Rph Seni 2 Minggu

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Untuk dikongsi bersama

Text of Rph Seni 2 Minggu

 • NAMA AHLI KUMPULAN1.NOOR AISHAH BT. OTHMAN (SK NIBONG TEBAL )2.NOOR HAYATI MD. AKHIR (SKPK ALMA)3.HADZURA BT ABDUL HAMID (SK TAMAN IMPIAN)4.WARDAH HANIM BT. GHAZALI (SK ASSUMPTION)5.SIM LAY TENG (SJKC MAH HUA)6. HOO EL-LYN (SJKC LEE CHEE)7.KHOO CHIA POH (SJKC PERMATANG TINGGI)SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG RPH DUA MINGGU MINGGU PERTAMA DUA STANDARD PEMBELAJARAN

 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

  Hari : IsninTahun: 4 BestariTarikh: 25 Okt.2013Subjek : Pendidikan Seni VisualTema : Objek Buatan ManusiaModul: Membuat Corak dan RekaanMasa : 8.40-9.40Topik : Pualaman-Bingkai Gambar

  OBJEKTIF/KEMAHIRANSTRATEGI/AKTIVITI/BAHANHASIL PEMBELAJARAN/Standard Kandungan(content Standard/S)1.Guru menayangkan contoh pualaman, soal jawabLEARNING OUTCOMES1,2,3 dan 4dan menerangkan bahasa seni, media, teknik,proses(Pentaksiran Assesment) (EK1).Memahami bahasa seni dan2.Guru menunjukkan cara menghasilkan bingkai membuat aktiviti mencorakgambar(EK4).berdasarkan 2 standard 3.Murid mulakan aktiviti mencorak mengikut langkahkandungan.dengan bimbingan guru(EK1,EK2 dan EK3).Standard Pembelajaran(Learning Standard/S)PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUMPentaksiran/Penilaian2.1PedagogiPemerhatian/instrumen/Lisan2.2KBKK dan BCBDan Interaksi:TP1-TP3Elemen merentas Kurikulum (EMK)IMPAK/REFLEKSIObjektif(0BJEKTIF/S)Kreativiti dan Inovasi3O murid dapat mencapaiPada akhir pengajaran dan pembelajaranKeusahawanan(EK1-EK4)objektif yang ditetapkan danmurid dapat:BBB contoh pualaman 5 orang murid yang tidak Memahami dan mengaplikasi pengetahuan mencapai objektif akan diberibahasa seni, media,teknik dan prosesbimbingan khas pada sesidalam penghasilan pualaman secara kreatif .Nilai dan Sikappembelajaran yang akan Ketekunan,bekerjasama dan tolong-menolongdatang.

 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG LANGKAH-LANGKAH /PROSES AKTIVITI

 • Menyediakan alat dan bahanMenghasilkan corak pualamanHasil pualaman yang telah siapLANGKAH 2LANGKAH 3LANGKAH 1LANGKAH LANGKAH / PR0SES AKTIVITI MEMBUAT BINGKAI GAMBAR

 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG MINGGU KEDUA EMPAT STANDARD PEMBELAJARAN

 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

  Hari : IsninTahun: 4 BestariTarikh: 5 Nov. 2013Subjek : Pendidikan Seni VisualTema : Objek Buatan ManusiaModul: Membuat Corak dan RekaanMasa : 8.40-9.40Topik : Pualaman-Bingkai Gambar

  OBJEKTIF/KEMAHIRANSTRATEGI/AKTIVITI/BAHANHASIL PEMBELAJARAN/Standard Kandungan(content Standard/S)1.Guru mengulangkaji pengajaran pada mingguLEARNING OUTCOMES1,2,3 dan 4lepas(EK1).(Pentaksiran Assesment) 2. Murid memulakan aktiviti proses penghasilanMemahami bahasa seni danbingkai gambar menggunakan hasil pualamanmembuat aktiviti mencorakdengan bimbingan guru( EK1,EK2,EK3,EK4).berdasarkan 4 standard 3. Murid mempamer dan menceritakan hasilkandungan.rekaan kepada rakan( EK5).Standard Pembelajaran(Learning Standard/S)PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUMPentaksiran/Penilaian2.1PedagogiPemerhatian/instrumen/Lisan2.2KBKK dan BCBdan Interaksi:2.3TP1-TP62.4 Elemen merentas Kurikulum (EMK)IMPAK/REFLEKSIObjektif(0BJEKTIF/S)Kreativiti dan Inovasi35 murid dapat mencapaiPada akhir pengajaran dan pembelajaranKeusahawanan(EK1-EK5)objektif yang ditetapkan .murid dapat:BBB-contoh bingkai gambar hasil daripada pualamanMenghasilkan bingkai gambar menggunakanhasil seni teknik pualaman serta membuatapresiasi berpandukan seni visual yang telahNilai dan Sikapdipelajari. Ketekunan,bekerjasama dan tolong-menolong

 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG LANGKAH-LANGKAH /PROSES AKTIVITI

 • LANGKAH 4LANGKAH 5LANGKAH 6LANGKAH LANGKAH / PR0SES AKTIVITI MEMBUAT BINGKAI GAMBARMemulakan aktiviti membuat bingkai gambar.Menghasilkan bingkai gambar daripada kertas tebalHasil rekaan bingkai gambar yang telah siap

 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG GAMBAR HASIL AKHIR