RPH MINGGU 3

  • View
    243

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH BM THN 6

Text of RPH MINGGU 3

KPR 3974

TUGASAN : RPH MINGGU 4

UMAR HADI TOKAN B. ABU/ 750911-12-5449RPH 4

RPH Bahasa Melayu Tahun 6 Latihan Mengajar KPR 3974

TAJUK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN ENAM

DISEDIAKAN OLEH

NAMANO. MATRIK

UMAR HADI TOKAN B. ABU (750911-12-5449)PPG/BM/05/00807/2012/2/KIC

PUSAT PEMBELAJARAN:KIC CAWANGAN KOTA BHARU KELANTAN

NAMA TUTOR E-LEARNING: EN. RAZALI B. MOHAMMAD TARIKH SERAH: 10 HB APRIL 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIANBAHASA MALAYSIA SK

Mata Pelajaran dan KelasBahasa Malaysia Tahun 6 B

Tarikh08 APRIL 2015

Tema/TajukAlam Sekitar / Jerebu

Masa8.30 9.30 pagi (60 minit)

Fokus Utama8.2- Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam satu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras1(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Fokus Sampingan6.6- Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.Aras 3(i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;i)Membina serta menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.ii)Menceritakan semula maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

Sistem BahasaTatabahasa: -Ayat Majmuk, Ayat tunggal, Ayat penyata. - Kata hubung.Kosa kata:

Elemen Merentas Kurikulum(EMK)Ilmu: Kajian Tempatan, Sains, Pendidikan Alam Sekitar.TMK: LCD, KomputerNilai: Kesedaran tanggungjawab, prihatin, bekerjasamaKemahiran Berfikir: Menganalisis, membanding beza, menyenarai.Kemahiran Cara Belajar: merujuk sumber, membaca pantas, menghuraiPengetahuan Sedia Ada: Murid pernah mendengar berita tentang jerebu.

Bahan Bantu BelajarLembaran KerjaCD-ROM

Kad gambarKomputer Riba

LCD

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Refleksi

Murid membuat ramalan tentang sesuatu berdasarkan tajuk atau bahan.

1)Kekuatan Bagi memudahkan saya membuat refleksi pengajaran ini, saya meminta seorang rakan guru membuat pemerhatian semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Setelah selesai PdP saya meminta rakan memberi pandangan tentang pengajaran saya. Hasil perbincangan saya dengannya, terdapat beberapa kekuatan semasa proses makro pengajaran berlangsung. Antara kekuatan yang ketara ialah kelantangan suara. Guru berupaya mengemukakan soalan dengan jekas dan respon murid juga agak menggalakkan. Soalan yang diuatarakan dapat didengar dan difahami dengan jelas dan ini memudahkan murid menerima maklumat tanpa perlu sisipan pengulangan langkah pengajaran. Murid memberikan perhatian sepenuhnya dan memudahkan pencapaian objektif yang telah dirancang.Secara keseluruhan 30 orang murid dapat membina ayat tunggal dan majmuk dengan betul.

2)Kelemahan

Terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang dikenal pasti ketikan pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kelemahan yang jelas ialah guru menghadapi masalah menguruskan masa dengan sempurna mengikut perancangan. Guru juga perlu lebih banyak mengemukakan soalan yang memberangsangkan minda murid untuk memberi jawapan yang sesuai. Murid tidak menggunakan sepenuhnya pemikiran kreatif dan kritis ketika bertanya kepada guru tentang seuatu perkara. Murid-murid hanya menjawab ketika ditanya dan tidak bertindak secara kendiri serta perlu bimbingan sepenuhnya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini menyebabkan kurangnya idea daripada murid berdasarkan tajuk.

3)Langkah Mengatasi

Berdasarkan kepada kekuatan dan kelemahan yang telah dikenalpasti melalui pengajaran ini, saya perlu membuat penambahbaikan bagi meningkatkan tahap keberkesanan dan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Saya perlu memastikan penggunaan masa yang tepat dengan perancangan PdP. Selain itu saya perlu memantau perbincangan murid dari meja ke meja supaya mereka tidak melakukan miskonsepsi terhadap isi pelajaran yang dibincangkan. Saya harus memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan jawapan yang sesuai dan bercambah agar pemikiran kreatif dan kritis mereka dapat dikembangkan. Untuk itu murid harus diberikan masa yang sesuai untuk mereka berbincang, membentangkan hasil perbincangan mereka.

LANGKAH/MASAISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANCATATAN

Induksi Set(5 minit)Membuat pemerhatian tentang gambar

-Contoh:Pencemaran alam

Teknik: menjana idea1. Guru menayangkan slide gambar tentang alam sekitar.

2. Murid mengintepretasikan slaid gambar menggunakan laras bahasa yang sesuai.

3. Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pelajaran hari ini iaitu Jerebu

Murid mengaitkan PSA dengan set induksi guruKBKK: pemerhatian

Nilai :Berhati-hati berwaspada, bertanggungjawab.

Teknik:1)Soal jawab2)Sumbangsaran

Strategi :Berpusatkan bahan dan guru.

