Rph Psv Th 4 2014 (1 Minggu)

  • View
    248

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tahun 4

Text of Rph Psv Th 4 2014 (1 Minggu)

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MINGGUAN

Minggu :2Hari :Khamis Tarikh : 22.1.2015

TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI / CATATAN

Tahun 4

11.00-12.00

Pendidikan Seni Visual

Bidang : Menggambar (Lukisan)

Tema : Alam Semula Jadi

Tajuk :Pemandangan1.1 Persepsi Estetik1.2 Aplikasi Seni1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti, Inovasi, Keusahawanan, dan Nilai Murni.

Bahan Bantu Belajar 1.Contoh : hasil karya 2.Media : kertas lukisan,pensel, pensel warna.

Refleksi..../....murid dapat mencapai objektif yang ditetapkandan .... orang murid yang tidak menguasai akandiberi bimbingan.

1.1.1 Unsur seni1.1.1.11.1.1.21.1.1.3

1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.11.1.2.21.2.1 Media1.2.1.1 1.2.1.2

1.2.2 Proses dan Teknik1.2.2.1 Silang Pangkah1.3.11.3.21.3.31.4.11.4.2

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal dan memahami bahasa seni visual yang ada pada lukisan2. Mengetahui proses dan teknik menghasilkan lukisan.3. Mengaplikasikan pengetahuan, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4. Membuat apresiasi dan bercerita tentang karya sendiri dan rakan.

Aktiviti P&P 1. Murid melihat contoh-contoh lukisan pemandangan dan berbincang tentang bahasa seni visual yang ada pada lukisan tersebut.2. Murid melihat tunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang, bentuk, tona warna dan jalinan.3. Murid menghasilkan lukisan pemandangan yang kreatif.4. Murid mempamerkan lukisan dan menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.

Penilaian P&PProses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu :4 Hari :Ahad Tarikh : 30.8.2015

TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI / CATATAN

Tahun 4

8.30-9.30

Pendidikan Seni Visual

Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Terancang(Lukisan)

Tema dan Tajuk: Corak Buatan Manusia

2.1 Persepsi Estetik2.2 Aplikasi Seni2.3 Ekspresi Kreatif2.4 Apresiasi SeniEMK:Keusahawanan EK1-EK 5 menghargai hasil lukisan

Bahan Bantu Belajar:Contoh corak

Media:pembaris, alat tulis, kertas lukisan, pensel warna

Refleksi:Pada akhir pembelajaran:_______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan

2.1.1 Unsur Seni2.1.1.12.2.1.22.1.1.3

2.1.2 Prinsip Rekaan2.1.2.12.1.2.22.1.2.3

2.2.1 Media2.2.1.1 2.2.2 Proses dan Teknik2.2.2.1Teknik lukisan 2.3.1 2.3.22.3.3 2.4.12.4.22.4.3

Objektif PembelajaranPada akhir pembelajaran murid dapat:1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan corak terancang.2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.4. Membuat appresiasi karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni visual.

Aktiviti P&P:1. Murid mengenalpasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak.1. Murid melihat tunjuk cara dari guru untuk menghasilkan corak terancang.1. Murid melakar corak lukisan terancang.1. Murid mewarna corak mengikut kreativiti masing-masing.1. Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.1. Murid membuat apresiasi karya sendiri dan rakan secara lisan.

Penilaian P&P:Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan corak terancang dengan menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu :Hari :Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI / CATATAN

Tahun 4

8.30-9.30

Pendidikan Seni Visual

Bidang: Membentuk dan Membuat Binaan (Assemblaj)

Tema : Objek Buatan Manusia

Tajuk : Pasu Bunga 3.1PersepsiEstetik3.2 Aplikasiseni3.3EkspresiKreatif3.4 ApresiasiSeniEMK Keusahawanan,(EK1- EK5), Kreativiti, inovasi, TMK .

Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar1.Contoh Asemblaj

2.Media:

Alat :Gunting

Bahan:gam ,bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai.

RefleksiSeramai ....../...... orangmurid dapat mencapaiobjektif yangtelah ditetapkan.

