangka isi kandungan / draf isi kandungan papan cerita Mengadakan bengkel menyediakan skrip mengikut kriteria yang ditetapkan dalam plan kualiti. Menyediakan rekabentuk pengajaran dan carta alir. Mengadakan bengkel penghasilan (pengarangan) papan cerita Mengadakan bengkel pemurnian papan cerita Menghantar papan cerita ke Unit Media Pendidikan BTPN untuk dinilai

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.5 8.5.1 PENGHASILAN BAHAN SUMBER PENDIDIKAN Menghasilkan bahan-bahan sumber pendidikan Papan Cerita Muka surat ini 1/1

Bi l 1

Aktiviti Menerima arahan dari BTPN membina satu tajuk papan cerita Menyediakan kertas kerja penerbitan papan cerita Dapatkan persetujuan tajuk dari Unit Media Pendidikan BTPN Menjalankan mesyuarat projek / penghasilan kerangka isi kandungan / draf isi kandungan Mengadakan bengkel menyedia kan skrip mengikut kriteria yang ditetapkan dalam plan kualiti Menyediakan rekabentuk pengajaran dan carta alir. Menyediakan rekabentuk pengajaran dan carta alir. Mengadakan bengkel pemurnian papan cerita Menghantar papan cerita ke Unit Media Pendidikan BTPN untuk dinilai

Tindaka n

Catatan

2

3

4

5

6

7

8

9

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Papan Cerita

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.6 6.6.1 URUSETIA Mempengerusikan Mesyuarat Pengurusan PKG Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN KETUA UNIT PKG Muka surat ini 1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Menetapkan tarikh mesyuarat berdasarkan SKT 2. Mengarahkan PT N17 mengeluarkan memo dalaman panggilan mesyuarat kepada Kakitangan dan menentukan agenda 3. Memohon peruntukan kerajaan ( LO ) untuk makan minum 4. Mengarahkan PTN 17 Membuat tempahan makan minum 5. Mengarahkan PTN17 Menyediakan tempat bermesyuarat6. Melantik setiausaha mesyuarat

7. Mempengerusikan mesyuarat mengikut agenda 8. Menghantar salinan minit mesyuarat kepada Unit PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.6 7.6.1 URUSETIA Mempengerusikan Mesyuarat Pengurusan PKG Muka surat ini 1/1

Menetapkan tarikh mesyuarat berdasarkan SKT Meminta PT N17 mengeluarkan memo dalaman panggilan mesyuarat kepada Kakitangan dan menentukan agenda Melantik setiausaha mesyuarat

Memohon peruntukan kerajaan ( LO ) untuk makan minum Mengarahkan PTN 17 Membuat tempahan makan minum

Mengarahkan PTN17 Mesyediakan tempat bermesyuarat Mengarahkan SU mencatat minit mesyuarat Mempengerusikan mesyuarat mengikut agenda

Menghantar salinan minit mesyuarat kepada Unit PKG

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.6 8.6.1 URUSETIA Mempengerusikan Mesyuarat Pengurusan PKG Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Menetapkan tarikh mesyuarat berdasarkan SKT Mengarahkan PT N17 mengeluarkan memo dalaman panggilan mesyuarat kepada Kakitangan dan menentukan genda Memohon peruntukan kerajaan ( LO ) untuk makan minum Mengarahkan PTN 17 Membuat tempahan makan minum Mengarahkan PTN17 Mesyediakan tempat bermesyuarat Melantik setiausaha mesyuarat Mempengerusikan mesyuarat mengikut agenda

Tindaka n

Catatan

2

3

4

5

6 7

8

Menghantar salinan minit mesyuarat kepada Unit PKG

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Minit Mesyuarat Pengurusan PKG 2. Minit Maklum Balas

6.0 Proses Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 6.6 6.6.2 URUSETIA Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti PKG Muka surat ini 1/1

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk KPP BTPN PULAU PINANG KETUA UNIT PKG

Undang-Undang / Peraturan

1. Berbincang bersama pengerusi dalam menetapkan tarikh mesyuarat mengikut perancangan 2. Menyediakan minit mesyuarat dan senarai perkara berbangkit mesyuarat yang lalu. 3. Mengarahkan PTN17 mengeluarkan surat panggilan mesyuarat yang ditandatangani oleh PPD kepada ahli 14 hari sebelum tarikh mesyuarat dan. Mengedarkan minit mesyuarat 4. Memohon peruntukan kerajaan 14 hari sebelum tarikh mesyuarat ( LO ) untuk makan minum.5. Mengarahkan PTN17 Membuat

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

tempahan makan minum 6. Mengarahkan PTN17 Menyediakan tempat bermesyuarat 7. Mencatat minit mesyuarat 8. Menyerahkan draf minit mesyuarat kepada PTPN17 untuk ditaip. 9. Menghantar salinan minit mesyuarat kepada Unit PKG

7.0 Carta Aliran Kerja Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 7.6 7.6.2 URUSETIA Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti PKG Muka surat ini 1/1