BBM1)LCD,Komputer

Langkah 1(10 minit)

-Bercerita-Membaca petikan

-Bercerita berdasarkan tajuk.

-Murid membaca petikan secara individu dan ilmiah.

-Murid membaca dengan nada dan intonasi yang sesuai.

Teknik:Sumbangsaran.1. Guru menayangkan slaid petikan.

2. Murid membaca petikan dengan senyap.

3. Guru mengaitkan pengalaman sedia ada murid dengan pengajaran yang hendak disampaikan.

4. Guru membimbing murid membaca petikan dengan nada dan intonasi yang sesuai.

6. Guru memilih murid secara rawak.Kemahiran KBT1-Menjana idea 2-Pembelajaran kontekstual

3-kecerdasan pelbagai

Nilai: -kerjasama, bertanggungjawab

Nilai ilmu :-Pendidikan Moral, Pendidkan Alam Sekitar

BBB:-Lampiran Teks

Kaedah:-Berpusatkan Bahan-Berpusatkan murid.

LANGKAH/MASAISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANCATATAN

Langkah 2(15 minit)-Guru dan murid bersoaljawab berdasarkan petikan.

Contoh soalan.1.Apakah punca jerebu?2.Apakah kesan jerebu kepada manusia?

-Kata Tanya.2. Apakah Teknik:1.Perbincangan2. Sumbangsaran1. Guru dan murid bersoaljawab tentang isi petikan yang dibaca. 2.Guru mengedarkan lembaran kerja.

3.Guru mengemukakan beberapa soalan bagi menguji tahap pemahaman murid tentang isi petikan yang dibaca.

4.Murid menjawab soalan dengan bimbingan guru

KBT:1.Membuat keputusan(KBKK)2. Menyenaraikan jawapan.

Teknik:1. Perbincangan2. Sumbangsaran

Nilai:-Berani

Strategi:1. Berpusatkan murid.

Langkah 3(15 minit)

Tatabahasa: 1.Ayat majmuk

2.Ayat tunggal

Aktiviti SimulasiTeknik: Perbincangan

1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk berbincang membuat penyelesaian maslah bagi gambar yang ditayangkan.1.1 Punca kejadian.1.2 Kesan 1.3 Tindakan yang perlu diambil.2. Guru dan murid berbincang untuk mendapatkan jawapan yang betul.

3. Kumpulan yang berjaya menyelesaikan masalah diberi pengiktarafan.

4. Setiap kumpulan berbincang tentang pengajaran yang diperolehi.

KBKK:

-Membina ayat majmuk-Menjana idea

BBB:Lembaran kerja, Nilai:KerjasamaMenghargai

Strategi:1. Berpusatkan murid2. Berpusatkan bahan.

Teknik:1.Perbincangan

LANGKAH/MASAISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANCATATAN

Langkah 4(10 minit)Membuat rumusan

Teknik: Simulasi

1. Murid menganalisis maklumat yang diperolehi untuk mendapat kewajaran ramalan.

2. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan maklumat yang diperolehi.

KBKK: Menjana Idea

Nilai:Menghargai alam sekitar

Nilai ilmu:-Pendidikan Moral.-Pendidikan AlamSekitar

BBB:Lembaran kerja

Penutup(5 minit)

Penutup

KognitifSoalan.

1.Guru meminta murid menyatakan nilai murni yang dipelajari pada hari ini.

*Menghargai alam sekitar*Bersyukur*Bertanggungjawab*Tolong menolong

Teknik:Soaljawab

1. Murid menyatakan nilai pengajaran berdasarkan petikan sebagai rumusan.

2.Murid menampal kad gambar bersiri di papan tulis.

KBKK:1.Menjana idea Teknik:Soal jawab

Nilai:-Menghargai alam-Tolong menolong-Bekerjasama-Bersyukur

Nilai ilmu:-Pendidikan Islam-Pendidikan Moral-Pendidikan Alam Sekitar

RANCANGAN PELAJARAN HARIANBAHASA MALAYSIA SK

Mata Pelajaran dan KelasBahasa Malaysia Tahun 6 B

Tarikh08 APRIL 2015

Tema/TajukAlam Sekitar / Jerebu

Masa8.30 9.30 pagi (60 minit)

Fokus Utama8.2- Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam satu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras1(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Fokus Sampingan6.6- Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.Aras 3(i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;i)Membina serta menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.ii)Menceritakan semula maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

Sistem BahasaTatabahasa: -Ayat Majmuk, Ayat tunggal, Ayat penyata. - Kata hubung.Kosa kata:

Elemen Merentas Kurikulum(EMK)Ilmu: Kajian Tempatan, Sains, Pendidikan Alam Sekitar.TMK: LCD, KomputerNilai: Kesedaran tanggungjawab, prihatin, bekerjasamaKemahiran Berfikir: Menganalisis, membanding beza, menyenarai.Kemahiran Cara Belajar: merujuk sumber, membaca pantas, menghuraiPengetahuan Sedia Ada: Murid pernah mendengar berita tentang jerebu.

Bahan Bantu BelajarLembaran KerjaCD-ROM

Kad gambarKomputer Riba

LCD

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Refleksi

Murid membuat ramalan tenta