.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

3.1.1 Unsur Seni3.1.1.13.1.1.23.1.1.3

3.1.2 PrinsipRekaan3.1.2.13.1.2.23.2.1 Media3.2.1.13.2.1.2

3.2.2 Proses Teknik3.2.2.1Teknik Asemblaj

3.3.13.3.23.3.3

3.4.13.4.23.4.3

ObjektifPembelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik assemblaj.2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik assemblaj.3. Menghasilkan arca teknik assemblaj Pasu Bunga yang kreatif .4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Aktiviti P&P1. Guru mempamerkan contoh-contoh assemblaj menggunakan slaid dan bersoaljawab tentang bahasa seni visual yang terdapat pada hasil karya.2. Murid meneroka media dalam penghasilan arca teknik assemblaj.3. Guru menunjuk cara menghasilkan arca teknik assemblaj.3. Murid menghasilkan arca assemblaj mengikut teknik dan bahasa seni visual dengan bimbingan guru.4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan berdasarkan teknik dan bahasa seni visual.

Penilaian P&PProses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membuat binaan menggunakan teknik assemblaj berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu :Hari :Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI / CATATAN

Tahun 4

8.30-9.30

Pendidikan Seni Visual

Bidang : 4 Mengenal Kraf Tradisional(Resis)

Tema : Alam Semulajadi

Tajuk : Bunga

4.1 Persepsi Estetik4.2 Aplikasi Seni4.3 Ekspresi kreatif4.4 Apresiasi SeniEMKKreativiti, Inovasi, Keusahawanan(EK1-EK5) ,dan Nilai Murni.

Bahan Bantu Belajar1.Contoh : hasil karya batik2.Media : kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan Warna air

Refleksi:Pada akhir pembelajaran:__/__ murid dapat mencapaiobjektif yang ditetapkandan __orang murid yang tidak menguasai akandiberi bimbingan.

4.1.1 Unsur seni4.1.1.14.1.1.24.1.1.3

4.1.2 Prinsip Rekaan4.1.2.14.1.2.24.2.1 Media4.2.1.14.2.1.2

4.2.2 Proses dan Teknik4.2.2.1Teknik resis4.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.3

Objektif Pembelajaran:Pada akhir pembelajaran murid dapat:1. Mengenal, memahami dan menyatkan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.2. Mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual , media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik teknik resis.3 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual , media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

Aktiviti P&P:1. Murid melihat contoh lukisan batik produk yang menggunakan gambar batik dan bersoal jawab tentang definisi dan bahasa seni visual yang terdapat dalam contoh batik.2. Murid melihat tunjuk cara penghasilan batik dan meneroka media untuk menghasilan batik .3. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dalam penghasilan batik.4. Murid menghasilkan corak batik yang kratif menggunakan media yang betul.5. Murid membuat apresiasi karya sendiri dan rakan secara lisan.

Penilaian P&P:Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan batik menggunakan teknik resis berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : Hari : Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI / CATATAN

Tahun 4

10.20 11.20

Pendidikan Seni Visual

Bidang: Menggambar (Catan)

Tema: Alam Semula Jadi

Tajuk: Bunga Mawar

1. 1 Persepsi Estetik1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif1.4 Ekspresi SeniEMK:Keusahawanan,Kreativiti dan inovasi

Bahan Bantu Belajar: contoh catan. Contoh gambar bunga mawar.

Media:- Alat: berus lukisan, palet, tumbuh-tumbuhan dan bahan kutipan yang sesuai.- Bahan: kertas lukisan, cat air, cat poster atau cat tempera.

Refleksi:Pada akhir pembelajaran / orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan dalam sesi pembelajaran yang akan datang

1.1 .1 Unsur seni1.1.1.11.1.1.21.1.1.3

1.1.2 Prinsip Rekaan1.1.2.11.1.2.21.1.2.31.2.1 Media1.2.1.11.2.1.2

1.2.2 Prose & Teknik1.2.2.1 Basah atas kering

1.3.11.3.21.3.31.4.11.4.21.4.3

Objektif pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.2. Mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam teknik catan.3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif.4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Aktiviti P & P:1. Guru menunjukkan contoh catan dan gambar bunga mawar dan guru berinteraksi dengan murid tentang bahasa seni visual seperti unsur seni dan prinsip rekaan. 2. Guru memperkenalkan media yang digunakan.3. Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk dalam penghasilan karya . 4. Murid menghasilkan catan me