Berbincang bersama pengerusi dalam menetapkan tarikh mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat dan senarai perkara berbangkit mesyuarat yang lalu. Mengarahkan PTN17 mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli 14 hari sebelum tarikh mesyuarat dan. Mengedarkan minit mesyuarat Memohon peruntukan kerajaan ( LO ) untuk makan minum Mengarahkan PTN17 membuat tempahan makan minum Mengarahkan PTN17 mesyediakan tempat bermesyuarat Mencatat minit mesyuarat

Menyerahkan draf minit mesyuarat kepada PTPN17 untuk ditaip. Menghantar salinan minit mesyuarat kepada Unit PKG

8.0 Senarai Semak Pegawai Teknologi Pendidikan PKG DGA32Aktiviti Subaktiviti 8.6 8.6.2 URUSETIA Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti PKG Muka surat ini 1/1

Bi l 1

Aktiviti Berbincang bersama pengerusi dalam menetapkan tarikh mesyuarat mengikut perancangan Menyediakan minit mesyuarat dan senarai perkara berbangkit mesyuarat yang lalu. Mengarahkan PTN17 mengeluarkan surat panggilan mesyuarat yang ditandatangani oleh PPD kepada ahli 14 hari sebelum tarikh mesyuarat dan. Mengedarkan minit mesyuarat Memohon peruntukan kerajaan 14 hari sebelum tarikh mesyuarat ( LO ) untuk makan minum Mengarahkan PTN17 Membuat tempahan makan minum Mengarahkan PTN17 Mesyediakan tempat bermesyuarat Mencatat minit mesyuarat Menyerahkan draf minit mesyuarat kepada PTPN17 untuk ditaip. Menghantar salinan minit mesyuarat kepada Unit PKG

Tindaka n

Catatan

2

3

4

5 6

7 8

9

9.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

10.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja1. Borang Permohonan Pesanan Kerajaan 2. Borang Kehadiran Peserta 3. Minit dan Maklum Balas Mesyuarat

12.0 Senarai Jawatankuasa Yang dianggotai Fail MejaNama Pegawai : MUHAMAD BIN HASSAN Jawatan : PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDKAN PKG DGA32 Bil 1 Nama Jawatankuasa Jawatankuasa Pengurusan PKG Kekerapan Mesyuarat Setahun 2 Jenis Keanggotaan Setiausaha

13.0 Norma Kerja Fail Meja PTP PKG DGA32Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil.1

Jenis KerjaMenyediakan Anggaran Belanja Mengurus ( ABM ) Menguruskan pentadbiran am, perolehan kerajaan dan inventori Menyelia dan menyenggara bangunan dan peralatan Pembelian Bahan Menyediakan Perancangan dan Laporan Sasaran Kerja Tahunan Menyediakan Laporan Kewangan bulanan dan tahunan. Merancang, mengurus dan melaksana program dan latihan teknologi pendidikan Memainkan peranan sebagai fasilitator program dan latihan Memberi khidmat nasihat penggunaan media, peralatan dan perisian dalam P&P

Masa Yang Diambil (minit)1440

Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu1

2.

60

1

3.

7200

1

4.

4800

1

5.

180

6

180

7.

170

8.

120

9.

80

10.

Membantu menyelaras perkongsian idea dalam P&P berasaskan teknologi pendidikan Perkhidmatan Meja Bantuan Pemantauan Mempengerusikan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ) Memberi Khidmat Bantu dan Nasihat Penggunaan Bahan P&P Dalam Pelbagai Media. Memantau Program Teknologi Pendidikan: TVP, Radio Pendidikan, Program Nilam, PSS dan Penggunaan Bahan Sumber P&P Menghasilkan bahanbahan sumber pendidikan- Papan Cerita Mempengerusikan Mesyuarat Pengurusan PKG Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti PKG

180

11.

130

12.

210

1

13.

120

1

14.

180

1

15.

180

1

16.

3180

1

17.

60

1

18.

180

1

14.0 Senarai Tugas Harian Fail MejaPegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Nama Pegawai : Jawatan Tarikh Bil : :

MUHAMAD BIN HASSAN PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN PTP PKG DGA32 01.07.2009 Butir-Butir Tugas Catatan

Tidak Lulus Lulus Memaklu Lulus Tandatan Menyema Tidak Menyerah Menentuk Mula Menetapk Memohon Mengarah Melantik Mempeng Buat Hantar Laksana Mengisi Beri Kenal Tamat Juruteknik Memohon Mula Tetapkan Mula Mula lulus Bahagi mkan gan k an peruntuka kan Setiausah erusikan jadual surat lawatan Borang cadangan pasti Komputer Pesanan semula bahan agenda tarikh, PTN an kepada Pesanan mengikut dokumenmasa n 17 a mesyuarat lawatan makluman pemantau Instrumen dan sekolah Kerajaan kerajaan tarikh FT17 dan Teknol pemboron Kerajaan spesifikasi dokumen tempat membuat mesyuarat Maklumka kepada an Pemantau maklumba yang g apabila yang tuntutan mengikut mesyuarat tempahan n Pengetua/ an las hendak (LO) / dan kepada dari ogi